Ορκωμοσία Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΤΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – 9 Δεκεμβρίου 2022

Ενημερώνουμε τους/τις αποφοίτους που θα συμμετάσχουν στην επικείμενη ορκωμοσία (όπως αυτοί/ές εμφανίζονται στην κάτωθι λίστα), ότι θα πρέπει να παρευρίσκονται στη Γραμματεία τουλάχιστον ΜΙΑ ώρα πριν την τελετή, ήτοι μεταξύ 8.00πμ και 8.30πμ, προκειμένου να υπογράψουν για την παρουσία τους, ώστε να προωθηθούν οι προς απονομή τίτλοι τους στην τελετή.

ΠΡΟΣΟΧΉ Η τελετή θα γίνει στο Συνεδριακό του Πανεπιστήμιου στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ Δεκέμβριος 2022

4944
5080

5030

5041

5048

5011

5023

5027

5009

5010

5083

5082

5001

5003

5005

5025

5056

5069

5079

5031

4994

3746

5033

5081

5084

5000

601

4927

4955

4929

4985