Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Χαρίλαος Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Επώνυμο: Τσιχουρίδης Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσικές Επιστήμες και η Διδακτική τους
Email: hatsihour@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας: Τρίτη 15:00 -17:00 , Τετάρτη 10:30-12:00 & Πέμπτη 10:00 - 12:00
Τηλέφωνο: 2610969784 Google Scholar: https://scholar.google.gr/citations?user=doFVWBYAAAAJ&hl=el
Ο Δρ. Χαρίλαος Τσιχουρίδης είναι Επίκουρος  Καθηγητής στον Τομέα Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών και της Διδακτικής τους, του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (πρώην Π.Τ.Δ.Ε. – Ν. 4610/2019) με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικές Επιστήμες και η Διδακτική τους» (ΦΕΚ. 778/ τ. Γ’ 2-4-2021)
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στον χώρο  της  επιστήμης της Φυσικής και των Φυσικών Επιστημών  και της Διδακτικής τους στην τυπική εκπαίδευση και στην Ειδική -Ενταξιακή εκπαίδευση, με έμφαση στη δημιουργία, στη χρήση και στη μαθησιακή αποτίμηση σύγχρονων μοντέλων και περιβαλλόντων πειραματικής (εξ)άσκησης  (πραγματικά, εικονικά, επαυξημένης και μικτής πραγματικότητας)  ως βασικά εργαλεία στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Σημαντικό πεδίο επίσης ερευνητικού ενδιαφέροντος  σχετιζόμενο με τη αποτελεσματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών είναι και  η εστίαση στη παιγνιώδη μάθηση, στη μηχανική μάθηση και  στη διεπιστημονική/διαθεματική προσέγγιση τύπου S.T.E.M..
 
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
Σπουδές:

2018:   Μεταδιδακτορική έρευνα, με θέμα «Ολιστική προσέγγιση της Πειραματικής Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στην Εκπαίδευση με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες. Σύγχρονες τάσεις»  (απόφαση ανάθεσης: 66η/21-1-2015 , απόφαση περάτωσης 76η/14-6-2018 της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος) στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής  της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

2013:  Διδακτορικό Δίπλωμα με θέμα «Μελέτη Σύγχρονων Διδακτικών Προσεγγίσεων στην Διδασκαλία του Ηλεκτρισμού»  στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής  της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

2007:  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  στη «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών» του τμήματος Φυσικής  της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης

1999:  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  στη «Ηλεκτρονική Φυσική – Ραδιοηλεκτρολογία, Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνίες» του τμήματος Φυσικής  της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης

1985:  Πτυχίο  Φυσικής του τμήματος Φυσικής  της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης 

2008: Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών τεχνολογικής            Εκπαίδευσης του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας.

2005:   Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων.

 

Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (Πρυτανική Πράξη αριθμ.443/6489/2-3-2021, ΦΕΚ. 778/2-4-2021 τ. Γ’) με Γνωστικό αντικείμενο:  «Φυσικές Επιστήμες και η Διδακτική τους»

Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

1. Φυσική – Φυσικές Επιστήμες

2. Διδακτική της Φυσικής και  Διδακτική των Φυσικών Επιστημών,

3. Διδακτική της Φυσικής στην Ειδική –Ενταξιακή Εκπαίδευση

4.  Νέες Τεχνολογίες  στη Διδασκαλία της Φυσικής και των Φυσικών Επιστημών

5.  Σύγχρονα Περιβάλλοντα  (εξ)άσκησης και Μάθησης  (πραγματικά, εικονικά, επαυξημένης, μικτής πραγματικότητας) στις Φ.Ε.

6. Η παιγνιώδης μάθηση ως διδακτικό υλικό στις Φυσικές Επιστήμες

7. Εκπαιδευτική ρομποτική και S.T.E.M.

1999: Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος  Ραδιοηλεκτρολόγου – Α΄ (αριθμ. Άδειας: 27/3-10-1999)

Διδακτική Εμπειρία:
 1. Από το 1993- Οκτ’ 17: Καθηγητής Φυσικών-Φυσικός κλάδος ΠΕ04.01 και Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος κλάδος ΠΕ 12.10 στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (από τον Νοέμβριο του 2001 μόνιμος εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση)
 2. Από τον Οκτ΄2017 -Απρ΄ 2021: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) στο Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες και Εφαρμογές στην Εκπαιδευτική Πράξη» ΦΕΚ.700/τ.Β΄-02.03.2018.
 3. Από τον Απρ΄2021 – : Επίκουρος Καθηγητής με θητεία του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (Πρυτανική Πράξη αριθμ.443/6489/2-3-2021, ΦΕΚ. 778/2-4-2021 τ. Γ’) με Γνωστικό αντικείμενο: «Φυσικές Επιστήμες και η Διδακτική τους»

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών – Προπτυχιακό

 1. Διδασκαλία του μαθήματος «Αρχές Αστρονομίας και Επιστημών Γης» (Επιλογής 4ου έτους – 7ο εξάμηνο) το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, 2022-2023
 2. Διδασκαλία του μαθήματος ” Βασικές Έννοιες Φυσικής” (Υποχρεωτικό 2ου έτους – 4ο εξάμηνο) το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, 2022-2023
 3. Διδασκαλία του μαθήματος ” Χημεία” (Επιλογής 2ου έτους – 4ο εξάμηνο) το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
 4. Διδασκαλία του μαθήματος “Διδακτική Φυσικών Επιστημών” ( Επιλογής 4ου έτους – 7ο εξάμηνο) το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
 5. Διδασκαλία του μαθήματος ” Χημεία στην καθημερινή ζωή” (Επιλογής 2ου έτους – 4ο εξάμηνο) το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής – Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Προπτυχιακό

 1. Διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος «Βασικές Αρχές Φυσικών Επιστημών» του Ε΄ Εξαμήνου το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
 2. Φροντιστηριακή υποστήριξη του υποχρεωτικού μαθήματος «Βασικές Αρχές Φυσικών Επιστημών»  του Ε΄ Εξαμήνου τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021
 3. Διδασκαλία του μαθήματος “Εφαρμογές ΤΠ στην Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή & Διδακτική της Πληροφορικής”  (2ο εξάμηνο- Επιλογή) τα  ακαδημαϊκά έτη 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
 4. Διδασκαλία του μαθήματος “Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή” (3ο εξάμηνο- Επιλογή) το  ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
 5. Διδασκαλία του μαθήματος “Ανάπτυξη Εφαρμογών ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή” (8ο εξάμηνο- Επιλογή) το  ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
 6. Εργαστηριακή συμμετοχή στην “Πρακτική Άσκηση Γενικής Αγωγής Δασκάλων 1” (5ο εξάμηνο- Υποχρεωτικό ) τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021.
 7. Εργαστηριακή συμμετοχή στην “Πρακτική Άσκηση Γενικής Αγωγής Δασκάλων 2” (6ο εξάμηνο- Υποχρεωτικό ) τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021.

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)- Παράρτημα Βόλου

 1. Διδασκαλία του μαθήματος “Διδακτική Μεθοδολογία (Θεωρία)” (Α΄ Εξάμηνο) κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017,2017-2018, 2018-2019, 2019-2020.
 2. Διδασκαλία του μαθήματος “Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας (Θεωρία)” (Β΄ Εξάμηνο) κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017,2017-2018, 2018-2019, 2019-2020.
 3. Διδασκαλία του μαθήματος “Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας ΙΙ (ΠΑΔ ΙΙ)” κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
 4. Διδασκαλία του μαθήματος “Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (Θεωρία)” (Α΄ Εξάμηνο) κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017,2017-2018.
 5. Διδασκαλία του μαθήματος “Μεθοδολογία Έρευνας για τους Σκοπούς ΣΥΕΠ: Στατιστική και Έρευνα  (Θεωρία)” (Α΄ Εξάμηνο) κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019,2019-2020,2020-2021.
 6. Διδασκαλία του μαθήματος “Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία)” (Α΄ Εξάμηνο) κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017,2017-2018,2019-2020.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 1. Διαλέξεις του μαθήματος “Στατιστική” του ΜΠΣ “Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή”  του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας κατά τα ακαδημαϊκά έτη  2018-2019, 2020-2021, 2021-2022

Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών

 • 2002: Επιμορφωτής εκπαιδευτικών στα πλαίσια της Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση στο Ν. Λάρισας,
 • 2008: Επιμορφωτής εκπαιδευτικών στα πλαίσια της Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση στο Ν. Λάρισας
 • 2010: Εκπαιδευτής ενηλίκων στην απόκτηση Βασικών Δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες (πρόγραμμα ΗΡΩΝ).
 • 2018: Επιμορφωτής εκπαιδευτικών στο επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Η Φυσική και η Διδακτική της: Μια πρόταση επιμόρφωσης στηριγμένη στη δημιουργικότητα με επίκεντρο το εκπαιδευτικό πείραμα».
 • 2018: Επιμορφωτής Εκπαιδευτικών στο έργο «Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου Τ.Π.Ε.» στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑ.Κ.Ε.) για τη Συστάδα «Ειδική Αγωγή».
Κύριο Ερευνητικό Έργο:

Επίβλεψη/μέλος εξεταστικής επιτροπής Διδακτορικών διατριβών

Επιβλέπων διδακτορικών διατριβών:

 1. της διδακτορικής διατριβής του κ. Νικολάου Μήτρακα με θέμα : «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ενέργειας με ιδιοκατασκευασμένα μοντέλα σε περιβάλλοντα πραγματικά, εικονικά, επαυξημένης και μικτής πραγματικότητας στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο». Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, απόφαση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης : 6η / 01-03-2022.
 2. της διδακτορικής διατριβής του κ. Αντωνίου Καραβασίλη με θέμα : «Μελέτη της επίδρασης συμπεριληπτικών εκπαιδευτικών τεχνικών τύπου STEM στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε μαθητές αυτιστικού φάσματος υψηλής λειτουργικότητας». Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, απόφαση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης : 8η / 18-05-2022.
 3. της διδακτορικής διατριβής της κας. Ελευθερίας Τσιούρη με θέμα : «Οι γνώσεις και οι δεξιότητες των υποψήφιων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την αποτελεσματική διδασκαλία των Φυσικών του Δημοτικού, σύμφωνα με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών». Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, απόφαση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης : 2η / -10-2022.
 4. της διδακτορικής διατριβής της κας. Δήμητρας Αποστολάκη με θέμα : «Διδασκαλία του μαγνητισμού υπό το πρίσμα της θεωρίας πολλαπλών αναπαραστάσεων σε μαθητές με και δίχως μαθησιακές δυσκολίες». Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, απόφαση Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης : 2η / -10-2022.

Μέλος Τριμελούς συμβουλευτικής Επιτροπής :

 1. στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από την κ. Ελένης Τζανάκη, με τίτλο: «Διαθεματική/ Διεπιστημονική μελέτη της έννοιας των μορφοκλασματικών συνόλων (Fractals) στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα» στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Γενική συνέλευση του Τμήματος Φυσικής στην 38η/02-03-2022.

Μέλος Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής :

 1. στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από τον κ. Καλαντζή Γιώργο με τίτλο: «Προγραμματίζω, Κατασκευάζω, δημιουργώ με την βοήθεια του Raspberry Pi τη δική μου κατασκευή. Ανακαλύπτω και μαθαίνω τον Φυσικό Κόσμο», στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Απόφαση με αρ. 45/23-02-2022 Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
 2. στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από τον κ. Χριστονάση Αντώνιο με τίτλο: «Μελέτη της επίδρασης κιναισθητικών δραστηριοτήτων στην κατανόηση εννοιών της μηχανικής από μαθητές Δημοτικού», στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 3. στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από την κ. Χριστίνα Κωσταρά με τίτλο: «Μελέτη των Εναλλακτικών Ιδεών σε Έννοιες Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας αριστούχων μαθητών Λυκείου με πολύ υψηλή βαθμολογία πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο», στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου «Πρόγραμμα ΜΕΔΙΚΟΣ-Ενίσχυση Νεοδιοριζόμενων Μελών ΔΕΠ» διετούς διάρκειας με χρηματοδότηση 5.000€. Φορέας χρηματοδότησης είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Φύση του έργου είναι Εκπαιδευτικό – Ερευνητικό. Εγκρίθηκε την 6/10/2021.

Συμμετοχή στο έργο «Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου Τ.Π.Ε.» στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑ.Κ.Ε.) για τη Συστάδα «Ειδική Αγωγή». (Αριθμ. Σύμβασης 32071/003-27/11/2018- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) ως Επιμορφωτής Εκπαιδευτικών.

Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο « Εκπόνηση Μελέτης Αποτίμησης Αντίκτυπου Σχεδίων Κινητικότητας της Σχολικής Εκπαίδευσης Προγράμματος Erasmus+» με ανάθεση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Διάρκεια σύμβασης από 16/4/2019 έως 15/2/2020.

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Καινοτόμες Παιδαγωγικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία και τη Μάθηση. Επιστημονικά υπεύθυνη του έργου κ. Μπότσογλου Καφένια (κωδικός 4165.0107). Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Π.Θ. Διάρκεια σύμβασης από 15/7/2020 μέχρι 31/12/2020.

Συμμετοχή στην επιστημονική ομάδα υλοποίησης του προγράμματος “E.S.T. – TECHNOLOGIES FOR STEAM TEACHING“. ERASMUS+, KEY ACTION 2 (KA2) – COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES. Διάρκεια 1/2/2022 έως 31/5/2024.

Συμμετοχή στην επιστημονική ομάδα υλοποίησης του προγράμματος “DIGGING – DIGITAL COMPETENCES FOR ENGAGING FUTURE EDUCATORS“. ERASMUS+, KEY ACTION 2 (KA2) – COOPERATION FOR INNOVATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES. Διάρκεια 1/2/2022 έως 31/12/2023

Αξιολογητής ψηφιακών διδακτικών σεναρίων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής  Πολιτικής με αξιολόγηση ψηφιακών  διδακτικών σεναρίων Φυσικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στα πλαίσια του έργου για την αξιολόγηση και ανάδειξη των βέλτιστων ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (2344/21-04-2015).

Μεταπτυχιακό:

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή”  του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας
1. Διαλέξεις του μαθήματος “Στατιστική” κατά τα ακαδημαϊκά έτη  2018-2019, 2020-2021, 2021-2022

Προπτυχιακό

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών – Προπτυχιακό

Από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και μετά:
1. Βασικές Έννοιες Φυσικής (υποχρεωτικό 2ου έτους – 4ο εξάμηνο).
2. Χημεία (Επιλογής 2ου έτους – 4ο εξάμηνο).
3. Έννοιες Αστρονομίας και Επιστημών Γης (Επιλογής 4ου έτους – 7ο εξάμηνο).
4. Διδακτική Φυσικών Επιστημών (Επιλογής 4ου έτους – 7ο εξάμηνο).

5. Χημεία στην καθημερινή ζωή (Επιλογής 2ου έτους – 4ο εξάμηνο) 2022-2023

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής – Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Προπτυχιακό

1.  Διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος «Βασικές Αρχές Φυσικών Επιστημών» του Ε΄ Εξαμήνου το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

2. Φροντιστηριακή υποστήριξη του υποχρεωτικού μαθήματος «Βασικές Αρχές Φυσικών Επιστημών»  του Ε΄ Εξαμήνου τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021

3. Διδασκαλία του μαθήματος “Εφαρμογές ΤΠ στην Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή & Διδακτική της Πληροφορικής”  (2ο εξάμηνο- Επιλογή) τα  ακαδημαϊκά έτη 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

4. Διδασκαλία του μαθήματος “Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή” (3ο εξάμηνο- Επιλογή) το  ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

5. Διδασκαλία του μαθήματος “Ανάπτυξη Εφαρμογών ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή” (8ο εξάμηνο- Επιλογή) το  ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

6. Εργαστηριακή συμμετοχή στην “Πρακτική Άσκηση Γενικής Αγωγής Δασκάλων 1” (5ο εξάμηνο- Υποχρεωτικό ) τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021.

7. Εργαστηριακή συμμετοχή στην “Πρακτική Άσκηση Γενικής Αγωγής Δασκάλων 2” (6ο εξάμηνο- Υποχρεωτικό ) τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021.

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης  (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)- Παράρτημα Βόλου

1. Διδασκαλία του μαθήματος “Διδακτική Μεθοδολογία (Θεωρία)” (Α΄ Εξάμηνο) κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017,2017-2018, 2018-2019, 2019-2020.

2. Διδασκαλία του μαθήματος “Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας (Θεωρία)” (Β΄ Εξάμηνο) κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017,2017-2018, 2018-2019, 2019-2020.

3. Διδασκαλία του μαθήματος “Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας ΙΙ (ΠΑΔ ΙΙ)” κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

4. Διδασκαλία του μαθήματος “Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας (Θεωρία)” (Α΄ Εξάμηνο) κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017,2017-2018.

5. Διδασκαλία του μαθήματος “Μεθοδολογία Έρευνας για τους Σκοπούς ΣΥΕΠ: Στατιστική και Έρευνα  (Θεωρία)” (Α΄ Εξάμηνο) κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019,2019-2020,2020-2021.

5. Διδασκαλία του μαθήματος “Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ (Θεωρία)” (Α΄ Εξάμηνο) κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017,2017-2018,2019-2020.

 

Διδασκαλία – Μαθήματα:

Ερευνητικό Έργο – Μελέτες

Roussakis Y., Avramidis E., Batsila M., Tsihouridis C., Zografou E.  Impact Study of the Erasmus+  Programme KA1  Moblility Projects for School Education Staff 2014-2017. Ανάθεση από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ΙSBN: 978-618-5537-01-2. Αποτίμηση του Αντικτύπου Σχεδίων Κινητικότητας Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης 2014 – 2017

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά

Kalantzis, Georgios, Tsihouridis, Charilaos, Marianthi, Batsila and Dennis, Vavougios  (2021) Interdisciplinary approach (S.T.E.M.) of the rotational motion of solids bodies: Α Comparative study. Asian Journal of Education and e-Learning (ISSN: 2231 – 2454)

Avramidis, Elias, Toulia, Anastasia, Tsihouridis, Charilaos and Strogilos, Vasilis (2019) Teachers’ attitudes towards inclusion and their self-efficacy for inclusive practices as predictors of willingness to implement peer tutoring. Journal of Research in Special Educational Needs, 19 (S1), 49-59. (doi:10.1111/1471-3802.12477).

Tsihouridis, Ch., Vavougios, D., Batsila, M., &. Ioannidis, G., S. (2019). The optimum equilibrium when using experiments in teaching – Where virtual and real labs stand in science and engineering teaching practice. International Journal of Emerging Technologies in Learning. iJET, Vol.14, No. 23, pp: 67-83 https://doi.org/10.3991/ijet.v14.i23.10890

Maria S. Panagopoulou, Charilaos Tsihouridis, Athanasia S. Panagopoulou, Alkistis Verevi , Panagiotis Papalexopoulos  and Dionisios Vavougios (2018). Science education adaptations for non-textbook instruction to students with Learning and Other Disabilities: A chronological literature review, US-China Education Review A, April 2018, Vol. 8, No. 4, pp: 135-144 doi: 10.17265/2161-623X/2018.04.001

Tsihouridis, Ch., Vavougios, D., &. Ioannidis, G., S. (2017). The effect of switching the order of experimental teaching in the study of simple gravity pendulum-A study with junior high-school learners. International Journal of Emerging Technologies in Learning. iJET, ISSN: 1863-0383 Vol. 12, No. 3 pp. 128-141

Batsila, M., Tsihouridis, Ch. (2016) “Once upon a time there was…” A Digital World for Junior High School Learners. International Journal of Emerging Technologies in Learning. iJET,. ISSN 1790-9899 Volume 11, Issue 3, pp 42-50

Batsila, M., Tsihouridis, Ch., Vavougios, D., Ioannidis G. (2015) Factors that influence the application of Web 2.0 based techniques for instructional purposes- A case study – to Support Learning. International Journal of Emerging Technologies in Learning. iJET,. ISSN 1790-9899 Volume 10, Issue 4, pp 15-21

Batsila, M., Tsihouridis, Ch., Vavougios, D. (2014) Entering the Web-2 – Edmodo World – to Support Learning. International Journal of Emerging Technologies in Learning. iJET, Volume 9, Issue 1, pp 53-60, ISSN: 1863-0383

Tsihouridis Ch., Vavougios D., Ioannidis G., Paraskeuopoulos S. (2011). Specially designed sound-boxes used by students to perform school-lab sensor–based experiments, to understand sound phenomena. International Journal of Online Engineering (iJOE), Vol 7, Issue 1, pp 25-32, ISSN 1868-16-46. ISSN: 1861-2121

Tsihouridis, Ch., Vavougios, D., &. Ioannidis, G., S. (2009). Students designing their own experiments on heat transfer phenomena using sensors and ICT: An educational trial to consolidate related scientific concepts. International Journal of Emerging Technologies in Learning, iJET, ISSN: 1863-0383Volume 4, pp 74-82.

Τσιχουρίδης, Χ., Κατσάνου, Ε., Βαβουγυιός, Δ., Μπατσίλα, Μ., (2020). Πειραματικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία εννοιών του ηλεκτρισμού σε μαθητή με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας. Μελέτη περίπτωσης.  International Journal of Educational Innovation (IJEI), Vol.2, Issue 2, pp. 72-83.

Τσιχουρίδης, Χ., Κρυωνά Ν., Βαβουγυιός Δ., (2020). Το κίνητρο ως παράγοντας για τη μάθηση των Φυσικών Επιστημών. Απόψεις φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. International Journal of Educational Innovation (IJEI), Vol.2, Issue 6, pp. 72-83, ISSN: 2654-0002.

Τσιχουρίδης, Χ., Μπατσίλα Μ., Ρουσσάκης Ι., (2021). Η επίδραση της κοινωνικής αποστασιοποίησης και της διακοπής της εκ του σύνεγγυς εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. International Journal of Educational Innovation (IJEI), Vol.3, Issue 2, pp. 146-158, ISSN: 2654-0002.

Μήτρακας, Ν., Τσιχουρίδης, Χ., (2021). Διερεύνηση της κατανόησης της έννοιας της ενέργειας από  μαθητές/τριες Γυμνασίου. International Journal of Educational Innovation (IJEI), Vol.3, Issue 5, pp. 16-26, ISSN: 2654-0002.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών  και ελληνικών συνεδρίων μετά από κρίση

Karavasilis, A., Tsihouridis, Ch., Batsila, M., Vavougios, D. (2022). A Serious Game as an Educational Tool to Teach Physics to High Functioning Autism Students. International Conference of Interactive Collaborative Learning and Engineering Pedagogy, (ICL), 27-30 September 2022, Vienna, Austria, 2022, pp,710-721.

Mitrakas, A., Tsihouridis, Ch., Batsila, M., Vavougios, D. (2022). Electromagnetic Waves and their Quantum Nature. Starting from “Scratch”… International Conference of Interactive Collaborative Learning and Engineering Pedagogy, (ICL), 27-30 September 2022, Vienna, Austria, 2022, pp,722-733.

Tsihouridis, Ch., Batsila, M., Tsichouridis, A., Vavougios, D.(2022). “In Vivo” Science Learning – Academic Teaching Through a Game-based Process. International Conference of Interactive Collaborative Learning and Engineering Pedagogy, (ICL), 27-30 September 2022, Vienna, Austria, 2022, pp, 1455-1466.

Papadopoulou, F., Tsihouridis, Ch., Batsila, M. (2021). Exploring the Correlations Between the Dimensions of Computational Thinking and Problem-Solving Concepts Through Students’ Perspectives. International Conference of Interactive Collaborative Learning and Engineering Pedagogy, (ICL), 22-24 September 2021, Dresden, Germany, 2021.

Kalantzis, G., Tsihouridis, Ch., Batsila, M., Vavougios, D. (2021). The Use of a Specially Designed Simple Experimental Device Based on Raspberry pi by Students for the Conceptual Understanding of Rotational Motion. International Conference of Interactive Collaborative Learning and Engineering Pedagogy, (ICL), 22-24 September 2021, Dresden, Germany, 2021

Tsihouridis, Ch., Batsila, M., Tsihouridis. A., Vavougios, D. (2021). Learning to be Together Again! – Using Virtual Breakout Rooms to Fill the Communication and Cognitive Gap in Online Classrooms. International Conference of Interactive Collaborative Learning and Engineering Pedagogy, (ICL), 22-24 September 2021, Dresden, Germany, 2021.

Tsihouridis, Ch., Batsila, M., Tsihouridis, A. (2020). Qring Specialties’ Course Elements to Support VET Learners’ Cognitive Level. International Conference of Interactive Collaborative Learning and Engineering Pedagogy, (ICL), 23-25 September 2020, Tallinn, Estonia, 2020

Tsihouridis, Ch., Batsila, M., Vavougios, D. (2020). Real and Virtual Lab Activities and the Effect of the Switching of their Order in Teaching Science Concepts to Students with Learning Difficulties –A Case Study. International Conference of Interactive Collaborative Learning and Engineering Pedagogy, (ICL), 23-25 September 2020, Tallinn, Estonia, 2020.

Tsihouridis, Ch., Batsila, M., Petrou, N., Vavougios, D. (2020). Optimizing Experimental Science Learning Outcomes Through the Inquiry Based Method and Team Making Using a Sociometric Software Tool. International Conference of Interactive Collaborative Learning and Engineering Pedagogy, (ICL), 23-25 September 2020, Tallinn, Estonia, 2020,

Tsihouridis, C., Batsila M., Vavougios D., Tsihouridis A. (2020) WebQuests: From an Inquiry-Oriented Instruction to the Connectivist Approach to Science Teaching for the 21st Century Learners. In: Auer M., Hortsch H., Sethakul P. (eds) The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education. ICL 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1134. pp: 395-405, Springer, Cham.

Tsihouridis, C., Tsichouridis C., Batsila M., Vavougios D., Ioannidis G. (2020) Virtual and Augmented Reality in Science Teaching and Learning. In: Auer M., Hortsch H., Sethakul P. (eds) The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education. ICL 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1134. pp:193-205, Springer, Cham

Tsichouridis C., Batsila M., Vavougios D. (2020) Expanding STEM to the Suggestion of STE-SAL-M; A Cross-curricular Approach to Primary Education Science Teaching and Learning. In: Auer M., Hortsch H., Sethakul P. (eds) The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education. ICL 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1134. pp: 781-792, Springer, Cham

Tsihouridis C., Batsila M., Tsichouridis A. (2019) Towards the Journey to Accomplish the “Joy of Learning”. In: Auer M., Tsiatsos T. (eds) The Challenges of the Digital Transformation in Education. ICL 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 916. Springer, Cham, pp.239-250, First Online: 16 March 2019, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-11932-4_24,Print ISBN: 978-3-030-11931-7, Online ISBN: 978-3-030-11932-4

Tsihouridis C., Batsila M. (2019) Does Innovation Need a Reason? The CRS Within the Secondary Education Framework. In: Auer M., Tsiatsos T. (eds) The Challenges of the Digital Transformation in Education. ICL 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 916. Springer, Cham, pp. 620-631. First Online:16 March 2019, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-11932-4_25, Publisher Name: Springer, Cham, Print ISBN:978-3-030-11931-7,Online ISBN:978-3-030-11932-4

Tsihouridis C., Vavougios D., Batsila M., Ioannidis G.S. (2019) The Timeless Controversy Between Virtual and Real Laboratories in Science Education—“And the Winner Is…”. In: Auer M., Tsiatsos T. (eds) The Challenges of the Digital Transformation in Education. ICL 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 917. Springer, Cham, pp. 620-631.

Batsila, M., Tsichouridis, Ch.. (2017). Let’s go… Kahooting” – teachers’ views on C.R.Ss for teaching purposes. International Conference of Interactive Collaborative Learning and Engineering Pedagogy, (ICL), 27-29 September, Budapest, Hungary, 2017.

Tsihouridis C., Vavougios D., Ioannidis G.S. (2018) Assessing the Learning Process Playing with Kahoot – A Study with Upper Secondary School Pupils Learning Electrical Circuits. In: Auer M., Guralnick D., Simonics I. (eds) Teaching and Learning in a Digital World. ICL 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 715. Springer, Cham, pp. 602-612

Tsihouridis, C., Batsila, M. (2017). “Classrooms Without Borders” – Instructive Scenarios Based on Mobile Learning to Support Differentiated Learning in Vocational School Settings. In: Auer M., Guralnick D., Uhomoibhi J. (eds) Interactive Collaborative Learning. ICL 2016. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 545. Springer, Cham, pp. 398-414. DOI 10.1007/978-3-319-50340-0_35.

Tsihouridis, Ch., Vavougios, D., Ioannidis, G.S., Alexias, A., Argyropoulos Ch., Poulios, S. (2015). The effect of teaching electric circuits switching from real to virtual lab or vice versa – A case study with junior high-school learners. International Conference of Interactive Collaborative Learning and Engineering Pedagogy, (ICL), 20-24 September, Florence, Italy, 2015, pp. 634-640.

Tsihouridis, Ch., Vavougios, D., Ioannidis, G.S., Alexias, A., Argyropoulos Ch., Poulios, S. (2014). Using sensors and data-loggers in an integrated mobile school-lab setting to teach Light and Optics. International Conference of Interactive Collaborative Learning and Engineering Pedagogy, (ICL), 3-6 December, Dubai, 2014, pp. 439-445

Batsila, M., Tsihouridis, Ch. (2014). The Impact of Web 2.0 Edmodo Tool in Junior High School Classes: A comparative Study. International Conference of Interactive Collaborative Learning and Engineering Pedagogy, (ICL), 3-6 December, Dubai, 2014 pp. 545-552

Batsila, M., Tsihouridis, Ch., Vavougios, D. & Ioannidis, G. (2014). Teachers’ attitudes towards the use of Web 2.0 tools in educational practice – A critical approach, International Conference of Interactive Collaborative Learning and Engineering Pedagogy, (ICL), 3-6 December, Dubai, 2014, pp. 464 – 472 ISBN 978-1-4799-4437-8

Tsihouridis, C., Vavougios, D., Ioannidis, G (2013) The effectiveness of virtual laboratories as a contemporary teaching tool in the teaching of electric circuits in Upper High School as compared to that of real labs. Proceedings of 2013 International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL), 25-27 September 2013, Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia ISBN : 978-1-4799-0152-4/13/$31.00 ©2013 IEEE, pp. 816-820.

Tsihouridis, Ch., Vavougios, D., Ioannidis, G.S. (2012). The use of calculating packages for electrical circuit problem solving by Secondary Education students: A comparative educational evaluation. Proceedings of 15th International Conference on Interactive Collaborative Learning ICL2012, International Association of Online Engineering, IEEE Catalog Number: CFP1223R-USB, ISBN: 978-1-4673-2426-7, pp. 815-825

Tsihouridis, Ch., Batsila, M., Vavougios, D., Ioannidis G. (2011). Enhancing and assisting laboratory teaching of electrical circuits using ICT: an evaluation of educational software. Proceedings of 14th International Conference on Interactive Collaborative Learning ICL2011 11th International Conference Virtual University u’11, Piešťany, Slovakia, 2011, International Association of Online Engineering, IEEE, ISBN 978-1-4577-1746-8, pp. 323-335.

Marianthi Batsila, Charilaos Tsihouridis, (2011), «How effective is the use of I.C.Ts in the teaching of reading and writing skills in English for Specific Purposes? A case study with instructive scenarios», Proceedings of 14th International Conference on Interactive Computer aided Learning ICL2011 will be held on September 21 – 23, 2011, in Piešťany, Slovakia. pp 264-268 ISBN 978-1-4577-1748-2

Tsihouridis, Charilaos, Polatoglou, Hariton (2009). Using a Low Cost Indentation Apparatus for the Study of Mechanical Properties of Thermoinsulating Materials and its Utilization in the Laboratory Practice of Students.  MRS Fall Meeting, Boston MA U.S.A., Manuscript ID: 1233-PP03-05 Materials education: symposium held December 1-3, 2009, Boston, Massachusetts, U.S.A., ISSN: 02729172 ISBN: 9781605112060 [1605112062] Vol.1233 pp: 79-84.

Tsihouridis, Ch., Vavougios, D., and Ioannidis, G., S. (2008). Using ICT and heat sensors in a school laboratory environment to teach heat transport in matter. In Auer M. (Eds.) Proceedings of 11th International Conference on Interactive Computer aided Learning / ICL2008, , Villach, Austria, 2008, Kassel University Press ISBN 978-3-89958-353-3 , p 1-15.

Tsihouridis, Ch., Vavougios, D., & Ioannidis, G., S. (2007). Evaluation of educational software regarding its suitability to assist the laboratory teaching of electrical circuits. In Auer M. (Eds.) Proceedings of ICL2007 workshop: Interactive Computer aided Learning, Villach, Austria, 2007, Kassel University Press ISBN: 978-3-89958-279-6 , p 1-15.

Τσιχουρίδης, Χ., & Βαβουγιός, Δ. (2007). Το λογισμικό μέσα από τα μάτια των μαθητών και των μαθητριών. Αξιολογώντας εκπαιδευτικό λογισμικό διδασκαλίας ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Πρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Τεύχος Γ, σελ. 1104-113, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Τσιχουρίδης, Χ., Πολάτογλου, Χ.,Μ..(2007). Κατασκευή  συσκευής με σκοπό να εισαγάγει τους φοιτητές στη μετρολογία των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών. Πρακτικά (Υπό Έκδοση) του 2ου Τακτικού Εθνικού Συνεδρίου Μετρολογίας, 19-20 Οκτωβρίου 2007, Θεσσαλονίκη. ISBN 978-960-89818-5-0.

Τσιχουρίδης, Χ., Βαβουγιός, Δ., Ιωαννίδης, Σ, Γ. (2009). Διδακτική αξιοποίηση κατασκευαστικών δεξιοτήτων των μαθητών για τη μελέτη φαινομένων μεταφοράς θερμότητας με χρήση νέων τεχνολογιών. Πρακτικά του 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο: Οι πολλαπλές προσεγγίσεις της διδασκαλίας και της μάθησης των φυσικών επιστημών. Επιμέλεια.  Π. Καριώτογλου, Α. Σπύρτου, Α. Ζουπίδης, ISBN 978-960-89650-3-4, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινα , σελ. 879-887.

Τσιχουρίδης, Χ., Βαβουγυιός, Δ., Παπαλεξόπουλος, Π.Φ. (2012): Διαφοροποιημένη διδασκαλία εννοιών ηλεκτρισμού σε μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες. Πρακτικά 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΕΦ, 29/3-1/4/2012, Καμένα Βούρλα, ISBN: 978-960-9457-20-0, σσ. 450-458.

Τσιχουρίδης, Χ., Βαβουγυιός, Δ., Ιωαννίδης Γ.Σ. (2013) : Διδασκαλία βασικών εννοιών των ηλεκτρικών κυκλωμάτων με τη χρήση διδακτικών μοντέλων κατασκευασμένων από μαθητές Επαγγελματικών Λυκείων. Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνέδριου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευσης, σσ. 880-889, επιμέλεια έκδοσης: Βαβουγυιός Δ & Παρασκευόπουλος Σ., ΠΤΔΕ, Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ISBN: 978-618-80580-2-6.

Τσιχουρίδης, Χ., Βαβουγιός Δ., Ιωαννίδης, Σ, Γ. (2014). Το D.I.R.E.C.T. ως εργαλείο αξιολόγησης της κατανόησης των εννοιών των ηλεκτρικών κυκλωμάτων. 15o Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής. Σύγχρονη Φυσική και Κοινωνία, Επιτεύγματα, Τεχνολογία, Έρευνα Ναύπλιο 6-9 Μαρτίου 2014.

Τσιχουρίδης, Χ., Φερεντίνου Α, Τσαβλή Σ, Φραγκάκης Ι, Μιχαήλου Μ, Βοσνάκη Α (2014).  Ειδική Συνεδρία: Διδακτικές προσεγγίσεις Φυσικών Επιστημών για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 15o Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής. Σύγχρονη Φυσική και Κοινωνία, Επιτεύγματα, Τεχνολογία, Έρευνα. Ναύπλιο 6-9 Μαρτίου 2014.

Μπατσίλα, Μ., Τσιχουρίδης, Χ. (2014). Η χρήση του  Edmodo, ως εργαλείου ενίσχυσης των δεξιοτήτων των μαθητών. Μελέτη περίπτωσης. 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας για την Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη. Νάουσα 4-6 Απριλίου 2014. (σσ. 152-160)  ISBN: 978-960-99301-1-6 Επιμέλεια πρακτικών: Σαμαρά Θ, Κουσλόγλου Ε, Σαλονικίδης Ι,  Τζιμόπουλος Ν.

Τσιχουρίδης Χ.,  Βαβουγιός Δ.,  Ιωαννίδης Γ. Σ., Αλεξιάς, Α., Αργυρόπουλος, Χ., Πούλιος, Σ. (2015). Κινητά εργαστήρια φυσικής ως σύγχρονα εργαλεία μελέτης στην διδασκαλία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων: PCB301 μια μελέτη περίπτωσης. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, 8-10 Μαΐου 2015, Θεσσαλονίκη. Επιμέλεια πρακτικών: Ψύλλος  Δημ.,  Μολοχίδης  Αν.  &  Καλλέρη  Μ.  (2015).  Πρακτικά  9ου   Πανελληνίου  Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Διδασκαλία και Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία: Έρευνες, Καινοτομίες και Πρακτικές, σελ. 411- 417. http://synedrioenephet-2015.web.auth.gr.

Τσιχουρίδης Χ.,  Βαβουγιός Δ.,  Ιωαννίδης Γ. Σ.,. (2017). Η εναλλαγή διαφορετικών τύπων πειραματικών περιβαλλόντων ως αποτελεσματική μέθοδος διδασκαλίας. Μελέτη περίπτωσης,  στο Σταύρου Δ., Μιχαηλίδη Α. & Κοκολάκη Α. (2017). Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Γεφυρώνοντας το Χάσμα μεταξύ Φυσικών Επιστημών, Κοινωνίας και Εκπαιδευτικής Πράξης, Ρέθυμνο, σελ. 682-688. http://synedrio2017.enephet.gr

Τσιχουρίδης Χ.,  Βαβουγιός Δ.,  (2018). Οι Φυσικές Επιστήμες και η πειραματική διδασκαλία στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο – Κριτική αποτίμηση των νομοθετημάτων μετά την μεταπολίτευση. 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα 12-14 Οκτωβρίου 2018, Επιμέλεια πρακτικών: Τσιχουρίδης κ.ά.  (2019).  Πρακτικά  4ου   Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τόμος Β΄, σελ. 1031-1039. ISBN: 978-618-84206-2-5, ISSN: 2529-1580, SET: 978-618-84206-0-1.

Καλαντζής Γ., Τσιχουρίδης Χ., (2018). Το S.T.E.M. στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως δυνητικός παράγων ανάπτυξης στην οικονομία: Επισκόπηση της Διεθνούς Βιβλιογραφίας, στο Καραΐσκου, E. & Κουτρομάνος, Γ. (επιμ.). (2019). Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία»Λαμία 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου 2018. Αθήνα: Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Διά Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας, Ηλεκτρονική έκδοση : Ελληνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, pp: 118-125.

Τσιχουρίδης Χ., Ηλιοπούλου Ι., Μπότσογλου Κ., Ρουσσάκης Ι., (2018). Η οπτική των φοιτητών/τριών για την πρακτική τους άσκηση. Στο: Ε. Γουργιώτου, κ.α. (επιμ.), Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών & Παιδαγωγικά Τμήματα 30 χρόνια μετά: Αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις: Βόλος,  28-30 Σεπτεμβρίου (σ.σ. 306-319) ΙSBN: 978-960-9439-68-8, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας. (http://hpnconf2018.uth.gr/node/21).

Ηλιοπούλου Ι., Τσιχουρίδης Χ., Μπότσογλου Κ., Ρουσσάκης Ι., (2018 Διδακτικές μέθοδοι για τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων: ποιες επιλέγουν οι φοιτητές/τριες στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης. Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών & Παιδαγωγικά Τμήματα 30 χρόνια μετά: Αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις: Βόλος,  28-30 Σεπτεμβρίου (σ.σ. 306-319)  ΙSBN: 978-960-9439-68-8, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας. (http://hpnconf2018.uth.gr/node/21).

Τσιχουρίδης Χ., Κατσάνου Ε.,  Βαβουγιός Δ., Μπατσίλα Μ., (2019). Εικονικά και Πραγματικά Περιβάλλοντα για τη διδασκαλία της έννοιας της Θερμότητας σε Μαθητή με Μαθησιακές Δυσκολίες. Στο: Χ.Τσιχουρίδης, κ.α. (επιμ.), Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα 11-13  Οκτωβρίου 2019 (σ.σ. 1146-1156). Λάρισα: Ε.Ε.Π.Ε.Κ. (Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας) (e-Book/pdf) ISBN: 978-618-84206-9-4 (τόμος Α’).

Τσέκος Β.,  Τσιχουρίδης Χ., Μπατσίλα Μ., (2019). Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Προβληματισμοί μαθητών/τριών. Στο: Χ.Τσιχουρίδης, κ.α. (επιμ.), Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα 11-13  Οκτωβρίου 2019 (σ.σ. 1301-1311). Λάρισα: Ε.Ε.Π.Ε.Κ. (Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας) (e-Book/pdf) ISBN: 978-618-84206-8-7 (τόμος Β’)

Τσιχουρίδης Χ., Μπατσίλα Μ., Πέτρου Ν., Ρουσσάκης Ι., (2020). Η επίδραση της «κοινωνικής αποστασιοποίησης» κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη περιοχή Θεσσαλίας. 1ο Διαδικτυακό Διεθνές Εκπαιδευτικό Συνέδριο: «Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες: Η απότομη μετάβαση της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Στάσεις – Αντιλήψεις – Σενάρια – Προοπτικές – Προτάσεις», Ρόδος 3-5 Ιουλίου 2020.

Καλαντζής Γ.,  Τσιχουρίδης Χ., Βαβουγυιός Δ., (2020). Πειραματικός προσδιορισμός ροπής αδράνειας στερεού σώματος με τη χρήση του Raspberry Pi. 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, (Διαδικτυακό), Λάρισα 16-18 Οκτωβρίου 2020.

Τσιχουρίδης Χ., Μήτρακας Ν., Μπατσίλα Μ., Βαβουγυιός Δ., (2022). Οι φυσικές επιστήμες και η πειραματική διδασκαλία στη λυκειακή βαθμίδα. Κριτική αποτίμηση των προγραμμάτων σπουδών μετά τη μεταπολίτευση. 1o  Διεθνές Συνέδριο: «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σύγχρονες προκλήσεις και προβληματισμοί», Ιωάννινα 13-15 Μαΐου  2022.

Τσιχουρίδης Χ., Μήτρακας Ν., Βαβουγυιός Δ., (2022). Διερεύνηση της κατανόησης της έννοιας της ενέργειας από μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης . 1Ο  Διεθνές Συνέδριο: «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σύγχρονες προκλήσεις και προβληματισμοί», Ιωάννινα 13-15 Μαΐου  2022.

Μήτρακας Ν., Τσιχουρίδης Χ., Αpp-οτελεσματικό εικονικό περιβάλλον στη διδασκαλία της φύσης της φωτεινής ενέργειας. 7ο   Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο “Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία”, Πάτρα 16-18 Σεπτεμβρίου  2022.

Καραβασίλης Α., Τσιχουρίδης Χ., (2022). Παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος αλληλεπιδρουν mε Serious Games και τα ταξινομούν . 7ο   Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο “Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία”, Πάτρα 16-18 Σεπτεμβρίου  2022.

Επιμέλεια Συλλογικών Τόμων

Επιμέλεια Συλλογικού Τόμου: Πρακτικά Εργασιών 3ου Διεθνούς Συνεδρίου «Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας», Λάρισα,13-15/10/2017. ISBN: 978-618-82197-6-2 (τόμος Α΄, Πλήρη Άρθρα (Full papers), σελ.1348). Επιμέλεια, Τσιχουρίδης, Χ., κ.α Προσβάσιμo στη διεύθυνση : http://synedrio.eepek.gr

Επιμέλεια Συλλογικού Τόμου: Πρακτικά Εργασιών 3ου Διεθνούς Συνεδρίου «Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας», Λάρισα,13-15/10/2017. ISBN: 978-618-82197-7-9 (τόμος Β΄, Πλήρη Άρθρα (Full papers), σελ.1202). Επιμέλεια, Τσιχουρίδης, Χ., κ.α Προσβάσιμo στη διεύθυνση : http://synedrio.eepek.gr

Επιμέλεια Συλλογικού Τόμου: Πρακτικά Εργασιών 3ου Διεθνούς Συνεδρίου «Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας», Λάρισα,13-15/10/2017. ISBN: 978-618-82197-8-6 (τόμος Γ΄, Εργαστηριακές Παρουσιάσεις – Εκπαιδευτικά Σενάρια – Ηλεκτρονικά Ανηρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters), σελ.1078). Επιμέλεια, Τσιχουρίδης, Χ., κ.α Προσβάσιμo στη διεύθυνση : http://synedrio.eepek.gr

Επιμέλεια Συλλογικού Τόμου: Πρακτικά Εργασιών 3ου Διεθνούς Συνεδρίου «Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας», Λάρισα,13-15/10/2017. ISBN: 978-618-82197-9-3 (τόμος Δ΄, Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις, σελ. 535). Επιμέλεια, Τσιχουρίδης, Χ., κ.α Προσβάσιμo στη διεύθυνση : http://synedrio.eepek.gr

Επιμέλεια Συλλογικού Τόμου: Πρακτικά Εργασιών 4ου Διεθνούς Συνεδρίου «Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας», Λάρισα,12-14/10/2018. ISSN: 2529-1580, ISBN: 978-618-84206-1-8 (τόμος Α΄, Πλήρη Άρθρα (Full papers), σελ.1157). Επιμέλεια, Τσιχουρίδης, Χ., κ.α Προσβάσιμo στη διεύθυνση : http://synedrio.eepek.gr

Επιμέλεια Συλλογικού Τόμου: Πρακτικά Εργασιών 4ου Διεθνούς Συνεδρίου «Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας», Λάρισα,12-14/10/2018. ISSN: 2529-1580, ISBN: 978-618-82197-2-5 (τόμος Β΄, Πλήρη Άρθρα (Full papers), σελ.1358). Επιμέλεια, Τσιχουρίδης, Χ., κ.α Προσβάσιμo στη διεύθυνση : http://synedrio.eepek.gr

Επιμέλεια Συλλογικού Τόμου: Πρακτικά Εργασιών 4ου Διεθνούς Συνεδρίου «Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας», Λάρισα,12-14/10/2018. ISSN: 2529-1580, ISBN: 978-618-82197-3-2 (τόμος Γ΄, Εργαστηριακές Παρουσιάσεις – Εκπαιδευτικά Σενάρια – Ηλεκτρονικά Ανηρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters), σελ.1165). Επιμέλεια, Τσιχουρίδης, Χ., κ.α Προσβάσιμo στη διεύθυνση : http://synedrio.eepek.gr

Επιμέλεια Συλλογικού Τόμου: Πρακτικά Εργασιών 4ου Διεθνούς Συνεδρίου «Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας», Λάρισα,12-14/10/2018. ISSN: 2529-1580, ISBN: 978-618-82197-4-9 (τόμος Δ΄, Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις, σελ. 432). Επιμέλεια, Τσιχουρίδης, Χ., κ.α Προσβάσιμo στη διεύθυνση : http://synedrio.eepek.gr

Επιμέλεια Συλλογικού Τόμου: Πρακτικά Εργασιών 5ου Διεθνούς Συνεδρίου «Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας», Λάρισα,11-13/10/2019 ISSN: 2529-1580, SET: 978-618-84206-5-6, ISBN: 978-618-84206-9-4 (τόμος Α΄, Πλήρη Άρθρα (Full papers), σελ.1510). Επιμέλεια, Τσιχουρίδης, Χ., κ.α Προσβάσιμo στη διεύθυνση : http://synedrio.eepek.gr

Επιμέλεια Συλλογικού Τόμου: Πρακτικά Εργασιών 5ου Διεθνούς Συνεδρίου «Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας», Λάρισα,11-13/10/2019. ISSN: 2529-1580, SET: 978-618-84206-5-6, ISBN: 978-618-84206-8-7 (τόμος Β΄, Πλήρη Άρθρα (Full papers), σελ.1660). Επιμέλεια, Τσιχουρίδης, Χ., κ.α Προσβάσιμo στη διεύθυνση : http://synedrio.eepek.gr

Επιμέλεια Συλλογικού Τόμου: Πρακτικά Εργασιών 5ου Διεθνούς Συνεδρίου «Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας», Λάρισα,11-13/10/2019. ISSN: 2529-1580, SET: 978-618-84206-5-6, ISBN: 978-618-84206-7-0 (τόμος Γ΄, Εργαστηριακές Παρουσιάσεις – Εκπαιδευτικά Σενάρια – Ηλεκτρονικά Ανηρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters), σελ.991). Επιμέλεια, Τσιχουρίδης, Χ., κ.α.  Προσβάσιμo στη διεύθυνση :  http://synedrio.eepek.gr

Επιμέλεια Συλλογικού Τόμου: Πρακτικά Εργασιών 5ου Διεθνούς Συνεδρίου «Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας», Λάρισα,11-13/10/2019. ISSN: 2529-1580, SET: 978-618-84206-5-6, ISBN: 978-618-84206-6-3 (τόμος Δ΄, Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις, σελ. 418). Επιμέλεια, Τσιχουρίδης, Χ., κ.α. Προσβάσιμo στη διεύθυνση : http://synedrio.eepek.gr

Επιμέλεια Συλλογικού Τόμου: Πρακτικά Εργασιών 6ου Διεθνούς Συνεδρίου «Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας», Λάρισα,16-18/10/2020 ISSN: 2529-1580, SET: 978-618-5562-00-7, ISBN: 978-618-5562-01-4 (τόμος Α΄, Πλήρη Άρθρα (Full papers), σελ.1293). Επιμέλεια, Τσιχουρίδης, Χ., κ.α Προσβάσιμo στη διεύθυνση : http://synedrio.eepek.gr

Επιμέλεια Συλλογικού Τόμου: Πρακτικά Εργασιών 6ου Διεθνούς Συνεδρίου «Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας», Λάρισα, 16-18/10/2020. ISSN: 2529-1580, SET: 978-618-5562-00-7, ISBN: 978-618-5562-02-1 (τόμος Β΄, Πλήρη Άρθρα (Full papers), σελ.1451). Επιμέλεια, Τσιχουρίδης, Χ., κ.α Προσβάσιμo στη διεύθυνση : http://synedrio.eepek.gr

Επιμέλεια Συλλογικού Τόμου: Πρακτικά Εργασιών 6ου Διεθνούς Συνεδρίου «Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας», Λάρισα, 16-18/10/2020. ISSN: 2529-1580, SET: 978-618-5562-00-7, ISBN: 978-618-5562-03-8 (τόμος Γ΄, Εργαστηριακές Παρουσιάσεις – Εκπαιδευτικά Σενάρια – Ηλεκτρονικά Ανηρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters), σελ.1537). Επιμέλεια, Τσιχουρίδης, Χ., κ.α.  Προσβάσιμo στη διεύθυνση :  http://synedrio.eepek.gr

Επιμέλεια Συλλογικού Τόμου: Πρακτικά Εργασιών 6ου Διεθνούς Συνεδρίου «Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας», Λάρισα, 16-18/10/2020. ISSN: 2529-1580, SET: 978-618-5562-00-7, ISBN: 978-618-5562-04-5 (τόμος Δ΄, Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις, σελ. 381). Επιμέλεια, Τσιχουρίδης, Χ., κ.α.  Προσβάσιμo στη διεύθυνση : http://synedrio.eepek.gr

Κεφάλαια σε Βιβλία

Tsihouridis C., Batsila M., Tsihouridis A. (2021) QRing Specialties’ Mobile Course Elements to Support VET Learners’ Cognitive Level. In: Auer M.E., Rüütmann T. (eds) Educating Engineers for Future Industrial Revolutions. ICL 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1328. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68198-2_25

Tsihouridis C., Batsila M., Tsichouridis A. (2020) Towards the Journey to Accomplish the “Joy of Learning”. In: Auer M., Tsiatsos T. (eds) The Challenges of the Digital Transformation in Education. ICL 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 916., pp 239-250.Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11932-4_24

Tsihouridis, C.A., Polatoglou, H.M. Using a Low Cost Indentation Apparatus for the Study of Mechanical Properties of Thermoinsulating Materials and its Utilization in the Laboratory Practice of Students. MRS Online Proceedings Library 1233, 305 (2009). https://doi.org/10.1557/PROC-1233-PP03-05

Batsila M., Tsihouridis C., Tsichouridis A. (2018) Introducing “Kodu” to Implement Cross Curricular Based Scenarios in English for K-12 Learners. In: Auer M., Guralnick D., Simonics I. (eds) Teaching and Learning in a Digital World. ICL 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 715. pp 572-581.Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73210-7_67

Tsihouridis C., Vavougios D., Ioannidis G. (2017) The Effect of Switching the Order of Experimental Teaching in the Study of Simple Gravity Pendulum – A Study with Junior High-School Learners. In: Auer M., Guralnick D., Uhomoibhi J. (eds) Interactive Collaborative Learning. ICL 2016. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 544. pp 501-514. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-50337-0_47

Tsihouridis C., Batsila M., Vavougios D. (2021) Real and Virtual Lab Activities and the Effect of the Switching of Their Order in Teaching Science Concepts to Students with Learning Difficulties – A Case Study. In: Auer M.E., Rüütmann T. (eds) Educating Engineers for Future Industrial Revolutions. ICL 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1328. pp 598-607. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68198-2_55

Tsihouridis C., Batsila M. (2020) Does Innovation Need a Reason? The CRS Within the Secondary Education Framework. In: Auer M., Tsiatsos T. (eds) The Challenges of the Digital Transformation in Education. ICL 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 916. pp 251-262. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11932-4_25

Batsila M., Tsihouridis C. (2018) “Let’s Go… Kahooting” – Teachers’ Views on C.R.S. for Teaching Purposes. In: Auer M., Guralnick D., Simonics I. (eds) Teaching and Learning in a Digital World. ICL 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 715. pp 563-571. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73210-7_66

Tsihouridis C., Vavougios D., Ioannidis G.S. (2018) Assessing the Learning Process Playing with Kahoot – A Study with Upper Secondary School Pupils Learning Electrical Circuits. In: Auer M., Guralnick D., Simonics I. (eds) Teaching and Learning in a Digital World. ICL 2017. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 715. pp 602-612.Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73210-7_70

Tsihouridis C., Vavougios D., Batsila M., Ioannidis G.S. (2019) The Timeless Controversy Between Virtual and Real Laboratories in Science Education—“And the Winner Is…”. In: Auer M., Tsiatsos T. (eds) The Challenges of the Digital Transformation in Education. ICL 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 917. pp 620-631. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11935-5_59

Tsihouridis C., Petrou N., Batsila M., Vavougios D. (2021) Optimizing Experimental Science Learning Outcomes Through the Inquiry Based Method and Team Making Using a Sociometric Software Tool. In: Auer M.E., Rüütmann T. (eds) Educating Engineers for Future Industrial Revolutions. ICL 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1328. pp 42-53. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68198-2_4

Tsihouridis C., Batsila M. (2017) “Classrooms Without Borders” – Instructive Scenarios Based on Mobile Learning to Support Differentiated Learning in Vocational School Settings. In: Auer M., Guralnick D., Uhomoibhi J. (eds) Interactive Collaborative Learning. ICL 2016. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 545. pp 398-414. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-50340-0_35

Tsichouridis C., Batsila M., Vavougios D., Tsihouridis A. (2020) WebQuests: From an Inquiry-Oriented Instruction to the Connectivist Approach to Science Teaching for the 21st Century Learners. In: Auer M., Hortsch H., Sethakul P. (eds) The Impact of the 4th Industrial Revolution on Engineering Education. ICL 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1134. pp 395-405. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-40274-7_40

Batsila M., Tsihouridis C. (2017) The Magic Power of the … Magic PowerPoint to Foster Vocational Learners’ Participation and Speaking Skills in English! – A Comparative Study. In: Auer M., Guralnick D., Uhomoibhi J. (eds) Interactive Collaborative Learning. ICL 2016. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 545. pp 383-397. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-50340-0_34

 

2021-10-24T23:25:58+03:0022 Οκτωβρίου 2021|