Καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για την έκδοση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης λήγει στις 31/10/2022. Μετά την λήξη της συγκεκριμένης  ημερομηνίας δεν θα δοθεί καμία παράταση.

 

Από την Δ/ση Φοιτητικής Μέριμνας