Ρωσικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ  ΞΕΝΩΝ  ΓΛΩΣΣΩΝ

Τηλ: 2610 997 703

ioannid@upatras,gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω συνταξιοδότησης    τα μαθήματα ΡΩΣΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ  για  το   Ακαδημαϊκό Έτος  2021-2022

που θα προσφέρονται από την διδάσκουσα κ. Ιωαννίδου  θα είναι για άλλα

δύο εξάμηνα –

Χειμερινό εξάμηνο –   ΡΩΣΙΚΑ-Ι , ΡΩΣΙΚΑ-ΙΙΙ

Εαρινό εξάμηνο     –   ΡΩΣΙΚΑ-ΙΙ , ΡΩΣΙΚΑ-IV   

  

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

Π.ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

(ΕΕΠ Ρωσικής Γλώσσας)

Ρωσικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022