Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Λιλή Βαθμίδα: ΕΤΕΠ
Επώνυμο: Τσενέ Γνωστικό Αντικείμενο:
Email: tsene@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας:
Τηλέφωνο: 2610 969782 Google Scholar:
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
Σπουδές:
Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:
Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Διδακτική Εμπειρία:
Κύριο Ερευνητικό Έργο:
Μεταπτυχιακό:
Προπτυχιακό
Διδασκαλία – Μαθήματα:
2021-11-19T09:25:11+03:008 Οκτωβρίου 2019|