Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Χαρίκλεια Βαθμίδα: ΕΔΙΠ
Επώνυμο: Πίτσου Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Θεωρία και Πράξη
Email: xpitsou@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας: Τετάρτη 12.00-14.00 & Παρασκευή 18:00-20:00 κατόπιν συνεννοήσεως με τη διδάσκουσα (xpitsou@upatras.gr)
Τηλέφωνο: 2610 969721 Google Scholar:
Η Πίτσου Χαρίκλεια σπούδασε Παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: η Ελληνική ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα». Κατόπιν εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα: «Οι πολιτικές του ΟΗΕ σχετικά με την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (1995-2009). Η εφαρμογή  του εκπαιδευτικού μοντέλου της «γνωστικής πυραμίδας» στα Ελληνικά Παιδαγωγικά Τμήματα Δασκάλων και Νηπιαγωγών». Το πεδίο των ερευνητικών της ενδιαφερόντων είναι τα Ανθρώπινα δικαιώματα,  η Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, οι Πολιτικές Διεθνών Οργανισμών για την ανώτατη εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση. Παροχή διδακτικού έργου στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) Πατρών. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ: Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) Πανεπιστήμιο Πατρών (2022-2025) Βιβλία και επιστημονικά άρθρα της έχουν δημοσιευθεί στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα.
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Η Πίτσου Χαρίκλεια σπούδασε Παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: η Ελληνική ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα». Κατόπιν εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα: «Οι πολιτικές του ΟΗΕ σχετικά με την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (1995-2009). Η εφαρμογή  του εκπαιδευτικού μοντέλου της «γνωστικής πυραμίδας» στα Ελληνικά Παιδαγωγικά Τμήματα Δασκάλων και Νηπιαγωγών».

Το πεδίο των ερευνητικών της ενδιαφερόντων είναι τα Ανθρώπινα δικαιώματα, τα Δικαιώματα του Παιδιού, οι Διαφοροποιημένοι γλωσσικά και πολιτισμικά μαθητές, η Πρακτική άσκηση των μελλοντικών εκπαιδευτικών, η Εφαρμοσμένη παιδαγωγική, οι Διεθνείς Οργανισμοί, οι Πολιτικές για την ανώτατη εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση.

Παροχή διδακτικού έργου στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) Πατρών.

Βιβλία και επιστημονικά άρθρα της έχουν δημοσιευθεί στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Σπουδές:
 • 1992: Απολυτήριο Γενικό Λύκειο Διστόμου (Άριστα).
 • 1996: Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. (Λίαν καλώς).
 • 2010: Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών  στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: η Ελληνική ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα». (Άριστα).
 • 2013: Διδακτορικό Δίπλωμα, Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η Πανεπιστημίου Πατρών,

Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Οι πολιτικές του ΟΗΕ σχετικά με την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (1995-2009). Η εφαρμογή  του εκπαιδευτικού μοντέλου της «γνωστικής πυραμίδας» στα Ελληνικά Παιδαγωγικά Τμήματα Δασκάλων και Νηπιαγωγών». (10- Άριστα, Ομόφωνη Απόφαση).

Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:

Εργαστηριακό Διδακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Τμήμα: Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστήμιο Πατρών

ΦΕΚ διορισμού 557/Γ/12-4-2019

Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Θεωρία και Πράξη

Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Το πεδίο των ερευνητικών της ενδιαφερόντων είναι τα Ανθρώπινα δικαιώματα, τα Δικαιώματα του Παιδιού, οι Διαφοροποιημένοι γλωσσικά και πολιτισμικά μαθητές, η Πρακτική άσκηση των μελλοντικών εκπαιδευτικών, η Εφαρμοσμένη παιδαγωγική, οι Διεθνείς Οργανισμοί, οι Πολιτικές για την ανώτατη εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση.

Διδακτική Εμπειρία:

Διδακτικό έργο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Προπτυχιακό επίπεδο

 • Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας διδακτικό έργο (συνδιδασκαλία) στο επιλογής μάθημα «Μειoνότητες και Ανθρώπινα Δικαιώματα» από το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 ως και σήμερα.
 • Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας διδακτικό έργο αυτόνομη διδασκαλία στο υποχρεωτικό μάθημα «Δεοντολογία» στο Πρόγραμμα Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας του Τμήματος της Κοινωνικής Εργασίας από το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 ως και σήμερα.
 • Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας διδακτικό έργο (συνδιδασκαλία) του υποχρεωτικού μαθήματος 7ου εξαμήνου «Πρακτική Άσκηση στα Σχολεία I» από το χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020 ως και σήμερα.
 • Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας διδακτικό έργο (συνδιδασκαλία) του υποχρεωτικού μαθήματος 8ου εξαμήνου «Πρακτική Άσκηση στα Σχολεία II» από το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 ως και σήμερα.
 • Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας εργαστηριακό έργο (συνδιδασκαλία) για την «Πρακτική Άσκηση στο Σχολείο» στο πλαίσιο του Μαθήματος Διδακτική Νεοελληνικής Γλώσσας (Ε’ εξάμηνο) -χειμερινό εξάμηνο 2019-2020-ως και σήμερα.
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων πρώην ΤΕΙ Πατρών και νυν Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας αυτόνομη διδασκαλία στο επιλογής μάθημα «Επιχειρήσεις και Ανθρώπινα Δικαιώματα» για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019. Διδασκαλία επί 1 εξάμηνο.

Μεταπτυχιακό επίπεδο

 • Μέλος ΣΕΠ Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου στο ΜΠΣ «Επιστήμες της Αγωγής» στην ετήσια ΘΕ ΕΚΠ60 «Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες». Ακ. έτος 2021-2022. Ανάληψη Τμημάτων 1 (ένα).
 • Μέλος ΣΕΠ Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου στο ΜΠΣ «Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων» στη ΘΕ ΓΧΝ31 «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Σύλλογοι Ασθενών». Εαρινό εξάμηνο 2019-2020. Ανάληψη Τμημάτων 1 (ένα). Διδασκαλία επί 1 εξάμηνο.
 • Μέλος ΣΕΠ Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου στο ΜΠΣ «Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων» στη ΘΕ ΓΧΝ60 «Ανθρώπινα Δικαιώματα». Έναρξη εαρινό εξάμηνο 2017-2018 ως το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020. Ανάληψη Τμημάτων 5 (πέντε). Διδασκαλία επί 3 Εξάμηνα.

 

 • Διατμηματικό και Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών- νυν ΤΕπΕΚΕ, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο: «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» στην υποενότητα:

Πολιτικές ανώτατης εκπαίδευσης και κύριοι υπερεθνικοί φορείς από το χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 ως και σήμερα.

Διδασκαλία επί  5 εξάμηνα.

 • Διατμηματικό και Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών- νυν ΤΕπΕΚΕ, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο: «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» στη θεματική ενότητα ΘΕ5 και στην υποενότητα:

Ο ρόλος της έρευνας στην υλοποίηση της κοινωνικής ευθύνης της ανώτατης εκπαίδευσης υπό το πρίσμα της ηθικής ανάπτυξης για τα εαρινά εξάμηνα 2016-2017, 2017-2018.

Διδασκαλία επί  2 (δύο) εξάμηνα.

 

 • Διατμηματικό και Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών- νυν ΤΕπΕΚΕ, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο: «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» στη θεματική ενότητα ΘΕ6 και στην υποενότητα: Ανώτατη εκπαίδευση και δημοκρατία: ανθρώπινα δικαιώματα και curriculum στα ελληνικά ΑΕΙ για τα εαρινά εξάμηνα 2016-2017, 2017-2018.

Διδασκαλία επί  2 (δύο) εξάμηνα.

 

 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας “Σπουδές στην Εκπαίδευση” Συμμετοχή στο μάθημα: “Θεωρίες της Εκπαίδευσης” για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 ως και σήμερα.

 

Άλλο

 

 • Μέλος ΣΕΠ Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου στο Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» της ΣΚΕ ΘΕ ΠΔΕ 01: «Παιδαγωγική και Διδακτική». Χειμερινό & Εαρινό εξάμηνο 2020-2021.

Διδασκαλία επί  2 (δύο) εξάμηνα.

 

 • Εργαστηριακός Συνεργάτης στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) Πατρών στο υποχρεωτικό μάθημα «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας ΙΙ- Πτυχιακή Διδασκαλία» (εαρινό εξάμηνο 2020-2021). Διδασκαλία επί 1 εξάμηνο
 • Εργαστηριακός Συνεργάτης στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) Πατρών στο υποχρεωτικό μάθημα «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι» (έναρξη από το χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 ως το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020).

Διδασκαλία επί  3 εξάμηνα.

 • Εργαστηριακός Συνεργάτης στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) Πατρών στο υποχρεωτικό μάθημα «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας ΙΙ» (έναρξη από το εαρινό εξάμηνο 2016-2017 ως και το εαρινό εξάμηνο 2020-2021).

Διδασκαλία επί  5 εξάμηνα.

Κύριο Ερευνητικό Έργο:

Μέλος Ερευνητικών/ Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων – Μελετών

 • Πρόγραμμα: GATEBULL Χρήση του Ηλεκτρονικού Παιχνιδιού για τη διαδικασία των παιδιών σχετικά με το σχολικό εκφοβισμό εξαιτίας των (εθνοπολιτισμικών) διακρίσεων, με Φ.Κ.: 80232, ΕΛΚΕ Πανεπιστήμιο Πατρών. Έρευνα στο πλαίσιο του Π.Ε.6 που αφορά στην προετοιμασία του υλικού για το πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών και την προετοιμασία συνοδευτικών υλικών, στα πλαίσια του ΠΕ «INTELLECTUAL OUTPUT 06» με παραδοτέα: Προετοιμασία υλικού για το online πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος. ERASMUS + (21/2/2020-28/02/2020)

 

 • Επιστημονική Έρευνα: «Η βία στο σχολικό περιβάλλον. Μία διαδρομή στα σχολεία της Δυτικής Ελλάδας» υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ.  Βεργίδη Δημήτρη, Καθηγητή Επιμόρφωσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του  ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. ISBN: 978-960-88162-1-3. (Οκτώβριος 2012- Μάιος 2014).

 

 • Πρόγραμμα: Κ. Καραθεοδωρή «Πανεπιστήμιο, Ιδιότητα του Πολίτη και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Μελέτη για την εισαγωγή της Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Human Rights Education) και την Ιδιότητα του Πολίτη (Citizenship) στα Προγράμματα Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων τη δεκαπενταετία 1995-2010». Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστήμιο Πατρών. Υπεύθυνος συντονιστής ο αναπληρωτής καθηγήτης κ. Στάθης Μπάλιας. Κωδικός Έργου: D 180. (01/01/2011- 31/04/2013).

 

 • EPASI in Europe (Charting Educational Policies to Address Social Inequalities in Europe) evaluated educational policies designed to counter disadvantage and inequality in Europe- Εκπαιδευτικές πολιτικές για την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη-. Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Πατρών. Κωδικός προγράμματος: C.O55. (Ιανουάριος 2007-Φεβρουάριος 2009).

Συμμετοχή σε 8 (οχτώ) Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα:

 • T-Train, Storytelling Applied To Training. Αριθμός Έργου: 530860-LLP-1-2012-1IT-KA3-KA3MP.
 • StartUp_EU-Be a High Tech Entrepreneur. Αριθμός Έργου: 518060- LLP-1-2011-UK-Comenius –CMP.
 • Open Science Resources. Αριθμός Έργου: ECP-2008-EDU-428045 (eContent Plus).
 • Open Discovery Space. Αριθμός Έργου: 297229 (ICT- PSP).
 • I Am Not Scared. Αριθμός Έργου: 511645-2010- LLP-IT-KA1-KA1SCR.
 • PopuLLAR – Motivating secondary school students to learn languages with age relevant media. Αριθμός Έργου: 518346- LLP-1-2011-UK-Comenius –CMP.
 • 0 Network. European Resource Centre for Web2.0 Education. Αριθμός Έργου: 504839- LLP-1-2009-1-UK-KA3-KA3MP.
 • Come & Sing Popular Traditions. Αριθμός Έργου: 2009-1IT2-COM13-06118 2.
Μεταπτυχιακό:
 • Διατμηματικό και Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών- νυν ΤΕπΕΚΕ, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο: «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» στην υποενότητα: Πολιτικές ανώτατης εκπαίδευσης και κύριοι υπερεθνικοί φορείς από το χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 ως και σήμερα.
  • Διατμηματικό και Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών- νυν ΤΕπΕΚΕ, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο: «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» στη θεματική ενότητα ΘΕ5 και στην υποενότητα: Ο ρόλος της έρευνας στην υλοποίηση της κοινωνικής ευθύνης της ανώτατης εκπαίδευσης υπό το πρίσμα της ηθικής ανάπτυξης για τα εαρινά εξάμηνα 2016-2017, 2017-2018.
  • Διατμηματικό και Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών- νυν ΤΕπΕΚΕ, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο: «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» στη θεματική ενότητα ΘΕ6 και στην υποενότητα: Ανώτατη εκπαίδευση και δημοκρατία: ανθρώπινα δικαιώματα και curriculum στα ελληνικά ΑΕΙ για τα εαρινά εξάμηνα 2016-2017, 2017-2018.
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας “Σπουδές στην Εκπαίδευση” Συμμετοχή στο μάθημα: “Θεωρίες της Εκπαίδευσης” από το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 ως και σήμερα.
 • Μέλος ΣΕΠ Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου στο ΜΠΣ «Επιστήμες της Αγωγής» στην ετήσια ΘΕ ΕΚΠ60 «Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες».  Έναρξη ακ. έτος 2021-2022 ως και σήμερα.
 • Μέλος ΣΕΠ Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου στο ΜΠΣ «Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων» στη ΘΕ ΓΧΝ31 «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Σύλλογοι Ασθενών». Εαρινό εξάμηνο 2019-2020.
 • Μέλος ΣΕΠ Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου στο ΜΠΣ «Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων» στη ΘΕ ΓΧΝ60 «Ανθρώπινα Δικαιώματα». Έναρξη εαρινό εξάμηνο 2017-2018 ως το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020.

Επίβλεψη Υλοποιημένων Διπλωματικών Μεταπτυχιακών Εργασιών ως το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

 • 18 (δεκαοχτώ) διπλωματικές εργασίες στο ΜΠΣ του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου «Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων» στη ΘΕ ΓΧΝ60 «Ανθρώπινα Δικαιώματα» και ΓΧΝ31 «Ανθρώπινα Δικαιώματα & Σύλλογοι Ασθενών»
 • 9 (εννέα) διπλωματικές εργασίες στο ΜΠΣ του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου «Σπουδές στην Εκπαίδευση» στη ΘΕ ΕΚΠ60 «Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές & Κοινωνικές Ανισότητες».

 

Συνεπίβλεψη Υλοποιημένων Διπλωματικών Εργασιών

 • 7 (επτά) διπλωματικές εργασίες στο Διατμηματικό και Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών- νυν ΤΕπΕΚΕ, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο: «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη».
Προπτυχιακό

ESW_ 106 «Μειoνότητες και Ανθρώπινα Δικαιώματα» (Επιλογής  Α’ εξ)

ESW_ 341 «Καινοτομίες στην Κοινωνική Εργασία και Ανθρώπινα Δικαιώματα» (Υποχρεωτικό Στ’ εξ)

ESW_ 401/ PED125 (A)«Πρακτική Άσκηση στα Σχολεία I» (Υποχρεωτικό Ζ’ εξ)

ESW_ 408 «Πρακτική Άσκηση IV: Η διδασκαλία των Κοινωνικών Επιστημών των Μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου» (Επιλογής Ζ’ εξ)

ESW_ 402/ PED125 (Β)«Πρακτική Άσκηση στα Σχολεία II» (Υποχρεωτικό Η’ εξ)

(2501) «Δεοντολογία» (Υποχρεωτικό Ε’ εξ- πρόγραμμα πρώην Κοινωνικής Εργασίας)

Διδασκαλία – Μαθήματα:
 • Μέλος ΣΕΠ Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου στο Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» της ΣΚΕ ΘΕ ΠΔΕ 01: «Παιδαγωγική και Διδακτική». Χειμερινό & Εαρινό εξάμηνο 2020-2021.
 • Εργαστηριακός Συνεργάτης στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) Πατρών στο υποχρεωτικό μάθημα «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας ΙΙ- Πτυχιακή Διδασκαλία» (εαρινό εξάμηνο 2020-2021).
 • Εργαστηριακός Συνεργάτης στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) Πατρών στο υποχρεωτικό μάθημα «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι» (έναρξη από το χειμερινό εξάμηνο 2016-2017 ως το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020).
 • Εργαστηριακός Συνεργάτης στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) Πατρών στο υποχρεωτικό μάθημα «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας ΙΙ» (έναρξη από το εαρινό εξάμηνο 2016-2017 ως και το εαρινό εξάμηνο 2020-2021).

 

Δημοσιεύσεις ως το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 1. Διδακτορική διατριβή: «Οι πολιτικές του ΟΗΕ σχετικά με την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (1995-2009). Η εφαρμογή του εκπαιδευτικού μοντέλου της «γνωστικής πυραμίδας» στα Ελληνικά Παιδαγωγικά Τμήματα Δασκάλων και Νηπιαγωγών». (σ.375). Πανεπιστήμιο Πατρών

 1. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία: «Οι Διαφοροποιημένοι Πολιτισμικά και Γλωσσικά Μαθητές στον Οδηγό Νηπιαγωγού -Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί -Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης». (σ.152). Πανεπιστήμιο Πατρών.

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

1 «Οι πολιτικές του ΟΗΕ σχετικά με την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (1995-2009). Η εφαρμογή  του εκπαιδευτικού μοντέλου της «γνωστικής πυραμίδας» στα Ελληνικά Παιδαγωγικά Τμήματα Δασκάλων και Νηπιαγωγών». Εκδόσεις Σαΐτα, Αύγουστος 2015, σελ. 309.  ISBN: 978-618-5147-58-7

ΒΙΒΛΙΑ

 • Γιόφτσαλη Κατερίνα, Πίτσου Χαρίκλεια. (2021). Αναστοχαστικές προσεγγίσεις σε τυπικά και εναλλακτικά πλαίσια εκπαίδευσης. Πρακτική Άσκηση και Αναστοχασμός σε Πανεπιστημιακά Τμήματα Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής. Εκδόσεις: Gutenberg. σελ. 236. ΙSΒΝ 978-960-01-2238-1.

https://www.dardanosnet.gr/product/anastochastikes-prosengiseis-se-typika-kai-enallaktika-plaisia-ekpaidefsis/

 

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Παχουνδάκης, Γεώργιος, Πίτσου, Χαρίκλεια, Μήττα Αίγλη. (2021). Τα “δικαιώματα των ασθενών”: το παράδειγμα δύο ευρωπαικών χωρών Ελλάδας και Γερμανίας. Επιστημονικά Χρονικά – 26(4), 698-716.
 • Φρούντα, Μαρία, Πίτσου Χαρίκλεια, Κατσαντώνης, Ιωάννης. (2020). Η ικανοποίηση εν δυνάμει εκπαιδευτικών από την πρακτική άσκηση  κατά τη διάρκεια σπουδών τους σε ένα Παιδαγωγικό Τμήμα της Ελλάδας. International Journal of Educational Innovation– 2(7), 119-130.
 • Παχουνδάκης, Γεώργιος, Πίτσου, Χαρίκλεια. (2020). Αποτύπωση δεικτών υγείας Ελλάδας και Γερμανίας. Επιστημονικά Χρονικά – 25(4), 655-672.
 • Πίτσου, Χαρίκλεια, Σάτκα Ευαγγελία. (2020). Αποτύπωση του σχολικού εκφοβισμού από την σκοπιά των εκπαιδευτικών. Μελέτη περίπτωσης. Σύγχρονη Κοινωνία Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία. 6,1 (110-120) https://skepsy.edu.gr/portfolioitem/%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-6/
 • Pitsou, Charikleia., & Lampropoulos, Niki. (2020). Pedagogy students’ reflective practice: Α blended learning intervention. European Journal of Education Studies, 7(12), 292-318. http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v7i12.3418
 • Lampropoulos, Niki., & Pitsou, Charikleia. (2020). Blended collaborative learning supporting pedagogy students’ reflective practice. Creative Education, 11, 1930-1946. https://doi.org/10.4236/ce.2020.1110141
 •  Sounoglou Marina, Pitsou Charikleia. (2020). The right to Education and Children on the Move in Greece. International Journal of Advanced Research. (8) (3). (674-679). doi;21474/IJAR01/10678 ISSN: 2320-5407
 • Καρανικόλα Ζωή, Πίτσου Χαρίκλεια. (2019). Η Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση και κατάρτιση επαγγελματιών. Academia. 16-17(168-184). DOI: https://doi.org/10.26220/aca.3176 ISSN:2241-1402.
 • Πίτσου Χαρίκλεια, Λιόση Φωτεινή. (2019). Ηθική και Έρευνα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Έννοιες Συμβατές ή Ασύμβατες; Εκπαιδευτικός Κύκλος. 7,1(61-72). ISSN: 2241-4576

https://journal.educircle.gr/el/arxeio-tefxon/proigoymena-teyxi/6-2020/7-1-2019

 • Πίτσου Χαρίκλεια, Αστεριώτη Νίκη. (2018). Η προώθηση του Διαπολιτισμικού Διαλόγου στην εικοσαετή ατζέντα της UNESCO για την Ανώτατη Εκπαίδευση (1998-2017): Από τη θεωρία στην πράξη; Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 11,2(70-89). doi:http://dx.doi.org/10.12681/jret.14790
 • Pitsou Charikleia. (2018). Future and active educators’ training in Human Rights through Aesthetic Experience.  International Journal of Advanced Research. 6(2) (1315-1323). DOI URL: http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/6558 ISSN: 2320-5407
 • Καρανικόλα Ζωή, Πίτσου Χαρίκλεια. (2015). Αποτύπωση των δράσεων του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την προστασία της πολιτισμικής ετερότητας στον χώρο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μια ποιοτική μελέτη θεματικής ανάλυσης των ετήσιων εκθέσεων του Υπουργείου Παιδείας προς την Εθνική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Έρευνα στην Εκπαίδευση. Hellenic Journal of Research in Education. 4, (128-151).  ISSN:2241-7303. DOI: https://doi.org/10.12681/hjre.8858

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/view/8858/0/TurabianCitationPlugin

 • Pitsou Charikleia. (2015). The presence of culturally and linguistically diverse pupils in the official Greek curriculum of pre educator teachers: A quantitative content analysis. International Journal of Recent Research in Social Sciences and Humanities. 2,2(66-72). April 2015- June 2015. ISSN: 2349-7831.

https://www.paperpublications.org/issue/IJRRSSH/Issue-2-April-2015-June-2015

 • Pitsou Charikleia, Balias Stathis. (2014). Greek Pedagogical Departments, Human Rights Education: An Analyzing Study of the Programs of Study, of Greek Pedagogical Departments. Problems of Education in the 21st Century. 59, (68-76). ISSN: 1822-7864.
 • Πίτσου Χαρίκλεια. (2014). Διερεύνηση της ειδικής διδακτικής μεθοδολογίας των μελών ΔΕΠ που διδάσκουν την Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ως ανεξάρτητο διδακτικό αντικείμενο στα ελληνικά Παιδαγωγικά Τμήματα: Μια ποιοτική προσέγγιση. Academia. 4, 1(77-120). DOI: https://doi.org/10.26220/aca.2224 ISSN:2241-1402.

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Πέγιου Φ.& Πίτσου Χ. (2022). Άρνηση λήψης υπηρεσιών υγείας: το παράδειγμα άρνησης μετάγγισης αίματος για θρησκευτικούς λόγους υπό την οπτική της πολιτισμικής ικανότητας των επαγγελματιών υγείας. Στο: Ελληνικό Περιοδικό Νοσηλευτικής Επιστήμης
  14(3): 22-29, doi: https://doi.org/10.24283/hjns.202133
 • Πίτσου Χαρίκλεια, Σούνογλου Μαρίνα. H διαθρησκειακή αγωγή υπό το πρίσμα των διεθνών κειμένων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το παράδειγμα των ελληνικών προγραμμάτων σπουδών της προδημοτικής εκπαίδευσης. Στο: Ζητήματα Διδακτικής των Θρησκευτικών Τομ. 2 (2018), 409-419. eISSN 2585-3791 https://ejournals.lib.auth.gr/religionteaching/article/view/7006
 • Σούνογλου Μαρίνα, Πίτσου Χαρίκλεια. Πολιτισμική ετερότητα και θρησκευτική αγωγή βάσει του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Σύγκριση προγραμμάτων σπουδών προσχολικής εκπαίδευσης Ελλάδας- Κύπρου. Στο: Ζητήματα Διδακτικής των Θρησκευτικών Τομ. 2, 480-493.eISSN 2585-3791.  https://ejournals.lib.auth.gr/religionteaching/article/view/7015
 • Χαρίκλεια Πίτσου, Ζωή Καρανικόλα. (2015). Οι εκπαιδευτικές πρακτικές-δράσεις του Υπουργείου Παιδείας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα τη χρονική περίοδο 2002-2011. Μια ανάλυση περιεχόμενου των εκθέσεών του προς την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών– Επιστημονικών Θεμάτων, 7,(146-160). ISSN: 2241-8393.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

Maria Frounta, Charikleia Pitsou & Costas Malamas (2021).  Le rôle du
mentor dans les stages des futurs enseignants des écoles.
In: Formas de
enseñar y aprender en Educación Superior/Faces do ensinar e do
aprender no Ensino Superior.
Colección Monografies & Aproximacions, no
31.
(Eds. Chaleta, E., Ferreira. A. & Beltrán, J.) (pp. 160-174). Edita:
Institut de Creativitat i Innovacions Educatives de la Universitat de
València. ISBN: 978-84-09-27401-7

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 • Χαρίκλεια Πίτσου, Λεμπέση Γεωργία-Ελένη (2022). Αναστοχασμός ως προς την νοηματοδότηση μιας δράσης στο πλαίσιο εφαρμογής ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα «Διαπροσωπικές – Διαφυλικές σχέσεις». Στο: Φύλο και Εκπαίδευση. Για μια συμπεριληπτική εκπαίδευση χωρίς βία και διακρίσεις. (Επιμ. Θάνος, Θ. & Κογκίδου, Δ.) Εκδόσεις Τζιόλα. (σελ. 331-341). ΙSΒΝ: 978-960-418-516-0
 • Χαρίκλεια Πίτσου,  Θεοφανία Αντωνία. (2021). Περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συστήματος προστασίας αυτών. Στο: Ανθρώπινα δικαιώματα – Ενιαία εκπαίδευση. Κοινωνιολογικές, παιδαγωγικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις. (Επιμ.  Θάνος, Θ. & Συμεού, Λ. – Συνεργ. Πίτσου, Χ. & Κρομμύδας, Ι.) Εκδόσεις: Gutenberg. (σελ. 15-36). ΙSΒΝ: 978-960-01-2253-4
 • Θεοφανία Αντωνία, Χαρίκλεια Πίτσου. (2021). Από την κλασσική τυπολογία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη σύγχρονη προσέγγιση: τα κοινωνικά δικαιώματα ως διαστάσεις του δικαιώματος στη ζωή, την αξιοπρέπεια και το ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης. Στο: Ανθρώπινα δικαιώματα – Ενιαία εκπαίδευση. Κοινωνιολογικές, παιδαγωγικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις. (Επιμ. Θάνος, Θ. & Συμεού, Λ. . – Συνεργ. Πίτσου, Χ. & Κρομμύδας, Ι.) Εκδόσεις: Gutenberg. (σελ. 37-52). ΙSΒΝ: 978-960-01-2253-4
 • Χαρίκλεια Πίτσου, Γιόφτσαλη Κατερίνα (2021).  Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: Η διάσταση του φύλου μέσα από ένα εμψυχωτικό μουσειακό πρόγραμμα. Στο: Ανθρώπινα δικαιώματα – Ενιαία εκπαίδευση. Κοινωνιολογικές, παιδαγωγικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις. (Επιμ.  Θάνος, Θ. & Συμεού, Λ. . – Συνεργ. Πίτσου, Χ. & Κρομμύδας, Ι.) Εκδόσεις: Gutenberg. (σελ. 67-85). ΙSΒΝ: 978-960-01-22534
 • Χαρίκλεια Πίτσου,  Θεοφανία Αντωνία. (2021). Δικαιώματα του Παιδιού: Η περίπτωση του Δικαιώματος στην Εκπαίδευση των Ασυνόδευτων Παιδιών. Στο: Ανθρώπινα δικαιώματα – Ενιαία εκπαίδευση. Κοινωνιολογικές, παιδαγωγικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις. (Επιμ.  Θάνος, Θ. & Συμεού, Λ. . – Συνεργ. Πίτσου, Χ. & Κρομμύδας, Ι.) Εκδόσεις: Gutenberg. (σελ. 103-121). ΙSΒΝ: 978-960-01-2253-4
 • Μπάλιας Στάθης, Πίτσου Χαρίκλεια. (2018). Ο ρόλος του Πανεπιστημίου στην προώθηση της Πολιτειότητας και της Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: το παράδειγμα του public engagement.  Στο: Κοινωνιολογία και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. (Επιμ.  & Εισ. Ελευθεράκης, Θ. & Οικονομίδης, Β.). Αθήνα: Διάδραση. σελ: 99-113. ISBN: 978-618-5059-85-9.
 • Κουτίβα Αναστασία, Πίτσου Χαρίκλεια, Τσεκούρα Ουρανία. (2014). Σχολική βία: Η Έκταση, Οι χώροι εμφάνισης και ο βαθμός σοβαρότητας του ΦαινομένουΣτο: Η βία στο σχολικό περιβάλλον. Μία διαδρομή στα σχολεία της Δυτικής Ελλάδας. Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων- Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας- Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. Πάτρα: Πελοπόννησος. σελ: 67-82. ISBN: 978-960-88162-1-3.
 • Κουτίβα Αναστασία, Πίτσου Χαρίκλεια. (2014). Περιγραφές και απόψεις Διευθυντών/ Προϊσταμένων για τα περιστατικά βίας στις σχολικές μονάδες.  Στο: Η βία στο σχολικό περιβάλλον. Μία διαδρομή στα σχολεία της Δυτικής Ελλάδας. Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων- Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας-  Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. Πάτρα: Πελοπόννησος. σελ: 83-110. ISBN: 978-960-88162-1-3.
 • Κόϊος Νικόλαος, Πίτσου Χαρίκλεια. (2012). Προγεννητική Διάγνωση: Μια πρόκληση για προβληματισμό σχετικά με την οικογένεια, την βιοηθική και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο: Οικογένεια και νέες μορφές γονεϊκότητας. (Επιμ.  Παπαχριστόπουλος, Ν. & Σαμαρτζή, Κ). Opportuna, Πάτρα. σελ: 835-855. ISBN: 978-960-98122-Ι-4.
 • Παναγιωτόπουλος Γιώργος, Πίτσου Χαρίκλεια. (2011). Κοινωνικός αποκλεισμός: ασθένεια ή έλλειψη εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα; Στο: Υγεία, ασθένεια και κοινωνικός δεσμός. (Επιμ. Παπαχριστόπουλος, Ν. & Σαμαρτζή, Κ). Opportuna, Πάτρα. σελ: 709-734. ISBN: 978-960-98122-3-8.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 • Διεθνές Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σύγχρονες προκλήσεις και προβληματισμοί» ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Pitsou Charikleia, Chaidas Alexandros, Giannoulis Athanasios & Antonopoulou Sotiria- Hera. Intercultural competency of adult trainers in educational context within penitentiary facility. (Ιωάννινα, 13-15/05/2022). (κατάθεση τελικού κειμένου προς δημοσίευση)
 • Διεθνές Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σύγχρονες προκλήσεις και προβληματισμοί» ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Zerva Eleni, Pitsou Charikleia & Priovolou Konstantina. Pilot program for learning English as a foreign language (EFL) in early childhood institutions (Greek kindergarten): Views of kindergarten teachers on the entrance of English teachers in preschool education. (Ιωάννινα, 13-15/05/2022). (κατάθεση τελικού κειμένου προς δημοσίευση)
 •  Διεθνές Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σύγχρονες προκλήσεις και προβληματισμοί» ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Βαβαρούτα Κωνσταντίνα,  Πίτσου Χαρίκλεια, Νικολάου Γεώργιος & Χάιδας Αλέξανδρος. Η εφαρμογή των Δικαιωμάτων του Παιδιού σε πολυπολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα προσχολικής εκπαίδευσης: Μια ερευνητική μελέτη. (Ιωάννινα, 13-15/05/2022). (κατάθεση τελικού κειμένου προς δημοσίευση)
 • 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & Ε.Ε.Π.Ε.Κ.. Πίτσου Χαρίκλεια & Χάιδας Αλέξανδρος. Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ενεργός πολίτης & θεσμικά κείμενα των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. (Λάρισα, 16-18 Οκτώβρη 2020). (σελ.1233-1239) ISBN: 978-618-5562-02-1 (τόμος Β΄)
 • 6οΔιεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & Ε.Ε.Π.Ε.Κ.. Πούτα Αικατερίνη & Πίτσου Χαρίκλεια. Διερεύνηση κριτηρίων επιλογής των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του παιδαγωγικού εργαλείου πολιτισμικής ετερότητας & ανθρωπίνων δικαιωμάτων Persona Dolls. (Λάρισα, 16-18 Οκτώβρη 2020). (σελ.317-325) ISBN: 978-618-5562-02-1 (τόμος Α΄)
 • ΙΣΤ΄ Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, σε συνεργασία με τα τρία Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης) με θέμα «Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο». Πίτσου Χαρίκλεια, Σούνογλου Μαρίνα. Ψηφιακός Ακτιβισμός και Δημοκρατικό Σχολείο. Αξιοποίηση των e– πρακτικών της Διεθνούς Αμνηστίας στο πλαίσιο διδασκαλίας της Μελέτης Περιβάλλοντος. Βόλος, 29/11-1/12/2019.(σελ.252-259) ISBN: 978-960-9439-79-4 (τόμος Β΄)
 • ΙΣΤ΄ Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, σε συνεργασία με τα τρία Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης) με θέμα «Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο». Σούνογλου Μαρίνα, Μιχαλοπούλου Αικατερίνη, Πίτσου Χαρίκλεια.  Δημοκρατία και πολιτότητα: πρακτικές εφαρμογές στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Βόλος, 29/11-1/12/2019. (σελ.503-512) ISBN: 978-960-9439-78-7 (τόμος Α΄)
 • 5οΔιεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & Ε.Ε.Π.Ε.Κ.. Χάιδας Αλέξανδρος, Πίτσου Χαρίκλεια. Η Διαπραγμάτευση των Κοινωνικών και Οικονομικών Δικαιωμάτων στο Σχολικό Πρόγραμμα Τυπικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ο Αντίκτυπός της στην Καθημερινή Ζωή και Πρακτική των Εκπαιδευομένων. Α’ τόμος, (σελ.1294-1302). ISSN: 2529-1580. (Λάρισα, 11-13 Οκτώβρη 2019).
 • .5ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & Ε.Ε.Π.Ε.Κ.. Πίτσου Χαρίκλεια, Παπαζαφειρίου Βαρβάρα. Η αποτύπωση των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Ελλάδα υπό την οπτική των ετήσιων εκθέσεων του Συνηγόρου του Πολίτη (2007-2017). Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην προαγωγή αυτών. Β’ τόμος, 692-698. ISSN: 2529-1580. (Λάρισα, 11-13 Οκτώβρη 2019). 
 • .1st International Conference on Children’s Well-being: «Children’s Well-being and Perspectives on its Enhancement», Panteion University of Social and Political Sciences. Pitsou Charikleia, Chaidas Alexandros, Balias Stathis. The Contribution of Regional and Municipal Authorities to Promoting the Rights of the Child- Η Συμβολή των Περιφερειακών και Δημοτικών Αρχών στη Προώθηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού.  (Athens, 5-6 July 2019). (σελ. 268-275).
 • .1st International Conference on Children’s Well-being: «Children’s Well-being and Perspectives on its Enhancement», Panteion University of Social and Political Sciences. Frounta Maria, Michalopoulou Eleni, Pitsou Charikleia. Training educators to ensure children’s wellbeing: an aspect of the right of the health. Εκπαιδεύοντας εκπαιδευτικούς για τη διασφάλιση της παιδικής ευημερίας: η διάσταση του δικαιώματος στην υγειά. (σελ. 119-118). (Athens, 5-6 July 2019).
 • Δεθνές Συνέδριο EADTU’s 25thAnniversary Conference «The role of open and flexible education in European higher education systems for 2020: new models, new markets, new media». Lambropoulos, N., Pitsou, C., Panagiotopoulos, G., Rizopoulos, A., Christopoulou, S., Baris, T., Psychogiou, E. & Tasoula, S. «Autonomous Leadership Best Practice on a Regional Level to Tackle Higher Education Students’ Future Competencies for the Private Sector» (σελ. 122-129). (Paphos, Cyprus 27/9-28/9/2012). http://conference.eadtu.eu/archive/images/Archive/2012/Proceedings_Paphos_Cyprus_2012.pdf pp. 122-129.
 • .Διεθνές Συνέδριο «EDEN Conference, European Distance and eLearning Network» Lambropoulos, N., Diamantopoulou, N., Panagiotopoulos, G., Kotadaki, M. & Pitsou, C. «Educational Evolutionary Transformation: the European Projects Team at the regional directorate for Primary & Secondary education in Western Greece». pp. 122-126. (Athens, 27/10-29/10/2011). http://www.eden-online.org/eden-events/autumn-conference.html .Διεθνές Συνέδριο «Crise et/en education Epreuves, controversies et enjeux nouveaux Colloque AECSE» Balias Stathis Pitsou Charikleia, «L’éducation grecque en crise d’identité: L’exemple de l’éducation interculturelle dans la maternelle». (Paris, l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense France, 27/10-28/10/2011). Δημοσιευμένο το άρθρο στα ηλεκτρονικά πρακτικά του συνεδρίου: http://www.colloque-crise-aecse 2011.eu/communications/liste?member=R701
 • Διεθνές Συνέδριο Cice’s 13th European Conference «Europe’s Future: citizenship in a changing world» Pitsou Charikleia, Koutiva Anastasia, Spinthourakis Julia A., «Educating interculturally competent teachers: Citizenship in a global and local context». (σελ. 336-134). (Dublin, Ireland, 09/06-11/06/2011). Δημοσιευμένο το άρθρο στα πρακτικά του συνεδρίου, υπό μορφή cd rom.
 • 15ο Διεθνές Συνέδριο «Διαπολιτισμικότητα, Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Οικονομική Κρίση και τα Ελληνικά ως Ξένη Γλώσσα» Χάιδας Αλέξανδρος, Πίτσου Χαρίκλεια, Παναγιωτόπουλος Γιώργος, «Ο Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων ως Εκπαιδευτής Ενηλίκων». (Πρακτικά συνεδρίου, Πάτρα, 2014 τόμος 2: σελ.290-297). (Πάτρα, 23/11–25/11/2012).
 • 3ο Διεθνές Νότιο – Ευρωπαϊκό και Μεσογειακό Συνέδριο: «Κοινωνία Ενσωμάτωσης Υπό Κρίση», Πίτσου Χαρίκλεια, Παναγιωτόπουλος Γιώργος «Η Εργασία ως Ανθρώπινο Δικαίωμα μέσα στα σχέδια δράσης των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας». Φορείς υλοποίησης Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών και Ευρωπαϊκό Ακαδημαϊκό Δίκτυο CiCe και Children’s Identity and Citizenship European Association. (Πάτρα, 6/05-8/05/2011).
 • 3ο Διεθνές Νότιο – Ευρωπαϊκό και Μεσογειακό Συνέδριο: «Κοινωνία Ενσωμάτωσης Υπό Κρίση», Πίτσου Χαρίκλεια, Γιάννακα Χρυσοβαλάντη, «Η προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της Ευέλικτης Ζώνης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». Φορείς υλοποίησης  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών και Ευρωπαϊκό Ακαδημαϊκό Δίκτυο CiCe και Children’s Identity and Citizenship European Association. (Πάτρα, 6/05-8/05/2011).
 • 14ο Διεθνές Συνέδριο «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Μετανάστευση- Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας» Πίτσου Χαρίκλεια, «Τα Προγράμματα Σπουδών για την Προσχολική Εκπαίδευση και η Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα». (τόμος 2: σελ.290-297). http://kedek.inpatra.gr/volos2.pdf (Βόλος, 13/05–15/05/2011).
 • «Second South European and Mediterranean Conference “Citizenship Identity and Culture: The Challenge for Education”» Πίτσου Χαρίκλεια, Μπάλιας Στάθης «Η κυρίαρχη ομάδα απέναντι στις μειονοτικές ομάδες των πολυπολιτισμικών τάξεων. Η περίπτωση του «Οδηγού Νηπιαγωγού Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί- Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης» στο γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη Περιβάλλοντος: αξιοποιώντας το περιβάλλον, μαθαίνοντας για τον κόσμο» (σελ. 268-279). Στο: Citizenship, Identity & Culture. The Challenge of Education. Πολιτειότητα, Ταυτότητα, Πολιτισμός, Η πρόκληση της εκπαίδευσης. 268-279. Διετής Έκδοση της Μονάδας Πολυπολιτισμικότητας. Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας. ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών. Τεύχος 1 Special Issue, Αύγουστος 2010.
 • Διεθνές Συνέδριο Cice’s 11th Eleventh European Conference «Human Rights and Citizenship Education» Pitsou Charikleia,  Spinthourakis Julia A., Balias Stathis «Human Rights Education and Social Change: Towards the hegemony of human rights culture. The relevance of the change of curriculum and the formation of a new type of teacher». (pp. 175-180). (Malmo, Sweden, 21/05-23/05/2009). ISBN 978-0 9562789 ISSN 470-6695. (πρακτικά συνεδρίου υπό μορφή cd rom).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεολόγων Εκπαιδευτικών με διεθνή συμμετοχή με θέμα: «Θρησκευτική Εκπαίδευση- Εκπαίδευση για το μέλλον», Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ., Εργαστήριο Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Πίτσου Χαρίκλεια, Σούνογλου Μαρίνα «Σύγχρονες Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το Δικαίωμα στην Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας και η σύνδεση αυτών με την Εκπαίδευση». (Θεσσαλονίκη, 27-29/09/2019). (υπό έκδοση, δες βεβαίωση). Τομ. 3 (2021), 634-641.

eISSN 2585-3791 http://ejournals.lib.auth.gr/religionteaching/issue/view/1069/showToc

 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεολόγων Εκπαιδευτικών με διεθνή συμμετοχή με θέμα: «Θρησκευτική Εκπαίδευση- Εκπαίδευση για το μέλλον», Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ., Εργαστήριο Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Σούνογλου Μαρίνα, Πίτσου Χαρίκλεια, «Η αποτύπωση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην εικονογράφηση του εντύπου υλικού Θρησκευτικών της Γ’ Δημοτικού (2017)». (Θεσσαλονίκη, 27-29/09/2019). (υπό έκδοση, δες βεβαίωση). Τομ. 3 (2021), 642-651.

eISSN 2585-3791 http://ejournals.lib.auth.gr/religionteaching/issue/view/1069/showToc

 • 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Πατρών. Πίτσου Χαρίκλεια, «Ο ρόλος του Πανεπιστημίου στη βασική και συνεχιζόμενη Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στα Ανθρώπινα Δικαιώματα». (Πάτρα, 23-25 Νοεμβρίου 2018). ISBN: 978-618-82469-2-8 (Α’ τόμος: 344-352).
 • .3o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο. Διδακτικές Διαδρομές στο Σύγχρονο Σχολείο. Σούνογλου Μαρίνα, Μιχαλοπούλου Αικατερίνη, Πίτσου Χαρίκλεια, «Δημιουργικότητα Μέσα Έκφρασης σε Ψηφιακό Πλαίσιο στο Νηπιαγωγείο», (σελ. 776-788). ISBN: 978-618-82841-2-8 (Πάτρα, 5-7 Νοεβρίου 2018).
 • .1o Συνέδριο του Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με θέμα: «Έρευνα προγραμμάτων σπουδών και σχολικών βιβλίων» Πίτσου Χαρίκλεια, Χάιδας Αλέξανδρος, «Ανάλυση των θεσμικών κειμένων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας αναφορικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα». (Θεσσαλονίκη, 17-19/03/2017). (υπό έκδοση, υπάρχει σχετική βεβαίωση)
 • .1o Συνέδριο του Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης Σχολικών Βιβλίων  και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με θέμα: «Έρευνα προγραμμάτων σπουδών και σχολικών βιβλίων» Καρανικόλα Ζωή, Πίτσου Χαρίκλεια, «Το Περιεχόμενο των Ανθολόγιων Κειμένων του Δημοτικού Σχολείου υπό το πρίσμα των Δικαιωμάτων του Παιδιού». (Θεσσαλονίκη, 17-19/03/2017). (υπό έκδοση, υπάρχει σχετική βεβαίωση).
 • .Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Η Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως πρώτης/μητρικής, δεύτερης ξένης» Πίτσου Χαρίκλεια, Ιορδανίδου Άννα «Ο παθητικός παρατατικός στην κοινή νεοελληνική: διδασκαλία σε αλλόγλωσσους». (Νυμφαίο Φλώρινας,04/09-06/09/09). http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/
 • .2ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΠΕ.ΔΙ.ΕΚ Ηπείρου «Γλώσσα, Σκέψη και Πράξη ως περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος» Πίτσου Χαρίκλεια, Κονδύλη Γεωργία «Με όχημα τη γλώσσα και οδηγό την Επικοινωνιακή Προσέγγιση ταξιδεύουμε με παιδιά προσχολικής ηλικίας, αλλόφωνα και μη, στον κόσμο του «Ακανθούλη». (Ιωάννινα, 18/10 -20/10/07). http://ipeir.pde.sch.gr/educonf/2/html/dnaeoeeu.html
 • .Συνέδριο «Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση  και οι προκλήσεις της εποχής μας» Λάγιος Βασίλης, Πίτσου Χαρίκλεια, Δημοπούλου Ζαχαρούλα «Η αναγκαιότητα της μεταβολής του εκπαιδευτικού ρόλου στη σύγχρονη πολυπολιτισμική πραγματικότητα» (σελ. 1645-1650). (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 17/05 – 20/05/07). Δημοσιευμένο το άρθρο στα πρακτικά του συνεδρίου, υπό μορφή cd rom..40 Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.ΛΛ. Ι.Ε.Π.ΕΚ «Σχολείο Ίσο για Παιδιά Άνισα» του «Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης» Πίτσου Χαρίκλεια, Λάγιος Βασίλης «Η θέση των τσιγγανόπαιδων στο σχολείο και οι εκπαιδευτικές πρακτικές του Υ.Π.Ε.Π.Θ. για την εκπαίδευση τους». (σελ. 16-22). ΙSSN:1790-8574 (Αθήνα, 04/05–06/05/2007). Δημοσιευμένο το άρθρο στα ηλεκτρονικά πρακτικά του συνεδρίου.

http://www.elliepek.gr/documents/4o_synedrio_eisigiseis/16_22.pdf ISSN: 1790-8574

 • 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» Λάγιος Βασίλης, Πίτσου Χαρίκλεια «Οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής και οι πολυπολιτισμικές τάξεις». (Θεσσαλονίκη, 24/11–26/11/2006). Δημοσιευμένο το άρθρο στο: Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, (2007). 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα, τόμος Α’ (επιμέλεια Δ. Χατζηδήμου, Κ. Μπίκο, Π. Στραβάκου, & Κ.Χατζηδήμου), Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη. (σσ.41-51).

 

 • 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο: Έμπνευση, Στοχασμός και Φαντασία στη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» Σακοβέλη Πηνελόπη, Πίτσου Χαρίκλεια «Διαθεματική Προσέγγιση Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου και Α-′Β΄ τάξης Δημοτικού». (Πειραιάς, 01/04 – 03/04/05). Δημοσιευμένο το άρθρο (ν. 57) στα πρακτικά του συνεδρίου, υπό μορφή cd rom.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΡΙΣΗ

 • 2ndInternational Conference on Children’s Well-being: «Children’s Well-being and Perspectives on its Enhancement», Panteion University of Social and Political Sciences. Pitsou Charikleia, Katerina Papa «Bullying at school and cultural diversity from the point of view of educators in primary education» (Athens, 9-11 July 2021)
 • 2nd International Conference on Children’s Well-being: «Children’s Well-being and Perspectives on its Enhancement», Panteion University of Social and Political Sciences. Pitsou Charikleia, Chrysoula Mitrou «Parental involvement and scholar expectations in student achievement in the secondary education». (Athens, 9-11 July 2021)
 • IV International Conference “Learning and Teaching in Higher Education- Students and Teachers”. Frounta Maria, Pitsou Charikleia, Malamas Costas, «La rôle du mentor au stage des futurs enseignants des écoles» (Spain, University of Evora, 24-25 March 2021)
 • 2nd International Conference on Health Management ICOHEMA 2021 “Preparing for a new world in health management: opportunities and challenges”. Ieremiadou Sofia, Pitsou Charikleia, «Satisfaction and health needs’ coverage in non-urban areas from the perspective of health users: the case of Litochoro Municipality» (Thessaloniki, 19-21 March 2021)
 • 2nd International Conference on Health Management ICOHEMA 2021 “Preparing for a new world in health management: opportunities and challenges”. Pegiou Fani, Pitsou Charikleia, «Satisfaction of health care users: the case of program “help at home” In Eordaia’s Municipality, West Macedonia, Greece» (Thessaloniki, 19-21 March 2021)
 • 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, της Ελληνικής Επιτροπής Προσχολικής Αγωγής (Organisation Mondial pour l’Education Préscolaire – Ο.Μ.Ε.Ρ.) Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο: «Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, υποστηρίζοντας την έκφραση: προκλήσεις και προοπτικές στη μάθηση και διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας». Πίτσου Χαρίκλεια, Σούνογλου Μαρίνα «Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα και Κουλτούρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπό την Οπτική του Μοντέλου Δεξιοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δημοκρατική Κουλτούρα». (Πάτρα, 1-3/11/2019).
 • 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, της Ελληνικής Επιτροπής Προσχολικής Αγωγής (Organisation Mondial pour l’Education Préscolaire – Ο.Μ.Ε.Ρ.) Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο: «Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, υποστηρίζοντας την έκφραση: προκλήσεις και προοπτικές στη μάθηση και διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας». Σούνογλου Μαρίνα, Πίτσου Χαρίκλεια, «Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με βάση τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το υλικό του Συμβουλίου της Ευρώπης «Ζώντας Δημοκρατικά». (Πάτρα, 1-3/11/2019).
 • International Conference «Youth on the Move: Social Inclusion through informal and non-formal learning» University of Thessaly. Sounoglou Marina, Pitsou Charikleia «The right of Education and Children on the Move in Greece». (Volos, 9-11 April 2019).
 • 1o Διεθνές Συνέδριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς, της έδρας Jean Monnet, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα: «Μελετώντας, Διδάσκοντας, Μαθαίνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση» Καρανικόλα Ζωή, Πίτσου Χαρίκλεια, «Ευρωπαϊκή Ένωση & Αντζέντα 2030: Εκπαίδευση – Κατάρτιση Τωρινών  και Μελλοντικών Επαγγελματιών». (Πειραιάς, 1-3 Σεπτεμβρίου 2017).
 • 15ο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Κατάρτισης και Έρευνας στην Οικογενειακή Εκπαίδευση με θέμα: «Οικογένεια, σχολείο, τοπικές κοινωνίες: Πολιτικές και πρακτικές για το παιδί» Κουτίβα Αναστασία, Πίτσου Χαρίκλεια, Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, «Υιοθέτηση ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων και εφαρμογή καλών πρακτικών για την ενίσχυση του δημιουργικού κλίματος στις σχολικές μονάδες της Δυτικής Ελλάδας-Ο αντίκτυπός τους στο παιδί-μαθητή». (Πάτρα, 22/05–25/05/2013).
 • Διεθνές Συνέδριο (European Conference on Educational Research) ECER 2012 «The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All» Pitsou Charikleia, Balias Stathis. «Greek University Students: Their Awareness Level of Human Rights and Feelings about Human Rights’ Violations». (Cádiz, Spain, 18/9-21/9/2012).
 • Cice’s Eleventh European Conference «Human Rights and Citizenship Education» Spinthourakis, J., Aktan, E., Korhonen, R., Kuscer, M., Laurien, L., Divrengli & Pitsou, Ch. «Comparison of the views of pre-school children and their teachers using the “Scale of Respect for Diversities” in Turkey, Greece, Finland, Romania and Slovenia». (Malmo, Sweden, 21/05-23/05/2009).

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΡΙΣΗ

 • 13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο, ΕΝΕ. Πέγιου Φανή, Πίτσου Χαρίκλεια, Λουκία Κεραμιδά, «Άρνηση λήψης υπηρεσιών υγείας: το παράδειγμα άρνησης μετάγγισης αίματος για θρησκευτικούς λόγους υπό την οπτική της πολιτισμικής ικανότητας των επαγγελματιών υγείας» (Διαδικτυακή οργάνωση, 15-18 Οκτωβρίου 2020).
 • 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, της Ελληνικής Επιτροπής Προσχολικής Αγωγής (Organisation Mondial pour l’Education Préscolaire – Ο.Μ.Ε.Ρ.) Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο: «Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, υποστηρίζοντας την έκφραση: προκλήσεις και προοπτικές στη μάθηση και διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας». Πίτσου Χαρίκλεια, Σούνογλου Μαρίνα «Πολυπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα και Κουλτούρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπό την Οπτική του Μοντέλου Δεξιοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δημοκρατική Κουλτούρα». (Πάτρα, 1-3/11/2019).
 • 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή Συμμετοχή, της Ελληνικής Επιτροπής Προσχολικής Αγωγής (Organisation Mondial pour l’Education Préscolaire – Ο.Μ.Ε.Ρ.) Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο: «Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση, υποστηρίζοντας την έκφραση: προκλήσεις και προοπτικές στη μάθηση και διδασκαλία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας». Σούνογλου Μαρίνα, Πίτσου Χαρίκλεια, «Ενισχύοντας την αλληλεπίδραση σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με βάση τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το υλικό του Συμβουλίου της Ευρώπης «Ζώντας Δημοκρατικά». (Πάτρα, 1-3/11/2019).
 • 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Πατρών. Καρανικόλα Ζωή, Πίτσου Χαρίκλεια, «Το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση υπό το πρίσμα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Εκπαίδευση. Εκπαιδευτικών βάσει μοντέλων διαπολιτισμικής διαχείρισης της Ετερότητας». (Πάτρα, 23-25 Νοεμβρίου 2018).
 • 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής «Καινοτομίες για την προσχολική εκπαίδευση του 21ου αιώνα: πρωτοβουλίες, εμπειρίες, προοπτικές» Πίτσου Χαρίκλεια «Ένα πολύχρωμο πολυπολιτισμικό διαθεματικό πρόγραμμα προσχολικής αγωγής». (Θεσσαλονίκη, 29/09- 30/09/07).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ (ΔΙ)-ΗΜΕΡΙΔΕΣ & Forum

 • Επιστημονική Διημερίδα Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Πολιτικής: «Διαχείριση Επειγόντων και Ειδικών Περιστατικών σε Σχολικές Μονάδες» θέμα εισήγησης: «Η Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ασπίδα ενάντια στα φαινόμενα ρατσισμού και βίας στο σχολικό περιβάλλον» (Πάτρα, 17/10-18/10/2015).
 • 1ο Forum Τοπικών Παραγωγών 2012 με θέμα: «Δράσεις ευαισθητοποίησης για στροφή στα τοπικά προϊόντα». (Πάτρα, 07/10/12).
 • Forum Ανάπτυξης 2011: 14ο Money Show με θέμα: «Η ανάγκη ενίσχυσης του Δικαιώματος στην Εκπαίδευση σε περιόδους κρίσης» (Πάτρα, 20/11/11).
 • «Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Παιχνίδι και ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού» με θέμα: «Το παιχνίδι ως διαπολιτισμική γέφυρα στην προσχολική εκπαίδευση μέσα από κατάλληλα προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης». (Πάτρα, 26/09/11).
2021-10-24T18:05:11+03:0025 Σεπτεμβρίου 2019|