Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Βασιλική Βαθμίδα: ΕΤΕΠ
Επώνυμο: Παναγιωτοπούλου Γνωστικό Αντικείμενο:
Email: panavasi@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας:
Τηλέφωνο: 2610 969749 Google Scholar:
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
Σπουδές:
Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:
Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Διδακτική Εμπειρία:
Κύριο Ερευνητικό Έργο:
Μεταπτυχιακό:
Προπτυχιακό
Διδασκαλία – Μαθήματα:
2021-11-23T11:51:48+03:005 Οκτωβρίου 2019|