Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Νικόλαος Βαθμίδα: ΕΔΙΠ
Επώνυμο: Μάνεσης Γνωστικό Αντικείμενο: Παιδαγωγική - Διδακτική: Θεωρία και Πράξη
Email: nmanesis@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας: Πέμπτη 12.00-14.00
Τηλέφωνο: 2610 969717 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=AnT3OoEAAAAJ&hl=el
Ο Νικόλαος Μάνεσης εργάζεται ως Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Τομέας Παιδαγωγικής) του Πανεπιστημίου Πατρών. Η έρευνά του επικεντρώνεται σε θέματα σχετικά με τη διδακτική μεθοδολογία, την παιδαγωγική, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, τα αναλυτικά προγράμματα, τη μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας, την εκπαιδευτική πολιτική, την αξιολόγηση, την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, τις σχέσεις σχολείου-οικογένειας, την ανισότητα στην εκπαίδευση, τον σχολικό και κοινωνικό αποκλεισμό, τον ρόλο και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Έχει συγγράψει διδακτικό υλικό για το Πανεπιστήμιο, το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης. Έχει δημοσιεύσει βιβλία (5), Εκθέσεις Πολιτικής (2), κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους (7) άρθρα σε διεθνή & ελληνικά περιοδικά (29) και πρακτικά συνεδρίων (48), στις παραπάνω θεματικές.
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Ο Νικόλαος Μάνεσης εργάζεται ως Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (πρώην Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών, στην  Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (2004) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών, στην Κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση» (2000), καθώς και «Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» του Πανεπιστημίου Roma Tre (2015).

Έχει διδάξει ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο ΕΑΠ και τα Πανεπιστήμια European & Neapolis στην Κύπρο, στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας και στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Έχει ασχοληθεί ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων σε πολλά σεμινάρια των Υπουργείων Παιδείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εσωτερικών και Εργασίας , καθώς και των ΕΚΔΔΑ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ και αρκετών ΚΕΚ και ΚΕΔΙΒΙΜ.

Η έρευνά του επικεντρώνεται σε θέματα σχετικά με την παιδαγωγική, τη διδακτική μεθοδολογία, τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, τα αναλυτικά προγράμματα, την εκπαιδευτική αξιολόγηση, την εκπαιδευτική πολιτική, την ανισότητα στην εκπαίδευση, τον σχολικό και κοινωνικό αποκλεισμό, τις σχέσεις και ανταλλαγές των δρώντων στη σχολική τάξη, τον ρόλος των εκπαιδευτικών, τις σχέσεις οικογένειας και σχολείου, το φύλο και τη διαφορετικότητα, την αξιοποίηση της τέχνης στην Εκπαίδευση.

Έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Έχει συγγράψει διδακτικό υλικό για το Πανεπιστήμιο, το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης. Έχει δημοσιεύσει βιβλία (5), Εκθέσεις Πολιτικής (2), κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους (7) άρθρα σε διεθνή & ελληνικά περιοδικά (26) και πρακτικά συνεδρίων (47), στις παραπάνω θεματικές.

Σπουδές:
 • Διδακτορικό Δίπλωμα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Π.Τ.Δ.Ε., «Κοινωνικές διαφοροποιήσεις στην επικοινωνία γονέων και δασκάλων» .
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής, «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση», Πανεπιστήμιο Πατρών, Π.Τ.Δ.Ε.
Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:

ΕΔΙΠ

Παιδαγωγική – Διδακτική: Θεωρία και Πράξη», (ΦΕΚ Β΄ 1620/21.04.2021)

Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 • Επιστήμες της Αγωγής
 • Διδακτική Μεθοδολογία
 • Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
 • Αναλυτικά Προγράμματα
 • Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας
 • Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
 • Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 • Σχέσεις Σχολείου – Οικογένειας
 • Κοινωνικοποίηση
 • Ο ρόλος των εκπαιδευτικών
 • Σχολικός και Κοινωνικός Αποκλεισμός
Διδακτική Εμπειρία:

Διδακτικό Έργο σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Διδακτικό Έργο σε Προπτυχιακά Προγράμματα

Διδακτικό έργο στην ΑΣΠΑΙΤΕ

Διδακτικό έργο στην τυπική εκπαίδευση

Διδακτική Εμπειρία στη Δια Βίου Μάθηση και Κατάρτιση Ενηλίκων

Κύριο Ερευνητικό Έργο:
 • 09.2020 – 31.02.2022 Επιστημονικός συνεργάτης, μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του Τ.ΕΠ.Ε.Κ.Ε. στο πλαίσιο του Erasmus+ «Support Roma Children Integration via Multiliteracies and Multimodality for Language Learning in Early Primary Education»
 • 02.2016 – 20.03.2016 Συμμετοχή στο Έργο «Ανάπτυξη αυτεπίγνωσης στην ασφαλή και υγιεινή διατροφή στη σχολική εκπαίδευση» (κωδικός 2694), στο πλαίσιο του Erasmus+, «EduForHealth: Let’s make it better! Raising the awareness of the triad nutrition-health-food safety in school education», με επιστημονική υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια κ. Κορδάκη Μαρία.
 • 09.2014 – 31.08.2017 Επιστημονικός συνεργάτης, μέλος της παιδαγωγικής ομάδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του Erasmus+ «Inter+ Valoriser le plurilinguismeet l’interculturalité en context é ducative Européen».
 • 09.2015 – 31.08.2017 Επιστημονικός συνεργάτης, μέλος της παιδαγωγικής ομάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, στο πλαίσιο του Erasmus+ «EdMuse project»
 • 07.2016 – 30.09.2016 Συμμετοχή στο Έργο «Παρουσίαση των ομάδων-στόχων και των διαδικασιών στρατολόγησης με βάση τη διεθνή εμπειρία» στο πλαίσιο της Δράσης «Δράσεις κατά της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού».
 • 02.2016 – 20.03.2016 Συμμετοχή στο Έργο «Ανάπτυξη αυτεπίγνωσης στην ασφαλή και υγιεινή διατροφή στη σχολική εκπαίδευση» (κωδικός 2694), στο πλαίσιο του Erasmus+, με επιστημονική υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια κ. Κορδάκη Μαρία.
 • 09.2015 – 31.08.2017 Επιστημονικός συνεργάτης, μέλος της παιδαγωγικής ομάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, στο πλαίσιο του Erasmus+ «EdMuse project»
 • 09.2015 – 08.12.2015 Συμμετείχα ως Ειδικός Επιστήμονας Συντονιστής – Αξιολογητής για το γνωστικό αντικείμενοΜελέτη Περιβάλλοντος του Δημοτικού“, στο πλαίσιο της Δράσης “Αξιολόγηση υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης” (ΟΠΣ 295450)
 • 2014-2017 Επιστημονικός συνεργάτης, μέλος της παιδαγωγικής ομάδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του Erasmus+ «Inter+ Valoriser le plurilinguismeet linterculturalité en context é ducative Européen».
 • 01 – 31.05.2012, 01.09 – 31.12.2012, 01.01 – 30.06.2013 & 01.03 – 30.06.2014 Συνεργάτης στο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Παιδιών Ρομά».
 • 06.2013 – 31.12.2013 Συνεργάτης στο ΕΑΠ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του υποέργου 8 “Συγγραφή και επικαιροποίηση υφιστάμενων υλικών προγραμμάτων εθνικής & τοπικής εμβέλειας” για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (MIS 375686 & 375687).
 • 03.2007 30.06.2008 Συνεργάτης στο Πρόγραμμα «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο».
 • 01.2005 30.11.2008 Υπεύθυνος της «Σχολής Γονέων Αχαΐας» της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.
 • 09.2005 31.01.2009 Υπεύθυνος του Προγράμματος «Αγωγή Υγείας για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και το Aids» της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.
 • 01.2003 30.06.2004 Συνεργάτης στο Πρόγραμμα «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο».
 • 1998-2005 Επιστημονικός συνεργάτης στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (2002-2005)

 

Μεταπτυχιακό:

Συνδιδασκαλία του μαθήματος «Θεωρίες Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.. του Τ.Επ.Ε.Κ.Ε. «Επιστήμες της Εκπαίδευσης».

Συνδιδασκαλία του μαθήματος «Σχεδιασμός και Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας» στο πλαίσιο του Μ.Π.Σ. του Τ.Επ.Ε.Κ.Ε. «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων – Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες».

Προπτυχιακό

Συνδιδασκαλία του μαθήματος α΄ εξαμήνου «Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης» [με τον Καθηγητή Γ. Νικολάου]

Διδασκαλία του μαθήματος του δ΄ εξαμήνου ESW 227 “Πρακτική Άσκηση Ι: Εφαρμογές των Αρχών Μάθησης στην Εκπαίδευση

Διδασκαλία του μαθήματος του ε΄ εξαμήνου ESW 313 “Πρακτική Άσκηση ΙI: Η Διδακτική της Αποτελεσματικής Διδασκαλίας

Συντονιστής Πρακτικής Άσκησης φοιτητών/ φοιτητριών 8ου εξαμήνου (PED 1215)

Διδασκαλία – Μαθήματα:
Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους
 • Μάνεσης, Ν. (2017). Αγωγή και Προαγωγή Υγείας. Στο Μ. Κορδάκη, Ν. Μάνεσης, & Αθ. Νταραντούμης (Επιμ.), Μάθε Ψηφιακά… Παίζοντας Συνεργατικά(σσ. 167-199). Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
 • Μάνεσης, Ν. (2016). Παρουσίαση των ομάδων-στόχων και των διαδικασιών στρατολόγησης με βάση τη διεθνή εμπειρία. Στο Ι. Ραγιές, (Eπιμ.) Δράσεις κατά της Ριζοσπαστικοποίησης και του Εξτρεμισμού. Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο (σσ. 41-54). Αθήνα: ΚΕ.ΜΕ.Α.
 • Βαλμάς, Θ., Μάνεσης, Ν., Μπαρής, Θ. (2016). Η Σχολική Μονάδα ως Κοινότητα Μάθησης. Απόψεις, Αντιλήψεις, Προσδοκίες, Στερεότυπα & Δυσλειτουργίες. Στο Γ. Μπαγάκης, (Eπιμ.), Μεθοδολογία, Πολιτικές, Πρακτικές Επιμόρφωσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης του Εκπαιδευτικού που βασίζονται στο Σχολείο (σσ. 228-237). Αθήνα: Γρηγόρης.
 • Μίχαλου, Αιμ., & Μάνεσης, Ν. (2015). Η Τεχνική της Ενεργούς Ακρόασης: Συμβουλευτική Παρέμβαση σε Ομάδες Γονέων. Στο Π. Κυπριανός & Jean-Pierre Pourtois (Eπιμ.), Οικογένεια καιΣχολείο. Τοπικές Κοινωνίες (σσ. 477-489). Αθήνα: Opportuna.
 • Μάνεσης, Ν. (2014). Η ενδοσχολική επιμόρφωση ως μοχλός επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Στο Ζ. Παπαναούμ & Μ. Λιακοπούλου (Eπιμ.), Υποστηρίζοντας την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (σσ. 77-94). Υ.ΠΑΙ.Θ: Θεσσαλονίκη.
 • Μάνεσης, Ν. (2008). Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Εργασιακή Ικανοποίηση. Στο Κοινωνικό Πολύκεντρο ΑΔΕΔΥ. Η Δια Βίου Μάθηση των Δημοσίων Υπαλλήλων και το Συνδικαλιστικό Κίνημα. Έργο: Βελτίωση διοικητικών και οργανωτικών δεξιοτήτων εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα (σσ. 55-75). Αθήνα: Κοινωνικό Πολύκεντρο.
 • Μάνεσης, Ν. (2004). Το Αναλυτικό Πρόγραμμα και οι Εκπαιδευτικές Πρακτικές των Δασκάλων: το παράδειγμα της Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού. Στο Γ. Μπαγάκης (Eπιμ.), Ο Εκπαιδευτικός και το Αναλυτικό Πρόγραμμα (σσ. 205-213). Αθήνα: Μεταίχμιο
Εκθέσεις
 • Μάνεσης, Ν. (2020). Εκπαιδευτικές Ανάγκες Ανήλικων Προσφύγων. Κείμενο Πολιτικής. Αθήνα: Κοινωνικό Πολύκεντρο. Διατίθεται στο https://kpolykentro.gr/wp-content/uploads/2021/01/2020_MANESHS_PROSFYGES_full.pdf
 • Ματσαγγούρας, Η., Κουζέλης, Γ., Ανδρεαδάκης, Ν., Αποστολόπουλος, Κ., Παπαζήση, Χ., Μάνεσης, Ν., Παπαϊωάννου, Μ., Μουζάκης, Χ., Αναγνώστου, Β., Κασούτας Μ., Παυλινέρη, Π. & Στυλιάρης, Ε., (2018). Ετήσια Έκθεση Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. 2018: Μεταξιολόγηση της Πρώτης Γενικευμένης Εφαρμογής της Αυτο-αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου. Προτάσεις για τις Πολιτικές Επιμόρφωσης του Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Αθήνα: Α.Δ.Ι.Π.Π.Δ.Ε. Διατίθεται στο: http://www.adippde.gr/images/data/ektheseis/etisia_ekthesi_2018_titlos.pdf
Άρθρα σε διεθνή περιοδικά
Άρθρα σε ελληνικά περιοδικά
Εργασίες δημοσιευμένες σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων
 • Manesis, N. Sofos, Emm., & Vlachou, El. (2022). Stereotyped Perceptions of Greek Primary School students on the genders’ roles. In …….. (Eds), Proceedings of 4th World Women Conference, ( ….).  Delhi, Mata Sundri College for women, University of Delhi. (forthcoming)
 • Ζαχαροπούλου, Ευφ., Μαρίτσας, Αντ., & Μάνεσης, Ν. (2021). Σχέση της σχολικής επίδοσης και του τόπου μόνιμης κατοικίας με τη γονεϊκή υποστήριξη στις επαγγελματικές επιλογές των εφήβων. Στο Ευ. Κανταρτζή, Γ. Παπαδημητρίου, Χρ. Κωσταρής, Α. Πουρσαϊτίδου, & Θ. Φουργκατσιώτης (επιμ.) 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας», Τόμος Β΄ (σσ. 30-41). Αθήνα: ΕΚΕΔΙΣΥ.
 • Peletidi A, Charalambous P, Papavramidis P, Petrou C and Manesis N. (2018). The first study exploring pharmacists’ perceptions about their role in CVD prevention in Cyprus. J Clin Exp Cardiolog 2018, 9. DOI: 4172/2155-9880-C6-104.
 • Koutsospyrou, Ch., & Manesis, N. (2017). Basically, I am a matter of Light. In V. Ferrara, (Ed). Education and Museum: Cultural Heritage and Learning. Proceedings (pp. 43-48). Italy: Digilab Sapienza Università di Roma.
 • Σύψα, Π. Μάνεσης, Ν., & Κορδάκη, Μ. (2016). Απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Στο Α. Μικρόπουλος, Ν. Παπαχρήστος, Α. Τσιάρα, Π. Χαλκή (Επιμ.), Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (σσ. 637-644). Αθήνα: Ε.Τ.Π.Ε.
 • Μάνεσης, Ν., Κακαβάς, Π., & Κακαβάς, Κ. (2015). Σχεδιασμός Εφαρμογής Σύνθεσης Μουσικού Κειμένου με το Scratch. Στο Ν. Αλεξανδρής, Χ. Δουληγέρης, Π. Βλάμος, Β. Μπελεσιώτης (Επιμ.), 7th Conferrence on Informatics in Education 2015. Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (σσ. 324-336). Αθήνα: Greek Computer Society.
 • Λαμπροπούλου, Α., Καραμπάση, Ευ., & Μάνεσης, Ν. (2014). Η θέση του λεξιλογίου στο γλωσσικό μάθημα: Διερεύνηση διδακτικών και αξιολογικών πρακτικών των εκπαιδευτικών. Στο K.D. Malafantis, E.P. Galanaki & A.I. Pamouktsoglou (Eds). Πρακτικά ΙΕ΄ Διεθνούς Συνεδρίου της Π.Ε.Ε. «eRa-8, The Synergy forum» (σσ. 646-656). Αθήνα: Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος.
 • Μάνεσης, Ν., Γιαννοπούλου, Α., & Σαμαντά, Α. (2014). Διαδραστικός πίνακας και διδασκαλία μαθημάτων στο δημοτικό σχολείο. Στο Ν. Αλεξανδρής, Χ. Δουληγέρης, Π. Βλάμος, Β. Μπελεσιώτης (Επιμ.), «6th Conferrence on Informatics in Education 2014. Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση» (σσ. 288-298). Αθήνα: Greek Computer Society
 • Μάνεσης, Ν. Καραμπάση Ε., & Κακαβάς, Κ. (2014). Η δειγματική διδασκαλία εκπαιδευτικών: Μια επιμορφωτική πρόταση. Στο Ευ. Κολέζα, Μ. Αργυροπούλου, Αθ. Τσιόκανος (Επιμ.), Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου «Η Σχολική Μονάδα ως ένας Οργανισμός που Μαθαίνει. Προσεγγίσεις και Εφαρμογές» (σσ. 225-230). Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών – Ε.Λ.Κ.Ε
 • Μάνεσης, N. (2006). Αναζητώντας τον τέλειο Δάσκαλο: τι προσδοκούν οι γονείς των διαφορετικών κοινωνικών κατηγοριών; Στο Δ. Χατζηδήμου & Χ. Βιτσιλάκη (Επιμ.), Πρακτικά ΙΑ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Το Σχολείο στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Πολυπολιτισμικότητας» (σσ. 675-684). Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης
 • Μυλωνάς, Θ., Μάνεσης, Ν., & Παπανδρέου, Α. (2001). Άτυπες μορφές δια βίου κατάρτισης των εκπαιδευτικών, στο Κ. Π., Χάρης, Ν. Β., Πετρουλάκης, Σ., Νικόδημος (Επιμ.), Πρακτικά Θ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: Διεθνής Εμπειρία και Ελληνική Προοπτική» (σσ. 375-389). Αθήνα: Ατραπός.
 • Mάνεσης, Ν. (2001) Η στάση των τσιγγάνων προς το σχολείο και η αντιμετώπισή τους από αυτό. Στο Ν. Ζούκης & Θ. Μητάκος (Επιμ.), Πρακτικά Ι΄ Διεθνούς Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Ελληνική Παιδεία και Παγκοσμιοποίηση». Διατίθεται στο http://www.pee.gr/wp-content/uploads/praktika_synedrion_files/enall/sin_napl.htm
Εργασίες δημοσιευμένες σε Πρακτικά Πανελλήνιων Συνεδρίων
 • Μάνεσης, Ν. Π. Γκελεστάθη, Α. Δασούκη, Ε. Ζαχαροπούλου, & Χ. Κουβαρδά. (2022). «Το εῦ στη ζωή με άσκηση και διατροφή». Ένα εφαρμοσμένο διδακτικό σενάριο για τη Δ΄ Δημοτικού. Στο Χ. Παναγιωτακόπουλος, Α. Καρατράντου, Στ. Αρμακόλας (επιμ.) Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία» (σσ. 1071-1080). Πάτρα: Ε.Τ.Π.Ε.
 • Μάνεσης, Ν. Μ. Κοκκόση, Μ. Πεφάνη, Μ. Πούλου, & Μ. Ε. Τόγια – Μποβολέτη (2022). «Τροφή για Σκέψη». Ένα εφαρμοσμένο διδακτικό σενάριο για τη ΣΤ΄ Δημοτικού.  Στο Χ. Παναγιωτακόπουλος, Α. Καρατράντου, Στ. Αρμακόλας (επιμ.) Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία» (σσ. 1081-1090). Πάτρα: Ε.Τ.Π.Ε.
 • Ζαχαροπούλου, Ευφ., Μαρίτσας, Αντ., & Μάνεσης, Ν. (2021). Σχέση της σχολικής επίδοσης και του τόπου μόνιμης κατοικίας με τη γονεϊκή υποστήριξη στις επαγγελματικές επιλογές των εφήβων. Στο Ευ. Κανταρτζή, Γ. Παπαδημητρίου, Χρ. Κωσταρής, Α. Πουρσαϊτίδου, & Θ. Φουργκατσιώτης (επιμ.) 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας», Τόμος Β΄ (σσ. 30-41). Αθήνα: ΕΚΕΔΙΣΥ.
 • Παρασκευοπούλου, Ελ., & Μάνεσης, Ν. (2019). Εκπαιδεύοντας Παιδιά Πρόσφυγες: Γνώσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών – η Διαπολιτισμική Ετοιμότητα και ο Ρόλος τους. Στο Γ. Παπαδημητρίου & Χ. Κωσταρής (επιμ). 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης, Π.Ε.Ε. «Εκπαίδευση στον 21ο Αιώνα: Σχολείο και Πολιτισμός», Τόμος Δ΄ (σσ. 33-43). Αθήνα: ΕΚΕΔΙΣΥ.
 • Παντελοπούλου, Κ., Βλάχου, Ελ., Μητροπούλου, Φ., & Μάνεσης, Ν. (2019). Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη συχνότητα και τις αιτίες των μεταξύ τους συγκρούσεων. Στο Γ. Παπαδημητρίου & Χ. Κωσταρής (επιμ). 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσείο Σχολικής Ζωής & Εκπαίδευσης, Π.Ε.Ε. «Εκπαίδευση στον 21ο Αιώνα: Σχολείο και Πολιτισμός», Τόμος Δ΄ (σσ. 387-398). Αθήνα: ΕΚΕΔΙΣΥ.
 • Βλάχου, Ελ., Μάνεσης, Ν. & Φτερνιάτη, Α. (2019). Το εργαστήριο των Πρακτικών Ασκήσεων ως αναστοχαστική εμπειρία για την επαγγελματική ανάπτυξη των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Στο: Γ. Νικολάου, Σ. Τσεσμελή, Κ. Μαλαφάντης & Ι. Δημάκος (επιμ). 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Βασική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε ένα σύνθετο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον», Τόμος Β΄ (σσ. 396-405). Πάτρα: Π.Ε.Ε – ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Βλάχου, Ελ., Φωτοπούλου, Β. & Μάνεσης, Ν. (2019). Ο ρόλος των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις εκπαιδευτικές αλλαγές. Αντιλήψεις, αντιστάσεις και πρακτικές. Στο: Γ. Νικολάου, Σ. Τσεσμελή, Κ. Μαλαφάντης & Ι. Δημάκος (επιμ). 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Βασική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε ένα σύνθετο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον», Τόμος Α΄ (σσ. 405-414). Πάτρα: Π.Ε.Ε – ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Τζιανακοπούλου. Θ., & Μάνεσης, Ν. (2018). Η Ανάπτυξη Οράματος στη Σχολική Μονάδα: Αντιλήψεις και Πρακτικές Διευθυντών/Διευθυντριών. Στο Γ. Παπαδημητρίου & Χ. Κωσταρής (Επιμ.), Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα. Αναζητώντας την καινοτομία, την τέχνη, τη δημιουργικότητα», Τόμος Γ΄ (σσ. 363-374). Αθήνα: ΕΚΕΔΙΣΥ.
 • Μητροπούλου, Φ., Σγούρα, Αγγ, & Μάνεσης, Ν. (2018). Εκπαίδευση Παιδιών-Προσφύγων: Γνώσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών. Στο Κ. Γλέζου, Β. Κολτσάκης, Α. Λούβρης, Ν. Τζιμόπουλος (Επιμ), Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνέδριου eTwinning Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας, της Επικοινωνίας (σσ. 308-319). Πάτρα: ΥΠ.Π.Ε.Θ
 • Σαμαντά, Α., Αγγελοπούλου, Π., & Μάνεσης, Ν. (2017). Τα επιμορφωτικά κίνητρα των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των αναγκών των δίγλωσσων μαθητών στο δημοτικό σχολείο. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 1, 1149-1163. DOI: http://dx.doi.org/10.12681/edusc.1720
 • Βλάχου, Ελ., Φλίγκου, Ι., & Μάνεσης, Ν. (2017). Σέβομαι την Ετερότητα. Συνυπάρχω Αρμονικά. Διδακτικό Σενάριο Θρησκευτικών Γ΄ Δημοτικού. Στο Στ. Γρόσδος (Επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: θεωρία και πράξη – αναζητώντας το ελκυστικό και αποτελεσματικό σχολείο», Τόμος Β (σσ. 203-216). Αθήνα: ΕΚΕΔΙΣΥ.
 • Κακαβάς, Κ., Κακαβάς, Π. & Μάνεσης, Ν. (2017). Η κατασκευή και μέτρηση γωνιών ως διαδικασία αξιοποίησης του μαθηματικού περιεχομένου προβλημάτων και των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών. Στο Γ. Αλεξανδράτος, Τ. Αρβανίτη – Παπαδοπούλου, Π. Ορφανός (Επιμ.), Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Π.Ε.Σ.Σ. «Προοπτικές για ένα σύγχρονο και δημοκρατικό σχολείο», Τόμος 2 (σσ. 444-445). Αθήνα: Π.Ε.Σ.Σ.
 • Αλεξόπουλος, Χ., & Μάνεσης, Ν. (2017). Η διαδικασία αξιολόγησης στα Πειραματικά Σχολεία. Η αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Το παράδειγμα των Πειραματικών Σχολείων Πανεπιστημίου Πατρών. Στο Γ. Αλεξανδράτος, Τ. Αρβανίτη – Παπαδοπούλου, Π. Ορφανός (Επιμ.), Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Π.Ε.Σ.Σ. «Προοπτικές για ένα σύγχρονο και δημοκρατικό σχολείο», Τόμος 2 (σσ. 844-854). Αθήνα: Π.Ε.Σ.Σ.
 • Κακαβάς, Κ., Κορδάκη, Μ., & Μάνεσης, Ν. (2017). Κατασκευή ψηφιακής αφίσας σε περιβάλλον συνεργατικής μάθησης. Στο Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγολου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» (σσ. 80-90). Αθήνα: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Ε.Τ.Π.Ε.
 • Κακαβάς, Π., Κορδάκη, Μ., & Μάνεσης, Ν. (2017). Συνεργατική κατασκευή ψηφιακής αφήγησης για τη μάθηση της έννοιας της Συνιστώμενης Ημερήσιας Πρόσληψης των θρεπτικών συστατικών. Στο Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγολου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» (σσ. 91-100). Αθήνα: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Ε.Τ.Π.Ε.
 • Κακαβάς, Π., Κορδάκη, Μ., & Μάνεσης, Ν. (2017). Συνεργατική δημιουργία ψηφιακού εννοιολογικού χάρτη από μαθητές για τη νοθεία των τροφίμων. Στο Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγολου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» (σσ. 101-110). Αθήνα: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Ε.Τ.Π.Ε.
 • Κακαβά, Ισμ., Κορδάκη, Μ., & Μάνεσης, Ν. (2017). Συνεργατική Σχεδίαση Ψηφιακής Παρουσίασης για τη μάθηση εννοιών σχετικών με τη «Μικροβιακή επιμόλυνση των τροφίμων». Στο Κ. Παπανικολάου, Α. Γόγολου, Δ. Ζυμπίδης, Α. Λαδιάς, Ι. Τζωρτζάκης, Θ. Μπράτιτσης, Χ. Παναγιωτακόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» (σσ. 111-118). Αθήνα: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Ε.Τ.Π.Ε.
 • Βλάχου, Ελ., Κορδάκη, Μ. Μάνεσης, Ν. (2017). Υγιεινά τρόφιμα και με τη βούλα. Στο Ν. Τζιμόπουλος, & Α. Λούβρης (Επιμ.), Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου eTwinning «Αξιοποίηση των τεχνολογιών της Πληροφορίας, της Επικοινωνίας και της ανοικτότητας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα» (σσ. 75-88). Πάτρα: ΥΠ.Π.Ε.Θ.
 • Λαμπροπούλου, Α., Αγγελοπούλου, Αγγ., & Μάνεσης, Ν. (2016). Πρόσφυγες: χαράζοντας δρόμους. Ένα διδακτικό σενάριο για τη Δ΄ Δημοτικού. Στο Στ. Γρόσδος (Επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου «Προγράμματα Σπουδών-Σχολικά Εγχειρίδια. Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον», Τόμος Β (σσ. 367-377). Αθήνα: ΕΚΕΔΙΣΥ – PIERCE Αμερικανικό Κολλέγιο.
 • Κακαβάς, Κ, Κακαβάς, Π., & Μάνεσης, Ν. (2016). Η διδασκαλία της έννοιας της συμμετρίας. Στο Γ. Αλεξανδράτος, Α. Τσιβάς, Τ. Αρβανίτη – Παπαδοπούλου (Επιμ.) Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Π.Ε.Σ.Σ. «Εκπαιδευτικές Πολιτικές για το Σχολείο του 21ου Αιώνα», Τόμος Γ (σσ. 47-56). Αθήνα. Π.Ε.Σ.Σ.
 • Παπαδημητροπούλου, Π., Καραλή, Μ., & Μάνεσης, Ν. (2015). Απόψεις των γονέων για το Πρόγραμμα Σπουδών στο Νηπιαγωγείο. Στο: Θ. Θάνος, Αν. Μπούνα, Ευ. Τόλιος (Επιμ.), Η έρευνα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Παρόν και Προοπτικές (σσ. 477-483). Ιωάννινα: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • Κακαβά, Ι. Κακαβάς, Π., & Μάνεσης, Ν. (2015). Οι μύθοι και η ελιά. Στο Φ. Γούσιας (Επιμ.), Πρακτικά 2ου Συνεδρίου «Νέος Παιδαγωγός» (σσ. 2440 – 2452). Αθήνα.
 • Κακαβάς, Π., Κακαβάς, Κ., & Μάνεσης, Ν. (2015). Ανάπτυξη και παρουσίαση εφαρμογής «Το ράλι της προπαίδειας» Στο Φ. Γούσιας (Επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου «Η Εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.» (σσ. 1133 – 1142). Αθήνα.
 • Κακαβά, Ι, Λαμπροπούλου, Α., & Μάνεσης, Ν. (2015). Το συμπλήρωμα του 10. Στο Γ. Αλεξανδράτος, Γ. Μπαραλός, Π. Παπαδοπούλου (Επιμ.), Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Π.Ε.Σ.Σ. «Σύγχρονες Διδακτικές προσεγγίσεις», Τόμος 2 (σσ. 334-341). Αθήνα. Π.Ε.Σ.Σ.
 • Κακαβάς, Κ. Αλεξόπουλος, Χ., & Μάνεσης, Ν. (2015). Μετρώ και λογαριάζω βάρη. Στο Γ. Αλεξανδράτος, Γ. Μπαραλός, Π. Παπαδοπούλου (Επιμ.), Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Π.Ε.Σ.Σ. «Σύγχρονες Διδακτικές προσεγγίσεις», Τόμος 2 (σσ. 342-350). Αθήνα: Π.Ε.Σ.Σ.
 • Κακαβάς, Π., Καραμπάση, Ε., & Μάνεσης, Ν. (2015). Τέλεια και ατελής διαίρεση. Στο Γ. Αλεξανδράτος, Γ. Μπαραλός, Π. Παπαδοπούλου (Επιμ.), Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Π.Ε.Σ.Σ. «Σύγχρονες Διδακτικές προσεγγίσεις», Τόμος 2, (σσ. 351-359). Αθήνα: Π.Ε.Σ.Σ.
 • Σαμαντά, Α. Γιαννοπούλου, Α., & Μάνεσης, Ν. (2014). Αναπαραστάσεις των γονέων για το ρόλο τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Η συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων. Στο Χ. Μπαμπούνης (Επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου «Παιδική Ηλικία: Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές, Ιστορικές και Παιδαγωγικές Διαστάσεις», (σσ. 1028-1036). Αθήνα: Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας – Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών, ΕΚΠΑ.
 • Λαμπροπούλου, Α., Κοζώρη, Α., & Μάνεσης, Ν. (2014). Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου ως αφορμή για τη διαχείριση της διαφορετικότητας στη σχολική τάξη. Στο Χ. Μπαμπούνης (Επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου «Παιδική Ηλικία: Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές, Ιστορικές και Παιδαγωγικές Διαστάσεις», (σσ. 907-914). Αθήνα: Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας – Εργαστήριο Κοινωνικών Επιστημών, ΕΚΠΑ.
 • Κακαβάς, Κ, Κακαβάς, Π., & Μάνεσης, Ν. (2014). Σενάριο Διδασκαλίας Θρησκευτικών στη Δ΄ Δημοτικού με χρήση ΤΠΕ. Ο Απόστολος Παύλος στην Ελλάδα. Στο Φ. Γούσιας (Επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου «Η Εκπαίδευση στην Εποχή των Τ.Π.Ε.» (σσ. 1304-1311). Αθήνα: ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ.
 • Μάνεσης, Ν., Κρεσταινίτη, Α., & Σαμαντά, Αγγ. (2012). Η ενδοπροσωπική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο Κ.Δ. Μαλαφάντης & Θ. Μπάκας (Επιμ), Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» Τόμος Β΄ (σσ. 447-461). Αθήνα: Διάδραση.
 • Μάνεσης, Ν., & Λαμπροπούλου, Α. (2012). Εκπαιδευτικές ανάγκες των γονέων. Κοινωνικές διαφοροποιήσεις. Στο Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η Οικογένεια εκπαιδεύεται…Δια Βίου» (σσ. 641-652). Αθήνα. ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
 • Μάνεσης, Ν. (2008). Ιστορική Αναδρομή των Σχέσεων Σχολείου –Οικογένειας. Στο Μ. Θεοδοσοπούλου, κ.ά (Επιμ.), Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Σχολές Γονέων: μαζί με τα παιδιά μας» (σσ. 63-67). Αθήνα: Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
 • Μάνεσης, Ν. (2008). Αξιολόγηση της Δράσης και Λειτουργίας των Σχολών Γονέων στους Νομούς των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων. Στο Μ. Θεοδοσοπούλου, κ.ά (Επιμ.), Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Σχολές Γονέων: μαζί με τα παιδιά μας» (σσ. 157-161). Αθήνα: Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
 • Μάνεσης, Ν. Καραμπάση, Έ., & Φλίγκου, Ι. (2007). Οι αντιλήψεις των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου για τους ρόλους των δύο φύλων. Πρακτικά του 2ου  Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «Γλώσσα, Σκέψη και Πράξη στην Εκπαίδευση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου».
 • Μάνεσης, Ν. Καραμπάση Ε., Μαρούλη, Κ. Χρονόπουλος, Χ. (2007). Φύλο και κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας: οι αντιλήψεις των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου. Πρακτικά του 2ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «Γλώσσα, Σκέψη και Πράξη στην Εκπαίδευση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου».
 • Μάνεσης, Ν. (2007). Διαφοροποιήσεις των αντιλήψεων των μελλοντικών δασκάλων για την ισότητα των φύλων: η συμβολή του μαθήματος Εκπαίδευση και Φύλο στο Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών. Στο Δ. Χατζηδήμου, κ.ά. (Επιμ.), Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Τόμος II (σσ. 285-292). Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
 • Μάνεσης, Ν., & Τσερεγκούνη, Α. (2005). Η συμβολή του Διευθυντή του Σχολείου στη βελτίωση της επικοινωνίας Γονέων και Δασκάλων. Στο Π. Γεωργογιάννης (Επιμ.), Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διοίκηση Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης», Τόμος I (σσ. 131-145). Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
 • Μάνεσης, Ν. (2004). Ποιοι γονείς επιλέγουν το σχολείο φοίτησης των παιδιών τους; Στο Δ. Χατζηδήμου, Ε. Ταρατόρη, Μ. Κουγιουρούκη, & Π. Στραβάκου (Επιμ.), Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» (σσ. 181-190). Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
 • Μυλωνάς, Θ., Μάνεσης, Ν., & Παπανδρέου, Α. (1999). Το Π.Δ. 130/90 για την Εξομοίωση και οι ποικίλες διαφοροποιήσεις του κατά την εφαρμογή. Στο Κ. Π., Χάρης, Ν. Β., Πετρουλάκης, Σ., Νικόδημος (Επιμ.), Πρακτικά Α΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Εκπαιδευτικής και Παιδαγωγικής Έρευνας, «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» (σσ. 383-392). Αθήνα: Ατραπός.
2021-10-24T18:05:33+03:0025 Σεπτεμβρίου 2019|