Πρόγραμμα Συνεντεύξεων ΠΜΣ “Ψυχική Υγεία”

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ ανακοινώνει τον πίνακα με τις ημερομηνίες και τις ώρες συνέντευξης των υποψηφίων για την πλήρωση τριάντα (30) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά διαδικτυακά, στη διεύθυνση που θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους στο προσωπικό τους email.

Πρόγραμμα Συνεντεύξεων ΠΜΣ “Ψυχική Υγεία”