Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Ιωάννης Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Επώνυμο: Καμαριανός Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης: Εκπαιδευτικές Πρακτικές
Email: kamarian@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας: Τρίτη 12-2 μ.μ και Τετάρτη 12-2μ.μ., Γραφείο 208
Τηλέφωνο: 2610 997683 Google Scholar:
Ο Ιωάννης Καμαριανός είναι Αναπληρωτής καθηγητής Κοινωνιολογίας της Σχολικής Τάξης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Το 1991 έλαβε διδακτορική Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το 1996 ανακηρύχθηκε διδάκτορας Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Διδάσκει επί 16 χρόνια στην Ανώτατη Εκπαίδευση τα αντικείμενα της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και του Σχολείου, της Κοινωνιολογίας και της Κοινωνιολογικής Θεωρίας, της Κοινωνικοποίησης και της Κοινωνιολογίας των Νέων Τεχνολογιών. Από το 1989 ως σήμερα είναι μέλος της ομάδας έκδοσης της επιστημονικής επιθεώρησης Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Ακόμη, διετέλεσε ερευνητικός και επιστημονικός συνεργάτης στα Πανεπιστήμια Κρήτης και Θεσσαλίας, ενώ έχει διδάξει και στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα Κύπρου, Βιέννης και Σάλτσμπουργκ. Είναι τέλος συγγραφέας του βιβλίων (ενδεικτικά) : —.Εκπαίδευση, εξουσία και ΜΜΕ, Αθήνα, Gutenberg, 2002. Το βιβλίο είναι ενταγμένο στη σειρά: Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης & Κοινωνικής Πολιτικής. Επιστημονικός Σύμβουλος Καθ. Δ. Γ. Τσαούσης. Δ. Κακανά, Ι. Καμαριανός, Π. Μεταλλίδου, Κ. Μπότσογλου, Οι επιδράσεις που ασκούν τα Μ.Μ.Ε. στην πληροφόρηση-διαμόρφωση των επαγγελματικών επιλογών των νέων, Αθήνα, Κυριακίδης, 2008. Balias St.,  Kamarianos Ι.,. Kyprianos P. and Stamelos G. University Economy and Democracy: transformations and challenges. The case of Greece.   Lambert Academic Publishing, 2016.
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Ο Ιωάννης Καμαριανός είναι Αναπηρωτής καθηγητής Κοινωνιολογίας της Σχολικής Τάξης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Το 1991 έλαβε διδακτορική Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και το 1996 ανακηρύχθηκε διδάκτορας Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Διδάσκει επί 16 χρόνια στην Ανώτατη Εκπαίδευση τα αντικείμενα της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και του Σχολείου, της Κοινωνιολογίας και της Κοινωνιολογικής Θεωρίας, της Κοινωνικοποίησης και της Κοινωνιολογίας των Νέων Τεχνολογιών. Από το 1989 ως σήμερα είναι μέλος της ομάδας έκδοσης της επιστημονικής επιθεώρησης Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, Ακόμη, διετέλεσε ερευνητικός και επιστημονικός συνεργάτης στα Πανεπιστήμια Κρήτης και Θεσσαλίας, ενώ έχει διδάξει και στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα Κύπρου, Βιέννης και Σάλτσμπουργκ. Το ερευνητικό του έργο απέδωσε 35 δημοσιεύσεις και 46 ανακοινώσεις σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια.
Είναι τέλος συγγραφέας του βιβλίων :
—.(2002). Εκπαίδευση, εξουσία και ΜΜΕ. Αθήνα: Gutenberg.
Το βιβλίο είναι ενταγμένο στη σειρά: Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης & Κοινωνικής Πολιτικής. Επιστημονικός Σύμβουλος Καθ. Δ. Γ. Τσαούσης.
Κακανά Δ., Ι. Καμαριανός, Π. Μεταλλίδου, Κ. Μπότσογλου (2008).Οι επιδράσεις που ασκούν τα Μ.Μ.Ε. στην πληροφόρηση-διαμόρφωση των επαγγελματικών επιλογών των νέων, Αθήνα: Κυριακίδης.

Θάνος Θ., Καμαριανός Ι., Κυρίδης Α., Φωτόπουλος Ν., (2015). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg.

 

Σπουδές:
Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:
Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Διδακτική Εμπειρία:
Κύριο Ερευνητικό Έργο:
Μεταπτυχιακό:
Προπτυχιακό
Διδασκαλία – Μαθήματα:
2020-03-30T13:07:23+03:00