Λίστα Φοιτητών ΤΕΠΕΚΕ (εγγεγραμμένοι στο progress) προς Ορκωμοσία στις 29 Μαρτίου 2023

Οι φοιτητές/τριες που κατέθεσαν εμπρόθεσμα αίτηση ορκωμοσίας και πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στην επικείμενη τελετή της 29ης Μαρτίου 2023 έχουν ως κάτωθι:

(Αιτούντες που δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα ενώ έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τις 06/03/2023 κι έχουν κάνει εμπρόθεσμα αίτηση ορκωμοσίας, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ με τη Γραμματεία αποκλειστικά μέσω email στο secptde@upatras.gr)

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ   Μάρτιος 2023
Α/Α Κωδ.Φοιτητή
1 1054914
2 1061431
3 1061432
4 1061547
5 1064099
6 1067808
7 1067810
8 1067816
9 1067842
10 1067850
11 1067887
12 1067898
13 1067903
14 1067905
15 1067907
16 1067913
17 1067914
18 1067928
19 1067938
20 1067960
21 1070411
22 1070632
23 1070639
24 1070645
25 1070649
26 1071033
27 1071087
28 1071093