ΠΜΣ “Ψυχική Υγεία”- Εισαγωγή Νέων Μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδ. ετος 2022-2023

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες », (ΦΕΚ  3033/22-7-2020 Τεύχος  β’ όπως αυτό τροποποιήθηκε από: το ΦΕΚ 2460/10-06-2021 τεύχος β’ και το ΦΕΚ 2801/6-6-2022 τεύχος β’), ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας επιλογής για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Το ΠΜΣ έχει δύο ειδικεύσεις:

  • Α’ Ειδίκευση: Ειδίκευση στη ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, γνωσιακή-συμπεριφορική συμβουλευτική και εξαρτήσεις.
  • Β’ Ειδίκευση: Ειδίκευση στην ομαδική θεραπεία και συμβουλευτική στο πλαίσιο της προαγωγής της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.

Προβλέπεται η εισαγωγή συνολικά 44 μεταπτυχιακών φοιτητών (22 ανά ειδίκευση). Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 2.700 €.

Οι ενδιαφερόμενοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση σε μορφή pdf μέσω της πλατφόρμας: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

από τις 15/07/2022 έως τις 31/08/2022, επιλέγοντας το Πρόγραμμα ” Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, Εξαρτήσεις και Νέες Τεχνολογίες”.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα  http://addictioncounseling.upatras.gr/

Επίσης, πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του ΤΕπΕΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Τ.Κ 26504, τηλ. 2610 969703 – 4,

e-mail: addiction@upatras.gr

ΠΜΣ “Ψυχική Υγεία”- Εισαγωγή Νέων Μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδ. ετος 2022-2023