Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Γεώργιος Βαθμίδα: Καθηγητής
Επώνυμο: Νικολάου Γνωστικό Αντικείμενο: Διαπολιτισμική Παιδαγωγική
Email: gnikolaou@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας: Τρίτη: 13:00 - 16:00, Πέμπτη: 12:00 - 15:00
Τηλέφωνο: 2610 969716 Google Scholar:
Ο Γιώργος Νικολάου σπούδασε Επιστήμες της Αγωγής σε Ελλάδα και Γαλλία. Υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή το 1999, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δίδαξε σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σε Ελλάδα και Γαλλία και διετέλεσε Πάρεδρος επί θητεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Από τον Σεπτέμβριο του 2001 έως το Μάιο του 2015 υπηρέτησε ως Μέλος ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο τη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σήμερα υπηρετεί ως Καθηγητής Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, του οποίου είναι Αντιπρόεδρος. Έχει συνεργαστεί με το ΕλληνικόΑνοικτό Πανεπιστήμιο και με το Ανοικτό και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Έχει εκδώσει τρεις μονογραφίες, έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Ο Γιώργος Νικολάου σπούδασε Επιστήμες της Αγωγής σε Ελλάδα και Γαλλία. Υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή το 1999, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δίδαξε σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σε Ελλάδα και Γαλλία και διετέλεσε Πάρεδρος επί θητεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Από τον Σεπτέμβριο του 2001 έως το Μάιο του 2015 υπηρέτησε ως Μέλος ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο τη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σήμερα υπηρετεί ως Καθηγητής Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, του οποίου είναι Πρόεδρος. Έχει συνεργαστεί με το ΕλληνικόΑνοικτό Πανεπιστήμιο και με το Ανοικτό και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Έχει εκδώσει τρεις μονογραφίες, έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Σπουδές:
 1. Προπτυχιακές Σπουδές
α. Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών

1981-1983

Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας με βαθμό 8,47.
β. Πανεπιστήμιο LUMIERE-LYON2

1983-1986

Πτυχίο (Maîtrise) Επιστημών της Αγωγής (Sciences de l’ Education) ύστερααπό κατάταξή μου στο 3ο έτος σπουδών.
 1. Μεταπτυχιακές Σπουδές
α. Πανεπιστήμιο LUMIERE-LYON2

1986-1988

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (DEA) στις Επιστήμες της Αγωγής.
β. Πανεπιστήμιο Αθηνών

1996-1999

Διδακτορικός τίτλος, με Άριστα, από το Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η διατριβή μου έχει τίτλο: «Πολυπολιτισμική εκπαίδευση στο ελληνικό σχολείο. Παιδαγωγική και διδακτική προσέγγιση της δράσης των εκπαιδευτικών με στόχο την ομαλή σχολική ένταξη των μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.»

Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:

Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο Διαπολιτισμική Παιδαγωγική

Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Πολιτισμική Ετερότητα και Σχολικός Εκφοβισμός
 • Διδακτική της Πολυπολιτισμικής Σχολικής Τάξης
Διδακτική Εμπειρία:
Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας (Ωρομίσθιος καθηγητής) 1986-1987
Université Claude-Bernard Lyon I  -Λυών-Γαλλία (Δίδαξα ως μεταπτυχιακός υπότροφος, σε προπτυχιακό επίπεδο, το μάθημα της Επικοινωνίας) 1988-1989
Μαράσλειο Διδασκαλείο Δ.Ε. (Δίδαξα τα μαθήματα «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» και «Αντισταθμιστική Αγωγή») 1996 – 2000
Κεντρική Υπηρεσία ΥΠΕΠΘ (Αποσπασμένος στη Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ) 1994-1996
Α’/θμια Εκπαίδευση (Εργάστηκα ως δάσκαλος -αναπληρωτής και μόνιμος- σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου) 1986-1994
Αστυνομική Ακαδημία (Δίδαξα το μάθημα της Δικαστικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας, με έμφαση στην αντιμετώπιση των λαθρομεταναστών, στη Σχολή Αστυφυλάκων) 1996 – 1997
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΤΔΕ (Στο πλαίσιο Προγράμματος Εξομοίωσης των Δασκάλων, δίδαξα μαθήματα της ειδικότητάς μου) 1999
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Εκλέχτηκα πάρεδρος με θητεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και υπηρέτησα μέχρι το Σεπτέμβριο του 2001) 2000 – 2001
Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Επιστημονικός συνεργάτης με το Π.Δ. 407/80, δίδαξα από το εαρινό εξάμηνο του 2000 το Μάθημα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Από το Δεκέμβριο του 2000 εκλέχτηκα σε θέση λέκτορα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής και ανέλαβα υπηρεσία το 2001. Σήμερα υπηρετώ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αθηνών (Δίδαξα στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Συγκριτικής Εκπαίδευσης)  2000 – 2014
Hogeschool Gent – Departement Lerarenopleiding (ΠαιδαγωγικόΤμήμα – ΓάνδηΒέλγιο) 2003. Διδασκαλία, σε προπτυχιακό επίπεδο των μαθημάτων «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» και «Δίγλωσση Εκπαίδευση», στο πλαίσιο των ανταλλαγών διδακτικού προσωπικού μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus
Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας

(Διδασκαλία του μαθήματος της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε.) 2009 – 2014

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

(Εργασία με την ιδιότητα του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και είχα την ευθύνη της Θεματικής Ενότητας «Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδές στην Εκπαίδευση) 2007 – 2011

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

(Έχω διδάξει, κατόπιν προσκλήσεως, το μάθημα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Ιδρύματος) 2008 – 2013

Κύριο Ερευνητικό Έργο:
Μεταπτυχιακό:

Θεωρίες Εκπαίδευσης (σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους)

Διαπολιτισμική Επικοινωνία & σχολικές πρακτικές

 

Προπτυχιακό

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

Μετανάστευση, Διαπολιτισμικότητα & Ένταξη

 

Τύπος Μαθήματος: Θεωρητικού, αλλά και πρακτικού προσανατολισμού

 

Διδάσκων:  Γιώργος Νικολάου, Αναπλ. Καθηγητής

 

Έτος: Β’

 

Εξάμηνο: Δ’

 

Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό

 

Σύντομη περιγραφή – σκοπός του μαθήματος

 

Το μάθημα προσφέρει την επιστημονική γνώση που είναι απαραίτητη για να ανταποκριθεί κανείς επαρκώς στις απαιτήσεις της σύγχρονης πολυπολιτισμικής πραγματικότητας.  Στοχεύει στην κατανόηση και αξιοποίηση της πολυπλοκότητας των κοινωνιών, όπως αυτές έχουν προκύψει μέσα από την ιστορική τους διαδρομή, αλλά και πιο πρόσφατα, μέσα από τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Επίσης, εστιάζει στην αποφυγή μηχανισμών αποκλεισμού ατόμων με διαφορετικό κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο.

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Βασικές γνώσεις Παιδαγωγικής και Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. Το νέο περιβάλλον – Κοινωνικοί μετασχηματισμοί
 2. Θεωρίες τις ετερότητας.  Η έννοια τις «ταυτότητας» και τις «διαφοράς».
 3. Εθνοτικές – μειονοτικές ομάδες στην Ελλάδα.
 4. Η διαχείριση της ετερότητας
 5. Διαπολιτισμική επικοινωνία.
 6. Διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση.
 7. Βία – σχολικός εκφοβισμός και εθνοπολιτισμική ετερότητα
 8. Ρατσισμός – εκπαιδευτικός ρατσισμός

 

Διδασκαλία – Μαθήματα:

Χειμερινό Εξάμηνο

Εκπαίδευση Μειονοτήτων & Ανθρώπινα Δικαιώματα (σε συνεργασία με την κ. Χ. Πίτσου)

Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης (σε συνεργασία με τον κ. Ν. Μάνεση)

 • Βιβλία

3.1.1.   Νικολάου, Γ., «Ένταξη και εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο», Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2000. (Το συγκεκριμένο βιβλίο διανέμεται ως πανεπιστημιακό σύγγραμμα στα ΠΤΔΕ των Πανεπιστημίων Αθηνών, Πατρών και Δ.Π.Θ., καθώς και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Ιωαννίνων.) Επανέκδοση του βιβλίου, διορθωμένο και βελτιωμένο, από τις εκδόσεις ΠΕΔΙΟ (2011).

3.1.2.   Νικολάου, Γ. «Διαπολιτισμική Διδακτική. Το νέο περιβάλλον – Βασικές Αρχές», Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2005. Επανέκδοση του βιβλίου, διορθωμένο και βελτιωμένο,  από τις εκδόσεις ΠΕΔΙΟ (2011).

3.1.3.   Νικολάου, Γ., «Ταυτότητα και εκπαίδευση στη Διασπορά. Η περίπτωση του Σχολείου Αρμενοπαίδων “Λεβόν και Σοφία Αγκοπιάν”». Πεδίο, Αθήνα 2010.

 

 • Δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά

3.2.1.    Nikolaou, G., Kanavouras, A., “Identidad y Pedagogia Intercultural”, in Educación intercultural (Monografia), Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, Volumen 20 (1), April 2006, p. 61-90.

3.2.2.   Nikolaou, G., «La tutoría universitaria y el desarrollo de  competencias interculturales en los estudiantes griegos», in Revista interuniversitaria de formación del profesorado, ISSN 0213-8646, Nº 61, 2008 (Ejemplar dedicado a: La tutoría universitaria en el espacio europeo de Educación Superior / coord. por Rufino Cano González) p. 165-184.

3.2.3.   Nikolaou, G. (2009) ‘Teacher training on Roma education in Greece: a discussion about the results of INSETRom experience in two Greek schools’, Intercultural Education, 20: 6, 549-557.

3.2.4.   Karagiorgi Y., Symeou L., Nicolaou G., Roussounidou E., Kaloyirou Ch., «Parallel Stories : Teachers’ Reflections on Professional Development for Roma Inclusion in the Greek-Cypriot and the Educational System» in International Journal of Education, ISSN 1948-5476, Vol. 3, No2 : E12, 2011.

3.2.5.   Nikolaou, G., & Papadia, Ai, “A comparison of the educational performance of students attending  IPS and MPS on abilities crucial for school learning and adoption”, MENON-Journal of Educational Research, Issue 1, Florina, July 2012.

3.2.6.   Nikolaou G., & Samsari, E. (2016). Attitudes of native and immigrant students towards school bullying in Greece. Multicultural Education Review, 8(3), 160-175. doi:10.1080/2005615X.2016.1184022.

3.2.8.   Christofi, M., Nikolaou, G., Spinthouraki, I.-A., Palaiologou, N., Sevi, A., “Individual and family cultural factors influencing deviance and victimisation on the school grounds”, in the ΚΑΜΕ International Conference, Seoul, 17-19 May 2016.

3.2.9.   Nikolaou, G., Kaloyirou, C., & Spyropoulou, A. (2019). Bullying and ethnic diversity: Investigating their relation in the school setting. Intercultural Education, 30(4), 335-350.

3.2.10  Lagiou, A., Asimaki, A., Koustourakis, G., & Nikolaou, G. (2021). The effect of school space on pedagogical practices and students’ learning outcomes: A review of scientific sociological literature. Open Journal for Sociological Studies, 5(1), 31-42.

3.2.11   Vassilopoulos, A., Karachontziti, E., Nikolaou, G., & Kamarianos, I. (2021). Effects of student mobility: The case of Erasmus students at the University of Patras. Journal of Internationalisation of Higher Education – Policy and Practice, 2(Supp. 42). doi: https://doi.org/10.36197/INT.2-2021.03

3.2.12  Vavitsas, Th., & Nikolaou, G. (2021). Highlighting the critical elements of interculturalism: Towards a Critical Intercultural Education. Journal of Critical Education Policy Studies, 19(2), 296-314.

3.2.13  Nikolaou, G., & Samsari, E. (2020). Greek university students’ attitudes towards refugees: The role of contact with refugees in a common context since the beginning of refugees’ arrival. International Journal of Migration Studies, 10(1), 73-95.

 

 

 • Δημοσιεύσεις σε έγκριτα ελληνικά περιοδικά

3.3.1.      Νικολάου, Γ., Παιδαγωγικές προσεγγίσεις της πολυπολιτισμικότητας στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών, στο Περιοδικό «Μακεδνόν», Α.Π.Θ. – Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Φλώρινα, 2000, σελ. 123–134.

3.3.2.      Νικολάου, Γ., Γιαννούλη, Μπ., «Το θεατρικό παιχνίδι ως μέσο διαπολιτισμικής προσέγγισης»,  Περιοδικό «Τα Εκπαιδευτικά», Αθήνα, 2001, τ. 57-58, σελ. 120– 133.

3.3.3.      Νικολάου, Γ., «Μαθαίνοντας να ζούμε μαζί και να οικοδομούμε έναν καλύτερο κόσμο στο χώρο του σχολείου», στο Επιστήμες της Αγωγής, ειδικό  τεύχος αφιερωμένο στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, τ.4/2002, σελ. 116-125.

3.3.4.      Δράκος, Γ., Νικολάου, Γ., «Δραστηριότητες Μουσειακής Εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο, με στόχο τη βελτίωση του γλωσσικού επιπέδου των παλιννοστούντων μαθητών», στην Επιστημονική Επετηρίδα του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τ. 14, Ιωάννινα, 2001, σελ. 43-76.

3.3.5.      Νικολάου, Γ., «Το Σχολείο Αρμενοπαίδων «Κυανούς Σταυρός»: Ένα παράδειγμα δίγλωσσης εκπαίδευσης», στην Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τ. 16, Ιωάννινα 2003, σελ. 177-200.

3.3.6.      Νικολάου, Γ., «Δίγλωσσα Προγράμματα Σπουδών: Τυπολογία και ο επιστημονικός διάλογος σχετικά με τη σκοπιμότητα εφαρμογής τους.», στο «Επιστημονικό Βήμα», τ.2, Μάιος 2003, σελ. 65-78.

3.3.7.      Νικολάου, Γ., «Οι αντιλήψεις των Σχολικών Συμβούλων σχετικά με την εκπαίδευση των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών. Εμπειρική Έρευνα», στο περιοδικό «Παιδαγωγικός Λόγος», εκδ. Κορφή, τόμος Θ’, τεύχος 1/2003, Αθήνα 2004, σελ. 49-69.

3.3.8.      Νικολάου, Γ., Σακελλαροπούλου, Ε., «Παγκοσμιοποίηση και Γλωσσική Ευαισθητοποίηση των Μαθητών: Ένα νέο εκπαιδευτικό στοίχημα», στην Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τ. 17, Ιωάννινα 2004, σελ. 213-231.

3.3.9.      Νικολάου, Γ., Κοριλάκη, Π., «Η ενίσχυση της προσπάθειας των αλλοδαπών & παλιννοστούντων μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο. Εμπειρική έρευνα σχετικά με τη λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής & των Φροντιστηριακών Τμημάτων», στο «Παιδαγωγική Θεωρία και Πράξη», Έκδοση του Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Σεπτέμβριος 2006.

3.3.10.   Νικολάου, Γ., «Διαπολιτισμική επικοινωνία στη σχολική τάξη», στην Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τ. 19, Ιωάννινα 2006, σελ. 73-88.

3.3.11.   Νικολάου, Γ., «Ετερότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση μέσα από το πρίσμα της κριτικής θεωρίας: Το Σχολείο της Ένταξης», στο Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση,  Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Συγκριτικής Εκπαίδευσης και του Εργαστηρίου Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας, Ειδικό Θεματικό Τεύχος: «Πολιτισμικές ταυτότητες – Ετερότητα – Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», Τεύχος 9ο, Πατάκης. Οκτώβριος 2007, σελ. 79-106.

3.3.12.   Νικολάου, Γ., Χριστοφή, Μ., «Η Αποκλίνουσα Συμπεριφορά στον Εθνοπολιτισμικά Ετερογενή Σχολικό Χώρο», in Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τ. 26/2014, σσ. 136-162.

3.3.13.   Νικολάου, Γ., Χριστοφή, Μ., «Θύτες και Θύματα στο πολυπολιτισμικό ελληνικό σχολείο», in Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τ.27/2015, σσ. 75-98.

 

 

 • Κεφάλαια σε έγκριτους διεθνείς επιστημονικούς συλλογικούς τόμους

3.4.1.   Nikolaou, G., «L’éducation interculturelle : un processus de compréhension et de communication dans le contexte scolaire», στο Culture et développement : la durabilité renouvelée par l’approche interculturelle, Publibook, Paris, 2009, pp. 163 – 176 (με σύστημα «τυφλής αξιολόγησης»).

3.4.2.   Nikolaou, G., «Module 6. Intercultural Education», στο Karageorgi, Y., Symeou, L., Grozier, G., Teacher In-Service Training for Roma Inclusion. A Resource Book. Nicosia 2009.

3.4.3.   Nikolaou, G., Christofi, M., Katerini, I., «The role of the principal-leader in the effectiveness of intercultural education: The cases of public primary schools in Ioannina (Greece) and Zones of Educational Priority (Cyprus)», in Φασούλης, Κ. κ.ά. (επιμ.), Ανιχνεύοντας το εκπαιδευτικό τοπίο. Τιμητικός τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Δημήτρη Ματθαίου, Αθήνα, Παπαζήσης, 2016.

3.4.4    Nikolaou G., Thanos Th., Samsari E., “School mediation to confront violence and bullying due to cultural diversity” in Arvanitis, E., Kameas, A., (Eds), Intercultural Mediation in Europe: Narratives of Professional Transformation, Published by Diversity in Organizations, Communities & Nations, Common Ground Publishing.

3.4.5    Nikolaou, G., & Samsari, E. (2018). Human rights and universality: Cultural and economic barriers of a Western utopia. In A. Z. Giotsa (Ed.), Human rights in a changing world: Research and applied approaches (pp. 95-104). New York: Nova Science Publishers. ISBN: 978-1-53613-883-2.

3.4.6.   Giannopoulou, M.-T. & Nikolaou, G. (2020) Shaping educational expectations in a            transient condition: The case of Syrian Refugee Youth in Greece. In B. Krzywosz-Rynkiewicz & V. Zorbas (Eds.), Citizenship at a Crossroads: Rights, Identity, and Education (pp. 798 – 812). Prague, CZ: Charles University and Children’s Identity and Citizenship European Association. ISBN: 978-80- 7603-104-3.

3.4.7.   Papakonstantinopoulou, A., Spinthourakis, JA, Dimakos, I., & Nikolaou, G. (2020). Psychosocial development in the concept of intercultural education. In B. Krzywosz-Rynkiewicz & V. Zorbas (Eds.), Citizenship at a Crossroads: Rights, Identity, and Education (pp. 41 – 50). Prague, CZ: Charles University and Children’s Identity and Citizenship European Association. ISBN: 978-80-7603-104-3.

 • Sarri, K & Nikolaou, G. (2020). Inclusion of immigrant students in the Greek educational system: a survey research at Patras. In B. Krzywosz-Rynkiewicz & V. Zorbas (Eds.), Citizenship at a Crossroads: Rights, Identity, and Education (pp. 238 – 253). Prague, CZ: Charles University and Children’s Identity and Citizenship European Association. ISBN: 978-80-7603-104-3.

 

 

 

 

 • Κεφάλαια σε έγκριτους ελληνικούς επιστημονικούς συλλογικούς τόμους

3.5.1.   Νικολάου, Γ. «Μετανάστευση» και «Παιδαγωγική της Μετανάστευσης» (λήμματα), στο Ξωχέλλης, Π. (επιμ.) Λεξικό της Παιδαγωγικής, Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 2007.

3.5.2.   Νικολάου, Γ., Ταβουλάρη, Ζ., Καναβούρας, Α., «Η διαπολιτισμική πραγματικότητα στο σύγχρονο σχολείο», στο Τζελέπη–Γιαννάτου, Ε., Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης, τ. Β’, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2008.

3.5.3.   Νικολάου, Γ., Συρίου, Ι., «Η διδασκαλία στο ‘πολύχρωμο σχολείο’», στο Τζελέπη–Γιαννάτου, Ε., Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης, τ. Β’, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2008.

3.5.4.   Νικολάου, Γ., «Εκπαιδευτικές πολιτικές διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη», στο Μαυροσκούφης, Δ. (επιμ.), Οδηγός Επιμόρφωσης: Διαπολιτισμική εκπαίδευση και αγωγή, ΑΠΘ, ΕΠΠΑΣ, Θεσσαλονίκη 2008.

3.5.5.   Νικολάου, Γ. «Σχολικός εκφοβισμός και εθνοπολιτισμική ετερότητα», στο Κουρκούτας, Η. και Θάνος, Θ. (επιμ.) Σχολική βία και παραβατικότητα, Εκδόσεις Τόπος, Αθήνα, 2013.

3.5.6.   Νικολάου, Γ., «Ταξικές διαστάσεις της διαπολιτισμικότητας» στο Θάνος, Θ., (επιμ.), Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ερευνών απάνθισμα, Gutenberg, Αθήνα, 2015, ISBN: 978-960-01-1707-3, σελ. 584

3.5.7.   Νικολάου, Γ., Καδιγιαννόπουλος, Γ. «Η συμπόρευση Αειφόρου Ανάπτυξης και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: Μια θεωρητική προσέγγιση», στο Νικολάου, Γ., Κώτσης, Γ. «Περιβάλλον, Γεωγραφία, Εκπαίδευση», Τόμος προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Απόστολου Κατσίκη, Εκδόσεις Πεδίο, Αθήνα, 2016

3.5.8.   Βαβίτσας, Θ., & Νικολάου, Γ. (2020). Η σχολική βία υπό το πρίσμα της θεωρίας της “Επικοινωνιακής Δράσης”. Στο Θ. Θάνος & Α. Γ. Τσατσάκης (Επιμ.), Σχολική βία και σχολικός εκφοβισμός: Μεθοδολογικά ζητήματα, Διαστάσεις, Αντιμετώπιση (σελ..49-57). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη.

3.5.9.   Σαμσάρη, Ε., & Νικολάου, Γ. (2021). Θυματοποίηση μαθητών με αναπηρία ή διαφορετική εθνική καταγωγή: Αντιλήψεις και στάσεις εκπαιδευτικών. Στο Θ. Θάνος & Ν. Ασκούνη (Επιμ.), Εθνοπολιτισμικές διαφορές και ανισότητες στην εκπαίδευση: Κοινωνικοί αποκλεισμοί και πορείες ένταξης. Αθήνα: Gutenberg.

 

 

 • Δημοσιεύσεις σε τόμους πρακτικών έγκριτων διεθνών συνεδρίων

3.6.1.      Νικολάου, Γ., «Εναλλακτικές μέθοδοι βελτίωσης του γλωσσικού επιπέδου των παλιννοστούντων από την πρώην Σοβιετική Ένωση μέσα από τη Μουσειακή Αγωγή. Η δράση του Μαρασλείου», στα Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου, που διοργανώθηκε από το ΚΕ.Δ.ΕΚ. (Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης) του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα «Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση». Επιμέλεια και ευθύνη Π. Γεωργογιάννης, Πάτρα, 1999, τόμος 2ος, σελ. 203-220.

3.6.2.      Νικολάου, Γ., «Εξ αποστάσεως εξειδίκευση ανέργων εκπαιδευτικών από την πρώην Σοβιετική Ένωση σε θέματα Δημιουργικής Απασχόλησης με τη βοήθεια της Τηλεματικής», στα Πρακτικά του 2ουΔιεθνούς Συνεδρίου του ΚΕ.Δ.ΕΚ. του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα «Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση», Πάτρα, 2000, τόμος 3ος, σελ. 17-41.

3.6.3.      Νικολάου, Γ., «Διερεύνηση των πλεονεκτημάτων των συμπλεγμάτων τάξεων του ολιγοθέσιου σχολείου, σε σχέση με την επιτυχή ένταξη των μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες», στα Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου του ΚΕ.Δ.ΕΚ. του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα «Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα: Μια διαπολιτισμική προσέγγιση», Πάτρα, 2001.

3.6.4.      Νικολάου, Γ., «Οι οργανωμένες, ομαδικές δραστηριότητες μέσα και έξω από το Σχολείο, ως μέσο ενθάρρυνσης των αλλοδαπών μαθητών, με στόχο τη βελτίωση του γλωσσικού τους επιπέδου». Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα «Μάθηση και διδασκαλία της Ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας», Ατραπός, Αθήνα 2001, τόμος 2ος, σελ. 331 – 340.

3.6.5.      Νικολάου, Γ., Σακελλαροπούλου, Ε., «Δίγλωσσα Σχολικά Προγράμματα και Γλωσσική Ευαισθητοποίηση των Μαθητών: Προς μια παγκόσμια κοινωνία των πολιτών». Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας, Ναύπλιο, Νοέμβριος 2001 (σε ηλεκτρονική μορφή).

3.6.6.      Νικολάου, Γ., «Δίγλωσσα Προγράμματα Σπουδών: Το παράδειγμα του Σχολείου Αρμενοπαίδων. Μελέτη περίπτωσης». Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου, που διοργάνωσε το Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα «Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΓΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ – Ιστορικο-Συγκριτικές Προσεγγίσεις», Πάτρα, Οκτωβρίου 2002 (σε ηλεκτρονική μορφή).

3.6.7.      Σιδηροπούλου, Χ., Νικολάου, Γ., «Παιδιά γλωσσικών μειονοτήτων στο Δημοτικό Σχολείο. Διερεύνηση των γλωσσικών τους δεξιοτήτων στη δεύτερη γλώσσα και συγκριτική μελέτη με αυτές των συμμαθητών τους με μητρική γλώσσα την ελληνική», στα Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου του ΚΕ.Δ.ΕΚ του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα», Πάτρα, 2003.

3.6.8.      Nikolaou, G., “Learning To ‘Live Together’ and To Build a Better World at School. Making Students Representations Worthy”, 5th International Conference “Future Citizens in Europe: A Europe of Many Cultures”, 8-10 May, Braga, Portugal. Proceeding of the fifth Conference of the Children’s Identity and Citizenship in Europe Thematic Network, Edited by Alistair Ross, London 2003, a CiCe publication, 183-188.

3.6.9.      Nikolaou, G., Spinthouraki, A., “Citizenship education curriculum, teaching methods, attitudes and newcomers: a need of change?” in Ross, A. (ed.) The Experience of Citizenship. Proceedings of the 6thConference of the Children’s Identity and Citizenship in Europe Thematic Network, CiCe, London 2004, 169 – 176.

3.6.10.   Nikolaou, G., Loukeris, D., “Environmental education or education for the viable growth in the season of globalization. Social Science’s Curricula: Comparative achievement in Greece and Cyprus for the Elementary Education». Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Environnement et Identité en Méditerrané». Πανεπιστήμιο της Κορσικής (Γαλλία), 19-25 Ιουλίου 2004. Πρακτικά δημοσιευμένα σε έντυπη καιηλεκτρονική μορφή.

3.6.11.   Nikolaou, G., Elamé, E., “Pour une articulation de l’éducation interculturelle et au développement durable dans chaque discipline scolaire». Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Environnement et Identité enMéditerrané». Πανεπιστήμιο της Κορσικής (Γαλλία), 19-25 Ιουλίου 2004. Πρακτικά δημοσιευμένα σεέντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

3.6.12.   Nikolaou, G., Spinthouraki, A., “Intercultural Communication in the Civil Services in Greece: Theopinion of the civil servants”, in Citizenship Education: Europe and the World: CiCe Riga ConferencePapers, 2006, p. 321-331.

3.6.13.   Nikolaou, G., Rapti, M., «Unaccompanied minors at “high risk” in Greece». Στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Poitiers και το Maison des Sciences de l’ Ηomme στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2007 στο Poitiers (σε ηλεκτρονική μορφή).

3.6.14.   Νικολάου, Γ., «Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο: η αξιοποίηση και τα όρια της διαθεματικής προσέγγισης», στο ΙΓ’ Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. Ιωάννινα, 2009.

3.6.15.   Karagiorgi, Y, Roussounidou, E., Nicolaou, G., Symeou, L., & Kaloyirou, C (2010). Planets in the same orbit:  teacher training towards Roma inclusion in the Greek-Cypriot and the Greek educational system. Cd-rom. Proceedings of the XIV World Congress World Council of Comparative Education Societies (WCCES) “Bordering, Re-Bordering and New Possibilities in Education and Society”.

3.6.16.   Nikolaou, G. (chair), Kaloyirou, Ch., Spyropoulou, A. & Pavlou, M., “School bullying and ethnic diversity: a socially constructive approach”. Proceedings of the International Conference “Human Rights and Violent Behaviour (HRVB): The social and Educational Perspective”. University of Cyprus, 18th-19th of November 2011.

3.6.17.   Nikolaou, G., Kavallari, I., “Language diversity as a form of bilingualism”. Proceedings of the 42th Linguistics Colloquium in Rhodes “Language Diversity and Language Learning: New Paths to Literacy”, 2013.

3.6.18.   Σαμσάρη, Ε. και Νικολάου, Γ., «Σχολικός Εκφοβισμός και Εθνοπολιτισμική Ετερότητα: Πρακτικές και Δράσεις για την Πρόληψη της Εκδήλωσης του Φαινομένου». Πρακτικά του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου του ΚΕ.Δ.ΕΚ. του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Διαπολιτισμικότητα και τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα», Πάτρα, 2013.

3.6.19.   Νικολάου, Γ. και Μαντέλη, Α., «Σχολικός Εκφοβισμός και Εθνοπολιτισμική Ετερότητα» . Πρακτικά του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου ΚΕ.Δ.ΕΚ. του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Διαπολιτισμικότητα και τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα», Πάτρα, 2013.

3.6.20.   Παπασπύρου, Αι. και Νικολάου, Γ., «Ρατσισμός και αντιρατσιστική εκπαίδευση». Πρακτικά του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου του ΚΕ.Δ.ΕΚ. του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Διαπολιτισμικότητα και τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα», Πάτρα, 2013.

3.6.21.   Κέγκου, Ό. και Νικολάου, Γ., «Το θεατρικό παιχνίδι ως μέσο διαπολιτισμικής επικοινωνίας». Πρακτικά του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου του ΚΕ.Δ.ΕΚ. του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Διαπολιτισμικότητα και τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα», Πάτρα, 2013.

3.6.22.   Τάσση, Χρ. και Νικολάου, Γ., «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο: Ο Διαπολιτισμικός ρόλος των Νηπιαγωγών». Πρακτικά του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου του ΚΕ.Δ.ΕΚ. του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Διαπολιτισμικότητα και τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα», Πάτρα, 2013.

3.6.23.   Χαρούμενου, Ζ. και Νικολάου, Γ., «Διδακτικές προσεγγίσεις διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο νηπιαγωγείο – παράδειγμα καλής πρακτικής, μέσα από τη μουσειακή αγωγή». Πρακτικά του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου του ΚΕ.Δ.ΕΚ. του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Διαπολιτισμικότητα και τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα», Πάτρα, 2013.

3.6.24.   Κώτση, Κ. και Νικολάου, Γ., «Η διαπολιτισμική εκπαίδευση ως εκπαιδευτική πολιτική και παιδαγωγική πράξη στην Ελλάδα». Πρακτικά του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου του ΚΕ.Δ.ΕΚ. του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Διαπολιτισμικότητα και τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα», Πάτρα, 2013.

3.6.25.   Νικολάου, Γ. και Λάμπρος, Ι., «Η διδασκαλία της μητρικής γλώσσας στο ελληνικό σχολείο: προβληματισμοί-προοπτικές». Πρακτικά του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου του ΚΕ.Δ.ΕΚ. του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Διαπολιτισμικότητα και τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα», Πάτρα, 2013.

3.6.26.   Τσιούλη, Κ. και Νικολάου, Γ., «Διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση». Πρακτικά του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου  του ΚΕ.Δ.ΕΚ. του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Διαπολιτισμικότητα και τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα», Πάτρα, 2013.

3.6.27.   Ίτσου, Γ. και Νικολάου, Γ., «Η Εθνική Μεταναστευτική Πολιτική της Ελλάδας». Πρακτικά του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου του ΚΕ.Δ.ΕΚ. του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Διαπολιτισμικότητα και τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα», Πάτρα, 2013.

3.6.28.   Καδιγιαννόπουλος, Γ. και Νικολάου, Γ., «Η χρησιμότητα από την επαφή του μαθητή με θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Πρακτικά του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου του ΚΕ.Δ.ΕΚ. του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Διαπολιτισμικότητα και τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα», (αναρτημένη ανακοίνωση), Πάτρα, 2013.

3.6.29.   Nicolaou G., Samsari E., «School bullying and ethnocultural diversity in Greek Schools». International Conference “Breaking Classroom Silences: addressing sensitive issues in education”, πουδιοργανώθηκε από το European University Cyprus στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2013, στη Λευκωσία. (ηλεκτρονικά πρακτικά).

3.6.30.   Palaiologou, N., Nikolaou, G., Spinthouraki, J.-A., «Diversity within the school context: Valuing diversity and committing to it», in Nikolaou, G., Bash, L., (Eds.) Proceedings of The International Conference: Cultural Diversity Equity and Inclusion Intercultural Education in 21st century and beyond, Ioannina, Greece, Volume: ISBN: 978-618-82063-0-4

3.6.31.   Galaziou M., Goula G., Pagouna O., Tsironi E.,  Nikolaou G., Thanos Th., «School Violence and Ethno-cultural Different Students: Primary School Teachers’ Views» in Nikolaou, G., Bash, L., (Eds.) Proceedings of The International Conference: Cultural Diversity Equity and Inclusion Intercultural Education in 21st century and beyond, Ioannina, Greece, Volume: ISBN: 978-618-82063-0-4

3.6.32.   Christofi, M., Nikolaou, G., «Teachers’ and Students’ Views about School Bullying in Ethno-cultural Diverse Schools of Greece: School Climate or Immigrants’ Characteristic?», in Nikolaou, G., Bash, L., (Eds.) Proceedings of The International Conference: Cultural Diversity Equity and Inclusion Intercultural Education in 21st century and beyond, Ioannina, Greece, Volume: ISBN: 978-618-82063-0-4

3.6.33.   Fili C., Maki Ai., Nikolaou G., Thanos Th., Zogaki P., «School violence and bullying in relation to national-cultural difference: a students’ perspective», Nikolaou, G., Bash, L., (Eds.) Proceedings of The International Conference: Cultural Diversity Equity and Inclusion Intercultural Education in 21st century and beyond, Ioannina, Greece, Volume: ISBN: 978-618-82063-0-4

3.6.34.   Elefteriadou L. Sevi A. Vavitsas Th. Nikolaou G. Thanos Th., «Foreign students with an immigration profile selecting school careers», in Nikolaou, G., Bash, L., (Eds.) Proceedings of The International Conference: Cultural Diversity Equity and Inclusion Intercultural Education in 21st century and beyond, Ioannina, Greece, Volume: ISBN: 978-618-82063-0-4

3.6.35.   Nikolaou, G., Papadia, Ai., «The effect of bilingualism on the reading performance of immigrant pupils in Greece», in Nikolaou, G., Bash, L., (Eds.) Proceedings of The International Conference: Cultural Diversity Equity and Inclusion Intercultural Education in 21st century and beyond, Ioannina, Greece, Volume: ISBN: 978-618-82063-0-4

3.6.36.   Samsari, P.E., Nikolaou, G., «Creating a positive and supportive school climate: The impact of Greek teachers’ attitudes about cultural diversity and school bullying», in Nikolaou, G., Bash, L., (Eds.) Proceedings of The International Conference: Cultural Diversity Equity and Inclusion Intercultural Education in 21st century and beyond, Ioannina, Greece, Volume: ISBN: 978-618-82063-0-4

3.6.37.   Chatzisavva E., Siaviki A., Nikolaou G., “Interculturally Competent Educators in the Modern Era-Essential Characteristics and Relevant Pedagogical Approaches”, in Nikolaou, G., Bash, L., (Eds.) Proceedings of The International Conference: Cultural Diversity Equity and Inclusion Intercultural Education in 21st century and beyond, Ioannina, Greece, Volume: ISBN: 978-618-82063-0-4

3.6.38.   Melissova E., Koltsida Kotinopoulou R., Nikolaou G., “Η εικόνα του Άλλου μέσα από την Κριτική Παιδαγωγική”, in Nikolaou, G., Bash, L., (Eds.) Proceedings of The International Conference: Cultural Diversity Equity and Inclusion Intercultural Education in 21st century and beyond, Ioannina, Greece, Volume: ISBN: 978-618-82063-0-4

3.6.39.   Andreadou G., Charoumenou Z., Charoumenou N., Nikolaou G., “Teachers’ beliefs of Kastoria about the contribution of group cooperation teaching to the reinforcement of culturally diversestudents”(in Greek), in Nikolaou, G., Bash, L., (Eds.) Proceedings of The International Conference: Cultural Diversity Equity and Inclusion Intercultural Education in 21st century and beyond, Ioannina, Greece, Volume: ISBN: 978-618-82063-0-4

3.6.40.   Βαβίτσας, Θ., Νικολάου, Γ., Σπινθουράκη, Ι.-Α., Παλαιολόγου Ν., Χριστοφή Μ., «Πρόσφυγες: Το ταξίδι τους έως την ελληνική γη» – Ένα Project με μαθητές της Ε’ τάξης του Δημοτικού, in 3rd Early Childhood Pedagogy Symposium: “Contemporary Trends in Curriculum Development and Teaching”, University of Cyprus on 23-24 April 2016, Nicosia (in press).

3.6.41     Nikolaou, G., Spinthourakis, J., & Samsari, E. (2018). University counseling focusing to improve students’ intercultural skills. In D. Karakatsani, J. A. Spinthourakis, & V. Zorbas (Eds.), 17th CiCea & Jean Monnet CiCe Network International Conference Proceedings “Identity of Time of Crisis, Globalization and Diversity: Practice and Research Trends” (pp. 64-77). Corinth, GR, Patras GR, and Huddersfield, UK: University of the Peloponnese, University of Patras and CiCea. ISBN: 978-618-82200-3-4 & 978-960-87091-8-8.

3.6.42     Goula, G., Pagouna, O., Tsironi, E., Galaziou, M., & Nikolaou, G. (2018). School violence, diversity and family background: Greek primary school teachers’ views. In D. Karakatsani, J. A. Spinthourakis, & V. Zorbas (Eds.), 17th CiCea & Jean Monnet CiCe Network International Conference Proceedings “Identity in Time of Crisis, Globalization and Diversity: Practice and Research Trends” (pp. 158-166). Corinth, GR, Patras GR, and Huddersfield, UK: University of the Peloponnese, University of Patras and CiCea. ISBN: 978-618-82200-3-4 & 978-960-87091-8-8.

3.6.43    Fili, C., & Nikolaou, G. (2019). “Immigrants-Refugees”: A didactic proposition based on the cross curricular project approach. In L. Jacott, T. Garcia-Velez, & V. Seguro Gomez (Eds.), Jean Monnet CiCe Network International Conference Proceedings Education, Citizenship and Social Justice: Innovation Practices and Research (pp. 50-57). Madrid, Spain: Universidad Autonoma de Madrid & CiCea.

3.6.44  Giannopoulou, M.-T., Katrimpouza, A. G., & Nikolaou, G. (2019). Educational services for refugee children: Α case study from a humanitarian non-profit association. In L. Jacott, T. Garcia-Velez, & V. Seguro Gomez (Eds.), Jean Monnet CiCe Network International Conference Proceedings Education, Citizenship and Social Justice: Innovation Practices and Research (pp. 40-49-). Madrid, Spain: Universidad Autonoma de Madrid & CiCea.

3.6.45  Goula, G., & Nikolaou G. (2019). Cooperative learning promotes Intercultural Education and Social Justice: A teaching proposal based on the project method. In L. Jacott, T. Garcia-Velez, & V. Seguro Gomez (Eds.), Jean Monnet CiCe Network International Conference Proceedings Education, Citizenship and Social Justice: Innovation Practices and Research (pp. 109-116). Madrid, Spain: Universidad Autonoma de Madrid & CiCea.

3.6.46   Sevi, A., Spinthourakis, J.-A., & Nikolaou G. (2019). Promoting intercultural values through the multicultural Olympic Games. In L. Jacott, T. Garcia-Velez, & V. Seguro Gomez (Eds.), Jean Monnet CiCe Network International Conference Proceedings Education, Citizenship and Social Justice: Innovation Practices and Research (pp. 76-84). Madrid, Spain: Universidad Autonoma de Madrid & CiCea.

3.6.47. Vavitsas, T., Sevi A., & Nikolaou G. (2019). Refugees: Their trip towards Greece -A project with 5th grade primary school students. In L. Jacott, T. Garcia-Velez, & V. Seguro Gomez (Eds.), Jean Monnet CiCe Network International Conference Proceedings Education, Citizenship and Social Justice: Innovation Practices and Research (pp. 58-63). Madrid, Spain: Universidad Autonoma de Madrid & CiCea.

 

 

 

 • Δημοσιεύσεις σε τόμους πρακτικών έγκριτων ελληνικών συνεδρίων

3.7.1.      Νικολάου, Γ., Αναστασιάδης, Π., «Η διδασκαλία των μητρικών γλωσσών των αλλόγλωσσων μαθητών μέσα από το νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον», στο Καψάλης, Γ., Κατσίκης, Α., Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου «Σχολική Γνώση & Διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», Ιωάννινα 2002, τόμος 2ος, σελ. 384 – 395.

3.7.2.      Νικολάου, Γ., «Ο έλληνας δάσκαλος απέναντι στο πρόβλημα της ένταξης και εκπαίδευσης των μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, μέσα από τα μάτια των σχολικών συμβούλων. Εμπειρική έρευνα», στο Τρέσσου, Ε., Μητακίδου, Σ., Πρακτικά 2ου Συνεδρίου για την εκπαίδευση των γλωσσικών μειονοτήτων: «Εκπαιδευτικοί μιλούν σε εκπαιδευτικούς για τις εμπειρίες τους», ΠΤΔΕ, Α.Π.Θ., Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 180 – 192.

3.7.3.      Νικολάου, Γ., «Γνώσεις, αξίες, δεξιότητες στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», στα Πρακτικά του 2ουΠανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, Αθήνα, 2003, σελ. 138 – 148.

3.7.4.      Νικολάου, Γ., «Η διαθεματική αξιοποίηση των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου», στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας», που οργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις 17-20 Μαΐου 2007 (σε ηλεκτρονική μορφή).

3.7.5.      Νικολάου, Γ., κ.ά. «Μελέτη του βαθμού εφαρμογής του θεσμού των τάξεων υποδοχής και των προβλημάτων λειτουργίας τους: οι απόψεις των εκπαιδευτικών και των διευθυντών» (συλλογική), στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας», που οργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις 17-20 Μαΐου 2007 (σε ηλεκτρονική μορφή).

3.7.6.      Νικολάου, Γ., «Από το jus sanguinis στο jus soli. Η δόμηση του εθνικού εαυτού με αφορμή την πολεμική για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από τους μετανάστες», Συνέδριο του Ελληνικού Παρατηρητηρίου για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση και του ΤΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Αθηνών: Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτικές προκλήσεις: Πολιτική – Έρευνα – Πράξη, Αθήνα, 14-15 Μαΐου 2010, ηλεκτρονικά πρακτικά.

3.7.7.      Ζηρίδου, Α., Κατόγλου, Ε., Κοντογιάννη, Α., Νικολάου, Γ., «Μαγκές τε παντρέψα ας;» Μια ερευνητική προσέγγιση στη δημιουργία θεατρικής παράστασης στο Γυμνάσιο Μενεμένης με μαθητές Ρομά, Conference: 2ο Forum Νέων Επιστημόνων ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, At Athens, Volume: ISBN: 978 – 618 – 82007 – 1 – 5

3.7.8.      Νικολάου, Γ., «Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο: η αξιοποίηση και τα όρια της διαθεματικής προσέγγισης» στα Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, που διοργανώθηκε από την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος και το Εργαστήριο Διδακτικής και Σχολικής Παιδαγωγικής του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θέμα «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Ιωάννινα, 2-4 Νοεμβρίου 2012.

3.7.9.      Καδιγιαννόπουλος, Γ. και Νικολάου, Γ.«Οι δυνατότητες σύνδεσης της βιώσιμης ανάπτυξης με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση σε εκπαιδευτικό επίπεδο» στα Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, που διοργανώθηκε από την Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος και το Εργαστήριο Διδακτικής και Σχολικής Παιδαγωγικής του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θέμα «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Ιωάννινα, 2-4 Νοεμβρίου 2012.

3.7.10.   Μαντέλη, Α., Νικολάου, Γ., «Η Εθνοπολιτισμική Ετερότητα ως γενεσιουργός αιτία του Σχολικού Εκφοβισμού», στο Θάνος, Θ., Μπούνα, Α., Τόλιος, Β., Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης: «Η Έρευνα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Παρόν και Προοπτικές», Ιωάννινα, Οκτώβριος 2014, ISBN: 978-960-233-216-0, (http://1syn-kte.uoi.gr/wp-content/uploads/2015/10/Πρακτικά_-1ο-Παν.-Συν.-ΚοινΤηςΕκπ-2.pdf), σελ. 418-428

3.7.11.   Λάμπρος, Ι., Νικολάου, Γ., «Χωράνε οι μητρικές γλώσσες των αλλόφωνων μαθητών στο ελληνικό δημοτικό σχολείο; Οι απόψεις των εκπαιδευτικών», στο Θάνος, Θ., Μπούνα, Α., Τόλιος, Β., Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης: «Η Έρευνα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Παρόν και Προοπτικές», Ιωάννινα, Οκτώβριος 2014, ISBN: 978-960-233-216-0,(http://1syn-kte.uoi.gr/wp-content/uploads/2015/10/Πρακτικά_-1ο-Παν.-Συν.-ΚοινΤηςΕκπ-2.pdf),σελ. 379-388.

3.7.12.   Νικολάου, Γ., & Σιαβίκη, Χ. (2018). Η αναγκαιότητα κατάρτισης των Ελλήνων εκπαιδευτικών σε ζητήματα Διγλωσσίας και Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο ένταξης των προσφύγων μαθητών στο ελληνικό σχολείο. Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα «Βασική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε ένα σύνθετο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον» (σσ. 331-338), Πάτρα, 23-25 Νοεμβρίου 2018. Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος-Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν/μίου Πατρών.

3.7.13.    Σαμσάρη, Ε., & Νικολάου, Γ. (2018). Το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) στην Ελλάδα. Στο: Λ. Συμεού, Θ. Θάνος, & Μ. Βρυωνίδης (Επιμ.), Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης με θέμα Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση (σσ. 408-422), Λευκωσία, 27-28 Απριλίου 2018. Λευκωσία: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. ISBN: 978-9963-2229-3-3.

 

 

 • Επιστημονική επιμέλεια εκδόσεων

3.8.1.   Νικολάου, Γ. (επιστημονική ευθύνη και επιμέλεια), «Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης», ΙΠΕΜ-ΔΟΕ, Ιούνιος 2003. Έρευνα από ομάδα εκπαιδευτικών, υπό την επιστημονική μου καθοδήγηση και συντονισμό.

3.8.2.   Νικολάου, Γ. (επιστημονική ευθύνη και επιμέλεια). Μελέτη του βαθμού εφαρμογής του Θεσμού των Τάξεων Υποδοχής και των προβλημάτων λειτουργίας τους. Έρευνα.  ΙΠΕΜ – ΔΟΕ, 2007.

3.8.3.   Νικολάου, Γ. (επιμ.), «Πολιτισμικές ταυτότητες – Ετερότητα – Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», Ειδικό Θεματικό Τεύχος του Περιοδικού Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση,  Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Συγκριτικής Εκπαίδευσης και του Εργαστηρίου Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας, Τεύχος 9ο, Πατάκης, Οκτώβριος 2007 – (GuestEditor).

3.8.4.   Καραγιώργη, Γ., Συμεού, Λ., Νικολάου, Γ., (επιμ.), «Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Ένταξη των Ρομά στην Εκπαίδευση». Οδηγός Κατάρτισης, Λευκωσία, 2009.

3.8.5.   Nikolaou, G. Bash, L., Conference Proceedings, Conference: Cultural Diversity Equity and Inclusion Intercultural Education in 21st century and beyond, Ioannina 2015 (29/06 – 03/07/2015), Ηλεκτρονικά πρακτικά: ISBN: 978-618-82063-0-4

3.8.6.   Νικολάου, Γ., Κώτσης, Κ., (επιμ.), «Περιβάλλον, Γεωγραφία, Εκπαίδευση». Τόμος προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Απόστολου Κατσίκη, Εκδόσεις Πεδίο, Αθήνα, 2016.

3.8.9.   Νικολάου, Γ., Τσεσμελή, Σ. Ν., Μαλαφάντης, Κ. Δ. & Δημάκος, Ι. (Επιμ), Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα «Βασική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε ένα σύνθετο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον», Πάτρα, 23-25 Νοεμβρίου 2018 (Τόμος Α΄ ISBN: 978-618-82469-2-8 και Τόμος Β΄ ISBN: 978-618-82469-3-5). Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος-Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν/μίου Πατρών.

 

 

 • Μελέτες

3.9.1.      Νικολάου, Γ. (επιστημονική ευθύνη και επιμέλεια), «Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης», ΙΠΕΜ-ΔΟΕ, Ιούνιος 2003. Έρευνα από ομάδα εκπαιδευτικών, υπό την επιστημονική μου καθοδήγηση και συντονισμό.

3.9.2.      Νικολάου, Γ. (επιστημονική ευθύνη και επιμέλεια). Μελέτη του βαθμού εφαρμογής του Θεσμού των Τάξεων Υποδοχής και των προβλημάτων λειτουργίας τους. Έρευνα.  ΙΠΕΜ – ΔΟΕ, 2007.

 

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού

3.10.1.   Νικολάου, Γ., «Δραστηριότητες με διαπολιτισμικό προσανατολισμό», στον Οδηγό για την εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης (Βιβλίο του Δασκάλου), ΥΠΕΠΘ – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2001.

3.10.2.   Καραγιώργη, Γ., Συμεού, Λ., Νικολάου, Γ., (επιμ.), «Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Ένταξη των Ρομά στην Εκπαίδευση». Οδηγός Κατάρτισης, Λευκωσία, 2009.

3.10.3.   Nikolaou, G., «Module 6. Intercultural Education», στο Karageorgi, Y., Symeou, L., Grozier, G., Teacher In-Service Training for Roma Inclusion. A Resource Book. Nicosia 2009.

3.10.4.   Nikolaou, G, Kaloyirou, Ch., La comunicazione interculturale e Prevenzione e gestione dei conflitti, επιμορφωτικό – εκπαιδευτικό υλικό στο πλαίσιο του Προγράμματος ΜΑΒΕ (Active And Socio-Constructivist Methods To Fight And Prevent Bullying Behavior At School), Venice, 2012.

 

 • Άλλη επιστημονική – συγγραφική δραστηριότητα
 1. Διευθυντής της σειράς «Σχολείο: Θεωρία και Πράξη» των εκδόσεων ΠΕΔΙΟ.
 2. Νικολάου, Γ. κ.ά. «Συνεργατική Μέθοδος εξ αποστάσεως κατάρτισης Δασκάλων από την π. Σοβιετική Ένωση στη Δημιουργική Απασχόληση παιδιών και στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», (Έρευνα – συλλογική έκδοση), Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, Αθήνα 2001-02.
2021-10-24T18:17:07+03:00