Πρόγραμμα δια ζώσης Τελετών Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών – Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών – Καθομολόγησις Διδακτόρων

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα τελετών και απονομών:

– Η απονομή διπλωμάτων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Ιουλίου στις 12.00, στο Αμφιθέατρο Ι-4 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

– Η ορκωμοσία των Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Ιουλίου σε δύο ομάδες στις 13.00, στο Αμφιθέατρο Ι-4 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών. Σε περίπτωση που ο αριθμός των προς ορκωμοσία φοιτητών είναι μεγάλος και χρειαστεί να χωριστούν σε ομάδες, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με επόμενη ανακοίνωση για τον χωρισμό των ομάδων.

 

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στις χρήσιμες οδηγίες που βρίσκονται στην τελευταία σελίδα του επισυναπτόμενου εγγράφου.

Πρόγραμμα δια ζώσης Τελετών Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών – Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών – Καθομολόγησις Διδακτόρων