Πρόσκληση δύο (2) δωδεκάμηνων μεταπτυχιακών υποτροφιών στην Γαλλία, στον Τομέα της Τέχνης: γλυπτική ή ζωγραφική ή χαρακτική ή θεωρία της τέχνης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Πρόσκληση δύο (2) δωδεκάμηνων μεταπτυχιακών υποτροφιών στην Γαλλία, στον Τομέα της Τέχνης: γλυπτική ή ζωγραφική ή χαρακτική ή θεωρία της τέχνης, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022