Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Ιωάννης Βαθμίδα: Καθηγητής
Επώνυμο: Καμαριανός Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης: εκπαιδευτικές πρακτικές
Email: kamarian@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας: Πέμπτη 16:00-18:00 μ.μ και Παρασκευή 12:00-14:00μ.μ., Γραφείο 208
Τηλέφωνο: 2610 997683 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=6UH3GZEAAAAJ&hl=el
Ο Ιωάννης Καμαριανός είναι καθηγητής στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 2002, υπηρετεί ως Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.  Είναι κάτοχος πτυχίου Κοινωνιολογίας  και του απονεμήθηκε διδακτορικό Κοινωνιολογίας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (1996). Έχει διδάξει κοινωνιολογία, κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, κοινωνική και εκπαιδευτική έρευνα τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό επίπεδο από το 1997. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα που αφορούν την κοινωνιολογία ,την μεθοδολογία έρευνας και την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (φαινόμενα αποκλεισμού και ανισότητας),  την ετερότητα, τη μετανάστευση και την κοινωνιολογία των ΤΠΕ. Ως επιστημονικά υπεύθυνος και  μέλος ερευνητικών ομάδων και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 25 ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται, σε θέματα που αφορούν την κοινωνιολογία, την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, την πολυμορφία και την ιθαγένεια. Έχει επιβλέψει προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές και έχει συμμετάσχει σε επιτροπές εποπτείας του Ph.D., σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Αριστοτελείου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ακόμη έχει διδάξει σe ευρωπαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού: Παιδαγωγική Ακαδημία της Βιέννης (προπτυχιακό), Παιδαγωγική Ακαδημία του Σάλτσμπουργκ (προπτυχιακό), Παιδαγωγική Ακαδημία του Linz (προπτυχιακό), Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου  Κύπρου  (Προπτυχιακό & Μεταπτυχιακό) . Έχει διατελέσει μέλος της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εταιρείας Κοινωνιολογίας, καθώς και μέλος συντακτικών συμβουλίων ελληνικών και διεθνών περιοδικών. Υπήρξε επίσης μέλος επιστημονικών επιτροπών εθνικών και διεθνών συνεδρίων. Τέλος, έχει δημοσιεύσει 11 βιβλία ως μοναδικός συγγραφέας και συν-συγγραφέας (τρία εκ των οποίων στα Αγγλικά). Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100 άρθρα, τα περισσότερα εκ των οποίων σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Τόσο σε επίπεδο συγγραφής βιβλίων όσο και στο επίπεδο συγγραφής ελληνικών και ξενόγλωσσων άρθρων έχει χρησιμοποιήσει τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική μεθοδολογία αξιοποιώντας  των εμπειρικών μελετών του. To ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στο πεδίο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά και σε θέματα που αφορούν στην ένταξη , την ανισότητα και τον αποκλεισμό. Ειδικότερα έχει συμμετάσχει (σε ορισμένα και ως επιστημονικός υπεύθυνος) σε 33 ερευνητικά έργα . Τέλος είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Ανάλυσης & Σχεδιασμού Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Kοινωνιολογικής Ανάλυσης Δεδομένων της Εκπαίδευσης, Τεκμηρίωσης. Τμήμα επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας.   Πιο συγκεκριμένα, το 1989 έως σήμερα συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν σε πανεπιστημιακό επίπεδο, ενδεικτικά αναφέρονται: Tα ερευνητικά προγράμματα στα οποία έχω συμμετάσχει  χρηματοδοτούνταν από την Eυρωπαϊκή  Kοινότητα, την τοπική αυτοδιοίκηση,  τους πανεπιστημιακούς φορείς, το  Eθνικό Ίδρυμα Nεότητας, τη Γραμματεία Tεχνολογίας-Έρευνας, τη Γενική Γραμματεία Nέας Γενιάς κ.α. Πιο συγκεκριμένα:  
 • EPEAEK – Ειδικό πρόγραμμα για την επανεκπαίδευση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Τμήμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (1999 – 2001).
 • EPEAEK – Ειδικό πρόγραμμα για την επανεκπαίδευση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  Τμήμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Πατρών (2002-2033).
 • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής (Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση) ενός ειδικού προγράμματος κατάρτισης για την ενδυνάμωση των Μέντορες στην εκπαίδευση (2011-2012).
 • Κατάρτιση πρωτοβάθμιων εκπαιδευτικών στο σχολείο
 • Συνομοσπονδία δημοσίων υπαλλήλων. Ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης για την ενδυνάμωση των δημοσίων υπαλλήλων (επαγγελματικές δεξιότητες).
 • Kοινωνική Eνσωμάτωση του καθηγητικού και Φοιτητικού Πληθυσμού των Περιφερειακών Πανεπιστημίων: H περίπτωση του Πανεπιστημίου Kρήτης. (1990-1992).
 • Παράδοση και Nεωτερικότητα στο νησί της Kρήτης (1991-1993).
 • Eθνικού Iδρύματος Nεότητας: Mαθητικές εστίες : Προοπτικές και βελτιώσεις (1989-1991).
 • Ανταγωνισμός των εθνικιστικών και οικουμενιστικών  δημοκρατικών αξιών  στο ελληνικό σχολείο  και οι ρατσιστικές παρεκβάσεις (1993-1996).
 • Kοινοτική πρωτοβουλία Youthstart (1994-1998). Θέμα: Nεολαία και ανεργία, στήριξη συστήματος επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στην τεχνολογική αλλαγή. Kοινοτική πρωτοβουλία ADAPT (1995-1997).
 • Έρευνα του Κωφού  πληθυσμού  στη Βόρεια  Eλλάδα.  Kοινοτική πρωτοβουλία HORIZON (1998-2000).
 • Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των Παλιννοστούντων Κοινοτική πρωτοβουλία INTEGRA (1998-2000).
 • Επιδράσεις που ασκούν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας στην πληροφόρηση-διαμόρφωση των επαγγελματικών αντιλήψεων, στάσεων και επιλογών των νέων όσον αφορά την ένταξή τους στο χώρο της εργασίας Kοινοτική πρωτοβουλία EΠEAEK 1999-2002.
 • Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο. (Περιφέρεια Δ. Ελλάδας). ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ., 2002-2004.
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Αγρινίου, 2003-2004.
 • Ελληνικότητα, οικουμενικότητα και εθνικισμός: έρευνα των σύγχρονων διακυβευμάτων της πολιτικής κοινωνικοποίησης στην Ελλάδα. (2006). (επιστ. υπεύθυνος Ι. Καμαριανός).
 • Empowering young women through learning for technical professions and science careers, FP6. 2008.
 • Πρόγραμμα Καραθεοδωρή 2009. Μελέτη των διαδικασιών εξέλιξης της επιστημονικής-ακαδημαϊκής κοινότητας: από τον ακαδημαϊκό λόγο στον εργαλειακό λόγο ή από την μονοεπιστημονικότητα στη διεπιστημονικότητα των πανεπιστημιακών σπουδών.
 • Εμπειρογνώμονας στο Ερευνητικό Πρόγραμμα Όροι και συνθήκες Άσκησης Εκπαιδευτικού Έργου στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Εκπαίδευση’. (2009). Φορείς Υλοποίησης: Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ι.Π.Ε.Μ.-Δ.Ο.Ε. ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. Ο.Λ.Μ.Ε.
 • Sirius European Policy network on the education of children and young people with a migrant background. (2013). Μέλος της ελληνικής επιστημονικής ομάδας  (Επιστημονική Υπεύθυνος Ι. Α. Σπινθουράκη) .
 • Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΜΕΝΤΟΡΩΝ . ΠΤΔΕ Παν. Πάτρας . (2011).
 • Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση. Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπάλλήλων και Συνδικαλιστικό κίνημα. ( Κοινωνικό Πολύκεντρο . ΑΔΕΔΥ).
 • Πρόγραμμα Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Α.Π. 1,2 Επιστημονικός συνεργάτης της ομάδας Έργου (ΘΚ11).     (επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου: Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής.-ΓΣΕΕ & Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής – ΥΠΕΘ  (Επιστημ. Υπεύθυνος ΘΚ11. Επικ. Καθ. Ν. Φωτόπουλος).
 • Διαγενεακό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης στον κοινωνικό και Ψηφιακό Γραμματισμό ‘Διάδρασις’. ( 2014). (Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου Α. Κυρίδης).
 • Επιστημονικός υπεύθυνος Εξωτερικής Αξιολόγησης Προγράμματος ‘Νοιάζομαι & Δρώ  (2015-2016) (Ίδρυμα Λαμπράκη).
 • Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα Νeets (2016) : Νέα Γενιά και NΕΕΤs στην Ελλάδα της Κρίσης. Οι επείγουσες διαστάσεις του προβλήματος: Έρευνα και ολοκληρωμένη παρέμβαση.
 • Το δημόσιο σχολείο στην Ελλάδα. Όψεις και τάσεις μιας αναδυόμενης ιδιωτικοποίησης. Συμμετοχή στην επιστημονική ομάδα για τη διερεύνηση των τάσεων ιδιωτικοποίησης στην Ελλάδα ( 2019). Η έρευνα ήταν υπό την αιγίδα των ΔΟΕ και ΟΛΜΕ. και της  Education International.
 • Όροι και συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου στη δημόσια εκπαίδευση: σύγχρονες θεωρητικές και εμπειρικές αναφορές (2020). Αθήνα: Κοινωνικό Πολύκεντρο.
 • H φοιτητική κινητικότητα Erasmus ως καταλύτης βιογραφικής μετάβασης. Η περίπτωση των φοιτητών και αποφοίτων των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Δυτικής Ελλάδας. (Επιστ. Υπεύθυνος /Erasmus+) Στην παρούσα μελέτη έγινε χρήση της βιογραφικής προσέγγισης.
Συγγραφικό έργο : Όπως ήδη καταγράψαμε τόσο τα  βιβλία όσο και τα άρθρα είναι αποτέλεσμα  αξιοποίησης  εμπειρικών μελετών όπου  έχουν χρησιμοποιηθεί  και τα δύο παραδείγματα προσεγγίσεων ποσοτικής όσο και ποιοτικής μεθοδολογίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω συγγραφικές προσπάθειες: Βιβλία:
 • Καμαριανός Ι., (2002). Εκπαίδευση, εξουσία και ΜΜΕ, Αθήνα: Gutenberg.
 • Κακανά, Δ., Καμαριανός, Ι., Μεταλλίδου, Π., & Μπότσογλου, Κ. (2008). Οι επιδράσεις που ασκούν τα Μ.Μ.Ε. στην πληροφόρηση-διαμόρφωση των επαγγελματικών επιλογών των νέων. Αθήνα: Κυριακίδης.
 • Spinthurakis, A., & Kamarianos, I. (eds). (2009). From a National Identity to a European One. Social Science. Athina: Papazisis.
 • Μπουζάκης, Σ., Κατσής, Α., Εμβαλωτής, Α., Καμαριανός, Ι., Χαραμής, Π., & Φιλιοπούλου, Μ. (2011). Όροι και συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Κοινωνικό Πολύκεντρο.
 • Ασημάκη, Α., Καμαριανός, Ι., & Κουστουράκης Γ. (2011). Για μια ποιητική του εκπαιδευτικού τοπίου. ΙΙ, Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
 • Σταμέλος, Γ., & Καμαριανός, Ι. (2013). Μελέτη των διαδικασιών παραγωγής της επιστημονικής-ακαδημαϊκής γνώσης: από τη μονοεπιστημονικότητα στη διεπιστημονικότητα των πανεπιστημιακών σπουδών. Πάτρα: Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο Πολιτικών για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Hepnet. e-book:ISBN 978-618-80623-0-6
 • Balias, St., Kamarianos, Ι., Kyprianos, , Stamelos, G. (2016). University Economy and Democracy: transformations and challenges. The case of Greece. Riga: Lambert Academic Publishing.
 • Kamarianos, Ι., Katsillis, M., & Zorbas, (eds). (2017). Ηigher education and democracy: a work in progress. Patra: Academia.
 • Θάνος, Θ., Καμαριανός, Ι., Κυρίδης, Α., & Φωτόπουλος, Ν. (2017). Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg.
 • Καμαριανός, Ι., Κυρίδης, Α., Φωτόπουλος, Ν., & Χαλκιώτης, Δ.(2019).Το δημόσιο σχολείο στην Ελλάδα: Όψεις ιδιωτικοποίησης. Αθήνα: ΔΟΕ -ΟΛΜΕ.                                                                                                                                        Ζάγκος, Χρ. Καμαριανός, Ι., Κυρίδης, Α., & Φωτόπουλος, Ν. (2020). Όροι και συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου στη δημόσια εκπαίδευση: σύγχρονες θεωρητικές και εμπειρικές αναφορές. Αθήνα: Κοινωνικό Πολύκεντρο.
Άρθρα :
 • Aδαμοπούλου, Α. & Καμαριανός, Ι. (2016). Eκπαιδεύοντας υπό κρίση: οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί και η εμπιστοσύνη τους στο Πανεπιστήμιο. Aρέθας, 9, 9-34.
 • Παναγιωτακόπουλος, Χ., Κόκκαλη, Α., & Καμαριανός, Ι. (2016). H διερεύνηση του ρόλου των Ιστοχώρων των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αχαΐα. Aρέθας, 9
 • Καμαριανός, Ι. (2015). Δομικές επιταγές, συλλογικές δυναμικές και υποκειμενικές στρατηγικές.. Ο διανοούμενος μπροστά στην αλλαγή (1982) και την απορύθμιση (2011). Academia, 5, 55-78.
 • Καμαριανός, Ι. & Ζιάγκος, Χ. (2015). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και μετανεωτερικότητα υπό το πρίσμα του ‘Διάδρασις΄. Στο Κυρίδης, Α. (επιμ.), Ευπαθείς Ομάδες και δια βίου Μάθηση. (σελ. 303-322), Αθήνα: Δαρδανός.
 • Γούγα, Γ. & Καμαριανός, Ι., (2015). Η εκπαιδευτική έρευνα στον καθρέφτη της Χρηματοοικονομικής κρίσης: προς μια βιοπολιτική της εκπαιδευτικής έρευνας.. Στο Θάνος, Θ. Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (σελ. 310-317), Αθήνα: Gutenberg,.
 • Καμαριανός, Ι. (2015).  Eπικοινωνιακή δράση και Παιδαγωγική Πρακτική : Εμπιστοσύνη, Ασφάλεια και Ευελιξία. Στο Φτερνιάτη, Α., Καρατζής, Ι., Μαρκοπούλου, Μ. Δάσκαλοι Μέντωρες για ένα καλύτερο σχολείο Θεωρία και Πράξη. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πάτρας.
 • Γούγα, Γ., & Καμαριανός, Ι. (2015). Ελληνικές Γονεϊκές Στρατηγικές και Κρίση Χρέους: η μεταλλαγή της θεσμικής αφήγησης. Στο Κυπριανός, Π. Jean Pierre Pourtois (eds). Οικογένεια  Σχολείο, Τοπικές Κοινωνίες. Πάτρα: Οpportuna.
 • Kiprianos, P., Kamarianos, I., Stamelos, , & Balias, St., (2011). Market and the higher european educational policies: when the markets fail-the case of Greece. Revista Educação Skepsis, 2 – Formación Profesional., I, Contextos de la formación profesional. São Paulo: skepsis.org., 61-89. Aνακτήθηκε από: url: < http://academiaskepsis.org/revistaEducacao.html> [ISSN 2177-9163]
 • Ασημάκη, Α., Κουστουράκης, Γ., & Καμαριανός, Ι. (2011). Οι έννοιες της νεωτερικότητας και μετανεωτερικότητας και η σχέση τους με τη γνώση. Βήμα των Κοινωνικών επιστημών, 60, 99-120.
 • Κατσίλλης, Ι. & Καμαριανός, Ι., (2011). Κοινωνική Αναπαραγωγή και Εκπαίδευση. Στο Παπαδάκης, Ν., & Χανιωτάκης, Ν. (επιμ.). Εκπαίδευση, Κοινωνία και Πολιτική (σελ. 1047-1067), Αθήνα: Πεδίο.
 • Καμαριανός, Ι. & Γούγα, Γ. (2011). Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και ετερότητα: προς ένα μεθοδολογικό πλαίσιο διαχείρισης της ετερότητας στη σχολική τάξη. Στο Οικονομίδης,  Β. (επιμ.) Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Πεδίο.
 • Καμαριανός, Ι. (2010). Πολιτική και κοινωνική αγωγή ως συνεχές βιωματικό παράδειγμα στο πλαίσιο της ομάδας-τάξης.  Στο Μουμουλίδου,  Μ., Ρεκαλίδου, Γ. (επιμ.) Μικρές ομάδες στην εκπαίδευση (σελ. 59-72), Αθήνα: Τυπωθήτω.
 • Spinthurakis, A., & Kamarianos, I. (2009). What Identity; national, European or something more? Introduction. Social Science Tribune Special Issue:  From a National Identity to a European One. 55, 5-11.
 • Kamarianos, I. (2009). Identity and ICT: the influence of Rationality , Market Society and ICT in the Classroom. Social Science Tribune Special Issue: From a National Identity to a European One.  55, 49-59.
 • Καμαριανός, Ι. & Γούγα, Γ., (2009). Κλασική κοινωνιολογία των Μ. Weber και E. Durkheim: διαπολιτισμικές προοπτικές και εκπαιδευτικές πρακτικές. Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών. 56, 239-254.
 • Kamarianos,, & Gouga, G. (2007). Exploring the digital gap: technology, culture and society. The International Journal of Technology, Knowledge and Society, 3, (4), 75-80.
 • Λάμνιας, Κ., Καμαριανός, Ι., & Ντακούμης, Β., (2007). Κοινωνιολογική διερεύνηση όψεων των μεταβολών που προκαλεί η εισαγωγή της Νέας τεχνολογίας στην εκπαίδευση: Συγκριτική μελέτη αποτελεσμάτων δύο φάσεων διαχρονικής έρευνας. Βήμα των Κοινωνικών επιστημών, 48, 215-257.
 • Καμαριανός, Ι., (2008). Εκπαίδευση και εξουσία στην Κοινωνία της Πληροφορίας: αναζητώντας τον ενεργό πολίτη. Στο Μπάλιας, Σ., (εισ.-επ.), Ενεργός πολίτης και εκπαίδευση, Αθήνα: Παπαζήσης.
 • Καμαριανός, Ι., (2007). “Τα δομικά αίτια και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διευθυντικής λειτουργίας στη σύγχρονη τάξη”. Αρέθας, τ.4., 189-199.  
 • Γούγα, Γ. & Καμαριανός, Ι., (2006). Διαχείριση και εκπαίδευση, Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 45, (12), 159-184.
 • Λάμνιας, Κ, Καμαριανός, Γ. & Ντακούμης, Β., (2005). Κοινωνιολογική προσέγγιση των μεταβολών που προκαλεί η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Αρέθας,  3, 179-241.
 • Kακανά, Δ, Μεταλίδου, Π., & Καμαριανός, Ι. (2003). Η επίδραση της οικογένειας στις επαγγελματικές επιλογές των εφήβων. Tο  Bήμα των Kοινωνικών  Eπιστημών, 35,  145-160.
 • Zouboulakis,, & Kamarianos, I., (2003). The influence of habits and rules on entrepreneurial strategy: an empirical test for Greece. Ιn Defner, A., Konstadakopoulos, D., Psycharis, Y., (eds.) Culture and regional Economic Development in Europe: Cultural political and social perspectives (pp.307-321), Volos: University of Thessaly Press.
 • Κακανά, Δ., Καμαριανός, Ι., & Μεταλλίδου, Π., (2002). Φύλο και επαγγελματικός προσανατολισμός. Μέντορας, 6, 18-28.
 • Zouboulakis, Μ., & Kamarianos, (2002). Racionalidad y Cooperation Entre Firmas. Examen Del Comportamiento Habitual de las Industrias Griegas. Revista De Economia Institucional , 4, 98-113.
 • Καμαριανός, Ι., (2002). Γονεϊκές πρακτικές και Εκπαιδευτικές Στρατηγικές. Bήμα των Kοινωνικών Eπιστημών,  33, 81-10.
 • Καμαριανός, Ι. (2002). Εκπαίδευση και Μ.Μ.Ε.-Κοινές Οργανωτικές λογικές και ο ρόλος τους στην Κοινωνική Ρύθμιση. Στο Παναγιωτοπούλου, Ρ, Κονιόρδος, Σ., & Μαράτου-Αλιπράντη, Λ., κ. ά., Παγκοσμιοποίηση και Σύγχρονη Κοινωνία, (σελ. 333-353), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα.
 • Καμαριανός, Ι. & Γούγα, Γ. (1999). H αντανάκλαση της κοινωνικής διαφοροποίησης στη γλώσσα των δύο φύλων. Aλέξανδρος Δελμούζος Eπιστημονική Eπετηρίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, I, 275-300.
 • Καμαριανός, Ι. (1998). Eξουσία και Eπικοινωνία: Tεχνολογικές και Tεχνοκρατικές ρυθμίσεις στο μαγικό κόσμο των MME.  Bήμα των Kοινωνικών  Eπιστημών, 23, 139-158.   
 • Vassilopoulos, A., Karachotziti, E., Nikolaou, G., & Kamarianos, I. (2020). Effects of student mobility: The case of Erasmus students at the University of Patras. Internationalisation of Higher Education
 • Παναγόπουλος, Ε., Αδαμοπούλου, Α., Καμαριανός, Ι. (2020). Προς μια διερεύνηση αξιών και χαρακτηριστικών των Ελλήνων φοιτητών: συμβολή στη συζήτηση για την ελληνική γενιά Ζ. Στο Σ. Κονιόρδος, Αξίες, πολιτισμικά πρότυπα & κοινωνικοί προσανατολισμοί στη σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα: ΕΚΚΕ.
 • Panagopoulos, E., Kolirou, K., Gouga, G., & Kamarianos, I. (2020). Relationships of Trust and Selection Process of Education Executives: Discussing with Primary School Headteachers. International Journal of Recent Research in Social Sciences and Humanities, 7, 1-16.
 • Γούγα, Γ. & Καμαριανός, Ι. (2020). Μετακαπιταλισμός: αφηγήσεις και μεταπολιτικές της ταυτότητας. Στο Τσακίρη, Δ. – Φωτόπουλος, Ν. (2020) Η εκπαιδευτική πολιτική στα σταυροδρόμια των κοινωνικών και των πολιτικών επιστημών (σελ. 19-36) Αθήνα: Είκοσι τέσσερα γράμματα.
 • Kamarianos, I., Adamopoulou, A., Lambropoulos, H., & Stamelos, G., (2020). Towards an understanding of university students’ response in times of pandemic crisis (covid-19). European Journal of Education Studies, 7, (7), DOI: 10.46827/ejes.v7i7.3149.
 • Panagopoulos, , Katsillis, M.,  & Kamarianos, I. (2020). The Pursuit of Truth and Post-Truth in the Classroom. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10, (6), 492–505.
 • Καλαματιανού, Α., Παναγόπουλος, Ε., & Καμαριανός, Ι., (2020). Ετερότητα και ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση: Ανακαλύπτοντας τον «Άλλο». Στο Γώγου Λ., Καλεράντε Ε., Ελευθεράκης Θ., Κουστουράκης Γ., Γιαβρίμης Π., & Νικολάου Σ., Ποιοτικές μέθοδοι στην Εκπαίδευση: θεωρητικοί προβληματισμοί και πρακτικές εφαρμογές. Αθήνα: Γρηγόρης.
 • Καμαριανός, I., Φωτόπουλος, Ν., (2020). Πανεπιστημιακός δάσκαλος-δημόσιος διανοούμενος: συμβολή στη συζήτηση για την ταυτότητα και το ρόλο του πανεπιστημιακού δασκάλου. Η Έρευνα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, 1, (1).
 • Stamelos, G. & Kamarianos, I. (2020). The relationship to knowledge in the initial education of primary school teachers in Greece: entering the students’ mind. Academia, https://doi.org/10.26220/aca.3270.
 • Panagopoulos, E., Adamopoulou, A., Kalamatianou, A., & Kamarianos I. (2020). The trust of the future teachers. In Krzywosz-Rynkiewicz, B., & Zorbas, V. (Eds.), Citizenship at a Crossroads: Rights, Identity, and Education (pp. 155 – 173). Prague: Charles University and Children’s Identity and Citizenship European Association. ISBN: 978-80-7603-104-3.
 • Γούγα, Γ., Φωτόπουλος, Ν., & Καμαριανός, Ι. (2019). «Μετα-αλήθεια», ρύθμιση & κοινωνικές πρακτικές: μια κοινωνιολογική προσέγγιση’. Κοινωνιολογική επιθεώρηση, 5-6, 75-89.
 • Γούγα, Γ., & Καμαριανός Ι. (2019). Το Πανεπιστήμιο την εποχή της Μετα-Αλήθειας. Αcademia,
 • Γούγα, Γ., & Καμαριανός, Ι. (2018). Ταυτότητες στο αμφιθέατρο. Αγορά, υπαλληλία και διανόηση. Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 70, 70-94.
 • Spinthourakis, J.-A, Gouga, G., & Kamarianos I. (2017). Welfare state and philanthropy in Higher Education: Theoretical insights under review. Academia, 9, 45-70.
 • Κονιόρδος, Σ., Καμαριανός, Γ., Τσιούμης, Κ., Χριστοδούλου, Α., Πανδής, Π., & Ζάγκος, Χ. (2016).Οι Νeets στην Έλλάδα: Κοινωνικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση και προφίλ δεξιοτήτων. Στο Παπαδάκης, Ν., Κυρίδης, Α., & Φωτόπουλος, Ν. (επιμ.) Νέα Γενιά και NΕΕΤs στην Ελλάδα της Κρίσης. Οι επείγουσες διαστάσεις του προβλήματος: Έρευνα και ολοκληρωμένη παρέμβαση. (σελ. 109-137), Αθήνα: Ι. Σιδέρης.
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Ο Ιωάννης Καμαριανός είναι καθηγητής Κοινωνιολογίας και Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Από το 2002, υπηρετεί ως Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Πατρών Είναι κάτοχος πτυχίου Κοινωνιολογίας  και του απονεμήθηκε διδακτορικό. πτυχίο Κοινωνιολογίας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (1996). Έχει διδάξει κοινωνιολογία, κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, κοινωνική και εκπαιδευτική έρευνα τόσο στο προπτυχιακό όσο και στο μεταπτυχιακό επίπεδο από το 1998. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα που αφορούν την κοινωνιολογία και την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (φαινόμενα αποκλεισμού και ανισότητας), την ετερότητα, τη μετανάστευση και την κοινωνιολογία των ΤΠΕ.

Ως επιστημονικά υπεύθυνος και  μέλος ερευνητικών ομάδων και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 25 ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται, σε θέματα που αφορούν την κοινωνιολογία, την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, την πολυμορφία και την ιθαγένεια. Έχει επιβλέψει προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές και έχει συμμετάσχει σε επιτροπές εποπτείας του Ph.D., σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Αριστοτελείου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Ακόμη έχει διδάξει σe ευρωπαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού: Παιδαγωγική Ακαδημία της Βιέννης (προπτυχιακό), Παιδαγωγική Ακαδημία του Σάλτσμπουργκ (προπτυχιακό), Παιδαγωγική Ακαδημία του Linz (προπτυχιακό), Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου  Κύπρου  (Προπτυχιακό & Μεταπτυχιακό) .

Έχει διατελέσει μέλος της Ελληνικής, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εταιρείας Κοινωνιολογίας, καθώς και μέλος συντακτικών συμβουλίων ελληνικών και διεθνών περιοδικών. Υπήρξε επίσης μέλος επιστημονικών επιτροπών εθνικών και διεθνών συνεδρίων. Τέλος, έχει δημοσιεύσει 11 βιβλία ως μοναδικός συγγραφέας και συν-συγγραφέας (τρία εκ των οποίων στα Αγγλικά). Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100 άρθρα, τα περισσότερα εκ των οποίων σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Τόσο σε επίπεδο συγγραφής βιβλίων όσο και στο επίπεδο συγγραφής ελληνικών και ξενόγλωσσων άρθρων έχει χρησιμοποιήσει τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική μεθοδολογία αξιοποιώντας  των εμπειρικών μελετών του.

To ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στο πεδίο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά και σε θέματα που αφορούν στην ένταξη , την ανισότητα και τον αποκλεισμό. Ειδικότερα έχει συμμετάσχει (σε ορισμένα και ως επιστημονικός υπεύθυνος) σε 33 ερευνητικά έργα .

Τέλος είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Ανάλυσης & Σχεδιασμού Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Kοινωνιολογικής Ανάλυσης Δεδομένων της Εκπαίδευσης, Τεκμηρίωσης. Τμήμα επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας.

Σπουδές:

Διδακτορικό Κοινωνιολογίας.

Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:

Καθηγητής

Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Κοινωνιολογία-Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Κοινωνική και Εκπαιδευτική έρευνα.

Διδακτική Εμπειρία:

έχει διδάξει σe ευρωπαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού: Παιδαγωγική Ακαδημία της Βιέννης (προπτυχιακό), Παιδαγωγική Ακαδημία του Σάλτσμπουργκ (προπτυχιακό), Παιδαγωγική Ακαδημία του Linz (προπτυχιακό), Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου  Κύπρου  (Προπτυχιακό & Μεταπτυχιακό) .

Κύριο Ερευνητικό Έργο:

Tα ερευνητικά προγράμματα στα οποία έxει συμμετάσχει  χρηματοδοτούνταν από την Eυρωπαϊκή  Kοινότητα, την τοπική αυτοδιοίκηση,  τους πανεπιστημιακούς φορείς, το  Eθνικό Ίδρυμα Nεότητας, τη Γραμματεία Tεχνολογίας-Έρευνας, τη Γενική Γραμματεία Nέας Γενιάς κ.α. Πιο συγκεκριμένα:

 

 • EPEAEK – Ειδικό πρόγραμμα για την επανεκπαίδευση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Τμήμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (1999 – 2001).
 • EPEAEK – Ειδικό πρόγραμμα για την επανεκπαίδευση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  Τμήμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Πατρών (2002-2033).
 • Μέλος της επιστημονικής επιτροπής (Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση) ενός ειδικού προγράμματος κατάρτισης για την ενδυνάμωση των Μέντορες στην εκπαίδευση (2011-2012).
 • Κατάρτιση πρωτοβάθμιων εκπαιδευτικών στο σχολείο
 • Συνομοσπονδία δημοσίων υπαλλήλων. Ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης για την ενδυνάμωση των δημοσίων υπαλλήλων (επαγγελματικές δεξιότητες).
 • Kοινωνική Eνσωμάτωση του καθηγητικού και Φοιτητικού Πληθυσμού των Περιφερειακών Πανεπιστημίων: H περίπτωση του Πανεπιστημίου Kρήτης. (1990-1992).
 • Παράδοση και Nεωτερικότητα στο νησί της Kρήτης (1991-1993).
 • Eθνικού Iδρύματος Nεότητας: Mαθητικές εστίες : Προοπτικές και βελτιώσεις (1989-1991).
 • Ανταγωνισμός των εθνικιστικών και οικουμενιστικών  δημοκρατικών αξιών  στο ελληνικό σχολείο  και οι ρατσιστικές παρεκβάσεις (1993-1996).
 • Kοινοτική πρωτοβουλία Youthstart (1994-1998). Θέμα: Nεολαία και ανεργία, στήριξη συστήματος επαγγελματικού προσανατολισμού.
 • Προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στην τεχνολογική αλλαγή. Kοινοτική πρωτοβουλία ADAPT (1995-1997).
 • Έρευνα του Κωφού  πληθυσμού  στη Βόρεια  Eλλάδα.  Kοινοτική πρωτοβουλία HORIZON (1998-2000).
 • Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των Παλιννοστούντων Κοινοτική πρωτοβουλία INTEGRA (1998-2000).
 • Επιδράσεις που ασκούν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας στην πληροφόρηση-διαμόρφωση των επαγγελματικών αντιλήψεων, στάσεων και επιλογών των νέων όσον αφορά την ένταξή τους στο χώρο της εργασίας Kοινοτική πρωτοβουλία EΠEAEK 1999-2002.
 • Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο. (Περιφέρεια Δ. Ελλάδας). ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ., 2002-2004.
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Αγρινίου, 2003-2004.
 • Ελληνικότητα, οικουμενικότητα και εθνικισμός: έρευνα των σύγχρονων διακυβευμάτων της πολιτικής κοινωνικοποίησης στην Ελλάδα. (2006). (επιστ. υπεύθυνος Ι. Καμαριανός).
 • Empowering young women through learning for technical professions and science careers, FP6. 2008.
 • Πρόγραμμα Καραθεοδωρή 2009. Μελέτη των διαδικασιών εξέλιξης της επιστημονικής-ακαδημαϊκής κοινότητας: από τον ακαδημαϊκό λόγο στον εργαλειακό λόγο ή από την μονοεπιστημονικότητα στη διεπιστημονικότητα των πανεπιστημιακών σπουδών.
 • Εμπειρογνώμονας στο Ερευνητικό Πρόγραμμα Όροι και συνθήκες Άσκησης Εκπαιδευτικού Έργου στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Εκπαίδευση’. (2009). Φορείς Υλοποίησης: Κοινωνικό Πολύκεντρο, Ι.Π.Ε.Μ.-Δ.Ο.Ε. ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. Ο.Λ.Μ.Ε.
 • Sirius European Policy network on the education of children and young people with a migrant background. (2013). Μέλος της ελληνικής επιστημονικής ομάδας  (Επιστημονική Υπεύθυνος Ι. Α. Σπινθουράκη) .
 • Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΜΕΝΤΟΡΩΝ . ΠΤΔΕ Παν. Πάτρας . (2011).
 • Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση. Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπάλλήλων και Συνδικαλιστικό κίνημα. ( Κοινωνικό Πολύκεντρο . ΑΔΕΔΥ).
 • Πρόγραμμα Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Α.Π. 1,2 Επιστημονικός συνεργάτης της ομάδας Έργου (ΘΚ11).     (επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου: Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής.-ΓΣΕΕ & Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής – ΥΠΕΘ  (Επιστημ. Υπεύθυνος ΘΚ11. Επικ. Καθ. Ν. Φωτόπουλος).
 • Διαγενεακό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης στον κοινωνικό και Ψηφιακό Γραμματισμό ‘Διάδρασις’. ( 2014). (Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου Α. Κυρίδης).
 • Επιστημονικός υπεύθυνος Εξωτερικής Αξιολόγησης Προγράμματος ‘Νοιάζομαι & Δρώ  (2015-2016) (Ίδρυμα Λαμπράκη).
 • Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα Νeets (2016) : Νέα Γενιά και NΕΕΤs στην Ελλάδα της Κρίσης. Οι επείγουσες διαστάσεις του προβλήματος: Έρευνα και ολοκληρωμένη παρέμβαση.
 • Το δημόσιο σχολείο στην Ελλάδα. Όψεις και τάσεις μιας αναδυόμενης ιδιωτικοποίησης. Συμμετοχή στην επιστημονική ομάδα για τη διερεύνηση των τάσεων ιδιωτικοποίησης στην Ελλάδα ( 2019). Η έρευνα ήταν υπό την αιγίδα των ΔΟΕ και ΟΛΜΕ. και της  Education International.
 • Όροι και συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου στη δημόσια εκπαίδευση: σύγχρονες θεωρητικές και εμπειρικές αναφορές (2020). Αθήνα: Κοινωνικό Πολύκεντρο.

H φοιτητική κινητικότητα Erasmus ως καταλύτης βιογραφικής μετάβασης. Η περίπτωση των φοιτητών και αποφοίτων των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Δυτικής Ελλάδας. (Επιστ. Υπεύθυνος /Erasmus+) Στην παρούσα μελέτη  έγινε χρήση της βιογραφικής προσέγγισης.

Μεταπτυχιακό:
Προπτυχιακό
Διδασκαλία – Μαθήματα:

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω συγγραφικές προσπάθειες:

Βιβλία:

 • Καμαριανός Ι., (2002). Εκπαίδευση, εξουσία και ΜΜΕ, Αθήνα: Gutenberg.
 • Κακανά, Δ., Καμαριανός, Ι., Μεταλλίδου, Π., & Μπότσογλου, Κ. (2008). Οι επιδράσεις που ασκούν τα Μ.Μ.Ε. στην πληροφόρηση-διαμόρφωση των επαγγελματικών επιλογών των νέων. Αθήνα: Κυριακίδης.
 • Spinthurakis, A., & Kamarianos, I. (eds). (2009). From a National Identity to a European One. Social Science. Athina: Papazisis.
 • Μπουζάκης, Σ., Κατσής, Α., Εμβαλωτής, Α., Καμαριανός, Ι., Χαραμής, Π., & Φιλιοπούλου, Μ. (2011). Όροι και συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Κοινωνικό Πολύκεντρο.
 • Ασημάκη, Α., Καμαριανός, Ι., & Κουστουράκης Γ. (2011). Για μια ποιητική του εκπαιδευτικού τοπίου. ΙΙ, Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
 • Σταμέλος, Γ., & Καμαριανός, Ι. (2013). Μελέτη των διαδικασιών παραγωγής της επιστημονικής-ακαδημαϊκής γνώσης: από τη μονοεπιστημονικότητα στη διεπιστημονικότητα των πανεπιστημιακών σπουδών. Πάτρα: Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο Πολιτικών για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Hepnet. e-book:ISBN 978-618-80623-0-6
 • Balias, St., Kamarianos, Ι., Kyprianos, , Stamelos, G. (2016). University Economy and Democracy: transformations and challenges. The case of Greece. Riga: Lambert Academic Publishing.
 • Kamarianos, Ι., Katsillis, M., & Zorbas, (eds). (2017). Ηigher education and democracy: a work in progress. Patra: Academia.
 • Θάνος, Θ., Καμαριανός, Ι., Κυρίδης, Α., & Φωτόπουλος, Ν. (2017). Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg.
 • Καμαριανός, Ι., Κυρίδης, Α., Φωτόπουλος, Ν., & Χαλκιώτης, Δ.(2019).Το δημόσιο σχολείο στην Ελλάδα: Όψεις ιδιωτικοποίησης. Αθήνα: ΔΟΕ -ΟΛΜΕ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 • Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στο να μελετήσει το φαινόμενο της ιδιωτικοποίησης της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτόν αποφασίστηκε να περιληφθούν στη μελέτη πολλαπλές προσεγγίσεις του φαινομένου, ώστε να δοθεί μια ολιστική διάσταση. Η συγκεκριμένη μελέτη δημοσιεύτηκε και από την ETUCE στα αγγλικά.
 • Ζάγκος, Χρ. Καμαριανός, Ι., Κυρίδης, Α., & Φωτόπουλος, Ν. (2020). Όροι και συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου στη δημόσια εκπαίδευση: σύγχρονες θεωρητικές και εμπειρικές αναφορές. Αθήνα: Κοινωνικό Πολύκεντρο.
 • Γκέκας, Α., Καμαριανός, Ι. Κουμαριανός, Ε., & Σπυριδώνης, Λ. (2020). Συνδικαλιστική επιμόρφωση. Αθήνα: Κοινωνικό Πολύκεντρο.

 

 

Άρθρα :

 

 • Aδαμοπούλου, Α. & Καμαριανός, Ι. (2016). Eκπαιδεύοντας υπό κρίση: οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί και η εμπιστοσύνη τους στο Πανεπιστήμιο. Aρέθας, 9, 9-34.
 • Παναγιωτακόπουλος, Χ., Κόκκαλη, Α., & Καμαριανός, Ι. (2016). H διερεύνηση του ρόλου των Ιστοχώρων των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Αχαΐα. Aρέθας, 9.

 

 • Καμαριανός, Ι. (2015). Δομικές επιταγές, συλλογικές δυναμικές και υποκειμενικές στρατηγικές.. Ο διανοούμενος μπροστά στην αλλαγή (1982) και την απορύθμιση (2011). Academia, 5, 55-78.
 • Καμαριανός, Ι. & Ζιάγκος, Χ. (2015). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και μετανεωτερικότητα υπό το πρίσμα του ‘Διάδρασις΄. Στο Κυρίδης, Α. (επιμ.), Ευπαθείς Ομάδες και δια βίου Μάθηση. (σελ. 303-322), Αθήνα: Δαρδανός.
 • Γούγα, Γ. & Καμαριανός, Ι., (2015). Η εκπαιδευτική έρευνα στον καθρέφτη της Χρηματοοικονομικής κρίσης: προς μια βιοπολιτική της εκπαιδευτικής έρευνας.. Στο Θάνος, Θ. Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (σελ. 310-317), Αθήνα: Gutenberg,.
 • Καμαριανός, Ι. (2015).  Eπικοινωνιακή δράση και Παιδαγωγική Πρακτική : Εμπιστοσύνη, Ασφάλεια και Ευελιξία. Στο Φτερνιάτη, Α., Καρατζής, Ι., Μαρκοπούλου, Μ. Δάσκαλοι Μέντωρες για ένα καλύτερο σχολείο Θεωρία και Πράξη. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πάτρας.
 • Γούγα, Γ., & Καμαριανός, Ι. (2015). Ελληνικές Γονεϊκές Στρατηγικές και Κρίση Χρέους: η μεταλλαγή της θεσμικής αφήγησης. Στο Κυπριανός, Π. Jean Pierre Pourtois (eds). Οικογένεια  Σχολείο, Τοπικές Κοινωνίες. Πάτρα: Οpportuna.
 • Kiprianos, P., Kamarianos, I., Stamelos, , & Balias, St., (2011). Market and the higher european educational policies: when the markets fail-the case of Greece. Revista Educação Skepsis, 2 – Formación Profesional., I, Contextos de la formación profesional. São Paulo: skepsis.org., 61-89. Aνακτήθηκε από: url: < http://academiaskepsis.org/revistaEducacao.html> [ISSN 2177-9163]
 • Ασημάκη, Α., Κουστουράκης, Γ., & Καμαριανός, Ι. (2011). Οι έννοιες της νεωτερικότητας και μετανεωτερικότητας και η σχέση τους με τη γνώση. Βήμα των Κοινωνικών επιστημών, 60, 99-120.
 • Κατσίλλης, Ι. & Καμαριανός, Ι., (2011). Κοινωνική Αναπαραγωγή και Εκπαίδευση. Στο Παπαδάκης, Ν., & Χανιωτάκης, Ν. (επιμ.). Εκπαίδευση, Κοινωνία και Πολιτική (σελ. 1047-1067), Αθήνα: Πεδίο.

 

 • Καμαριανός, Ι. & Γούγα, Γ. (2011). Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και ετερότητα: προς ένα μεθοδολογικό πλαίσιο διαχείρισης της ετερότητας στη σχολική τάξη. Στο Οικονομίδης,  Β. (επιμ.) Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Πεδίο.

 

 • Καμαριανός, Ι. (2010). Πολιτική και κοινωνική αγωγή ως συνεχές βιωματικό παράδειγμα στο πλαίσιο της ομάδας-τάξης.  Στο Μουμουλίδου,  Μ., Ρεκαλίδου, Γ. (επιμ.) Μικρές ομάδες στην εκπαίδευση (σελ. 59-72), Αθήνα: Τυπωθήτω.
 • Spinthurakis, A., & Kamarianos, I. (2009). What Identity; national, European or something more? Introduction. Social Science Tribune Special Issue:  From a National Identity to a European One. 55, 5-11.
 • Kamarianos, I. (2009). Identity and ICT: the influence of Rationality , Market Society and ICT in the Classroom. Social Science Tribune Special Issue: From a National Identity to a European One.  55, 49-59.
 • Καμαριανός, Ι. & Γούγα, Γ., (2009). Κλασική κοινωνιολογία των Μ. Weber και E. Durkheim: διαπολιτισμικές προοπτικές και εκπαιδευτικές πρακτικές. Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών. 56, 239-254.
 • Kamarianos,, & Gouga, G. (2007). Exploring the digital gap: technology, culture and society. The International Journal of Technology, Knowledge and Society, 3, (4), 75-80.
 • Λάμνιας, Κ., Καμαριανός, Ι., & Ντακούμης, Β., (2007). Κοινωνιολογική διερεύνηση όψεων των μεταβολών που προκαλεί η εισαγωγή της Νέας τεχνολογίας στην εκπαίδευση: Συγκριτική μελέτη αποτελεσμάτων δύο φάσεων διαχρονικής έρευνας. Βήμα των Κοινωνικών επιστημών, 48, 215-257.
 • Καμαριανός, Ι., (2008). Εκπαίδευση και εξουσία στην Κοινωνία της Πληροφορίας: αναζητώντας τον ενεργό πολίτη. Στο Μπάλιας, Σ., (εισ.-επ.), Ενεργός πολίτης και εκπαίδευση, Αθήνα: Παπαζήσης.
 • Καμαριανός, Ι., (2007). “Τα δομικά αίτια και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διευθυντικής λειτουργίας στη σύγχρονη τάξη”. Αρέθας, τ.4., 189-199.  
 • Γούγα, Γ. & Καμαριανός, Ι., (2006). Διαχείριση και εκπαίδευση, Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 45, (12), 159-184.
 • Λάμνιας, Κ, Καμαριανός, Γ. & Ντακούμης, Β., (2005). Κοινωνιολογική προσέγγιση των μεταβολών που προκαλεί η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Αρέθας,  3, 179-241.
 • Kακανά, Δ, Μεταλίδου, Π., & Καμαριανός, Ι. (2003). Η επίδραση της οικογένειας στις επαγγελματικές επιλογές των εφήβων. Tο  Bήμα των Kοινωνικών  Eπιστημών, 35,  145-160.
 • Zouboulakis,, & Kamarianos, I., (2003). The influence of habits and rules on entrepreneurial strategy: an empirical test for Greece. Ιn Defner, A., Konstadakopoulos, D., Psycharis, Y., (eds.) Culture and regional Economic Development in Europe: Cultural political and social perspectives (pp.307-321), Volos: University of Thessaly Press.
 • Κακανά, Δ., Καμαριανός, Ι., & Μεταλλίδου, Π., (2002). Φύλο και επαγγελματικός προσανατολισμός. Μέντορας, 6, 18-28.
 • Zouboulakis, Μ., & Kamarianos, (2002). Racionalidad y Cooperation Entre Firmas. Examen Del Comportamiento Habitual de las Industrias Griegas. Revista De Economia Institucional , 4, 98-113.

 

 • Καμαριανός, Ι., (2002). Γονεϊκές πρακτικές και Εκπαιδευτικές Στρατηγικές. Bήμα των Kοινωνικών Eπιστημών,  33, 81-10.
 • Καμαριανός, Ι. (2002). Εκπαίδευση και Μ.Μ.Ε.-Κοινές Οργανωτικές λογικές και ο ρόλος τους στην Κοινωνική Ρύθμιση. Στο Παναγιωτοπούλου, Ρ, Κονιόρδος, Σ., & Μαράτου-Αλιπράντη, Λ., κ. ά., Παγκοσμιοποίηση και Σύγχρονη Κοινωνία, (σελ. 333-353), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα.
 • Καμαριανός, Ι. & Γούγα, Γ. (1999). H αντανάκλαση της κοινωνικής διαφοροποίησης στη γλώσσα των δύο φύλων. Aλέξανδρος Δελμούζος Eπιστημονική Eπετηρίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, I, 275-300.
 • Καμαριανός, Ι. (1998). Eξουσία και Eπικοινωνία: Tεχνολογικές και Tεχνοκρατικές ρυθμίσεις στο μαγικό κόσμο των MME.  Bήμα των Kοινωνικών  Eπιστημών, 23, 139-158.   
 • Vassilopoulos, A., Karachotziti, E., Nikolaou, G., & Kamarianos, I. (2020). Effects of student mobility: The case of Erasmus students at the University of Patras. Internationalisation of Higher Education.
 • Θεοχαρόπουλος, Ν., Σταμέλος, Γ.,  & Καμαριανός, Ι. (2020). H σχέση στη γνώση των μαθητών επαγγελματικού λυκείου: επανοηματοδοτώντας την καθημερινή ζωή στο σχολείο. Βήμα των κοινωνικών Επιστημών .
 • Παναγόπουλος, Ε., Αδαμοπούλου, Α., Καμαριανός, Ι. (2020). Προς μια διερεύνηση αξιών και χαρακτηριστικών των Ελλήνων φοιτητών: συμβολή στη συζήτηση για την ελληνική γενιά Ζ. Στο Σ. Κονιόρδος, Αξίες, πολιτισμικά πρότυπα & κοινωνικοί προσανατολισμοί στη σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα: ΕΚΚΕ.
 • Panagopoulos, E., Kolirou, K., Gouga, G., & Kamarianos, I. (2020). Relationships of Trust and Selection Process of Education Executives: Discussing with Primary School Headteachers. International Journal of Recent Research in Social Sciences and Humanities, 7, 1-16.
 • Γούγα, Γ. & Καμαριανός, Ι. (2020). Μετακαπιταλισμός: αφηγήσεις και μεταπολιτικές της ταυτότητας. Στο Τσακίρη, Δ. – Φωτόπουλος, Ν. (2020) Η εκπαιδευτική πολιτική στα σταυροδρόμια των κοινωνικών και των πολιτικών επιστημών (σελ. 19-36) Αθήνα: Είκοσι τέσσερα γράμματα.
 • Kamarianos, I., Adamopoulou, A., Lambropoulos, H., & Stamelos, G., (2020). Towards an understanding of university students’ response in times of pandemic crisis (covid-19). European Journal of Education Studies, 7, (7), DOI: 10.46827/ejes.v7i7.3149.
 • Panagopoulos, , Katsillis, M.,  & Kamarianos, I. (2020). The Pursuit of Truth and Post-Truth in the Classroom. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 10, (6), 492–505.
 • Καλαματιανού, Α., Παναγόπουλος, Ε., & Καμαριανός, Ι., (2020). Ετερότητα και ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση: Ανακαλύπτοντας τον «Άλλο». Στο Γώγου Λ., Καλεράντε Ε., Ελευθεράκης Θ., Κουστουράκης Γ., Γιαβρίμης Π., & Νικολάου Σ., Ποιοτικές μέθοδοι στην Εκπαίδευση: θεωρητικοί προβληματισμοί και πρακτικές εφαρμογές. Αθήνα: Γρηγόρης.
 • Καμαριανός, I., Φωτόπουλος, Ν., (2020). Πανεπιστημιακός δάσκαλος-δημόσιος διανοούμενος: συμβολή στη συζήτηση για την ταυτότητα και το ρόλο του πανεπιστημιακού δασκάλου. Η Έρευνα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, 1, (1).
 • Stamelos, G. & Kamarianos, I. (2020). The relationship to knowledge in the initial education of primary school teachers in Greece: entering the students’ mind. Academia, https://doi.org/10.26220/aca.3270.
 • Panagopoulos, E., Adamopoulou, A., Kalamatianou, A., & Kamarianos I. (2020). The trust of the future teachers. In Krzywosz-Rynkiewicz, B., & Zorbas, V. (Eds.), Citizenship at a Crossroads: Rights, Identity, and Education (pp. 155 – 173). Prague: Charles University and Children’s Identity and Citizenship European Association. ISBN: 978-80-7603-104-3.
 • Γούγα, Γ., Φωτόπουλος, Ν., & Καμαριανός, Ι. (2019). «Μετα-αλήθεια», ρύθμιση & κοινωνικές πρακτικές: μια κοινωνιολογική προσέγγιση’. Κοινωνιολογική επιθεώρηση, 5-6, 75-89.
 • Γούγα, Γ., & Καμαριανός Ι. (2019). Το Πανεπιστήμιο την εποχή της Μετα-Αλήθειας. Αcademia,
 • Γούγα, Γ., & Καμαριανός, Ι. (2018). Ταυτότητες στο αμφιθέατρο. Αγορά, υπαλληλία και διανόηση. Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 70, 70-94.
 • Spinthourakis, J.-A, Gouga, G., & Kamarianos I. (2017). Welfare state and philanthropy in Higher Education: Theoretical insights under review. Academia, 9, 45-70.
 • Κονιόρδος, Σ., Καμαριανός, Γ., Τσιούμης, Κ., Χριστοδούλου, Α., Πανδής, Π., & Ζάγκος, Χ. (2016).Οι Νeets στην Έλλάδα: Κοινωνικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση και προφίλ δεξιοτήτων. Στο Παπαδάκης, Ν., Κυρίδης, Α., & Φωτόπουλος, Ν. (επιμ.) Νέα Γενιά και NΕΕΤs στην Ελλάδα της Κρίσης. Οι επείγουσες διαστάσεις του προβλήματος: Έρευνα και ολοκληρωμένη παρέμβαση. (σελ. 109-137), Αθήνα: Ι. Σιδέρης.
2021-11-08T20:19:03+03:00