Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Θεοχαρούλα Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Επώνυμο: Νιφτανίδου Γνωστικό Αντικείμενο: Νεοελληνική Φιλολογία
Email: niftanid@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας: Πέμπτη 18:00-19:00 & Παρασκευή 9:00-11:00 ή κατόπιν συνεννοήσεως
Τηλέφωνο: 2610 969741 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=DXCK4OYAAAAJ&hl=el
Η Θεοχαρούλα Νιφτανίδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (πρώην Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών (Λέκτορας στο ίδιο Τμήμα από το 2005). Σπούδασε Νεοελληνική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1991, βαθμός «Άριστα»), Θεωρία της Λογοτεχνίας και Συγκριτική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Paris III-Sorbonne Nouvelle, όπου εκπόνησε μεταπτυχιακή και διδακτορική διατριβή (D.E.A., 1992, βαθμός «Άριστα» – Doctorat, 2000, βαθμός «Άριστα με Συγχαρητήρια ομοφώνως»). Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής της δίδαξε στη Σχολή Ανατολικών Γλωσσών του Παρισιού και στο Νεοελληνικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου της Λυών, ενώ, μετά από την απόκτηση του διδακτορικού της διπλώματος, στα Τμήματα Φιλολογίας και Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, στα Τμήματα Ελληνικών και Γαλλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Από τις εκδόσεις «L’Harmattan» κυκλοφορεί το βιβλίο της Georges Perec et Nikos-Gabriel Pentzikis: Une poétique du minimal (Παρίσι, 2004) και από τις εκδόσεις «Περί Τεχνών» ο συλλογικός τόμος Η διδασκαλία της λογοτεχνίας. Ιστορική και συγχρονική προοπτική (Πάτρα, 2008), του οποίου είναι η επιστημονική επιμελήτρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα ως νεοελληνίστριας εστιάζονται στα πεδία της θεωρίας και της διδασκαλίας της λογοτεχνίας, της παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας, καθώς και σε αυτό της συγκριτικής γραμματολογίας, κεφάλαια των φιλολογικών σπουδών για ζητήματα των οποίων έχει δημοσιεύσει μελέτες σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων. Έχει αξιολογήσει άρθρα για τα περιοδικά Μέντορας, Σύγκριση και Neograeca Bohemica, και είναι συνεργάτις του εθελοντικού προγράμματος δημιουργίας προσβάσιμου από εντυποανάπηρους φοιτητές διδακτικού υλικού (Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου). Γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά και, αρκετά καλά, ιταλικά.
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
Σπουδές:
Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:
Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Διδακτική Εμπειρία:
Κύριο Ερευνητικό Έργο:
Μεταπτυχιακό:

ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τίτλος: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κατεύθυνση: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας

Τύπος του μαθήματος: Μάθημα θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών: Β΄ – Εξάμηνο: Γ ΄

Χειμερινό εξάμηνο των ακαδημαϊκών ετών 2009-2010 και 2012-2013.

Eπιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τα εννοιολογικά και τα μεθοδολογικά εργαλεία της σύγχρονης Συγκριτικής Φιλολογίας στη διαπλοκή της με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Ορισμένες έννοιες βάσης της επιστήμης της φιλολογίας.

Περιεχόμενο του μαθήματος:
Ορισμός βάσης του χώρου και των κύριων εννοιολογικών (επίδραση / διακειμενικότητα, ταυτότητα / ετερότητα) και μεθοδολογικών του (ιστορία και θεωρία της λογοτεχνίας) υποσυνόλων, παρουσίαση των σημαντικότερων τάσεων της Συγκριτικής Φιλολογίας του 20ού αιώνα και σύντομη αναφορά στα δρώμενα της εν λόγω επιστήμης στη χώρα μας. Eξέταση της διαπλοκής της Συγκριτικής Φιλολογίας με τον χώρο των πολιτισμικών σπουδών, καθώς και με αυτόν της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης βάσει της θεώρησης ειδικών θεματικών (ενδεικτικά: λογοτεχνία / φιλολογία και διαπολιτισμικότητα). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο σημείο αυτό στον τομέα της πολιτισμικής εικονολογίας, της συστηματικής δηλαδή εξέτασης των τρόπων αποτύπωσης της εικόνας του άλλου στο λογοτεχνικό έργο. Τα παραδείγματα των αναλύσεων αντλήθηκαν, εκτός των άλλων, από τα τρία ανθολόγια λογοτεχνικών κειμένων του δημοτικού σχολείου (Το δελφίνι, Στο σκολειό του κόσμου και Με λογισμό και μ’ όνειρο).

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Σεμιναριακή εισήγηση
Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εργασία.

Προπτυχιακό
Διδασκαλία – Μαθήματα:

A. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜHΜΑΤΟΣ

I. Τίτλος: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι

Τύπος: Μάθημα θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών: Β΄ – Εξάμηνο: Γ΄

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Η αφομοίωση από τους φοιτητές της ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας και η εξοικείωσή τους με εννοιολογικά και μεθοδολογικά δεδομένα της νεοελληνικής φιλολογίας.

Περιεχόμενο του μαθήματος:

Συνοπτική εισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία: Ορισμός βάσης του χώρου και εξέταση ζητημάτων ορολογίας και μεθόδου. Παρουσίαση της ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας: (α) Προσδιορισμός των απαρχών και των χωροχρονικών πλαισίων της νεοελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής, και συνοπτική παρακολούθηση των κύριων σταθμών της, από τις πρώτες της αρχές έως τον 18ο αιώνα. (β) Αναλυτική, οργανωμένη κατά γραμματολογικές ενότητες, εξέταση των κύριων κεφαλαίων της νεοελληνικής λογοτεχνίας των δύο προηγούμενων αιώνων, από την Επτανησιακή Σχολή έως τη μεταπολεμική γενιά, βάσει ενδεικτικών αναλύσεων κειμένων και με έμφαση στη σύνδεση της νεοελληνικής παράδοσης με την αντίστοιχή της ευρωπαϊκή, καθώς και με ζητήματα ιστορίας της παιδείας.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
R. Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Ποίηση και πεζογραφία, 1821-1992, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1996
Κ. Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, εκδ. Γνώση, Αθήνα 2003
Μ. Μιράσγεζη, Νεοελληνική λογοτεχνία, τ. Α΄-Β΄, 1978-1982
Λίνος Πολίτης, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 2020
Mario Vitti, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 2016

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Σειρά εισηγήσεων.
Μέθοδος αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το μάθημα προσφέρεται και στους φοιτητές των Τμημάτων Φιλοσοφίας και Θεατρικών Σπουδών.

ΙΙ. Τίτλος: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ

Τύπος του μαθήματος: Μάθημα θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών: Γ΄- Εξάμηνο: ΣΤ΄

Eπιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Η εξοικείωση των φοιτητών με ζητήματα ερμηνείας και διδασκαλίας έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας και έννοιες βάσης της νεοελληνικής φιλολογίας.

Περιεχόμενο του μαθήματος:

Ζητήματα ερμηνείας και διδασκαλίας νεοελληνικών λογοτεχνημάτων: Στόχος του μαθήματος είναι να προτείνει ένα σύνολο αρχών για τη συστηματική μελέτη και διδασκαλία έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται οι επιμέρους ορίζουσες της φιλολογικής εργασίας και προτείνεται μια αξιοποιήσιμη στη διδακτική πράξη μέθοδος ερμηνευτικής ανάλυσης, βάσει της οποίας και μελετάται ένα ειδικά επιλεγμένο σώμα ποιητικών και πεζογραφικών κειμένων.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Β. Αποστολίδου / Ε. Χοντολίδου, Λογοτεχνία και εκπαίδευση, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα 1999
Τζ. Καλογήρου / Β. Λαλαγιάννη, Η λογοτεχνία στο σχολείο. Θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα 2005
Χ. Μ. Νιφτανίδου, Η διδασκαλία της λογοτεχνίας. Ιστορική και συγχρονική προοπτική, εκδ. Περί Τεχνών, Πάτρα 2008

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Σειρά εισηγήσεων.
Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση. Δυνατότητα εκπόνησης μη απαλλακτικής εργασίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το μάθημα προσφέρεται και στους φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας.

ΙΙΙ. Τίτλος: ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Τύπος του μαθήματος: Μάθημα θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών: Δ΄- Εξάμηνο: Ζ΄

Κατεύθυνση: Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Eπιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Η εξοικείωση των φοιτητών με ζητήματα ερμηνείας και διδασκαλίας έργων της παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας.

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας και έννοιες βάσης της νεοελληνικής φιλολογίας.

Περιεχόμενο του μαθήματος:
Στόχος του μαθήματος είναι να προτείνει ένα σύνολο εννοιών και μεθόδων για τη συστηματική μελέτη και διδασκαλία της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους. Στο πλαίσιο αυτό: (α) Προτείνεται ο ορισμός της ως λογοτεχνικού είδους και γνωστικού αντικειμένου. (β) Παρουσιάζεται το ιστορικό διάγραμμα της νεοελληνικής και της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας για παιδιά και νέους, και αναλύεται ένα ειδικά επιλεγμένο σώμα πεζογραφικών κειμένων. (γ) Εξετάζονται, τέλος, ορισμένα ειδικότερα ζητήματα αναφοράς, όπως η αξιοποίηση στη μελέτη της παιδικής / νεανικής λογοτεχνίας των δεδομένων της σύγχρονης θεωρίας της λογοτεχνίας, η προσέγγισή της υπό το πρίσμα εννοιών της εξελικτικής ψυχολογίας, η αξιοποίηση της έννοιας της διαθεματικότητας.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
Denise Escarpit, Η παιδική και νεανική λογοτεχνία στην Ευρώπη, μτφρ. Στέση Αθήνη, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1995
Ηρακλής Καλλέργης, Προσεγγίσεις στην παιδική λογοτεχνία, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1995
Μένη Κανατσούλη, Εισαγωγή στη θεωρία και την κριτική της παιδικής λογοτεχνίας, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2018
Μάρθα Καρπόζηλου, Το παιδί στη χώρα των βιβλίων, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1994

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Σειρά εισηγήσεων.
Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση. Δυνατότητα εκπόνησης μη απαλλακτικής εργασίας.

ΙV. Τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Τύπος του μαθήματος: Μάθημα θεωρητικού προσανατολισμού

Έτος σπουδών: Δ΄- Εξάμηνο: Η΄

Eπιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Η εξοικείωση των φοιτητών με ιστορικά και εννοιολογικά δεδομένα της σύγχρονης θεωρίας της λογοτεχνίας.

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Έννοιες βάσης της επιστήμης της νεοελληνικής φιλολογίας.

Περιεχόμενο του μαθήματος:

Εισαγωγική εξέταση των κύριων κεφαλαίων της θεωρίας της λογοτεχνίας: Ορισμός βάσης του χώρου και των κύριων εννοιών του, παρουσίαση των κύριων Σχολών και τάσεων της θεωρητικής σκέψης των δύο προηγούμενων αιώνων, αναφορά στην πραγματεία του Αριστοτέλη Περί Ποιητικής, καθώς και στον νεοελληνικό περί λογοτεχνίας στοχασμό. Προσέγγιση ορισμένων ειδικότερων ζητημάτων αναφοράς, όπως: (α) Η διαπλοκή της θεωρίας της λογοτεχνίας με επιστημονικούς τομείς όπως η γλωσσολογία, η φιλοσοφία, η ψυχανάλυση (κ.ά.)· (β) η σχέση της με τα πεδία της λογοτεχνικής κριτικής και της συγκριτικής γραμματολογίας· (γ) η δυνατότητα της αξιοποίησης των εργαλείων της στη διδακτική πράξη.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
A. Compagnon, Ο Δαίμων της θεωρίας. Λογοτεχνία και κοινή λογική, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2003
J. Culler, Λογοτεχνική θεωρία. Μια συνοπτική εισαγωγή, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2000
Τ. Ήγκλετον, Εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνίας, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 2008
R. Selden (επιμ.), Από τον φορμαλισμό στον μεταδομισμό, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών – Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 2004

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Σειρά εισηγήσεων.
Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση. Δυνατότητα εκπόνησης μη απαλλακτικής εργασίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το μάθημα προσφέρεται και στους φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας.


Β. ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Τίτλος: Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ ΩΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Τύπος του μαθήματος: Μάθημα θεωρητικού προσανατολισμού

΄Ετος σπουδών: Δ΄
Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2007-2008

Περιεχόμενο του μαθήματος:

Στόχος του μαθήματος στάθηκε η παρουσίαση των γενικών κατευθύνσεων του έργου του Ιωάννη Συκουτρή (1901-1937, κλασική και νεοελληνική φιλολογία, φιλοσοφία, προβληματική για ζητήματα παιδείας και πολιτισμού), και, κυρίως, η εστίαση σε μιαν ιδιαίτερα σημαίνουσα όψη αυτού: τον θεωρητικό περί λογοτεχνίας στοχασμό. Η προσέγγιση βασίστηκε στην ανάλυση συγκεκριμένων κειμένων του συγγραφέα (των άρθρων «Γραμματεία» και «Γραμματολογία», της μελέτης «Φιλολογία και ζωή», της «Εισαγωγής» του στην Ποιητική του Αριστοτέλη, κ.ά.), με στόχο: (α) τον προσδιορισμό των σημαντικότερων μορφών, και (β) την ανίχνευση των κυριότερων πηγών των θεωρητικών του προτάσεων για τη λογοτεχνία. Απώτερο στόχο της προβληματικής αποτέλεσε ο φωτισμός της επιστημονικής φυσιογνωμίας του συγγραφέα και η μελέτη, μέσω αυτής, όψεων της ιστορίας της νεοελληνικής φιλολογίας και λογοτεχνικής θεωρίας.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι: Σειρά εισηγήσεων.
Μέθοδοι αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση.


Γ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ»

Τίτλος: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Χειμερινό εξάμηνο των ακαδημαϊκών ετών 2004-2006 και 2011-2012.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 Α.

(1992). La notion de genre littéraire: Une proposition dapproche (Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή). Πανεπιστήμιο Paris IIΙ – Sorbonne Nouvelle, Παρίσι.

(2004). Georges Perec et Nikos-Gabriel Pentzikis: Une poétique du minimal. Paris: Éditions «L’Harmattan».                 Georges Perec et Nikos-Gabriel Pentzikis: Une poétique du minimal.pdf

(Επιμ.). (2008). Η διδασκαλία της λογοτεχνίας. Ιστορική και συγχρονική προοπτική. Πάτρα: «Περί Τεχνών».                       Νημερτής (Ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών) http://hdl.handle.net/10889/11847 (σ. 11-16).

Β.

(1999). Τι είναι Συγκριτική Ποιητική;. Cahiers Balkaniques, 26: Autour de la langue grecque. Actes du XVe Colloque des Néohellénistes des Universités francophones. Παρίσι: Publications Langues O’, σ. 251-255.

(2001). Τρόποι συγκρότησης της λογοτεχνικής ομοιότητας. Στο Ε. Πολίτου-Μαρμαρινού / Σ. Ντενίση (επιμ.). Ταυτότητα και ετερότητα στη λογοτεχνία, 18ος-20ός αιώνας. Πρακτικά του Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας. Αθήνα: Δόμος, σ. 83-89.

(2006). (Σε συνεργασία με την Ουρανία Πολυκανδριώτη). Teaching Modern Greek Literature and Literary Theory in Open and Distance Learning: The Exemple of Autobiographical Writing. Στο openlit.teimes.gr/conf-Ierapetra.htm (Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Literary Studies in Open and Distance Learning).

(2007). (Σε συνεργασία με την Αικατερίνη Καρατάσου). Όψεις και λειτουργίες της αλληγορικής αφήγησης στα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων της Α΄-Β΄ και της Γ΄-Δ΄ Δημοτικού. Στο Γ. Δ. Καψάλης / Α. Ν. Κατσίκης (επιμ.). Πρακτικά του Συνεδρίου Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας. Ιωάννινα, σ. 651-659.

(2007). Προς μια φιλοσοφική θεμελίωση της φιλολογίας: Η περίπτωση του Ιωάννη Συκουτρή. Στο E. Close et alii (επιμ.). Greek Research in Australia. Proceedings of the Sixth Biennial International Conference of Greek Studies. Adelaide: Flinders University, σ. 485-496.

(2008). Ioannis Sykoutris en tant que théoricien de la littérature. Revue des Études Néohelléniques, 4, p. 45-63. (www.greek-language.gr/greekLang/files/document/Sykoutris Fr.pdf)

(2008). Οι περί διδασκαλίας της λογοτεχνίας απόψεις του Ιωάννη Συκουτρή. Στο Χ. Μ. Νιφτανίδου (επιμ.). Η διδασκαλία της λογοτεχνίας. Ιστορική και συγχρονική προοπτική. Πάτρα: «Περί Τεχνών», σ. 57-66.

(2009). Evi Voyiatzaki. The Body in the Text. James Joyce’s Ulysses and the Modern Greek Novel. Lanham MD: Lexington Books, 2002. xv+251 p. Recherche littéraire / Literary Research, 49-50, p. 103-106.

(2010). Η έννοια της μορφής στο έργο του Ιωάννη Συκουτρή. Στο Η νεοτερικότητα στη νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική του 19ου και του 20ού αιώνα. Πρακτικά της ΙΒ΄ Επιστημονικής Συνάντησης του Τομέα Μ.Ν.Ε.Σ. Θεσσαλονίκη, σ. 449-465. Nημερτής (Ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών) http://hdl.handle.net/10889/8786

(2010). Ο Ιωάννης Συκουτρής και η κριτική της λογοτεχνίας. Φιλόλογος, 139, σ. 127-141.

(2012). I. Sykoutris, «L’Introduction du Mémoire à la Faculté des Lettres de l’Université d’Athènes». Στο Α. Θ. Φωτόπουλος (επιμ.). Η νεοελληνική λογοτεχνία στον Μεσοπόλεμο. Ιστορική και φιλολογική προσέγγιση. Πρακτικά Συνεδρίου. Πύργος Ηλείας: Αναζήτηση, σ. 135-144. Νημερτής (Ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών) http://hdl.handle.net/10889/11409

(2012). Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Ελληνικών της Σχολής Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών του Παρισιού: Κατ’ επιλογήν βιβλιογραφικός κατάλογος. Στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (www.komvos.edu.gr).

(2013). Η θεματική της ψυχοσωματικής παθολογίας στην Αυτοβιογραφία της Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου και στο μυθιστόρημα της Διδώς Σωτηρίου Οι επισκέπτες. Πόρφυρας, 149, σ. 281-296.

(2014). Περί φιλολογικής γνώσεως: Όψεις της ερμηνευτικής εργασίας στο πλαίσιο των μαθημάτων νεοελληνικής λογοτεχνίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο Ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία; Ιστορικές – συγκριτικές προσεγγίσεις. Πρακτικά του Έβδομου Επιστημονικού Συνεδρίου του Εργαστηρίου Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών (eriande.elemedu.e-millescreations.com).

(2015). La thématique de la pathologie psycho-somatique dans le roman de Dido Sotiriou Dans les flammes. Μνημοσύνη, vol. 20, σ. 335-344.

(2017). Ο Ιωάννης Συκουτρής ως αναγνώστης του F.D.E. Schleiermarcher. Φιλόλογος, 169, σ. 338-353.

(2018). Η Διδώ για παιδιά και νέους: Μέσα στις φλόγες και Οι επισκέπτες. Στο Κ. Δ. Μαλαφάντης (επιμ.). Λογοτεχνία και Παιδεία. Πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. τ. Β΄. Αθήνα: Διάδραση, σ. 420-433.

(2020). Βίος και Λόγος: Χαρά Ι. Συκουτρή, «Ιωάννης Συκουτρής, 1901-1937». Φιλόλογος, 179, σ. 223-233.

ΑΛΛΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚO ΕΡΓΟ

(2020-2022). Ειδικό εκπαιδευτικό υλικό: Πανεπιστημιακές σημειώσεις εξ αποστάσεως διδασκαλίας για τα μαθήματα «Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ: Ζητήματα ερμηνείας & διδασκαλίας έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας» και «Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας». Πάτρα: Τμήμα Εκτυπώσεων Πανεπιστημίου Πατρών (ειδικές συνθήκες λειτουργίας του Πανεπιστημίου λόγω της πανδημίας).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

«Ο Ιωάννης Συκουτρής ως θεωρητικός της λογοτεχνίας». Εισήγηση στο Colloquium του Τομέα Μ.Ν.Ε.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ. (Μάιος 2004).

«Η διδασκαλία της λογοτεχνίας. Ιστορική και συγχρονική προοπτική». Εισαγωγή στην ομότιτλη Επιστημονική Ημερίδα με την ιδιότητα της διοργανώτριας (Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών, Δεκέμβριος 2005).

«Aspects de l’œuvre de Ioannis Sykoutris». Εισήγηση στο πλαίσιο του Κύκλου Διαλέξεων του Νεοελληνικού Ινστιτούτου της Σορβόννης (Ιανουάριος 2006).

«La poétique de Kiki Dimoula». Εισήγηση στο πλαίσιο του Κύκλου Διαλέξεων του Νεοελληνικού Ινστιτούτου της Σορβόννης (Απρίλιος 2007).

«Ν. Γ. Πεντζίκης και Georges Perec: Μια ποιητική του ελάχιστου». Ανακοίνωση στην Επιστημονική Ημερίδα Μνήμης Ν. Γ. Πεντζίκη (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου & Εκδόσεις Άγρα, Αθήνα, Δεκέμβριος 2008).

«Η έννοια της μορφής στο έργο του Ιωάννη Συκουτρή». Εισήγηση στο Εσωτερικό Σεμινάριο Διδασκόντων του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Ιούνιος 2009).

«Η συμβολή του Ιωάννη Συκουτρή στη διαμόρφωση της ορολογίας της ελληνικής φιλολογίας». Ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Εκπαίδευση» (Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών, Οκτώβριος 2011).

Συμμετοχή στο Στρογγυλό Τραπέζι «Η φιλαναγνωσία στα Παιδαγωγικά Τμήματα» του Διεθνούς Συνεδρίου «Καλλιεργώντας τη φιλαναγνωσία. Πραγματικότητες και προοπτικές» (Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. & Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστήμιου Πατρών, Αθήνα, Μάρτιος 2013).

«Η θεματική της ψυχοσωματικής παθολογίας στην Αυτοβιογραφία της Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου και στο μυθιστόρημα της Διδώς Σωτηρίου Οι επισκέπτες». Εισήγηση στο Colloquium του Τομέα Μ.Ν.Ε.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ. (Απρίλιος 2013).

«Η λογοτεχνία για παιδιά και νέους από φιλολογική σκοπιά: Δεδομένα και προοπτικές». Ανακοίνωση στην Επιστημονική Ημερίδα «Παιδική Λογοτεχνία» (Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, Ιανουάριος 2015).

Κριτική παρουσίαση του βιβλίου της Σταυρούλας Τσούπρου Δοκιμές ανάγνωσης (εκδ. Γρηγόρη, 2013). Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών (Αθήνα, Ιανουάριος 2015).

«Όψεις του έργου της Μαρίας Μιράσγεζη». Ανακοίνωση, με την ιδιότητα της συνδιοργανώτριας, στην Επιστημονική Ημερίδα στη μνήμη των Ομότιμων Καθηγητών Αλέξανδρου Κοσμόπουλου και Μαρίας Μιράσγεζη (Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών, Ιούνιος 2015).

Συνομιλήτρια της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κ. Αικατερίνης Καλέρη στο Colloquium του Εργαστηρίου Νεοελληνικής & Συγκριτικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και το θέμα «Κατηγορίες ύφους και ερμηνευτική του ποιητικού λόγου» (Φεβρουάριος 2016).

«Ο Ιωάννης Συκουτρής ως αναγνώστης του F.D.E. Schleiermarcher». Εισήγηση στον Κύκλο Διαλέξεων του Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (Μάιος 2016).

«Visages des femmes au 19ème siècle: Le cas d’Élisabeth Moutzan-Martinengou». Εισήγηση στο μάθημα «Littérature grecque moderne et contemporaine» (Νεοελληνικό Ινστιτούτο της Σορβόννης, Απρίλιος 2018).

2021-10-24T18:09:17+03:00