ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τα Τμήματα «Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας» της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, «Διοίκησης Επιχειρήσεων» και «Διοίκησης Τουρισμού» της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών  στο πλαίσο του ΔΠΜΣ με τίτλο «Εκπαιδευτική Ηγεσία» (ΦΕΚ 3885, τ.Β’, 20/08/2021) ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας επιλογής μέχρι σαράντα (40) μεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε μορφή pdf μέσω της πλατφόρμας: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# 

από τις 06/09/2021 έως τις 30/09/2021, επιλέγοντας το Πρόγραμμα  «Εκπαιδευτική Ηγεσία».

Σας επισημαίνουμε ότι:

α.Όσον αφορά το δικαιολογητικό Νο2 είναι διαθέσιμο στη δικτυακή πύλη που υποβάλλονται οι αιτήσεις ως εξής “Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας” σύμφωνα με τον κανονισμό του ΔΠΜΣ.

β. Το δικαιολογητικό Νο8 δεν είναι διαθέσιμο και πρέπει να προστεθεί στο πεδίο “Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά”.

Επίσης, πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του ΤΕπΕΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Τ.Κ 26504, τηλ. 2610 969702 – 2610 969704-05,

e-mail: secptde@upatras.gr

Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα θα απευθυνθείτε στο email: itdsesk@upatras.gr

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ Π Μ Σ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 2021-2022.pdf (1)