Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Χαρίλαος Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Επώνυμο: Λαμπρόπουλος Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομία της Εκπαίδευσης
Email: hlabro@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας:
Τηλέφωνο: 2610 969733 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=_GY0VwUAAAAJ&hl=en
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Dr. ΧΑΡΗΣ  ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

 • Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών Εκπαίδευσης & Ανθρωπίνων Πόρων, ΤΕπΕΚΕ, Πανεπιστημίου Πατρών
 • Μέλος ΔΣ, Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ)
 • Πρόεδρος, Ινστιτούτο Ερευνών και Μελετών της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΙΕΜΕ-ΚΕΕΕ)
 • Μέλος του ΔΣ, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ –πρώην ΤΑΝΕΟ)
 • Επικεφαλής Σύμβουλος, Μέντορας, Εκπαιδευτής & συνιδρυτής, Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (ΘΕΑ-ΕΒΕΑ)

Γρ.: 2610 969733, Fax: 2610 993437

e-mail: hlabro@upatras.gr & lambropoulos.haris@gmail.com

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστήμιο Πατρών, ΤΕπΕΚΕ, 26500 Ρίο, Πάτρα

Δημόσιο προφίλ: linkedin.com

Σπουδές:

ΣΠΟΥΔΕΣ (1980-1990)

 • Ph.D. Οικονομικών Επιστημών, London School of Economics (LSE), University of London.
 • Research Assistant, London School of Economics (LSE), University of London.
 • Master of Arts στην Οργάνωση, Σχεδιασμό και Διοίκηση Εκπαίδευσης, University of Reading.
 • Diploma σε Οικονομικά και Ψυχολογία, University of London Institute of Education.
 • Πτυχίο, Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία.
Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών Εκπαίδευσης & Ανθρωπίνων Πόρων

Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 • Οικονομικά Εκπαίδευσης & Ανθρωπίνων Πόρων
 • Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
 • Ανθρώπινο Κεφάλαιο
 • Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
 • Εκπαιδευτική Πολιτική & Σχεδιασμός
 • Οικονομική Ανάπτυξη
 • Εργατικά Οικονομικά
 • Χρηματοδότηση Προγραμμάτων και Επενδυτικών Σχεδίων
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • Εταιρική Ανάπτυξη
 • Επενδυτική Τραπεζική –  Εξαγορές & Συγχωνεύσεις – Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων
Διδακτική Εμπειρία:
 • Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕπΕΚΕ – τ. ΠΤΔΕ) (μόνιμος) στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομία της Εκπαίδευσης & Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων (Απρ.1996 – Σήμερα).
 • Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών, ΠΤΔΕ στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομία της Εκπαίδευσης (Δεκ. 1992 – Απρ. 1996).
 • Διαλέξεις και Σεμινάρια σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (London School of Economics and Political Science) (Οκτ. 1987 – Μάιος 1989).
Κύριο Ερευνητικό Έργο:
 • Οικονομικη Αποδοτικότητα της Εκπαίδευσης (δείκτες αποδοτικότητας)
 • Ανθρώπινο Κεφάλαιο
 • Εκπαιδευτική Πολιτική & Σχεδιασμός
 • Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
 • Οικονομική Ανάπτυξη – Εργατικά Οικονομικά
Μεταπτυχιακό:
 1. Μάθημα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕπΕΚΕ με τίτλο: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (PDE1637)
 2. Διαλέξεις για το Ανθρώπινο Κεφάλαιο, την Οικονομία της Γνώσης, την Επιχειρηματικότητα, την Καινοτομία και το ρόλο των Κοινωνικών Φορέων & Εταίρων, στο διαπανεπιστημιακό-διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών ΣπουδώνΠολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: θεωρία και Πράξη”  (MaHep)
Προπτυχιακό
 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΏΝ (PDE1378) – στ’ εξαμ.
 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (PDE1471) – ζ’ εξαμ.
 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙ… (PDE1472) – ζ’ εξαμ.
Διδασκαλία – Μαθήματα:

Πληροφορίες για τα μαθήματα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του e-class του Πανεπιστημίου Πατρών: http://eclass.upatras.gr/

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ (CITATIONS)

Google Scholar:

Όνομα: Lambropoulos, Haris S. | Affiliation: University of Patras

Citations: 181 / 323 (incl. indirect) | h-index: 6 / 6 | i10-index: 3 / 5

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α.   Δημοσιεύσεις-εισηγήσεις στο εξωτερικό

 1. Lambropoulos, H.S. (1992) “Further Evidence on the Weak and the Strong Versions of the Screening Hypothesis in Greece”, Economics of Education Review, Vol. 11, No. 1, pp. 61-65.
 2. Lambropoulos, H.S. & Psacharopoulos, G. (1992) “Educational Expansion and Earnings Differentials in Greece”, Comparative Education Review, Vol. 36, No. 1, pp. 52-70.
 3. Lambropoulos, H.S. (1992) “Investing in Distance Education”, Multimedia Journal, Vol. 7, pp. 21-25.
 4. Patrinos H.A. & Lambropoulos, H.S. (1993) “Gender Discrimination in the Greek Labour Market”, Education Economics, Vol. 1, No. 2, pp. 153-164.
 5. Lambropoulos, H.S. (1998) “The Gordian Knot of Greek Higher Education: Educational Financing and the Case of Non-State Universities”, pp. 73-84 in Keridis, D. and Sfatos, Ch. (editors) “Greek Higher Education: Prospects for Reform”, Pella Publishing Company, Inc., New York. (presented in the international meeting of the Hellenic Resources Institute (HRI) Workshop at Harvard University, Graduate School of Education, USA, 23-24 May, 1996).
 6. Lambropoulos, H.S. and Karadjia, E. (1999) “Report on the Financing and the Economics of Higher Education in Egypt”, World Bank, Washington D.C. Study conducted in the context of the Higher Education Enhancement Programme (HEEP) in Egypt in the capacity of Principal Consultant of the World Bank.
 7. Mace, J., (assisted by) Karadjia, E., Lambropoulos, H.S. and Preston, J. (2000) “Economics of Education 1”, Advanced Diploma in Education, 2nd edition, University of London External Programme, University of London Press, London (pp. 70).
 8. Mace, J., Lambropoulos, H.S. and Karadjia, E. (2000) “Markets, Values and Education”. Presented in the international conference named Education for Social Democracies: Changing Forms and Sites, Institute of Education University of London, U.K., 3-5 July, 2000 which was published in the Conference Annals (ioe.ac.uk – October, 2006).
 9. Mace, J., Lambropoulos, H.S. and Karadjia, E. (2000) “The Economics of Education in the New Cosmos”. Presented in the international conference named European Conference on Educational Research, ECER 2000, University of Edinburgh, Edinburgh, Scotland, 20-23 September, 2000.
 10. Lambropoulos H.S. and Karatzia-Stavlioti E. (2004) “Evaluation of the costs and benefits of Technical – Vocational Education”. Presented in the Workshop: VET Reforms in the Western Balkans: How to Finance and Implement?, Cedefop Thessaloniki Premises, 11-12 March 2004, Organised by ETF, Cedefop and the EIB in collaboration with the EAR.
 11. Spinthourakis J.A., Karatzia-Stavlioti E. and Lambropoulos H.S. (2004) “Teacher views and priorities towards curricular innovation as a venue for effective citizenship education”. Presented in the international conference organized by CiCe which was published in Ross A. (ed.), “The Experience of Citizenship”. London, UK: CiCe. pp. 399-406.
 12. Karatzia-Stavlioti E., Stamelos G. and Lambropoulos H.S. (2006) “Higher Education Quality and University Evaluation: European Political Discourse and Localized Practice- The Case of Greece”. Published in electronic form in the Annals of the XXII CESE Conference Changing Knowledge and Education: communities, information, societies and mobilities (CD-Rom).
 13. Karatzia-Stavlioti E. and Lambropoulos H.S. (2009) “Education and economic development: evaluations and ideologies”. In A. Kazamias and R. Cowen (eds), International handbook of Comparative Education. London, Springer, pp. 633- 652.
 14. Stamelos G., Lambropoulos H., Bousiou O. (2019) “The organizational autonomy of Greek universities: an attempt at quantification”, Tertiary Education and Management, Springer Netherlands, pp. 1-19.
 15. Lambropoulos, H., Stamelos, G., Bousiou, O. (2020) “The Financial Autonomy of Greek Universities: An attempt at quantification”, Submitted for publication.

Β.   Δημοσιεύσεις-εισηγήσεις στην Ελλάδα

 1. Λαμπρόπουλος, Χ.Σ. & Ψαχαρόπουλος, Γ. (1990) “Κοινωνικοοικονομικές Διαστάσεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Τάσεις, προβλήματα και δυνατές λύσεις”, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Τεύχος 77, σσ. 172-209.
 2. Λαμπρόπουλος, Χ.Σ. (1991) “Κόστος, Κόστους Ανάλυση στην Εκπαίδευση”, Λήμμα στην Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, σσ. 2775-2779.
 3. Ψαχαρόπουλος, Γ. & Λαμπρόπουλος, Χ.Σ. (1992) “Μεταλυκειακή Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας: Μύθος και Πραγματικότητα”, Εκπαίδευση και Επάγγελμα, Τόμος 3, Αρ. 4, σσ. 193-196 (προηγούμενη μορφή της εργασίας αυτής είχε παρουσιαστεί σε ημερίδα του Τ.Ε.Ε., 9/12/92, ενώ η εργασία παρουσιάστηκε αυτούσια και στο 2ο Συνέδριο για την Εκπαίδευση – ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 3-7/9/92 όπου και δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά του, σσ. 42-47).
 4. Λαμπρόπουλος, Χ.Σ. (1993) “Η Συμβολή της Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ανάπτυξη”, Επιστημονική ανακοίνωση που συμμετείχε στην Ενότητα ΣΤ. Θέματα Γενικού Αναπτυξιακού Ενδιαφέροντος, στα πλαίσια του 3ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ιαματικής Υδροθεραπείας, Τεχνολογίας, Γεωθερμίας και Επενδύσεις (7-10 Μαΐου 1993).
 5. Λαμπρόπουλος, Χ.Σ. (1994) “Τα Μορφολογικά Χαρακτηριστικά των Ανθρωπίνων Πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας”, κεντρική εισήγηση στην Ομάδα Εργασίας ‘Παιδεία’, στα πλαίσια της Διεθνούς Συνάντησης ‘Η ΠΑΤΡΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ’ (Πάτρα, 3-6 Φεβρουαρίου 1994) που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μελετών Λαμπράκη και του Πνευματικού Ιδρύματος Γεωργίου Παπανδρέου (παράρτημα Πάτρας), με συνδιοργανωτές τον Δήμο Πατρέων, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Τ.Ε.Ι. Πάτρας και το Επιμελητήριο Αχαΐας.
 6. Λαμπρόπουλος, Χ.Σ. (1994) “Οι Οικονομικές Διαστάσεις της Εκπαίδευσης Εξ Αποστάσεως”, επιστημονική εργασία που παρουσιάστηκε στην 3η συνεδρία: ‘Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση’ του Συνεδρίου που διοργάνωσε το ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Ζάππειο Μέγαρο, 9-11 Δεκεμβρίου 1994) με θέμα “Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Εκπαίδευση”, και δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά του, σσ. 219-232.
 7. Βούτσινος, Γ., Παλαιοκρασάς, Σ., Σταύρου, Σ., Λαμπρόπουλος, Χ. και Ιθακήσιος, Κ. (1994) “Πολιτική Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων”, Εκδόσεις ΙΩΝ σ. 170. (η παρούσα δημοσίευση αναφέρεται σε μελέτη που εκπονήθηκε από τους συγγραφείς στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος του Κέντρου Πολιτικής Ερευνας και Επιμορφώσεως (Κ.Π.Ε.Ε.), επιχορηγήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.) και υποβλήθηκε με τίτλο “Η Πολιτική Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων στην Ευρωπαϊκή Ενωση: Προεκτάσεις προς τη Διαμόρφωση Εθνικής Πολιτικής για την Επαγγελματική Κατάρτιση”).
 8. Λαμπρόπουλος, Χ.Σ. (1995) “Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ροής των Ελλήνων Φοιτητών για Σπουδές στο Εξωτερικό: Κεντρικά Συμπεράσματα Οικονομετρικού Υποδείγματος”, επιστημονική εργασία-εισήγηση που παρουσιάστηκε κατόπιν προσκλήσεως στα πλαίσια του Συμποσίου, υπό την αιγίδα της Συνόδου Πρυτάνεων, με θέμα “Η μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση” (Ζάππειο Μέγαρο, 7-8 Απριλίου 1995) – (Ενότητα Β’: ‘Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Οι κοινωνικές και οικονομικές πλευρές του ζητήματος’).
 9. Λαμπρόπουλος, Χ.Σ. (1997) “Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ασύμμετρα: Χρηματοδότηση και μη-κρατικά Πανεπιστήμια;”, Βήμα Επικοινωνίας Συλλόγου Ελλήνων Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science, τ. 1, σσ. 24-26.
 10. Λαμπρόπουλος, Χ.Σ. (1998) “Εκπαιδευτική Πολιτική και Αγορά Εργασίας: Προβλήματα και Προσδοκίες”, Επιστημονική εργασία-εισήγηση που παρουσιάστηκε στα πλαίσια Ημερίδας, που διοργανώθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) με θέμα “Σύνδεση Εκπαίδευσης με την Παραγωγή”, Αθήνα Σεπτέμβριος 1998).
 11. Λαμπρόπουλος, Χ.Σ. (1999) “Μεταμοντέρνες Διαστάσεις των Οικονομικών της Ελληνικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: ή Μέχρι πότε θα συζητούμε για τα μη-κρατικά Πανεπιστήμια;”, Επιστημονικό Βήμα, ΕΛ.Ε.Σ.Ε., Αρ. 1, σσ. 11-14. (Επιστημονική εργασία-εισήγηση που παρουσιάστηκε στα πλαίσια Ημερίδας, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Συγκριτικής Εκπαίδευσης (ΕΛ.Ε.Σ.Ε.) με θέμα “Κράτος και Αποτελεσματικότητα στην Ελληνική Εκπαίδευση: Μία Συγκριτική Οικονομική Προσέγγιση”, Αθήνα 20 Μαΐου 1998).
 12. Λαμπρόπουλος, Χ.Σ. και Καρατζιά Ε. (1999) “Ο Δυϊκός Ρόλος του Εκπαιδευτικού στην Κοινωνία της Γνώσης”. Επιστημονική εργασία-εισήγηση που αναρτήθηκε ως poster στα πλαίσια του Συμποσίου-Επιμορφωτικού Σεμιναρίου, που διοργανώθηκε από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) με θέμα “Αρχική Εκπαίδευση και Επιμόρφωση του Διδακτικού Προσωπικού: Σύγχρονες Ερευνητικές Προσεγγίσεις”, Πάτρα, 16-18 Απριλίου 1999).
 13. Λαμπρόπουλος, Χ.Σ. (1999) “Οικονομικές Προσεγγίσεις του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού”, (Επιστημονική εργασία-εισήγηση που παρουσιάστηκε στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στα πλαίσια του 2ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου, που διοργανώθηκε από την Συνομοσπονδία Ενώσεων Ιδιωτικών Σχολείων της Ε.Ε. (CADIEICE) με θέμα “Εκπαίδευση και Ελευθερία στη Νέα Ευρώπη”, Αθήνα 7-9 Οκτωβρίου 1999).
 14. Λαμπρόπουλος, Χ.Σ. και Καρατζιά Ε. (1999) “Η Δια Βίου Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Προοπτική”. Επιστημονική εργασία-εισήγηση που παρουσιάστηκε στο Θ’ Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος και δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου με τίτλο “Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, σσ. 675-689 (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 4-6 Νοεμβρίου 1999).
 15. Λαμπρόπουλος, Χ.Σ. (2000) “Μπροστά στη Νέα Χιλιετία: Οικονομία και Εκπαίδευση”, (Επιστημονική εργασία-εισήγηση που παρουσιάστηκε στα πλαίσια Ημερίδας, που διοργανώθηκε από τον Δήμο Ηρακλειδών, Κω με θέμα “Προβληματισμοί – Προοπτικές Μπροστά στο 2000”, Κως, 9 Ιανουαρίου 2000).
 16. Λαμπρόπουλος, Χ.Σ. και Καρατζιά Ε. (2000) “Εσωτερική Αποδοτικότητα/ Αποτελεσματικότητα των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”. Επιστημονική μελέτη-εργασία για λογαριασμό του Κ.Ε.Π.Ε.-Κ.Ε.Ε. (επιστημονικός υπεύθυνος: κ. Κων/νος Κάρμας, Επιστημονικός Ερευνητής Α’ Τάξεως Κ.Ε.Π.Ε.).
 17. Λαμπρόπουλος, Χ.Σ., Καρατζιά-Σταυλιώτη, Ε. και Σπινθουράκη, Ι.Α. (2000) “Η Αποτελεσματικότητα της Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης ή Ξένης: Μια Συγκριτική Προσέγγιση”, στο Γεωργογιάννης, Π. (επιμ.) “H Ελληνική ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα: Μια Διαπολιτισμική Προσέγγιση”, Τόμος Ι, σσ. 172-183, Εκτυπωτική Αττικής. (Επιστημονική εργασία-εισήγηση που παρουσιάστηκε στα πλαίσια του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου, που διοργανώθηκε από το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, 25-27 Ιουνίου 1999).
 18. Λαμπρόπουλος, Χ.Σ. (2000) “Εκσυγχρονισμός στην Ελληνική Εκπαίδευση: Μία Κριτική Οικονομική Προσέγγιση”, (Επιστημονική εργασία-εισήγηση που παρουσιάστηκε στα πλαίσια Ημερίδας, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Συγκριτικής Εκπαίδευσης (ΕΛ.Ε.Σ.Ε.) και το Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα με θέμα “Εκσυγχρονισμός στην Ελληνική Εκπαίδευση”, Αθήνα 18 Φεβρουαρίου 2000).
 19. Λαμπρόπουλος, Χ.Σ., Σπινθουράκη, Ι.Α. και Καρατζιά-Σταυλιώτη, Ε. (2000) “Μοντέλα Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης σε Μία Πολυπολιτισμική Κοινωνία: Οι Διεθνείς Τάσεις και η Ελληνική Προοπτική”. Επιστημονική εργασία-εισήγηση που παρουσιάστηκε στα πλαίσια του Συνεδρίου, που διοργανώθηκε από τη Μονάδα Μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, 19-21 Μαϊου 2000 και δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου στο Μπαγάκης, Γ. (επ.), “Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολείου”. (2001), Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα. σσ. 127-136.
 20. Λαμπρόπουλος, Χ.Σ. (2001) “Τι μέλλει γενέσθαι – Σκέψεις και προβληματισμοί για το μέλλον: Μία Οικονομική Προσέγγιση”, (Εισήγηση-τοποθέτηση που παρουσιάστηκε στα πλαίσια της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης του Συνεδρίου, που συνδιοργανώθηκε από το Ίδρυμα Αντώνη Σ.Ν. Τρίτση και την Ελληνική Εταιρεία Συγκριτικής Εκπαίδευσης (ΕΛ.Ε.Σ.Ε.) με θέμα “Παιδεία και Πολίτης: Η Παιδεία του Έλληνα ως Πολίτη της Ελλάδας, της Ευρώπης και του Κόσμου”, Αθήνα 29-30 Μαρτίου 2001).
 21. Λαμπρόπουλος, Χ.Σ. και Καρατζιά Ε. (2001) “Προς ένα μοντέλο αξιολόγησης της οικονομικής αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Διερεύνηση της περίπτωσης του ΕΑΠ”. Επιστημονική εργασία-εισήγηση που παρουσιάστηκε και δημοσιεύτηκε στα πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, που διοργάνωσε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Ηλεκτρονική έκδοση (CDRom) και ανάρτηση σε Ιστοσελίδα των πρακτικών του Συνεδρίου του ΕΑΠ, Πάτρα, Μάϊος 2001. http://www.eap.gr/news/EXAGGELIASYNEDRIOU/synedrio/html/sect1/117.htm
 22. Καρατζιά Ε. και Λαμπρόπουλος, Χ.Σ. (2002) “Σύγχρονες τάσεις στην αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στην εκπαίδευση”. Επιστημονική εργασία-εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 2ο Διεθνές Συνέδριο, που διοργάνωσε το Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα “Η Παιδεία στην Αυγή του 21ου Αιώνα: Ιστορικο-Συγκριτικές Προσεγγίσεις”, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, 4-6 Οκτωβρίου 2002.
 23. Λαμπρόπουλος, Χ. (2004). “Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και διαχείριση της αλλαγής στην εκπαίδευση”, Εισήγηση στο Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης. www.elemedu.upatras.gr.eriande/synedria/synedrio3/praktika%2011/lampropoulos
 24. Καρατζιά-Σταυλιώτη Ε. και Λαμπρόπουλος, Χ.Σ. (2006) “Αξιολόγηση, Αποτελεσματικότητα και Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και οικονομία”. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα. σ. 359.
 25. Καρατζιά-Σταυλιώτη Ε. και Λαμπρόπουλος, Χ.Σ. (2011) “Οικονομία της Εκπαίδευσης και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων”. Στο Μαυροειδής, Γ. (Επιμ.) “Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής”. Εκδόσεις Γρηγόρης, Αθήνα. σσ. 398-422.
 26. Λαμπρόπουλος, Χ.Σ. (2011) “Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και αξιολόγηση: Η περίπτωση της χρηματοδότησης στην εκπαίδευση”. Στο Σταμέλος, Γ. “Για Μία Ποιητική του Εκπαιδευτικού Τοπίου: Δέκα χρόνια μετά …. ευχαριστήριο στον Ιωσήφ Σολομών”, Τόμος Ι, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα. σσ. 130-168.
 27. Λουκόπουλος Αρ., Καρατζιά, Ε. και Λαμπρόπουλος, Χ. (2011) “Συγκριτική αξιολόγηση του κόστους του Νέου Εκπαιδευτικού Υλικού στην εποχή της περικοπής των δημόσιων δαπανών. Η περίπτωση των διδακτικών συγγραμμάτων της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής”. Επιστημονική εργασία-εισήγηση που παρουσιάστηκε και δημοσιεύτηκε στο Διεθνές Συνέδριο, που διοργάνωσε η CISE στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Μάιος 2011.
2021-10-24T18:09:33+03:00