Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Ιωάννης Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Επώνυμο: Δημάκος Γνωστικό Αντικείμενο: Σχολική Ψυχολογία με έμφαση στην Ψυχολογία της Γραπτής Γλώσσας
Email: idimakos@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας: Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 10:30πμ ή κατόπιν συνεννόησης
Τηλέφωνο: 2610 969740 Google Scholar:
Ο Γιάννης Δημάκος είναι Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το γνωστικό του αντικείμενο είναι η Σχολική Ψυχολογία με έμφαση στην Ψυχολογία της Γραπτής Γλώσσας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών στα σχολεία και στη μελέτη της γραπτής έκφρασης μαθητών σχολικής ηλικίας.
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
Σπουδές:

1998: Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ψυχολογία από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Syracuse, ΗΠΑ. Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: “Teacher Assessment of Student Writing Skills”.

1993: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ψυχολογία από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Syracuse, ΗΠΑ. Τίτλος Μεταπτυχιακής Διατριβής: “Predicting Phonemic Awareness Skills: An attempt to focus on individual differences”

Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών ήμουν υπότροφος του Μορφωτικού Ιδρύματος Fulbright.

1990: Απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών με βαθμό “Άριστα”. Έλαβα τιμητικές υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών σε όλα τα ακαδημαϊκά έτη σπουδών. Ο τίτλος της Πτυχιακής Διατριβής μου ήταν: “Η εξέλιξη της γλωσσικής (προφορικής και γραπτής) παραγωγής πληροφοριών περιγραφικού και πληροφοριακού τύπου στα παιδιά σχολικής ηλικίας”.

Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο Γνωστικό Αντικείμενο: Σχολική Ψυχολογία με έμφαση στην Ψυχολογία της Γραπτής Γλώσσας.

Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Τα επιστημονικά-ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε δύο θεματικές περιοχές:
1) την παροχή ψυχολογικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών στα σχολεία και την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς,

2) στη μελέτη της γραπτής έκφρασης των μαθητών σχολικής ηλικίας (θεωρητικά μοντέλα, αξιολόγηση, μαθησιακές δυσκολίες, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις).

Διδακτική Εμπειρία:

Στο Τμήμα Επιστήμών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας διδάσκω τα εξής μαθήματα στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών:

  1. Εισαγωγή στην Ψυχολογία (Υποχρεωτικό, Α’ Εξαμήνου),
  2. Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες (Υποχρεωτικό, Α’ Εξαμήνου),
  3. Σχολική Ψυχολογία (Υποχρεωτικό/Επιλογής, Γ’ Εξαμήνου),
  4. Ψυχοπαθολογία Παιδιών & Εφήβων (Επιλογής/Υποχρεωτικό, Δ’ Εξαμήνου),
  5. Ψυχολογία Γραπτής Έκφρασης (Επιλογής, ΣΤ’ Εξαμήνου).
Κύριο Ερευνητικό Έργο:

α ακόλουθα έργα είναι μερικά από τα επιστημονικά-ερευνητικά έργα στα οποία συμμετείχα είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος είτε ως μέλος της επιστημονικής ομάδας.

===

GATEBULL – Χρήση του Ηλεκτρονικού Παιχνιδιού για τη διαδικασία των παιδιών σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό εξαιτίας των (εθνοπολιτισμικών) διακρίσεων (2018-2020)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γιώργος Νικολάου. Αντικείμενο του έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρονικού παιχνιδιού για μαθητές και προγράμματος κατάρτισης για εκπαιδευτικούς με σκοπό την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού λόγω εθνοπολιτισμικών διακρίσεων.

===

COST1401-Strengthening Europeans’ Capabilities by Establishing the European Literacy Network (Δεκέμβριος 2014 – Nοέμβριος 2017)

Συμμετέχω στο εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα ως ένας εκ των δυο εκπροσώπων της Ελλάδας και μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής του (Management Committee). Το πρόγραμμα αφορά στη μελέτη του γραμματισμού (literacy) γενικά.

===

Εκπόνηση Επιμορφωτικού Εκπαιδευτικού Ενημερωτικού Υλικού & Προγράμματος Σπουδών Επιμόρφωσης για τη Σχολική Βία (Νοέμβριος 2014 – Ιούλιος 2015)

Συμμετείχα σε πρόγραμμα του Κέντρου Ευρωπαϊκού & Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου με αντικείμενο την εκπόνηση διδακτικών προγραμμάτων και ενημερωτικών βιβλίων για το ζήτημα της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (ΣΒΕ).

===

Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας (Μάρτιος 2011 – Οκτώβριος 2014)

Συμμετείχα ως μέλος της επιστημονικής ομάδας του εν λόγω έργου (που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ) και αφορά την εκπαίδευση, σχολική ένταξη και ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών Ρομά στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.  Ήμουν επιστημονικός υπεύθυνος της Δράσης 5: Παροχή Ψυχοκοινωνικής Στήριξης του Έργου.  Στα πλαίσια της Δράσης, επέβλεψα ομάδα ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και ειδικών παιδαγωγών που συνεργάζονταν με σχολεία, γονείς και άλλους φορείς της περιφέρειας για την καλύτερη ψυχοκοινωνική στήριξη των μαθητών Ρομά (αλλά και της υπόλοιπης σχολικής κοινότητας).

===

Διαγνωστική Διερεύνηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων Γραπτής ΄Εκφρασης των Μαθητών με Κανονική Επίδοση και Μαθησιακές Δυσκολίες στο Γραπτό Λόγο (2007-2010).

Επιστημονικός Υπεύθυνος του ανωτέρου ερευνητικού προγράμματος στα πλαίσια του προγράμματος “Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή” που χρηματοδοτήθηκ εξ ολοκλήρου από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το πρόγραμμα αφορούσε αφενός στη συστηματική μελέτη και την καταγραφή του τρόπου παραγωγής γραπτών κειμένων από μαθητές σχολικής ηλικίας με κανονική επίδοση και με μαθησιακές δυσκολίες στη γλώσσα αφετέρου στη διερεύνηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και τρόπους διαγνωστικής διερεύνησης και αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών.

===

Reading difficulties and second language training: The effects of orthographic (non) transparency (2006-2009).

Επιστημονικός Υπεύθυνος του εν λόγω ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP-6-2004-Mobility-6) και αφορούσε στη μελέτη της αναγνωστικής ικανότητας μαθητών με κανονική και χαμηλή επίδοση στην πρώτη (L1) και τη δεύτερη (L2) γλώσσα του μαθητή, λαμβάνοντας υπ” όψη τα ιδιαίτερα ορθογραφικά χαρακτηριστικά της L1 και της L2 γλώσσας.

===

Κατασκευή και στάθμιση 12 διερευνητικών-ανιχνευτικών εργαλείων (κριτηρίων) των μαθησιακών δυσκολιών (2006-2008).

Συμμετείχα ως μέλος της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια ΕΠΕΑΕΚ (Μέτρο 1.1, Ενέργεια 1.1.3, Κατηγορία Πράξεων Α’) και φορέα υλοποίησης το ΠΤΔΕ του Παν/μιου Πατρών σε συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά τμήματα και ινστιτούτα (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγ. Κων/νος Πόρποδας). Το πρόγραμμα αφορούσε στην κατασκευή (ανάπτυξη και στάθμιση) 12 διαγνωστικών εργαλείων για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Το ΠΤΔΕ υλοποίησε την κατασκευή των εργαλείων “Ανίχνευσης και διερεύνησης των αναγνωστικών δυσκολιών στο Νηπιαγωγείο και στην Α’ & Β’ Δημοτικού” και “Διερεύνησης των δυσκολιών στη γραπτή έκφραση των μαθητών Γ’ – Στ’ Δημοτικού)”.

===

Πρόληψη της βίας μέσα από τη βελτίωση της σχέσης οικογένειας – σχολείου (2003-2005).

Επιστημονικός Υπεύθυνος για την εθνική συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius 2.1, Nr. 94399 – CP-1-2001-DE-Comenius C 21, στο οποίο συμμετείχαν σχολικές
μονάδες και Πανεπιστήμια από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Πολωνία, τη Δανία και την Ελλάδα. Στα πλαίσια του προγράμματος αναζητήθηκαν τρόποι καταγραφής της υπάρχουσας κατάστασης στις σχολικές κοινότητες, όπως επίσης και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων σχολικής βίας. Το πρόγραμμα βασίστηκε στην ενδυνάμωση των σχέσεων οικογένειας και σχολείου και την ενίσχυση & επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των σχολείων στις νέες τεχνολογίες.

===

Μεταπτυχιακό:

Σχολική Ψυχολογία
Το μάθημα παρουσιάζει σε μεταπτυχιακό επίπεδο το ζήτημα της παροχής συμβουλευτικών και ψυχολογικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας. Εκτός από την παρουσίαση του ρόλου του σχολικού ψυχολόγου, την παρουσίαση των δομών και υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο σχολικό σύστημα, το μάθημα παρουσιάζει συγκεκριμένα προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης που μπορούν να εμφανιστούν στη σχολική τάξη/κοινότητα.

Προπτυχιακό

Μαθήματα στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες (Υποχρεωτικό, Α’ εξαμήνου)
Το μάθημα αποσκοπεί: (α) να εισάγει τουςφοιτητές στην έννοια και τις διαδικασίες της μεθοδολογίας της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες (με έμφαση στις ποσοτικές μεθόδους), (β) να παρουσιάσειτις αρχές της ερευνητικής μεθοδολογίας,και (γ) να προετοιμάσει τους φοιτητές για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τηνπαρουσίαση μιας επιστημονικής έρευνας.

Εισαγωγή στην Ψυχολογία (Υποχρεωτικό, Α’ εξαμήνου)
Το μάθημα αποτελεί την εισαγωγή των φοιτητών στο χώρο και την επιστήμη της Ψυχολογίας. Παρουσιάζονται οι διάφορες περιοχές (και κλάδοι) της Ψυχολογίας.

Σχολική Ψυχολογία (Υ/Ε, Γ’ εξαμήνου)
Το μάθημα αποτελεί την εισαγωγή στον κλάδο της Σχολικής Ψυχολογίας και παρουσιάζει τους ρόλους και το έργο του σχολικού ψυχολόγου στα πλαίσια της παροχής ψυχολογικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών στις σχολικές κοινότητες. (Το μάθημα προσφέρεται ως επιλογής στην κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας και ως υποχρεωτικό στην κατεύθυνση Εκπαιδευτικών).

Ψυχοπαθολογία Παιδιών & Εφήβων (Υ/Ε, Δ’ εξαμήνου)
Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται θέματα που αφορούν σε συγκεκριμένα προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης στο σχολείο, στη συνεργασία σχολείου και οικογενείας στην προσπάθεια δημιουργίας ενός θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα. (Το μάθημα προσφέρεται ως Υποχρεωτικό στην κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας και ως Επιλογής στην κατεύθυνση Εκπαιδευτικών).

Ψυχολογία Γραπτής Έκφρασης (Επιλογής, ΣΤ’ εξαμήνου)
Το μάθημα παρουσιάζει και αναλύει τις γνωστικές διεργασίες που ο μαθητής-συντάκτης καλείται να διεκπεραιώσει κατά τη διαδικασία γραφής, τα προβλήματα που πιθανόν να αντιμετωπίσει, αλλά και τρόπους αξιολόγησης και παρέμβασης των δεξιοτήτων γραφής των μαθητών σχολικής ηλικίας.

Διδασκαλία – Μαθήματα:

Ενδεικτικές Εργασίες-Δημοσιεύσεις

  1. Ralli, A. M., Dimakos, I. C., Dockrell, J. E. & Papoulidi, A. (2022). Teacher Practices for Teaching Writing in Greek Primary Schools. Reading & Writing, 35, 1599-1626. https://doi.org/10.1007/s11145-022-10258-6.
  2. Κουτραφούρη, Μ., Παπακωνσταντινοπούλου, Α., & Δημάκος, Ι. (2021). Άγχος, αυτοαποτελεσματικότητα, δυνατότητες και δυσκολίες παιδιών Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού σε αστικές και ημιαστικές περιοχές. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: Το Περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, 26(1), 88-101. https://doi.org/10.12681/psy_hps.26241.
  3. Dockrelll, J. E., Papadopoulos, T. C., Mifsud, C. L., Bourke, L., Vilageliu, O., Bešic, E., Seifert, S., Gasteiger-Klicpera, B., Ralli, A., Dimakos, I., Karpava, S., Martins, M., Sousa, O., Castro, S., Knudsen, H., Donau, P., Haznedar, B., Mikulajová, M., & Gerdzhikova, N. (2021). Teaching and learning in a multilingual Europe: findings from a cross-European study. European Journal of Psychology of Education, 37, 293-320. https://doi.org/10.1007/s10212-020-00523-z.
  4. Torrance, M., Nottbusch, G., Alves, R. A., Arfe, B., Chanquoy, L., Chukharev-Hudilainen, E., Dimakos, I., Fidalgo, R., Hyönä, J., Jóhanenesson, Ó. I., Madjarov, G., Pauly, D., N., Uppstad, P. H., van Waes, L., Vernon, M., & Wengelin, A. (2018). Timed written picture naming in 14 European languages. Behavior Research Methods, 50, 744–758. https://doi.org/10.3758/s13428-017-0902-x.
  5. Μίχαλου, Α., & Δημάκος, Ι. (2017). Διερεύνηση των αναμενόμενων στρατηγικών επίλυσης συγκρούσεων από μαθητές Δημοτικών σχολείων με την αξιοποίηση σεναρίων. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 34, τ.64, 98–121. https://ojs.lib.uom.gr/index.php/paidagogiki/article/view/9585.
2021-10-24T18:10:36+03:00