Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Ελένη Βαθμίδα: Αποχωρήσαντες
Επώνυμο: Καρατζιά - Σταυλιώτη Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Email: elkara@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας:
Τηλέφωνο: 2610 997731 Google Scholar:
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Η Ελένη Καρατζιά- Σταυλιώτη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει υπηρετήσει ως δασκάλα σε δημοτικά σχολεία, ως Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Δημοτικής Εκπαίδευσης) και ως Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος Ποιότητας της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Σπουδές:

-1997: Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Σπουδών της Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (PhD from the Department of Policy Studies, Institute of Education, University of London). Ο τίτλος της διατριβής είναι: ‘Η διαμόρφωση του ελληνικού πολιτισμικού κεφαλαίου και η αξιολόγηση της επίδοσης στις εξετάσεις ανώτερου επιπέδου στα Νέα Ελληνικά των μαθητών στα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία της Μεγάλης Βρετανίας: Mια ανάλυση Κόστους-Αποτελεσματικότητας’ (A-level performance and the development of Greek culture in the Greek Supplementary Schools of London: A cost-Effectiveness Analysis).
-1991: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Μ.Α.) στα Οικονομικά της Εκπαίδευσης από το Ινστιτούτο της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Μ.Α. in the Economics of Education from the Department of Policy Studies, Institute of Education, University of London). Οι τομείς ειδίκευσης αφορούν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, την κοστολόγηση και τους τρόπους αποτελεσματικής χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλα τα επίπεδα, την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής πράξης τόσο στο μικροεπίπεδο του σχολείου και της τάξης όσο και στο μακροεπίπεδο της κυβερνητικής εκπαιδευτικής πολιτικής.
Ο τίτλος της διατριβής στο μεταπτυχιακό επίπεδο είναι: ‘Το τεχνικό – επαγγελματικό λύκειο στην Ελλάδα’ (Technical and vocational Lyceum in Greece).
-1980:Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
-1974:Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου

Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Διδακτική Εμπειρία:
Κύριο Ερευνητικό Έργο:

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης στο ΠΤΔΕ. Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα του προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση «Η κοινωνική ένταξη και ο κοινωνικός αποκλεισμός και η εκπαιδευτική διακυβέρνηση στις χώρες της Ε.Ε.» (Επιστημονικός υπεύθυνος: καθηγητής κ. Ανδρέας Καζαμίας). 1998-1999.
2. Συντονισμός και συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της εμπειρικής έρευνας «Καταγραφή και διερεύνηση της επαγγελματικής κατάστασης των αδιόριστων αποφοίτων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του προγράμματος του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΠΕΑΕΚ) «Διεθνείς Σπουδές στην Εκπαίδευση και μελέτη διεθνών εκπαιδευτικών σχέσεων και καινοτομιών» (Επιστημονικός Υπεύθυνος: καθηγητής Δ. Ματθαίου). 1998-2000.
3. Συμμετοχή στην εμπειρική έρευνα «Αποτίμηση των εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών επιστημονικών και επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» του προγράμματος του Πανεπιστημίου Αθηνών «Αποκέντρωση Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: Μελέτη σκοπιμότητας, οργανωτικής δομής και λειτουργίας Μορφωτικών Κέντρων Στήριξης της Εκπαίδευσης – ΜΟΚΕΣΕ- σε νομαρχιακό επίπεδο.(Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου καθηγητής Δ. Ματθαίου). 1998-2000.
4. Συμμετοχή (με την ανάληψη ειδικού ερευνητικού έργου “Χρηματοδότηση και τα Οικονομικά της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Αίγυπτο”) στην ερευνητική ομάδα της Διεθνούς Τράπεζας (με σύμβαση ειδικού εμπειρογνώμονα) μαζί με τον επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών Χάρη Λαμπρόπουλο στο Πρόγραμμα: Προώθηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση στην Αίγυπτο. EGYPT – HIGHER EDUCATION ENHANCEMENT PROJECT- HEEP. 1999
5. Συμμετοχή στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της εμπειρικής έρευνας «Καταγραφή και διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης», που διεξήχθη από το Τμήμα Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.1999.
6. Μέλος της Ομάδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την εκπόνηση του γενικού πλαισίου της εισαγωγής Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.).
7. Συντονίστρια / υπεύθυνη της Ομάδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την εκπόνηση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. (ΦΕΚ1374 τ.Β΄/18-10-2001, άρθρο 4, κεφάλαιο 11.α), 2001-2003.
8. Συμμετοχή στην προετοιμασία κα συγγραφή του Εθνικού φακέλου για το δίκτυο «Ευρυδίκη». Υπεύθυνη για το κεφάλαιο «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση», 2003-04.
9. Εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Teacher Education Addressing Multicultural Issues- The case of Greece” στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος, 2004-5.
10. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα «Πυθαγόρας» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δ. Ματθαίου, Καθηγητή του ΠΤΔΕ Παν/μίου Αθηνών με τίτλο «Συγκριτική μελέτη των ευρωπαϊκών πολιτικών αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και διερεύνησης της δυνατότητας μεταφοράς εμπειριών και τεχνογνωσίας στην ελληνική εκπαίδευση» (2004 -2006).
11. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Citizenship Education in European Higher Education: contributing to the European Higher Education Area (2006-2008).
12. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «EPASI in Europe- Charting Educational Policies to Address Social Inequalities in Europe” (2006-2008).

Μεταπτυχιακό:
Προπτυχιακό
Διδασκαλία – Μαθήματα:

Pupil Assessment in a Historical Perspective: Contribution to the Contemporary Debate
Τύπος : Κεφάλαια σε ελληνικούς και ξένους συλλογικούς τόμους.
Συγγραφείς: Karatzia-Stavlioti, E.
Στο: D. Mattheou (ed.), Changing Educational Landscapes, topographies and scenarios: a comparative perspective
Χρονολογία έκδοσης: 2010
Δημοσιεύτηκε: Dordecht
Full text:978-90-481-8534-4_Karatzia_PDF.pdf
Εκδοτικός οίκος: Springer

Αξιολόγηση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης υπό το πρίσμα του Βιοπαιδαγωγισμού
Τύπος : Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων
Συγγραφείς: Καρατζιά-Σταυλιώτη, Ε.
Στο: ΙΓ΄ Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα : «Αναλυτικά Προγράμματα και Σχολικά Εγχειρίδια: Ελληνική Πραγματικότητα και Διεθνής Εμπειρία
Full text:CREATIVITY ASS 2009.pdf

Education and economic development: evaluations and ideologies
Τύπος : Κεφάλαια σε ελληνικούς και ξένους συλλογικούς τόμους.
Συγγραφείς: Karatzia-Stavlioti, E. and H.Lambropoulos
Στο: A.Kazamias and R.Cowen (eds), International handbook of Comparative Education
Χρονολογία έκδοσης: 2009
Δημοσιεύτηκε: London
Full text:KARATZIA LAMBROPOULOS 2009 I-H-COM-ED SPRINGER.pdf
Εκδοτικός οίκος: Springer

Biopedagogism: A New Theory for Learning
Τύπος : Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
Συγγραφείς: Alahiotis, S. N., and E. Karatzia–Stavlioti.
Στο: The International Journal of Learning, 15 (3), σσ . 323-330
Full text:ALAHIOTIS KARATZIA BIOPEDAGOGISM2008.pdf

Effective curriculum design and cross-curricularity: Analysis of the new curriculum design of the Hellenic Pedagogical Institute
Τύπος : Scientific refereed journals
Συγγραφείς: S.N Alahiotis and Karatzia-Stavlioti E.
Στο: Pedagogy, Culture & Society
Χρονολογία έκδοσης: 2006
Full text:ALAHIOTIS KARATZIA PEDAGOGY2006.pdf

2021-10-22T09:49:13+03:0025 Ιουλίου 2019|