Ορθή επανάληψη για την ανάδειξη εκπροσώπων Φοιτητών για την Κοσμητεία και την Γενική Συνέλευση της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θητεία από 1.12.2021.

Ορθή Επανάληψη_Εκπρόσωποι Φοιτητών ΣΑΚΕ 2021_2022.pdf