Πρόγραμμα δια ζώσης Τελετών Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών – Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών – Καθομολόγησις Διδακτόρων

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα τελετών και απονομών:

– Η απονομή διπλωμάτων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21 Μαρτίου στις 12.00, στο Αμφιθέατρο Ι-4 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

– Η Καθομολόγηση Διδακτόρων του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Μαρτίου στις 12.00, στο Αμφιθέατρο Ι-4 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

– Η ορκωμοσία των Προπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Απριλίου σε δύο ομάδες (οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με επόμενη ανακοίνωση για τον χωρισμό των ομάδων) στις 9.00 και 10.30, στο Αμφιθέατρο Ι-4 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή στις χρήσιμες οδηγίες που βρίσκονται στην τελευταία σελίδα του επισυναπτόμενου εγγράφου.

 

Πρόγραμμα δια ζώσης Τελετών Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών – Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών – Καθομολόγησις Διδακτόρων