Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Άγγελος Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Επώνυμο: Καβασακάλης Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτικές Διά Βίου Μάθησης
Email: agkav@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας: Εαρινό εξάμηνο 2022-23: Τετάρτη 13:00-15:00, Πέμπτη 09:00-11:00
Τηλέφωνο: 2610969732 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=He608bQAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5r9oHPeCaoS7v1m4AqGELdGQZggibtieNzsNbwJtju_36nG6qw14eNESfXi20-BcyPCNbb9NJd0X_DMxUxvDTIvszvhg
Ο Άγγελος Καβασακάλης είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας με γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτικές Διά Βίου Μάθησης». Το βασικό ερευνητικό του πεδίο είναι η ανάλυση και ερμηνεία των διαδικασιών παραγωγής και εφαρμογής ευρωπαϊκών πολιτικών διά βίου μάθησης καθώς και οι διαδικασίες μετασχηματισμού τους σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο μέσα στο σύγχρονο διεθνοποιημένο περιβάλλον. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17. Στο ΠΠΣ του Τμήματος διδάσκει τα μαθήματα: «Πολιτικές Διά Βίου Μάθησης», «Δίκτυα Κοινωνικής Πολιτικής» και «Συγκριτική Εκπαίδευση». Στο ΔΔΠΜΣ «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» είναι Συντονιστής στη Θεματική Ενότητα: «Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση». Είναι μέλος ΣΕΠ στο ΕΑΠ από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 και έχει διδάξει τις Θεματικές Ενότητες: «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» και «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων – Εκπαιδευτική Ηγεσία». Έχει επιβλέψει (ως επιβλέπων ή συν-επιβλέπων), μέχρι τον Αύγουστο 2021, 45 μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες. Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση για 22 χρόνια. Το 2013-15 ήταν εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Έχει συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα και δημοσιεύσεις στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα. Ενδεικτικά 3 πρόσφατες δημοσιεύσεις: (i) Stamelos G., Kiprianos P., Evangelakou P., Kavasakalis A. (2021). Comprendre et prévenir l’abandon étudiant, La Recherche en Éducation, No 22, 23-32. (ii) Kavasakalis A., Tzima M. (2020). Erasmus+ and Vocational Secondary Education: Analyzing Participating Students’ Views. A Case Study of Students’ Mobility in the Prefecture of Preveza, Greece. Journal of Education and Training, vol.7, (2): 36-62, ISSN 2330-9709. (iii) Vassilopoulos A, Kavasakalis A., Stamelos G. (2020). The Integration of LLL into Higher Education: Non-formal Learning Services Delivery into the Greek HEIs.  Academia, Νο. (18): 224-242. ISSN, 2241-1402.
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Βλ. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (συνημμένο αρχείο)

Σπουδές:
Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:
Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Διδακτική Εμπειρία:
Κύριο Ερευνητικό Έργο:
Μεταπτυχιακό:

Στο ΔΔΠΜΣ: «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη»
Διδασκαλία στις Θεματικές Ενότητες:
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση» (συντονιστής)
«Διακυβέρνηση και διοίκηση στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (μέλος)
«Ευρωπαϊκό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης» (μέλος)

Προπτυχιακό
  1. «Δίκτυα Κοινωνικής Πολιτικής», Υποχρεωτικό Μάθημα στην κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας
  2. «Πολιτικές Δια Βίου Μάθησης», Υποχρεωτικό Μάθημα στην κατεύθυνση Εκπαιδευτών Δημοτικής Εκπαίδευσης
  3. «Δίκτυα Κοινωνικής Πολιτικής», Μάθημα Επιλογής στην κατεύθυνση Εκπαιδευτών Δημοτικής Εκπαίδευσης
  4. «Συγκριτική Εκπαίδευση», Μάθημα Επιλογής στην κατεύθυνση Εκπαιδευτών Δημοτικής Εκπαίδευσης
Διδασκαλία – Μαθήματα:

Για αναλυτική πληροφόρηση βλ. αντίστοιχα μαθήματα στην ιστοσελίδα του e-class του Τμήματος: https://eclass.upatras.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=22

Βλ. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (συνημμένο αρχείο)

2022-01-14T20:36:27+03:0022 Οκτωβρίου 2021|