Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Ευγενία Βαθμίδα: ΕΕΠ
Επώνυμο: Βικάτου Γνωστικό Αντικείμενο: Μουσική Αγωγή
Email: vikatou@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας:
Τηλέφωνο: 2610 997735 Google Scholar:
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
Σπουδές:
Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:
Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Διδακτική Εμπειρία:
Κύριο Ερευνητικό Έργο:
Μεταπτυχιακό:
Προπτυχιακό
Διδασκαλία – Μαθήματα:
2021-10-24T18:08:01+03:0025 Σεπτεμβρίου 2019|