Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Μαρία Βαθμίδα: ΕΔΙΠ
Επώνυμο: Θεοδωροπούλου Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Email: mtheodo@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας: Δευτέρα & Πέμπτη 10:00-12:00
Τηλέφωνο: 2610 969719 Google Scholar:
Γεννήθηκα στην Αθήνα, μεγάλωσα όμως στην Πάτρα και αποφοίτησα από το 2ο Γενικό Λύκειο Πατρών. Σπούδασα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστήμιου της Κύπρου, έπειτα από την εισαγωγή μου με το σύστημα των Πανελληνίων εξετάσεων. Μετά τη λήψη του πτυχίου μου, επέστρεψα στην Πάτρα, και πραγματοποίησα μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών με ειδίκευση στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών», με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Πιζάνια. Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών λάμβανα υποτροφία από το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος-Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής με πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 99 και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Χρ. Τσάμη.  Από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών έλαβα και το διδακτορικό μου το 2006. Κατά τη διάρκεια του διδακτορικού μου λάμβανα υποτροφία ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ από το Πανεπιστήμιο Πατρών και προσέφερα επικουρικό έργο στα εργαστήρια του Τμήματος Φυσικής καθώς και στο Εργαστήριο θετικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ τον κ. Ιωαννίδη. Επίσης εργάστηκα και ως Εργαστηριακός Συνεργάτης στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας, με έδρα την Πάτρα. Μετά τη λήψη του διδακτορικού μου εργάστηκα για δύο χρόνια ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος. Στη συνέχεια και συγκεκριμένα το 2008, διορίστηκα ως καθηγήτρια Φυσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όπου και παρέμεινα μέχρι το 2017. Ακολούθησε η μετάταξή μου ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (νυν Τ.Επ.Ε.Κ.Ε) όπου βρίσκομαι μέχρι και σήμερα. Το ερευνητικό μου έργο έχει αποδώσει αρκετές δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά καθώς και σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων. Η διάθεση μου για συνεχή μάθηση με έχει οδηγήσει στη λήψη και στη συμμετοχή σε αρκετά επιμορφωτικά προγράμματα ERASMUS+. Κύριο ερευνητικό μου ενδιαφέρον αποτελεί πλέον η χρήση της Νέας Τεχνολογίας στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Θεωρώ σταθμό στην ως τώρα καριέρα μου τη βράβευση του Εργαστηρίου Θετικών Επιστημών του Τ.Επ.Ε.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Πατρών με το Χάλκινο βραβείο στην κατηγορία Επένδυση ανά τομέα Εκπαίδευσης/Θετικές Επιστήμες, στο Διαγωνισμό Education Leaders Awards 2020.
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Γεννήθηκα στην Αθήνα, μεγάλωσα όμως στην Πάτρα από όπου αποφοίτησα από το 2ο Γενικό Λύκειο Πατρών. Σπούδασα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστήμιου της Κύπρου, έπειτα από την εισαγωγή μου με το σύστημα των Πανελληνίων εξετάσεων. Μετά τη λήψη του πτυχίου μου, επέστρεψα στην Πάτρα, και πραγματοποίησα μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών με ειδίκευση στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών», με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Πιζάνια. Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών λάμβανα υποτροφία από το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος-Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής με πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 99 και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Χρ. Τσάμη.  Από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών έλαβα και το διδακτορικό μου το 2006. Κατά τη διάρκεια του διδακτορικού μου λάμβανα υποτροφία ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ από το Πανεπιστήμιο Πατρών και προσέφερα επικουρικό έργο στα εργαστήρια του Τμήματος Φυσικής καθώς και στο Εργαστήριο θετικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ τον κ. Ιωαννίδη. Επίσης εργάστηκα και ως Εργαστηριακός Συνεργάτης στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας, με έδρα την Πάτρα. Μετά τη λήψη του διδακτορικού μου εργάστηκα για δύο χρόνια ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος. Στη συνέχεια και συγκεκριμένα το 2008, διορίστηκα ως καθηγήτρια Φυσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όπου και παρέμεινα μέχρι το 2017. Ακολούθησε η μετάταξή μου ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (νυν Τ.Επ.Ε.Κ.Ε) όπου βρίσκομαι μέχρι και σήμερα. Το ερευνητικό μου έργο έχει αποδώσει αρκετές δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά καθώς και σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων. Η διάθεση μου για συνεχή μάθηση με έχει οδηγήσει στη λήψη και στη συμμετοχή σε αρκετά επιμορφωτικά προγράμματα ERASMUS+. Κύριο ερευνητικό μου ενδιαφέρον αποτελεί πλέον η χρήση της Νέας Τεχνολογίας στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Θεωρώ σταθμό στην ως τώρα καριέρα μου τη βράβευση του Εργαστηρίου Θετικών Επιστημών του Τ.Επ.Ε.Κ.Ε του Πανεπιστημίου Πατρών με το Χάλκινο βραβείο στην κατηγορία Επένδυση ανά τομέα Εκπαίδευσης/Θετικές Επιστήμες, στο Διαγωνισμό Education Leaders Awards 2020.

Σπουδές:

Σπουδές

• Πτυχίο Φυσικής από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου το 2000.

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου της Πάτρας το 2002.

• Διδακτορική Διατριβή Ειδίκευσης από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών το 2006.

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος» από το 2006 έως το 2008.

Ερευνητική και Διδακτική εμπειρία

• Υπότροφος στο πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 99 του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος με τίτλο «Υλικά για εφαρμογές σε αισθητήρες αερίων»

• Υπότροφος του προγράμματος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Μελέτη ηλεκτρικών ιδιοτήτων πορώδους πυριτίου» από το 2002 μέχρι το 2005.

• Εργαστηριακός Συνεργάτης στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος από το 2004 έως το 2006.

• Δεκαετή διδακτική εμπειρία σε διάφορα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ξένες Γλώσσες

 • Αγγλικά: Άριστα (ECPE), Examination for the Certificate of Proficiency in English,του Πανεπιστημίου του Michigan
 • Ιταλικά: Καλά (CertificatoMedio).
Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:

E.ΔΙ.Π-Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση

Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Διδακτική Εμπειρία:
Κύριο Ερευνητικό Έργο:
Μεταπτυχιακό:
Προπτυχιακό
ESW_222 Βασικές Έννοιες Φυσικής  Τσιχουρίδης Χ. – Θεοδωροπούλου Μ.
ESW_316 Πειραματική διδασκαλία Φυσικών Επιστημών Θεοδωροπούλου Μ.
Διδασκαλία – Μαθήματα:

ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: 18

 1.  M. Theodoropoulou, C.A.Krontiras, N. Xanthopoulos, S.N.Georga and M.N.Pisanias, C. Tsamis and A.G.Nassiopoulou, “Transient and AC Electrical Conductivity of porous silicon thin films”, Physica Status Solidi A, 197 (1), 279-283 (2003). Citations: 4
 2. M. Theodoropoulou, C.A.Krontiras, N. Xanthopoulos, S.N.Georga and M.N.Pisanias, C. Tsamis and A.G.Nassiopoulou, “Temperature Dependence of Transient and AC Electrical Conductivity of Porous Silicon Thin Films”, Materials Science and Engeenering B, 101, 334-337 (2003). Citations: 4
 3. P. Karahaliou, M. Theodoropoulou, C.A.Krontiras, N. Xanthopoulos, S.N.Georga, M.N.Pisanias, M. Kokonou and A.G. Nassiopoulou, “Transient and AC conductivity of nanocrystalline porous alumina thin films on silicon, with embedded silicon nanocrystals”, Journal of Applied Physics, 95 (5), 2776-2780, (2004). Citations: 6
 4. M. Theodoropoulou, P. K. Karahaliou, C.A.Krontiras, N. Xanthopoulos, S.N.Georga, M.N.Pisanias, C. Tsamis and A.G.Nassiopoulou, “Transient and AC electrical transport under forward and reverse bias conditions in Alouminum /Porous silicon / p-cSi structures”, Journal of Applied Physics, 96, 7637 (2004). Citations: 20
 5. M Theodoropoulou, P K Karahaliou, S N Georga, C A Krontiras, M N Pisanias, M Kokonou and A G Nassiopoulou, «Interface traps density of anodic porous alumina films of different thicknesses on Si», Journal of Physics: Conference Series, 10, 222 (2005). Citations: 7
 6. M. Theodoropoulou, P. K. Karahaliou, S. N. Georga, C. A. Krontiras, M.N. Pisanias, M. Kokonou and A. G. Nassiopoulou, “Thin porous anodic aloumina films: Interface trap density determination”, Ionics, 11, 236 (2005). Citations: 3
 7. V. Em. Vamvakas, M. Theodoropoulou, S.N.Georga, C.A. Krontiras and M.N.Pisanias, “Correlation between infrared transmission spectra and the interface trap density of SiO2 films”, Microelectronics Reliability, 47 (4-5), 834 (2007). Citations: 3
 8. M. Theodoropoulou, D.N. Pagonis, A. G. Nassiopoulou, C. A. Krontiras and S. N. Georga, “Dielectric characterization of macroporous thick porous silicon films in the frequency range 1Hz-1MHz”, Phys. Stat. Sol. (c), 5 (12), 3597-3600 (2008). Citations: 7
 9. M. Theodoropoulou and A.G. Nassiopoulou, “Multilevel charge storage in Si nanocrystals arranged in double-dot-layers within SiO2”, Microelectronic Eng., 85 (12), 2362 (2008). Citations: 18
 10. E. Hourdakis, M. Theodoropoulou, A. G. Nassiopoulou, A. Parisini, M. A. Reading, J. Van den Berg, T. Conard and S. Degendt, “Comparison of Electrical Measurements with Structural Analysis of Thin High-k Hf-Based Dielectric Films on Si”, ECS Trans., 25 (3), 363 (2009). Citations: 1
 11. P. Petrik, S. Milita, G. Pucker, A. G. Nassiopoulou, J. A. van den Berg, M. A. Reading , M. Fried, and T. Lohner, M. Theodoropoulou, S. Gardelis, M. Barozzi, M. Ghulinyan, A. Lui, L. Vanzetti, A. Picciotto, “Preparation and characterization of nanocrystals using ellipsometry and X-ray diffraction‖ , ECS Trans. , 25 (3), 373 (2009). Citations: 1
 12. S. Gardelis, A. G. Nassiopoulou, V. Gianneta and M. Theodoropoulou “Photoluminescence-induced oscillations in porous anodic aluminum oxide films grown on Si: Effect of the interface and porosity” J. Appl. Phys. 107 art. No 113104 (2010). Citations: 5
 13. Maria Argyropoulou, Ioannis Chiotelis, Maria Theodoropoulou, George Birbas, «Implementing innovative learning methods: a two Schools example», Special Issue of the European Journal of Open, Distance and E-Learning, p.91, (2015) (ISSN 1027 5207).
 14. Chiotelis Ioannis, Theodoropoulou Maria, “Online Educational Working Groups. What can students’ “Facebook” reveal?” Journal of Modern Developments in Arts and Linguistic Literature, 1 (2), 57-68 (2017).
 15. Chiotelis Ioannis, Theodoropoulou Maria, Birbas George, “How a Rural School Reforms Itself and Develops”, International Journal of Secondary Education, 6 (1), 1-4 (2018).
 16. Chiotelis Ioannis, Theodoropoulou Maria, “Greek Model Experimental Schools, Too Good to Last? An Attempt to Evaluate”, US-China Education Review B, 7 (12), 552-560 (2017)
 17. Chiotelis Ioannis, Theodoropoulou Maria, “Hydrogen as fuel. From electrolysis to fuel Cells”, International Journal of Humanities and Social Sciences (IJHSS), 7 (4), 95-12 (2018).
 18. Chiotelis Ioannis, Theodoropoulou Maria, “Comparison between two e-classes for elective courses in Secondary and Tertiary Education”, International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature (IJRHAL), 6 (11), 281-288 (2018).

 

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 11

 

 1. M. Theodoropoulou, C.A.Krontiras, N. Xanthopoulos, S.N.Georga and M.N.Pisanias, C. Tsamis and A.G.Nassiopoulou, “Thickness and temperature dependence of the AC electrical conductivity of porous silicon thin films”, Dielectrics in Emerging Technologies: Proceedings of the International Symposium ECS, PV 2003, 01, ISBN 1-56677-346-6, 418 (2003).
 2. V. Turchanikov, V. Ievtukh, A. Nazarov, V. Lysenko, M. Theodoropoulou and A. G. Nassiopoulou, “Comparative studies of single- and double-nanocrystal layer NVM structures: Charge accumulation and retention,”  Proceedings of the 27th International Conference on Microelectronics (MIEL), 103-104, Nis, Serbia  (2010). DOI:10.1109/MIEL.2010.5490524
 3. Chiotelis Ioannis, Theodoropoulou Maria, Birbas George, «How a rural school reforms itself and develops», Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου «SCHOOLS as LEARNING ORGANIZATIONS», Η Σχολική Μονάδα ως ένας «Οργανισμός που Μαθαίνει» Προσεγγίσεις και εφαρμογές, 212-218, Αθήνα 12-14 Σεπτέμβρη (2014). ISBN: 978-960-99494-1-5 (e-book).
 4. Maria Argyropoulou, Ioannis Chiotelis, Maria Theodoropoulou, George Birbas, “Implementing innovative learning methods: a two Schools example.” Transforming Schools into Innovative Learning Organizations, Proceedings of the European Distance and E-Learning Network 2015 Open Classroom Conference, 9-18, Athens 18-21 September (2015). ISBN 978-615-5511-06-6.
 5. Chiotelis Ioannis, Theodoropoulou Maria, and Birbas George, “CERN, Remote Telescopes, IceCube: The three Major Virtual Visits”, Inspiring Science Education Conference 2016, 22-24 April (2016), Pallini, Greece. ISBN: 978-960-473-696-6
 6. Theodoropoulou Maria, Chiotelis Ioannis, “Determining «Dark Matter» in school lab”, 2nd International Conference on Innovating STEM Education, 22-24 June 2018, Athens
 7. Χιωτέλης Ιωάννης, Θεοδωροπούλου Μαρία, «From Circular Motion to Dark Matter», 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Διοργάνωση: Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ) 12 & 14 Οκτωβρίου 2018, Λάρισα 15 Οκτωβρίου 2018, Πρακτικά Συνεδρίου Τόμος Α΄, σελ. 168 (ISBN 978-618-84206-1-8).
 8. Βασίλης Σαράντος, Ιωάννης Τσόπελας, Θεοδωροπούλου Μαρία, Χιωτέλης Ιωάννης, «Αναδόμηση των απόψεων των μαθητών Ε΄ Δημοτικού, σχετικά με θερμική αγωγιμότητα διαφόρων υλικών», 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τόμος Α΄, σελ. 433 11-13 Οκτωβρίου 2019, Λάρισα.
 9. Αλεξόπουλος Ιάσονας, Θεοδωροπούλου Μαρία, Χιωτέλης Ιωάννης, «Η Φυσική της Ελεύθερης Πτώσης: Διερεύνηση των απόψεων των μελλοντικών δασκάλων», 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τόμος Α΄ σελ. 415, 11-13 Οκτωβρίου 2019, Λάρισα.
 10. Χιωτέλης Ιωάννης, Θεοδωροπούλου Μαρία, «Η Επιστημονική ορολογία στη Φυσική: Κύλιση και ολίσθηση», 6ο Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τόμος Β΄, σελ. 871, 16-18 Οκτωβρίου 2020, Λάρισα.
 11. Χιωτέλης Ιωάννης, Θεοδωροπούλου Μαρία, «Οι μεταρρυθμίσεις της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον Ευρωπαϊκό Χώρο», 7ο Διεθνές Συνέδριο για την προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, (έχει υποβληθεί για δημοσίευση) 15-17 Οκτωβρίου 2021, Λάρισα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: 4

 

 1. Χιωτέλης Ι., Θεοδωροπούλου Μ., «Γαλιλαίος: Από το γεωκεντρικό στο ηλιοκεντρικό πλανητικό σύστημα», Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών – Επιστημονικών θεμάτων, Τεύχος 6ο, σελ. 41, ( 2015) ISSN: 2241-8393.
 2. Χιωτέλης Ι., Αργυροπούλου Μ., Θεοδωροπούλου Μ., «Διαδικτυακές εκπαιδευτικές ομάδες εργασίας. Τι μπορεί να πληροφορήσει το “Facebook” των μαθητών;», i-teacher , 8ο τεύχος, σελ.. 87-104, (2014), ISSN 1792-4146.

 

 1. Χιωτέλης Ιωάννης, Θεοδωροπούλου Μαρία, Σύγκριση λειτουργικότητας της ηλεκτρονική τάξης σε μαθήματα επιλογής στη Δευτεροβάθμια και στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, i-TEACHER, ISSN:1792-4146, Διαδικτυακό Περιοδικό 13ο Τεύχος, Δεκέμβριος 2018, σελ. 176-186.
 2. Χιωτέλης Ιωάννης, Θεοδωροπούλου Μαρία, “Ψηφιακή διείσδυση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στα Σχολεία της Ανατολικής Ευρώπης”, EducatioNext – I.S.S.N. : 2653-9403, 3ο Τεύχος – Φεβρουάριος 2020, σελ. 444 – 456.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ: 11

 1. M. Theodoropoulou, A. Salonidou and A. G. Nassiopoulou, “Successive Layer Charging of Si Nanocrystals in a Double-Layer Nanocrystal Structure within SiO2” Πρακτικά ΧΧΙΙΙ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, σελ. 10-11, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος, Αθήνα 23-26 Σεπτεμβρίου 2007.
 2. M. Theodoropoulou, C. A. Krontiras, S. N. Georga and M. N. Pizanias, C. Tsamis and A. G. Nassiopoulou, Tunneling and Space Charge Limited Conduction in Al-PS-p-Si Stuctures”, Πρακτικά ΧΧΙ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, σελ. 175, Λευκωσία, Κύπρος 28-31 Αυγούστου 2005.
 3. Μ. Θεοδωροπούλου, Π. Καραχάλιου, Χρ. Κροντηράς, Σ. Γεωργά, Ν. Ξανθόπουλος, Μ. Πιζάνιας, Χ. Τσάμης και Α. Νασιοπούλου, «Μεταβατική και AC αγωγιμότητα σε συνθήκες ορθής και ανάστροφης πόλωσης, σε δομές αλουμινίου-Πορώδους Πυριτίου- Κρυσταλλικού πυριτίου τύπου , Πρακτικά ΧΙΧ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης Υλικών, σελ. 249, Θεσσαλονίκη 23-24 Σεπτεμβρίου 2003.
 4. Χιωτέλης Ιωάννης, Δημακόπουλος Γεώργιος, Θεοδωροπούλου Μαρία, Νικολάου Άννα, «Ψηφιακές Δυνατότητες στην Εκπαίδευση: Διείσδυσή της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στα Σχολεία της Ανατολικής Ευρώπης». Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτικές Διαδρομές στο σημερινό σχολείο», 14-16 Οκτωβρίου (2016), Πάτρα. Τόμος Πρακτικών Συνεδρίου σελ: 789-800, ISBN: 978-618-82841-0-4
 5. Χιωτέλης Ιωάννης, Θεοδωροπούλου Μαρία, Παπαδημάτος Κωνσταντίνος, Τσίρου Ανδρομάχη, «Σημείο Δρόσου: Μετρήσεις στο σχολικό εργαστήριο με τη χρήση Arduino». Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ, Αθήνα, Ίδρυμα Ευγενίδου, 5 & 6 Νοεμβρίου (2016), Τόμος Πρακτικών Συνεδρίου, σελ. 337-345, ISBN: 978-618-82301-1-8.
 6. Θεοδωροπούλου Μαρία, Χιωτέλης Ιωάννης, «Μέτρηση της Σταθεράς του Planck στο σχολικό εργαστήριο». Πανελλήνιο Συνέδριο  «Διδακτικές Προσεγγίσεις και Πειραματική Διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες», 16 & 17 Απριλίου 2016, Θεσσαλονίκη, Τόμος Πρακτικών Συνεδρίου σελ. 563-571, ISBN: 978-960-93-8075-1.
 7. Χιωτέλης Ιωάννης, Λύρη Αναστασία, Θεοδωροπούλου Μαρία «Πλήρης επίλυση του προβλήματος της αναπηδώσας μπάλας» 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Διδακτικές Διαδρομές στο Σημερινό Σχολείο», 6-8 Οκτωβρίου 2017, Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών, Τόμος Πρακτικών Συνεδρίου σελ: 228-243, ISBN: 978-618-82841-1-1.
 8. Χιωτέλης Ιωάννης, Θεοδωροπούλου Μαρία, «Σύγκριση λειτουργικότητας της ηλεκτρονικής τάξης σε μαθήματα επιλογής στη Δευτεροβάθμια και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», Πρακτικά 6ου Συνεδρίου «Νέος Παιδαγωγός», Αθήνα, 11& 12 Μαΐου 2019, σελ. 427-436 (ISBN: 978-618-82301-5-6).
 9. Χιωτέλης Ιωάννης, Θεοδωροπούλου Μαρία, «Ψηφιακή Διείσδυση της Εκπαιδευτικής τεχνολογίας στα σχολεία της Ανατολικής Ευρώπης». Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα» Επιστημονική Τήλε-Διημερίδα, 25-26 Απριλίου 2020, σελ. 98, ηλεκτρονικά πρακτικά.
 10. Πλώτα Δέσποινα, Χιωτέλης Ιωάννης, Θεοδωροπούλου Μαρία, «Η Επιστημονική ορολογία στη Φυσική: Κύλιση και ολίσθηση», 7ο Συνέδριο «ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ»,  19 Σεπτεμβρίου 2020, Τόμος Πρακτικών Συνεδρίου σελ. 505-520, ISBN: 978-618-82301-6-3.
 11. Χιωτέλης Ιωάννης, Θεοδωροπούλου Μαρία, «Εκπαιδευτικό Σενάριο: Τα προϊστορικά ηφαίστεια της Λέσβου». Επιστημονικό Συνέδριο Γεωγραφίας «Η Γεωγραφία σε έναν Κόσμο που Αλλάζει», Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 2-4 Ιουνίου 2021
2021-10-24T18:06:35+03:0025 Σεπτεμβρίου 2019|