Πρόγραμμα δια ζώσης Τελετών Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών – Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών – Καθομολόγησις Διδακτόρων

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα τελετών και απονομών:

– Η απονομή διπλωμάτων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13 Μαρτίου στις 13.00, στο Αμφιθέατρο Ι-4 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

– Η ορκωμοσία των Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Μαρτίου στις 9.00πμ, στο Αμφιθέατρο Ι-4 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών. Σε περίπτωση που ο αριθμός των προς ορκωμοσία φοιτητών είναι μεγάλος και χρειαστεί να χωριστούν σε ομάδες, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σχετικά με επόμενη ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απόφοιτοι του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που θα συμμετάσχουν στην τελετή ορκωμοσίας της 29ης/3 θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της Γραμματείας μεταξύ 7.45 και 8.20 ώστε να υπογράψουν για την παρουσία τους στην ορκωμοσία, προκειμένου να προωθηθούν τα πτυχία τους στο χώρο της τελετής.

 

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στις χρήσιμες οδηγίες που βρίσκονται στην τελευταία σελίδα του επισυναπτόμενου εγγράφου.

Πρόγραμμα δια ζώσης Τελετών Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών – Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών – Καθομολόγησις Διδακτόρων