Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Ανθή Βαθμίδα: ΕΔΙΠ
Επώνυμο: Αδαμοπούλου Γνωστικό Αντικείμενο: Στατιστική ανάλυση δεδομένων κοινωνιολογικών/εκπαιδευτικών ερευνών
Email: anadam@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας: ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ 12:00-14:00
Τηλέφωνο: 2610 969727 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=jZLMI0QAAAAJ&hl=el
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα: Η Ανθή Αδαμοπούλου είναι μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Τομέα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Θεωρίας και Ανάλυσης (πρώην Τομέας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής) στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (πρώην ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών από το 1994. Είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικού Τμήματος και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Εκπαίδευσης (1997) (α) Εκπαιδευτική Πολιτική, Σχεδιασμός και Διοίκηση και (β) Σχολική Ψυχολογία και Συμβουλευτική. Έχει παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης  για στατιστική ανάλυση στις Κοινωνικές Επιστήμες. Έχει την ευθύνη για την άσκηση των φοιτητών στα εργαστήρια, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στη Μεθοδολογία Ποσοτικής Εκπαιδευτικής Έρευνας και τη Στατιστική Ανάλυση στον Τομέα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Θεωρία και Ανάλυσης. Είναι συντονίστρια  και εκπαιδεύτρια του σεμιναρίου «Εκπαιδευτική Έρευνα και Χρήση του Στατιστικού Πακέτου SPSS», που προσφέρεται στους φοιτητές του Τμήματος  τα τελευταία εννέα χρόνια. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα στους τομείς της κοινωνιολογίας και της εκπαιδευτικής πολιτικής για περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια. Από το 2007 είναι πιστοποιημένη αξιολογήτρια για εκπαιδευτές ενηλίκων από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (EOPPEP).
Σπουδές:

Πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών (1986)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών (1998).

Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (βαθμίδα Α)

«Στατιστική ανάλυση δεδομένων κοινωνιολογικών/εκπαιδευτικών ερευνών»

Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Διδακτική Εμπειρία:
Κύριο Ερευνητικό Έργο:
Μεταπτυχιακό:

Εργαστήρια Μεθοδολογία ποσοτικής έρευνας – MAHEP

Προπτυχιακό
Διδασκαλία – Μαθήματα:

Εργαστήρια στα μαθήματα:

  • Κοινωνιολογία του Εκπαιδευτικού Θεσμού
  • Κοινωνιολογία
  • Κοινωνιολογία για κοινωνικούς λειτουργούς
  • Εφαρμοσμένη στατιστική στις κοινωνικές επιστήμες: ειδικά θέματα

Αδαμοπούλου, Α.,  Παναγόπουλος, Ε.,  Καμαριανός, Ι. (2021). Προς μια διερεύνηση αξιών και χαρακτηριστικών των Ελλήνων φοιτητών: Συμβολή στη συζήτηση για την ελληνική γενιά Ζ.  Αξίες, Πολιτισμικά Πρότυπα και Κοινωνικοί Προσανατολισμοί στη Σύγχρονη Ελλάδα (Τόμος WVS 2021). Αθήνα: Gutenberg

Stamelos, G.,  Adamopoulou, A.,  Frounta, M.,  Vassilopoulos, A.  (2021).The pedagogical relationship in Distance University courses through the eyes of teachers and students: a comparative approach. International Journal of Social Policy and Education, Vol. 3, No. 8; pp 12-21

Kamarianos, I., Adamopoulou, A., Lambropoulos, H., & Stamelos, G. (2020). TOWARDS AN UNDERSTANDING OF UNIVERSITY STUDENTS’ RESPONSE IN TIMES OF PANDEMIC CRISIS (COVID-19). European Journal Of Education Studies, 7(7). doi: 10.46827/ejes.v7i7.3149

Panagopoulos, E., Adamopoulou, A., Kalamatianou, A., & Kamarianos I. (2020). The trust of the future teachers In book: Citizenship at a Crossroads: Rights, Identity, and Education Publisher: Charles University and Children’s Identity and Citizenship European Association

Αδαμοπούλου, Α., Γούγα, Γ., Καμαριανός, Ι. (2016).  “Πανεπιστήμιο και Κοινωνία στην εποχή της κρίσης. Η κοινωνική διάσταση της καθημερινής ζωής στο αμφιθέατρο”. Στο Εκπαίδευση και Κοινωνία στην εποχή της Κρίσης. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης.  Ρόδος 20-22 Μαίου

Aδαμοπούλου, A., Kαμαριανός, I. (2016). “Eκπαιδεύοντας υπό κρίση. Oι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί και η εμπιστοσύνη τους το πανεπιστήμιο.” Eπιστημονική επετηρίδα Aρέθας, V. 9-34.  http://www.elemedu.upatras.gr.

Καμαριανός, Γ., Αδαμοπούλου, Α. (2011). «Οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί απέναντι στο Πανεπιστήμιο- Συγκριτική μελέτη» στο Τρίτο Νοτιο-Ευρωπαϊκό και Μεσογειακό Συνέδριο Κοινωνία Ενσωμάτωσης υπό κρίσης. Επιστ. Υπεύθυνος Ι. Α. Σπινθουράκη.

Αδαμοπούλου, Α., Γούγα, Γ., Καμαριανός, Ι. (2016).  “Πανεπιστήμιο και Κοινωνία στην εποχή της κρίσης. Η κοινωνική διάσταση της καθημερινής ζωής στο αμφιθέατρο”. Στο Εκπαίδευση και Κοινωνία στην εποχή της Κρίσης. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης.  Ρόδος 20-22 Μάϊου

Aδαμοπούλου A., Kαμαριανός I. (2016). “Eκπαιδεύοντας υπό κρίση. Oι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί και η εμπιστοσύνη τους το πανεπιστήμιο.” Eπιστημονική επετηρίδα Aρέθας, V. 9-34.  http://www.elemedu.upatras.gr.

Καμαριανός Γ., Αδαμοπούλου Α. (2011). «Οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί απέναντι στο Πανεπιστήμιο- Συγκριτική μελέτη» στο Τρίτο Νοτιο-Ευρωπαϊκό και Μεσογειακό Συνέδριο Κοινωνία Ενσωμάτωσης υπό κρίσης. Επιστ. Υπεύθυνος Ι. Α. Σπινθουράκη.

Καμαριανός Γ., Αδαμοπούλου Α. (2007). «Εκπαιδεύοντας Πολίτες. Η περίπτωση των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών» στο Νοτιο- Ευρωπαϊκό και Μεσογειακό Συνέδριο. Επιστ. Υπεύθυνος Π. Παπούλια – Τζελέπη.

2021-10-24T18:06:59+03:0025 Σεπτεμβρίου 2019|