Λίστα Φοιτητών προς Ορκωμοσία στις 9 Δεκεμβρίου 2022

Οι φοιτητές/τριες που κατέθεσαν εμπρόθεσμα αίτηση ορκωμοσίας και πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στην επικείμενη τελετή της 9ης Δεκεμβρίου 2022 έχουν ως κάτωθι:

(Αιτούντες που δεν  συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα ενώ έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τις 21/10/2022 κι έχουν κάνει εμπρόθεσμα αίτηση ορκωμοσίας, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ με τη Γραμματεία αποκλειστικά μέσω email στο secptde@upatras.gr)

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ Δεκέμβριος 2022
Α/Α Κωδ.Φοιτητή
1 416687
2 416854
3 417377
4 1002065
5 1049005
6 1049063
7 1049071
8 1058557
9 1058602
10 1061453
11 1061462
12 1061516
13 1061518
14 1061520
15 1061523
16 1061532
17 1061593
18 1062814
19 1062822
20 1063213
21 1064077
22 1064083
23 1064093
24 1064518
25 1064523
26 1064994
27 1067792
28 1067804
29 1067805
30 1067813
31 1067817
32 1067820
33 1067824
34 1067832
35 1067833
36 1067835
37 1067838
38 1067843
39 1067852
40 1067853
41 1067854
42 1067861
43 1067863
44 1067873
45 1067878
46 1067879
47 1067882
48 1067884
49 1067885
50 1067895
51 1067900
52 1067906
53 1067908
54 1067915
55 1067917
56 1067918
57 1067919
58 1067923
59 1067925
60 1067942
61 1067952
62 1067954
63 1067956
64 1067958
65 1069389
66 1070070
67 1070413
68 1070631
69 1070633
70 1070643
71 1070647
72 1070650
73 1070811
74 1071023
75 1071026
76 1071032
77 1071081
78 1071086
79 1071095
80 1071097
81 1071309
82 1071312
83 1079863