Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Ανθή Βαθμίδα: ΕΔΙΠ
Επώνυμο: Καρατράντου Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Email: akarat@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας: Δευτέρα 10.00 -12.00 και Πέμπτη 14.00 - 16.00
Τηλέφωνο: 2610 969711 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=U2jAPb0AAAAJ&hl=el

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Ανθή Καρατράντου είναι Φυσικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ιατρική Φυσική, Διδακτορικού Διπλώματος στην Πληροφορική, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην ‘Πληροφορική στην Εκπαίδευση’ και Πιστοποιητικού Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Είναι Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο ΕΑΠ στο Πρόγραμμα Σπουδών ‘Εκπαίδευση Ενηλίκων’ έχοντας ολοκληρώσει 2 ΘΕ, τις Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων και Σχεδιασμός, διοίκηση, αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Είναι Ε.ΔΙ.Π. στο Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών – Εργαστήριο Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (από 10/2017–σήμερα). Η διδακτική/εκπαιδευτική της εμπειρία είναι εκτενής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (στο Π.Μ.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Π.Μ.Σ. STEM του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Π.Μ.Σ. STEM της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στο ΜΠΣ της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, στο ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών ως διδάσκουσα 407, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως ΣΕΠ, ως Επιστημονική συνεργάτης στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως Επιστημονική συνεργάτης στο ΑΤΕΙ Πάτρας, κ.ά.). Η διδακτική/εκπαιδευτική της εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι εκτενής από το 1990 έως το 2020 διδάσκοντάς μαθήματα Πληροφορικής και θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), Κέντρα δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ), Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια,  προγράμματα του ΙΔΕΚΕ, προγράμματα ΛΑΕΚ. Η διδακτική/εκπαιδευτική της εμπειρία στην Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών είναι εκτενής από το 2000 έως το 2019 διδάσκοντας σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΠΕΚ Πάτρας, του ΟΕΠΕΚ, του Υπουργείου Παιδείας, του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πάτρας με θέμα την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Η διδακτική/εκπαιδευτική της εμπειρία στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης είναι εκτενής ως εκπαιδευτικός Πληροφορικής από το 1996 έως το 2017 εργαζόμενη σε Γυμνάσια, Λύκεια,  ΕΠΑΛ (Οργανική Θέση στο 3ο ΕΠΑΛ Πάτρας – Εσπερινό) , ΣΔΕ, σχολείο Φυλακών Αγ. Στεφάνου (ως Υπεύθυνη του σχολείου ακαδ. έτος 2015-16, εκπαιδευτικός και υπεύθυνη Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης ακαδ. Έτος 2016-17, εθελόντρια εκπαιδευτικός 2017-20). Έχει συμμετάσχει σε 30 Ερευνητικά Προγράμματα (Ευρωπαϊκά και Εθνικά) ως Ερευνήτρια – Επιστημονική Συνεργάτης (προγράμματα που υλοποίησαν ΑΤΕΙ Πάτρας, ΑΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πάτρας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πάτρας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), ΝΕΛΕ Αχαΐας, Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων). Έχει συμμετάσχει στην Συγγραφική ομάδα 1 βιβλίου, στις συγγραφικές ομάδες 11 κεφαλαίων σε βιβλία, στην Επιμέλεια για την συμβατότητα με την ΑεξΑΕ 2 βιβλίων. Έχει 16 δημοσιεύσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Περιοδικά και 97 δημοσιεύσεις σε πρακτικά Διεθνών και Ελληνικών συνεδρίων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην παραγωγή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού, στην εκπαιδευτική ρομποτική, στην ηλεκτρονική μάθηση, στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, στην εκπαιδευτική αξιοποίηση υπηρεσιών διαδικτύου, στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, στις Ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές (OER), σε καινοτόμες δράσεις στην εκπαίδευση.
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Η Ανθή Καρατράντου είναι Φυσικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Ιατρική Φυσική, Διδακτορικού Διπλώματος στην Πληροφορική, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην ‘Πληροφορική στην Εκπαίδευση’ και Πιστοποιητικού Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Είναι Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο ΕΑΠ στο Πρόγραμμα Σπουδών ‘Εκπαίδευση Ενηλίκων’ έχοντας ολοκληρώσει 2 ΘΕ, τις Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων και Σχεδιασμός, διοίκηση, αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.

Είναι Ε.ΔΙ.Π. στο Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών – Εργαστήριο Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (από 10/2017–σήμερα).

Η διδακτική/εκπαιδευτική της εμπειρία είναι εκτενής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (στο Π.Μ.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Π.Μ.Σ. STEM του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Π.Μ.Σ. STEM της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στο ΜΠΣ της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, στο ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών ως διδάσκουσα 407, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως ΣΕΠ, ως Επιστημονική συνεργάτης στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως Επιστημονική συνεργάτης στο ΑΤΕΙ Πάτρας, κ.ά.).

Η διδακτική/εκπαιδευτική της εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι εκτενής από το 1990 έως το 2020 διδάσκοντάς μαθήματα Πληροφορικής και θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), Κέντρα δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ), Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια,  προγράμματα του ΙΔΕΚΕ, προγράμματα ΛΑΕΚ.

Η διδακτική/εκπαιδευτική της εμπειρία στην Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών είναι εκτενής από το 2000 έως το 2019 διδάσκοντας σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΠΕΚ Πάτρας, του ΟΕΠΕΚ, του Υπουργείου Παιδείας, του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πάτρας με θέμα την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ

Η διδακτική/εκπαιδευτική της εμπειρία στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης είναι εκτενής ως εκπαιδευτικός Πληροφορικής από το 1996 έως το 2017 εργαζόμενη σε Γυμνάσια, Λύκεια,  ΕΠΑΛ (Οργανική Θέση στο 3ο ΕΠΑΛ Πάτρας – Εσπερινό) , ΣΔΕ, σχολείο Φυλακών Αγ. Στεφάνου (ως Υπεύθυνη του σχολείου ακαδ. έτος 2015-16, εκπαιδευτικός και υπεύθυνη Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης ακαδ. Έτος 2016-17, εθελόντρια εκπαιδευτικός 2017-20).

Έχει συμμετάσχει σε 24 Ερευνητικά Προγράμματα (Ευρωπαϊκά και Εθνικά) ως Ερευνήτρια – Επιστημονική Συνεργάτης (προγράμματα που υλοποίησαν ΑΤΕΙ Πάτρας, ΑΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πάτρας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πάτρας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), ΝΕΛΕ Αχαΐας, Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων).

Έχει συμμετάσχει στην Συγγραφική ομάδα 1 βιβλίου, στις συγγραφικές ομάδες 5 κεφαλαίων σε βιβλία, στην Επιμέλεια για την συμβατότητα με την ΑεξΑΕ 2 βιβλίων. Έχει 23 δημοσιεύσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Περιοδικά και 90 δημοσιεύσεις σε πρακτικά Διεθνών και Ελληνικών συνεδρίων.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην παραγωγή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού, στην εκπαιδευτική ρομποτική, στην ηλεκτρονική μάθηση, στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, στην εκπαιδευτική αξιοποίηση υπηρεσιών διαδικτύου, στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, στις Ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές (OER), σε καινοτόμες δράσεις στην εκπαίδευση.

Σπουδές:

09/2012-σήμερα: Φοίτηση Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του στην ‘Εκπαίδευση Ενηλίκων‘, της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών  του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (σε εξέλιξη – Επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΕΚΕ50 – Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΕΚΕ51 – Σχεδιασμός, διοίκηση, αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης )

 10/2002-2009:  Φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθηματικού   Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο ‘Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική’, κατεύθυνση ‘Πληροφορική στην Εκπαίδευση’.  (Βαθμός: Άριστα 9.2)

04/98-03/99: Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης (ετήσιο) στην ‘Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση’, στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ‘Σπουδές στην Εκπαίδευση’, της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών  του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). (Βαθμός: Λίαν καλώς 8.48)

01/90-06/94 :  Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Ιατρική Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Βαθμός : ΑΡΙΣΤΑ.

10/93 – 04/94 :  Φοίτηση στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών των τμημάτων Ιατρικής και Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ιατρική Φυσική. Βαθμός : Λίαν καλώς (8)

09/84-05/89: Φοίτηση στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. (Βαθμός πτυχίου 7.25, Υποτροφία του Ι.Κ.Υ. για το ακαδ. έτος 84-85).

Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:

Ε.ΔΙ.Π.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην παραγωγή και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού, στην εκπαιδευτική ρομποτική, στην ηλεκτρονική μάθηση, στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, στην εκπαιδευτική αξιοποίηση υπηρεσιών διαδικτύου, στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, στις Ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές (OER), σε καινοτόμες δράσεις στην εκπαίδευση.

Διδακτική Εμπειρία:

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Π.Τ.Δ.Ε.) Πανεπιστημίου Πατρών:

 • 10/17 – 6/20: Διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) ‘Master in Education’ στα μαθήματα:
 • ‘Σχεδιασμός και συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και Μεθοδολογία Έρευνας (1 εξάμηνο – 3 ώρες την εβδομάδα – συνδιδασκαλία με καθ. Παναγιωτακόπουλο Χρήστο και επικ. Καθ. Δημάκο Ιωάννη)
 • Σχεδιασμός και συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και Μεθοδολογία Έρευνας (2 εξάμηνα – 3 ώρες την εβδομάδα – συνδιδασκαλία με καθ. Παναγιωτακόπουλο Χρήστο και κ. Σαρρή Μενέλαο)
 • Εφαρμοσμένη Στατιστική στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (2 εξάμηνα – 3 ώρες την εβδομάδα – συνδιδασκαλία με καθ. Παναγιωτακόπουλο Χρήστο και κ. Σαρρή Μενέλαο)

4 10/17 – 6/19: Ε.ΔΙ.Π. στο ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών διδάσκοντας τα μαθήματα:

o ‘Προγραμματισμός και Εκπαιδευτική Ρομποτική’ (1 εξάμηνο- 3 ώρες την εβδομάδα)

 • ‘Πληροφορική και Εκπαίδευση’ (3 εξάμηνα- 3 ώρες την εβδομάδα – συνδιδασκαλία με καθ. Παναγιωτακόπουλο Χρήστο)

o ‘Εργαστήριο ΗΥ – Εργαστήριο’ (3 εξάμηνα- 10 ώρες την εβδομάδα – συνδιδασκαλία με καθ. Παναγιωτακόπουλο Χρήστο)

o ‘Εισαγωγή στους ΗΥ’ – Εργαστήριο (1 εξάμηνο- 3 ώρες την εβδομάδα – συνδιδασκαλία με καθ. Παναγιωτακόπουλο Χρήστο)

 • ‘Επιδράσεις του Διαδικτύου’ (1 εξάμηνο- 3 ώρες την εβδομάδα – συνδιδασκαλία με καθ. Παναγιωτακόπουλο Χρήστο)
 • 02/10 – 06/13: Διδάσκουσα σύμφωνα με Π.Δ. 407 των μαθημάτων ‘Εργαστήριο ΗΥ – Θεωρία’ (3 ώρες την εβδομάδα, μάθημα Β’ εξαμήνου σπουδών – 4 εξάμηνα) και ‘Γεωγραφία’ (3 ώρες την εβδομάδα, μάθημα ΣΤ’ εξαμήνου σπουδών – 2 εξάμηνα) στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών. Αναλυτικά:
  • Ακαδ. Έτος 2009-2010 Β’εξάμηνο: ‘Εργαστήριο Υπολογιστών’ – 3 ώρες την εβδομάδα και ‘Γεωγραφία’ – 3 ώρες την εβδομάδα (πλήρης απασχόληση στη βαθμίδα του Λέκτορα)
  • Ακαδ. Έτος 2010-2011 Β’εξάμηνο: ‘Εργαστήριο Υπολογιστών’ – 3 ώρες την εβδομάδα και ‘Γεωγραφία’ – 3 ώρες την εβδομάδα (πλήρης απασχόληση στη βαθμίδα του Λέκτορα)
  • Ακαδ. Έτος 2011-2012 Β’εξάμηνο: ‘Εργαστήριο Υπολογιστών’ – 3 ώρες την εβδομάδα (μερική απασχόληση ίση με τα 3/6 της πλήρους στη βαθμίδα του Λέκτορα)
  • Ακαδ. Έτος 2012-2013 Β’εξάμηνο:: ‘Εργαστήριο Υπολογιστών’ – 3 ώρες την εβδομάδα (μερική απασχόληση ίση με τα 3/6 της πλήρους στη βαθμίδα του Λέκτορα)

 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.):

 • 1/6/00-13/5/01: Σύμβουλος-Καθηγήτρια (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό – ΣΕΠ) στα πλαίσια της Θεματικής Ενότητας ‘Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση’ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ‘Σπουδές στην Εκπαίδευση’ της σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.). (κάθε Θεματική Ενότητα αντιστοιχεί σε 3 εξαμηνιαία μαθήματα σε Α.Ε.Ι.)
 • 1/08/03–31/05/04: Σύμβουλος-Καθηγήτρια (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό – ΣΕΠ) στα πλαίσια της Θεματικής Ενότητας ‘Εργαστήρια Φυσικής Α’ κύκλος (ΕΦ1Ι)’ του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ‘Φυσικές Επιστήμες – ΦΥΕ’ της σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.). (κάθε Θεματική Ενότητα αντιστοιχεί σε 3 εξαμηνιαία μαθήματα σε Α.Ε.Ι.)
 • 1/10/2006-31/7/2010: Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών στο ΕΑΠ με θέμα στην ΑεξΑΕ και τις ΝΤΠΕ στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ‘Σπουδές στην Εκπαίδευση’ και ‘Εκπαίδευση Ενηλίκων’ (Ως Σ.Ε.Π. –Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό του ΕΑΠ – 11 Διπλωματικές Εργασίες ως Επιβλέπουσα και 11 ως Συνεπιβλέπουσα)

Α.ΤΕ.Ι. Πατρών:

 • 09/97-07/03: Επιστημονικός και  Εργαστηριακός  Συνεργάτης  του  τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Πατρών, διδάσκοντας το μάθημα ‘Πληροφορική’  (12 εξάμηνα) και ‘Εφαρμοσμένη Πληροφορική στην Νοσηλευτική φροντίδα’ (5 εξάμηνα).
 • 09/00-07/07: Εργαστηριακός και Επιστημονικός Συνεργάτης  του  τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πατρών, διδάσκοντας το μάθημα ‘Εισαγωγή στους Η/Υ’ (4 εξάμηνα) και ‘Εφαρμογές Πληροφορικής’ (4 εξάμηνα)

ΑΣΠΑΙΤΕ:

 • 6/10/2017–31/01/2018: Διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) “Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Μηχανικών ‘’ στο πλαίσιο Σεμιναριακού μαθήματος για «Εκπόνηση ΜΔΕ – Εκπαιδευτική Ρομποτική» (10 ώρες).
 • 17/03/2017–29/07/2017: Διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) “Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Μηχανικών ‘’ στα πλαίσια του μαθήματος «Υπολογιστικές Μέθοδοι και Αλγόριθμοι στις Επιστήμες, στα Μαθηματικά, στην Επιστήμη των Μηχανικών και στην Επιστήμη των Υπολογιστών και την Υπολογιστική Επιστήμη» (10 ώρες).
 • 21/10/2016-31/1/2017: Διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) “Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Μηχανικών ‘’ στο πλαίσιο Σεμιναριακού μαθήματος για «Εκπόνηση ΜΔΕ – Εκπαιδευτική Ρομποτική» (5 ώρες)
 • 1/3/2016-30/7/2016: Διδάσκουσα στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) “Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά και την Επιστήμη των Μηχανικών ‘’ στα πλαίσια του μαθήματος «Υπολογιστικές Μέθοδοι και Αλγόριθμοι στις Επιστήμες, στα Μαθηματικά, στην Επιστήμη των Μηχανικών και στην Επιστήμη των Υπολογιστών και την Υπολογιστική Επιστήμη» (10 ώρες)

ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Πάτρας:

 • 11/00-6/19: Επόπτρια-Καθηγήτρια Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (Π.Α.Δ.) συνεργαζόμενη με την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Παρ. Πάτρας (36 εξάμηνα).
 • 09/02-06/13: Επιστημονικός Συνεργάτης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Παρ. Πάτρας διδάσκοντας το μάθημα ‘Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα’ (12 εξάμηνα)
 • 02/2003-06/04: Επιστημονικός Συνεργάτης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Παρ. Πάτρας διδάσκοντας το μάθημα ‘Οργάνωση Σχολικού Εργαστηρίου’ (1 εξάμηνο)
 • 02/2005-06/13: Επιστημονικός Συνεργάτης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Παρ. Πάτρας διδάσκοντας το μάθημα ‘Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Η/Υ’ (8 εξάμηνα)
 • 2003-2015: Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών σπουδαστών ΑΣΠΑΙΤΕ (55 Διπλωματικές Εργασίες)

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Π.Τ.Δ.Ε.) Πανεπιστημίου Πατρών – Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης:

 • 02/02-06/12: Διδάσκουσα του μαθήματος ‘Οργάνωση – Διοίκηση με Η/Υ’ στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. (10 εξάμηνα)
 • 02/02-06/12: Διδάσκουσα του μαθήματος ‘Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Διδακτικές παρεμβάσεις με χρήση Εκπαιδευτικού Λογισμικού’ στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. (6 εξάμηνα)
 • 10/05-01/06: Διδάσκουσα του μαθήματος ‘Εκπαιδευτική χρήση του Η/Υ – Εκπαιδευτικό Λογισμικό’ στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. (1 εξάμηνο)
 • 10/11-01/12: Διδάσκουσα του μαθήματος ‘Εισαγωγή στους ΗΥ’ στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. (1 εξάμηνο)

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

 10/96–7/97 : Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΠΕ19-Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Τεχνικό Επαγγελαμτικό Λύκειο ΤΕΛ Αμαλιάδος)

09/97–2015 : Μόνιμη καθηγήτρια ΠΕ19-Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια  εκπαίδευση (Οργανική Θέση: 3ο Επαγγελματικό Λύκειο ΕΠΑΛ Πάτρας)

Κύριο Ερευνητικό Έργο:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα ως Ερευνήτρια ή/και Επιστημονική Συνεργάτης

Πανεπιστήμιο Πατρών:

 • 22/10/2019 – 30/112020: Συμμετοχή στο έργο Solving problems with Python στο πλαίσιο της πρόσκλησης Google for Education – Professional Development Proposal 2019 ως επιστημονικό προσωπικό – ερευνήτρια  στην συγγραφή και υποβολή της πρότασης, στην υλοποίηση του έργου (συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, διαχείρισης υλικού στην πλατφόρμα Moodle, παροχή επιμορφωτικού έργου, σχεδιασμός και υλοποίηση αξιολόγησης), στην διαχείριση του έργου (διοικητική διαχείριση, συγγραφή αναφορών, επικοινωνία με εταίρους).
 • 05/07/2019-31/07/2019: Συμμετοχή στο έργο ‘57160000: Κατάρτιση Εκπαιδευτών Προσφύγων , με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ε. Αμανατίδη. Στο πρόγραμμα συμμετείχα ως επιστημονικό προσωπικό στην δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και στη παροχή εκπαιδευτικού έργου.
 • 16/07/2019-31/07/2019: Συμμετοχή στο έργο ‘80671: STEMaP Πρόγραμμα STEMachines’ Contract No 2018-1-IT02-KA201-048443-03, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με επιστημονικό υπεύθυνο την  καθ. Ε. Κολέζα. Στο πρόγραμμα συμμετείχα ως επιστημονικό προσωπικό στην δημιουργία  και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού και στη παροχή εκπαιδευτικού έργου.
 • 11/01/2019-06/07/2019: Συμμετοχή στο έργο «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη» (ΠΑΚΕ) που διενεργήθηκε στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Π.Τ.Δ.Ε., το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως επιμορφωτικό κέντρο στη Δυτική Ελλάδα ως επιστημονικό προσωπικό – ερευνήτρια στην συγγραφή και υποβολή της πρότασης και στην υλοποίηση του έργου (συντονισμός και παροχή επιμορφωτικού έργου). Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους.
 • 01/08/2018-31/10/2018: Συμμετοχή στο έργο SlideWiki σε συνεργασία με το OpenUniversity UK για την αξιολόγηση της πλατφόρμας συνεργατικής δημιουργίας διαφανειών SlideWiki ως επιστημονικό προσωπικό – ερευνήτρια στην συγγραφή και υποβολή της πρότασης, στην υλοποίηση του έργου (συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, διαχείρισης υλικού στην πλατφόρμα SlideWiki, παροχή επιμορφωτικού έργου, σχεδιασμός και υλοποίηση αξιολόγησης), στην διαχείριση του έργου (διοικητική διαχείριση, συγγραφή αναφορών, επικοινωνία με εταίρους).
 • 01/09/13-30/11/13: Συμμετοχή στο έργο Yourvid YESDigital (Leonardo Da Vinci – Transfer of Innovation) με coordinator τον οργανισμό Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Μαδρίτη και με ελληνική συμμετοχή (partnership) μέσω του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών υπολογιστών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών, ως επιστημονικό προσωπικό – ερευνήτρια.
 • 01/04/2008-30/11/2008: Συμμετοχή στο πρόγραμμα ‘C.460: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής’ που χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΠΑΙΘ με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθ. Π. Πιντέλα. Στο πρόγραμμα συμμετείχα ως επιστημονικό προσωπικό στην εφαρμογή και αξιολόγηση του έργου και στη παροχή εκπαιδευτικού έργου.
 • 01/01/2007-30/6/2007: Συμμετοχή στο πρόγραμμα ‘ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ’ στα πλαίσια της Ενότητας «ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΕΣ» του Έργου «ΠΛΕΙΑΔΕΣ» – ΥΠ.Ε.Π.Θ. και Ε.Α.Ι.Τ.Υ. (2006-2007), που αφορά στην ανάπτυξη του ολοκληρωμένου προϊόντος εκπαιδευτικού λογισμικού με τίτλο «ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ». Το ολοκληρωμένο προϊόν ΙΣΤΟΠΟΛΙΣ αποτελεί ένα δικτυακό υπερμεσικό εκπαιδευτικό περιβάλλον με στόχο τη διδασκαλία στην τάξη σε γνωστικά αντικείμενα όπως η Ιστορία. Στο πρόγραμμα συμμετείχα ως επιστημονικό προσωπικό στην ομάδα της επιμέλειας του παιδαγωγικού σχεδιασμού του λογισμικού, ως υπεύθυνη για τον σχεδιασμό σεναρίων εκπαιδευτικής αξιοποίησης του έργου και ως δημιουργός σαράντα (40) σεναρίων εκπαιδευτικής αξιοποίησης του έργου.

 29/02/2004-31/07/2004: Συμμετοχή στο πρόγραμμα ‘B.171.001: Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2002-2005’ που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ-Γ’ΚΠΣ  με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθ. Π. Γεωργογιάννη. Στο πρόγραμμα συμμετείχα ως επιστημονικό προσωπικό στην εφαρμογή και αξιολόγηση του έργου και στη παροχή εκπαιδευτικού έργου.

 • 2006 – 2007: Συμμετοχή στο  πρόγραμμα  ‘Ανάπτυξη  προσαρμοζόμενης μεθόδου μείωσης θορύβου εικόνας στην Πυρηνική Ιατρική’ Πρόγραμμα ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ, Β108, του Τμήματος Ιατρικής του πανεπιστημίου Πατρών. Στο πρόγραμμα συμμετείχα ως επιστημονικό προσωπικό στην υλοποίηση αλγορίθμων μείωσης θορύβου και στη  αξιολόγηση τους σε εικόνες phantom και κλινικές.
 • 1/4/97-31/3/99: Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας πρόγραμμα με θέμα : ‘Ανάπτυξη τεχνικής ομογενοποιημένης έκθεσης στη Μαστογραφία’. Επιστημονικός υπεύθυνος : Γ. Παναγιωτάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Παν. Πατρών. Στο πρόγραμμα συμμετείχα ως επιστημονικό προσωπικό στη σχεδίαση και πραγματοποίηση μετρήσεων δοσιμετρίας με δοσίμετρα θερμοφωτάυγειας (TLDs), πραγματοποίηση ποιοτικών ελέγχων του μαστογραφικού μηχανήματος για την λήψη των εικόνων, σχεδίαση και πραγματοποίηση της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του προϊόντος.
 • 08/95-09/95: Επισκέπτρια Ερευνήτρια στο University College London (UCL) για μεταδιδακτορική έρευνα στο αντικείμενο της Ακτινοπροστασίας, στη χρήση ραδιονουκλιδίων στην Ιατρική και των ποιοτικών ελέγχων μηχανημάτων Πυρηνικής Ιατρικής, χρηματοδοτούμενη από το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) και τη Royal Societyτης Αγγλίας (Royal Society of England).
 • 1/09/89-31/12/90 : Συμμετοχή ως βασική ερευνήτρια, στο χρηματοδοτού­μενο από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας πρόγραμμα με θέμα: “Μελέτη και αξιολόγηση των Παραμέτρων του Ραδιενεργού Νεφρογράμματος και ανάπτυξη Συστήματος  Εμπειρογνώμονα  (Expert System)”. Επιστημονικός             υπεύθυνος : Ν. Παλληκαράκης Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Παν. Πατρών. Στο πρόγραμμα συμμετείχα ως  ερευνητικό         προσωπικό στη συλλογή δεδομένων,  συγγραφή Λογισμικού, στατιστική επεξεργασία δεδομένων.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:

 • 11/12/12-30/11/13: Συμμετοχή στο έργο «Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών» στο πλαίσιο του άξονα (οριζόντια πράξη) «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ του ΥΠΔΒΜΘ, με δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ως επιστημονικό προσωπικό στο πακέτο εργασίας ‘Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου’

           Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ):

 • 2014-2015: Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Mascil – Mathematics and Science for life’ που υλοποιεί το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με Επιστημονική Υπεύθυνη την καθη. Δ. Πόταρη, ως μέλος της Εθνικής Συμβουλευτικής Ομάδας και ως Πολλαπλασιάστρια/ Συντονίστρια Ομάδας Εκπαιδευτικών που εκπαιδεύονται και συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

            Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ):

 • 1/4/11-31/12/11: Συμμετοχή στο πρόγραμμα ‘VAB – VALuing experience Beyond university’ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πρόγραμμα συμμετείχα ως επιστημονικό προσωπικό στην παρακολούθηση της προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, στη συγγραφή αναφορών και παραδοτέων του έργου, στην υλοποίηση των πακέτων εργασίας WP5: Experimenting the pedagogical tool though the e-training και WP7: Disseminating results
 • 1/6/11-31/12/11: Συμμετοχή στο υποέργο 5 με τίτλο ‘Εργαστήριο εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικής μεθοδολογίας’ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) στα πλαίσια της πράξης ‘Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)’ άξονας προτεραιότητας 7 του ΕΠΕΔΒΜ του ΕΣΠΑ (2007-2013) με κωδικό ΜΙΣ 296121 με ανάθεση του έργου ‘ Συμμετοχή στην υλοποίησης πακέτου εργασίας 1: Αναπτυξιακές δράσεις του Εργαστηρίου εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικής μεθοδολογίας για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του ΕΑΠ’
 • 20/01/2007 – 31/3/2009: Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Bila-Learn”: Innovative methods for bilingual language acquisition for adults learners in Europe. Socrates-Grundtvig Ι Programme, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Στο πρόγραμμα συμμετείχα ως επιστημονικό προσωπικό στην ανάπτυξη λογισμικού αυτοδιδασκαλίας δεύτερης γλώσσας και στην πιλοτική εφαρμογή – αξιολόγηση λογισμικού mobile- learning για ξένες γλώσσες
 • 1/08/2005 – 30/09/2008: Συμμετοχή στο πρόγραμμα ‘Teaching Flex ‘Teaching and Learning in Distance / Flexible Education’(A collaborative European Project to Guide Teachers in a Distance / Flexible Learning Environment)’ Socrates-Grundtvig ΙΙ Programme, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Στο πρόγραμμα συμμετείχα ως επιστημονικό προσωπικό στην συλλογή και καταγραφή παραδειγμάτων καλής πρακτικής για ΑεξΑΕ και στην ανάπτυξη του υλικού του προγράμματος
 • 2001-2007: Συνεργάτης του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών του ΕΑΠ (Visiting Scientist) σε ερευνητικά θέματα εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστημών με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών και με μεθόδους εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.
 • 2004 -2006: Συμμετοχή στο πρόγραμμα ‘Ανάπτυξη Εναλλακτικού εκπαιδευτικού υλικού’ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, του Ελληνικού Ανοικτού πανεπιστημίου. Στο πρόγραμμα συμμετείχα ως Επιστημονικό προσωπικό στην ανάπτυξη εναλλακτικού εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή Webcast ως Δημιουργός Α και Β για το πρόγραμμα σπουδών Φυσικές Επιστήμες

            ΑΤΕΙ Πάτρας:

 • 01/00-12/00 : Συμμετοχή στο  πρόγραμμα  ” Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας” ΕΠΕΑΕΚ Ι, Ενέργεια 3.4.β. ” Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών”.  Επιστημονικός  υπεύθυνος:  Ζωγράφου, Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας  Τ.Ε.Ι.  Πατρών. Στο  πρόγραμμα  συμμετείχα  ως επιστημονικό προσωπικό στη μελέτη και αξιολόγηση των εργασιών των σπουδαστών, στη προετοιμασία και το σχεδιασμό του υλικού που διενεμήθη στους σπουδαστές και σε συναντήσεις της επιστημονικής επιτροπής του έργου.
 • 01/98-12/99 : Συμμετοχή   στο  πρόγραμμα  ” Βελτίωση  Σπουδών  Τμήματος Νοσηλευτικής ” ΕΠΕΑΕΚ Ι, Μέτρο 3, Ενέργεια 3.1.α. “Προγράμματα Σπουδών-Συγγράμματα”.   Επιστημονικός  υπεύθυνος :  Μ. Παπαδημητρίου, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής  Τ.Ε.Ι.  Πατρών . Στο  πρόγραμμα  συμμετείχα  ως επιστημονικό προσωπικό στη σχεδίαση και διδασκαλία-εισαγωγή νέων μαθημάτων, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού – έντυπου και ηλεκτρονικού- την δημιουργία ιστοσελίδων ενημερωτικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου.
 • 10/97-09/98: Συμμετοχή στο πρόγραμμα “European Module-Organ Transplantation Course for Nurses” –26317-MG2-1-96-1-GR-ERASMUS-EMG2 στα πλαίσια των προγραμμάτων Socrates. Στο πρόγραμμα συμμετείχα ως επιστημονικό προσωπικό στη σχεδίαση και δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και ιστοσελίδων στα πλαίσια δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού ODL (open distance learning), για την εκπαίδευση νοσηλευτών σε θέματα μεταμόσχευσης οργάνων.
 • 10/97-09/98: Συμμετοχή στο πρόγραμμα “European Module-Health Care-A Transcultural Perspective”  -26438-MG2-1-96-1-GB-ERASMUS-EEM  στα πλαίσια των προγραμμάτων Socrates. Στο πρόγραμμα συμμετείχα ως επιστημονικό προσωπικό στη : σχεδίαση και δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και ιστοσελίδων στα πλαίσια δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού ODL (open distance learning), για ενημέρωση και εκπαίδευση νοσηλευτών σε θέματα  νοσηλευτικής φροντίδας.

            ΑΤΕΙ Λαμίας:

 • 7/2006 – 12/2006: Συμμετοχή στο πρόγραμμα Αρχιμήδης ΙΙ ΕΕΟΤ/ Υπ. 4 με τίτλο «Μελέτη της Ενεργειακής Κατανομής της Δέσμης του Υγρού Κράματος BiGa – Εφαρμογές στην Νανοηλεκτρονική Τεχνολογία» του Τμήματος Ηλεκτρονικής του ΑΤΕΙ Λαμίας. Στο πρόγραμμα συμμετείχα ως επιστημονικό προσωπικό στην ηλεκτρονική και στατιστική επεξεργασία μετρήσεων

            ΑΣΠΑΙΤΕ:

 • 1/1//2011-31/10/2012: Συμμετοχή στο πρόγραμμα ‘I am not scared’ με κωδικό αριθμό προγράμματος 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (KA1 Πολιτική Συνεργασίας και Καινοτομίας) και υλοποιείται με τη συμμετοχή της ΑΣΠΑΙΤΕ. Το πρόγραμμα προτίθεται να προσδιορίσει τις καλύτερες ευρωπαϊκές στρατηγικές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού. Στο πρόγραμμα συμμετείχα ως επιστημονικό προσωπικό στα πακέτα εργασίας WP2: Case Studies (περιγραφή – συζήτηση με μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, Διευθυντές, Ειδικούς Συμβούλους, άτομα φορέων της πόλης της Πάτρας – σχολιασμός περιπτώσεων μελέτης στον Ελλαδικό χώρο), WP3: Transnational Discussion (περιγραφή – συζήτηση με εκπαιδευτικούς – σχολιασμός περιπτώσεων μελέτης στον Ευρωπαϊκό χώρο, συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις), WP8: Exploitation (εξεύρεση τοπικών φορέων και συνεργασία μαζί τους)   και  WP9: Evaluation (συμμετοχή στην εσωτερική Αξιολόγηση)
 • 2007 – 2009 : Συμμετοχή στο πρόγραμμα School Inclusion Comenius Programme N° 134309-LLP-1-2007-1-IT-Comenius –CMPQ, της ΑΣΠΑΙΤΕ. Στο πρόγραμμα συμμετείχα ως επιστημονικό προσωπικό στη διαχείριση του έργου, στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και την μετατροπή του σε υλικό για εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, στην  διεξαγωγή πιλοτικού σεμιναρίου με τη μέθοδο της εξΑΕ και στην αξιολόγηση του σεμιναρίου και του προγράμματος

Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) Ν. Αχαΐας:

Συμμετοχή ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) Ν. Αχαΐας, στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Πιλοτικού Προγράμματος Leonardo da Vinci με τίτλο: “A.I.T.O.- Βελτίωση της πρόσβασης των μεταναστών στη γλώσσα και στην κοινωνία» (αριθ. συμβ. FIN-01-B-F-PP-126631). Το διάρκεια του προγράμματος ήταν από 2002 έως 2004.  Συμμετοχή στις Διακρατικές Συναντήσεις του έργου, στον σχεδιασμό και επιμέλεια εντύπου του Εκπαιδευτικού Υλικού με τίτλο: «Στοιχεία Γλωσσικής Επικοινωνίας» βασισμένου στις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων (μεταναστών), στη διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης του προγράμματος ως Βοηθός Τοπικού Αξιολογητή (Assistant Local Evaluator) και ως μέλος της ομάδας εργασίας για την υλοποίηση του προγράμματος.

Μεταπτυχιακό:
Προπτυχιακό
Διδασκαλία – Μαθήματα:
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
 1. Μέλος Συγγραφικής Ομάδας του ‘Εργαστηριακό Βοήθημα Φυσικής Ι’ για τον Κύκλο Ι των Εργαστηρίων Φυσικής του ΕΑΠ (2005). ISBN: 960-538-240-7
 2. Κεφάλαιο σε βιβλίο: Karatrantou, A. & Panagiotakopoulos C. (2011). ‘Educational robotics and teaching introductory programming within an interdisciplinary framework’. In A. Jimoyiannis (ed.), Research on e-Learning and ICT in Education (pp. 195-208). DOI 10.1007/978-1-4614-1083-6_15, Springer Science+Business Media, LLC 2011.
 3. Κεφάλαιο σε βιβλίο: D. Apostolopoulou, C. Panagiotakopoulos, A. Karatrantou ‘Teachers’ Perceptions for the Embedded Theories of Learning in Math and Science Educational Software’ στο βιβλίο “Research on e-­Learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and Instructional Perspectives” .Springer (2014)
 4. Κεφάλαιο σε βιβλίο: Chris Panagiotakopoulos, Anthi Karatrantou, Menelaos Sarris ‘Producing educational videos: a field-based implementation with PBL methodology’. Στο βιβλίο “Research on e-Learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and Instructional Perspectives”. Springer (2016)
 5. Κεφάλαιο σε βιβλίο: Armakolas, S., Panagiotakopoulos, C., Karatrantou, A., Viris, D. (2018). Integrating Free and Open-Source Software in the Classroom: IMprinting Trainee Teachers’ Attitudes. In A. Mikropoulos (ed), Research on e-Learning and ICT in Education (pp. 123-134). Switzerland: Springer International Publishing. ISBN 978-3-319-95058-7.
 6. Τεχνική Αναφορά: Χ. Παναγιωτακόπουλος, Α. Καρατράντου, Π. Πιντέλας, ‘Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Λογισμικού και το Περιεχόμενό της’,  Τεχνική Αναφορά TR-01-2012, σ. 37.
 7. Μέλος Ομάδας Ανάπτυξης Εναλλακτικού Εκπαιδευτικού Υλικού του ΕΑΠ (WebCasts) για το Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικές Επιστήμες (2004-2005), ως Δημιουργός Α και Δημιουργός Β
 8. ΜΕΑ (κριτικός αναγνώστης του ειδικού αντικειμένου και επιμελητής έκδοσης) για το βιβλίο του ΕΑΠ ‘Εργαστηριακές Ασκήσεις Ψηφιακών Συστημάτων, Ψηφιακή σχεδίαση, Μικροεπεξεργαστές, αρχιτεκτονική Υπολογιστών’ του Προγρ. Σπουδών Πληροφορική (2005). ISBN: 960-538-586-4
 9. ΜΕΑ (κριτικός αναγνώστης του ειδικού αντικειμένου και επιμελητής έκδοσης) για το βιβλίο του ΕΑΠ ‘Ιστορία Φυσικών Επιστημών και Διδακτική’ Προγρ. Σπουδών Φυσικών Επιστημών (2005). ISBN: 960-538-628-3
 10. Διδακτικές Σημειώσεις για ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΙΕΚ

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α. Πρωτότυπες Δημοσιεύσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Περιοδικά με κριτές: 23.

Β. Πρωτότυπες Ανακοινώσεις σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια με κριτές και Δημοσίευση στα Πρακτικά: 90

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά :

 • Paxinou, E., Panagiotakopoulos, C., Karatrantou, A., Kalles, D., Sgourou, A. (2019). Implementation and evaluation of a 3D virtual reality biology lab vs conventional didactic practices in lab experimenting with the photonic microscope. Biochemistry and Molecular Biology Education. DOI: 10.1002/bmb.21307
 • Paxinou, E., Karatrantou, A., Kalles, D., Panagiotakopoulos, C., Sgourou, A. (2018). A 3D Virtual Reality Laboratory as a Supplementary Educational Preparation Tool for a Biology Course. European Journal of Open, Distance and E-learning 21(2).
 • Armakolas, S., Panagiotakopoulos, C., Karatrantou, A. (2018). Teleconference in support of autonomous learning. European Journal of Open, Distance and E-learning (21)2, 27-43.
 • Παναγιωτακόπουλος, Χ., Αρμακόλας, Σ., Καρατράντου, Α., Σαρρής, Μ. (2016). Το Αποθετήριο Διδακτικών Σεναρίων DSR: Περιγραφή, βασικές επισημάνσεις και αξιολόγηση της λειτουργίας του. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση
 • Ξουρής Χρήστος, Πανταζόπουλος Σταύρος, Καρατράντου Ανθή, Παναγιωτακόπουλος Χρήστος. (2016). Απλά συστήματα αυτομάτου ελέγχου και Arduino στην εκπαίδευση. Μια εφαρμογή . «Ι – TEACHER.GR» Ιανουάριος 2016- ISSN 1792-4146
 • Kagklis, V., Karatrantou, A., Tantoula, M., Panagiotakopoulos, C., Verykios, V. (2015). A Learning Analytics Methodology for Detecting Sentiment in Student Fora: A Case Study in Distance Education. EURODL, 18, 2, 75-94.
 • Mavroidis, I., Κaratrantou, A., Koutsouba, M., Giossos, Y., Papadakis S. (2013). ‘Technology Acceptance and Social Presence in Distance Education – A Case Study on the Use of Teleconference at a Postgraduate Course of the Hellenic Open University’, European Journal of Open, Distance Education and e-Learning, Vol. 16/No. 2, pp 76-96.
 • Spiliotopoulou, V., Karatrantou, A., Panagiotakopoulos, C., Koustourakis, G. (2009). Visual Representations of the Internet in Greek School Textbooks and Students’ Experiences. Education and Information Technologies Journal, Vol. 14, Issue 3, pp. 205-227.
 • Hatzilygeroudis, I., Karatrantou, A., Pierrakeas, C. (2004). PASS: an Expert System with Certainty Factors for Predicting Student Success. KES, Lecture Notes in Computer Science, volume 3213, pp. 292-298. Springer.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων  :

 • Βαλιμήτη Φ., Καρατράντου Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2019). Ασφάλεια και παραβίαση προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο: τι γνωρίζουν μελλοντικοί εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης; Στα Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία». Αθήνα: ΕΤΠΕ.
 • Παναγιωτακόπουλος, Χ., Καρατράντου, Α., Άντζακας, Κ. (2019). Θέματα Σχεδιασμού και Υλοποίησης της Εκπαιδευτικής Διαδικτυακής Εφαρμογής “Ελληνική Νοηματική Γλώσσα – 1”. Στο 2o Πανελλήνιο Συνέδριο «Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση» (Book of Abstracts, σελ. 40). Κόρινθος: Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
 • Karemfyllaki, M., Karatrantou, A., Panagiotakopoulos, C. (2018). Educational Robotics & Children Attitudes Towards STEM. In Proceedings of 2nd International Conference On Innovating STEM Education. Deutsche Schulle Athen, Greece, 22-24 June, 2018.
 • Πανέτας, Γ., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Βερύκιος, Β. (2018). Αντιλήψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και Πρόθεση Χρήσης των ΤΠΕ στην τάξη τους. Πρακτικά 11ου Πανελληνίου και Διεθνούς Συνεδρίου “Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση” (σελ. 145-152). Θεσσαλονίκη: ΕΤΠΕ.
 • Mitsoula, I., Karatrantou, A., Panagiotakopoulos, C. (2018). Social media, extraversion, self-concept and school performance: The case of Facebook with children as users. Proceedings of 11th Panhellenic and International Conference “ICTs in Education” (pp. 651-658). Thessaloniki: ETPE.
 • Balaouras, N., Karatrantou, A., Panetas, G., Panagiotakopoulos, C. (2018). Introduction to Physical Computing with Raspberry Pi in a STEM. Education Framework In Proceedings of 2nd International Conference On Innovating STEM Education. Deutsche Schulle Athen, Greece, 22-24 June,
 • Mikroyannidis, A., Pallonetto, F., Mangina, E., Pyrini, N., Sadauskas, M., Trepule, E., Volungevičienė, A., Panagiotakopoulos, C., Karatrantou, A., Armakolas, S., Nelson Mauro, A., Cheniti, L., Korbaa, O. (2018). Lessons learned from the use of SlideWiki OpenCourseWare Platform in different learning contexts. In Proceedings of 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation (pp. 3213-3221). Seville: CERI2018.
 • Παναγιωτακόπουλος, Χ., Σαρρής, Μ., Καρατράντου, Α. (2017). Αναγραμματισμοί: Ένα παιχνίδι αναγραμματισμού λέξεων για μαθητές Δημοτικού Σχολείου. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Ένταξης και Χρήσης των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, σελ. 504-515.
 • Stergiopoulou, M. Karatrantou, A., Panagiotakopoulos, C. (2016). Educational Robotics and STEM Education in Primary Education: A pilot study using the H&S Electronic Systems Platform. Educational Robotics in the Makers Era, pp. 88-103.
 • Michalopoulos, P., Mpania, S., Karatrantou, A., Panagiotakopoulos, C. (2016). Introducing STEM to Primary Education Students with Arduino and S4A. Hellenic Conference on Innovating STEM Education. Athens 16-18/12/2016.
 • Παναγιωτακόπουλος, Χ., Καρατράντου, Α., Σαρρής, Μ. (2014). Χρήση της μεθοδολογίας PBL στην κατασκευή εκπαιδευτικού βίντεο: Μία εμπειρική μελέτη. Στα Πρακτικά του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Ρέθυμνο, 4-5/10/2014, σελ. 349-357.
 • Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2013). Αλληλεπιδράσεις των ΤΠΕ, της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και των Θεωριών Οικοδόμησης της Γνώσης: Μια μελέτη περίπτωσης. Στα Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Πειραιάς, 10/05/2013 – 12/05/2013
 • Παπαδανέλλης, Γ., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χρ. (2012). Αξιοποίηση του Lego Mindstorms NXT στη διδασκαλία του Προγραμματισμού: Η έννοια της μεταβλητής. Στα
 • Polymeropoulou, K., Togias, K., Karatrantou, A., Kameas, A. (2012). VAB: an ePortfolio used to record and assess competences of adult students. In
 • Ελευθεριώτη, E., Καρατράντου, A., Παναγιωτακόπουλος, Χρ. (2010). Χρησιμοποιώντας τα Lego Mindstorms NXT για τη διδασκαλία του Προγραμματισμού σε ένα διαθεματικό πλαίσιο: μία πιλοτική μελέτη. Στα
 • Karatrantou, A., Panagiotakopoulos, CH. (2008). Algorithm, Pseudo-Code and Lego Mindstorms Programming’ TERECoP Workshop “Teaching with robotics: didactic approaches and experiences”. In the
 • Νικολός, Δ., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2008). Αξιοποίηση του Microworlds EX Robotics για την κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού. Στα

Karatrantou, A., Papantoniou, G., Spiliotopoulou, V. (2008). Ecological literacy and Primary School Textbooks. ECER 2008, The European Conference on Edu

 • onference on SIMULATION, MODELING and PROGRAMMING for AUTONOMOUS ROBOTS (SIMPAR 2008), November, 3-7 , Venice (Italy).
 • Νικολός, Δ., Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ. (2008). Αξιοποίηση του Microworlds EX Robotics για την κατανόηση βασικών δομών προγραμματισμού. Στα Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής της Πληροφορικής. Πάτρα 28-30 Μαρτίου 2008.
 • Karatrantou, A., Spiliotopoulou, V. (2007). ‘School Textbooks’ Visual Representations: The Relevance Of Different Research Approaches To Educational Practice. ECER 2007, 19-21 September 2007, GENT, BELGIUM.
 • Καρατράντου, Α., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Πιερρή, Ε. (2006). Οι Ρομποτικές Κατασκευές Lego Mindstorms στην κατανόηση Εννοιών Φυσικής στο Δημοτικό Σχολείο: Μια Μελέτη Περίπτωσης. Στα Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου συνεδρίου με Διεθνή συμμετοχή ‘ΟΙ Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση’. Θεσσαλονίκη, 5 – 8 Οκτωβρίου 2006.
 • Alimisis, D., Karatrantou, A., Tachos, N. (2005). Technical school students design and develop robotic gear-based constructions for the transmission of motion. Eurologo 2005 Conference ‘Digital Tools for Life Long Learning’, Warsaw 27-31/08/2005, pp. 76-86.

Σεμινάρια Επιμόρφωσης  Εκπαιδευτικών

 • 01/2004-07/2004: : Επιμορφώτρια στο πρόγραμμα ‘Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 2002-2005’ του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, διδάσκοντας το μάθημα ‘Εισαγωγή στους Η/Υ’ (42 ώρες)
 • 11/2003: Εισηγήτρια στην διημερίδα επιμόρφωσης του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών ΤΕΕ και ΣΕΚ (Α κύκλος) στα πλαίσια της δράσης ‘Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΤΕΕ και ΣΕΚ για να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα της σχεδιαζόμενης αναβάθμισης του θεσμού’ και ‘Αξιολόγηση των πιλοτικών πράξεων’ στην Πάτρα
 • 04/2002–2008: Επιμορφώτρια εκπαιδευτικών Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης  σε σεμινάρια στα πλαίσια του προγράμματος ‘Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των τεχνολογιών Πληροφορίας και  Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση’, κατά την Α’ επιμορφωτική περίοδο στα ΚΣΕ 08-465 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ – Σεμινάριο 08-465-02 και ΚΣΕ 08-255 1ο ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ – Σεμινάριο 08-255-01 (65 ώρες)
 • 04/2006: Εισηγήτρια στην διημερίδα επιμόρφωσης του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών ΤΕΕ και ΣΕΚ (Β κύκλος) στα πλαίσια της δράσης ‘Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΤΕΕ και ΣΕΚ για να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα της σχεδιαζόμενης αναβάθμισης του θεσμού’ και ‘Αξιολόγηση των πιλοτικών πράξεων’ στη Ζάκυνθο
 • 04/2006: Εισηγήτρια στην διημερίδα επιμόρφωσης του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών ΤΕΕ και ΣΕΚ (Β κύκλος) στα πλαίσια της δράσης ‘Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΤΕΕ και ΣΕΚ για να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα της σχεδιαζόμενης αναβάθμισης του θεσμού’ και ‘Αξιολόγηση των πιλοτικών πράξεων’ στην Πάτρα
 • 05/2006–2008: Επιμορφώτρια εκπαιδευτικών της Τ.Ε.Ε. στο πλαίσιο της πράξης ‘Επαγγελματικό Λογισμικό στη ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή’ (ΕΠΕΑΕΚ Γ’ ΚΠΣ, Μετρο 2.3, Ενέργεια 3.3.)., για την επιμόρφωση τους σε θέματα αξιοποίησης εκπαιδευτικού και επαγγελματικού λογισμικού στην Διδασκαλία. Σεμινάριο ‘Εκπαιδευτική αξιοποίηση του Διαδικτύου’ σε εκπαιδευτικούς της ΤΕΕ από 10/03/2008 – 17/04/2008 στο 2ο ΕΠΑΛ Πάτρας (36 ώρες)
 • 04/2008: Εισηγήτρια στην διημερίδα επιμόρφωσης του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών ΤΕΕ και ΣΕΚ (Γ κύκλος) στα πλαίσια της δράσης ‘Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΤΕΕ και ΣΕΚ για να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα της σχεδιαζόμενης αναβάθμισης του θεσμού’ και ‘Αξιολόγηση των πιλοτικών πράξεων’ στην Καλαμάτα
 • 02/2008: Εισηγήτρια στην διημερίδα επιμόρφωσης του Προγράμματος Ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών ΤΕΕ και ΣΕΚ (Γ κύκλος) στα πλαίσια της δράσης ‘Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΤΕΕ και ΣΕΚ για να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα της σχεδιαζόμενης αναβάθμισης του θεσμού’ και ‘Αξιολόγηση των πιλοτικών πράξεων’ στην Πάτρα
 • 06/2008 και 09/2008 : Επιμορφώτρια εκπαιδευτικών ΠΕ19-20 στο Μέρος Γ’ του επιμορφωτικού προγράμματος ‘Επιμόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής ΠΕ19-20’ με θέμα ‘Εισαγωγή στις έννοιες της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με εφαρμογή στην διδακτική της Πληροφορικής’ (21 ώρες)
 • 1/10/2007-15/12/200: Επιμορφώτρια εκπαιδευτικών στο ταχύρρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Ο.ΕΠ.Ε.Κ. με θέμα ‘Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την ανάπτυξη της Κριτικής Δημιουργικής Σκέψης’  στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ (2ο ΠΕΚ Αθήνας, 16 ώρες)
 • 2005-06: Διδασκαλία των μαθημάτων ‘Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση’ και ‘Εικονική τάξη’ σε εκπαιδευτικούς ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ17, ΠΕ12 στο ΠΕΚ Πάτρας και ΠΕΚ Πύργου (22 ώρες)
 • 2006-07: Διδασκαλία των μαθημάτων ‘ Νέες Διδακτικές προσεγγίσεις’, ‘Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση’ και ‘Εικονική τάξη’ σε εκπαιδευτικούς ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ17, ΠΕ12 στο ΠΕΚ Πάτρας και ΠΕΚ Πύργου (24 ώρες)
 • 2007-08: Διδασκαλία των μαθημάτων ‘ Νέες Διδακτικές προσεγγίσεις’, ‘Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση’ και ‘Εικονική τάξη’ σε εκπαιδευτικούς ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ17, ΠΕ12 στο ΠΕΚ Πάτρας και ΠΕΚ Αγρινίου (10 ώρες)
 • 02/09- 06/09: Επιμορφώτρια εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στο επιμορφωτικό σεμινάριο «Prevention of school early leaving» (European in-service teacher training course) που υλοποιήθηκε από την ΑΣΠΑΙΤΕ Πάτρας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος  Lifelong Learning – Comenius Programme: “School Inclusion” (85 ώρες)
 • 18–19/10/2010: Επιμορφώτρια Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στα πλαίσια της Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων για τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), που υλοποίηση ο ΟΕΠΕΚ στα πλαίσια της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)- η  Μετάβαση: Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία» (16 ώρες)
 • 11/2011: Εκπαιδεύτρια εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΠΕ19-20 των πιλοτικών Δημοτικών και Γυμνασίων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα νέα Προγράμματα Σπουδών για το μάθημα Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες, στα πλαίσια του έργου ‘ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή στους άξονες προτεραιότητας 1,2,3 Οριζόντια Πράξη’ (20 ώρες)
 • 03/12-5/12: Σύμβουλος Προώθησης των νέων Προγραμμάτων Σπουδών για το μάθημα Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες, στα πιλοτικά Γυμνάσια της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του έργου ‘ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή’
 • 17-19/06/2013: Επιμορφώτρια στο σεμινάριο με θέμα ‘Κατασκευή Εκπαιδευτικού Βίντεο’ που οργανώθηκε από το Εργαστήριο Η/Υ και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΠΤΔΕ του Παν. Πατρών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LDV TOI ‘Yourvid YESDIDITAL’ 2012-1-ES1-LEO05-49498 (12 ώρες)
 • 2014-15: Βαθμολογήτρια/Αξιολογήτρια στο εξ Αποστάσεως σεμινάριο εκπαιδευτικών ‘ Αξιοποίηση τεχνικών σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης μέσα από το περιβάλλον Moodle’ που διοργανώνει η ΔΔΕ Αχαΐας, το κέντρο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αχαΐας και ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Αχαΐας
 • 2015-16: Επιμορφώτρια στις δια ζώσης συναντήσεις και Βαθμολογήτρια/Αξιολογήτρια στο εξ Αποστάσεως σεμινάριο εκπαιδευτικών ‘ Αξιοποίηση τεχνικών σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης μέσα από το περιβάλλον Moodle’ που διοργανώνει η ΔΔΕ Αχαΐας, το κέντρο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αχαΐας και ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Αχαΐας
 • 2016-17: Υπεύθυνη τμήματος, Επιμορφώτρια στις δια ζώσης συναντήσεις και Βαθμολογήτρια/Αξιολογήτρια στο εξ Αποστάσεως σεμινάριο εκπαιδευτικών ‘ Αξιοποίηση τεχνικών σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης μέσα από το περιβάλλον Moodle’ που διοργανώνει η ΔΔΕ Αχαΐας, το κέντρο ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αχαΐας και ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Αχαΐας

Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων:

09/9820/12/2019: Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), Κέντρα δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ), Ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια,  προγράμματα του ΙΔΕΚΕ, προγράμματα ΛΑΕΚ και ΣΔΕ (ΣΔΕ Φυλακών Αγ. Στεφάνου (ως Υπεύθυνη του σχολείου ακαδ. έτος 2015-16, εκπαιδευτικός και υπεύθυνη Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης ακαδ. Έτος 2016-17, εθελόντρια εκπαιδευτικός 2017-18).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

26/02-05/05/2011: Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων στο πρόγραμμα ‘ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ’ στα πλαίσια της πράξης: «Ο Σχεδιασμός και η Υλοποίηση Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και Στελεχών Δια Βίου Μάθησης» του ΙΔΕΚΕ (100 ώρες)

Συμμετοχή σε Επιτροπές Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

 • 2003: Μέλος της τριμελούς Συντονιστικής Επιτροπής για την ‘Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ) για το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης (Action Plan) για την Αναβάθμιση της ΤΕΕ’ στο Ν. Αχαϊας
 • 2005-07: Μέλος της πενταμελούς Επιτροπής Επιμόρφωσης για την επιμόρφωση ‘Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση’ στο Ν. Αχαΐας
 • 03/12-5/12: Σύμβουλος Προώθησης των νέων Προγραμμάτων Σπουδών για το μάθημα Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες, στα πιλοτικά Γυμνάσια της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του έργου ‘ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή’

Συμμετοχή σε καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις

 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, της Επιστημονικής Επιτροπής και Υπεύθυνη της Επιτροπής Κριτών των Περιφερειακών Διαγωνισμών Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για τους Πανελλήνιους αγώνες και του Αγώνες Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2012-2020
 • 2008: Συμμετοχή ως Εκπαιδεύτρια στο Θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας για μαθητές ΤΕΕ/ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ/ΣΕΚ
 • 2010-2013: Μέλος Συντονιστικής, Παιδαγωγικής και Οργανωτικής Ομάδας και Επόπτρια Ομάδων Εργασίας στο 1ο, 2ο, 3ο Θερινό Σχολείο για μαθητές ΓΕΛ ‘Brain Train’ που διοργάνωσαν το ΕΑΠ και η ΔΔΕ Αχαΐας
 • 2011-2013: Μέλος Συντονιστικής, Παιδαγωγικής και Οργανωτικής Ομάδας για τις σειρές επιστημονικών Διαλέξεων σε μαθητές ΓΕΛ ‘Trekking Science’ που διοργάνωσαν το ΕΑΠ και η ΔΔΕ Αχαΐας
 • 2011-2013: Συμμετοχή στις Δράσεις ‘Νέο Σχολείο – Σχολείο 21ου αιώνα – Νέα Προγράμματα Σπουδών’ ως Σύμβουλος Προώθησης και Υποστήριξης των εκπαιδευτικών και Επιμορφώτρια εκπαιδευτικών
 • 2001-2004: Συμμετοχή στις Δράσεις ‘‘Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ για το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης (Action Plan) για την Αναβάθμιση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ) στο Ν. Αχαϊας

Κριτής εργασιών και μέλος επιστημονικής ή/και οργανωτικής επιτροπής σε Επιστημονικά Περιοδικά και Συνέδρια

 • 2010 – 2020: Μέλος επιστημονικής ή/και οργανωτικής  επιτροπής συνεδρίων με θέμα την Εκπαίδευση, τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση , την Διδακτική της Πληροφορικής και την ΑεξΑΕ (Συνέδρια ΕΤΠΕ, ΠΕΚΑΠ, Νέος παιδαγωγός, e-Δίκτυο, ΕΕΠΕΚ, ΕΔΑΕ και ΕΑΠ)
 • 2013 – 2020: Κριτής εργασιών επιστημονικών περιοδικών και συλλογικών τόμων που προέκυψαν από επιλεγμένες εργασίες επιστημονικών συνεδρίων με θέμα την Εκπαίδευση, τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση , την Διδακτική της Πληροφορικής και την ΑεξΑΕ (περιοδικά e-Δίκτυο, i-teacher, Prime, ΕΚΡΥΝΑ)
 • 2001 – 2020: Κριτής εργασιών σε με θέμα την Εκπαίδευση, τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση , την Διδακτική της Πληροφορικής και την ΑεξΑΕ (Συνέδρια ΕΤΠΕ, ΠΕΚΑΠ, Νέος παιδαγωγός, e-Δίκτυο, ΕΕΠΕΚ, ΕΔΑΕ και ΕΑΠ)

  Άλλες Δραστηριότητες:

 17/4 – 26/4/05: Αξιολογήτρια προγραμμάτων IST στο πλαίσιο του FP 6, στο call 4,Strategic Objective4.10 , με θέμα ‘Technology Enhanced Learning’, Βρυξέλλες.

 • 2002: Εγγραφή στο μητρώο αξιολογητών ερευνητικών προτάσεων στα πλαίσια του ‘FP5 RTD Programmes’ της ευρωπαϊκής ένωσης. Αριθμός μητρώου EE19982B46806
 • 2003: Εγγραφή στο μητρώο αξιολογητών ερευνητικών προτάσεων στα πλαίσια του ‘FP6 RTD Programmes’ της ευρωπαϊκής ένωσης. Αριθμός μητρώου EX20022B010316
 • 2003: Ενταξη μετά από επιλογή στο σώμα Επιμορφωτών – Πολλαπλασιαστών του Υπουργείου Παιδείας για την ‘Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ για το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης (Action Plan) για την Αναβάθμιση της ΤΕΕ). ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Μέτρο 2.3. Ενέργεια 2.3.2. Πράξεις 2.3.2.ιβ & θ
 • 1999-2002: Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και διαδικασίας Ευροδιαβατηρίου (Europass) για το Ι.Ε.Κ. Πάτρας:
 • 9/2001-2017: Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για το 3ο ΤΕΕ Πάτρας.
2021-10-24T18:06:42+03:0025 Σεπτεμβρίου 2019|