Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Χρήστος Βαθμίδα: Ομότιμος Καθηγητής
Επώνυμο: Παναγιωτακόπουλος Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Παραγωγή και Χρήση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Email: cpanag(at)upatras.gr Ώρες Συνεργασίας: Δευτέρα 10:30-12:00, Πέμπτη 10:30-12:00
Τηλέφωνο: +30 2610 969707 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=v11QHGsAAAAJ
Ο Δρ. Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος διετέλεσε Καθηγητής στον Τομέα Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών και της Διδακτικής τους, του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (πρώην Π.Τ.Δ.Ε. – Ν. 4610/2019) με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Παραγωγή και Χρήση Εκπαιδευτικού Λογισμικού» (ΦΕΚ 149/24-02-2016).
Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρύτανη Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (1/9/2014 – 5/10/2016), μέλος του Δ. Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (22/6/1011 – 14/1/2013), καθώς και του Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» (7/3/2012 – 30/9/2016).
Από το 1/9/2006 και έως 31/8/2022 ήταν Διευυθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και από 1/9/2017 έως 31/8/2022 Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Επ.Ε.Κ.Ε. «Σπουδές στην Εκπαίδευση» (Master in Education).
Από 1/9/2020 έως 31/8/2022 διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στον χώρο της παραγωγής και της χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού, όπως και σε αυτόν της χρήσης των τεχνολογιών σε οποιαδήποτε μορφή τους στην εκπαίδευση (παραγωγή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού και ερευνητικού λογισμικού, ηλεκτρονικά παιχνίδια και η επίδρασή τους στη μάθηση, επίδραση των  σύγχρονων τεχνολογιών και του Διαδικτύου στην εκπαίδευση και τη σύγχρονη κοινωνία, εκπαιδευτική ρομποτική, ηλεκτρονική μάθηση, ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση).

Craigslist Counter

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Ο Χρήστος Παναγιωτακόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα, όπου και ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές – λυκειακές του σπουδές.
Από το 1973 μέχρι 1978 φοίτησε στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Τις χρονιές 1979 – 1980 εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Ακολούθως διορίστηκε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου δίδαξε Μαθηματικά και Πληροφορική.
Από το 1989 μέχρι το 1992 εργάστηκε στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών ως υπεύθυνος του Εργαστηρίου Η/Υ για τη διεξαγωγή των πρακτικών ασκήσεων των φοιτητών.
Από το 1992 μέχρι το 1997 εκπόνησε διδακτορική διατριβή, στην οποία μελέτησε την κατανόηση βασικών χρονικών εννοιών από παιδιά ηλικίας 4 – 12 χρόνων με τη χρήση λογισμικού πολυμέσων – προσομοιώσεων.
Από το 1997 μέχρι τις αρχές του 2002 εργάστηκε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Στο ΕΑΠ, αφού επιμορφώθηκε στο πεδίο της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, συντόνισε το έργο της συγγραφής των βιβλίων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Πληροφορικής. Συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων οκτώ μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού που ξεκίνησαν (1998) το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, στο οποίο συμμετέχει μέχρι σήμερα.
Επίσης, συνεισέφερε στη διαμόρφωση του ηλεκτρονικού συστήματος εισαγωγής των φοιτητών και είναι υπεύθυνος της διαδικασίας της ηλεκτρονικής επιλογής των υποψηφίων φοιτητών του ΕΑΠ.
Από το 1998 μέχρι τις αρχές του 2002 (εαρινά εξάμηνα) εργάστηκε ως διδάσκων με το Π.Δ. 407/80 στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών για τα μαθήματα “Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Επεξεργασία Δεδομένων Ι” και “Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Επεξεργασία Δεδομένων ΙΙ”.
Την ακαδημαϊκή χρονιά 2000-2001 ολοκλήρωσε στο ΕΑΠ ετήσιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ενώ την ακαδημαϊκή χρονιά 2002-2003 το ετήσιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον.
Από το 1998-99 μέχρι το 2011-12 δίδαξε στο Διδασκαλείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών μαθήματα σχετικά με εκπαίδευση και Πληροφορική.
Είναι συγγραφέας αρκετών βιβλίων σχετικών με εκπαίδευση και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δημοσιεύσεων σε περιοδικά και ανακοινώσεων σε συνέδρια. Συμμετείχε σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα παραγωγής εκπαιδευτικού λογισμικού πολυμέσων ως προγραμματιστής, αναλυτής και τεχνικός υπεύθυνος.
Είναι ιδρυτικό μέλος και διατέλεσε Γενικός Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής της επιστημονικής εταιρείας “Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης” του ΕΑΠ, που αποσκοπεί κυρίως, στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και στην υποστήριξη καινοτόμων προσπαθειών εφαρμογής της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.
Το 2002 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής, το 2009 Αναπληρωτής Καθηγητής και το 2015 Καθηγητής στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου εργάζεται μέχρι σήμερα, διδάσκοντας μαθήματα σχετικά με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, παραγωγή αξιολόγηση και χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού στον Τομέα Γενικών Επιστημών. Από 1/9/2017 είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε.
Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του “Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής” (22/6/2011 – 14/1/2013), καθώς και μέλος του Δ.Σ. του ΙΤΥΕ “Διόφαντος” (7/3/2012 – 30/9/2016). Διετέλεσε πρόεδρος της επιτροπής “Θεσμός Αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση” κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο ΙΕΠ. Επίσης, είναι μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ).

Από το 2006 έως 31/8/2022 ήταν Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Π.Τ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 2534/24.11.2015).

Είναι μέλος του editorial board έκδοσης των διεθνών επιστημονικών περιοδικών:

 • Open Education – The journal for Open and Distance Education and Educational Technology
 • The International Journal of Multimedia and Its Applications
 • World Journal of Educational Research
 • International Journal of Managing Public Sector Information and Communication Technologies
 • International Journal of Interdisciplinary Innovative Research and Development.

Επίης, Editor In Chief στο διεθνές περιοδικό International Journal on Integrating Technology in Education (IJITE) (http://airccse.org/journal/ijite/editorial.html)

Από 1/9/2014 έως 5/10/2016 διετέλεσε Αναπληρωτής Πρύτανη Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πατρών.

– Επίβλεψη ολοκληρωμένων Διδακτορικών Διατριβών:
Γάκης Π. (2015). Σχεδιασμός, κατασκευή και αξιολόγηση ελληνικού γραμματικού διορθωτή.
Αρμακόλας, Σ. (2018). Διερεύνηση, ανάλυση και μελέτη των παραγόντων που επιδρούν σε περιβάλλον σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με αξιοποίηση συμμετοχικών-βιωματικών τεχνικών.

– Μέλος τριμελών επιτροπών επτά (7) ολοκληρωμένων Διδακτορικών Διατριβών.

– Επιβλέπων σε αρκετές Διπλωματικές Εργασίες στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Επίσης:

Διετέλεσε για τρεις διαδοχικές θητείες μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ).

Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Απονομής του Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας «Ευάγγελος Παπανούτσος» του Πανεπιστημίου Πατρών, ως εκπρόσωπος της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (2021).

Αξιολογητής, κατόπιν προσκλήσεως από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου (ως ειδικός στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση) των προγραμμάτων σπουδών: “Master of Public Health” του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (2017), “Master of Laws (LLM) Distance Learning” του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (2017), “Bachelor of Science in Psychology” του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (2018).

Υπήρξε Μέλος της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισμού για το υποέργο 2: «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης και Εποπτείας Έργου» της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία – Β’ Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 5037962» (2020) του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Διετέλεσε Συντονιστής της Ειτροπής WebTV του Πανεπιστημίου Πατρών (2021-2022).

Διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των συνεπειών της εμφάνισης του covid-19 στην εκπαιδευτική λειτουργία του Πανεπιστημίου Πατρών (2020).

Ήταν Επιστημονικός Υπέυθυνος του Έργου “Υποστήριξη ηλεκτρονικών υποδομών και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου λόγω του COVID 19 στο Πανεπιστήμιο Πατρών (MIS 5070966)” του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθπώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το Πανεπιστήμιο Πατρών (2021-2022).

Σπουδές:

1973-1978: Φυσικομαθηματική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τμήμα Μαθηματικό – Πτυχίο Μαθηματικού της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

1992-1997: Διδακτορικό στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών. Θέμα διατριβής: “Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής με λογισμικό πολυμέσων ως σύγχρονο εργαλείο στη μέτρηση της κατανόησης βασικών χρονικών εννοιών”.

1997-1998: Πιστοποιητικό Εσωτερικής Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στο πεδίο της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

2000-2001: Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στο ετήσιας διάρκειας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εκπαίδευση Ενηλίκων” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

2002-2003: Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στο ετήσιας διάρκειας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:

Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Τομέας Γενικών Επιστημών) με γνωστικό αντικείμενο “Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Παραγωγή και Xρήση Eκπαιδευτικού Λογισμικού”.

Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

1. Προγραμματισμός, παραγωγή, αξιολόγηση και χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού.

2. Ηλεκτρονικά παιχνίδια.

3. ΤΠΕ, εκπαιδευτικοί και μαθητές.

4. ΤΠΕ και Κοινωνία – κοινωνικά δίκτυα.

5. Ηλεκτρονική μάθηση – Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

6. Εκπαιδευτική ρομποτική.

7. Τεχνολογίες WEB.

Από το 1988 κατέχει άδεια ραδιοερασιτέχνη HF/VHF/UHF για εκπομπή/λήψη και πειραματισμό στη μετάδοση της πληροφορίας, με το διακριτικό SV3AQM. Εκτός από τη μετάδοση πληροφορίας τύπου SSB, AM, FM, CW, διαχειρίζεται ψηφιακή πληροφορία σε διάφορες καταστάσεις μετάδοσης, όπως FT4, FT8, RTTY, PSK31, PSK62, PSK125, Olivia, Hellschreiber (Hell), SSTV.

Διδακτική Εμπειρία:

1. Από το 1981 μέχρι το 1989 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Μαθηματικά και Πληροφορική).

2. Στην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ (Διδακτική Πληροφορικής).

3. Στο ΠΕΚ Πατρών (Δομή – λειτουργία – χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή – εκπαιδευτικό λογισμικό).

4. Από το 1998 μέχρι το 2014 στο Διδασκαλείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών τα μαθήματα: “Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές”, “Οργάνωση – Διοίκηση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές”, “Εκπαιδευτική χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή – Εκπαιδευτικό Λογισμικό”, “Πολυμέσα – Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού”.

5. Από το 1998 μέχρι σήμερα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως Καθηγητής – Σύμβουλος στην Θεματική Ενότητα ΕΚΠ65 – “Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση” του ΠΜΣ “Σπουδές στην Εκπαίδευση”.

6. Από το 1997 μέχρι τις αρχές του 2002 στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Δ. 407/80) τα μαθήματα “Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Επεξεργασία Δεδομένων Ι” και “Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Επεξεργασία Δεδομένων ΙΙ”.

7. Από το 2002 μέχρι σήμερα στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών τα μαθήματα “Εισαγωγή στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών”, “Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών”, “Υπολογιστές και Εκπαίδευση” και “Επιδράσεις από τη χρήση του Διαδικτύου” (το οποίο αντικατέστησε από το 2018-19 το μάθημα “Εκπαιδευτικό Λογισμικό”).

8. Από το 2016-2017 μέχρι σήμερα στο ΠΜΣ “Επιστήμες της Εκπαίδευσης” του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας το μάθημα “Ειδικά Θέματα στων ΤΠΕ στην Εκπαίδευση”. Από το 2018-19 μέχρι σήμερα, στο ίδιο ΠΜΣ τα μαθήματα: “Σχεδιασμός και συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και Μεθοδολογία Έρευνας (ποιοτικής και ποσοτικής) στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες” και “Εφαρμοσμένη Στατιστική στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες”.

9. Από το 2015-2016 μέχρι σήμερα συντονιστής του μαθήματος “Νέες Τεχνολογίες και Κοινωνική Ιατρική” στο ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής “Δημόσια Υγεία” (Public Health).

10. Από την ακαδημαϊκή χρονιά 2000-2001 μέχρι 2013-14 κατά τα εαρινά εξάμηνα, στην κατεύθυνση Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικό Λογισμικό του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης “Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική” του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών, το μάθημα “Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού”.

11. Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2003-2004 στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τα μαθήματα: “Εισαγωγή στις Νέες Τεχνολογίες” και “Εισαγωγή στο Διαδίκτυο και στις Επικοινωνίες μέσω Υπολογιστή”.

12. Συμμετείχε ως επιμορφωτής σε αρκετά σεμινάρια (π.χ. στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με θέματα σχετικά με την εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαίδευση, με τις δυνατότητες και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και στην κοινωνία, με την παραγωγή, αξιολόγηση και χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού.

13. Διοργανωτής διαφόρων επιμορφωτικών σεμιναρίων που διενεργούνται εθελοντικά και περιοδικά στο ΕΗΥΕΤ για εκπαιδευτικούς των δύο πρώτων βαθμίδων της εκπαίδευσης με περιεχόμενο σχετικό μετην τεχνολογία και την εκπαίδευση (Εκπαιδευτική Ρομποτική, εφαρμογή μεθόδου PBL, Εκπαιδευτικό Λογισμικό, κ.ά.).

Κύριο Ερευνητικό Έργο:

Ανάπτυξη Λογισμικού και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα παραγωγής λογισμικού

1. Από 1/1/1995 μέχρι 30/11/1996 στο πρόγραμμα (TIDE) DICTUM, με επιστημονικώς υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών Λαμπροπούλου Βενέττα στο οποίο συμμετείχαν τέσσερα Πανεπιστήμια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, μεγάλες εταιρείες και ινστιτούτα (Philips, HADAR, IvD, κτλ.). Από το πρόγραμμα παρήχθη λογισμικό, με χρήση πολυμέσων, για μαθητές με ειδικές ανάγκες.

2. Από το 1995 μέχρι το 1997 στο πρόγραμμα με τίτλο “Καταγραφή, ταξινόμηση και επεξεργασία γραπτού και προφορικού λόγου μαθητών και των ασκήσεων των βιβλίων της Γλώσσας της δημοτικής εκπαίδευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών”, στο οποίο επιστημονικώς υπεύθυνη ήταν η Επίκουρη Καθηγήτρια του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Άννα Ιορδανίδου (ΠΕΝΕΔ).

3. Από την 1-9-1997 έως 31-8-99 σε διετές πρόγραμμα LESEI (Langue Ecrite Scolaire des Enfants Immigres) στα πλαίσια του ΣΩΚΡΑΤΗΣ – COMENIUS 2 με συντονίστρια την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΠΤΔΕ κ. Άννα Ιορδανίδου. Στόχος η δημιουργία ειδικού ερευνητικού λογισμικού για την επισήμανση των κύριων κατηγοριών λαθών που κάνουν οι μαθητές των οποίων η μητρική γλώσσα δεν ταυτίζεται με την εθνική τους γλώσσα. Λογισμικό παρήχθη και για τις συνεργαζόμενες χώρες Ιταλία και Ισπανία.

4. Από την 1-1-1998 έως 31-12-2000 σε διετές πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ, με επιστημονικώς υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Βενέττα Λαμπροπούλου και τίτλο “Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Ειδικών Επιστημόνων ΣΜΕΑ Κωφών και Βαρήκοων”. Στο πρόγραμμα σχεδιάστηκε και παρήχθη CD-ROM με εκπαιδευτικό λογισμικό πολυμέσων για τη διδασκαλία της ανάγνωσης της ελληνικής γλώσσας σε Κωφά παιδιά. Το λογισμικό αναφέρεται στο μάθημα της “Γλώσσας” της Α΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Το CD-ROM παρήχθη μαζικά και διαμοιράστηκε σε όλους τους δασκάλους Ειδικής Αγωγής που επιμορφώθηκαν από το πρόγραμμα.

5. Από 1-1-99 έως 31-12-2000 σε διετές πρόγραμμα TIDE, με τίτλο EVIDENT, σε συνεργασία με οκτώ ευρωπαϊκούς εταίρους, με στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών σε CD-ROM, με χρήση πολυμέσων, για Κωφούς. Επιστημονικώς υπεύθυνη η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Λαμπροπούλου Βενέττα.

6. Από 1-1-2000 μέχρι 30/6/2001 ως ερευνητής σε πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ, διάρκειας ενάμιση χρόνου, με τίτλο “X-Genitor: Ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρμογών τηλεκπαίδευσης βασισμένο στην τεχνολογία των ευφυών διαμεσολαβητών”. Συντονιστής και επιστημονικώς υπεύθυνος ο Διευθυντής του Τομέα Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής κ. Π. Πιντέλας.

7. Την περίοδο 2002-2003 συμετοχή στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ – ΥΠ.Ε.Π.Θ με τίτλο “Επιμόρφωση – Εξειδίκευση στην Εκπαίδευση Κωφών και Βαρηκόων” με επιστημονικώς υπεύθυνη την Καθηγήτρια Αγωγής Κωφών κ. Λαμπροπούλου Βενέττα για την παραγωγή λογισμικού με τίτλο “Ελληνική Νοηματική Γλώσσα – Βασικό Λεξιλόγιο / 1” και στόχο την εκμάθηση μερικών εκατοντάδων βασικών – καθημερινών λέξεων στην Ε.Ν.Γ.

8. Την περίοδο 2002-2004 με επιστημονικώς υπεύθυνη την Καθηγήτρια Αγωγής Κωφών κ. Λαμπροπούλου Βενέττα συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα από το οποίο, με τη βοήθεια ερευνητικής ομάδας, κατασκευάστηκε η εκπαιδευτική εφαρμογή με τίτλο “Μαθαίνω Γεωγραφία” για Κωφούς μαθητές.

9. Την περίοδο 2005-2006 συμμετοχή σε πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Γονέων Κωφών και Βαρηκόων παιδιών για την παραγωγή εκπαιδευτικού DVD.

10. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ στα πλαίσια της Ενότητας «ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΕΣ» του Έργου «ΠΛΕΙΑΔΕΣ» – ΥΠ.Ε.Π.Θ. και Ε.Α.Ι.Τ.Υ. (2006-2008). [Online έκδοση ΕΑΙΤΥ: http://ts.sch.gr/repo/online-packages/lyk-istopolis/istopolis/client/index.php]

11. Συμμετοχή στο υποέργο «Αναπτυξιακές δράσεις του ΕΕΥΕΜ για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του ΕΑΠ», στα πλαίσια του Έργου-Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – ΕΠ ΕΒΔΜ ΕΣΠΑ» για την αξιολόγηση της πλατφόρμας LAMS (1/2/2011 έως 30/11/2011).

12. Συμμετοχή στην ομάδα Εξωτερικής Αξιολόγησης της παραγωγής εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών, του έργου ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ. Το ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ είναι έργο που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Δεδομένων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο και Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία» από το Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με συντονιστή τον Καθηγητή Αναστάσιο Μικρόπουλο (2012-14).

13. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Yourvid YESDigital (Leonardo Da Vinci – Transfer of Innovation) μέσω του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών (2012-2014) με τέσσερις ακόμα εταίρους από το εξωτερικό.

14. Ανάπτυξη online Αποθετηρίου Βιβλιογραφικών Αναφορών http://www.ocean.upatras.gr/mrr/ (2017-18)

15. Ανάπτυξη online Αποθετηρίου Εκπαιδευτικών Σεναρίων http://www.ocean.upatras.gr/scen/ (2012-13)

16. Ανάπτυξη online Δικτύου Ανταλλαγής Ιδεών (Κοινωνικό Δίκτυο) http://www.ocean.upatras.gr/ts10/ (2013-14)

17. Ανάπτυξη σειράς εφαρμογών (conceptual mini games) για τη διδασκαλία διαφόρων εννοιών αλλά και για τη χαρτογράφηση του τρόπου σκέψης μαθητών στην εκτέλεση διαφόρων νοητικών ενεργειών.

18. Ανάπτυξη online Ηλεκτρονικού Λεξικού Νεοελληνικών λέξεων αρχαιοελληνικής προέλευσης με αλλαγή σημασίας http://www.ocean.upatras.gr/mag/ (2014)

19. Ανάπτυξη online εφαρμογής για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα http://www.ocean.upatras.gr/gsl/ (2016)

20. Ανάπτυξη online εφαρμογής Αναγραμματισμών http://www.ocean.upatras.gr/gw/ (2016)

21.  Συμμετοχή στο Project της Google Science for High School (CS4HS – www.ch4hs.com) “Design and development of an e-learnign application for teaching Scratch” (Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης για το περιβάλλον προγραμματισμού Scratch), με χρηματοδότηση από την Google (1/4/2014-31/3/2015).

22. Συμμετοχή στο έργο SlideWiki (9/7/2018-31/10/2018) σε συνεργασία με το OpenUK για την αξιολόγηση πλατφόρμας συνεργατικής δημιουργίας διαφανειών.

23. Επιστημονικός Υπεύθυνος και Ιδρυματικός Υπεύθυνος για το έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη» (ΠΑΚΕ) που διενεργήθηκε στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Π.Τ.Δ.Ε., το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως επιμορφωτικό κέντρο στη Δυτική Ελλάδα. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους (11/01/2019-06/07/2019).

24. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος “Solving problems with Python” που χρηματοδοτήθηκε με 20.000$ από την Google (Google Educator Grants Project) και υλοποιήθηκε από 2/9/2019 έως 30/9/2020. Στόχος του προγράμματος ήταν η επιμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών και μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην απόκτηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ανάπτυξης υπολογιστικής-αλγοριθμικής σκέψης με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python.

25. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος “HI-TEACH: A NEW TRAINER TEACHING FRAMEWORK IN THE POST-COVID ERA“. ERASMUS+, KEY ACTION 2 (KA2) – COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES. Διάρκεια 1/6/2021 έως 31/5/2023.

26. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος “T.E.S.T. – TECHNOLOGIES FOR STEAM TEACHING“. ERASMUS+, KEY ACTION 2 (KA2) – COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES. Διάρκεια 1/2/2022 έως 31/5/2024.

27. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος “DIGGING – DIGITAL COMPETENCES FOR ENGAGING FUTURE EDUCATORS“. ERASMUS+, KEY ACTION 2 (KA2) – COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES. Διάρκεια 1/2/2022 έως 31/12/2023.

Επίσης, συμμετείχα στην επιστημονικής ομάδα υλοποίησης ποικίλων ερευνητικών ή επιμορφωτικών έργων. Όπως (ενδεικτικά):

SignGuide (2021-2022). Αυτόματη Ξενάγηση σε Μουσείο με Χρήση Νοηματικής Γλώσσας. MIS: 5069883, Τ2ΕΔΚ-00982. Επιστημικός Υπεύθυνος: Κοσμόπουλος Δημήτριος.

“Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους” (2021-2023), Υποέργο (10): «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας». Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Νικολάου.

VIRTUOUS (2021-2022). Χρησιμοποιώντας Συνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα (CVE) για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη διαχείριση προκλητικών συμπεριφορών των μαθητών. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημάκος Ιωάννης.

Συμμετοχή στην ομάδα Εξωτερικής Αξιολόγησης της παραγωγής εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών (2013-2014), του έργου ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναστάσιος Μικρόπουλος.

Συμμετοχή στο υποέργο «Αναπτυξιακές δράσεις του ΕΕΥΕΜ για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του ΕΑΠ», στο πλαίσιο του Έργου-Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – ΕΠ ΕΒΔΜ ΕΣΠΑ». Αντικείμενο: αξιολόγηση της πλατφόρμας LAMS (1/2/2011 έως 30/11/2011). Αναθέτουσα αρχή: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας).

Μεταπτυχιακό:

Α. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
1. Ειδικά Θέματα στων ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22)
2. Σχεδιασμός και συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και Μεθοδολογία Έρευνας (ποιοτικής και ποσοτικής) στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (2018-19, 2019-20, 2020-20, 2021-22).
3. Εφαρμοσμένη Στατιστική στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22).

 

Β. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής” – Θεματική Ενότητα ΕΚΠ65 – “Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση” (από το 1998-99 συνεχώς έως το ακαδημαϊκό έτος 2019-20).

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ETA – “Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης” – Θεματική Ενότητα ΕΤΑ51: Καινοτομία στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές – Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Συντονιστής της Ενότητας (2020-21, 2021-22).

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ETA – “Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης” – Θεματική Ενότητα ΕΤΑ62: Ψηφιακά Μέσα στην εκπαίδευση και την επικοινωνία – Συντονιστής της Ενότητας (2021-22).

 

Γ. Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών
Συντονιστής του μαθήματος “Νέες Τεχνολογίες και Κοινωνική Ιατρική” του ΠΜΣ “Δημόσια Υγεία” (2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22).

 

Δ. Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Εκπαιδευτική Ηγεσία” του Πανεπιστημίου Πατρών
“Νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση” (2021-22).

Προπτυχιακό

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών – Προπτυχιακό

 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 έως 2021-22:
1. Εργαστήριο Η/Υ (υποχρεωτικό 1ου έτους – συνοδεύεται από υποχρεωτική πρακτική άσκηση – 2ο εξάμηνο).
2. Επιδράσεις σπό τη χρήση του διαδικτύου (προαιρετικό 2ου έτους – 3ο εξάμηνο).
3. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (προαιρετικό 2ου έτους – 4ο εξάμηνο).
4. Νέες Τεχνολογίες, Διαδίκτυο και Ψυχική Υγεία (προαιρετικό 2ου έτους – 4ο εξάμηνο).
5. Υπολογιστές και Εκπαίδευση (προαιρετικό 4ου έτους – 7ο εξάμηνο).

 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2002-03 έως και το 2017-18:
1. Εργαστήριο Η/Υ (υποχρεωτικό 1ου έτους – συνοδεύεται από υποχρεωτική πρακτική άσκηση).
2. Εισαγωγή στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (προαιρετικό 2ου έτους).
3. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (προαιρετικό 2ου έτους).
4. Υπολογιστές και Εκπαίδευση (προαιρετικό 4ου έτους).

Διδασκαλία – Μαθήματα:

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ

1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (PED_108)
Πρόκειται για μάθημα που προσφέρεται από τον Τομέα Γενικών Επιστημών, εργαστηριακό, θετικού προσανατολισμού.
Έτος Σπουδών: 1ο – Εξάμηνο 2ο

Προαπαιτούμενα μαθήματα: –
Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό – Απόκτησης γνώσεων & ανάπτυξης δεξιοτήτων

Σκοπός και αναμενόμενα αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα δίκτυα, το διαδίκτυο και η απόκτηση απαραίτητων δεξιοτήτων, προκειμένου αφενός να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των σπουδών τους αναφορικά με τη σύνταξη και παρουσίαση των εργασιών τους και αφετέρου μελλοντικά, να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις τεχνολογίες στη ζωή και στην εργασία τους.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Προσδιορίζουν τους τύπους, τις τοπολογίες, τα χαρακτηριστικά και τα υλικά δημιουργίας των δικτύων.
 • Προσδιορίζουν τους τρόπους μετάδοσης του σήματος, τις βασικές αρχιτεκτονικές των δικτύων, τα δικτυακά λειτουργικά συστήματα, τα πρωτόκολλα επικοινωνίας και τους δείκτες αποτελεσματικότητας.
 • Εξηγούν τους λόγους δημιουργίας του διαδικτύου, συνοψίζουν την εξέλιξη και αναλύουν τον τρόπο διοίκησης και δομής του διαδικτύου.
 • Αναλύουν τους τρόπους σύνδεσης με το διαδίκτυο, τις σχετικές τεχνολογίες, τα βασικά χαρακτηριστικά του Παγκόσμιου Ιστού, την ονοματολογία που χρησιμοποιείται, τα πρωτόκολλα και τον τρόπο λειτουργίας των μηχανών αναζήτησης.
 • Αναλύουν τα βασικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ονοματολογία που χρησιμοποιείται, τα πρωτόκολλα, τη δομή του μηνύματος και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Αναλύουν και περιγράφουν τους τρόπους επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου.
 • Περιγράφουν τρόπους ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου και προστασίας του χρήστη με βάση ειδικό λογισμικό.
 • Αναλύουν θέματα σχετικά με τους ιούς και την εξάπλωσή τους μέσω του διαδικτύου.
 • Αναλύουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, την τηλεεργασία, την τηλεδιάσκεψη και την τηλεκπαίδευση.
 • Περιγράφουν την εξέλιξη της ρομποτικής και προσδιορίζουν τα οφέλη από την χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής.
 • Περιγράφουν τις επιδράσεις, τις κοινωνικές και εργασιακές επιπτώσεις από τη χρήση της τεχνολογίας, τους τρόπους ψυχαγωγίας με τους υπολογιστές, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τον τρόπο λειτουργίας της εικονικής πραγματικότητας.
 • Αναλύουν θέματα σχετικά με το άγχος-φόβο για τους υπολογιστές, τον εθισμό και τις σωματικές παθήσεις από τη χρήση των υπολογιστών.
 • Προσδιορίζουν και απαριθμούν κανόνες για την καλή υγεία του υπολογιστή.
 • Περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας των MicrosoftWindows.

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα συνίσταται από τέσσερις ενότητες, συμπεριλαμβανομένης και της εργαστηριακής εξάσκησης, ως ακολούθως:

Ενότητα 1. Δίκτυα υπολογιστών – βασικά στοιχεία

 • Δίκτυα, τύποι, τοπολογίες.
 • Αγωγοί σύνδεσης, τρόποι μετάδοσης του σήματος, συσκευές μετάδοσης, αρχιτεκτονικές δικτύων.
 • Το δικτυακό λειτουργικό σύστημα, τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, οι δείκτες αποτελεσματικότητας

Ενότητα 2. Το Διαδίκτυο

 • Δημιουργία, εξέλιξη, έκταση, διοίκηση και δομή.
 • Τρόποι σύνδεσης στο Διαδίκτυο, ασύρματη και ενσύρματη σύνδεση, τεχνολογία ADSL.
 • Ο Παγκόσμιος Ιστός, βασικά χαρακτηριστικά, ονοματολογία, πρωτόκολλα, μηχανές αναζήτησης.
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, βασικά χαρακτηριστικά, δομή μηνύματος, ονοματολογία, πρωτόκολλα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
 • Οι Γλώσσες Προγραμματισμού στο διαδίκτυο
 • Επικοινωνία μέσω του διαδικτύου και ασφάλεια δεδομένων.
 • Οι ιοί, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η τηλε-εργασία, η τηλεκπαίδευση.

Ενότητα 3. Επιδράσεις από τη διάδοση των υπολογιστών και του διαδικτύου

 • Τα ρομπότ, η ρομποτική και η εκπαιδευτική ρομποτική.
 • Κοινωνικές και εργασιακές επιπτώσεις, οι επιδράσεις των υπολογιστών και του διαδικτύου στη σύγχρονη κοινωνία.
 • Διαδίκτυο, ψυχαγωγία, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εικονική πραγματικότητα.
 • Το άγχος-φόβος για τους υπολογιστές και το διαδίκτυο, ο εθισμός και οι σωματικές παθήσεις από τη χρήση των υπολογιστών.
 • Κανόνες για την καλή υγεία του υπολογιστή.

Ενότητα 4. Microsoft Windows – Microsoft Office

 • Εισαγωγή στα Windows.
 • Εισαγωγή σε Microsoft Office, Paint, Google Chrome.

Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις, εργαστηριακή εξάσκηση, συζήτηση, επίδειξη). Επιπλέον, εκτέλεση ειδικών εργαστηριακών ασκήσεων στο Εργαστήριο Η/Υ και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.

Χρήση ΤΠΕ: Λογισμικό Microsoft Windows, Microsoft Office και φυλλομετρητής Google, παρουσιάσεις μαθημάτων με PowerPoint, πλοήγηση σε κατάλληλες ιστοσελίδες, υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

Γλώσσα αξιολόγησης Ελληνική (μπορεί να γίνει και στην Αγγλική για αλλοδαπούς φοιτητές)

Αξιολόγηση:
1. Εργαστηριακή μελέτη και εξάσκηση στο χειρισμό του περιβάλλοντος Microsoft Windows και εκπόνηση ατομικών γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σε Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Paint, σε εργαστηριακό επίπεδο, η ολοκλήρωση των οποίων είναι προαπαιτούμενη για την προσέλευση στις τελικές εξετάσεις.
2. Γραπτή τελική εξέταση (100% του βαθμού) που περιλαμβάνει τέσσερις ομάδες θεμάτων με κοινή δομή και μορφή. Το περιεχόμενο της εξέτασης οργανώνεται με ερωτήσεις κρίσεως, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, ανοικτές με απαντήσεις περιορισμένης έκτασης, συμπλήρωσης κενών και ιεράρχησης προτάσεων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές μέσω του e-class, αλλά και από την προσωπική σελίδα του διδάσκοντος.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
• Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2014). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Μία συνολική Θεώρηση. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ.
• Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2019). Οδηγός γρήγορης εκμάθησης Microsoft Windows και Microsoft Office. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις. Πάτρα: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών.
• Ξαρχάκος, Κ. Ι. & Καρολίδης, Δ. Α. (2016). Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2016. Αθήνα: Εκδόσεις Άβακας
• McFedries, P. (2015). Ελληνικά Windows 10 εύκολα. Ο γρήγορος τρόπος για να μάθετε. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
• Kurose, J., Ross, K. (2013). Δικτύωση Υπολογιστών – Προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω. Αθήνα: Εκδόσεις Γκιούρδας.
• Επιλεγμένα άρθρα περιοδικών.

Πρακτική άσκηση στο μάθημα “Εργαστήριο Η/Υ” για το ακαδημαίκό έτος 2019-2020
Στο μάθημα εκτός από τις παραδόσεις (θεωρητικές παρουσιάσεις, αναλύσεις και συζητήσεις) που διεξάγονται για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 κάθε Πέμπτη 12:00- 15:00 στην αίθουσα Τ11, απαιτείται η φυσική παρουσία όλων των εγγεγραμμένων φοιτητών για 15 ημίωρες παρουσίες στο Εργαστήριο Υπολογιστών (στο μέσο του 1ου ορόφου του Τμήματος).
Κατά την 1η φορά που θα προσέλθουν στο Εργαστήριο οι ασκούμενοι, θα συμπληρώσουν τα κατάλληλα έγγραφα και θα τους δοθούν από το προσωπικό του Εργαστηρίου, οι κατάλληλες σημειώσεις για τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης.
Για την πρακτική άσκηση θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες των σημειώσεων, να πληκτρολογήσουν τα κατάλληλα κείμενα και να εργαστούν με τον τρόπο που πρέπει και θα τους υποδείξουν οι εκπαιδευτές, ώστε να ολοκληρώσουν τα ζητούμενα. Τα κείμενα των ασκήσεων σε ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να παραδοθούν στο τέλος των παρουσιών στους υπευθύνους του Εργαστηρίου.

Σημειώνεται ότι κάθε φοιτητής μπορεί να πραγματοποιήσει στο Εργαστήριο έως τρεις ημίωρες παρουσίες ανά εβδομάδα, τις οποίες μπορεί να τις πραγματοποιήσει όλες μαζί συνεχόμενες σε μία ημέρα ή τμηματικά σε περισσότερες ημέρες της μιας.

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο Εργαστήριο θα γίνεται με ραντεβού, το οποίο δηλώνεται σε ειδική κατάσταση με ημέρα και ώρα που τους εξυπηρετεί. Το ραντεβού δηλώνεται κάθε φορά από την προηγούμενη εβδομάδα για την επόμενη. Το Εργαστήριο θα παραμένει ανοικτό καθημερινά 10:00 – 18:00 από 3/3/2020 έως 29/5/2020 σε όλες τις εργάσιμες ημέρες, εφόσον υπάρχει ραντεβού. Η ακύρωση των ραντεβού μπορεί να γίνει μόνο για σοβαρούς λόγους, γιατί πάντα όταν το Εργαστήριο είναι ανοικτό, υπάρχουν εκπαιδευτές, οι οποίοι καθοδηγούν τους ασκούμενους.

Συστήνεται όλοι οι προσερχόμενοι για πρακτική άσκηση να έχουν μαζί τους ένα αποθηκευτικό μέσο (π.χ. ένα μικρής χωρητικότητας φλασάκι) ώστε να αποθηκεύουν την εργασία τους κάθε φορά για να μη χαθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει όλοι οι φοιτητές να ολοκληρώσουν τις παρουσίες και να παραδώσουν τις εργασίες που απαιτούνται στην πρακτική άσκηση για να έχουν δυνατότητα, με βάση τον Οδηγό Σπουδών, να εξεταστούν στο μάθημα “Εργαστήριο Η/Υ” στις εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2020. Η πρακτική άσκηση εφόσον έχει πραγματοποιηθεί από ένα φοιτητή κατοχυρώνεται και δεν χρειάζεται να γίνει εκ νέου σε οποιαδήποτε περίπτωση.

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ (PED_228)

Πρόκειται για μάθημα που προσφέρεται από τον Τομέα Γενικών Επιστημών, εργαστηριακό, θετικού προσανατολισμού.

Έτος Σπουδών: 2ο – Εξάμηνο 4ο

Προαπαιτούμενα μαθήματα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ

Τύπος μαθήματος: Επιλογής – Απόκτησης γνώσεων & ανάπτυξης δεξιοτήτων

Σκοπός και αναμενόμενα αποτελέσματα
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη του τεχνολογικού γραμματισμού των φοιτητών, μέσα από την ανασκόπηση της ιστορικής εξέλιξης των υπολογιστικών συστημάτων, του διαδικτύου και των συναφών τεχνολογιών, από την οποία διακρίνονται οι επιδράσεις τους στην κοινωνία αλλά και η ανάγκη για την υιοθέτησή τους ως εργαλεία στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Ορίζουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αναφέρονται στις κατηγορίες και στα είδη του, αναγνωρίζουν τα δομικά στοιχεία του, περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας αυτού και των περιφερειακών του.
 • Αναγνωρίζουν και συνδέουν πρακτικά τις δομικές μονάδες ενός τυπικού μικροϋπολογιστή, επαληθεύοντας την ορθή λειτουργία του.
 • Ορίζουν και εξηγούν το ρόλο του λογισμικού και του υλικού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
 • Αναλύουν τα χαρακτηριστικά των πρώτων συσκευών για υπολογισμούς, εξηγούν τη σκοπιμότητα της κατασκευής τους και συνοψίζουν τις προσπάθειες της θεωρητικής και τεχνολογικής υποδομής για την ανάπτυξή τους.
 • Συνοψίζουν τις προσπάθειες της θεωρητικής υποδομής, τις τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και στις εξελίξεις στο λογισμικό (λειτουργικά συστήματα, γλώσσες προγραμματισμού).
 • Οργανώνουν και παρουσιάζουν τις εξελίξεις στους επεξεργαστές, στους μικροεπεξεργαστές, στους μικροϋπολογιστές και τις εξελίξεις στην κατασκευή ισχυρών υπολογιστικών συστημάτων.
 • Περιγράφουν εναλλακτικούς τρόπους κατασκευής υπολογιστών και σημαντικές εξελίξεις στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, της ασαφούς λογικής, των δικτύων και της ρομποτικής.
 • Αναλύουν τις εξελίξεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις επιδράσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην καθημερινότητα και σημαντικές, επίκαιρες τεχνολογικές εξελίξεις.
 • Περιγράφουν τις επιδράσεις των υπολογιστών στην κοινωνία με έμφαση στην 7η τέχνη, στη μουσική, στη λογοτεχνία, στην ψυχαγωγία, στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και στην τεχνητή νοημοσύνη.
 • Περιγράφουν τις επιδράσεις της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, στην ηλεκτρονική μάθηση και στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα αναπτύσσεται σε πέντε ενότητες, ως ακολούθως:

Ενότητα 1. Σύντομη γνωριμία με τα βασικά συστατικά του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

• Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, κατηγορίες και είδη

• Δομή και Λειτουργία του ψηφιακού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, λογισμικό και υλικό

• Περιφερειακές μονάδες και βασικά χαρακτηριστικά τους

• Πρακτική άσκηση στην αναγνώριση των δομικών μονάδων ενός τυπικού μικροϋπολογιστή.

Ενότητα 2. Υπολογιστικά συστήματα και τεχνολογίες της 1ης περιόδου (έως το 1938) – Μηχανικοί και ηλεκτρομηχανικοί υπολογιστές

• Οι πρώτες συσκευές για υπολογισμούς και η ανάπτυξη συστημάτων υπολογισμών

• Η θεωρητική και τεχνολογική υποδομή στην περίοδο έως το 1939

• Οι πρώτες επιδράσεις των υπολογιστών στη λογοτεχνία.

• Οι επιδράσεις των υπολογιστών στη μουσική και στη λογοτεχνία.

Ενότητα 3. Υπολογιστικά συστήματα και τεχνολογίες της 2ης περιόδου (1939-1973) – Ψηφιακοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές

• Η ίδρυση σημαντικών εταιρειών στο χώρο της τεχνολογίας εντός της περιόδου και οι επιδράσεις τους στο χώρο

• Η ανάπτυξη της θεωρητικής υποδομής, οι σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις, η ανάπτυξη του λογισμικού και οι εξελίξεις στους μικροεπεξεργαστές και στις υπολογιστικές μηχανές της περιόδου

• Οι επιδράσεις στην εκπαίδευση και στην ψυχαγωγία

• Η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ασαφούς λογικής και δικτύων.

• Οι επιδράσεις των υπολογιστών στην ψυχαγωγία και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια από το 1939 έως σήμερα.

Ενότητα 4. Υπολογιστικά συστήματα και τεχνολογίες της 3ης περιόδου (1974 – 1994) – Ευρεία διάδοση των μικροϋπολογιστών

• Η ίδρυση σημαντικών εταιρειών στο χώρο της τεχνολογίας εντός της περιόδου και οι επιδράσεις τους και οι σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις

• Η ανάπτυξη των γλωσσών προγραμματισμού και των λειτουργικών συστημάτων

• Η ανάπτυξη των επεξεργαστών και των μικροεπεξεργαστών, οι εξελίξεις στους μικροϋπολογιστές και οι εξελίξεις στην κατασκευή ισχυρών υπολογιστικών συστημάτων

• Οι επιδράσεις στην εκπαίδευση, στην ψυχαγωγία και στη λογοτεχνία

• Τα πρώτα βήματα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Ασαφούς Λογικής

• Οι εξελίξεις στα δίκτυα και οι εναλλακτικοί τρόποι κατασκευής υπολογιστών

• Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, στη ρομποτική και στην εκπαιδευτική ρομποτική, ανάλυση και συζήτηση.

Ενότητα 5. Υπολογιστικά συστήματα και τεχνολογίες της 4ης περιόδου (1995 – σήμερα) – Ευρεία διάδοση του Διαδικτύου

• Οι σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις στην περίοδο αυτή, οι εξελίξεις στις γλώσσες προγραμματισμού και στα λειτουργικά συστήματα, η ανάπτυξη των επεξεργαστών, των μικροεπεξεργαστών και των μικροϋπολογιστών

• Οι εξελίξεις στην κατασκευή ισχυρών υπολογιστικών συστημάτων και οι εναλλακτικοί τρόποι κατασκευής υπολογιστών

• Οι επιδράσεις στην εκπαίδευση και στην ψυχαγωγία

• Η ανάπτυξη της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης

• Οι εξελίξεις στα δίκτυα και οι επιδράσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

• Οι επιδράσεις της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και στα εργαλεία τηλεκπαίδευσης.

Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις, εργαστηριακή εξάσκηση, συζήτηση, επίδειξη).

Χρήση ΤΠΕ: Χρήση διαδικτύου, επίδειξη σύγχρονων πλατφορμών εκπαιδευτικής ρομποτικής, επίδειξη τμημάτων και περιφερειακών υπολογιστών, παρουσιάσεις μαθημάτων με PowerPoint, υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

Γλώσσα αξιολόγησης Ελληνική (μπορεί να γίνει και στην Αγγλική για αλλοδαπούς φοιτητές)

Αξιολόγηση:

1. Ατομική ή ομαδική εργασία σχετική με αναζήτηση, οργάνωση και παρουσίαση πληροφοριών για την επίδραση των τεχνολογιών σε διάφορους τομείς (50% του τελικού βαθμού) + Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει τέσσερις ομάδες θεμάτων με κοινή δομή και μορφή (50% του τελικού βαθμού). Το περιεχόμενο της εξέτασης οργανώνεται με ερωτήσεις κρίσεως, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, ανοικτές με απαντήσεις περιορισμένης έκτασης, συμπλήρωσης κενών και ιεράρχησης προτάσεων.

ή

2. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει τέσσερις ομάδες θεμάτων με κοινή δομή και μορφή (100% του τελικού βαθμού). Το περιεχόμενο της εξέτασης οργανώνεται με ερωτήσεις κρίσεως, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, ανοικτές με απαντήσεις περιορισμένης έκτασης

Η εργασία σε κάθε τρόπο εξέτασης ανατίθεται στους φοιτητές από τον διδάσκοντα έως και στο δεύτερο μάθημα.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές μέσω του e-class, αλλά και από την προσωπική σελίδα του διδάσκοντος.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

• Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2014). Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ. Μία γνωριμία με τους Υπολογιστές μέσα από την Ιστορική τους Εξέλιξη. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ.

• Forouzan, B., Mosharraf, F. (2010). Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

• Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2014). Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Μία συνολική Θεώρηση. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ.

• Beekman, G. & Beekman, B. (2014). Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αθήνα: Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας.

• Αδαμίδης, Α. (2014). Από τον άβακα στον προσωπικό υπολογιστή. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις University Studio Press.

• Επιλεγμένα άρθρα περιοδικών.

 

3. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (PED_218)

Πρόκειται για μάθημα που προσφέρεται από τον Τομέα Γενικών Επιστημών, εργαστηριακό, θετικού προσανατολισμού.

Έτος Σπουδών: 2ο – Εξάμηνο 3ο

Προαπαιτούμενα μαθήματα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ

Τύπος μαθήματος: Απόκτησης γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων, διαμόρφωσης στάσεων

Σκοπός και αναμενόμενα αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη ψηφιακού – τεχνολογικού γραμματισμού μέσα από την ανάπτυξη γνώσεων για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου αλλά και γνώσεων για τους κινδύνους που κρύβει η χρήση του, την ανάπτυξη δεξιοτήτων ταυτοποίησης προβληματικών καταστάσεων και αντιμετώπισης θεμάτων σχετικών με το ηλεκτρονικό έγκλημα και την ανάπτυξη στάσεων που υιοθετούν συμπεριφορές προστασίας της ιδιωτικότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Eξηγούν τον τρόπο λειτουργίας του διαδικτύου των πραγμάτων, σχεδιάζουν απλά συστήματα ελέγχου και αυτοματισμών (Arduino, Raspberry PI3) και αναγνωρίζουν την επίδραση του διαδικτύου στην καθημερινότητα του ανθρώπου.
 • Συνδέουν την έννοια της ηθικής με τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων, των ρομποτικών συστημάτων, με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Εξηγούν τις αρνητικές επιδράσεις της ψηφιακής τεχνολογίας στο χώρο της εργασίας, της υγείας, του περιβάλλοντος, της πληροφόρησης, της δημοσιογραφίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Χρησιμοποιούν συστήματα τύπου νέφους (cloud).
 • Αναγνωρίζουν τα πνευματικά δικαιώματα σε ψηφιακό υλικό, λογισμικό και τους τύπους των αδειών creative commons.
 • Περιγράφουν τρόπους παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων στο διαδίκτυο, τους τύπους του ηλεκτρονικού εγκλήματος και διατυπώνουν τις βασικές νομοθετικές παρεμβάσεις για την προστασία του χρήστη.
 • Αναλύουν θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο και διατυπώνουν κανόνες προστασίας από τους κινδύνους του διαδικτύου και κανόνες ορθής και ασφαλούς χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Αναλύουν τη σημασία της ιδιωτικότητας, προσδιορίζουν τρόπους των παραβιάσεών της και διατυπώνουν κανόνες διαφύλαξης της ιδιωτικότητας συνδέοντάς τους με το δικαίωμα του ανθρώπου στη λήθη και τις μηχανές αναζήτησης.
 • Προσδιορίζουν τις εστίες συλλογής και διατήρησης των προσωπικών πληροφοριών και τους τρόπους συλλογής προσωπικών δεδομένων (Cookies, P3P κ.ά.).
 • Περιγράφουν τις επιδράσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στη διασπορά της πληροφορίας, στην ιδιωτικότητα και στο πολίτευμα της Δημοκρατίας.
 • Τροποποιούν τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή για ασφαλή περιήγηση και οργανώνουν τις ρυθμίσεις προστασίας της ιδιωτικότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα συνίσταται από τέσσερις ενότητες, ως ακολούθως:

Ενότητα 1. Το διαδίκτυο σήμερα και στο μέλλον

• Η γέννηση, η εξέλιξη του διαδικτύου και τα βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας του

• Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (δημιουργία λογαριασμού) και ο Παγκόσμιος Ιστός

• Οι μηχανές αναζήτησης, ο τρόπος λειτουργίας τους και οι τεχνικές αναζήτησης δεδομένων για τη μείωση της έκτασης αναζήτησης

• Ο «βαθύς ιστός» και ο «σκοτεινός ιστός»

• Το διαδίκτυο των πραγμάτων, έλεγχος και αυτοματισμοί (Arduino, Raspberry Pi3)

• Η επίδραση του διαδικτύου στη σύγχρονη κοινωνία και το διαδίκτυο στο μέλλον

Ενότητα 2. Η ηθική του διαδικτύου

• Η ηθική στη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων και τα ηθικά διλήμματα της ρομποτικής, ηθική και κυβερνοηθική

• Η ηθική των υπολογιστών και η πληροφορία, η ηθική χρήση του διαδικτύου και η εκπαίδευση

• Αρνητικές επιδράσεις της ψηφιακής τεχνολογίας στην εργασία, στην υγεία και στο περιβάλλον

• Το ηλεκτρονικό έγκλημα, η ηθική χρήση των υπολογιστών, η επαγγελματική ευθύνη και η παγκόσμια ηθική της πληροφόρησης

• Ιστολόγια, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιογραφία

• Θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο για γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές

• Χρήση συστημάτων cloud.

Ενότητα 3. Το ηλεκτρονικό έγκλημα

• Οι μορφές του ηλεκτρονικού εγκλήματος, το ηλεκτρονικό έγκλημα με στόχο τον υπολογιστή (μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, διασπορά κακόβουλου λογισμικού, παρεμπόδιση ή εξουδετέρωση λειτουργίας υπολογιστών)

• Το ηλεκτρονικό έγκλημα με εργαλείο τον υπολογιστή (παραβάσεις περιεχομένου, μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή – παραποίηση δεδομένων ή λογισμικού για αποκόμιση οφέλους, παράνομη ή/και ανάρμοστη χρήση της επικοινωνίας)

• Η ασφάλεια των δεδομένων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του παγκόσμιου ιστού και η ασφάλεια στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες

• Η προστασία του παιδιού, η αστυνομία του κυβερνοχώρου, οι νομοθετικές παρεμβάσεις και η νομοθεσία για την ηλεκτρονική επικοινωνία και τη διακινούμενη πληροφορία

• Ορθή και ασφαλής χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης

• Πνευματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο και άδειες τύπου creative commons.

Ενότητα 4. Η ιδιωτικότητα

• Η σημασία της ιδιωτικότητας, η ιδιωτικότητα και η Πληροφορική – η ανωνυμία

• Η προστασία της ιδιωτικότητας από το υφιστάμενο πλαίσιο, η ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο και οι παραβιάσεις της

• Η ιδιωτικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Facebook και η κινητή τηλεφωνία

• Παραβιάσεις της ιδιωτικότητας και εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, προσωπικά δεδομένα, έλεγχος και διαδικτυακή συμπεριφορά, χρήση Cookies

• Οι εστίες συλλογής και διατήρησης των προσωπικών πληροφοριών, το δικαίωμα στη λήθη και η Google

• Πληροφορία, ιδιωτικότητα, διαδίκτυο και Δημοκρατία και διαδικτυακός ακτιβισμός

• Μη εξουσιοδοτημένη μετάδοση προσωπικής πληροφορίας

• Τα μεγάλης έκτασης δεδομένα, η ιδιωτικότητα και κανόνες διαφύλαξης της ιδιωτικότητας

• Ρυθμίσεις φυλλομετρητή για ασφαλή περιήγηση και ρυθμίσεις προστασίας της ιδιωτικότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο (διαλέξεις, εργαστηριακή εξάσκηση , συζήτηση, παραδείγματα, επίδειξη).

Χρήση ΤΠΕ: Χρήση διαδικτύου και πλοήγηση σε κατάλληλες ιστοσελίδες. λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρουσιάσεις μαθημάτων με PowerPoint, υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class.

Γλώσσα αξιολόγησης Ελληνική (μπορεί να γίνει και στην Αγγλική για αλλοδαπούς φοιτητές)

Αξιολόγηση:

1. Ατομική ή ομαδική εργασία σχετική με αναζήτηση, οργάνωση και παρουσίαση πληροφοριών (50% του τελικού βαθμού) + Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει ομάδες θεμάτων με κοινή δομή και μορφή (50% του τελικού βαθμού). Το περιεχόμενο της εξέτασης οργανώνεται με ερωτήσεις κρίσεως, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, ανοικτές με απαντήσεις περιορισμένης έκτασης, συμπλήρωσης κενών και ιεράρχησης προτάσεων.

ή εναλλακτικά:

2. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει ομάδες θεμάτων με κοινή δομή και μορφή (100% του τελικού βαθμού). Το περιεχόμενο της εξέτασης οργανώνεται με ερωτήσεις κρίσεως, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, ανοικτές με απαντήσεις περιορισμένης έκτασης, συμπλήρωσης κενών και ιεράρχησης προτάσεων.

Η εργασία σε κάθε τρόπο εξέτασης ανατίθεται στους φοιτητές από τον διδάσκοντα έως και στο δεύτερο μάθημα.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές μέσω του e-class, αλλά και από την προσωπική σελίδα του διδάσκοντος.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

• Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2018). Η Ηθική στο Διαδίκτυο και το Ηλεκτρονικό Έγκλημα. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

• Βρύζας, Κ., Τσιτουρίδου, Μ. (2014). Νέοι και τεχνολογίες της επικοινωνίας. Αθήνα: Εκδόσεις Δαρδανός.

• Σιδέρη, Μ. (2013). Το βιβλίο του Facebook. Ένας οδηγός για “αθώους” χρήστες. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

• Schmidt, E., Cohen, J. (2014). Η νέα ψηφιακή εποχή. Οι επιπτώσεις στα έθνη, την επιχειρηματικότητα και τη ζωή μας. Αθήνα: Εκδόσεις Δίαυλος.

• Βαφόπουλος, Μ. (2013). Πως θα ζήσω με το διαδίκτυο; Πλαίσιο συμβίωσης για γονείς, δασκάλους και κάθε χρήστη. Αθήνα: Μεταίχμιο.

• Σφακιανάκης, Ε. (2016). Ο κώδικας του διαδικτύου. Αθήνα: Εκδόσεις All About Internet.

• Επιλεγμένα άρθρα περιοδικών.

 

4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (PED_260)

Πρόκειται για μάθημα που προσφέρεται από τον Τομέα Γενικών Επιστημών, εργαστηριακό, θετικού προσανατολισμού.

Έτος Σπουδών: 4ο – Εξάμηνο 7ο

Προαπαιτούμενα μαθήματα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ

Τύπος μαθήματος: Επιλογής – Απόκτησης γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων και αλλαγής στάσεων

Σκοπός και αναμενόμενα αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το εκπαιδευτικό λογισμικό, με την κατασκευή και χρήση μαθησιακού υλικού, με τα διδακτικά σενάρια και με τα εργαλεία εκείνα που θα κάνουν το εκπαιδευτικό τους έργο πιο αποτελεσματικό από μαθησιακής άποψης.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Διατυπώνουν τις προϋποθέσεις εισαγωγής και ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαιδευτική διαδικασία και υιοθετούν τη χρήση της τεχνολογίας στη σχολική τάξη, εμπλουτίζοντας το περιεχόμενο των μαθημάτων τους με διάφορα ψηφιακά μέσα.
 • Κατηγοριοποιούν το εκπαιδευτικό λογισμικό, συνδέουν τις σημαντικότερες θεωρίες μάθησης με τη χρήση του και προσδιορίζουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού στην εκπαιδευτική πράξη.
 • Δημιουργούν εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, εκπαιδευτικά ιστολόγια, διαχειρίζονται τις υπηρεσίες Google+ και αξιοποιούν το μέσο εκπαιδευτικής κοινωνικής δικτύωσης Edmodo.
 • Συνθέτουν διδακτικά σενάρια οργανώνοντάς τα με βάση καθορισμένα δομικά στοιχεία, δημιουργούν και οργανώνουν ασκήσεις και δραστηριότητες και διαχειρίζονται το Αποθετήριο – πλατφόρμα διδακτικών σεναρίων DSR.
 • Χρησιμοποιούν τις μηχανές αναζήτησης για αναζητήσεις ψηφιακού υλικού, αναζητούν πηγές και τις συνδέουν με μαθησιακό υλικό.
 • Κατασκευάζουν μαθήματα με αξιοποίηση και χρήση ιστοεξερευνήσεων, υλοποιούν εργασίες σε περιβάλλον λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης και εκτελούν μαθησιακές δραστηριότητες με τη βοήθεια του Scratch.
 • Επεξεργάζονται εικόνα και αναλύουν τη χρησιμότητα του εικονιστικού στοιχείου σε ένα κείμενο.
 • Κατασκευάζουν ταινίες τύπου mp4 ή avi με διάφορα ελεύθερης χρήσης εργαλεία.

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα αναπτύσσεται καθ’ ολοκλήρου σε εργαστηριακό επίπεδο, με θέματα που έχουν ως ακολούθως:

Ενότητα 1. Ο Υπολογιστής και το εκπαιδευτικό λογισμικό

• Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαιδευτική διαδικασία – προϋποθέσεις εισαγωγής και ένταξης

• Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο

• Το εκπαιδευτικό λογισμικό

• Σύνδεση των θεωριών μάθησης με το σύγχρονο εκπαιδευτικό λογισμικό και ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού λογισμικού στην εκπαιδευτική πράξη

Ενότητα 2. Διαδίκτυο και εκπαίδευση

• Δημιουργία εκπαιδευτικών ιστοσελίδων και εκπαιδευτικών ιστολογίων

• Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Edmodo

• Οι υπηρεσίες Google+

Ενότητα 3. Διδακτικά σενάρια και εργαλεία

• Διδακτικά σενάρια – πλατφόρμα διδακτικών σεναρίων DSR

• Τα δομικά στοιχεία ενός διδακτικού σεναρίου, ασκήσεις και δραστηριότητες

• Ιστοεξερευνήσεις – κατασκευή και χρήση

• Εννοιολογική χαρτογράφηση

Ενότητα 4. Μαθησιακό υλικό

• Μαθησιακές δραστηριότητες με το scratch

• Αναζήτηση μαθησιακών πηγών και σύνδεσή τους με το μαθησιακό υλικό

• Η επεξεργασία εικόνας και η χρήση του εικονιστικού στοιχείου στο κείμενο

• Δημιουργία εκπαιδευτικής ταινίας τύπου mp4 ή avi με ελεύθερα εργαλεία

Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο (εργαστηριακή εξάσκηση, επίδειξη, συζήτηση).

Χρήση ΤΠΕ: Χρήση διαδικτύου, αξιοποίηση κατάλληλων ιστοχώρων, αξιοποίηση πλατφόρμας DSR, υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. Γλώσσα αξιολόγησης Ελληνική (μπορεί να γίνει και στην Αγγλική για αλλοδαπούς φοιτητές)

Αξιολόγηση:

(α) Ατομική ή ομαδική εργασία σχετική με αναζήτηση, οργάνωση και συγγραφή κειμένου με συγκεκριμένες προδιαγραφές και περιεχόμενο (40% του τελικού βαθμού) + Δημιουργία εκπαιδευτικού σεναρίου και ανάρτησή του στην πλατφόρμα διδακτικών σεναρίων (20% του τελικού βαθμού) + Γραπτή τελική εξέταση με ομάδες θεμάτων κοινής δομής και μορφής (40% του τελικού βαθμού). Το περιεχόμενο της εξέτασης οργανώνεται με ερωτήσεις κρίσεως, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, ανοικτές με απαντήσεις περιορισμένης έκτασης, συμπλήρωσης κενών και ιεράρχησης προτάσεων.

Εναλλακτικά:

(β) Δημιουργία εκπαιδευτικού σεναρίου και ανάρτησή του στην πλατφόρμα διδακτικών σεναρίων (20% του τελικού βαθμού) + Γραπτή τελική εξέταση με ομάδες θεμάτων κοινής δομής και μορφής (80% του τελικού βαθμού). Το περιεχόμενο της εξέτασης οργανώνεται με ερωτήσεις κρίσεως, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, ανοικτές με απαντήσεις περιορισμένης έκτασης, συμπλήρωσης κενών και ιεράρχησης προτάσεων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές μέσω του e-class, αλλά και από την προσωπική σελίδα του διδάσκοντος.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

• Μικρόπουλος, Τ. Α., Μπέλλου, Ι. (2010). Σενάρια διδασκαλίας με υπολογιστή. Αθήνα: Κλειδάριθμος.

• Τζιμογιάννης, Α. (2017). Ηλεκτρονική Μάθηση. Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

• Roblyer, A., Doering, Η. (2015). Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Διδασκαλία. Αθήνα: Εκδόσεις ΙΩΝ.

• Βοσνιάδου, Σ. (2006). Παιδιά, Σχολεία και Υπολογιστές. Αθήνα: Gutenberg.

• Επιλεγμένα άρθρα περιοδικών, όπως:

 Παναγιωτακόπουλος, Χ., Αρμακόλας, Σ., Καρατράντου, Α., Σαρρής, Μ. (2016). Το Αποθετήριο Διδακτικών Σεναρίων DSR: Περιγραφή, βασικές επισημάνσεις και αξιολόγηση της λειτουργίας του. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 9(2), 45-61.

 Αποστολοπούλου, Δ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Καρατράντου, Α. (2012). Οι Θεωρίες Μάθησης και η Ενσωμάτωσή τους στο Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μία εμπειρική έρευνα. Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (σελ. 53-60). Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

65. Αρμακόλας, Σ., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2022). Οι παιδαγωγικοί παράγοντες σε εξ αποστάσεως μαθήματα με τη χρήση της τηλεδιάσκεψης. Ανοικτή Εκπαίδευση – Το περιοδικό για την Ανοιτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία (για δημοσίευση).

64. Mitsoula, I., Karatrantou, A., Panagiotopoulou, P., Panagiotakopoulos, C. (2022). Motivations and self-regulated learning in MOOCs. Open Education – The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology (accepted).

63. Lazarinis, F., Karatrantou, A., Panagiotakopoulos, C., Daloukas, V., & Panagiotakopoulos, T. (2022). Strengthening the coding skills of teachers in a low dropout Python MOOC. Advances in Mobile Learning Educational Research, 2(1), 187-200. DOI: 10.25082/AMLER.2022.01.003

62. Πολίτη, Ε., Καρατράντου, Α., & Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2021). Μελέτη της λειτουργίας της ανεμογεννήτριας με μεθοδολογία STEM από μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 14, 75-93.

61. Tsoni, R., Panagiotakopoulos, C. & Verykios, V. (2021). Revealing latent traits in the social behavior of distance learning students. Education and Information Technologies (2021). https://doi.org/10.1007/s10639-021-10742-6

60. Armakolas, S., Panagiotakopoulos, C. & Karatrantou, A. (2021). Teleconference sessions in distance learning courses: the influence of psychological factors. International Journal of Online Pedagogy and Course Design, 11, 2, 1-15. DOI: 10.4018/IJOPCD.2021040101.

59. Paxinou, E., Kalles, D., Panagiotakopoulos, C., Sgourou, A., and Verykios, V. (2021). An IRT-Based Approach to Assess the Learning Gain of a Virtual Reality Lab Students’ Experience. Intelligent Decision Technologies, 15(3), 487-496. DOI: 10.3233/IDT-200216

58. Paxinou, E., Kalles, D., Panagiotakopoulos, C., and Verykios, v. (2021).  Analyzing Sequence Data with Markov Chain Models in Scientific Experiments. SN Computer Science, 2(5), 1-14.

57. Tsoni, R., Sakkopoulos, E., Panagiotakopoulos, C., & Verykios, V. (2021). On the Equivalence Between Bimodal and Unimodal Students’ Collaboration Networks in Distance Learning. Intelligent Decision Technologies, 15(2), 305-319. DOI: 10.3233/IDT-200137

56. Armakolas, S., Panagiotakopoulos, C. & Karatrantou, A. (2021). Teleconference sessions in distance learning courses: the influence of psychological factors. International Journal of Online Pedagogy and Course Design, 11, 2, 1-15. DOI: 10.4018/IJOPCD.2021040101.

56. Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2020). Eξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω τηλεδιάσκεψης: οι επιδράσεις των τεχνολογικών παραγόντων. Open Education – The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, 16, 1, 22-43. DOI: 10.12681/jode.22800.

55. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Καρατράντου, Α., & Άντζακας, Κ. (2020). Η διαδικτυακή εφαρμογή «Ελληνική Νοηματική Γλώσσα – 1»: Θέματα σχεδίασης, κατασκευής και αξιολόγησης. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 13(2), 33- 48.

54. Mitsoula, I., Karatrantou, A., Panagiotopoulou, P., Panagiotakopoulos, C. (2020). Children using Facebook: Personality Traits, Self Concept and School Performance. International Journal on Integrating Technology in Education, 9, 4, 11-26. https://doi.org/10.5121/ijite.2020.9402

53. Gkontzis, A.F., Kotsiantis, S., Kalles, D., Panagiotakopoulos, C., & Verykios, V. (2019). Polarity, emotions and online activity of students and tutors as features in predicting grades. Journal of Intelligent Decision Technologies (online first).

52. Gkontzis, A.F., Kotsiantis, S., Panagiotakopoulos, C., & Verykios, V. (2019). A Predictive Analytics Framework as a Countermeasure for Attrition of Students. Interactive Learning Environments, 26, 5. https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1674884

51. Lazarinis, F., Alexandri, K., Panagiotakopoulos, C., Verykios, V. (2019). Sensitizing young children on internet addiction and online safety risks through storytelling in a mobile application. Education and Information Technologies, https://doi.org/10.1007/s10639-019-09952-w Available: https://rdcu.be/bJ8Ly

50. Σαμαράς, Χ., Νιάρη, Μ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Βερύκιος, Β. (2019). Διερεύνηση της αξιοποίησης του διαδικτύου και του κινητού τηλεφώνου από τους νεοεισαχθέντες φοιτητές: η περίπτωση των φοιτητών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης, 5, 57-69. http://dx.doi.org/10.12681/dial.20378

49. Paxinou, E., Panagiotakopoulos, C., Karatrantou, A., Kalles, D., Sgourou, A. (2019). Implementation and evaluation of a 3D virtual reality biology lab vs conventional didactic practices in lab experimenting with the photonic microscope. Biochemistry and Molecular Biology Education, 15(3), 487-496. DOI: 10.1002/bmb.21307

48. Paxinou, E., Karatrantou, A., Kalles, D., Panagiotakopoulos, C., Sgourou, A. (2018). A 3D Virtual Reality Laboratory as a Supplementary Educational Preparation Tool for a Biology Course. European Journal of Open, Distance and E-learning 21(2). Retrieved from http://www.eurodl.org/?p=current&sp=brief&article=777

47. Armakolas, S., Panagiotakopoulos, C., Karatrantou, A. (2018). Teleconference in support of autonomous learning. European Journal of Open, Distance and E-learning (21)2, 27-43.

46. Armakolas, S., Panagiotakopoulos, C., Magkaki, F. (2018). Interaction and Effectiveness – Theoretical Approaches in a Teleconference Environment. International Journal of Sciences, 7, 9, 21-26. DOI: 10.18483/ijSci.1785

45. Stravropoulos, E., Panagiotakopoulos, C., Kagklis, V., Lionarakis, A., Marketos, G., & Verykios V. (2017). Student Admissions Data Analytics for Open and Distance Education. Open Education – The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, 13, 2, 6-16. http://dx.doi.org/10.12681/jode.11482

44. Παξινού, Ε., Σγουρού, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Βερύκιος, Β. (2017). Η θεωρία της Απόκρισης Ερωτήματος για την Αξιολόγηση της Επίδοσης Χρηστών Εικονικού Εργαστηρίου Βιολογίας. Open Education – The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, 13, 2, 107-123. http://dx.doi.org/10.12681/jode.14618

43. Armakolas, S., Mikroyannidis, A., Panagiotakopoulos, C., Panousopoulou, S. (2016). A case study on the Perceptions of Educators on the Penetration of Personal Learning Environments in Typical Education. International Journal of Virtual and Personal Learning Environments (IJVPLE), 6(1), 18-28. DOI: 10.4018/IJVPLE.2016010102.

42. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Αρμακόλας, Σ., Καρατράντου, Α., Σαρρής, Μ. (2016). Το Αποθετήριο Διδακτικών Σεναρίων DSR: Περιγραφή, βασικές επισημάνσεις και αξιολόγηση της λειτουργίας του. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 9(2), 45-61.

41. Gakis, P., Panagiotakopoulos, C., Sgarbas, K., Chalidis, C., Verykios, V. (2016). Design and construction of the Greek grammar checker. Digital Scholarship in the Humanities. Oxford University Press. Online: http://dx.doi.org/10.1093/llc/fqw025

40. Kagklis, V., Karatrantou, A., Tantoula, M., Panagiotakopoulos, C., Verykios, V. (2015). A Learning Analytics Methodology for Detecting Sentiment in Student Fora: A Case Study in Distance Education. EURODL, 18, 2, 75-94. [λήψη]

39. Ξουρής, Χ., Πανταζόπουλος, Σ., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2016). Απλά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Arduino στην Εκπαίδευση. Μια εφαρμογή. i-Teacher, 12, 62-71.

38. Κόκκαλη, Ά., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Καμαριανός, Ι. (2015). Η διερεύνηση του ρόλου των Ιστοχώρων των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αχαΐα. Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας [λήψη].

37. Lyras, D., Panagiotakopoulos, T., Kotinas, I., Panagiotakopoulos, C., Sgarbas, K., Lymberopoulos, D. (2014). Educational Software Evaluation: A Study from an Educational Data Mining Perspective. International journal of Multimedia & Its Applications (IJMA), 6, 3, 1-20. [λήψη]

36. Koustourakis, G., Panagiotakopoulos, C., Papadouris, P. (2014). An investigation of the use of Information and Communication Technologies (ICTs) by teachers in the primary cycle of the European Schools Brussels III: An empirical study. British Journal of Science, Education and Culture, 1(5), 94-112. London: London University Press. [λήψη]

35. Panagiotakopoulos, C., Sarris, M. (2013). “Playing With Words”: Effects of an Anagram Solving Game-Like Application for Primary Education Students. International Education Studies, 6(2), 110-126. [λήψη]

34. Gakis, P., Panagiotakopoulos, C., Sgarbas, K., Tsalidis, C. (2013). Analysis of lexical ambiguity in Modern Greek using a computational lexicon. Literary and Linguistic Computing, Oxford Uinversity Press, first published online July 2, 2013, doi: 10.1093/llc/fqt035. [λήψη]

33. Sarris, M., Panagiotakopoulos, C. (2013). Linguistic effects on anagram solution: The case of a transparent language. World Journal of Education, 3(4), 41-51. [λήψη]

32. Panagiotakopoulos, C., Tsiatsos, T., Lionarakis A., Tzanakos N. (2013). Teleconference in support of distance learning: Views of educators. Open Education – The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, 9, 1, 5-18. [λήψη]

31. Gakis, P., Panagiotakopoulos, C., Sgarbas, K., Tsalidis, C.(2012). Design and Implementation of an Electronic Lexicon for Modern Greek. Literary and Linguistic Computing, Oxford Uinversity Press, first published online February 20, 2012 doi:10.1093/llc/fqs002. [λήψη]

30. Panagiotakopoulos, C. (2011). Applying a conceptual mini game for supporting simple mathematical calculation skills: students’ perceptions and considerations. World Journal of Education, 1, 1, 3-14. [λήψη]

29. Δημακόπουλος, Δ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2011). ΤΠΕ & Οργάνωση – Διοίκηση Σχολικών Μονάδων: Αποτελέσματα μιας εμπειρικής έρευνας εστιασμένης στις απόψεις των Διευθυντών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας. i-Teacher, 3, 29-42. [λήψη]

28. Koustourakis, G., Pefani, I., Panagiotakopoulos, C. (2010). Exploiting Television in Open and Distance Learning: The Case of Undergraduate Courses in Cultural Studies at the Hellenic Open University. Open Education – The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, 6, 1-2, 67-79. [λήψη]

27. Sarris, M., Panagiotakopoulos, C. (2010). Word spelling assessment using ICT: The effect of presentation modality. Themes in Science and Technology Education, 3, 1-2, 93-118. [λήψη]

26. Pierri, E., Karatrantou, A., Panagiotakopoulos, C. (2008). Exploring the phenomenon of “Change of Phase” of pure substances using the MBL System. Chemistry Education: Research and Practice, 9, 234-239. [λήψη]

25. Panagiotakopoulos, C., Sarris, M. (2008). Effects on mouse move and click performance. Themes In Science and Technology Education, 1, 1, 59-89. [λήψη]

24. Koustourakis, G., Panagiotakopoulos, C., Vergidis, D. (2008). A contribution to the Hellenic Open University: Evaluation of the Pedagogical Practices and the use of ICT on Distance Education. International Review of Research in Open and Distance Learning, v.9, n.2, 2008. Available online: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/424/1044 [λήψη]

23. Spiliotopoulou, V., Karatrantou, A., Panagiotakopoulos, C., Koustourakis, G. (2008). Visual Representations of the Internet in Greek School Textbooks and Students’ Experiences. Education and Information Technologies, Online First, ISSN 1573-7608, DOI 10.1007/s10639-008-9081-9. [λήψη]

22. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Φραντζή, Π., Τσαγγαρούλιας, Χ., Φιλιππάτου, Α., Φυλλαδιτάκης, Ε. (2008). Το μάθημα των Νέων Τεχνολογιών στο Ολοήμερο Σχολείο: Προφίλ μαθητών, στάσεις, προσδοκίες και προτάσεις. Μέντορας, 10, 19-42. [λήψη]

21. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Ρηγάλου, Χ. (2007). Γνώσεις, Στάσεις και Αντιλήψεις Δείγματος Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Επιστημονική Επετηρίδα Π.Τ.Δ.Ε. “Αρέθας”, 4, 224-238. [λήψη]

20. Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2006). Όψεις της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση του νέου εκπαιδευτικού υλικού και της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 42, 91-113. [λήψη]

19. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Βεργίδης, Δ. (2006). Οι ΤΠΕ ως εκπαιδευτικό μέσο στο ΕΑΠ: Απόψεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Προγράμματος “Σπουδές στην Εκπαίδευση”. Ανοικτή Εκπαίδευση – Το περιοδικό για την ΑεξΑΕ και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 4, 16-33. [λήψη]

18. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρή, Ε., Σαρρής, Μ., Νικολόπουλος, Π. (2005). Η επίδραση της προσομοίωσης στην κατανόηση της έννοιας της ευθύγραμμης και ομαλής κίνησης: Μία μελέτη περίπτωσης. Θέματα στην Εκπαίδευση, 5, 1-3, σελ. 59-74. [λήψη]

17. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Αλεξόπουλος, Χ., Γούτσος, Χ., Σκαλτσάς, Α., Τάσιος, Δ. (2005). Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Πόσο έτοιμοι είναι οι εκπαιδευτικοί μας να τις εφαρμόσουν στη σχολική πρακτική; Επιστημονική Επετηρίδα Π.Τ.Δ.Ε. “Αρέθας”, 3, 271-292. [λήψη]

16. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Κουστουράκης, Γ. (2005). Η Εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Εθνικές Εξελίξεις. Επιστημονική Επετηρίδα Π.Τ.Δ.Ε. “Αρέθας”, 3, 293-312. [λήψη]

15. Pierrakeas, C., Xenos, M., Panagiotakopoulos, C., Vergidis, D. (2004). A comparative study of dropout rates and causes for two different distance education courses. International Review of Research in Open and Distance Learning, v.5, n.2 (07-2004). Available online: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/183 [λήψη]

14. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Λαμπροπούλου, Β. (2003). Τεχνολογίες Πληροφορίας – Επικοινωνίας και Εκπαίδευση Κωφών Μαθητών. Επιστήμες Αγωγής, 1, 39-50. [λήψη]

13. Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2002). Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, η υγιεινή και η προστασία του Χρήστη: Μια συνολική προσέγγιση. Νέα Παιδεία, 103, 126-145. [λήψη]

12. Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2002). Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πραγματικά ανοικτό τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα; Μέντορας, 5, 5, 146-162. [λήψη]

11. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρακέας, Χ., Πιντέλας, Π. (2002). Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης. Μέντορας, 6, 6, 75-86. [λήψη]

10. Panagiotakopoulos, C., Ioannidis, G. (2002). Assessing the understanding of basic time concepts to children using multimedia software. Computers and Education, 38, 4, 331-349. [λήψη]

9. Vergidis, D., Panagiotakopoulos, C. (2002). Student Dropout at the Hellenic Open University: Evaluation of the Graduate Program, “Studies in Education”. International Review of Research in Open and Distance Learning v.3, n.2. (10-2002). Available online: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/101/180 [λήψη]

8. Panagiotakopoulos, C., Koustourakis, G. (2001). Dealing with 1st year University Students ″Computer Anxiety″. Themes in Education, 2, 1, 35-46. [λήψη]

7. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Κουστουράκης, Γ. (2001). Η παρουσίαση του διαδικτύου (Internet) στα σχολικά εγχειρίδια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Μια συγκριτική μελέτη. Μέντορας, 3, 3, 38-61. [λήψη]

6. Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. Κατσίλλης, Ι. (2000). Κοινωνιολογική προσέγγιση του αυτοαξιολογούμενου στρες σε δασκάλους εξαιτίας της εισόδου των “Νέων Τεχνολογιών” στην εκπαιδευτική διαδικασία – Η περίπτωση του άγχους για τους υπολογιστές. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 110, 122-131. [λήψη]

5. Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2000). Η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στο σύγχρονο κόσμο – Ιστορική-Κοινωνιολογική Προσέγγιση. Νέα Παιδεία, 94, 13-26. [λήψη]

4. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Σπηλιωτοπούλου, Β. (2000). Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ): Μια αναγκαιότητα για την Παιδεία του 21ου αιώνα. Νέα Παιδεία, 94, 27-39. [λήψη]

3. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Ιωαννίδης, Γ. (1999). Χρόνος: Ορισμός, μέτρηση και αντίληψη της έννοιας από το παιδί. Νέα Παιδεία, 89, 87-102. [λήψη]

2. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Κουστουράκης, Γ., Κατσίλλης, Ι. (1998). Κοινωνικά αποτελέσματα της διείσδυσης των Υπολογιστών στη ζωή μας: Ανίχνευση του “Άγχους για τους Υπολογιστές” σε καθηγητές φιλολογικών μαθημάτων (ΠΕ2) Β/βάθμιας Εκπαίδευσης. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 102, 112-120. [λήψη]

1. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Ιωαννίδης, Γ. (1997). Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση; Ανεπιφύλακτα ναι. Νέα Παιδεία, 82, 98-114. [λήψη]

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

120. Stathatou, K., Tsoni, R., Panagiotakopoulos, C., and Verykios, V. (2022). Implementing Statistical Disclosure Control in Educational Data. 7th Panhellenic Scientific Conference «Integration and Use of ICTs in the Educational Process», 16-18/9/2022. Patras: Hellenic Scientific Association of Information & Communication Technologies in Education.

119. Kouvara, T., Karasoula, K., Panagiotakopoulos, C., and Verykios, V. (2022). Blended Learning in Greek School Education: Students’ Views in the Post-Covid Era. 7th Panhellenic Scientific Conference «Integration and Use of ICTs in the Educational Process», 16-18/9/2022. Patras: Hellenic Scientific Association of Information & Communication Technologies in Education.

118. Παξινού, Ε., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. και Καλλές, Δ. (2022). Ενίσχυση της Εργαστηριακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία με τη Χρήση Εικονικής Πραγματικότητας. 7o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», 16-18/9/2022. Πάτρα: ΕΤΠΕ.

117. Πολυδωροπούλου, Π., Καρατράντου, Α., και Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2022). Διερεύνηση των ψηφιακών δεξιοτήτων μελλοντικών εκπαιδευτικών: Μία εμπειρική μελέτη. 7o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», 16-18/9/2022. Πάτρα: ΕΤΠΕ.

116. Καλούδης, Χ., Αρμακόλας, Σ., Καρατράντου, Α., και Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2022). Συγκριτική μελέτη της εφαρμογής των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε Ελλάδα και Κύπρο. 7o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», 16-18/9/2022. Πάτρα: ΕΤΠΕ.

115. Σταΐκου, Χ., Αρμακόλας, Σ. και Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2022). Εξ αποστάσεως συμβουλευτική: Μέθοδοι πρακτικής, αρχές και αποτελεσματικότητα. 7o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», 16-18/9/2022. Πάτρα: ΕΤΠΕ.

114. Τριανταφυλλίδου, E. E., Καρατράντου, A., Πετρόπουλος M. και Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2022). Εξ αποστάσεως διδασκαλία πειραμάτων Χημείας σε μαθητές Γυμνασίου με τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών προσομοίωσης κι επαυξημένης πραγματικότητας. 7o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», 16-18/9/2022. Πάτρα: ΕΤΠΕ.

113. Πιερρή, Ε., Καρατράντου, Α., Κουτρομάνος, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2021). Αρνητικά συναισθήματα μαθητών/τριών κατά την επείγουσα απομακρυσμένη διδασκαλία στη περίοδο της πανδημίας του COVID-19: Άγχος και Πλήξη μαθητών/τριών Β/θμιας Εκπαίδευσης. 11o Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (26-28 Νοεμβρίου 2021). Αθήνα: ΕΑΠ.

112. Κουτρομάνος, Γ., Καρατράντου, Α., Πιερρή, Ε., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2021). Η εξέταση του τεχνολογικού άγχους των φοιτητών/τριών από την επείγουσα απομακρυσμένη διδασκαλία κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19. 11o Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (26-28 Νοεμβρίου 2021). Αθήνα: ΕΑΠ.

111. Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2021). Παιδαγωγικές πρακτικές και αξιοποίηση του συστήματος τηλεδιάσκεψης στις τηλε-Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις: Μια διεπιστημονική προσέγγιση της «φωνής» μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ. 11o Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (26-28 Νοεμβρίου 2021). Αθήνα: ΕΑΠ.

110. Γουρδούπη, Β., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2021). Αξιοποίηση της Ψηφιακής Αφήγησης από Εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης. Στα Πρακτικά του 12ου Πανελλήνιου/Διεθνούς Συνεδρίου “Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση” (σελ. 299-306). Φλώρινα: ΕΤΠΕ.

109. Λύγδα, Α., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2021). Έννοιες, στόχοι και τεχνικές διδακτικών σεναρίων Πληροφορικής σε ψηφιακά αποθετήρια. Στα Πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου/Διεθνούς Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής» (σελ. 66-73). Φλώρινα: ΕΤΠΕ.

108. Ιορδανίδου Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2019). Ζητήματα σχεδιασμού και υλοποίησης ηλεκτρονικών λεξικών της νέας ελληνικής. Στο 14th International Conference on Greek Linguistics (ICGL14) (Book of Abstracts, σελ. 136-137). Πάτρα: Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών.

107. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Καρατράντου, Α., Άντζακας, Κ. (2019). Θέματα Σχεδιασμού και Υλοποίησης της Εκπαιδευτικής Διαδικτυακής Εφαρμογής “Ελληνική Νοηματική Γλώσσα – 1”. Στο 2o Πανελλήνιο Συνέδριο «Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση» (Book of Abstracts, σελ. 40). Κόρινθος: Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

106. Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Φραγκούλης, Ι. (2019). O εκπαιδευτικός σχεδιασμός της τηλεδιάσκεψης με χρήση και αξιοποίηση συμμετοχικών – βιωματικών τεχνικών. Στα Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (σελ. 140-149). Αθήνα: ΕΔΑΕ.

105. Βαλιμήτη Φ., Καρατράντου Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2019). Ασφάλεια και παραβίαση προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο: τι γνωρίζουν μελλοντικοί εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης; Στα Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» (σελ. 359-370). Αθήνα: ΕΤΠΕ.

104. Κακουλάκης, Κ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Κουστουράκης, Γ. (2019). Σχεδιασμός, υλοποίηση και αποτίμηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για διαδικτυακή ασύγχρονη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο πεδίο «Εισαγωγή στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία». Στα Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (σελ. 164-177). Αθήνα: ΕΔΑΕ.

103. Tsoni, R., Samaras, C., Paxinou, E., Panagiotakopoulos, C., Verykios, V. S. (2019). From Analytics to Cognition: Expanding the Reach of Data in Learning. In Proceedings of 17th International Conference On Computers Supported Education 2019 (pp. 3213-3221). SCITEPRESS Digital Library.

102. Karemfyllaki, M., Karatrantou, A., Panagiotakopoulos, C. (2018). Educational Robotics & Children Attitudes Towards STEM. In Proceedings of 2nd International Conference On Innovating STEM Education. Deutsche Schulle Athen, Greece, 22-24 June, 2018.

101. Gontzis, A., Kotsiantis, S., Panagiotakopoulos, S., Verykios, V. (2018). Measuring engagement to assess performance of students in Distance Learning. Proceedings of 9th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA2018). Zakynthos: IEEE.

100. Πανέτας, Γ., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Βερύκιος, Β. (2018). Αντιλήψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και Πρόθεση Χρήσης των ΤΠΕ στην τάξη τους. Πρακτικά 11ου Πανελληνίου και Διεθνούς Συνεδρίου “Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση” (σελ. 145-152). Θεσσαλονίκη: ΕΤΠΕ.

99. Mitsoula, I., Karatrantou, A., Panagiotakopoulos, C. (2018). Social media, extraversion, self-concept and school performance: The case of Facebook with children as users. Proceedings of 11th Panhellenic and International Conference “ICTs in Education” (pp. 651-658). Thessaloniki: ETPE.

98. Σαμαράς, Χ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Βερύκιος, Β. (2018). Διερεύνηση της φοίτησης με Learning Analytics: Μελέτη της ετήσιας φοίτησης των μαθητών του ΕΠΑ.Λ. Δοξάτου 2016-2017. Πρακτικά 11ου Πανελληνίου και Διεθνούς Συνεδρίου “Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση” (σελ. 627-634). Θεσσαλονίκη: ΕΤΠΕ.

97. Balaouras, N., Karatrantou, A., Panetas, G., Panagiotakopoulos, C. (2018). Introduction to Physical Computing with Raspberry Pi in a STEM. Education Framework In Proceedings of 2nd International Conference On Innovating STEM Education. Deutsche Schulle Athen, Greece, 22-24 June, 2018.

96. Mikroyannidis, A., Pallonetto, F., Mangina, E., Pyrini, N., Sadauskas, M., Trepule, E., Volungevičienė, A., Panagiotakopoulos, C., Karatrantou, A., Armakolas, S., Nelson Mauro, A., Cheniti, L., Korbaa, O. (2018). Lessons learned from the use of SlideWiki OpenCourseWare Platform in different learning contexts. In Proceedings of 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation (pp. 3213-3221). Seville: CERI2018.

95. Gkontzis, A. F., Karachristos, C. V., Panagiotakopoulos, C. T., Stavropoulos, E. C., Verykios, V. S. (2017). Sentiment Analysis to Track Emotion and Polarity in Student Fora. In Proceedings of PCI2017, Association for Computing Machinery. ACM ISBN 978-1-4503-5355-7/17/09. https://doi.org/10.1145/3139367.3139389 [λήψη]

94. Gkontzis, A. F., Panagiotakopoulos, C. T., Stavropoulos, E. C., Verykios, V. S. (2017). A Holistic View on Academic Wide Data through Learning Analytics Dashboards. In Proceedings of EADTU, The Online, Open and Flexible Higher Education Conference (pp. 12-27). United Kingdom: The Open University. [λήψη]

93. Αρμακόλας, Σ., Μαγκάκη, Φ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2017). Aνοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και δείκτες ποιότητας για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των αποθετηρίων. Στα Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση «Ο σχεδιασμός της Μάθησης» (σελ. 85-96). Αθήνα: ΕΔΑΕ. http://dx.doi.org/10.12681/icodl.1108 [λήψη]

92. Σαμαράς, Χ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Κουστουράκης, Γ., Σταυρόπουλος, Η., Βερύκιος, Β.  (2017). Μετάβαση από το σχολείο στο πανεπιστήμιο: μέσα μάθησης και τρόποι αξιοποίησης της τεχνολογίας από νεοεισερχόμενους φοιτητές – υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Στα Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση «Ο σχεδιασμός της Μάθησης» (σελ. 138 – 153). Αθήνα: ΕΔΑΕ. http://dx.doi.org/10.12681/icodl.1160 [λήψη]

91. Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Λιακοπούλου, Φ. (2017). Ο “λόγος” μελών Δ.Ε.Π. του ΕΑΠ για την παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση των MOOCs: Παιδαγωγικοί ρόλοι και αλληλεπίδραση μεταξύ διδάσκοντα – διδασκόμενων. Στα Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση «Ο σχεδιασμός της Μάθησης» (σελ. 1-15). Αθήνα: ΕΔΑΕ. http://dx.doi.org/10.12681/icodl.930 [λήψη]

90. Γάκης, Π., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Σγάρμπας, Κ. & Τσαλίδης, Χ. (2017). Σχεδιασμός και υλοποίηση του ελληνικού γραμματικού διορθωτή. Abstract Conference Proceedings of 13th International Conference on Greek Linguistics (pp. 88-89). London: University of Westminster, Faculty of Science & Technology, Faculty of Social Sciences & Humanities. [λήψη]

89. Karapiperis, D., Panagiotakopoulos, C., Verykios, V. (2017). Evaluation of Scalable PRPL Schemes with Native LSH Database Engine. Proceedings of 7th International Conference on Computer Science, Engineering and Information Technology (CCSEIT 2017), pp. 125-132. [λήψη]

88. Lazarinis, F., Verykios, V., Panagiotakopoulos, C. (2017). A mobile application for user regulated self-assessments. Proceedings of 13th International Conference Mobile Learning, pp. 56-62. ISBN 978-989-8533-61-6. [best paper of the conference – award] [λήψη]

87. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Σαρρής, Μ., Καρατράντου, Α. (2017). Αναγραμματισμοί: Ένα παιχνίδι αναγραμματισμού λέξεων για μαθητές Δημοτικού Σχολείου. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Ένταξης και Χρήσης των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, σελ. 504-515. [λήψη]

86. Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. Μαγκάκη, Φ. (2017). Ψηφιακά Αποθετήρια ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων: Μελέτη, κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Ένταξης και Χρήσης των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, σελ. 298-309. [λήψη]

85. Stergiopoulou, M. Karatrantou, A., Panagiotakopoulos, C. (2016). Educational Robotics and STEM Education in Primary Education: Apilot study using the H&S Electronic Systems Platform. Educational Robotics in the Makers Era, pp. 88-103. [λήψη]

84. Michalopoulos, P., Mpania, S., Karatrantou, A., Panagiotakopoulos, C. (2016). Introducing STEM to Primary Education Students with Arduino and S4A. Hellenic Conference on Innovating STEM Education. Athens 16-18/12/2016. [λήψη]

83. Μαρκαντωνάτος, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Βερύκιος, Β. (2016). Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία της έννοιας της μεταβλητής. Στο Τ. A. Mikropoulos, N. Papachristos, A. Tsiara, P. Chalki (eds.), Proceedings of the 10th Panhellenic anfd International Conference “ICT in Education”, pp. 523-531. ISSN 2529-0916, ISBN 978-960-88359-8-6. [λήψη]

82. Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Βύρης, Δ. (2016). Η ενσωμμάτωση των ΕΛ/ΛΑΚ στη σχολική τάξη: μελέτη των απόψεων εκπαιδευομένων εκπαιδευτικών. Στο Τ. A. Mikropoulos, N. Papachristos, A. Tsiara, P. Chalki (eds.), Proceedings of the 10th Panhellenic anfd International Conference “ICT in Education”, pp. 647-654. ISSN 2529-0916, ISBN 978-960-88359-8-6. [λήψη]

81. Lazarinis, F., Alexandri, K., Verykios, V., Panagiotakopoulos, C. (2015). Raising safer internet awareness through a mobile application based on contrasting visual stories. Proceedings of 9th International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning – IMCL2015, pp. 88-90. [λήψη]

80. Ξουρής, Χ., Πανταζόπουλος, Σ., Καρτράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2015). Απλά συστήματα αυτομάτου ελέγχου και Arduino στην εκπαίδευση: Μια εφαρμογή. Πρακτικά Συνεδρίου “Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.”, Αθήνα 7 & 8 Νοεμβρίου 2015, σελ. 1156-1164. [λήψη]

79. Boididis, G., Lazarinis, F., Verykios, V., Panagiotakopoulos, C. (2015). Exploring cultural heritage landscapes in an interactive game-based learning application.  Proceedings of 9th International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning – IMCL2015, pp. 59-62. [λήψη]

78. Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Μασσαρά Χ. (2015). Η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και το μαθησιακό περιβάλλον στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Πρακτικά 8oυ Συνεδρίου της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Καινοτομία και Έρευνα στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και στις Τεχνολογίες Πληροφορίας», Τόμος 2, Μέρος Α, σελ. 102-113. [λήψη]

77. Κουστουράκης, Γ., Λιακοπούλου, Φ., Παναγιωτακόπουλος Χ. (2015). Η αξιοποίηση των Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs) από το ΕΑΠ: Ποιοτική έρευνα σε μέλη ΔΕΠ του ιδρύματος. Πρακτικά 8oυ Συνεδρίου της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Καινοτομία και Έρευνα στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και στις Τεχνολογίες Πληροφορίας», Τόμος 1, Μέρος Α, σελ. 1-15. [λήψη]

76. Κόκκαλη, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Καμαριανός Ι. (2015). Ο επικοινωνιακός ρόλος των σχολικών ιστοχώρων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αχαΐα. Πρακτικά 8oυ Συνεδρίου της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Καινοτομία και Έρευνα στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και στις Τεχνολογίες Πληροφορίας», Τόμος 3, Μέρος Α, σελ. 214-224. [λήψη]

75. Αντωνέλου, Γ., Βερύκιος, Β., Καλαντζή, Ρ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Σταυρόπουλος, Η. (2015). Υποστήριξη Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μέσω στοιχείων Μικτής Μάθησης και ΤΠΕ. Πρακτικά 8oυ Συνεδρίου της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης «Καινοτομία και Έρευνα στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και στις Τεχνολογίες Πληροφορίας», Τόμος 1, Μέρος Α, σελ. 72-81. [λήψη]

74. Lazarinis, F., Mazaraki, A., Verykios, V., Panagiotakopoulos, C. (2015). E-comics in teaching: evaluating and using comic strip creator tools for educational purposes. In Proceedings of the 10th International Conference on Computer Science & Education (IEEE – ICCSE 2015), pp. 305-309. UK: Fitzwilliam College, Cambridge University. [λήψη]

73. Gakis, P., Panagiotakopoulos, C., Sgarbas, K., Tsalidis, X., Verykios, V. (2015). The construction of a Greek Grammar Checker through Mnemosyne. Proceedings of 17th International Conference on Speech and Computer, SPECOM 2015, pp. 170-177. Springer International Publishing Switzerland. [λήψη]

72. Lazarinis, F., Verykios, V., & Panagiotakopoulos, C. (2015). A tool for developing instructional digital comic strips with associated learning objectives. In V. Uskov, R. Howlett, L. Jain (Eds), Proceedings of 2nd International KES Conference on Smart Education and Smart e-Learning, pp. 437-447, Springer Publications. DOI: 10.1007/978-3-319-19875-0_39 [λήψη]

71. Lazarinis, F., Verykios, V., & Panagiotakopoulos, C. (2015). An adaptive web tool for self-assessment using lightweight user profiles. In M. Helfert, M. T. Restivo, S. Zvacek and J. Uhomoibhi (Eds), Proceedings of CSEDU 2015, the International Conference on Computer Supported Education, 23-25 May 2015, Lisbon, Portugal, pp. 14-23. ISBN: 978-989-758-108-3. [λήψη]

70. Lotsari, E., Verykios, V., Panagiotakopoulos, C., Kalles, D. (2014). A learning analytics methodology for student profiling. In 8th Hellenic Conference on AI, SETN 2014, May 15-17, 2014, Artificial Intelligence: Methods and Applications, pp. 300-312. Springer. [λήψη]

69. Αρμακόλας, Σ., Μιχαηλίδη, Δ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2014). Η αξιοποίηση, οι δυνατότητες και η εφαρμογή του ψηφιακού κόμικ στην εκπαίδευση: μία εμπειρική μελέτη. Στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.», Αθήνα, 22-23/11/2014, σελ. 1534-1541. [λήψη]

68. Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Βασιλοπούλου, Γ. (2014). Το μαθησιακό περιβάλλον σε μια εικονική τάξη τηλεδιάσκεψης και η μετασχηματίζουσα μάθηση. Στα Πρακτικά του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Φλώρινα, 28-30/11/2014. [λήψη]

67. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Καρατράντου, Α., Σαρρής, Μ. (2014). Χρήση της μεθοδολογίας PBL στην κατασκευή εκπαιδευτικού βίντεο: Μία εμπειρική μελέτη. Στα Πρακτικά του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Ρέθυμνο, 4-5/10/2014, σελ. 349-357. [λήψη]

66. Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Φραγκούλης, Ι. (2014). Η εξ αποστάσεως διδασκαλία μαθημάτων μεταξύ παραρτημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας Flashmeeting. Στα Πρακτικά του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Ρέθυμνο, 4-5/10/2014, σελ. 451-458. [λήψη]

65. Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2013). Αλληλεπιδράσεις των ΤΠΕ, της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και των Θεωριών Οικοδόμησης της Γνώσης: Μια μελέτη περίπτωσης. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013. [λήψη]

64. Αρμακόλας, Σ., Αλιμήσης, Δ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2013). Η ψηφιακή πλατφόρμα Flashmeeting στην Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση: Η περίπτωση του “I am not Scared” Project. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.) Πρακτικά 7ου Συνεδρίου για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ICODL 2013), σελ. 192-200. Αθήνα: Εκδόσεις του Δικτύου Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. [λήψη]

63. Παπαδανέλλης, Γ., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2012). Αξιοποίηση των Lego Mindstorms NXT στην διδασκαλία του Προγραμματισμού: Η έννοια της μεταβλητής. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής της Πληροφορικής, σελ. 237-246. [Βραβείο καλύτερης εργασίας Συνεδρίου] [λήψη]

62. Κυριακίδη, Φ., Ταραπέρας, Χ., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2012). Η Εκπαιδευτική Ρομποτική στην ανάπτυξη Ομαδοσυνεργατικών Δραστηριοτήτων μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής «Πληροφορική και Νέο Σχολείο», σελ. 1-11. [λήψη]

61. Αποστολοπούλου, Δ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Καρατράντου, Α. (2012). Οι Θεωρίες Μάθησης και η Ενσωμάτωσή τους στο Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μία εμπειρική έρευνα. Πρακτικά 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», 28-30 Σεπτεμβρίου 2012, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, σελ. 53-60. [λήψη]

60. Μαρκόπουλος, Χ,. Αθανασοπούλου, Ε., Πέττα, Κ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2012). Διδακτική παρέμβαση για την έννοια της αξονικής συμμετρίας στην Δ΄ Δημοτικού με τη χρήση υπολογιστή και του λογισμικού Geogebra. Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, σελ. 110-118. [λήψη]

59. Panagiotakopoulos, C., Sarris, M. (2011). Using conceptual mini games for learning: The case of “The Numbers’ Race” (TNR) application. In K. Elleithy & T. Sob (eds), Proceeding of International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering (CISSE) – Innovations and Advances in Computer, Information, Systems Sciences, and Engineering, University of Bridgeport & IEEE, pp. 415-430. [λήψη]

58. Panagiotakopoulos, C., Papatheodorou, T., Styliaras, G. (2010). Istopolis: Design issues and evaluation’ results of an integrated web-based educational application. In: K. Elleithy (ed.), Technological Developments in Networking, Education and Automation, pp. 65-70. [λήψη]

57. Panagiotakopoulos, C., Sarris, M., Koleza, E. (2010). Playing With Numbers: Development issues and evaluation results of a computer game for primary school students. In T. Sob & K. Elleithy (eds), Proceeding of International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering (CISSE) – Emerging Trends in Computing, Informatics, Systems Sciences, and Engineering, University of Bridgeport & IEEE, pp. 263-276. [λήψη]

56. Γιαννοπούλου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2011). Το ηλεκτρονικό παιχνίδι και το παιδί: Επιδράσεις και προοπτικές. Πρακτικά 2oυ Πανελληνίου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», 161-171. [λήψη]

55. Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2011). Διερεύνηση της εξοικείωσης των νεοεισερχόμενων φοιτητών με τις ΤΠΕ στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών: μια διαχρονική μελέτη. Πρακτικά 2oυ Πανελληνίου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», 373-382. [λήψη]

54. Παπαπαναγιώτου, Γερ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Κουστουράκης, Γερ. (2011). Ανίχνευση της τεχνοφοβίας και των επιδράσεών της στην περίπτωση των προπτυχιακών φοιτητών πολιτιστικών προγραμμάτων του ΕΑΠ. 6o Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης. Λουτράκι, 4-6 Νοεμβρίου, 2011. [λήψη]

53. Πιερρή, Ε., Ζησιμόπουλος, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2010). Μελέτη της έννοιας του Ιξώδους με την υποστήριξη κατάλληλης προσομοίωσης και του συστήματος συγχρονικής διάταξης (MBL). Πρακτικά 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΕΦ. Πάτρα, 17-21/3/2010. [λήψη]

52. Ελευθεριώτη, Ε., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χρ. (2010). Χρησιμοποιώντας τα Lego Mindstorms NXT για τη διδασκαλία του Προγραμματισμού σε ένα διαθεματικό πλαίσιο: μία πιλοτική μελέτη. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (επιμ. Α. Τζιμογιάννης), σελ. 137-144. [λήψη]

51. Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2010). Οδεύοντας προς το νέο σχολείο των Τ.Π.Ε. – Μια διεπιστημονική προσέγγιση. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (επιμ. Α. Τζιμογιάννης), σελ. 581-592. [λήψη]

50. Γιαννοπούλου, A., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2009). Μαθησιακός, Γνωστικός Τύπος & Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Σύγχρονες έρευνες και τάσεις. Πρακτικά 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου για την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (επιμ. Π. Πολίτης), σελ. 63-68. [λήψη]

49. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Παπατέρπος, Χ., Παπαθεοδώρου, Θ. (2009). Παρουσίαση ενός συστήματος υπερμέσων για την υποστήριξη του μαθήματος της Ιστορίας: Βασικά χαρακτηριστικά και αξιολόγηση περιεχομένου. Πρακτικά 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου για την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (επιμ. Π. Πολίτης), σελ. 759-765. [λήψη]

48. Μπερδέκλης, Φ., Γιαννοποπούλου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χρ. (2009). Διερεύνηση της σχέσης μαθητών του δημοτικού σχολείου με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΕΕΠ- ΔΤΠΕ: «Σχολείο 2.0» (επιμ. Φ. Γούσιας), σελ. 141-153. [λήψη]

47. Panagiotakopoulos, C., Sarris, M. (2008). Effects of computer skill on mouse move and drag & drop performance. Innovations and Advanced Systems, Computing Sciences and Software Engineering (K. Elleithy, ed.), pp. 137-142. [λήψη]

46. Panagiotakopoulos, C. (2008). Building Teaching Timetables Using Random Variables: Algorithms and Techniques. Innovations and Advanced Systems, Computing Sciences and Software Engineering (K. Elleithy, ed.), pp. 131-136. [λήψη]

45. Markopoulos, C., Panagiotakopoulos, C., Potari, D. (2008). Prospective primary teachers’ conceptions of axial symmetry. 11th International Congress on Mathematical Education (ICME-11), Monterrey, Mexico, July 6-13, 2008. [λήψη]

44. Karatrantou, A., Panagiotakopoulos, C. (2008). Algorithm, Pseudo-Code and Lego Mindstorms Programming. International Conference on Simulation and Programming for Autonomous Robots / Teaching with Robotics: Didactic approaches and experiences, Venice, Italy, November 3-7, 2008. CD-ROM ISBN 978-88-95872-01-8. [λήψη]

43. Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2008). Οι ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: επιδράσεις και προβλήματα από την προσπάθεια της εφαρμογής τους στην παιδαγωγική πράξη. Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής της Πληροφορικής (επιμ. Β. Κόμης), σελ. 425-434. ISBN 978-960-6759-07-9. [λήψη]

42. Νικολός, Δ., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2008). Αξιοποίηση του MicroWorlds EX Robotics για τη κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού. Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής της Πληροφορικής (επιμ. Β. Κόμης), σελ. 221-230. ISBN 978-960-6759-07-9. [λήψη]

41. Πιερρή, Ε., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2008). Οι προσομοιώσεις και το σύστημα συγχρονικής διάταξης στη μελέτη των διαμοριακών αλληλεπιδράσεων. Πρακτικά 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΕΦ. Καβάλα, 28-30/3/2008. [λήψη]

40. Χατζηκακού, Κ., Λαμπροπούλου, Β., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2008). Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση κωφών/βαρηκόων: Αξιολογώντας τις ανάγκες των εκπαιδευτικών. Πρακτικά 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή – Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (επιμ. Χ. Αγγελή & Ν. Βαλανίδης), σελ. 429-436. [λήψη]

39. Κλούρα, Ν., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2008). Προβλήματα από τη χρήση των υπολογιστών: Η ψυχολογία και η αντίδραση του χρήστη από την επίθεση διαφόρων ειδών κακόβουλου λογισμικού. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ – Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών και Εκπαίδευση (επιμ. Φ. Γούσιας), σελ. 389-406. [λήψη]

38. Panagiotakopoulos, C., Kameas, A. (2007). Creation of a teaching timetable using random variables – The STB application. Innovations in E-learning, Instruction Technology, Assessment and Engineering Education (International Conference CIS2E 06), (M. Iskander, ed.), pp. 445-449. ISBN 978-4020-6261-2. [λήψη]

37. Kasola, S., Panagiotakopoulos, C., Pintelas, P. (2007). MicroWorlds-Pro: An environment that supports effectively the educational process. Proceedings of EUROLOGO 2007 (I. Kalas, ed.). CD-ROM ISBN 978-80-89186-20-4. [λήψη]

36. Πιερρή, Ε., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2007). Το σύστημα συγχρονικής διάταξης ως εργαλείο επιστημονικής διερεύνησης και ανακαλυπτικής μάθησης: Ο αισθητήρας φωτός στη μελέτη χημικής κινητικής. Πρακτικά 10ου Κοινού Πανελληνίου Συνεδρίου Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και Ένωσης Κυπρίων Φυσικών “Φυσική: Η επιστήμη της έρευνας και της παιδείας”, Τόμος Β’, σελ. 142-154. [λήψη]

35. Στραβολαίμου, Κ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2007). Η επίδραση ενός μικρόκοσμου στην ανάγνωση και τη γραφή παιδιών νηπιακής ηλικίας. Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΕΕΠ- ΔΤΠΕ: ΤΠΕ και Εκπαίδευση (επιμ. Φ. Γούσιας), σελ. 229-238. [λήψη]

34. Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Βεργίδης, Δ. (2007). Η συμβολή της χρήσης των ΤΠΕ στην ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ως φορέα δεύτερης ευκαιρίας. Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση – Μορφές Δημοκρατίας στην Εκπαίδευση: Ανοικτή πρόσβαση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (επιμ. Α. Λιοναράκης), Α’ Τόμος, σελ. 421-433. ISBN 978-960-7860-75-0. [λήψη]

33. Τερέζης, Χ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Κουστουράκης, Γ., Αντωνόπουλος, Α. (2007). Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία και Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: μία φαινομενολογική προσέγγιση. Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση – Μορφές Δημοκρατίας στην Εκπαίδευση: Ανοικτή πρόσβαση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (επιμ. Α. Λιοναράκης), Β’ Τόμος, σελ. 628-637. ISBN 978-960-7860-76-7. [λήψη]

32. Φραντζή, Π., Τσαγγαρούλιας, Χ., Φιλιππάτου, Α., Φυλλαδιτάκης, Ε., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2007). Σύγκριση στάσεων και απόψεων μαθητών και εκπαιδευτικών για τις Τ.Π.Ε.στο Ολοήμερο σχολείο. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου “Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και προκλήσεις της εποχής μας” (επιμ. Γ. Καψάλης & Α. Κατσίκης), σελ. 1378-1387. [λήψη]

31. Πιερρή, Ε., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2006). Καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη χρήση αισθητήρα: το σύστημα συγχρονικής διάταξης για τη μελέτη της αγωγιμότητας. Πρακτικά 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΕΦ “Οι νέοι ορίζοντες της Φυσικής Επιστήμης στον αιώνα μας στην έρευνα στην τεχνολογία, στην εκπαίδευση και η συμβολή τους στους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας”, CD-ROM ISBN 960-87635-4-1. [λήψη]

30. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρή, Ε., Καρατράντου, Α. (2006). Αξιολόγηση Μαθησιακού Αποτελέσματος του Λογισμικού της Χημείας Γ’ Γυμνασίου: Μια Μελέτη Περίπτωσης. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας “Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης” (επιμ. Ε. Σταυρίδου, Χ. Σολωμονίδου), σελ. 238-247. [λήψη]

29. Κασόλα, Σ., Στεργιόπουλος, Χ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2006). Καθετότητα και Παραλληλία: Κατανόηση εννοιών από μαθητές Δημοτικού Σχολείου με χρήση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Π. – Δ.Τ.Π.Ε. “Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες” (επιμ. Φ. Γούσιας), σελ. 244-254. ISBN 950-88368-3-2. [λήψη]

28. Φραντζή, Π., Τσαγγαρούλιας, Χ., Φιλιππάτου, Α., Φυλλαδιτάκης, Ε., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2006). Οι Εκπαιδευτικοί της Πληροφορικής στο Ολοήμερο Σχολείο: Ταυτότητα, Προσδοκίες, Παιδαγωγική Κατάρτιση και Εκπαιδευτικές Πρακτικές. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Π. – Δ.Τ.Π.Ε. “Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες” (επιμ. Φ. Γούσιας), σελ. 198-210. ISBN 950-88368-3-2. [λήψη]

27. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρή, Ε., Καρατράντου, Α. (2006). Οι Μαθητές Αξιολογούν το Εκπαιδευτικό Λογισμικό της Χημείας Γ’ Γυμνασίου: Μια Μελέτη Περίπτωσης. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΤΠΕ με διεθνή συμμετοχή “Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση” (επιμ. Δ. Ψύλλος, Β. Δαγδιλέλης), σελ. 654-662. ISBN 960-88359-3-3. [λήψη]

26. Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρή, Ε. (2006). Οι Ρομποτικές Κατασκευές Lego Mindstorms στην κατανόηση Εννοιών Φυσικής στο Δημοτικό: Μια Μελέτη Περίπτωσης. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΤΠΕ με διεθνή συμμετοχή “Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση” (επιμ. Δ. Ψύλλος, Β. Δαγδιλέλης), σελ. 310-317. ISBN 960-88359-3-3. [λήψη]

25. Πιερρή, Ε., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2006). Μελέτη του φαινομένου της αλλαγής φάσης με τη χρήση συστήματος συγχρονικής διάταξης. Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΤΠΕ με διεθνή συμμετοχή “Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση” (επιμ. Δ. Ψύλλος, Β. Δαγδιλέλης), σελ. 640-647. ISBN 960-88359-3-3. [λήψη]

24. Lampropoulou, V., Panagiotakopoulos, C. (2005). The Use of Communication Technology by Deaf and Hard of Hearing People. Paper presented at the 20th International Congress on the Education of the Deaf, Maastricht, The Netherlands, July 17-20, 2005 (Abstract Conference). [λήψη]

23. Lampropoulou, V., Panagiotakopoulos, C., Hatzikakou, K. (2005). A Needs Assessment Study for the Use of Instructional Technology in the Education of the Deaf Students. Paper presented at the Instructional Technology and Education of the Deaf, An International Symposium. National Technical Institute for the Deaf, Rochester, NY, June 27-30, 2005 (Abstract Conference). [λήψη]

22. Κασόλα, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιντέλας Π. (2005). Κατανόηση Φυσικών Φαινομένων με Ανακαλυπτική Μάθηση με τη Χρήση Μικρόκοσμου. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ “Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη”, σελ. 451-460. [λήψη]

21. Βεργίδης, Δ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2005). Απόψεις φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για τις Σπουδές από Απόσταση. Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου “Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές” (επιμ. Α. Λιοναράκης), Γ’ Τόμος, σελ. 221-234. [λήψη]

20. Πιερρή, Ε., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2005). Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Διδασκαλία της Χημείας στο Γυμνάσιο: Μια Μελέτη Περίπτωσης. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ “Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη”, σελ. 269-279. [λήψη]

19. Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2005). Κοινωνιολογική Προσέγγιση των Εκπαιδευτικών Πρακτικών και της Αξιοποίησης των ΤΠΕ για την παροχή Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση από το ΕΑΠ. Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου “Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές” (επιμ. Α. Λιοναράκης), Γ’ Τόμος, σελ. 188-208. [λήψη]

18. Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2004). Εκπαιδευτικό Λογισμικό Πολυμέσων για την Εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας: Μια μελέτη περίπτωσης. Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή “Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση” (επιμ. Μ. Γρηγοριάδου, Α. Ράπτης, Σ. Βοσνιάδου, Χ. Κυνηγός), Α’ Τόμος , σελ. 257-266. [λήψη]

17. Panagiotakopoulos, C., Lionarakis, A., Xenos, M. (2003). Open and Distance Learning: Tools of Information and Communication Technologies for Effective Learning. In Proceedings of the Sixth Hellenic-European Conference on Computer Mathematics and its Applications, HERCMA 2003 (A. Lipitakis, ed.), Vol. 1, pp. 361-367. [λήψη]

16. Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2003). Η Ανάπτυξη των Πολυμέσων και οι Δυνατότητες Ηλεκτρονικής Μάθησης στην Εκπαίδευση των Κωφών Μαθητών. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου “Η Συμμετοχή των Κωφών στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία: Διεθνείς Προοπτικές” (επιμ. Β. Λαμπροπούλου), σελ. 285-297. [λήψη]

15. Βεργίδης, Δ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2003). Διερεύνηση των λόγων διακοπής της φοίτησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Σπουδές στην Εκπαίδευση” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (επιμ. Α. Λιοναράκης), σελ. 81-90. [λήψη]

14. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Κουστουράκης, Γ., Λιοναράκης, Α. (2003). Διερεύνηση των αντιλήψεων των φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (επιμ. Α. Λιοναράκης), σελ. 393-402. [λήψη]

13. Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Λιοναράκης, Α. (2003). Διερεύνηση των εμποδίων στην εφαρμογή της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (επιμ. Α. Λιοναράκης), σελ. 307-317. [λήψη]

12. Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2003). Ο Ελληνισμός της Διασποράς και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου “Διαπολιτισμική εκπαίδευση – Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα” (επιμ. Π. Γεωργογιάννης), Πάτρα 22-23/6/2003, Γ’ Τόμος, σελ. 130-145. [λήψη]

11. Ioannidis, G., Garyfallidou, D., Vavougios, D., Panagiotakopoulos, C. (2002). Teachers’ and arts-students’ ideas on ICT: a comparison. In proc. of International Workshop ICL2002 – Interactive Computer Aided Learning. Blended Learning. Kassel University press (M. Auer & U. Auer, eds), ISBN 3-933146-83-6 (CD-ROM). [λήψη]

10. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Κουστουράκης, Γ., Κατσίλλης, Ι., (2002). Ανίχνευση του “Άγχους – Φόβου για τους Υπολογιστές” στους Εκπαιδευτικούς. Πρακτικά 4oυ Διεθνούς Συνεδρίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης “Τα Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα” (επιμ. Π. Γεωργογιάννης), Γ’ Τόμος, σελ. 184-197. [λήψη]

9. Ioannidis, G., Vavougios, D., Garyfallidou, D., Panagiotakopoulos, C. (2002). A comparison between the ideas about computers, as held by acting teachers and by students training to become teachers, after some initial IT training. Πρακτικά 3oυ Πανελληνίου Συνεδρίου για τη “Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση”, σελ. 642-651. ISBN 960-286-859-7. [λήψη]

8. Ioannidis, G., Garyfallidou, D., Panagiotakopoulos, C., Vavougios, D. (2001). Ideas on computers as held by arts students, after a course on Information and Communication Technology (ICT). In proc. of International Workshop ICL2001 – Interactive Computer Aided Learning Experiences and Visions, Kassel University press (M. Auer & U. Auer, eds), ISBN 3-933146-67-4 (CD-ROM). [λήψη]

7. Ιωαννίδης, Γ., Βαβουγιός, Δ., Γαρυφαλλίδου, Δ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2001). Οι ιδέες των φοιτητών Π.Τ.Δ.Ε. σχετικά με τις Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (Information and Communication Technology, ICT) ύστερα από ένα εξάμηνο διδασκαλίας. Πρακτικά Πανελληνίου συνεδρίου: Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση: Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Κατάρτιση Εκπαιδευτικών (επιμ. Κ. Τσολακίδης), σελ. 159-179. [λήψη]

6. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Λιοναράκης, Α. (2001). Το προφίλ των υποψηφίων προπτυχιακών φοιτητών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου κατά την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του Ιδρύματος (ακαδ. έτος 1999-2000). Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (επιμ. Α. Λιοναράκης), Τόμος Β’, σελ. 1193-1202. [λήψη]

5. Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., (2001). Η προώθηση της δια βίου μάθησης και η επαφή με την Ελληνική κουλτούρα μέσα από τα προγράμματα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Πρακτικά 10oυ Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος “Ελληνική Παιδεία και Παγκοσμιοποίηση” (επιμ. Ν. Ζούκης & Θ. Μητάκος). Ναύπλιο 8-10/11/ 2001. [λήψη]

4. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Περιβολαρόπουλος, Λ. (2001). Η αξιοποίηση του διαδικτύου στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για πληροφόρηση, επικοινωνία και εκπαίδευση. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (επιμ. Α. Λιοναράκης), Β’ Τόμος, σελ. 1085-1096. [λήψη]

3. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Κουστουράκης, Γ. (2001). Η αξιολόγηση των γραπτών εργασιών στην “ΑεξΑΕ”: Οι αξιολογητές και τα κριτήρια βαθμολόγησης. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (επιμ. Α. Λιοναράκης), Β’ Τόμος, σελ. 741-751. [λήψη]

2. Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2000). Συγκριτική προσέγγιση της αξιολόγησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πατρών. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή “Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου” (επιμ. Γ. Μπαγάκης), σελ. 349-358. [λήψη]

1. Κουστουράκης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (1999). Ανοικτά Πανεπιστήμια και Παραδοσιακά ΑΕΙ: Συμπτώσεις – Ομοιότητες και Διαφορές. Πρακτικά Θ΄ Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, με διεθνή συμμετοχή “Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διά βίου μάθηση: Διεθνής Εμπειρία. Ελληνική Προοπτική” (επιμ. Κ. Π. Χάρης, Ν. Β. Πετρουλάκης & Σ. Νικόδημος), σελ. 649-658. [λήψη]

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ

1. Επιμέλεια Συλλογικού Τόμου: Πρακτικά Εργασιών 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Πάτρα 28-30/4/2011. ISBN: 978-960-99782-0-0.  (http://www.cetl.upatras.gr/proc2/proceedings/2nd-proceedings.pdf)

Λήψη Τόμου Πρακτικών

 

2. Επιμέλεια Συλλογικού Τόμου: Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Αθήνα 21-23 Απριλίου 2017. ISBN: 978-618-83186-0-1. Επιμέλεια: Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγουλου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος. Διαθέσιμο από: http://etpe2017.aspete.gr/images/etpe2017_praktika_Final.pdf

 

3. Επιμέλεια Συλλογικού Τόμου: Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Πάτρα 16-18 Σεπτεμβρίου 2022. ISBN: 978-618-83186-7-0. Επιμέλεια: Χ. Παναγιωτακόπουλος, Α. Καρατράντου, Σ. Αρμακόλας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΒΙΒΛΙΑ

 

1. Παναγιωτακόπουλος, Χ. (1990). BASIC. Πάτρα: Αχαϊκές Εκδόσεις.

 

2. Ιωαννίδης, Γ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (1994). Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής: Μια… κατάδυση ως τον πυθμένα. Αθήνα: Εκδόσεις Α. Καστανιώτη. ISBN 960-03-1172-2.

 

3. Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2002). Από τις Αριθμομηχανές στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Μια συνολική προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. ISBN 960-16-0462-6. Στο βιβλίο έγινε συνολική αναθεώρηση και επανεκδόθηκε βελτιωμένο το 2009.

 

4. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρακέας, Χ. & Πιντέλας, Π. (2003). Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό και η Αξιολόγησή του. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο. ISBN 960