Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Ουρανία-Παγώνα Βαθμίδα: Λέκτορας
Επώνυμο: Βαλσάμη Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Εργασία
Email: valsami@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας:
Τηλέφωνο: 2610369158 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=el&user=SWauuZcAAAAJ
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Βαλσάμη Όνομα: Ουρανία-Παγώνα Ιδιότητα : Λέκτωρ, Τμήμα Επιστημών της εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Πατρών. Βασικό Πτυχίο: Κοινωνική Εργασία, Τ.Ε.Ι. Αθήνας Μεταπτυχιακά: – Master στην Κοινωνική Εργασία (με αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ), Πανεπιστήμιο Ουαλίας , Μ. Βρετανία, 1987. – Μεταπτυχιακό Diploma Κοινωνικής Πολιτικής (με αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ)με ιδιαίτερη έμφαση στη κοινωνική πολιτική για άτομα με ειδικές ανάγκες, Πανεπιστήμιο Ουαλίας, Μ. Βρετανία, 1985. Ξένη Γλώσσα – Απόφαση Υπουργείου Παιδείας για επάρκεια αγγλικής γλώσσας. – Πιστοποιητικό της Γαλλικής Γλώσσας Επαγγελματική Εμπειρία : – Προισταμένη Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Περιστερίου , Κ.Α.Π.Η. ,1986-1987. – Π.Ε.Β.Ε.Σ.( Σχολή Παιδαγωγικών Σπουδών) ,Υπεύθυνη Κοινωνικής Υπηρεσίας Πάτρα , 1989-1991. – Ιδιωτική Κοινωνική Εργασία , Κέρκυρα , 1991-1992. – Κλειστό Ίδρυμα για Ηλικιωμένους, Swansea, Μ.Βρεττανία , 1992-1994, ως Κοινωνική Λειτουργός – Ο.Κ.Α.Ν.Α. ( Οργανισμός Κατά Των Ναρκωτικών) Κοινωνική Λειτουργός. Μονάδες Θεραπείας με Υποκατάσταση, Μονάδες Κοινωνικής Επανένταξης, Αθήνα . Θεραπευτική Κοινότητα ΓΕΦΥΡΑ : Πάτρα , 1995- 2005 . – Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Πάτρας, Κοινωνική Λειτουργός, 2005 – 2006. – Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργός της Υπηρεσίας Κοινωνικής Αρωγής Πάτρας, 2007 έως 6/9/2010 – ΑΤΕΙ Πάτρας : Καθηγήτρια Εφαρμογών από 6/9/2010 έως 2019 Εκπαιδευτική Εμπειρία : – ΑΤΕΙ Πάτρας , Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας , ακαδημαικά έτη 1987-1988 , 1988-1989 , 1989-1990 , 1990-1991 , 2003-2004 , 2004-2005, 2005 έως 2007,2007-2008,2008-2009, 2009-2010 – ΑΤΕΙ Αθήνας , Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας , ακαδημαικά έτη 1995-1996 , 1996-1997 , 1997-1998 , 1998-1999 , 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003. – Εκπαιδεύτρια στο Πρόγραμμα : Εκπαίδευση χρηστών ηρωίνης και εκπαίδευση προσωπικού στο χώρο της δευτερογενούς πρόληψης , (χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ενωση και τον Ο.Κ.Α.Ν.Α. ) την περίοδο 1996-1997. – Εκπαιδεύτρια στο Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΚ) του ΟΚΑΝΑ, 2000. – Εκπαιδεύτρια νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού του ΟΚΑΝΑ. Δημοσιεύσεις: Βαλσάμη Ουρανία,1991, «Τα 12 Κοινοτικά Αναπτυξιακά Προγράμματα : Οι μεγάλες προσδοκίες για την εξάλειψη της πτώχειας ». Κοινωνική Εργασία, τεύχος 21. Βαλσάμη Ουρανία και Δρίτσας Ιωάννης, 1989, «Κράτος- Πρόνοιας. Πηγή Ελπίδας ή Απελπισίας» Εκλογή. Ζωγράφος, Α., Κρίβας., Βαλσάμη Ο., Μέντης Μ.(1993), Οι νέοι κατά τη μετάβαση από το σχολείο στο επάγγελμα ή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση : Ικανοποίηση από την εργασία, αυτοαποδοχή, πολιτικός προσανατολισμός. Έρευνα εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας . Ανακοινώσεις σε Συνέδρια : – Δρίτσας Ι, Βαλσάμη Ο, Γροσδάνη Χ. (1996),Ψηφιακός κόσμος και παιδιά εκτελεστές-τρόποι για την αντιμετώπιση ενός σύνθετου προβλήματος. Συνέδριο Οικουμενικότητα, Παιδεία και Ανθρώπινα Δικαιώματα 2009. – Theodoratou M .,Nikolopoulou E., Bekos V.,Dritsas I.,Valsami O,Papadopoulos C (2011), How students cope with academic stress and stressful life events. 2ond INTERNATIONAL CONGRESS ON NEUROBIOLOGY, PSYCHOPHARMACOLOGY AND TREATMENT GUIDEANCE, 2011.Medimond . – Theodoratou M , Valsami O, Bekos V, Keibani I, Papadopoulou-Kalpini C . (2011 ), Refugees’ coping strategies towards stressful life events . 2ond INTERNATIONAL CONGRESS ON NEUROBIOLOGY, PSYCHOPHARMACOLOGY AND TREATMENT GUIDEANCE, 2011.Medimond . Βεβαιώσεις Παρακολούθησης : – Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα Κοινωνικές Υπηρεσίες και Κοινωνική Εργασία, 1996, Αθήνα. Δ΄ Συνέδριο Κοινωνικών Λειτουργών, 1989, Αθήνα – Διεθνές Συμπόσιο στην Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παραβατικότητας των Ανηλίκων, 1988, Αθήνα. – Επιστημονική Ημερίδα στην Συστημική Προσέγγιση στις Ουσιοεξαρτήσεις, 1998, Αθήνα. – Σεμινάριο στις θεραπευτικές παρεμβάσεις στις οικογένειες των χρηστών, 1999, Αθήνα. – 3ο διεθνές Συμπόσιο Αυτοεκτίμησης, 1998, Αθήνα. – Ημερίδα με θέμα Παραβατική Συμπεριφορά και Χρήση Ουσιών, 1999, Αθήνα. – Διεθνές Συνέδριο στην αντιμετώπιση της ουσιοεξάρτησης, Κρήτη, 2005. – Ημερίδα δια την νεανική παραβατικότητα, 2006, Κυπαρισσία. – Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και συντονίστρια στη θεματική ενότητα Παιδική Κακοποίηση, στην Ημερίδα του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Πάτρας – υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρέων – << Η Παιδική Προστασία στην Εποχή της Οικονομικής Κρίσης : Νέες Προκλήσεις και Προοπτικές>>, 2012. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της συνεργασίας του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας με τον Δήμο με σκοπό την αντιμετώπιση του κοινωνικού προβλήματος των αστέγων παιδιών . Στο ανωτέρω εκπαιδευτικό- επιστημονικό έργο πρέπει να προστεθεί η άσκηση εποπτείας σε πλήθος πτυχιακών εργασιών και ακόμα περισσότερο η συμμετοχή στην αξιολόγηση πτυχιακών εργασιών που έχουν εποπτεύσει άλλα μέλη Ε.Π.. Ενδεικτικά, παρατίθενται θέματα πτυχιακών εργασιών που έχουν εκπονηθεί υπό την εποπτεία μου : 1. Σχολική Κοινωνική Εργασία. Αναγκαιότητα Εφαρμογής του Νομοθετικού Πλαισίου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 2. Τα Παιδιά ως Μάρτυρες Ενδοοικογενειακής Βίας . 3. Αυτοκτονία : Σύγχρονη Προσέγγιση του Φαινομένου 4. Η Κοινωνική Εργασία στο Χώρο της Υγείας και το Σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης των Κοινωνικών Λειτουργών στο Χώρο της Υγείας 5. Η Συμβολή της Κοινωνικής Εργασίας στην Υποστήριξη των Ανέργων. 6. Ανεργία και Επιπτώσεις στην Ψυχική Υγεία 7. Η Ουσία της Ζωής είναι να Ζείς…. και Όχι να Ζείς Μέσα από την Ουσία . 8. Το Φαινόμενο της Ουσιοεξάρτησης και η Συμβολή της Συστημικής Θεωρίας στην Αντιμετώπιση του . 9. Υποκατάστατα Ναρκωτικών Ουσιών . 10. Εξαρτησιογόνες Ουσίες 11. Η Εξάρτηση από το Αλκοόλ και ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στην Απεξάρτηση 12. Το Burn Out που Υφίστανται οι Θεραπευτές των Κέντρων Απεξάρτησης 13. Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Αλλαγή στο Φαινόμενο της Ουσιοεξάρτησης 14. Η Ειδική Αγωγή Παιδιών με Αυτισμό-Υποστηρικτικές Υπηρεσίες
Σπουδές:
Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:

ΛΕΚΤΩΡ

Γ.Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Διδακτική Εμπειρία:
Κύριο Ερευνητικό Έργο:
Μεταπτυχιακό:
Προπτυχιακό
Διδασκαλία – Μαθήματα:
2021-11-06T15:36:14+03:00