Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Στέφανος Βαθμίδα: ΕΔΙΠ
Επώνυμο: Αρμακόλας Γνωστικό Αντικείμενο: “Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός σε Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης” ΦΕΚ 3545/2019 Τ.Β
Email: stefarmak@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας: Δευτέρα και Πέμπτη 10.00-12.00
Τηλέφωνο: 2610969734 Google Scholar:
  Μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού – Ε.ΔΙ.Π στο  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών με γνωστικό αντικείμενο: “Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός σε Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης”. Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας Εργαστηρίου Η/Υ & Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Επικοινωνία με φοιτητές: Τρίτη 11.00-13.00, Τετάρτη 11.00-13.00.  
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας Εργαστηρίου Η/Υ & Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Διδάσκων  στα Μεταπτυχιακά προγράμματα Σπουδών: 1) της ΑΣΠΑΙΤΕ α) Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, β)  Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Μηχανικών – STEM, 2) του ΕΑΠ: Καινοτομία στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές – ΕΤΑ51, 3) του Πανεπιστημίου Πατρών: Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και σε ερευνητικές επιμορφώσεις στο Knowledge Media Institute – Open University UK (2013 και 2015), Faculty of Education, University of West Bohemia – CΖ (2015 και 2019), Céreq -Department for labour, employment and training (Marseille, FR,  2017), BFI OÖ– Economy, technology, Languages (Linz, Austria, 2018), Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Επιστημών Αγωγής, (Λευκωσία, 2019).

Σπουδές:
 • 1997: Πτυχίο Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ΑΤΕΙ Πειραιά
 • 2003: Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας ΕΠΠΑΙΚ Πάτρας, ΑΣΠΑΙΤΕ
 • 2008: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, «Σπουδές στην Εκπαίδευση» Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΕΑΠ
 • 2014: Πιστοποιητικό Εκπαιδευτικής Επάρκειας ΕΟΠΠΕΠ
 • 2018: Διδάκτωρ του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Θέμα διδακτορικής διατριβής: Διερεύνηση, ανάλυση και μελέτη των παραγόντων που επιδρούν σε  περιβάλλον σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με αξιοποίηση συμμετοχικών-βιωματικών τεχνικών με επιβλέποντα καθ. Χρήστο Παναγιωτακόπουλο.
Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:

 

Eργαστηριακό Εκπαιδευτικό Προσωπικό -ΕΔΙΠ

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός σε Περιβάλλον Ηλεκτρονικής    Μάθησης”  ΦΕΚ 3545/2019 Τ.Β Αρ. 16554_2019

Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός με χρήση ΤΠΕ

Εξ αποστάσεως μάθηση

Ψηφιακές πλατφόρμες και η ενσωμάτωσή τους σε εξ αποστάσεως διδασκαλία

Διαδίκτυο, παιδαγωγική χρήση και εφαρμογές

Διδακτική Εμπειρία:
 • Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (2003-2006 ως Αναπληρωτής Εκπαιδευτικός)
 • ΙΕΚ Πάτρας (1999-2002)

Διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακά προγράμματα και σε προγράμματα κατάρτισης

 • Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε. (2006 – 2011) επικουρικό εργαστηριακό διδακτικό έργο
 • Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (2011-2021) μαθήματα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα», «Παιδαγωγικές Εφαρμογές με χρήση Η/Υ», Μεθοδολογία της Έρευνας, Διδακτική μαθημάτων Ειδικότητας, Εργαστήριο ανάπτυξης δεξιοτήτων συμβουλευτικής και Νέες τεχνολογίες.
 •  Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας (2009-2021)

Διδασκαλία μαθημάτων σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Κύριο Ερευνητικό Έργο:
 1. Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό έργο «I am not scared» που υλοποίησε η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που αναφέρεται στη μελέτη και αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής επιθετικότητας και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο: Life Long Learning, Sub Programme: KA1 Policy Cooperation and Innovation, Studies and comparative research, project n° 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR  για το  χρονικό διάστημα από 1/11/2010 μέχρι και 31/10/2012 με Επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Δ. Αλιμήση. http://iamnotscared.pixel-online.org/

 

 1. Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό έργο ERASMUS+ Strategic Partnerships   GREENSKILLS4VET   Application‐no.: 2016‐1‐DE02‐KA202‐003386  1.09.2016 – 30.06.2018 με Επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Λ. Γομάτο. http://greenskillsaspete.weebly.com/

 

 1. Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό έργο ERASMUS+ Strategic Partnerships  SLIDEWIKI
 2. Μέλος της ομάδας εκτέλεσης έργου για την υλοποίηση του προγράμματος EDUCATOR GRANTS AWARDS 2019 EMEA με Φ.Κ. 80981 από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο άρχισε τον Σεπτέμβριο 2019 και ολοκληρώθηκε στις 30/09/2020.

2021. Μέλος συγγραφικής ομάδας:

Θεματική Ενότητα ΕΤΑ60: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: online learning και e-learning Πάτρα: ΕΑΠ.

 

 

Μεταπτυχιακό:
 • Π.Μ.Σ.   «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες», τα μαθήματα: α)Ψυχική υγεία και νέες δυνατότητες στο διαδίκτυο. β) Οι σύγχρονες προκλήσεις των εξαρτήσεων με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής εργασίας, Πανεπιστήμιο Πατρών (2020-2021, 2021-2022). Με τον καθηγητή Χρήστο Παναγιωτακόπουλο.

Προπτυχιακό

Eισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ , 4 εξ.   Παναγιωτακόπουλος-Αρμακόλας

Εργαστήριο Η/Υ, 2 εξ.  Παναγιωτακόπουλος-Καρατράντου-Αρμακόλας

Eπιδράσεις από τη χρήση του διαδικτύου 5ο εξ., Παναγιωτακόπουλος-Καρατράντου-Αρμακόλας

ΤΠΕ και Εκπαίδευση 7ο εξ. Παναγιωτακόπουλος-Καρατράντου-Αρμακόλας

Διδασκαλία – Μαθήματα:

 

 • Φραγκούλης Ι., Αρμακόλας Σ. (2009). Καταγραφή απόψεων εκπαιδευόμενων σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του εξ αποστάσεως προγράμματος ειδίκευσης στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Πρακτικά σελ. 149-164, 13ο διεθνές συνέδριο «Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης», Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Αρμακόλας Σ. (2009). Οι απόψεις των σπουδαστών της ΑΣΠΑΙΤΕ σε σχέση με την χρήση των βιωματικών τεχνικών στη διδασκαλία των μαθημάτων στο εργ. Φυσικής. Πρακτικά , 1ο συνέδριο ΑΣΠΑΙΤΕ, σελ.109.
 • Αρμακόλας, Σ.,Αλιμήσης, Δ.,Σαπουντζάκη, Γ.,Μητρούλια, Σ. (2011). Η εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο εκπαίδευσης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες:μία μελέτη περίπτωσης σε τμήμα ένταξης ενός αγροτικού σχολείου. Στο: Γιαβρίμης, Π., Παπάνης, Ε., Βίκη, Α., «Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή», Τ.ΙΙ, σελ. 213-224, εκδ. Κυριακίδη.  Αθήνα. ISBN: 978-960-4467-288-2
 • Γομάτος, Λ., Αρμακόλας, Σ., Μπακόπουλος, Ν. (2011). Παιδαγωγική-Διδακτική προετοιμασία των Εκπαιδευτικών της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: Αξιολόγηση ενός μοντέλου Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας,  2ο συνέδριο ΑΣΠΑΙΤΕ, 16/12/2011. Αθήνα
 • Aρμακόλας, Σ., Αλιμήσης, Δ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2013). Η ψηφιακή πλατφόρμα Flashmeeting: Mία μελέτη περίπωσης στα πλαίσια του Iam not scared Project για την σχολική βία. Πρακτικά 7oυ ICODL, σελ.192-200.ΕΑΠ
 • Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Φραγκούλης, Ι. (2014). Η εξ αποστάσεως διδασκαλία μαθημάτων μεταξύ παραρτημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας Flashmeeting. Στα Πρακτικά του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Κρήτης, σελ. 451-458.
 • Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Βασιλοπούλου, Γ. (2014). Το μαθησιακό περιβάλλον σε μια εικονική τάξη τηλεδιάσκεψης και η μετασχηματίζουσα μάθηση. Στα Πρακτικά του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», τομ.Α, σελ.339-353, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, εκδ. Διάδραση.
 • Aρμακόλας, Σ., Μιχαηλίδη, Δ.,Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2014). Η αξιοποίηση, οι δυνατότητες και η εφαρμογή του ψηφιακού κόμικ στην εκπαίδευση: Μια εμπειρική μελέτη. Στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.», σελ. 1534-1541.
 • Kαταφιώτη, Μ., Μητρούλια, Σ., Αρμακόλας, Σ. (2015). «Η Αξιοποίηση του λογισμικού “Inspiration” στην Κατάρτιση Ενηλίκων μέσω της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης”. Στα Πρακτικά του 8th International Conference in Open and Distance Learning 7-8/11/2015. ΕΑΠ. Αθήνα.
 • Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Μασσαρά, Χ., (2015). Η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση και το μαθησιακό περιβάλλον στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Πρακτικά  του 8th International Conference in Open and Distance Learning  τομ.8 αρ.2α σελ.102-112. ΕΑΠ. Αθήνα.
 • Papadiamantopoulou, M.,Papadiamantopoulou, C., Armakolas, S.,Gomatos,. L. (2016). Pre-service and in-service teacher training: the use of technology in the greek educational system. Proceedings:konference Olympiáda techniky Plzeņ 2016. ISBN 978-80-261-0620-3  Západoĉeská univerzita v Plzni. University of West Bohemia.
 • Militsopoulos,.C., Sakellariou, P., Armakolas,S. (2016). Cloud sercices in teachers’ education. Proceedings:konference Olympiáda techniky Plzeņ 2016. ISBN 978-80-261-0620-3  Západoĉeská univerzita v Plzni .University of West Bohemia.
 • Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Βύρης, Δ. (2016). Η ενσωμάτωση των ΕΛ/ΛΑΚ στη σχολική τάξη: μελέτη των απόψεων εκπαιδευομένων εκπαιδευτικών. Στο Τ. A. Mikropoulos, N. Papachristos, A. Tsiara, P. Chalki (eds.), Proceedings of the 10th Panhellenic anfd International Conference “ICT in Education”,Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, pp. 647-654. 
 • Παναγιωτακόπουλος, Χ., Αρμακόλας, Σ., Καρατράντου, Α., Σαρρής, Μ. (2016). Το Αποθετήριο Διδακτικών Σεναρίων DSR: Περιγραφή, βασικές επισημάνσεις και αξιολόγηση της λειτουργίας του. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 9(2), 45-61.
 • Karagiannopoulou, A., Papadopoulos, A., Armakolas, S. (2017). Video creation and social networking educational enviroment. A case study of pre-service teacher training in ASPETE Patras. Proceedings:Konference Olympiáda techniky Plzeņ 2017, University of West Bohemia, pp.71-77. ISBN 978-80-261-0710-1
 • Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. Μαγκάκη, Φ. (2017). Ψηφιακά Αποθετήρια ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων: Μελέτη, κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Ένταξης και Χρήσης των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, AΣΠΑΙΤΕ, σελ. 298-309.
 • Armakolas, S., Mikroyannidis, A., Panagiotakopoulos, C., Panousopoulou, T. (2016). A Case Study on the Perceptions of Educators on the Penetration of Personal Learning Environments in Typical Education. International Journal of Virtual and Personal Learning Environments (IJVPLE), 6(1), p.18-28
 • Φραγκούλης, Ι., Χαλέλλη, Ε., Αρμακόλας Σ. (2017). Διερεύνηση  της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς στο σύγχρονο σχολείο. Στo Λ., Kυριακίδης, Γ., Ιακωβίδης, Δ., Πάντα πρακτικά διεθνούς συνεδρίου Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες, Τόμος Γ, σελ, 370-382
 • Αρμακόλας, Σ., Μαγκάκη, Φ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2017). Aνοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και δείκτες ποιότητας για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των αποθετηρίων. Στα Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση «Ο σχεδιασμός της Μάθησης» (σελ. 85-96). Αθήνα: ΕΔΑΕ.
 • Aραβαντινού-Καρλάτου Α., Φραγκιαδουλάκης, Ι., Αρμακόλας, Σ. (2017). Υποστηρικτικές τεχνολογίες για μαθητές με προβλήματα όρασης . Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής Α΄θμιας εκπαίδευσης. Στo Λ., Kυριακίδης, Γ., Ιακωβίδης, Δ., Πάντα, πρακτικά διεθνούς συνεδρίου Εκπαιδευτική Ηγεσία, Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηθικές Αξίες, Τόμος Γ, σελ, 6-14.
 • Mach, P., Krotký, J., Αρμακόλας, Σ., Γομάτος, Λ. (2017). Εκπαιδευτικοί Τεχνολογικών μαθημάτων στην Εκπαίδευση. Μία συγκριτική προσέγγιση των εκπαιδευτικών συστημάτων Ελλάδας και Τσεχίας. Πρακτικά εργασιών 3ου Συνεδρίου “Επαγγελματική Εξέλιξη & Ανάπτυξη του Τεχνολόγου Εκπαιδευτικού”, σ.χ-ψ. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 5-6 Μαΐου  2017.
 • Φάκος, Γ., Σακελλαρίου, Π., Αρμακόλας, Σ. (2017). Το Google+ και η Μαθησιακή ανάλυση στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου “Διδακτικές Διαδρομές” σελ. 375-389 ISBN 978-618-82841-1-1
 • Zotos, C., Armakolas, S. (2018). The role of social media in Education: Designing a novel digital learning environment. Innovations and Technologies in Education, 01(2018): 59-65. ISSN: 2571-2619.
 • Armakolas, S., Panagiotakopoulos, C., Karatrantou, A., Viris, D. (2018). Integrating Free and Open-Source Software in the Classroom: IMprinting Trainee Teachers’ Attitudes. In A. Mikropoulos (ed), Research on e-Learning and ICT in Education (chapter 7). Switzerland: Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-95058-7.
 • Chondrogianni, D., Malaisiada. E., Tsakoumagkou. P., Armakolas. A. (2018). STEM policy΄s integration into the Greek educational teacher training system. Innovations and Technologies in Education, 01(2018): 25-39. ISSN: 2571-2619.
 • Σπηλιοπούλου, Α., Ντάγανου, Μ., Γομάτος, Λ., Αρμακόλας, Σ. (2018). Διδακτική παρέμβαση μέσα από την Τέχνη στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Πρακτικά συνεδρίου “Οι τέχνες στο Ελληνικό σχολείο” (υπό δημοσίευση). ΕΚΠΑ 11-13/10/2018.
 • Armakolas, S., Panagiotakopoulos, C., Magkaki, F. (2018). Interaction and Effectiveness – Theoretical Approaches in a Teleconference Environment. International Journal of Sciences 09(2018):21-26.
 • Πασχαλίδου, Σ., Μόσχου, Τ., Αρμακόλας, Σ. (2018). Ο διαδικτυακός εκφοβισμός μαθητών Γυμνασίου και η επιρροή της διαπαιδαγώγησης. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου συνεδρίου “Διδακτικές διαδρομές” σ. 620-643.
 • Armakolas, S., Panagiotakopoulos, C., Karatrantou, A. (2018). Teleconference in support autonomous learning. European Journal of Open, Distance and e-Learning, 21(2): 27-43.
 • Mikroyannidis, A., Pallonetto, F., Mangina, E., Pyrini, N., Sadauskas, M., Trepule, E., Volungeviciene, A., Panagiotakopoulos, C., Karatrantou, A., Armakolas, S., Mauro, A., Cheniti, L. and Korbaa, O. (2018). Lessons learned from the use of the SlideWiki OpenCourseWare platform in different learning contexts, 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2018), Seville, Spain, International Academy of Technology, Education and Development (IATED).
 • Γομάτος, Λ., Αναστοπούλου, Π., Καραχασάνη, Α., Καραχάλιος, Η., Ρόμπολας, Π., Αρμακόλας, Σ. (2018). Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Επιμόρφωσης για την Εκπαίδευση στην Αειφόρο Ανάπτυξη. Στα Πρακτικά του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», τομ.Α, σελ.339-353, εκδ. Διάδραση.
 • Kazana, A., Armakolas, S., Zotos, C. (2019). Participation and motivation  in distance learning programs of Geotechnics. Innovations and Technologies in Education, 01(2019): 42-54. ISSN: 2571-2519.
 • Karfaki, E., Armakolas, S. (2019). Video as a tool for student counselling in Higher Education. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, 6(1), p. 240-251, ISSN:2241-9152.
 • Mitroulia, M., Nikou, A., Zotos, C., Armakolas, S. (2019). Internet of things in education in Greece and state support through EETT. Innovations and Technologies in Education, 01(2019): 32-41. ISSN: 2571-2519.
 • Περιστέρη, Α., Σιδηροπούλου, Α., Αρμακόλας, Σ. (2019). Aνοικτές πύλες, ηλεκτρονική καθοδήγηση και δημιουργία μεντορικής σχέσης. Στα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου “Νέου Παιδαγωγού”, σ. 899-906.
 • Katsika, M., Koutroulis, I., Zotos, C. Mitroulia, M., Armakolas, S. (2019). A social approach to teleconferencing. Innovations and Technologies in Education, 01(2019): 117-126. ISSN: 2571-2519.
 • Armakolas, S., Robolas, P., Karachalios, I., Karachasani, A., Anastopoulou, P., Gomatos, L. (2019). Constructing and implementing an OER regarding sustainability issues in vocational education. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, 6(1), p. 402-416, ISSN:2241-9152.
 • Griva, A., Thanopoulos, C., Armakolas, S. (2019). The pedagogical use of ICT in a School of Engineering in tertiary education. Innovations and Technologies in Education, 01(2019): 5-14. ISSN: 2571-2519.
 • Γιαννοπούλου, Κ., Αρμακόλας, Σ., Γομάτος, Λ. (2019). Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών στα πλαίσια επαγγελματικού προσανατολισμού ενηλίκων ατόμων στην κατεύθυνση της μελισσοκομίας. Στο Α. Θρασυβούλου (επιμ.), Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου  Επαγγελματικής Μελισσοκομίας. Πάτρα: Ελληνική Επιστημονική Εταιρείας Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας, σελ 267-293.
 • Φραγκούλης, Ι., Αρμακόλας, Σ. (2019). Η συμβολή της εξΑΕ στο πεδίο της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας. Στα Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 10, 1-9.
 • Armakolas, S., Skliva, P., Mikrοyannidis, A., Zotos, C. (2019). Self-regulation in pre-service teacher training. Innovations and Technologies in Education, 01(2019): 55-67. ISSN: 2571-2519.
 • Aρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Φραγκούλης, Ι. (2019). O εκπαιδευτικός σχεδιασμός της τηλεδιάσκεψης με χρήση και αξιοποίηση συμμετοχικών – βιωματικών τεχνικών.  Στα Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση «Διαμορφώνοντας από κοινού το μέλλον της εκπαίδευσης» 10, 140-149.
 • Griva, A., Thanopoulos, C., & Armakolas, S. (2019). Integrating digital technologies in tertiary education to prepare students for the job market. Form@re – Open Journal Per La Formazione in Rete, 19(3), 175-185.
 • Αρμακόλας, Σ. & Παναγιωτακόπουλος, X. (2020). Eξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω τηλεδιάσκεψης: οι επιδράσεις των τεχνολογικών παραγόντων. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 16(1), 22-43. doi:https://doi.org/10.12681/jode.22800
 • Armakolas, S., Griva, A., Papathanasiou, M. (2020). Teaching approaches and perspectives in online learning environments. Educ@tional circle, 8(3), 363-376.
 • Papadopoulou, A., Kazana, A., Armakolas, S. (2020). Education for sustainability development via school garden. European Journal of Education Studies, 7(9), 194-206
 • Armakolas, S. Kazana, A., Mitroulia, M. (2020). Distance Sustainable Education. Incentives and expectations. Journal of Education, Technology and Computer Science, 1(31), 9-18.
 • Griva, A., Kalantzi., M., Kanellakopoulou., S., Armakolas, S. (2020). Study on  the development of the motivations with the use of ICT in a learning environments of teachers΄ training. Innovations and Technologies in Education, 01(2020): 54-63. ISSN: 2571-2519.
 • Armakolas, S., Karfaki, E. (2020). Εξ αποστάσεως συμβουλευτική και κινητοποίηση μέσω βίντεο-παρεμβάσεων στο πεδίο Οικονομίας και Διοίκησης. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 16(2), 128-141. doi:https://doi.org/10.12681/jode.23150.
 • Kapniari, N., Griva, A., Armakolas, S. (2020).Creating learning conditions through social networks. Innovations and Technologies in Education, 02(2020): 4-13. ISSN: 2571-2519.
 • Αρμακόλας, Σ., Φραγκούλης, Ι., Λιάπη, Κ., Κελεγκουριάδη, Α. (2020). Διερεύνηση των απόψεων για τη χρήση και την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην Α΄θμια Εκπαίδευση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Στα Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής σ. 864-871.
 • Λαχανά, Ε., Αρμακόλας, Σ., Χιωτέλης, Ι. (2020). Καταγραφή συμπεριφοράς των ερυθρών αιμοσφαιρίων, σε μη παθολογικές συνθήκες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Μία εκπαιδευτική προσομοίωση. Εκπαίδευση και Επιστήμες, Περιοδικό σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. τ..2, σ.42-50.
 • Φραγκούλης, Ι., Αρμακόλας, Σ., Παπαγεωργίου, Θ. (2020). H αξιοποίηση έργων τέχνης στο πλαίσιο της συμπερίληψης. Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου “Το σχολείο της συμπερίληψης. Πραγματικότητα και προοπτικές”, σ. 751-762, 6-7/11/2021
 • Lyberopoulou, K., Tsolaki, S., Νtereki, P., Armakolas, S. (2021). School’s importance in emotional support and pedagogical management of children with ADHD. European Journal of Special Education Research, v.7, n.1. ISSN 25012428. Available at: doi:http://dx.doi.org/10.46827/ejse.v7i1.3521.
 • Armakolas, S., Papakonstantinou, N., Griva, A., Krotky, J. (2021). Distance based laboratory specialty courses. Innovations and Technologies in Education, 01(2021): 40-44. ISSN: 2571-2519.
 • Patsia, D., Kazana, A., Kakkou, A., Armakolas, S. (2021). The implementation of the new technologies in the modern teaching of courses. Education Quarterly Reviews, 4(1), 159-167.
 • Armakolas, S., Fragkoulis, I., Mitroulia, M. (2021). Teaching using simulation and brainstorming through teleconferencing. Journal of Technology and Information Education. 13(2), 224-242 .
 • Armakolas, S., Georgiadou, O., Kazana, A., Krotky, J. (2021).  The  design and  development of  platforms  and  educational applications: new perspectives in distance education. Innovations and Technologies in Education, 01(2021): 33-39. ISSN: 2571-2519.
 • Λαχανά, Ε., Αρμακόλας, Σ., Χιωτέλης, Ι. (2021). Κατανόηση της πίεσης του αίματος μέσα από μία Εκπαιδευτική Προσομοίωση σύμφωνα με Μεθοδολογική προσέγγιση STEM. Εκπαίδευση και Επιστήμες, Περιοδικό σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. τ.3, σ.7-19.
 • Αfentouli, V., Armakolas, S. Kazana, A. (2021) Professional Development and Training in post-secondary education: Participation in a subsidized program “Export trade executive”. European Journal of Open Education and E-learning, 6(2), 152-166 https://dx.doi.org/10.46827/ejoe.v6i2.3997
 • Armakolas, S., Panagiotakopoulos, C., Karatrantou, A. (2021). Teleconference Sessions in Distance Learning Courses: The Influence of Psychological Factors. International Journal of Online Pedagogy and Course Design, 11(2), 1-15 doi:10.4018/IJOPCD.2021040101
 • Σαλαγιάννης, Δ, Σαλαγιάνης, Γ., Αρμακόλας, Σ., Μικρογιαννίδης, Α. (2021). H Τεχνολογία Blockchain στην εκπαίδευση και οι νέες προοπτικές.Στα Πρακτικά του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση «H Aνοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση την εποχή της πανδημίας: Εμπειρίες, προκλήσεις, προοπτικές” 11, 134-140. Αθήνα: ΕΔΑΕ.DOI: http://dx.doi.org/10.12681/icodl.3442
 • Gkorogias, G. Zotos, C. Mitroulia, M., Armakolas, S. (2021). Distance education infrastructure policy in Primary and Secondary Education in Greece. Innovations and Technologies in Education, 02(2021) 62-70
 • Aρμακόλας, Σ. & Παναγιωτακόπουλος, Χρ. (2021). Τηλεκπαίδευση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ο ρόλος του εκπαιδευτή σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης. Στο Χρ. Παναγιωτακόπουλος, Ευ. Μανούσου, Σ. Αρμακόλας & Α. Χαρτοφύλακα, Θεματική Ενότητα ΕΤΑ60: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: online learning και e-learning (σσ. 1-21). Πάτρα: ΕΑΠ.
 • Aρμακόλας, Σ. & Παναγιωτακόπουλος, Χρ. (2021). Η τηλεδιάσκεψη και οι τεχνολογικοί παράγοντες. Στο Χρ. Παναγιωτακόπουλος, Ευ. Μανούσου, Σ. Αρμακόλας & Α. Χαρτοφύλακα, Θεματική Ενότητα ΕΤΑ60: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: online learning και e-learning (σσ. 22-40). Πάτρα: ΕΑΠ.
 • Aρμακόλας, Σ. & Παναγιωτακόπουλος, Χρ. (2021). Η τηλεδιάσκεψη οι ψυχολογικοί και οι κοινωνικοί παράγοντες. Στο Χρ. Παναγιωτακόπουλος, Ευ. Μανούσου, Σ. Αρμακόλας & Α. Χαρτοφύλακα, Θεματική Ενότητα ΕΤΑ60: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: online learning και e-learning (σσ. 41-53). Πάτρα: ΕΑΠ.
 • Aρμακόλας, Σ. & Παναγιωτακόπουλος, Χρ. (2021). Η τηλεδιάσκεψη και οι παιδαγωγικοί παράγοντες. Στο Χρ. Παναγιωτακόπουλος, Ευ. Μανούσου, Σ. Αρμακόλας & Α. Χαρτοφύλακα, Θεματική Ενότητα ΕΤΑ60: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: online learning και e-learning (σσ. 54-67). Πάτρα: ΕΑΠ.
 • Παναγιωτακόπουλος, X.,  Μανούσου, E, Αρμακόλας, Σ., Χαρτοφύλακα, Α. (2021). Θεματική Ενότητα ΕΤΑ60 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: online learning και e-learning. Επιστημονική επιμέλεια.ΕΑΠ
 • Alpochoritis, C., Armakolas, S., & Karfaki, E. (2021). The mobile internet as a tool of education and as a means of intimidation and victimization in the field of Ecclesiastical Education. Advances in Mobile Learning Educational Research, 2(1), 171-179. https://doi.org/10.25082/AMLER.2022.01.001
 • Armakolas, S., Karfaki, E., Gomatos, L. (2021). Resistance to change and transformational learning in distance education. Mediterranean Journal of Education 1(2),  95-105 https://doi.org/10.26220/mje.3833
 • Gkrilias, P., Armakolas, S., Grigoropoulou, I., Griva, A.  (2021). The academic use of plagiarism software in Physical Therapy educational research. A case study. Research on Education and Media 13(1) 25-32.  https://doi.org/10.2478/rem-2021-0005
 • Aρμακόλας, Σ., Αναστοπούλου, Ξ., Ρόμπολας, Π., Καραχάλιος, Η., Καραχασάνη, Α., Γομάτος, Λ. (2021). Αειφορική διαχείριση φαρμάκων: Δημιουργία και αξιολόγηση μιας Ανοιχτής Εκπαιδευτικής Πηγής-ΑΕΠ. Εκπαίδευση και Επιστήμες, τ.3, σ.34-42
 • Aρμακόλας, Σ. (2022). Νέοι ρόλοι των εκπαιδευτικών στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ανοιχτοί Ορίζοντες, 17-19. ISSN 1105-3216
 • Aρμακόλας, Σ. & Παναγιωτακόπουλος, Χρ. (2021). Τηλεκπαίδευση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ο ρόλος του εκπαιδευτή σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης. Στο Χρ. Παναγιωτακόπουλος, Ευ. Μανούσου, Σ. Αρμακόλας & Α. Χαρτοφύλακα, Θεματική Ενότητα ΕΤΑ60: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: online learning και e-learning (σσ. 1-21). Πάτρα: ΕΑΠ.
 • Aρμακόλας, Σ. & Παναγιωτακόπουλος, Χρ. (2021). Η τηλεδιάσκεψη και οι τεχνολογικοί παράγοντες. Στο Χρ. Παναγιωτακόπουλος, Ευ. Μανούσου, Σ. Αρμακόλας & Α. Χαρτοφύλακα, Θεματική Ενότητα ΕΤΑ60: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: online learning και e-learning (σσ. 22-40). Πάτρα: ΕΑΠ.
 • Aρμακόλας, Σ. & Παναγιωτακόπουλος, Χρ. (2021). Η τηλεδιάσκεψη οι ψυχολογικοί και οι κοινωνικοί παράγοντες. Στο Χρ. Παναγιωτακόπουλος, Ευ. Μανούσου, Σ. Αρμακόλας & Α. Χαρτοφύλακα, Θεματική Ενότητα ΕΤΑ60: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: online learning και e-learning (σσ. 41-53). Πάτρα: ΕΑΠ.
 • Aρμακόλας, Σ. & Παναγιωτακόπουλος, Χρ. (2021). Η τηλεδιάσκεψη και οι παιδαγωγικοί παράγοντες. Στο Χρ. Παναγιωτακόπουλος, Ευ. Μανούσου, Σ. Αρμακόλας & Α. Χαρτοφύλακα, Θεματική Ενότητα ΕΤΑ60: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: online learning και e-learning (σσ. 54-67). Πάτρα: ΕΑΠ.
 • Παναγιωτακόπουλος, X., Μανούσου, E.,  Αρμακόλας, Σ., Χαρτοφύλακα, Α. (2022). Θεματική Ενότητα ΕΤΑ60 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: online learning και e-learning. Επιστημονική επιμέλεια
 • Papadopoulou, E., Parlapani, E., & Armakolas, S. (2022). Online conferencing platforms as operational tools by health professionals: A pilot study. Advances in Mobile Learning Educational Research, 2(1): 225-233. https://doi.org/10.25082/AMLER.2022.01.006
 • Kαραγιάννη, Ε. Λύρη, Α., Αρμακόλας, Σ. (2022). Τα εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας ως μέσα προετοιμασίας για την αγορά εργασίας. Journal of Culture in Tourism, Αrt and Education, 2(2), 4-17. ISSN 2732-8511
 • Stergiou, E., & Armakolas, S. (2022). Ecological Footprint and Sustainable Behavior: The Role of Education, Information, and Lifestyle. International Journal of Smart Education and Urban Society (IJSEUS), 13(1), 1-15. http://doi.org/10.4018/IJSEUS.297065
 • Salagianis, D, Salagianis, G., Armakolas, S., Mikroyannidis, Α. (2022). Blockchain technology in education: the future through the views of computer educators. Educ@tional circle, 162-184. ISSN: 2241-4576.
 • Γκίλα, Π., Σαρμά, Μ., Αρμακόλας, Σ., Φραγκούλης, Ι. (2022). Η αποτελεσματικότητα των τηλεδιασκέψεων στο πλαίσιο υλοποίησης του  Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης της ΑΣΠΑΙΤΕ. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Καρατράντου, Α. & Αρμακόλας , Σ. (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», 181-194, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 16-18 Σεπτεμβρίου 2022. ISBN 978-618-83186-7-0. https://www.ocean.upatras.gr/7c/files/7C-Proceedings-full.pdf
 • Φραγκούλης, Ι., Αρμακόλας, Σ. (2022). Η συμβολή του e- mentoring στο πεδίο της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Καρατράντου, A. &  Αρμακόλας , Σ. (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», 959-968, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 16-18 Σεπτεμβρίου 2022. ISBN 978-618-83186-7-0. https://www.ocean.upatras.gr/7c/files/7C-Proceedings-full.pdf
 • Καλούδης, Χ., Αρμακόλας,  Σ., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2022). Συγκριτική μελέτη της εφαρμογής των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε Ελλάδα και Κύπρο. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Καρατράντου Α. & Αρμακόλας , Σ. (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», 363-376, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 16-18 Σεπτεμβρίου 2022. ISBN 978-618-83186-7-0. https://www.ocean.upatras.gr/7c/files/7C-Proceedings-full.pdf
 • Σταΐκου, Χ., Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2022). Εξ αποστάσεως συμβουλευτική: Μέθοδοι πρακτικής, αρχές και αποτελεσματικότητα. Παναγιωτακόπουλος, Χ., Καρατράντου,  Α. & Αρμακόλας , Σ. (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», 1171-1180.  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 16-18 Σεπτεμβρίου 2022. ISBN 978-618-83186-7-0. https://www.ocean.upatras.gr/7c/files/7C-Proceedings-full.pdf
 • Kazana, A., Armakolas, S., Kazantzis, S., & Krotký, J. (2022). The Teacher’s Cognitive Role in the Efficiency of Distance Education: A Case Study. Social Education Research, 3(2), 299–306. https://doi.org/10.37256/ser.3220221641
 • Αρμακόλας,  Σ., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2022). Οι παιδαγωγικοί παράγοντες σε εξ αποστάσεως μαθήματα με τη χρήση της τηλεδιάσκεψης. Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 18(2), ISSN 65-82 1791-9312 https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openjournal/article/view/26952
 • Παναγιωτακόπουλος, Χ., Καρατράντου, Α., Αρμακόλας, Σ. (2022). Επιμέλεια Συλλογικού Τόμου: Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Πάτρα 16-18 Σεπτεμβρίου 2022. ISBN: 978-618-83186-7-0. https://www.ocean.upatras.gr/7c/files/7C-Proceedings-full.pdf
 • Σταυρογιαννοπούλου, Μ., Φραγκούλης, Ι., Αρμακόλας, Σ. (2022). Η αξιοποίηση του mentoring στο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας.  Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου:  Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: σύγχρονες προκλήσεις και προβληματισμοί, τ. Α1609-1627. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, https://conf2022.ptde.uoi.gr/wp-content/uploads/2023/01/tomosA.pdf
2021-11-06T15:41:35+03:0022 Οκτωβρίου 2021|