Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Κλήμης Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Επώνυμο: Άντζακας Γνωστικό Αντικείμενο: Ειδική Αγωγή με έμφαση στην Αγωγή Κωφών
Email: k.antzakas@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας: Τρίτη 09:00-11:00, Πέμπτη 12:00-13:00.
Τηλέφωνο: 2610 997757 Google Scholar:
Ο Κλήμης Άντζακας είναι επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (πρώην Π.Τ.Δ.Ε. – Ν. 4610/2019) με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Αγωγή με έμφαση στην Αγωγή Κωφών» (ΦΕΚ τ. Γ΄ 1315/14-12-2017). Είναι υπεύθυνος της Μονάδας Αγωγής Κωφών του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν σε θέματα εκπαίδευσης κωφών/βαρήκοων μαθητών. Συγκεκριμένα, θέματα γλωσσικής ανάπτυξης και γραμματισμού των κωφών/βαρήκοων μαθητών και τα θέματα γλωσσικής ανάλυσης της νοηματικής γλώσσας και εφαρμογής τους στην εκπαίδευση τόσο στο πλαίσιο της δίγλωσσης εκπαίδευσης των κωφών/βαρήκοων μαθητών (όπως αυτό ορίζεται από τον νόμο 3699/2008) όσο και στο γενικότερο πλαίσιο συμμετοχικής εκπαίδευσης (inclusion). Επιπλέον, στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται γνωστικά αντικείμενα που συνδέονται άμεσα με την εκπαίδευση των κωφών/βαρήκοων μαθητών: η γλωσσική κατάκτηση των παιδιών με κώφωση/βαρηκοΐα τόσο της προφορικής γλώσσας όσο και της νοηματικής γλώσσας, η έγκαιρη παρέμβαση και υποστήριξη των κωφών/βαρήκοων παιδιών και της οικογένειάς τους, τα θέματα επικοινωνίας και προσβασιμότητας για μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων αλλά για ενήλικες κωφούς/βαρήκοους καθώς και για την κοινότητα των Κωφών, οι ειδικές τεχνολογίες για την ακουστική υποστήριξη των μαθητών, οι τεχνολογικές εφαρμογές καθώς και οι τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και οι εφαρμογές τους στην εκπαίδευση, η διδασκαλία της νοηματικής γλώσσας και η εκπαίδευση διερμηνέων νοηματικής γλώσσας. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και έχει δημοσιεύσει εργασίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Ο Κλήμης Άντζακας γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε στο ΕΚΠΑ και πήρε πτυχίο από το τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Έλαβε υποτροφία από το ΙΚΥ και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήμιο City του Λονδίνου (City University of London) όπου απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ανθρώπινη Επικοινωνία, κατεύθυνση Σπουδές για Κωφούς-Εκπαίδευση Κωφών και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ανθρώπινη Επικοινωνία, στη Γλωσσολογία νοηματικής γλώσσας. Εργάστηκε για δεκατρία χρόνια στα Κ.Ε.Σ.Υ. (πρώην ΚΕ.Δ.Δ.Υ., πρώην Κ.Δ.Α.Υ.) ως ειδικός στη νοηματική γλώσσα κωφών/βαρηκόων υποστηρίζοντας κωφούς/βαρήκοους μαθητές στα γενικά και τα ειδικά σχολεία.
Έχει διδάξει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας , στο City University of London και στο Roehampton University. Στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών (2008), Λέκτορας (ΠΔ 407/80) εαρινό εξάμηνο. Στο Διδασκαλείο «Ευάγγελος Παπανούτσος» του Πανεπιστημίου Πατρών. Επιπλέον, έχει διδάξει κατόπιν προσκλήσεως στον τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
Από το 2018 είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν σε θέματα εκπαίδευσης κωφών/βαρήκοων μαθητών με έμφαση σε θέματα γλωσσικής ανάπτυξης και γραμματισμού των κωφών/βαρήκοων μαθητών καθώς και σε θέματα γλωσσολογίας και γλωσσικής ανάλυσης της νοηματικής γλώσσας. Επιπλέον συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με αναγνώριση νοηματικής γλώσσας από ηλεκτρονικές εφαρμογές και διδασκαλία της τόσο σε σχολικά πλαίσια όσο και στην τριτοβάθμιας εκπαίδευση.
Έχει δημοσιεύσει εργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Σπουδές:

2008. Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες Γλώσσας και Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου (PhD inLanguage and Communication Science, City University of London). Επιβλέπουσα: Prof. Bencie Woll.

2000. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ανθρώπινη Επικοινωνία κατεύθυνση Σπουδές για Κωφούς. Πανεπιστήμιο City τουΛονδίνου. (Postgraduate Diploma in Human Communication, City University of London).

1994. Πτυχίο Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας κατεύθυνση Ψυχολογία. ΕΚΠΑ, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.

1991. Επαγγελματική κατάρτιση. Δίπλωμα Διερμηνέα Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Πρόγραμμα Horizon κατάρτιση διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.

Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:

Eπίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (πρώην Π.Τ.Δ.Ε. – Ν. 4610/2019) με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Αγωγή με έμφαση στην Αγωγή Κωφών» (ΦΕΚ τ. Γ΄ 1315/14-12-2017).

Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Θέματα εκπαίδευσης κωφών/βαρήκοων μαθητών. Γλωσσική ανάπτυξη και γραμματισμός των κωφών/βαρήκοων μαθητών και τα γλωσσική ανάλυση της νοηματικής γλώσσας και εφαρμογές της στην εκπαίδευση.
Η γλωσσική κατάκτηση των παιδιών με κώφωση/βαρηκοΐα της προφορικής γλώσσας και της νοηματικής γλώσσας και η γλωσσική τους ανάπτυξη.
Η έγκαιρη παρέμβαση και υποστήριξη των κωφών/βαρήκοων παιδιών και των οικογενειών τους.
Η εκπαίδευση κωφών/βαρήκοων μαθητών και η συμμετοχική εκπαίδευση (inclusion).
Επικοινωνία και προσβασιμότητα για μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων αλλά για ενήλικες κωφούς/βαρήκοους καθώς και για την κοινότητα των Κωφών.
Οι ειδικές τεχνολογίες για την ακουστική υποστήριξη των μαθητών, οι τεχνολογικές εφαρμογές καθώς και οι τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και οι εφαρμογές τους στην εκπαίδευση.
Η διδασκαλία της νοηματικής γλώσσας και η εκπαίδευση διερμηνέων νοηματικής γλώσσας.

Διδακτική Εμπειρία:

Από το 2018 έως σήμερα στο τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (πρώην ΠΤΔΕ) στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών τα μαθήματα Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή, Ένταξη μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Θεωρία και Πράξη, Αγωγή Κωφών, Γλωσσολογία νοηματικής γλώσσας – Εφαρμογές στη δίγλωσση εκπαίδευση.
Από το 2018 έως σήμερα στο τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (πρώην ΠΤΔΕ) στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» τα μαθήματα Διδασκαλία μαθητών με ειδικές ανάγκες –  Εκπαίδευση κωφών μαθητών και Θεωρίες της Εκπαίδευσης.
Το 2018-2019 στο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
Το 2016-2018 στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Από το 2007 έως το 2012 στο Διδασκαλείο «Ευάγγελος Παπανούτσος» του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το 2008 ως Λέκτορας (ΠΔ 407/80) στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών.
Κατόπιν προσκλήσεως στον τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ (2011-2017).
Το 2003 ως στο Roehampton University of Surrey.
Το 1999 έως το 2000 στο City University of London

Κύριο Ερευνητικό Έργο:

Από το 2020 έως σήμερα μέλος κύριας ερευνητικής ομάδας. Πρόγραμμα: Erasmus+ Computer-assisted teaching of Sign Language using Computer Vision and Machine Learning. Συντονιστής: Δημήτρης Κοσμόπουλος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Από το 2020 έως σήμερα  κύριας ερευνητικής ομάδας. Πρόγραμμα: SignGuide – Αυτόματη ξενάγηση σε μουσείο με χρήση νοηματικής γλώσσας (Κωδικός Έργου Τ2ΕΔΚ-00982). Συντονιστής: Δημήτρης Κοσμόπουλος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Από το 2018 έως σήμερα μέλος κύριας ερευνητικής ομάδας. Πρόγραμμα: HealthSign – Ανάλυση νοηματικής γλώσσας σε κινητές συσκευές για διερμηνεία με έμφαση στις υπηρεσίες υγείας (Κωδικός Έργου Τ1ΕΔΚ-01299). Συντονιστής: Δημήτρης Κοσμόπουλος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών. http://xanthippi.ceid.upatras.gr/HealthSign

Από το 2018 έως σήμερα μέλος κύριας ερευνητικής ομάδας. Πρόγραμμα: Επικοινωνώ – Ανάπτυξη εφαρμογής για τη μετατροπή της νοηματικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο με χρήση έξυπνων συσκευών (Κωδικός Έργου Τ1ΕΔΚ-02469). Συντονιστής: Δημήτρης Παπαζαχαρίου, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Από το 2015 έως το 2016 ερευνητής με σύμβαση έργου στο ερευνητικό πρόγραμμα του Κέντρου Έρευνας ‘Αθηνά’ – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης (ΕΚ ‘Αθηνά’) / Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ) για το έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Προσβασιμότητας και Γλωσσικής Τεχνολογίας για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα και το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων».

Από το 2013 έως το 2015 μέλος της ερευνητικής ομάδας και ομάδας συγγραφής υλικού της Ομάδας για τη Σύνταξη του προγράμματος SignGram COAST Action IS 1006 “Unraveling the grammars of European sign languages: phathways tofull citizenship of the deaf signers and to the protection of their linguistic heritage: [Ξετυλίγοντας τις γραμματικές των Ευρωπαϊκών νοηματικών γλωσσών: πορείες προς την πλήρη ιδιότητα του πολίτη για  τους κωφούς νοηματιστές και την προστασία της γλωσσικής τους κληρονομιάς].

Το 2006 μέλος της ομάδας συγγραφής υλικού για την εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) με τίτλο «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για την Εκπαίδευση των Στελεχών Σ.Υ.Υ.». Ενότητα 1α του Κεφαλαίου Α, Άτομα με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες: Κωφά και Βαρήκοα άτομα.

Το 2006 μέλος της ομάδας παραγωγής υλικού του προγράμματος Delfi με τίτλο “Distance Learning and Life LongTraining for the Deaf people in the E-Commerce and New Technologies Sector via e-Learning Tools” [Εξ αποστάσεως και Δια Βίου Εκπαίδευσης για Κωφούς στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και στον Τομέα των Νέων Τεχνολογιών μέσω εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης (e-Lerning)].

Το 2003 έως το 2004 μέλος της ομάδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής στην κατηγορία Εκπαίδευση Παιδιών με Προβλήματα Ακοής. Έργο με τίτλο «Χαρτογράφηση – Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής».

Το 1996 έως το 1997 μέλος της ερευνητικής ομάδας για τη συλλογή νοημάτων και κωδικοποίηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, για τη δημιουργία εκπαιδευτικών υλικών για τη διδασκαλία Νοηματικής Γλώσσας σε περιβάλλον Multi Media. Φορέας: Δήμος Αργυρούπολης σε συνεργασία με ΕΜΠ και Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος. Πρόγραμμα Leonardo.

Το 1992 έως το 1994 μέλος της ερευνητικής ομάδας στο πρόγραμμα Horizon για την έρευνα στη φωνολογία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και την εκπαίδευση Κωφών δασκάλων ως εκπαιδευτές Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Φορείς: Δήμος Αργυρούπολης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Durham, Κέντρο Ολικής Επικοινωνίας – Δανία. Πρόγραμμα Horizon. Υπεύθυνος προγράμματος επικ. καθ. Βενέττα Λαμπροπούλου.

Μεταπτυχιακό:

Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Επιστήμες της Εκπαίδευσης”.
Διδασκαλία μαθητών με ειδικές ανάγκες –  Εκπαίδευση κωφών μαθητών (2018 έως σήμερα).
Θεωρίες Εκπαίδευσης (2020 έως σήμερα).

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Ειδική Αγωγή”.
Ειδική Αγωγή (2018-2019).

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου”.
Γλωσσική ανάπτυξη (2016-2018).

Διδασκαλείο «Ευάγγελος Παπανούτσος» του Πανεπιστημίου Πατρών.
Αγωγή Κωφών Ι (2007-20012).
Αγωγή Κωφών ΙΙ (2008-2012).

 

Προπτυχιακό

Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών.
1. Εισαγωγή στην ειδική αγωγή (2018 έως σήμερα).
2. Ένταξη μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Θεωρία και Πράξη (2019 έως σήμερα).
3. Αγωγή Κωφών (2018 έως σήμερα).
4. Γλωσσολογία νοηματικής γλώσσας – Εφαρμογές στη δίγλωσση εκπαίδευση (2018 έως σήμερα).

ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
Εισαγωγή στην ειδική αγωγή (2008).

Roehampton University (Μ. Βρετανία) Dpt of Media Culture and Language στο πρόγραμμα προπτυχιακώνσπουδών.
Linguistics of British Sign Language (2003).

City University of London (Μ. Βρετανία) Dpt of Language and Communication Science στο προπτυχιακό πρόγραμμασπουδών.
Sign Language (1999-2000).

Διδασκαλία – Μαθήματα:

Antzakas, K., Diakogiorgi, K., Lampropoulou, V. υ.έ. The writing skills of Greek deaf and hard of hearing students. Παρουσίαση στο 23rd International Congress of Education of the Deaf – ICED 2021. Brisbane Australia, 5-8 July 2021.

Τσιμπιδάκη, Α., Άντζακας, Κ., Γκιαούρη, Σ., Μαυροπαλιάς, Τ., Τραγουλιά, Ε., (επιμ.) υ.έ. Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Εισαγωγή στην ειδική εκπαίδευση (επιστημονική επιμέλεια της ελληνικής έκδοσης του Exceptional learners. An introduction to special education των Daniel P. Hallahan, James M. Kaufman Paige C. Pullen, 14 έκδοση, εκδόσεις Pearson), Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

Antzakas, K. υ.έ. Sign Language. In G. Giannakis, J. Brian, M Janse, I. Manolessou P. Filos (eds) Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Leiden/Boston, Brill.

Antzakas, K. υ.έ. Gesture. In G. Giannakis, J. Brian, M Janse, I. Manolessou P. Filos (eds) Encyclopedia of Greek Language and Linguistics. Leiden/Boston, Brill.

Ζαχαροπούλου, Β., Άντζακας, Κ., Παπαζαχαρίου, Δ. (έ.υ.). Το μορφολογικό μαρκάρισμα του πληθυντικού των ουσιαστικών στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), μία πρώτη προσέγγιση. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (14th ICGL)

Παναγιωτακόπουλος, Χ., Καρατράντου, Α., Άντζακας, Κ. (2020). Η διαδικτυακή εφαρμογή «Ελληνική Νοηματική Γλώσσα-1»: Θέματα σχεδίασης, κατασκευής και αξιολόγησης. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 13(1/2), (33-48).

Adaloglou, N., Chatzis, T.,  Papastratis, I.,  Stergioulas A.,  Papadopoulos, G., Zacharopoulou, V., Xydopoulos, G., Antzakas, K., Papazachariou, D., Daras, P. (2020) Comprehensive Study on Sign Language Recognition Methods. arXiv:2007.12530.

Kosmopoulos, D., Oikonomidis, C., Constantinopoulos, N., Arvanitis, N., Antzakas, K., Bifis, A, Lydakis, G., Roussos, A., Argyros, A. (2020). Towards a visual Sign Language dataset for home care services. Proceedings of the 15th IEEE International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition vol. 1 (pp 622-626).

Ζαχαροπούλου, Β., Άντζακας, Κ., Παπαζαχαρίου, Δ. (2020). Η διαλεκτική ποικιλία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Μελέτες για την Ελληνική γλώσσα 40 (2020) (σελ. 127-138)

Constantinopoulos, C., Kosmopoulos, D., Argyros, A., Oikonomidis, I., Lampropoulou, V., Antzakas, K., Panagopoulos,C., Menychtas, A., Theoharatos, C. 2019. The HealthSign project, current state and future activities”, Proceedings of the 10th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications”, IISA 2019, Patras, Greece, 15-17 July 2019.

Antzakas, K., Donati, K. (2017). Declaratives. In J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau, and M. Steinbach (eds.), The SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing (pp. 288-289). Berlin/New York: Mouton de Gruyter. https://www.degruyter.com/view/product/467598?rskey=haAzTx

Antzakas, K., Donati, K. (2017). Negatives. Chapter 1 of Part V. In J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau, and M. Steinbach (eds.), The SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing (pp. 321-333). Berlin/New York: Mouton de Gruyter.https://www.degruyter.com/view/product/467598?rskey=haAzTx

Donati, K., Antzakas, K. (2017). Exclamatives. In J. Quer, C. Cecchetto, C. Donati, C. Geraci, M. Kelepir, R. Pfau, and M. Steinbach (eds.), The SignGram Blueprint: A guide to sign language grammar writing (pp. 315-321). Berlin/New York: Mouton de Gruyter. https://www.degruyter.com/view/product/467598?rskey=haAzTx

Antzakas, K., Quer, J. 2015. Η Ρηματική συμφωνία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 35ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 8-10 Μαΐου 2014 (σελ. 92-105).

Antzakas, K. 2008. Aspects of morphology and syntax of negation in Greek Sign Language. Sign Language & Linguistics 11(2), (265-275).

Άντζακας, Κ. 2008. Το πεδίο εμβέλειας της άρνησης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Πρακτικά 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (8th ICGL). Ιωάννινα, 30-8 έως 2-9-2007 (σελ 635-645)

Άντζακας, Κ. 2007. Μορφολογία και Σύνταξη της Άρνησης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Κωφοί στην Ελληνική Πραγματικότητα», Μονάδα Αγωγής Κωφών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 7-9 Σεπτεμβρίου 2007.

Antzakas, K. 2006 The use of negative head movements in Greek Sign Language. In Zeshan, U. (ed.), Interrogative and negative constructions in sign languages (pp. 258-270). Sign Language Typology Series No. 1. Nijmegen: Ishara Press

Άντζακας, Κ. 2003. Στοιχεία άρνησης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 23ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 17 –19 Μαΐου 2002 (σελ 605-613). Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Κυριακίδη.

Antzakas, K., Woll, B. 2001. Head movements and negation in Greek Sign Language. In I. Wachsmuth, T. Sowa (Ed.),Gesture and Sign Language in Human-Computer Interaction, International Gesture Workshop (pp. 193-196). Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag.

 

 

2021-10-24T18:15:57+03:00