Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Μενέλαος Βαθμίδα: ΕΔΙΠ
Επώνυμο: Σαρρής Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάπτυξη του γραμματισμού σε παιδιά σχολικής ηλικίας
Email: msarris@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας: Πέμπτη 12:00 - 14:00 (Εργαστήριο γνωστικής ανάλυσης της μάθησης, γλώσσας & δυσλεξίας) - Α΄ όροφος
Τηλέφωνο: +302610969725 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=V1It43AAAAAJ&hl=el&oi=ao
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
Σπουδές: Εκπαίδευση
 • 1987-88: 1ο Γενικό Γυμνάσιο Κηφισιάς.
 • 1990-91: 1ο Γενικό Λύκειο Κηφισιάς.
 • 1992-96: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας.
 • 1997-98: University of Bristol, School of Education, Master of Education. Dissertation: “The relation between orthography and phonology on spelling performance of Greek schoolchildren of 6th grade“.
 • 2011: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, PhD. Τίτλος διατριβής: “H μάθηση της θεμελιακής ανάγνωσης στην ελληνική γλώσσα“.
Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:
Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 • Γνωστική πειραματική ψυχολογία
 • Μάθηση της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής
 • Αναγνωστική ευχέρεια
 • Μεθοδολογία έρευνας και στατιστική ανάλυση δεδομένων
Διδακτική Εμπειρία:

Διδακτική εμπειρία

 • 2002 – 2019: Δάσκαλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από 20-9-2002 έως 2-5-2019.
 • 2017 – 2019:  Διδασκαλία στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών στο υποχρεωτικό μάθημα «Πρακτικές Ασκήσεις στο Σχολείο». Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, ως διδάσκων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80.
 • 2017 – 2018:  Διδασκαλία στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών στο μάθημα επιλογής «Διδασκαλία πρώτης ανάγνωσης και γραφής». Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 (κωδικός μαθήματος: PED_305, κωδικός σύμβασης: 11589).
 • 2014: Επιμορφωτής στο σεμινάριο με θέμα «Κατασκευή Εκπαιδευτικού Βίντεο», που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Η/Υ & Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΗΥΕΤ) του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • 2007 – 2008: Διδασκαλία στο μάθημα «Δυσκολίες Μάθησης, Ανάγνωσης & Γραφής – Δυσλεξία» (κωδ. Γ 203) στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2007-2008.
 • 2007 – 2008: Επιμορφωτής στο έργο ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠ.Ε.Π.Θ 2007-2008 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στις μαθησιακές δυσκολίες».
 • 2006 – 2009: Επιμορφωτής στο ΠΕΚ Πατρών στη διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας και των Μαθηματικών.
 • 2002 – 2005: Διδασκαλία ως επιστημονικός συνεργάτης στο γνωστικό αντικείμενο Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές στο «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δάσκαλοι) 2002-2005 – ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών».
 • 2001 – 2002: Διδασκαλία στο τμήμα ΣΥΠ της ΠΑΤΕΣ Πατρών στο μάθημα «Η Στατιστική στη Συμβουλευτική και στον Προσανατολισμό». Α’ εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2001-2002.
 • 2001 – 2002: Διδασκαλία στο τμήμα ΣΥΠ της ΠΑΤΕΣ Πατρών στο μάθημα «Στοιχεία Επαγγελματικής Αξιολόγησης και Ψυχομετρίας». Β’ εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2001-2002.
Κύριο Ερευνητικό Έργο:

Ερευνητική Δραστηριότητα

 • 2021: Συμμετοχή στο έργο «DEVELOP A CURRICULUM FOR TRAINING PURPOSES BASED ON THE BEHAVIOR MANAGEMENT TECHNIQUES IDENTIFIED», στα πλαίσια του ΠΕ: “IO2 VIRTUOUS Curriculum” – Eramus KA2 – VIRTUOUS- 079205 -Χρησιμοποιώντας Συνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα (CVE) για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη διαχείριση προκλητικών συμπεριφορών των μαθητών, με Φ.Κ.: 81459 που χρηµατοδοτείται από: ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ.
 • 2021: Συμμετοχή στο έργο «DEVELOP A VIRTUAL LEARNING ENVIROMENT (VLE) WITH A RANGE OF STUDENT CHARACTERS (AVATARS) FOR TRAINING PURPOSES», στα πλαίσια του ΠΕ: “IO3 VIRTUOUS Scenarios” –  Eramus KA2 – VIRTUOUS- 079205 -Χρησιμοποιώντας Συνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα (CVE) για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη διαχείριση προκλητικών συμπεριφορών των μαθητών, με Φ.Κ.: 81459 που χρηµατοδοτείται από: ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ.
 • 2020: Συμμετοχή στο έργο «DevOps competences for Smart Cities – 601015-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA2-SSA», του Ε.Α.Π., Κ.Ε. 70410.
 • 2020: Συμμετοχή στο έργο «Upskilling school teachers for education-work transition (INSTRUCTION)», του Ε.Α.Π., Κ.Ε. 80027.
 • 2019: Συμμετοχή στο έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη» (ΠΑΚΕ) που διενεργήθηκε στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Π.Τ.Δ.Ε. (Υπεύθυνος Έργου: καθ. Χρ. Παναγιωτακόπουλος).
 • 2014 – 2018: Συμμετοχή στο έργο ISCH COST Action IS1401 με τίτλο “Strengthening Europeans’ capabilities by establishing the European literacy network“. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου γραμματισμού (European Literacy Network – ELN).
 • 2015: Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» στους άξονες προτεραιότητας 1, 2, 3 – Οριζόντια Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 295450.
 • 2012 – 2014: Συμμετοχή στο έργο Youvid YESDigital (Leonardo Da Vinci – Tranfer of Innovation) με coordinator τον Οργανισμό Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) – υπεύθυνος Luis Lizama Fuentes. Ελληνική συμμετοχή μέσω του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών – συντονιστής Χρ. Παναγιωτακόπουλος.
 • 2007-2008: Επιμορφωτής σε σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ του ΥΠΕΠΘ με θέμα «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις μαθησιακές δυσκολίες» (του οποίου Φορέας υλοποίησης ήταν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 (του προαναφερθέντος έργου), με τίτλο «Υλοποίηση επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις μαθησιακές δυσκολίες σε Πελοπόννησο, Νότιο Ιόνιο, Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία». το οποίο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθ. Κων/νο Πόρποδα.
 • 2007-2008: Μέλος της συγγραφικής ομάδας του εκπαιδευτικού λογισμικού ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ στα πλαίσια της ενότητας ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΕΣ” (Ανάπτυξη ολοκληρωμένων προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού), της πράξης “ΠΛΕΙΑΔΕΣ” (Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και Ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Διάθεση Προϊόντων Εκπαιδευτικού Λογισμικού στα Σχολεία), με Φορέα επιστημονικής παρακολούθησης του έργου το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) και με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας”, Μέτρο 1.2, Γ’ ΚΠΣ.
 • 2001 – 2003: Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Foundation literacy acquisition in European orthographies σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Dundee (Μ. Βρετανία). Το πρόγραμμα αφορούσε σε μια ευρωπαϊκή διαγλωσσική έρευνα για τη μελέτη της ανάπτυξης της αναγνωστικής και ορθογραφικής ικανότητας σε αρκετές ευρωπαϊκές γλώσσες. Συντονιστής αυτής της ευρωπαϊκής διαγλωσσικής έρευνας ήταν ο Καθηγητής  Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Dundee, Μ. Βρετανίας Professor Philip H. K. Seymour.
 • 1998: Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. με τίτλο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Ειδικών Επιστημόνων ΣΜΕΑ Κωφών και Βαρηκόων», που υλοποιήθηκε στο Π.Τ.Δ.Ε. – Μονάδα Ειδικής Αγωγής/Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • 1995: Συνεργασία στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ) με τίτλο «Καταγραφή, Ταξινόμηση και Επεξεργασία, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, γραπτού και προφορικού λόγου μαθητών της Δημοτικής Εκπαίδευσης» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Εργασία στους παρακάτω τομείς: Συλλογή και ηλεκτρονική επεξεργασία του ερευνητικού υλικού.
Μεταπτυχιακό:

Ακαδημαϊκά έτη 2018-19 και 2019-20

 • Σχεδιασμός και συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και Μεθοδολογία Έρευνας (ποσοτικής και ποιοτικής) στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Προπτυχιακό
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού και γραπτού λόγου: εκπαιδευτικές πρακτικές (ESW_350)
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική στην Κοινωνική Έρευνα (ESW_306)
 • Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες (ESW_103)

 

Ακαδημαϊκά έτη 2018-19 έως 2020-21

 • Διδακτική Πρώτης Ανάγνωσης και Γραφής

Ακαδημαϊκό έτος 2020-21

 • Μαθησιακές Δυσκολίες & Δυσλεξία: Αξιολόγηση & Εκπαιδευτική Παρέμβαση
Διδασκαλία – Μαθήματα:

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά

 • Sarris, Μ. (2022). Learning to read in a shallow orthography: the effect of letter knowledge acquisition. International Journal of Early Years Education, 30(4), 661-678. DOI: https://doi.org/10.1080/09669760.2020.1814212
 • Παναγιωτακόπουλος, Χ., Αρμακόλας, Σ., Καραντράντου, Α. & Σαρρής Μ. (2016). Το Αποθετήριο Διδακτικών Σεναρίων DSR: Περιγραφή, βασικές επισημάνσεις και αξιολόγηση της λειτουργίας του. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 9(2), 45-61. ISSN: 1792-8796 http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete/article/view/262
 • Sarris, M. & Dimakos, C. I. (2015). Oral reading fluency and prosody: A preliminary analysis of the Greek language. Themes in Science & Technology Education, 8(1), 47-62. ISSN: 1792-8788
 • Sarris, E. M. & Panagiotakopoulos, C. T. (2013). Linguistic Effects on Anagram Solution: The Case of a Transparent Language. World Journal of Education3(4), 41-51. ISSN: 1925-0746 http://dx.doi.org/10.5430/wje.v3n4p41
 • Duncan, L. G., Castro, S. L., Defior, S., Seymour, P. H. K., Baillie, S., Leybaert, J., Mousty, P., Genard, N., Sarris, M., Porpodas, C. D., Lund, R., Sigurðssong, B., Þráinsdóttir, A., S., Sucena, A. & Serrano, F. (2013). Phonological development in relation to native language and literacy: Variations on a theme in six alphabetic orthographies. Cognition, Volume 127 (3), 398-419. ISSN: 0010-0277 http://dx.doi.org/10.1016/j.cognition.2013.02.009
 • Panagiotakopoulos, C. T. & Sarris, E. M. (2013). “Playing with Words”: effects of an anagram solving game-like application for primary education students. International Education Studies, 6(2), 110-126. ISSN: 1913-902 http://dx.doi.org/10.5539/ies.v6n2p110
 • Σαρρής, Μ. & Πόρποδας, Κ. (2012). Μάθηση της ορθογραφημένης γραφής της ελληνικής γλώσσας: στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές της Α΄ τάξης στη γραφή. Ψυχολογία, 19(4), 373-397. ISSN: 1106-5737
 • Sarris, Μ. & Panagiotakopoulos, C.  (2010). Word spelling assessment using ICT: The effect of presentation modality. Themes in Science and Technology Education, 3(1-2), 93-118. ISSN: 1792-8788
 • Panagiotakopoulos, C. & Sarris, Μ. (2008). Effects of Computer Skill on Mouse Move and Click Performance. Themes in Science and Technology Education, 1(1), 59-89. ISSN: 1792-8788
 • Παναγιωτακόπουλος, Χρ., Πιερρή, Ε., Σαρρής, Μ. & Νικολόπουλος, Π. (2004). Η Επίδραση της Προσομοίωσης στην Κατανόηση της Έννοιας της Ευθύγραμμης Ομαλής Κίνησης: Μια Μελέτη Περίπτωσης. Θέματα στην Εκπαίδευση, 5(1-3), σ. 59-74. ISSN: 1108-5908

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

 • Σαρρής, Μ., Τζαμάκου, Α., Μαρκάκης, Γ., Καλούδη, Χ. (2018). Μελέτη της αναγνωστικής ευχέρειας και της προσωδίας στην ανάγνωση κειμένου σε μαθητές Α΄ και Β΄ δημοτικού. 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Νέος Παιδαγωγός». Αθήνα 28-29 Απριλίου 2018.
 • Παπασπύρου, Γ., Μήτση, Ξ., Σαρρής, Μ., Σακελλαρίου, Μ. (2018). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην ενδυνάμωση του αισθήματος της ευθύνης στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και η προαγωγή της ενεργούς πολιτότητας μέσα από τη διδακτική πλαισίωση. Ερευνητική προσέγγιση. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 27-28 Απριλίου 2018.
 • Παναγιωτακόπουλος, Χ., Σαρρής, Μ., Καρατράντου, Α. (2017). «Αναγραμματισμοί»: Ένα παιχνίδι αναγραμματισμού λέξεων για μαθητές Δημοτικού Σχολείου. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, σελ. 504-515ISSN: 2529-0924   ISBN: 978-618-83186-0-1
 • Panagiotakopoulos, C., Karatrantou, A., & Sarris, M. (2017). Producing educational videos: a field-based implementation with PBL methodology. In P. Anastasiades, N. Zaranis (Eds.), Research on e-Learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and Instructional Perspectives (pp. 91-103). Springer International Publishing. ISBN: 978-3-319-34125-5
 • Παναγιωτακόπουλος, Χ., Αρμακόλας, Σ., Καρατράντου, Α., Σαρρής, Μ. (2016). Το Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Σεναρίων (ESR): Περιγραφή και Βασικές Επισημάνσεις. ELOER 2016, Πανελλήνιο Συνέδριο: Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό και Ηλεκτρονική Μάθηση 2.0. Κόρινθος, 26-27 Μαρτίου 2016.
 • Παναγιωτακόπουλος, Χ., Καρατράντου, Α., Σαρρής, Μ. (2014). Χρήση της μεθοδολογίας PBL στην κατασκευή εκπαιδευτικού βίντεο: Μία εμπειρική μελέτη. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Ρέθυμνο, 3-5/10/2014, σελ. 349-357. ISBN: 978-960-88359-7-9
 • Panagiotakopoulos, C., & Sarris, M. (2011). Using conceptual mini games for learning: The case of “The Numbers’ Race” (TNR) application. In K. Elleithy & T. Sobh (Eds.), Proceeding of International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering (CISSE) – Innovations and Advances in Computer, Information, Systems Sciences, and Engineering (pp. 415-429). New York: Springer. ISBN: 978-1-4614-3534-1 http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-3535-8_36
 • Panagiotakopoulos, C., Sarris M., & Koleza, E. (2010). Playing With Numbers: Development issues and evaluation results of a computer game for primary school students. In T. Sobh & K. Elleithy (eds.), Proceeding of International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering (CISSE) – Emerging Trends in Computing, Informatics, Systems Sciences, and Engineering (pp. 263-275). New York: Springer. ISBN: 978-1-4614-3557-0 http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-3558-7_22
 • Σαρρής, M., & Πόρποδας, K. (2010). Ανάπτυξη της ορθογραφηµένης γραφής σε μαθητές της Α΄ ∆ηµοτικού. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας, Αλεξανδρούπολη 26 – 30 Μαΐου 2010.
 • Σαρρής, M., & Πόρποδας, K. (2008). Η ανάπτυξη της βασικής ανάγνωσης της ελληνικής γλώσσας στην Α΄ Δημοτικού. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας, Αθήνα 29 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2008.
 • Panagiotakopoulos, C., & Sarris, M. (2008). Effects of computer skill on mouse move and drag & drop performance. In K. Elleithy (Ed.), Proceeding of International Joint Conferences on Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering (CISSE) – Innovations and Advanced Techniques in Systems, Computing Sciences and Software Engineering (pp. 137–142). USA: Springer. ISBN: 978-1-4020-8734-9 http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4020-8735-6_26
 • Σαρρής, M., & Πόρποδας, K. (2005). Στρατηγικές Μάθησης της Ανάγνωσης των Μαθητών της Α’ Δημοτικού. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ιωάννινα 1-4 Δεκεμβρίου 2005.

Βιβλία

 • Σαρρής, Μ. (2022). Μάθηση της πρώτης ανάγνωσης και γραφής: από τη Γνωστική Ψυχολογία στην Εκπαιδευτική Πράξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Δίσιγμα. ISBN: 978-618-202-081-4
 • Σαρρής, Μ. (2021). Στατιστική ανάλυση και ερευνητικοί σχεδιασμοί στις Κοινωνικές Επιστήμες. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Δίσιγμα. ISBN: 978-618-202-038-8 https://www.disigma.gr/vivlia/oikonomia-kai-dioikisi/statistiki/statistiki-analysh.html
 • Παναγιωτακόπουλος, Χρ., Σαρρής, Μ. (2015). Η εκπόνηση μιας επιστημονικής εργασίας με τη χρήση των ΤΠΕ: Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση. Αθήνα: ΙΩΝ. ISBN: 978-960-508-179-9 http://www.iwn.gr/product.asp?catid=17546

Μετάφραση – επιμέλεια βιβλίων

 • Μέλος επιστημονικής ομάδας για τη μετάφραση και την επιμέλεια του βιβλίου του Andy Field με τίτλο “Discovering Statistics Using SPSS” 4th Edition, 2010, L.A.: Sage Publications, για λογαριασμό των Εκδόσεων Προπομπός https://www.propobos.gr/product/spss-4th/
2021-10-24T18:06:06+03:00