Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Στυλιανή Βαθμίδα: Λέκτορας
Επώνυμο: Τσεσμελή Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαιδευτική Ψυχολογία με έμφαση στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦEΚ: 1496/23.12.2013, τ.Γ΄, Mονιμοποίηση: ΦΕΚ 2115/22-12-2020, τ. Γ΄).
Email: stsesmeli@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας: Δευτέρα-Τετάρτη: 12.oo-14.oo, Tρίτη: 13.οο-14.30 ή μετά από επικοινωνία με τη Διδάσκουσα στην ηλεκτρονική της διεύθυνση: stsesmeli@upatras.gr.
Τηλέφωνο: 2610 969736 Google Scholar:
Η Τσεσμελή Ν. Στυλιανή είναι Mόνιμη Λέκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών στο γνωστικό αντικείμενο ‘‘Εκπαιδευτική Ψυχολογία με έμφαση στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες” (ΦΕΚ 2115/22-12-2020, τ. Γ΄). Είναι Ψυχολόγος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (Αρ. Πρωτ. 24/15456, 2006). Τα επιστημονικά/ ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως πειραματικές/γνωστικές προσεγγίσεις στην κατάκτηση της ανάγνωσης και γραφής σε μαθητές με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες και/ή αναπτυξιακή δυσλεξία. Στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Φωνολογικές και μορφολογικές προσεγγίσεις στην κατάκτηση της ανάγνωσης και ορθογραφίας. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε μαθητές με αναπτυξιακή δυσλεξία και/ή μαθησιακές δυσκολίες σε εξατομικευμένο επίπεδο και στα πλαίσια της γενικής τάξης. Τα κλινικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη διάγνωση, την εκπαιδευτική αντιμετώπιση και συμβουλευτική μαθητών με αναπτυξιακή δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες.   Η επικοινωνία με τη Διδάσκουσα γίνεται στo γραφείο της στις ώρες συνεργασίας (βλ. Ανακοινώσεις) ή μετά από γραπτή επικοινωνία στην ηλεκτρονική της διεύθυνση: stsesmeli@upatras.gr.
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Η Τσεσμελή Ν. Στυλιανή γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής –Ψυχολογίας (με κατεύθυνση: Ψυχολογία) της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησε στο ίδιο Πανεπιστήμιο το Μεταπτυχιακό Επίπεδο Σχολικής Ψυχολογίας με δευτερεύοντα αντικείμενα: Γνωστική και Κλινική Ψυχολογία. Το 1994 έλαβε με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) μεταπτυχιακό δίπλωμα (Μ.Ed.) στην Ειδική Αγωγή στο Πανεπιστήμιο του Manchester (Centre for Educational Guidance and Special Needs) της Μ. Βρετανίας. Το 2003 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Dundee της Σκωτίας με επόπτη τον καθηγητή της Γνωστικής Ψυχολογίας Prof. P.H.K. Seymour και εξωτερικό αξιολογητή τον καθηγητή Εφαρμοσμένης Ψυχογλωσσολογίας Prof. Carsten Elbro του Πανεπιστημίου της Copenhagen στη Δανία. Είναι μέλος (μετά από κρίση) της Βρετανικής Ένωσης Ψυχολόγων (BPS) καθώς και της Βρετανικής Ένωσης Δυσλεξίας (BDA) και Διεθνούς Ένωσης Δυσλεξίας (I.D.A., Η.Π.Α). Έχει άδεια ασκήσεως Ψυχολόγου (Αρ. Πρωτ. 24/15456). Έχει διδάξει κατά τα ακαδ. έτη 2003-2005 (με βάση το Π.Δ. 407/80) το γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κατά τα ακαδ. έτη 2006-2013 το γνωστικό αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας (με βάση το Π.Δ. 407/80) στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και έχει λάβει μέρος σε ελληνικά/ διεθνή συνέδρια. Τα επιστημονικά και κλινικά της ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως στη διάγνωση, την εκπαιδευτική αντιμετώπιση και συμβουλευτική μαθητών με αναπτυξιακή δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες.

Σπουδές:
Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:
Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Διδακτική Εμπειρία:
Κύριο Ερευνητικό Έργο:
Μεταπτυχιακό:

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, Π.Τ.Δ.Ε./Τ.Επ.Ε.Κ.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών

Διδασκαλία του Μαθήματος:

Mαθησιακές Δυσκολίες και Δυσλεξία

(Γ΄ εξάμηνο, Επιλογής, 6 ECTS) 2015 – 2017

Μαθησιακές Ικανότητες και Δυσκολίες: Eννοιολογικά, θεωρητικά και διαγνωστικά ζητήματα

(Β΄ εξάμηνο, Επιλογής, 6 ECTS)  2018-σήμερα

Προπτυχιακό

Στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε./ T.Eπ.E.K.E, Πανεπιστήμιο Πατρών

Διδασκαλία Μαθημάτων του Οδηγού Σπουδών 2015-2020 

(βλ. αναλυτικά,  http://www.elemedu.upatras.gr/index.php/οδηγός-σπουδών)

 

 

1. Γνωστικές λειτουργίες και Εγκέφαλος (2019-σήμερα)                         (2ο εξάμηνο, Επιλογής)

2. Ψυχολογία της Ανάγνωσης και Γραφής                                

 (4ο εξάμηνο, Υποχρεωτικό)

3. Μαθησιακές Δυσκολίες και Αναπτυξιακή Δυσλεξία:

    Aξιολόγηση και Εκπαιδευτική Παρέμβαση  

(5ο εξάμηνο, Επιλογής)

4. Ειδικά θέματα στη μελέτη των Μαθησιακών Δυσκολιών                     (7ο εξάμηνο, Επιλογής)

 

 

Διδασκαλία Μαθημάτων του Οδηγού Σπουδών 2014-2015  

(βλ. αναλυτικά,  http://www.elemedu.upatras.gr/index.php/οδηγός-σπουδών)

 

1. Γνωστική Ανάλυση της Μάθησης στην Εκπαίδευση            (1ο εξάμηνο, Υποχρεωτικό)

2. Ανάγνωση, Γραφή, Δυσλεξία                                                   (4ο εξάμηνο, Υποχρεωτικό)

3. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στη σχολική τάξη για την

    πρώτη Ανάγνωση, Γραφή και Δυσλεξία                                 (6ο εξάμηνο, Επιλογής)

4. Ειδικά θέματα στη μελέτη των Μαθησιακών Δυσκολιών       (7ο εξάμηνο, Επιλογής)

Διδασκαλία – Μαθήματα:

Στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων του  Πανεπιστημίου Πατρών

Διδασκαλία Μαθημάτων κατά το ακαδ. έτος 2015-2016  

1. Μαθησιακές Δυσκολίες και Αναπτυξιακή Δυσλεξία      

(Επιλογής, Τμήματα Φιλολογίας, Φιλοσοφίας & ΤΕΕΑΠΗ)                                             

2. Γνωστική Ανάλυση της Μάθησης στην Εκπαίδευση  

(Επιλογής, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών)

 

Διδασκαλία Μαθημάτων κατά το ακαδ. έτος 2014-2015  

1. Γνωστική Ανάλυση της Μάθησης στην Εκπαίδευση  
                                                           (Επιλογής, Τμήματα Φιλολογίας, Θεατρικών Σπουδών,
                          ΤΕΕΑΠΗ, Βιολογίας, Γεωλογίας, Φυσικής, Χημικών Μηχανικών & ΤΜ & ΗΥ).

Διδακτορική Διατριβή

Tsesmeli, S. N. (2002). Derivational morphology, Spelling ability and Dyslexia in secondary school students: Assessment and Intervention. Ph.D. thesis, Department of Psychology, University of Dundee.

Eνδεικτικές δημοσιεύσεις:

 

Tsesmeli, S.N. & Stoumpou, K. (2021). Dynamic assessment in spelling and morphological awareness in Greek: The case of a transparent orthography. Research in Developmental Disabilities, 117, 104047. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2021.104047

Τσεσμελή, Σ. Ν., Σωτηροπούλου, Ε. & Ντέντε, Ε. (2021). Η σχέση της μουσικής εκπαίδευσης με τις φωνολογικές και αναγνωστικές δεξιότητες μαθητών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Ψυχολογία, 26(2), 162-181. https://doi.org/10.12681/psy_hps.27142.

Τσεσμελή,  Σ. Ν. & Τσέλλου, Ε. (2021). Η επίδραση των μορφοφωνολογικών αλλαγών στην καλλιέργεια της ορθογραφικής δομής των σύνθετων λέξεων: Μια μελέτη παρέμβασης. Ψυχολογία, 26(2), 182-202. https://doi.org/10.12681/psy_hps.27036.

Tsesmeli, S. N. (2020). Developmental changes in the spelling of derivational suffixes by typically developing Greek children: effects of transparency, lexicality, letter length and frequency. Writing Systems Research, 11(1), 50 – 65. doi: 10.1080/17586801.2020.1719273.

Tsesmeli N. S. (2017). Spelling and meaning of compounds in the early school years through classroom games: an intervention study. In Research Topic: Word Morphology and Written Language Acquisition: Insights from Typical and Atypical Development in Different Orthographies, Frontiers in Psychology, 8, 2071, doi: 10.3389/fpsyg.2017.02071.

Tsesmeli N. S. & Tsirozi, T. (2015). Teaching compound words to a spelling-disabled child via Smart NotebookTechnology: a case study approach. Themes in Science and Technology Education, 8(1), 33-45.

Tsesmeli N. S. & Koutselaki D. (2013). Spelling performance and semantic understanding of compound words by Greek learning-disabled students.Journal of Learning Disabilities, 46(3), 241-251.

Τσεσμελή, Σ.Ν. & Τσιρώζη, Θ. (2012). Η καλλιέργεια της αναγνωστικής κατανόησης με τη χρήση λογισμικού σε έναν μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες: Eκπαιδευτική παρέμβαση. Επιστήμες Αγωγής. Πρώην «Σχολείο και Ζωή», 1, 87-111.

Τσεσμελή, Σ.Ν. & Κουτσελάκη, Δ. (2011). Μεταγλωσσικοί παράγοντες στην κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας σύνθετων λέξεων από μαθητές δημοτικού σχολείου. Στα: Πρακτικά της 31ης Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη (17-18 Απριλίου).

Tsesmeli, S.N. (2010). Effects of morphological training on individuals with difficulties in spelling acquisition: Evidence from Greek. In F. Columbus (Ed.),Spelling skills: Acquisition, Abilities and Reading Connection. Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers.

Tsesmeli, S. N. & Seymour, P.H.K. (2009). The effects of training of morphological structure on spelling derived words by dyslexic adolescents. British Journal of Psychology, 100(3), 565-592.

Τσεσμελή, Σ. Ν. (2009). Μορφολογική Παραγωγή, Oρθογραφία και Δυσλεξία: Ταξινόμηση και κριτική θεώρηση ερευνητικών δεδομένωνHellenic Journal of Psychology, 6(1), 80-106.

Τσεσμελή, Σ.Ν. (2007). Ο ρόλος της παραγωγικής μορφολογίας στην ανάπτυξη της ορθογραφικής ικανότητας: Mια διαγλωσσική προσέγγιση. Ψυχολογία, 14(3), 231-249.

Tsesmeli, S. N. & Seymour, P.H.K. (2006). Derivational Morphology and Spelling in Dyslexia. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal,19(6), 587-625.

 

Ενδεικτικές ανακοινώσεις σε συνέδρια:

Tsesmeli, S. N. & Seymour, P.H.K. (2004). The effects of Training of Morphological Structure on Spelling Derived Words by Dyslexic Adolescents. Ανακοίνωση στο 5ο World Congress on Dyslexia, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη (23-27 Αυγούστου).

Tsesmeli, S. N. & Seymour, P.H.K. (2004). H επίδραση της άσκησης της Μορφολογικής Δομής των Παράγωγων λέξεων στην Ορθογραφική επίδοση Δυσλεξικών μαθητών. Ανακοίνωση στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο- Η ευρωπαϊκή διάσταση της Ειδικής Αγωγής, Ι. Βελίδης Helexpo -Δ.Ε.Θ., Θεσσαλονίκη (19-21 Νοεμβρίου).

Tsesmeli, S. N. & Seymour, P.H.K. (2005). Μορφολογική Δομή των Παράγωγων Λέξεων και Ορθογραφική Επίδοση Δυσλεξικών Μαθητών: Εκπαιδευτική Παρέμβαση. Ανακοίνωση στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ιωάννινα (1-4 Δεκεμβρίου).

Tsesmeli, S. N. & Seymour, P.H.K. (2005). Η σχέση της Παραγωγικής Μορφολογίας και Ορθογραφικής επίδοσης σε Δυσλεξικούς Μαθητές. Ανακοίνωση στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ιωάννινα (1-4 Δεκεμβρίου).

Tsesmeli, S. N. & Seymour, P.H.K. (2006). Spelling derived words by dyslexic individuals in Scotland. Αναρτημένη εργασία στο Experimental Psychology Section Workshop, British Psychological Society, Midlesex University, London, U.K. (20-21 Σεπτεμβρίου).

Τσεσμελή, Σ.Ν. (2006). Μορφολογικές στρατηγικές στο γραπτό λόγο παιδιών δημοτικού σχολείου. Ανακοίνωση στο Ε΄ Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Θεσσαλονίκη (24-26 Νοεμβρίου).

Tsesmeli, S. N. (2007). Morphological strategies in children’s spelling: Cross-linguistic comparisons between English and Greek. Ανακοίνωση στο 9th European Conference on Psychological Assessment (EAPA)/ 2nd International Conference on Psychological Assessment (ΨΕΒΕ), Θεσσαλονίκη (3-6 Μαίου).

Tsesmeli, S. N. & Seymour, P.H.K. (2007). Intervention studies on single-cases of developmental dyslexia: Implications for educational assessments. Ανακοίνωση στο 9th European Conference on Psychological Assessment (EAPA)/ 2nd International Conference on Psychological Assessment (ΨΕΒΕ), Θεσσαλονίκη (3-6 Μαίου).

Tsesmeli, S. N. & Seymour, P.H.K. (2007). Teaching morphemes to dyslexic individuals. Is there any difference? Αναρτημένη εργασία για το 14th Annual International Conference, Society for the Scientific Study of Reading (SSSR), Prague, Czech Republic (12-14 July).

Tσεσμελή, Σ. Ν. (2007). Improving children’s spelling: Educational interventions on individual cases of English and Greek. Aνακοίνωση στο 42nd Colloquium of Linguistics: «Language Diversity and Language Learning: New Paths to Literacy», Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Aιγαίου, Ρόδος (27-30 Σεπτεμβρίου).

Tσεσμελή, Σ. Ν. (2007). Η ικανότητα μορφολογικής παραγωγής κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξής της. Ανακοίνωση στο Διεθνές συνέδριο: «Αναδυόμενος Γραμματισμός: Έρευνα και Εφαρμογές», Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο (19-20 Οκτωβρίου).

Tσεσμελή, Σ. Ν. (2007). Η επίδραση των μορφοφωνημικών αλλαγών στην ορθογραφία παράγωγων λέξεων στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Ανακοίνωση στο Διεθνές συνέδριο: «Αναδυόμενος Γραμματισμός: Έρευνα και Εφαρμογές», Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο (19-20 Οκτωβρίου).

Tσεσμελή, Σ. Ν. (2008). Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την ορθογραφία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες: μια μελέτη ατομικών περιπτώσεων. Ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο συνέδριο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Παιδιών με Δυσλεξία & Μαθησιακές Δυσκολίες Θεσσαλονίκης και Β. Ελλάδος με θέμα: «Μαθησιακές Δυσκολίες: Όταν τα μαθήματα ορίζουν τα συναισθήματα», Δ.Ε.Θ., Θεσσαλονίκη (15-16 Μαρτίου).

Tsesmeli, S. N. (2008). Effects of morphological depth on Greek children’s spelling. Ανακοίνωση στο 7th International Conference of the British Dyslexia Association, Harrogate, U.K. (27-29 March).

Κύρου, Κ., Ντούβαλης, Δ., & Τσεσμελή, Σ. (2008). H Προσαρμογή του Εκπαιδευτικού Λογισμικού Notebook σε Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της Ορθογραφικής Δεξιότητας σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες. Ανακοίνωση στη Διημερίδα του Π.Τ.Δ.Ε. σε συνεργασία με το Διδασκαλείο Δ.Ε. ‘Αλέξανδρος Δελμούζος’ με θέμα: «Η συνεισφορά των Νέων Τεχνολογιών σε μια Ποιοτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος (21-22 Ιουνίου).

Τσεσμελή, Σ., Ντούβαλης, Δ., & Κύρου, Κ. (2009). Διδακτικές προσεγγίσεις σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες μέσω της χρήσης Νέων Τεχνολογιών. Ανακοίνωση στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Βόλος (14-17 Μαΐου).

Τσεσμελή, Σ. & Λιάπη, Β. (2009). Η συμβολή της λεκτικής ανακωδικοποίησης και της εικονιστικής αναπαράστασης στην Επίλυση Μαθηματικού Προβλήματος σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου. Αναρτημένη εργασία στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών, Ρόδος (29-31 Οκτωβρίου).

Τσεσμελή, Σ. & Κουτσελάκη, Δ. (2010). Οι μεταγλωσσικοί παράγοντες στην κατάκτηση της ορθογραφικής δεξιότητας σύνθετων λέξεων από μαθητές δημοτικού σχολείου. Ανακοίνωση στην 31η Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη (17-18 Απριλίου).

Τσεσμελή, Σ. & Κουτσελάκη, Δ. (2010). H ανάπτυξη της ορθογραφικής ικανότητας σύνθετων λέξεων σε σχέση με τη σημασιολογική τους κατανόηση σε μαθητές δημοτικού σχολείου. Ανακοίνωση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας, Αλεξανδρούπολη (26-30 Μαϊου).

Καλαϊτζάκη, Μ. & Τσεσμελή, Σ. (2011). Χρήση λογισμικού από ελληνόφωνους μαθητές με δυσλεξία για την αξιολόγηση της ορθογραφικής τους επίδοσης σε παραγωγικές καταλήξεις. Ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αθήνα (25-29 Μαϊου).

Tsesmeli, S. N. (2012). Developmental changes in the spelling of inflectional and derivational suffixes by typically developing Greek children: effects of transparency, length and frequency. Ανακοίνωση μετά από πρόσκληση της Prof. Christina Burani στο 17th International Morphology Meeting, Vienna, Austria (9-12 February).

Καλαϊτζάκη, Μ. & Τσεσμελή, Σ. (2012). Η αξιολόγηση της ορθογραφίας κλιτικών και παραγωγικών καταλήξεων από μαθητές με δυσλεξία με τη χρήση λογισμικού. Ανακοίνωση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας, Ιωάννινα (29 Μαρτίου-1 Απριλίου).

Τσιρώζη, Θ. & Τσεσμελή, Σ. Ν. (2013). Η καλλιέργεια της αναγνωστικής κατανόησης σε έναν μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες με τη χρήση λογισμικού: Εκπαιδευτική Παρέμβαση. Ανακοίνωση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής με Διεθνή Συμμετοχή, Αθήνα (11-14 Απριλίου).

Τράντα, Β., Γλυμίτσα, Ε., & Τσεσμελή, Σ. Ν. (2013). «O Μικρός Πρίγκιπας μαθαίνει να βιαδάζει!»: Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Φωνολογικής Ενημερότητας σε μια μαθήτρια της Δ΄ δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες. Ανακοίνωση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής με Διεθνή Συμμετοχή, Αθήνα (11-14 Απριλίου).

Tsesmeli, S. N. (2013). Spelling of derivational suffixes by typically developing and dyslexic Greek children: effects of transparency, length and frequency. Ανακοίνωση στο 4th All-European Dyslexia Conference, Vaxjo, Sweden (20-22 September).

Μανδελενάκη, Ε., & Τσεσμελή, Σ. Ν. (2014). Διερεύνηση της διεργασίας απόδοσης αιτιολογικού προσδιορισμού σε σχέση με τη μαθησιακή ικανότητα σε μαθητές δημοτικού διαφορετικών ικανοτήτων. Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας, Ρέθυμνο (15-18 Μαΐου).

Σταύρου, Ζ., & Τσεσμελή, Σ. Ν. (2014). Η επίδραση των σχηματικών αναπαραστάσεων στην αναγνωστική κατανόηση των μαθητών δημοτικού σχολείου στο μάθημα της Ιστορίας. Ανακοίνωση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας, Ρέθυμνο (15-18 Μαΐου).

Τσέλλου, Ε. & Τσεσμελή, Σ. Ν. (2015). Η επίδραση της μορφοφωνολογικής διαφάνειας στην κατάκτηση των σύνθετων λέξεων από μαθητές δημοτικού σχολείου. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Ιωάννινα (9-11 Οκτωβρίου).

Μπουραζέρη, Ε. & Τσεσμελή, Σ. Ν. (2015). Η επίδραση της συχνότητας στην κατάκτηση των σύνθετων λέξεων από μαθητές δημοτικού σχολείου. Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας, Αθήνα (19-22 Νοεμβρίου).

Τsesmeli, S. Ν. (2016). Metalinguistic effects in the acquisition of compound words by Greek primary school children. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 10th International Conference of the British Dyslexia Association, Oxford, U.K. (10-12 March).

Τsesmeli, S. Ν. (2016). Training effects on compounds by Greek typically developing and dyslexic children: Is it better in the classroom? Aνακοίνωση στο 5th All European Dyslexia Conference, Modena, Italy (21-24 September).

Κeramisanou, E.E. & Tsesmeli, S. N. (2017). Training   for  spelling and semantic acquisition of compound words to students of the first two grades of primary school. Ανακοίνωση στο International Conference on Educational Research: “Confronting Contemporary Educational Challenges through Research”, Πάτρα (30 Ιουνίου-2 Ιουλίου).

Αϊδίνης, Α. & Τσεσμελή, Σ.Ν. (2018). Ανάπτυξη της μορφολογικής επίγνωσης και της ικανότητας για ορθογραφημένη γραφή στο δημοτικό σχολείο. Από κοινού Προεδρία στην Οργάνωση Συμποσίου με Συζητήτρια την Ασημίνα Ράλλη (ΕΚΠΑ) στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας (ΕΛΨΕ), Θεσσαλονίκη (10-13 Μαΐου).

Τσεσμελή, Σ.Ν. & Δουδούμη, Μ. (2019). Φωνολογικές και μορφολογικές στρατηγικές στην ανάγνωση πολυσύλλαβων λέξεων μέσω Η/Υ από μαθητές των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου. Ανακοίνωση στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας (ΕΛΨΕ), Αλεξανδρούπολη (15-19 Νοεμβρίου).

Τσεσμελή, Σ.Ν., Παπατόλια, Μ., Τσουκανάρα,  Ε. & Γκουντάκου, Μ. (2019). Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ορθογραφίας της αγγλικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας σε Έλληνες μαθητές με ορθογραφικές δυσκολίες.  Ανακοίνωση στην  Ημερίδα της ΨΕΒΕ: ‘‘To μέλλον της ψυχολογικής έρευνας στην Ελλάδα’’,  ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη (1 Δεκεμβρίου).

Τσεσμελή, Σ.Ν. & Ξανθάκη, Μ. (2019). Emergent morphological sensitivity in reading by Greek early school children: A masked lexical decision task. Ανακοίνωση στο 3ο Διεθνές Συνέδριο: «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Ταυτότητες, Κείμενα, Θεσμοί’’,  Λευκωσία, Κύπρος (11-13 Οκτωβρίου).

Τsesmeli, S.N. & Xanthaki, M. (2021). The role of morphology in word recognition of Greek early school children. Oral presentation at the 28th Annual International Conference, Society for the Scientific Study of Reading (SSSR), Virtual conference due to pandemia (13-16 July).

 

 

 

 

2021-10-24T18:08:49+03:00