Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Πέννυ Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Επώνυμο: Παναγιωτοπούλου Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική διαπολιτισμική ψυχολογία
Email: ppanag@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας: Δευτέρα 12:00-14:00 και Τετάρτη: 12:00-14:00
Τηλέφωνο: 2610 969739 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=LLFr-SYAAAAJ
Κάτοχος πτυχίου από το Πρόγραμμα Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην Ψυχολογία.Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Φιλοσοφία. Η Διδακτορική διατριβή (με Υποτροφία Εσωτερικού του Ι.Κ.Υ. κατόπιν επιτυχών εξετάσεων) έγινε στο χώρο της Κοινωνικής-Διαπολιτιστικής Ψυχολογίας, υπό την εποπτεία του καθ. Δημητρίου Γεώργα και μελών ΔΕΠ του Τομέα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Αθηνών, την καθ. Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι και τον καθ. Ηλία Μπεζεβέγκη, με θέμα: Η δομή της έννοιας του εαυτού: Μια διαπολιτιστική προσέγγιση. Μέλος της International Association of Cross-Cultural Psychology και της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας Μέλος ελληνικής ομάδας συμμετοχής στο European Values Studies από το 1999 Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ψυχολογική ευημερία, τον εαυτό και την κοινωνική ταυτότητα, τις αξίες, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την ψυχική ανθεκτικότητα σε πολιτισμικό και διαπολιτισμικό επίπεδο στα οποία εντοπίζονται τόσο ελληνικές όσο και οι διεθνείς δημοσιεύσεις της. Έχει συμμετάσχει στις μεγαλύτερες διαπολιτισμικές έρευνες στο χώρο της διαπολιτισμικής ψυχολογίας. Διδάσκει τα μαθήματα σε προπτυχιακό επίπεδο: Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Προσωπικότητα και Εαυτός, Κοινωνική Ψυχολογία, Δυναμική της Ομάδας, Διαπολιτισμική Ψυχολογία, Διαπροσωπική Αλληλεπίδραση και Σχέσεις, Συναίσθημα και συμπεριφορά. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο τόσο στο πανεπιστημιακό τμήμα που υπηρετεί όσο και ως προσκεκλημένη ομιλήτρια σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΚΠΑ διδάσκει: Ψυχολογικές διαστάσεις της ανισότητας και της ετερότητας, Κοινωνικο-γνωστικές διαδικασίες της μάθησης και Κοινωνική Ψυχολογία.
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Κάτοχος πτυχίου από το Πρόγραμμα Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην Ψυχολογία.Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στη Φιλοσοφία.

Η Διδακτορική διατριβή (με Υποτροφία Εσωτερικού του Ι.Κ.Υ. κατόπιν επιτυχών εξετάσεων) έγινε στο χώρο της Κοινωνικής-Διαπολιτιστικής Ψυχολογίας, υπό την εποπτεία του καθ. Δημητρίου Γεώργα και μελών ΔΕΠ του Τομέα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Αθηνών, την καθ. Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι και τον καθ. Ηλία Μπεζεβέγκη, με θέμα: Η δομή της έννοιας του εαυτού: Μια διαπολιτιστική προσέγγιση.

Μέλος της International Association of Cross-Cultural Psychology και της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας

Μέλος ελληνικής ομάδας συμμετοχής στο European Values Studies από το 1999

Σπουδές:

1991: Πτυχίο από το τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

2000: Πτυχίο από το Πρόγραμμα Ψυχολογίας, του τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

2000: Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ψυχολογία από το τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:

Επίκουρη καθηγήτρια

Κοινωική και διαπολιτισμική ψυχολογία

Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που εστιάζουν στην εμπειρική έρευνα επάνω σε θέματα που αφορούν στις αξίες, στα κοινωνικά αξιώματα, στην προσωπική ψυχολογική ευημερία, στην κοινοτική ψυχολογική ευημερία, στην έννοια του εαυτού, στη δομή και στη λειτουργικότητα της οικογένειας τόσο εντός ελληνικού πληθυσμού αλλά και διαπολιτισμικά

Διδακτική Εμπειρία:

Διδακτική εμπειρία: Μαθήματα που έχει διδάξει έως τώρα είναι σε προπτυχιακό επίπεδο: Κοινωνική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική Ψυχολογία, Θέματα Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Ψυχολογίας, Οικονομικής Ψυχολογία και Ψυχολογία του Καταναλωτή στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών: Πειραματική Ψυχολογία, Κοινωνικο-ψυχολογικές διαδικασίες της μάθησης

Κύριο Ερευνητικό Έργο:

Ενδοπολιτισμική και διαπολιτισμική έρευνα επάνω στις αξίες και στα κοινωνικά αξιώματα.

Ποιοτική έρευνα στην κοινωνική γνώση των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακό:

Τίτλος μαθήματος: Γνωστική Νευροψυχολογία

Συντονίστρια του μαθήματος

Έτος σπουδών: Α (πρώτο)

Εξάμηνο: Α (πρώτο)

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):

Το μάθημα στοχεύει να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν τη φύση των γνωστικών διαδικασιών που εμπλέκονται στη διαδικασία της μάθησης, σε τυπικούς μαθητές αλλά και σε μαθητές με μαθησιακές ικανότητες και μαθησιακές δυσκολίες.

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ενότητες οι οποίες αφορούν στη φύση και λειτουργικότητα των γνωστικών διαδικασιών υπό το πρίσμα της Γνωστικής Ψυχολογίας και Νευροφυσιολογίας. Επιπλέον, περιλαμβάνονται ενότητες που σχετίζονται με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως η δυσλεξία αλλά ειδικές μαθησιακές ικανότητες υπό το πρίσμα της Νευροφυσιολογίας. Ειδικότερα, τα θέματα που θα αναλυθούν διεξοδικά αφορούν στη μεθοδολογία της γνωστικής νευροψυχολογίας, στο αντικείμενο της γνωσιακής νευροεπιστήμης, στη νευρολογία της μάθησης, στο νευροβιολογικό υπόστρωμα σε παιδιά ειδικές μαθησιακές ικανότητες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Παρακολούθηση και ερμηνεία οπτικοακουστικού υλικού σχετικού με το αντικείμενο του μαθήματος, διάλογος, διάλεξη

Γλώσσα διδασκαλίας:

Ελληνική

 

Τίτλος μαθήματος: Κοινωνικο-γνωστικές διαδικασίες της μάθησης

Έτος σπουδών: Α (πρώτο)

Εξάμηνο: Β (δεύτερο)

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):

Το μάθημα στοχεύει να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν τη φύση της διαδικασίας της μάθησης. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν τη δεξιότητα να οργανώνουν προγράμματα αυτορρυθμιζόμενης μάθησης ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους αλλά και να βοηθούν τους μαθητές με μαθησιακές ικανότητες και μαθησιακές δυσκολίες

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):

Παρουσιάζονται σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο οι παραδοσικές και σύγχρονες θεωρίες της μάθησης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται συμπεριφορικές, γνωστικές και κοινωνιο-γνωστικές προσεγγίσεις.  Έμφαση θα δοθεί σε σύγχρονα εμπειρικά δεδομένα που αφορούν στη φυσιολογική/βιολογική βάση της μάθησης, την αυτό-ρυθμιζόμενη μάθηση και το μεταγιγνώσκειν, το ρόλο των κινήτρων και των συναισθημάτων στη μάθηση τόσο όσο αφορά στους τυπικούς μαθητές αλλά και συγκεκριμένα όσο αφορά σε μαθητές με μαθησιακές ικανότητες και μαθησιακές δυσκολίες. Συγκεκριμένα τα ανωτέρω θέματα εξετάζονται σε τέσσερις ενότητες: Α. Γνωστική προσέγγιση, Γλώσσα και σκέψη, Συμπεριφορική Προσέγγιση, Οι μεταγνωστικές διεργασίες στη μάθηση και στη διδασκαλία, Προσανατολισμός στόχων και αυτεπάρκεια, Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές για τα κίνητρα όσο αφορά στη μάθηση, Μεταγνωστική γνώση, μεταγνωστικές εμπειρίες και μεταγνωστικές στρατηγικές, Έρευνα για το συναίσθημα και την κοινωνική συμπεριφορά σε σχέση με τη μάθηση, τη νόηση και τη νευροψυχολογία, Αυτορρύθυμιση και αυτορρυθμιζόμενη μάθηση

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Παρακολούθηση και ερμηνεία οπτικοακουστικού υλικού σχετικού με το αντικείμενο του μαθήματος, διάλογος, διάλεξη

Γλώσσα διδασκαλίας:

Ελληνική

 

 

 

 

 

Τίτλος μαθήματος: Ψυχολογικές διαδικασίες της ανισότητας και ετερότητας

Έτος σπουδών: Α (πρώτο)

Εξάμηνο: Β (δεύτερο)

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):

Το μάθημα στοχεύει να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν τη θέση ότι ο πολιτισμός είναι μια κοινωνική κατασκευήׄ ότι δεν αποτελεί ουδέτερη έννοια αλλά ένα πεδίο σύγκρουσης ιδεολογικών, πολιτικών, οικονομικών άλλων αντίρροπων δυνάμεων εντός του οποίου η διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας αποτελεί διαρκή πρόκληση. Θα κατανοήσουν τις γνωστικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαστάσεις της πολιτισμικής ετερότητας και ανισότητας.

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):

Το μάθημα επικεντρώνει στη μελέτη της σχέσης ανάμεσα στο πολιτισμικό πλαίσιο και στην συμπεριφορά του ατόμου οποιασδήποτε πολιτισμικής μειονότητας, την εξωτερικευμένη και εμφανή (ενέργειες, ανταποκρίσεις) αλλά και την εσωτερικευμένη και μη ορατή (πεποιθήσεις, στάσεις, συναισθήματα). Η σημασία των διαπολιτισμικών προσεγγίσεων στην ψυχολογία έχει αυξηθεί σημαντικά καθώς προχωρεί στην κοινοποίηση των συμπερασμάτων της, με σεβασμό στις πολιτισμικές κληρονομιές του παγκόσμιου ακροατηρίου.  Με τον τρόπο αυτό γίνεται αντιληπτή σε βάθος η πολιτισμική ετερότητα και πολιτισμική ανισότητα, ως φαινόμενα άμεσα συνδεδεμένα με τον πολιτισμικό προέλευσης των ατόμων. Συγκεκριμένα, οι ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι: Διαπολιτισμική Ψυχολογία, Κοινωνική ψυχολογία και μειονοτικοί πληθυσμοί, ετερότητα, ανισότητα, ανθρώπινα δικαιώματα, Αξίες και πολιτισμός, Κοινωνικοποίηση και πολιτισμός, Διαπολιτισμικές ομοιότητες, κοινωνικές αναπαραστάσεις, στερεότυπα, εφαρμογές στην αλληλεπίδραση με μειονότητες σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες, θεωρία απόδοσης, χαρακτηριστικά της αλληλεπίδρασης με μειονοτικούς πληθυσμούς, Εαυτός και ταυτότητα, Διαπολιτισμική προσαρμογή, Πολυπολιτισμικές κοινωνίες

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Παρακολούθηση και ερμηνεία οπτικοακουστικού υλικού σχετικού με το αντικείμενο του μαθήματος, διάλογος, διάλεξη

Γλώσσα διδασκαλίας:

Ελληνική

Προπτυχιακό
Διδασκαλία – Μαθήματα:

Τίτλος μαθήματος: Εισαγωγή την Ψυχολογία

Συνδιδασκαλία με τον επ. καθ. κ. Ι. Δημάκο

Έτος σπουδών: Α (πρώτο)

Εξάμηνο: Α (πρώτο)

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: Γνωρίζουν βασικές αρχές και έννοιες της Επιστήμης της Ψυχολογίας,         Διακρίνουν διαφορετικές προσεγγίσεις μελέτης της Ψυχολογίας, Κατανοούν τα βασικά ρεύματα, τους κλάδους της Ψυχολογίας,  Αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές προσεγγίσεις και μεθόδους που αφορούν την ψυχολογική έρευνα. Το μάθημα διαρθρώνεται σε τρεις (3) ενότητες: Εισαγωγή στην Ιστορία της Ψυχολογίας ως ανεξάρτητης επιστήμης, Παρουσίαση των διαφορετικών κλάδων της Ψυχολογίας, Ανάλυση βασικών αρχών και εννοιών της Ψυχολογίας. Έμφαση δίνεται στη θεματική της επιγενετικής, της προσέγγισης της ανθρώπινης συμπεριφοράς με βάση τη μεθοδολογία έρευνας, τη στατιστική και το πείραμα, της μάθησης μέσω συμπεριφορισμού, των βασικών και ανώτερων γνωστικών λειτουργιών του ατόμου, της αναπτυξιακής διάστασης και της κοινωνικής συμπεριφοράς του ατόμου.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Παρακολούθηση και ερμηνεία οπτικοακουστικού υλικού σχετικού με το αντικείμενο του μαθήματος, διάλογος, διάλεξη, ασκήσεις

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Οι ερωτήσεις αφορούν στην κατανόηση των εννοιών που έχουν εξεταστεί θεωρητικά μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Γλώσσα διδασκαλίας:

Ελληνική

 

 

 

Τίτλος μαθήματος: Προσωπικότητα και Εαυτός

Έτος σπουδών: Β (δεύτερο)

Εξάμηνο: Γ (τρίτο)

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να γνωρίζουν πώς η προσωπικότητα και ο εαυτός λειτουργούν προς διαμόρφωση της συμπεριφοράς του ατόμου. Θα μπορούν να διακρίνουν χαρακτηριστικά συμπεριφορικά μοντέλα που είναι διαφορετικά για κάθε άτομο και να τα συνδέουν με τις διαστάσεις της προσωπικότητας οι οποίες αποτελούν σημεία αναφοράς των πολιτισμών.

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):

Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και έρευνες που επικεντρώνονται στο περιεχόμενο και τις διαστάσεις της προσωπικότητας, στους τύπους του εαυτού και τη σχέση τους με τη συμπεριφορά του ατόμου σε μια κοινωνική ομάδα. Η κοινωνική εμπειρία του ατόμου όπως περνά μέσα από τη βιολογική του βάση, την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον αλλά και τις γνωστικές δομές που διαμορφώνει το άτομο για τον εαυτό του αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος μαθήματος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Παρακολούθηση και ερμηνεία οπτικοακουστικού υλικού σχετικού με το αντικείμενο του μαθήματος, διάλογος, διάλεξη, ασκήσεις

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Οι ερωτήσεις αφορούν στην κατανόηση των εννοιών που έχουν εξεταστεί θεωρητικά και εμπειρικά στις συναντήσεις του εξαμήνου. Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις εξετάζουν αν έχουν γίνει κατανοητές βασικές γνώσεις ζητώντας καθημερινά παραδείγματα από τους φοιτητές. Επίσης, υπάρχουν και οι ερωτήσεις εφαρμογής οι οποίες δίνουν βιωματικές καταστάσεις του σχολείου και ζητούν από τους φοιτητές να εφαρμόσουν θεωρητικά στοιχεία της ύλης στις καταστάσεις αυτές.

Γλώσσα διδασκαλίας:

Ελληνική

 

 

 

 

Τίτλος μαθήματος: Κοινωνική Ψυχολογία: Το άτομο ως μέλος ομάδας

Έτος σπουδών: Γ (τρίτο)

Εξάμηνο: Ε (πέμπτο)

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):

Το μάθημα «Κοινωνική ψυχολογία: Το άτομο ως μέλος ομάδας» αναλύει σε θεωρητική και εμπειρική βάση τη σκέψη, τη συναισθηματική κατάσταση και τη συμπεριφορά του ατόμου σε συνάρτηση με τη φυσική ή νοητή παρουσία των άλλων.

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):

Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και έρευνες που επικεντρώνονται στην κοινωνική δράση του ατόμου. Με βάση τη θεώρηση της κοινωνικής νόησης αναλύεται ο τρόπος συναγωγής συμπερασμάτων και καθορισμού της συμπεριφοράς του ατόμου. Αυτό αφορά τόσο στην τυπική συμπεριφορά όσο και στην μη λειτουργική και αποτελεσματική συμπεριφορά του ατόμου στις κοινωνικές ομάδες δράσης του εντός ενός ευρύτερου πολιτισμικού πλαισίου. Τα θέματα που θα αναλυθούν διεξοδικά αφορούν στο αντικείμενο και στις μεθόδους έρευνας της Κοινωνικής Ψυχολογίας όσο αφορά στην αντίληψη για τα πρόσωπα, στην απόδοση αιτίων συμπεριφοράς, στις στάσεις και την αλλαγή των στάσεων, στην έννοια του ευατού, στην επικοινωνία κατά την κοινωνική αλληλεπίδραση, στη δομή της ομάδας, στην κοινωνική επιρροή, στη συνεργασία και στον ανταγωνισμό, στην επιθετικότητα, στη φιλοκοινωνική συμπεριφορά, στις δι-ομαδικές σχέσεις,.

 

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Παρακολούθηση και ερμηνεία οπτικοακουστικού υλικού σχετικού με το αντικείμενο του μαθήματος, διάλογος, διάλεξη, ασκήσεις

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους μετά από επιλογή των φοιτητών στην αρχή του εξαμήνου:

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Η ύλη θα περιλαμβάνει όσα θέματα έχουν καλυφθεί στις εβδομαδιαίες συναντήσεις με τους φοιτητές έως το τέλος του εξαμήνου. Οι ερωτήσεις θα αφορούν στην κατανόηση των εννοιών που έχουν εξεταστεί θεωρητικά και εμπειρικά καθώς και στην ικανότητα εφαρμογής τους σε βιωματικές καταστάσεις ή
Συμμετοχή σε εκπόνηση ερευνητικής εργασίας και γραπτή εξέταση (όπως περιγράφηκε πιο πάνω) στο τέλος του εξαμήνου. Η εργασία θα λειτουργεί προσθετικά στο βαθμό του γραπτού.

Γλώσσα διδασκαλίας:

Ελληνική

 

Τίτλος μαθήματος: Κοινωνική Ψυχολογία: Δυναμική της Ομάδας

Έτος σπουδών: Γ (τρίτο)

Εξάμηνο: ΣΤ (έκτο)

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται να γνωρίζουν πώς προσεγγίζει η κοινωνική ψυχολογία τη συμπεριφορά του ατόμου όπως αυτή πηγάζει από την ιδιότητά του ως μέλος μιας κοινωνικής ομάδας και όπως αυτή εκδηλώνεται εντός της ομάδας αλλά και σε σχέση με άλλες ομάδες. Το πώς λειτουργεί ο ηγέτης μιας κοινωνικής ομάδας όταν την κατευθύνει και την υποστηρίζει, το είδος των αποφάσεων που λαμβάνονται από τα μέλη μιας ομάδας στο σύνολό τους αλλά εξατομικευμένα, αλλά και ο τρόπος που οι κοινωνικές ομάδες λειτουργούν και αλληλεπιδρούν μεταξύ είναι βασικές γνώσεις που λαμβάνουν από τον κλάδο της Κοινωνικής Ψυχολογίας οι φοιτητές.

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):

Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις και έρευνες της Κοινωνικής Ψυχολογίας που επικεντρώνονται στις γνωστικές διαδικασίες και στη συμπεριφορά του ατόμου όπως προκαλούνται από την απλή συμμετοχή του σε μια κοινωνική ομάδα. Οι ενδο-ομαδικές αλλά και οι δι-ομαδικές διαδικασίες και συμπεριφορές των μελών των ομάδων αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος μαθήματος.  Οι θεματικές που αναλύονται αφορούν στα φαινόμενα της συμμόρφωσης και υπακοής, στα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις, τη μεροληψία, το ρατσισμό, τις διακρίσεις, τον ηγετικό ρόλο και την αποτελεσματικότητα της ομάδας, τη φιλοκοινωνική συμπεριφορά, την πόλωση και την επιθετικότητα.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Παρακολούθηση και ερμηνεία οπτικοακουστικού υλικού σχετικού με το αντικείμενο του μαθήματος, διάλογος, διάλεξη, ασκήσεις

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Οι ερωτήσεις αφορούν στην κατανόηση των εννοιών που έχουν εξεταστεί θεωρητικά και εμπειρικά στις συναντήσεις του εξαμήνου. Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις εξετάζουν αν έχουν γίνει κατανοητές βασικές γνώσεις ζητώντας καθημερινά παραδείγματα από τους φοιτητές. Επίσης, υπάρχουν και οι ερωτήσεις εφαρμογής οι οποίες δίνουν βιωματικές καταστάσεις του σχολείου και ζητούν από τους φοιτητές να εφαρμόσουν θεωρητικά στοιχεία της ύλης στις καταστάσεις αυτές.

Γλώσσα διδασκαλίας:

Ελληνική

 

 

 

Τίτλος μαθήματος: Διαπολιτισμική Ψυχολογία: Το άτομο στον κόσμο

Τύπος μαθήματος: Θεωρητικό

Έτος σπουδών: Γ (τρίτο)

Εξάμηνο: ΣΤ (έκτο)

Στόχος του μαθήματος είναι: (α) να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις διαφορετικές πολιτισμικές οπτικές ως προς τα ψυχολογικά φαινόμενα και συμπεριφορές, (β) να καταρτιστούν ώστε να κατανοούν το περιεχόμενο εμπειρικών διαπολιτισμικών συγκρίσεων και να εντοπίζουν τη χρηστική ή όχι αξία τους για την επαγγελματική ζωή του δασκάλου.

Η σημασία των διαπολιτισμικών προσεγγίσεων στην ψυχολογία έχει αυξηθεί σημαντικά. Σήμερα αναγνωρίζεται ότι έγκυρη ψυχολογία είναι αυτή η οποία αντλεί τα δεδομένα της από το μέγιστο δυνατό εύρος πηγών και στη συνέχεια προχωρεί σε μια αντίστοιχα ευρεία κοινοποίηση των συμπερασμάτων της, με σεβασμό στις πολιτισμικές κληρονομιές του παγκόσμιου ακροατηρίου. Εξετάζονται όλα τα κύρια θέματα του κλάδου της κοινωνικής ψυχολογίας υπό το διαπολιτισμικό πρίσμα: η μεθοδολογία της διαπολιτισμικής έρευνας, η έννοια του πολιτισμού, οι οικουμενικές διαστάσεις στην ανθρώπινη συμπεριφορά, ο εαυτός και η κοινωνική γνώση, η επικοινωνία και οι διαπροσωπικές σχέσεις, τα χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης, οι συνέπειες της διαπολιτισμικής επαφής. Παρουσιάζονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις, απόψεις και οπτικές που αφορούν τις διαπολιτισμικές διαδρομές μεταξύ μετανάστευσης και παλιννόστησης. Τα δημογραφικά, ιστορικά και κοινωνιολογικά στοιχεία, η υποδοχή, αναγνώριση και υποστήριξη από το κράτος, η ταυτότητα του μετανάστη/παλιννοστούντα και η επαναδόμησή της, η ψυχική του υγεία και οι σχετικοί “μύθοι” καθώς και η ψυχοκοινωνική προσαρμογή των παιδιών του στο σχολείο και η ψυχική ανθεκτικότητα που απαιτεί η διεργασία της ένταξής του, είναι μερικές από τις επιμέρους πτυχές που αναλύονται με λεπτομερή και εμπεριστατωμένο τρόπο.

 

Παρακολούθηση και ερμηνεία οπτικοακουστικού υλικού σχετικού με το αντικείμενο του μαθήματος, διάλογος, διάλεξη, ασκήσεις

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών:

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου με ανοιχτά βιβλία ή
Συμμετοχή σε εκπόνηση εργασίας και γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Η εργασία θα λειτουργεί προσθετικά στο βαθμό του γραπτού.
Απαλλακτική εργασία με εβδομαδιαίες δραστηριότητες που βασίζονται στο κομμάτι της ύλης που πραγματεύεται η εβδομαδιαία συνάντηση με τους φοιτητές. Περιορισμένος αριθμός.

Γλώσσα διδασκαλίας:

Ελληνική

Τίτλος μαθήματος: Εφαρμοσμένη Ψυχολογία: Διαπροσωπική αλληλεπίδραση καισχέσεις

Έτος σπουδών: Δ (τέταρτο)

Εξάμηνο: Ζ (έβδομο)

Το μάθημα «Αποτελεσματική επικοινωνία στις διαπροσωπικές σχέσεις» στοχεύει να εξοικειώσει τους φοιτητές με την εφαρμογή ειδικών θεμάτων της Κοινωνικής Ψυχολογίας στις διαπροσωπικές σχέσεις ανάλογα με τα ηλικιακά στάδια της ζωής.

 

Μέσω της μελέτης περιπτώσεων και παραδειγμάτων με οπτικοακουστικό υλικό, αναλύονται θεωρητικές προσεγγίσεις και δίνεται μια άλλη οπτική στο σχετίζεσθαι με τους άλλους ανθρώπους. Ειδικότερα, μελετώνται οι αλληλεπιδράσεις σε δίκτυα σχέσεων, η κοινωνική συμμετοχή, οι αρχές της συναλλαγής, η ισχύς/σύγκρουση/ασάφεια στις σχέσεις. Έμφαση δίνεται στη διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων στους διαφορετικούς τύπους σχέσεων. Αναλύεται η γλώσσα ως κοινωνικό πλαίσιο της αλληλεπίδρασης αλλά και οι άγραφοι κανόνες και ρόλοι, ο έλεγχος στην αλληλεπίδραση μέσω λεκτικής και μη λεκτικής συμπεριφοράς. Ερωτήματα στα οποία επιχειρείται να δοθεί απάντηση μέσω των κοινωνικο-ψυχολογικών ερευνών της ευρωπαϊκής και της βορειοαμερικανικής έρευνας είναι: Πώς δημιουργούνται οι σχέσεις μεταξύ των προσώπων; Ποια είναι τα πρότυπα ενεργειών συμπεριφοράς και πεποιθήσεων; Αλλάζουν και πώς οι σχέσεις; Πώς προσδιορίζονται οι σχέσεις όπως η φιλία μέσω των ρόλων; Πώς ορίζονται οι κοινωνικοί ρόλοι και πώς μεταβάλλονται στα διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλονται και στάδια ζωής;

Παρακολούθηση και ερμηνεία οπτικοακουστικού υλικού σχετικού με το αντικείμενο του μαθήματος, διάλογος, διάλεξη, ασκήσεις

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:

Τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών:

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου ή
Απαλλακτική εργασία που βασίζεται στην εφαρμογή των θεωρητικών προσεγγίσεων της αλληλεπίδρασης οι οποίες παρουσιάζονται στις εβδομαδιαίες συναντήσεις. Απαραίτητη η χρήση οπτικοακουστικού υλικού και παρουσίαση σε ακροατήριο. Περιορισμένος αριθμός.

Γλώσσα διδασκαλίας:

Ελληνική

Τίτλος μαθήματος: Εφαρμοσμένη Ψυχολογία: Συναίσθημα και συμπεριφορά

Έτος σπουδών: Δ (τέταρτο)

Εξάμηνο: Η (όγδοο)

Το μάθημα «Σκέψη και συναίσθημα: Άξονες της συμπεριφοράς» στοχεύει να εμβαθύνει στη σύγχρονη θεώρηση των συναισθημάτων που υποστηρίζει ότι βασίζονται σε βιολογικές διεργασίες επεξεργασμένες από τον πολιτισμό και αποτελούν το βασικό άξονα της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Το μάθημα «Σκέψη και συναίσθημα: Άξονες της συμπεριφοράς» αναλύει τη σύγγρονη θεώρηση του συναισθήματος και επικεντρώνεται στις αναπάντεχες συνδέσεις των ανακαλύψεων της Βιολογίας, των νευροεπιστημών και της ψυχολογίας με τις καθημερινές συμπεριφορές και εμπειρίες που καθορίζουν τη ζωή και τις σχέσεις των ατόμων. Θα συζητηθεί η επίδραση των καθημερινών επαφών και συναντήσεων του ατόμου στη διαμόρφωση του εγκεφάλου αλλά και η επιλογή και διαχείριση – γνωστική και συναισθηματική – των καθημερινών αυτών επαφών και αλληλεπιδράσεων από τον εγκέφαλο που είναι ίδιος ως ένα βαθμό αλλά και πολύ διαφορετικός από άτομο σε άτομο. Η «κοινωνική πλευρά» του εγκεφάλου εντοπίζεται καθώς εναρμονίζει διαρκώς το άτομο με το περιβάλλον του αλλά και επηρεάζεται από την εσωτερική κατάσταση των ατόμων με τα οποία υπάρχει επαφή και αλληλεπίδραση. Όλα τα βιολογικά συστήματα ρυθμίζουν τη δραστηριότητά τους ανταποκρινόμενα στα σήματα που δέχονται. Θα εξεταστεί το ερώτημα ποια είναι αυτά τα σήματα, αν αποτελούν υποχρεωτική επιλογή από το άτομο ή όχι και αν υπάρχουν κάποιοι κανόνες επιλογής τους. Η γνωσιακή θεώρηση αποτελεί τη βάση της θεώρησης του αντικειμένου του μαθήματος.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:

Παρακολούθηση και ερμηνεία οπτικοακουστικού υλικού σχετικού με το αντικείμενο του μαθήματος, διάλογος, διάλεξη, ασκήσεις

Τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών:

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου με ανοιχτά βιβλία ή
Συμμετοχή σε εκπόνηση εργασίας και γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Η εργασία θα λειτουργεί προσθετικά στο βαθμό του γραπτού ή
Απαλλακτική εργασία με εβδομαδιαίες δραστηριότητες οι οποίες βασίζονται στο κομμάτι της ύλης που πραγματεύεται η εβδομαδιαία συνάντηση με τους φοιτητές. Περιορισμένος αριθμός.

Γλώσσα διδασκαλίας:

Ελληνική

Mitsoula, I., Karatrantou, A., Panagiotopoulou, P. & Panagiotakopoulos, C. (2020). Children using Facebook: Personality Traits, Self-concept and School Performance. International Journal of Integrating Technology in Education, 9(4), 27-38. https://doi.org/10.5121/ijite.2020.9403

Πετράκη, Ζ. & Παναγιωτοπούλου, Π. (2020). Η δομή της έννοιας της υποκειμενικής ευημερίας σε παιδιά ηλικίας 12 ετών. Στο Οργανωτική Επιτροπή (Επιμ.) Η Παιδική Ευημερία και οι Προοπτικές για τη βελτίωσή της: 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Παιδική Ευημερία, Αθήνα 5-6 Ιουλίου 2019: Πρακτικά (σ. 207-219). http://www.childrenwelfaresm.com/sites/childrenwelfaresm.com/files/includes/c.w.-smile_praktika_1oy_diethnoys_epistimonikoy_synedrioy_gia_tin_paidiki_eyimeria_0.pdf

 

Panagiotopoulou, P. (2018). Social knowledge of primary education students in Greece about family, religion and physical and mental health. Hellenic Journal of Psychology, Vol. 15(2), 168-187.

 

Παναγιωτοπούλου, Π., Καούρη, Χ., & Καραγιάννη, Ν. (2014). Κοινωνικά αξιώματα στην Ελλάδα: Ποιοτική έρευνα. Ψυχολογία, 21(1), 33-52

 

Panagiotopoulou, P., Terkourafi, M., & Protopapas, A. (2013). Familiarity and disappointment: A culture-specific dimension of emotional experience in Greece. Στο Scherer, K., Fontaine, J., & Soriano, C. (Eπιμ. Εκδ.) Components of Emotional Meaning: A Sourcebook (σσ. 467-472). Oxford University Press.

Terkourafi, M., Panagiotopoulou, P., & Protopapas, A. (2013). Triangulating the GRID: A corpus-based cognitive linguistic analysis of five Greek emotion terms. Στο Scherer, K., Fontaine, J., & Soriano, C. (Eπιμ. Εκδ.) Components of Emotional Meaning: A Sourcebook (σσ. 437-449).  Oxford University Press.

Gelfand, M. J., Raver, J. L., Nishii, L., Leslie, L. M., Lun, J., Lim, B. C., Duan, L., Almaliach, A., Ang, S., Arnadottir, J., Aycan, Z., Boehnke, K., Boski, P., Cabecinhas, R., Chan, D., Chokar, J., D’Amato, A., Ferrer, M., Fischlmayr, I. C., Fischer, R., Fülöp, M., Georgas, J., Kashima, E. S., Kashima, Y., Kim, K., Lempereur, A., Marquez, P., Othman, R., Overlaet, B., Panagiotopoulou, P., Peltzer, K., Perez-Florizno, L. R., Ponomarenko, L., Realo, A., Schei, V., Schmitt, M., Smith, P. B., Soomro, N, & Yamaguchi, S. (2011). Differences Between Tight and Loose Cultures: A 33-Nation Study. Science 332, 1100-1104.

Mylonas, K., Gari, A., Panagiotopoulou, P., Georgiadi, E., Valchev, V., Papazoglou, S., & Brkich, M. (2011). Bias in terms of culture: Work Values country clustering for 33 European countries and Person-Job Fit factor equivalence testing for four clustered European countries. J. Deutsch, M. Boehnke, U. Kühnen, & K. Boehnke (Eds.), Rendering borders obsolete: Cross-cultural and cultural psychology as an interdisciplinary, multi-method endeavor (σσ. 137-152). Bremen, Germany: International Association for Cross-Cultural Psychology.

Gari, A., & Panagiotopoulou, P. (2009). Social axioms and coping strategies: the case of a Greek sample. Ψυχολογία 16(2), 165-173.

 

Panagiotopoulou, P., Gari, A. & Sophia Christakopoulou (2009). Dimensions of well-being: A cross-cultural study in European neighborhoods. ΣτοA. Gari & K. Mylonas (Επιμ. Εκδ.) Quad Erat Demonstrandum: From Herodotus’ ethnographic journeys to cross-cultural research (σσ. 387-396). Athens, Greece: International Association for Cross Cultural Psychology.

Gari, A., Panagiotopoulou, P., & Mylonas, K. (2009). Dimensions of Social Axioms and alternative country-clustering methods.ΣτοA. Gari & K. Mylonas (Επιμ. Εκδ.) Quad Erat Demonstrandum: From Herodotus’ ethnographic journeys to cross-cultural research (σσ. 231-243). Athens, Greece: International Association for Cross Cultural Psychology.

Gari, A., Panagiotopoulou, P., & Mylonas, K. (2009). Social axioms in Greece: etic and emic dimensions and their relationships with locus of control. Στο K. Leung & M. H. Bond (Επιμ. Εκδ.) Psychological aspects of social axioms: Understanding global belief systems (σσ. 197-216). NY: Springer.

Mylonas, K., Gari, A., Giotsa, A., Pavlopoulos, V., & Panagiotopoulou, P. (2006). Greece. Στο J. Georgas, J. W. Berry, F. J. R. van de Vijver, Ç. Kağitçibaşi, & Y. H. Poortinga (Επιμ. Έκδ.), Families across cultures: A 30-nation psychological study (σσ. 344-352). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Παναγιωτοπούλου, Π, Γκαρή, Α. Παυλόπουλος, Β (2006). Διαστάσειςτων κοινωνικών αξιωμάτων:Διαπολιτισμικήπροσέγγιση. Στο Π. Κορδούτης& Β. Παυλόπουλος(Επιμ. Έκδ.), ΠεδίαέρευναςστηνΚοινωνικήΨυχολογία.Αθήνα: Ατραπός.

Georgas, J., Mylonas, K., Gari, K., & Panagiotopoulou, P. (2004). Families and values in Europe.Στο W. Arts & L. HalmanEuropean Values at the End of the Millenium (167-204). Leiden: Brill.

Γεώργας, Δ.,Χαντζή, Α., Γκαρή, Α.,Μυλωνάς, Κ., Ντάλλα,Μ., ΑνδρεοπούλουΣ., & Παναγιωτοπούλου, Π. (2004). Στάσειςαπέναντιστην Ευρώπηκαιεθνικήταυτότητα. Ψυχολογία,11 (1), 87-105.

Panagiotopoulou, P. (2002). Social identity categories shaping the self-concept across cultures. Στο P. Boski, F. J. R. van de Vijver & A. M. Chodynicka (Επιμ. Εκδ.) New directions in Cross-Cultural Psychology. Selected papers from the fifteenth International Congress of the International Associationfor Cross Cultural Psychology (517-529).Warszawa, Polish Psychological Association.

Παναγιωτοπούλου, Π. (2000). Οικογένειακαιέννοια του εαυτού: Μια διαπολιτιστικήπροσέγγιση. Στο Α.Καλαντζή-Αζίζι & Η. Γ.Μπεζεβέγκης(Επιμ. Έκδ.), Θέματαεπιμόρφωσης/ευαισθητοποίησηςστελεχώνψυχικήςυγείαςπαιδιώνκαιεφήβων (σσ. 261-271). Αθήνα, ΕλληνικάΓράμματα.

Παναγιωτοπούλου, Π. (1999). Οι κοινωνικέςδιαστάσειςτης εικόναςτου εαυτού. Ψυχολογία,ΤοπεριοδικότηςΕλληνικήςΨυχολογικήςΕταιρείας,ΕιδικόΤεύχος(Μέρος 2ο), 1999, 6 (2), 159-164.

2021-10-24T18:09:03+03:00