Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Κλεοπάτρα Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Επώνυμο: Διακογιώργη Γνωστικό Αντικείμενο: Αναπτυξιακή Ψυχολογία με έμφαση στην ανάπτυξη και στην επεξεργασία της γλώσσας
Email: kdiakogiorgi@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας: Δευτέρα 13.00-15.00 και Τετάρτη 14.00-16.00
Τηλέφωνο: 2610 969746 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=el&authuser=2&user=ZCKN0sgAAAAJ
Η Κλεοπάτρα Διακογιώργη πραγματοποίησε τις προπτυχιακές της σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ και κατόπιν στο Université Aix – Marseille Ι από όπου πήρε Maîtrise στις Επιστήμες της Γλώσσας. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές αρχικά στο Université de Paris -Sorbonne (Ρaris IV) και κατόπιν στο Université de Paris Sorbonne (Paris V – René Descartes) από όπου πήρε και το διδακτορικό της δίπλωμα στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία με ειδίκευση στην Ψυχογλωσσολογία ως υπότροφος του CNRS. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη μελέτη κυριότερα της γνωστικής και γλωσσικής ανάπτυξης αλλά και συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών κυριότερα μέσης παιδικής ηλικίας αλλά και πρώτης παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Το μεγαλύτερο μέρος τού δημοσιευμένου της έργου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εστιάζεται στη γλωσσική ανάπτυξη και επεξεργασία σε παιδιά μέσης παιδικής ηλικίας, τυπικής αλλά και μη τυπικής ανάπτυξης (κυρίως παιδιά με αναγνωστικές και ορθογραφικές δυσκολίες και κωφά παιδιά). Διδάσκει, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Ψυχογλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο Πατρών καθώς και σε άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Έχει συμμετάσχει είτε ως επιστημονική υπεύθυνη είτε ως μέλος ερευνητικών ομάδων σε πολλά προγράμματα σχετικά με θέματα τυπικής και μη τυπικής γλωσσικής ανάπτυξης και επεξεργασίας όπως επίσης και στην κατασκευή ψυχομετρικού εργαλείου για τη διαγνωστική διερεύνηση δυσκολιών στο γραπτό λόγο. Πολλές ερευνητικές της εργασίες έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή και πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια. Διαθέτει σημαντική διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο από το 1998 μέχρι σήμερα στο ΤΕΙ Λογοθεραπείας Πατρών, στην ΑΣΠΑΙΤΕ Πατρών, στο Διδασκαλείο του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, στο ΠΤΔΕ καθώς και στα τμήματα Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Τμήμα Ψυχολογίας και ΦΠΨ του ΕΚΠΑ και στο ΕΑΠ. Έχει διατελέσει μέλος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας του κοινού ΜΠΣ ΕΑΠ και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου» ενώ από το 2018 είναι μέλος της ΕΔΕ (Ειδικής Διϊδρυματικής Επιτροπής) αυτού του ΜΠΣ, συντονίστρια ή βοηθός συντονιστή και μέλος ΣΕΠ στην Ενότητα «ΕΑΓ 51»  «Γλωσσική Ανάπτυξη». Υπήρξε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΜΠΣ του Πανεπιστημίου Πατρών “Επιστήμες της Εκπαίδευσης” ενώ είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΜΠΣ “Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων – Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες”.   Είναι μέλος επιστημονικών εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώ από το 2013 μέχρι το 2017 υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΨΕ.
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Η Κλεοπάτρα Διακογιώργη πραγματοποίησε τις προπτυχιακές της σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ και κατόπιν στο Université Aix – Marseille Ι από όπου πήρε Maîtrise στις Επιστήμες της Γλώσσας. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές αρχικά στο Université de Paris -Sorbonne (Ρaris IV) και κατόπιν, ως υπότροφος του Ιδρύματος Σαριπόλου, στο Université de Paris Sorbonne (Paris V – René Descartes) από όπου πήρε και το διδακτορικό της δίπλωμα στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία με ειδίκευση στην Ψυχογλωσσολογία ως υπότροφος του του Γαλλικού Υπουργείου Έρευνας και Τεχνολογίας (CNRS). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη μελέτη της γνωστικής, γλωσσικής και συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών κυριότερα μέσης παιδικής ηλικίας αλλά και πρώτης παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Διδάσκει, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Ψυχογλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο Πατρών καθώς και σε άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Σπουδές:

1984: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ

1988:  Maîtrise en Sciences du Language, Université d’Aix – Marseille Ι

1990:   D.Ε.Α (Diplôme d’ Etudes Approfondies) en ‘Etudes Grecques, Université de Paris -Sorbonne (Ρaris IV)

1991:      D.E.A (Diplôme d’ Etudes Approfondies) en Psychologie Développementale, Laboratoire de Psychologie du Développement και Laboratoire de Psychologie Expérimentale, Πανεπιστημίο Paris-Sorbonne (Paris V-René Descartes)

1996:      Doctorat Νouveau Régime de l’ Université Paris-Sorbonne (Paris  V – René Descartes) en Psychologie Développementale

 

Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Αναπτυξιακή Ψυχολογία με έμφαση στην ανάπτυξη και στην επεξεργασία της γλώσσας

Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Γνωστική, γλωσσική ανάπτυξη και συναισθηματική ανάπτυξη παιδιών κυριότερα μέσης παιδικής ηλικίας αλλά και πρώτης παιδικής και εφηβικής ηλικίας, τυπικής αλλά και μη τυπικής ανάπτυξης (κυρίως παιδιά με αναγνωστικές και ορθογραφικές δυσκολίες και κωφά παιδιά).

Διδακτική Εμπειρία:

Διδασκαλία σε προπτυχιακό επίπεδο

1997 (Β΄ εξάμηνο):  Διδασκαλία του μαθήματος «Γνωστική Ψυχολογία» στο τμήμα Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. Πατρών

Διδασκαλία στο πρόγραμμα εξομοίωσης και στο Διδασκαλείο Πατρών

2003 – 2004: Διδασκαλία στο Πρόγραμμα εξομοίωσης του Πανεπιστημίου Πατρών

1999 – 2011: Διδασκαλία των μαθημάτων «Εισαγωγή στην Ψυχολογία», και «Εξελικτική Ψυχολογία» και «Ψυχογλωσσολογία» στους φοιτητές του Διδασκαλείου του Πανεπιστημίου Πατρών

Διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο

2003-2013: Διδασκαλία του μαθήματος «Ψυχογλωσσολογία» στο Μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, ειδίκευση: Μαθησιακές δυσκολίες, Δυσλεξία και Αγωγή Κωφών.

 

2004-2007: Διδασκαλία «Ψυχογλωσσολογία» στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στη Σχολική Ψυχολογία  του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

2014-2015: Διδασκαλία του Μαθήματος «Αναπτυξιακή Ψυχολογία» στο Μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, ειδίκευση: «Ανάπτυξη και Συμβουλευτική της Σταδιοδρομίας».

 

2014-2015: Διδασκαλία του Μαθήματος «Αναπτυξιακή Ψυχολογία» στο Μεταπτυχιακό τμήμα του ΦΠΨ του ΕΚΠΑ «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» (Β΄ Εξάμηνο).

 

2015-2016: Διδασκαλία του Μαθήματος «Αναπτυξιακή Παιδιού και Εφήβου» (Υποχρεωτικό) στο Μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» (Α΄εξάμηνο).

 

2015-2016: Διδασκαλία του Μαθήματος «Ψυχογλωσσολογία» στο Μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» (Β΄ εξάμηνο).

 

2016-2017: Διδασκαλία του Μαθήματος «Αναπτυξιακή Παιδιού και Εφήβου» στο Μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» (Α΄ εξάμηνο).

 

2017-2018: Διδασκαλία του Μαθήματος «Αναπτυξιακή Παιδιού και Εφήβου» στο Μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» Ειδίκευση 1: Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Παιδιών και Εφήβων: Μαθησιακές Ικανότητες και Μαθησιακές Δυσκολίες(Α΄ εξάμηνο).

2017-2018: Διδασκαλία του Μαθήματος «Ψυχογλωσσολογία» στο Μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» Ειδίκευση 1: Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Παιδιών και Εφήβων: Μαθησιακές Ικανότητες και Μαθησιακές Δυσκολίες (Β΄ εξάμηνο).

2018-2019: Διδασκαλία του Μαθήματος «Αναπτυξιακή Παιδιού και Εφήβου» στο Μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» Ειδίκευση 1: Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Παιδιών και Εφήβων: Μαθησιακές Ικανότητες και Μαθησιακές Δυσκολίες (Α΄ εξάμηνο).

2018-2019: Διδασκαλία του Μαθήματος «Ψυχογλωσσολογία» στο Μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» Ειδίκευση 1: Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Παιδιών και Εφήβων: Μαθησιακές Ικανότητες και Μαθησιακές Δυσκολίες (Β΄ εξάμηνο).

2019-2020: Διδασκαλία του Μαθήματος «Αναπτυξιακή Παιδιού και Εφήβου» στο Μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» (Α΄ εξάμηνο).

2019-2020: Διδασκαλία του Μαθήματος «Ψυχογλωσσολογία» στο Μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών «Σπουδές στην Εκπαίδευση», Ειδίκευση 1: Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Παιδιών και Εφήβων: Μαθησιακές Ικανότητες και Μαθησιακές Δυσκολίες (Β΄ εξάμηνο).

2020-2021: Διδασκαλία του Μαθήματος «Αναπτυξιακή Παιδιού και Εφήβου» στο Μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» Ειδίκευση 1: Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Παιδιών και Εφήβων: Μαθησιακές Ικανότητες και Μαθησιακές Δυσκολίες (Α΄ εξάμηνο).

2020-2021: Διδασκαλία του Μαθήματος «Ψυχογλωσσολογία» στο Μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» Ειδίκευση 1: Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Παιδιών και Εφήβων: Μαθησιακές Ικανότητες και Μαθησιακές Δυσκολίες (Β΄ εξάμηνο).

2021-202: Διδασκαλία του Μαθήματος «Αναπτυξιακή Παιδιού και Εφήβου» στο Μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» Ειδίκευση 1: Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Παιδιών και Εφήβων: Μαθησιακές Ικανότητες και Μαθησιακές Δυσκολίες (Α΄ εξάμηνο).

 

2021-2022: Διδασκαλία του Μαθήματος «Ψυχογλωσσολογία» στο Μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» Ειδίκευση 1: Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Παιδιών και Εφήβων: Μαθησιακές Ικανότητες και Μαθησιακές Δυσκολίες (Β΄ εξάμηνο).

Άλλο διδακτικό έργο (επιμόρφωση –κατάρτιση)

 

2017-2018: Διδασκαλία του Μαθήματος «Αναπτυξιακή  Ψυχολογία» στο πλαίσιο του Προγράμματος Παιδαγωγικής Επάρκειας. ΕΚΠΑ.

 

2016-2020: Συν-διδασκαλία του μαθήματος «Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας» στο πλαίσιο των προγραμμάτων δια βίου μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών και πιο συγκεκριμένα στο πρόγραμμα «Κατάρτιση εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας». Επιστημονικός υπεύθυνος: Γιώργος Νικολάου, Καθηγητή και πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας.

2019-2020: Διδασκαλία του μαθήματος «Γλωσσική ανάπτυξη και ανάπτυξη του γραμματισμού σε κωφά και ακούοντα παιδιά» στο πλαίσιο του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών στο πρόγραμμα «Κατάρτιση διερμηνέων νοηματικής γλώσσας». Επιστημονικός υπεύθυνος: Κλήμης Άντζακας, Επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας.

Κύριο Ερευνητικό Έργο:

Το μεγαλύτερο μέρος τού δημοσιευμένου της έργου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εστιάζεται στη γλωσσική ανάπτυξη και επεξεργασία σε παιδιά μέσης παιδικής ηλικίας, τυπικής αλλά και μη τυπικής ανάπτυξης (κυρίως παιδιά με αναγνωστικές και ορθογραφικές δυσκολίες και κωφά παιδιά). Έχει συμμετάσχει είτε ως επιστημονική υπεύθυνη είτε ως μέλος ερευνητικών ομάδων σε πολλά προγράμματα σχετικά με θέματα τυπικής και μη τυπικής γλωσσικής ανάπτυξης και επεξεργασίας όπως επίσης και στην κατασκευή ψυχομετρικού εργαλείου για τη διαγνωστική διερεύνηση δυσκολιών στο γραπτό λόγο. Πολλές ερευνητικές της εργασίες έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή και πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια.

Μεταπτυχιακό:

Α΄ εξάμηνο: «Αναπτυξιακή Παιδιού και Εφήβου» στο Μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» Ειδίκευση 1: Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Παιδιών και Εφήβων: Μαθησιακές Ικανότητες και Μαθησιακές Δυσκολίες.
Β΄ εξάμηνο: «Ψυχογλωσσολογία» στο Μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών «Σπουδές στην Εκπαίδευση», Ειδίκευση 1: Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Παιδιών και Εφήβων: Μαθησιακές Ικανότητες και Μαθησιακές Δυσκολίες.

Προπτυχιακό

Α΄ ΕΤΟΣ (ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) – Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

«Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι: Γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη» (Υποχρεωτικό)

Β΄ ΕΤΟΣ – Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ: Συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη» (Επιλογής)

Γ΄ ΕΤΟΣ – Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ψυχογλωσσολογία Ι :  Η ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων επεξεργασίας της γλώσσας» (Επιλογής)

Γ΄ ΕΤΟΣ – ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ψυχογλωσσολογία ΙΙ: Ειδικά θέματα γλωσσικής επεξεργασίας και αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές» (Επιλογής)

 

 

Διδασκαλία – Μαθήματα:

 

 1. Διδακτορική Διατριβή

 

Υποστήριξη: 1996

 

Τίτλος: Contraintes morphologiques et séquentielles dans le traitement de phrases en grec: étude développementale.

 

«Περιορισμοί μορφολογικοί και σχετικοί με την ακολουθία των λέξεων στην επεξεργασία προτάσεων στα ελληνικά: Αναπτυξιακή έρευνα».

 

Tome Α et Β, Thèse pour le Doctorat Nouveau.

Tome Α (229 σελίδες) et Τome B (100 σελίδες)

 

 

 1. Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

 

 1. Kail, M., & Diakogiorgi, K. (1994). Morphology and Word Order in the Processing of Greek Sentences: a Crosslinguistic and Developmental Perspective, in I. Phillipaki-Warburton, K. Nicolaidis & M. Sifianou (Eds.). Themes in Greek Linguistics, Current Issues in Linguistic Theory, Amsterdam, John Benjamins Pub. Co., 325-332.

 

 1. Proscolli, A., & Diakogiorgi, K. (1995).  Nécessités et contraintes lors      de l’appréhension des textes médicaux: esquisse d’une étude experimentale, Collection Paroles et Actes, Comprendre les langues aujourd’hui, CA TILV, éditeur, 227-239.

 

 1. Kail, M., & Diakogiorgi, K. (1998). On-line Integration of Morphosyntactic Cues by Greek Children and Αdults: A Crosslinguistic Perspective  in N. Dittmar & Z. Penner (Eds) – Issues in the Theory of Language Acquisition, Essays in Honor of Jorgen Weissenborn, Bern, Peter Lang, 177-201.

 

 1. Διακογιώργη, Κ., Βαλμάς, Θ., & Μπαρής, Θ. (2006).   Η εξαίρεση στον κανόνα: μια γνωστική προσέγγιση του φαινομένου στην ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας, στο Παπούλια-Τζελέπη Π., Φτερνιάτη Α., Θηβαίος, Κ. (επιμ.), Έρευνα και Πρακτική του Γραμματισμού στην Ελληνική Κοινωνία.  Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 319-333.

 

 1. Διακογιώργη, Κ. (2001). Ανάπτυξη των επεξεργαστικών ικανοτήτων των παιδιών στη γλώσσα και διδασκαλία της γλώσσας. Στο Μ. Βάμβουκας και Α. Χατζιδάκη (επιμ.) Μάθηση και Διδασκαλία της Ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης Γλώσσας (τόμ. Α, 83-94). Αθήνα: Ατραπός.

 

 1. Πόταρη, Δ. Διακογιώργη, Κ., Γκιώνη, Ε., & Ζάννη, Ε. (2001). Η έννοια του γεωμετρικού σχήματος στα παιδιά και ο ρόλος της γλώσσας. Στο Τζεκάκη Μ. (επιμ.) Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 164-170.

 

 1. Διακογιώργη, Κ., & Πόταρη, Δ. (2004). Γνωστική και μεταγνωστική επεξεργασία της έννοιας του γεωμετρικού σχήματος: η περίπτωση του τετραπλεύρου. Στο Ν. Μακρής & Δ. Δεσλή (επιμ.) Η Γνωστική Ψυχολογία σήμερα: Γέφυρες για τη μελέτη της νόησης. (σελ. 307-309). Αθήνα: Τυπωθήτω.

 

 1. Διακογιώργη, Κ., & Μαμωνά, Χ. (2004). Η αλληλεπίδραση φωνολογικών και μορφολογικών στρατηγικών στην ορθογραφική απόδοση ληκτικών μορφημάτων στα ελληνικά από μαθητές του Δημοτικού σχολείου. Στο Ν. Μακρής & Δ. Δεσλή (επιμ.) Η Γνωστική Ψυχολογία σήμερα: Γέφυρες για τη μελέτη της νόησης. (σελ. 253-257). Αθήνα: Τυπωθήτω.

 

 1. Σπηλιωτοπούλου, Β., Διακογιώργη Κ. & Παπαντωνίου Β. (2009). Χαρακτηριστικά ιστορικών στοιχείων στα βιβλία μαθηματικών Γυμνασίου. Στο Φ. Καλαβάσης, Σ. Καφούση, Μ. Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Χ. Σκουμπουρδή & Γ. Φεσάκης, Μαθηματική Εκπαίδευση και οικογενειακές πρακτικές. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος. (σελίδες;)

 

 1. Diakogiorgi, K., Lampropoulou, V., & Makarona, A. (2020). Literacy Development of Deaf and Hard-of-Hearing Students in Greece in Wang, Q., Andrews, J. F., Moores, D. F., & Miller, M. S (Eds)- Literacy and Deaf Education: Toward a Global Understanding (pp. 174 – 202). Gallaudet University Press.

 

 

 

 

 1. Κατασκευή Ψυχομετρικού εργαλείου
 2. Πόρποδας, Κ.,  Διακογιώργη, Κ., Δημάκος, Ι., & Καραντζής, Ι. (2007). Εργαλείο διαγνωστικής διερεύνησης δυσκολιών στο γραπτό λόγο των μαθητών Γ΄-ΣΤ΄ Δημοτικού. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ-ΕΠΕΑΕΚ.
 3. Λήμμα σε λεξικό
 4. Διακογιώργη, Κ. (2007). Το λήμμα «σχολική ετοιμότητα» στο Λεξικό Παιδαγωγικής, εκδ. Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη. Επιμέλεια: Παναγιώτης Ξωχέλλης.
 5. Επιμέλεια βιβλίου, κεφαλαίων σε βιβλίο, Ειδικού Τεύχους
 6. Διακογιώργη, Κ. (2019). Η κατάκτηση της Γλώσσας. Gutenberg.Επιστημονική Επιμέλεια της ελληνικής μετάφρασης του βιβλίου της Kail, M., (2015) L’ acquisition du langage: «Que sais-je?» no 3939. Presses Universitaires de France .
 7. Διακογιώργη, Κ. (2020) (επιμ.). Η Βιολογική Βάση της Γλωσσικής Ανάπτυξης στο Η. Hoff,  Γλωσσική Ανάπτυξη (Μ. Μαρτζούκου & Δ. Παπαδοπούλου (επιμ.) (σελ. 61-124). Broken Hill Publishers.
 8. Διακογιώργη, Κ. (2020) (επιμ.). Οι Βάσεις της Γλωσσικής Ανάπτυξης στις Γενικές Δεξιότητες και την Εμπειρία της Επικοινωνίας στο Η. Hoff,  Γλωσσική Ανάπτυξη (Μ. Μαρτζούκου & Δ. Παπαδοπούλου (επιμ.) (σελ. 125-178). Broken Hill Publishers.
 9. Ράλλη, Α. Μ., Διακογιώργη, Κ., Καρούσου, Α., & Χρυσοχόου, Ε. (Επιμ.) (2020). Ειδικό τεύχος του Κλάδου Αναπτυξιακής Ψυχολογίας. Ψυχολογία: το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας.

 

 

 1. Εκπαιδευτικό Υλικό
 2. Διακογιώργη, Κ., Μπαρής, Θ., Στεργιόπουλος, Χ. & Τσιλιγκιριάν, Ε. (2007). Το Βιβλίο της Γλώσσας της Δ΄ Δημοτικού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ανάδοχος: Ελληνικά Γράμματα.

 

 1. Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά με κριτές (ελληνικά και διεθνή)

            και σε Πρακτικά Συνεδρίων (ελληνικών και διεθνών).

 1. Diakogiorgi, K.  & Kail, M. (1996).  De l’ intérêt psycholinguistique d’ une  langue minoritaire: cas du grec, Diàlogos Hispànicos, 17, Las lenguas en la Europa Comunitaria II, 111-135.
 2. Διακογιώργη, Κ. (1998). Ανάπτυξη των μεταγλωσσικών ικανοτήτων και επεξεργασία της πρότασης «on-line». Πρακτικά της 18ης Ετήσιας Συνάντησης Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας. Θεσσαλονίκη, 167-180.
 3. Διακογιώργη, Κ., & Φωτοπούλου, Α.  (2002). Οι στερεότυπες προτάσεις και η επεξεργασία τους από παιδιά σχολικής ηλικίας. Πρακτικά της 21ης  Ετήσιας Συνάντησης Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας, Θεσσαλονίκη, 180-191.
 4. Διακογιώργη, Κ.,  Αθανασιάδου, Π., & Μουρούζη, Α. (2002). Η ανάπτυξη των αναφορικών ικανοτήτων των παιδιών στον αφηγηματικό τους λόγο: Διαγλωσσική έρευνα. Πρακτικά της Ετήσιας Συνάντησης Εργασίας του Τομέα Γλωσσολογίας, Θεσσαλονίκη, 171-179.
 5. Potari, D., Diakogiorgi, K., & Zanni, E. (2003). Similes as a tool for exploring children’s thinking about geometrical shapes, CERME 3: Proceedings of the third Conference of the European Society for Research in Mathematics Education.
 6. Διακογιώργη, Κ., Μπαρής, Θ. & Βαλμάς, Θ. (2005). Ικανότητα χρήσης μορφολογικών στρατηγικών στην ορθογραφημένη γραφή από μαθητές της Α΄ τάξης του δημοτικού, Ψυχολογία, 12(4), 568-586.
 7. Διακογιώργη, Κ.,  Τασιοπούλου, Γ., & Κουρκούτα, Β. (2008). Διερεύνηση γνωστικών και γλωσσικών παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ορθογραφικών ικανοτήτων των παιδιών του Δημοτικού σχολείου. Νόησις, 4, 167-196.
 8. Diakogiorgi, K., & Tassiopoulou, G. (2011). The development of spelling production and orthographic awareness in young greek spellers. Proceedings of the 9th International Conference on Greek Linguistics, Ohio State University, 372-382.

27.  Mini, M., Diakogiorgi, K., & Fotopoulou, A. (2011). What can children tell us about idiomatic phrases’ fixedness: the psycholinguistic relevance of a linguistic model. Discours 9.

 1. Diakogiorgi, K., & Fotopoulou, A. (2012). Interpretation of Idiomatic Expressions by Greek Speaking Children: Implications for the Linguistic and Psycholinguistic Research. Lingvisticae Investigations 35(1), 1-27.
 2. Diakogiorgi, K., Katribouza, D., & Paila, K. (2015). The development of writing skills of deaf and hard of hearing children. Proceedings of the 22nd International Congress on the education of the deaf, Athens.
 3. Logotheti, F., Diakogiorgi, K., & Lampropoulou, V. (2015). An evaluation of spelling errors of deaf and hard of hearing students in Greece. Proceedings of the 22nd International Congress on the education of the deaf, Athens.
 4. 31. Diakogiorgi, K., & Tsiligirian, E. (2016). Parents’ and School Career Counsellors’ Evaluations of the Occupational Competence of Children with dyslexia. The European Journal of Counseling Psychology, 4(1), 32-61.
 5. Διακογιώργη, Κ., Ράλλη, Α.Μ., Καλογερή, Β. & Γεωργούλια, Φ. (2018). Mοτίβα ορθογραφικών λαθών μαθητών του δημοτικού σχολείου με δυσλεξία: μια γλωσσική ανάλυση. Ελληνική επιθεώρηση ειδικής αγωγής, Ειδικό Τεύχος: Αναπτυξιακή Δυσλεξία (επιμ. Φ. Βλάχος). Εκδόσεις: Γρηγόρη.
 6. Πανταζοπούλου, E-T., & Διακογιώργη, Κ. (2018). Oρθογραφικές δυσκολίες παιδιών με και χωρίς ορθογραφικές δυσκολίες. Ελληνική επιθεώρηση ειδικής αγωγής, Ειδικό Τεύχος: Αναπτυξιακή Δυσλεξία (επιμ. Φ. Βλάχος). Εκδόσεις: Γρηγόρη.
 7. Vassilopoulos, S., Diakogiorgi, K., Brouzos, A., Moberly, N., & Chasioti, M. (2018). A Problem-Oriented Group Approach to Reduce Children’s Fears and Concerns About the Secondary School Transition. Journal of Psychologists and Counsellors in Schools, 28(1), 84-101. doi:10.1017/jgc.2018.1
 8. Bourazeri, E., Diakogiorgi, K., & Fterniati, A. (2018). Investigation of 5th graders’ capacity to revise their argumentative Writing. Proceedings of The International Conference on Educational Research “Confronting Contemporary Educational Challenges through Research”, University of Patras, https://uperc2017.events.upatras.gr/, pp. 450-461.
 9. Διακογιώργη, Κ., Φιλιππάτου, Δ., Ράλλη, Α. M., Ρούσσος, Π., Χρυσοχόου, Ε., Δημητροπούλου, Π. (2020). Δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου τυπικών μαθητών και μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο: Ομοιότητες και διαφορές. Στο Ράλλη, Α. Μ., Διακογιώργη, Κ., Καρούσου, Α., & Χρυσοχόου, Ε. (Επιμ.). Ακαδημαϊκά συναισθήματα και κίνητρα για την ανάγνωση: Προκαταρκτικά ευρήματα για την ανάπτυξη και τη συσχέτισή τους στην παιδική ηλικία και την προεφηβεία. Στο Ψυχολογία: το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Ειδικό Τεύχος του Κλάδου Αναπτυξιακής Ψυχολογίας.
 10. Δημητροπούλου, Π., Φιλιππάτου, Δ., Χρυσοχόου, Ε., Ρούσσος, Π., Ράλλη, Α., Διακογιώργη, Κ., Οικονόμου, Α., Γρίβα, Α. & (2020). Η συμβολή των ψυχοσυναισθηματκών παραγόντων στην αναγνωστική κατανόηση σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 11. Vassilopoulos, S., Vlachou, E., Brouzos, A., Moberly, N., Misailidi, P., & Diakogiorgi, K. (2021). Ability to distinguish genuine from non-genuine smiles in children aged 10-to 12-years: Associations with peer status, gender, social anxiety and level of empathy. Hellenic Journal of Psychology, 18(1), 1-18.
 12. Ralli, A. M., Chrysochoou, E., Roussos, P., Diakogiorgi, K., Dimitropoulou, P., & Filippatou, D. (2021). Executive Function, Working Memory, and Verbal Fluency in Relation to Non-Verbal Intelligence in Greek-Speaking School-Age Children with Developmental Language Disorder. Brain Sciences, 11(5), 604.
 13. Pantazopoulou, E., J., Polychroni, F., Diakogiorgi, K. et al. (2022). Accuracy and consistency in morphological spelling: evidence from Greek-speaking children with and without spelling difficulties. Reading and Writing, 35,275–302. https://doi.org/10.1007/s11145-021-10174-1
2021-10-24T18:10:05+03:00