Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Γεωργία Βαθμίδα: ΕΔΙΠ
Επώνυμο: Κωνσταντοπούλου Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Ψυχολογία
Email: gkonstantop@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας: Τρίτη 12- 2
Τηλέφωνο: 2610969722 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=kTNYeggAAAAJ&hl=en
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
Σπουδές:
Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:
Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Διδακτική Εμπειρία:
Κύριο Ερευνητικό Έργο:
Μεταπτυχιακό:
Προπτυχιακό
Διδασκαλία – Μαθήματα:
2021-10-24T18:01:42+03:00