Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Άννυ Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Επώνυμο: Ασημάκη-Δημακοπούλου Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης
Email: asimaki@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας: ΔΕΥΤΕΡΑ: 15:00 - 17:00 & ΤΡΙΤΗ: 13:00 - 14:00
Τηλέφωνο: 2610 997292 Google Scholar: https://scholar.google.gr/citations?user=G2jpJGsAAAAJ&hl=el
 1. Η Άννυ Ασημάκη γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (1990). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών (1995) και εκπόνησε την διδακτορική της διατριβή στο ίδιο Τμήμα (2002). Δίδαξε στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),(2002 – 2004). Σήμερα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Ελληνικής Εκπαίδευσης στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης του σχολείου και των εκπαιδευτικών πρακτικών, στην κοινωνιολογική διάσταση της θέσμισης, ανάπτυξης και εξέλιξης της εκπαίδευσης των γυναικών στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, στον κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποκλεισμό ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καθώς και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε περιοδικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών, για την συγκρότηση και μετάδοση της γνώσης κατά την νεωτερικότητα και την μετανεωτερικότητα, για την κοινωνιολογική προσέγγιση και ανάλυση των παιδαγωγικών πρακτικών των εκπαιδευτικών καθώς και για την επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξή τους. Είναι συγγραφέας των βιβλίων: α) Ασημάκη, Α., Κουστουράκης, Γ. & Βεργίδης, Δ. (επιμ.).(2019). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικές συμβολές. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.  β) Ασημάκη, Α., Καμαριανός, Ι.& Κουστουράκης, Γ., (2011). Για μια ποιητική του Εκπαιδευτικού τοπίου. Δέκα χρόνια μετά… χαριστήριο στον Ιωσήφ Σολομών (Τόμος ΙΙ). Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
 1. Η Άννυ Ασημάκη γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (1990). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών (1995) και εκπόνησε την διδακτορική της διατριβή στο ίδιο Τμήμα (2002).
  Δίδαξε στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),(2002 – 2004). Σήμερα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Ελληνικής Εκπαίδευσης στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
  Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης του σχολείου και των εκπαιδευτικών πρακτικών, στην κοινωνιολογική διάσταση της θέσμισης, ανάπτυξης και εξέλιξης της εκπαίδευσης των γυναικών στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, στον κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποκλεισμό ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καθώς και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
  Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε περιοδικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών, για την συγκρότηση και μετάδοση της γνώσης κατά την νεωτερικότητα και την μετανεωτερικότητα, για την κοινωνιολογική προσέγγιση και ανάλυση των παιδαγωγικών πρακτικών των εκπαιδευτικών καθώς και για την επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξή τους.
  Είναι συγγραφέας των βιβλίων: α) Ασημάκη, Α., Κουστουράκης, Γ. & Βεργίδης, Δ. (επιμ.).(2019). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικές συμβολές. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.  β) Ασημάκη, Α., Καμαριανός, Ι.& Κουστουράκης, Γ., (2011). Για μια ποιητική του Εκπαιδευτικού τοπίου. Δέκα χρόνια μετά… χαριστήριο στον Ιωσήφ Σολομών (Τόμος ΙΙ). Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
Σπουδές:
Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Κοινωνιολογία της Ελληνικής εκπαίδευσης

Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Διδακτική Εμπειρία:
Κύριο Ερευνητικό Έργο:
Μεταπτυχιακό:

ΜΑΘΗΜΑ:ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(Μάθημα Υποχρεωτικό)

Τίτλος μαθήματος: Επαγγελματική Ανάπτυξη των Eκπαιδευτικών – Δια βίου Εκπαίδευση

Τύπος μαθήματος (πρακτικού ή θεωρητικού προσανατολισμού): Θεωρητικού προσανατολισμού.

Έτος σπουδών: 1o  Έτος

Εξάμηνο: Β΄ Εξάμηνο

Προπτυχιακό

(Χειμερινό εξάμηνο)

ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Μάθημα υποχρεωτικό)

Τίτλος μαθήματος: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Τύπος μαθήματος (πρακτικού ή θεωρητικού προσανατολισμού): Θεωρητικού χαρακτήρα με πρακτικές ασκήσεις
Έτος σπουδών: 2ο Έτος
Εξάμηνο: 3ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
(Μάθημα επιλογής)

Όνομα διδάσκουσας: Ασημάκη Άννα
Τίτλος μαθήματος: Κοινωνιολογική Ανάλυση Εκπαιδευτικών Πρακτικών.
Τύπος μαθήματος: (πρακτικού ή θεωρητικού προσανατολισμού): Θεωρητικού χαρακτήρα με πρακτικές ασκήσεις.
Έτος σπουδών: 4ο Έτος
Εξάμηνο: 7ο Εξάμηνο

 

(Εαρινό εξάμηνο)

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
(Μάθημα επιλογής)

Όνομα διδάσκουσας: Ασημάκη Άννα
Τίτλος μαθήματος: Εκπαίδευση και Φύλο
Τύπος μαθήματος (πρακτικού ή θεωρητικού προσανατολισμού): Θεωρητικού χαρακτήρα με πρακτικές ασκήσεις.
Έτος σπουδών: 3ο Έτος
Εξάμηνο: 6ο Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
(Μάθημα επιλογής)

Όνομα διδάσκουσας: Ασημάκη Άννα
Τίτλος μαθήματος: Κοινωνικός και Εκπαιδευτικός Αποκλεισμός
Τύπος μαθήματος (πρακτικού ή θεωρητικού προσανατολισμού): Θεωρητικού χαρακτήρα με πρακτικές ασκήσεις.
Έτος σπουδών: 2ο Έτος.
Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο.

 

Διδασκαλία – Μαθήματα:

Α. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας – Επιστήμες της Εκπαίδευσης 

ΜΑΘΗΜΑ:ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(Μάθημα Υποχρεωτικό)

Τίτλος μαθήματος: Επαγγελματική Ανάπτυξη των Eκπαιδευτικών – Δια βίου Εκπαίδευση

Τύπος μαθήματος (πρακτικού ή θεωρητικού προσανατολισμού): Θεωρητικού προσανατολισμού.

Έτος σπουδών: 1o  Έτος

Εξάμηνο: Β΄ Εξάμηνο

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):

 • Οι στόχοι και τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος εστιάζονται στο να βοηθηθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές – τριες:
 • Να κατανοήσουν την έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών ως ένα σύνολο δραστηριοτήτων που βελτιώνουν την κοινωνική και επαγγελματική τους θέση, αλλά και το εκπαιδευτικό τους έργο.
 • Να αντιληφθούν ότι σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο και μεταμοντέρνο κόσμο, η εκπαίδευση, εμφανίζει τάσεις αυτονομίας και αυτοοργάνωσης, ο ρόλος του εκπαιδευτικού καθίσταται δυσκολότερος από εκείνον του απλού μεταδότη της γνώσης και καλείται να μετατοπίσει το κέντρο βάρους της διδακτικής του συμπεριφοράς από πρακτικές μετάδοσης γνώσης σε πρακτικές οργάνωσης περιβαλλόντων μάθησης.
 • Να προσεγγίσουν ιστορικο – κοινωνιολογικά την επαγγελματική κατάρτιση και εξέλιξη των εκπαιδευτικών και τον βαθμιαίο εμπλουτισμό του πολιτιστικού (συμβολικού), κοινωνικού και οικονομικού τους κεφαλαίου.
 • Να κατανοήσουν τον ιδιάζοντα ρόλο της μεταβλητής του φύλου, στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
 • Να έλθουν σε επαφή με ποικίλες θεωρητικές ή/και ερευνητικές επιστημονικές εργασίες που αναλύουν το φαινόμενο της συνεχούς επαγγελματικής κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης και να κατανοήσουν οτι όσο επαρκής και αν είναι η αρχική εκπαίδευση τους δεν αρκεί για να καλύψει τις νέες απαιτήσεις του επαγγέλματός τους, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Προαπαιτούμενες γνώσεις: Γνώσεις των κύριων θεωριών της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και των βασικών εννοιών της χρήσιμων, για την κατανόηση του κοινωνικού πεδίου μέσα στο οποίο εργάζονται.

Περιεχόμενο μαθήματος (Syllabus):

Οι ευρείες θεματικές ενότητες που προσεγγίζονται στο μάθημα είναι:

 • Η επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (ιστορική – κοινωνιολογική προσέγγιση) στο πεδίο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
 • Τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων εκπαιδευτικών: Κοινωνικό κεφάλαιο, πολιτισμικό κεφάλαιο, συμβολικό κεφάλαιο.
 • Η επίδραση της μεταβλητής του φύλου στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
 • Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζει στην άσκηση του έργου του στη μετανεωτερική εποχή.

 

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών – Προπτυχιακό

ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Μάθημα υποχρεωτικό)

Τίτλος μαθήματος: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Τύπος μαθήματος (πρακτικού ή θεωρητικού προσανατολισμού): Θεωρητικού χαρακτήρα με πρακτικές ασκήσεις
Έτος σπουδών: 2ο Έτος
Εξάμηνο: 3ο Εξάμηνο
Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
• Συστηματική παρουσίαση, και κατανόηση των σημαντικότερων αρχών, θέσεων, προτάσεων, εννοιών, ορισμών, αλλά και επιχειρημάτων των θεωρητικών προσεγγίσεων που έχουν αναπτυχθεί στο επιστημονικό πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης.
• Συστηματική ανάλυση, εμβάθυνση, σύγκριση, αλλά και κριτική των θεωρητικών προσεγγίσεων που έχουν αναπτυχθεί στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο.
• Επίσης η συμβολή της κατανόησης της σχέσης, εκπαίδευσης και κοινωνίας, αποτελεί σημαντικό στόχο του μαθήματος για σκοπούς επιστημονικούς, ερευνητικούς, αλλά και διδακτικούς.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:
Γνώση των βασικών Κοινωνιολογικών εννοιών.

Περιεχόμενο του μαθήματος(Syllabus):
Οι ευρείες θεματικές ενότητες που προσεγγίζονται στο μάθημα είναι:
• Ιστορική προσέγγιση και ανάλυση του επιστημονικού πεδίου της Κοινωνιολογίας και της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης.
• Μέθοδος, θεωρία και έρευνα στην Κοινωνιολογία και στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης.
• Διασαφήσεις θεμελιωδών εννοιών στην Κοινωνιολογία και στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης.
• Ο θεσμός της Εκπαίδευσης και οι λειτουργίες του στο πλαίσιο των μακροκοινωνιολογικών, ερμηνευτικών, αλλά και των συνδυαστικών θεωρητικών προσεγγίσεων της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης.

ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
(Μάθημα επιλογής)

Όνομα διδάσκουσας: Ασημάκη Άννα
Τίτλος μαθήματος: Κοινωνιολογική Ανάλυση Εκπαιδευτικών Πρακτικών.
Τύπος μαθήματος: (πρακτικού ή θεωρητικού προσανατολισμού): Θεωρητικού χαρακτήρα με πρακτικές ασκήσεις.
Έτος σπουδών: 4ο Έτος
Εξάμηνο: 7ο Εξάμηνο
Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος(επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
• Προσέγγιση και ανάλυση του κοινωνικού χαρακτήρα της επιλογής και της οργάνωσης της σχολικής γνώσης.
• Προσέγγιση του τρόπου διαμόρφωσης των παιδαγωγικών πρακτικών για τη διαχείριση της γνώσης στο πλαίσιο του σχολείου, από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.
• Διασύνδεση των θεωρητικών γνώσεων και των αρχών που διέπουν τις παιδαγωγικές πρακτικές και τη σχολική γνώση στα αναλυτικά προγράμματα και στα σχολικά εγχειρίδια.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:
• Βασικές κοινωνιολογικές έννοιες των θεωριών της πολιτισμικής αναπαραγωγής.
• Βασικές γνώσεις της κοινωνιολογικής θεωρίας του Emile Durkheim στις οποίες θεμελιώνει ο Basil Bernstein τη θεωρία του.

Περιεχόμενο του μαθήματος(Syllabus):
Οι ευρείες θεματικές ενότητες που προσεγγίζονται στο μάθημα είναι:
• Παρουσίαση και ανάλυση των θεωριών της πολιτισμικής αναπαραγωγής (Bourdieu, Altousser)
• Βασικό εννοιολογικό πλαίσιο και συνιστώσες της θεωρίας του B. Bernstein σχετικά με τις εκπαιδευτικές πρακτικές.
• Προσέγγιση και ανάλυση της διαδικασίας αναπλαισίωσης της σχολικής γνώσης (αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια) .
• Προτάσεις της «Νέας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης» για τις εκπαιδευτικές πρακτικές.

(Εαρινό εξάμηνο)

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
(Μάθημα επιλογής)

Όνομα διδάσκουσας: Ασημάκη Άννα
Τίτλος μαθήματος: Εκπαίδευση και Φύλο
Τύπος μαθήματος (πρακτικού ή θεωρητικού προσανατολισμού): Θεωρητικού χαρακτήρα με πρακτικές ασκήσεις.
Έτος σπουδών: 3ο Έτος
Εξάμηνο: 6ο Εξάμηνο
Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
• Κατανόηση και κοινωνιολογική ερμηνεία της λογικής των μηχανισμών που προσδιορίζουν την πορεία των γυναικών στην εκπαίδευση και τη θέση τους στην κοινωνία.
• Αποσαφήνιση της ιστορικής – κοινωνιολογικής διάστασης της θέσμισης, ανάπτυξης και εξέλιξης της εκπαίδευσης των γυναικών στην Ελλάδα (η ανάλυση πραγματοποιείται με την υποστήριξη ερευνητικών δεδομένων).
• Κριτική προσέγγιση και ανάλυση του σχετικού με το φύλο σύγχρονου προβληματισμού, έτσι ώστε να διαφανεί η συμβολή της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση των σχετικών στερεοτύπων μέσα στο χώρο και στο χρόνο.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:
• Βασικές κοινωνιολογικές έννοιες, χρήσιμες για την κατανόηση των ιστορικών δεδομένων της εκπαίδευσης των γυναικών.

Περιεχόμενο του μαθήματος(Syllabus):
Οι ευρείες θεματικές ενότητες που προσεγγίζονται στο μάθημα είναι:
• Εισαγωγικές έννοιες ( κοινωνικό φύλο, βιολογικό φύλο, έμφυλη ταυτότητα, έμφυλος ρόλος, σεξισμός, πατριαρχία).
• Οι Φεμινιστικές θεωρίες.
• Οι θεωρίες για τις διαφορές των δύο φύλων.
• Οι απαρχές της εκπαίδευσης των γυναικών στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια εκπαίδευση).
• Ο θεσμός της συνεκπαίδευσης

ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
(Μάθημα επιλογής)

Όνομα διδάσκουσας: Ασημάκη Άννα
Τίτλος μαθήματος: Κοινωνικός και Εκπαιδευτικός Αποκλεισμός
Τύπος μαθήματος (πρακτικού ή θεωρητικού προσανατολισμού): Θεωρητικού χαρακτήρα με πρακτικές ασκήσεις.
Έτος σπουδών: 2ο Έτος.
Εξάμηνο: 4ο Εξάμηνο.
Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος (επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα):
• Ανάλυση των διαστάσεων της έννοιας του «κοινωνικού αποκλεισμού», ώστε να αναδειχθεί η πολυπλοκότητα του φαινομένου και η δυσκολία διατύπωσης ενός κοινά αποδεκτού ορισμού.
• Ανάδειξη των παραγόντων του φαινομένου καθώς και της σχέσης του κοινωνικού και εκπαιδευτικού αποκλεισμού.
• Παρουσίαση και ανάλυση των χαρακτηριστικών των ευπαθών κοινωνικών κατηγοριών (Τσιγγάνοι, Πόντιοι κ.ά.), ειδικότερα της εκπαιδευτικής τους κατάστασης, καθώς και των συναφών εκπαιδευτικών και κοινωνικών δυσχερειών τους.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:
• Βασικές έννοιες της Κοινωνιολογίας
• Γνώσεις των κύριων θεωριών της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης.

Περιεχόμενο του μαθήματος(Syllabus):
Οι ευρείες θεματικές ενότητες που προσεγγίζονται στο μάθημα είναι:
• Εννοιολογική αποσαφήνιση και ορισμός του φαινομένου του «Κοινωνικού Αποκλεισμού», σε σχέση και αναφορά συγγενών εννοιών όπως: Φτώχεια, ρατσισμός, μειονότητα, περιθώριο.
• Ανάλυση των παραγόντων γένεσης του φαινομένου του «Κοινωνικού Αποκλεισμού».
• Παρουσίαση της μορφολογίας των κοινωνικά αποκλεισμένων κατηγοριών, καθώς και της εκπαιδευτικής τους κατάστασης.
• Παρουσίαση και ανάλυση της έννοιας της φτώχειας και της σχέσης της με τη μαθητική διαρροή.
• Προσέγγιση των πολιτικών αντιμετώπισης του Κοινωνικού Αποκλεισμού.

 

ΒΙΒΛΙΑ

 1.  Ασημάκη, Α., Κουστουράκης, Γ. & Βεργίδης, Δ. (επιμ.).(2019). Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικές συμβολές. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
 2. Ασημάκη, Α., Καμαριανός, Ι., & Κουστουράκης, Γ. (2011). Για μια ποιητική του εκπαιδευτικού τοπίου. Δέκα χρόνια μετά…χαριστήριο στον Ιωσήφ Σολομών  Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Τόμος ΙΙ.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Asimaki, A., Koustourakis,G., Varsami, M., & Lagiou, A. (2023). Women faculty members’ presentation and activation in the international academic field: A review of sociological scientific literature. European Journal of Social Sciences Studies, 8(3), 19-34. Doi: 10.46827/ejsss.v8i3.1381 [Λήψη]
 2. Asimaki, A., Lagiou, A., & Koustourakis, G. (2022). The impact of school space on primary education art teachers’ pedagogical practices: a Bernsteinian approach. British Journal of Sociology of Education1(20), 1-20. doi: 10.1080/01425692.2022.2126822
 3. Solomou, A., & Asimaki, A. (2022). Academics’ perceptions of the influence of the university environment on the practice of the academic profession: case study in a Greek university. Mediterranean Journal Of Education, 2(1), 142-157. doi: https://doi.org/10.26220/mje.3854 [Λήψη]
 4. Selechopoulou, V., Sakkoulis, D., & Asimaki, A. (2021). Investigating the Teaching Practice Framework in the Departments of Primary Education in Greece: A Sociological Approach. International Education Studies, 14(12), 140. doi: 10.5539/ies.v14n12p140 [Λήψη]
 5. Lagiou, A., Asimaki, A., Koustourakis, G., & Nikolaou, G. (2021). The Effect of School Space on Pedagogical Practices and Students’ Learning Outcomes: A Review of Scientific Sociological Literature. Open Journal For Sociological Studies, 5(1), 31-42. doi: 10.32591/coas.ojss.0501.04031l [Λήψη]
 6. Spiliopoulou, G., Koustourakis, G., Asimaki, A., & Lavidas, K. (2021). CULTURAL GOODS AND EDUCATIONAL EXPECTATIONS OF DAY HIGH SCHOOL STUDENTS / BIENES CULTURALES Y EXPECTATIVAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE ESCUELA SECUNDARIA DIURNA. European Journal Of Social Sciences Studies, 6(5). doi: 10.46827/ejsss.v6i5.1118 [Λήψη]
 7. Asimaki, A., Selechopoulou, V., & Koustourakis, G. (2021). THE WEB OF POWER RELATIONS AND THE SCHOOL REGULATIVE DISCOURSE DURING PROSPECTIVE TEACHERS’ TEACHING PRACTICES. European Journal Of Education Studies, 8(2). doi: 10.46827/ejes.v8i2.3567 [Λήψη
 8. Asimaki, A. (2020). Training actions for specialist subject teachers and their contribution to teachers’ professional development. R-Socedu: Research In Sociology of Education1(1), 95-110. [Λήψη]
 9. Asimaki, A., Berdeni, N., Koustourakis, G., & Lagiou, A. (2020). Investigation of the pedagogical practices literature teachers use for teaching modern Greek language in senior high school: A sociological approach. European Journal of Literature, Language and Linguistics Studies, 4(1), 92-110. [Λήψη]
 10. Koustourakis, G., Spiliopoulou, G., Asimaki, A., & Lavidas, K. (2020). Family cultural activities and educational expectations of Day High School students. International Journal of Sociology of Education, 9(1), 93-119. [Λήψη]
 11. Asimaki, A., Koustourakis G., & Nikolakakos N. (2020) A Foucauldian disciplinary theorisation of inmate education in the Second Chance Schools in Greek prisons: A case study. Studies in the Education of Adults, 52:1, 101-118. [Λήψη]
 12. Sakkoulis, D., Asimaki, A., & Koustourakis, G. (2019). Primary school teachers’ collaborative relationships within the framework of the school unit. Journal of Education and Human Development, 8(1), 116-127. [Λήψη]
 13. Koustourakis, G., Asimaki, A., & Giachali, T. (2019). The effect of primary school teachers’ experiences on the signification of their pedagogical work as a result of the consequences of the economic crisis in their everyday reality. American International Journal of Contemporary Research, 9(1), 30-38. [Λήψη]
 14. Spiliopoulou, G., Koustourakis, G., Lavidas, K., & Asimaki, A. (2019). A sociological approach to the school career of Day High School students in Greece. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, 6(2), 10- 29. [Λήψη]
 15. Asimaki, A., Koustourakis, G., Lagiou, A., & Berdeni, N. (2018). A Sociological Approach to the Rights of Children in Greek Primary Education. Multidisciplinary Journal of Educational Research, 8(3), 309-337. [Λήψη]
 16. Asimaki, A., Lagiou, A., Koustourakis, G., & Sakkoulis, D. (2018). Training adequacy and pedagogic practices of teachers in Reception Facilities for Refugee Education in Greece during the economic crisis: A case study. Journal of Studies in Education, 8(3), 79-97. [Λήψη]
 17. Koustourakis, G., Asimaki, A., & Spiliopoulou, G. (2018). Cultural activities and the family’s ‘institutionalised’ cultural capital: the case of native and immigrant primary school pupils. Pedagogy, Culture & Society, 26(3), 397-415. [Λήψη]
 18. Spiliopoulou, G., Koustourakis, G., Asimaki, A., & Kiprianos, P. (2018). Occupational expectations of Day General Lyceum students in Greece at a time of economic crisis.  European Journal of Social Sciences Studies, 3(2), 1-16. [Λήψη]
 19. Spiliopoulou, G., Koustourakis, G., & Asimaki, A. (2018). Factors influencing the formation of the educational choices of individuals of different social origin: a review of recent sociological scientific literature. Open Journal for Educational Research, 2(1), 19-30. [Λήψη]
 20. Spiliopoulou, G., Koustourakis, G., & Asimaki, A. (2018). The impact of gender differences on the formation of young people’s aspirations/expectations and choices for their educational and occupational future: A review of sociological scientific literature. European Journal of Education Studies, 4(9), 1-14. [Λήψη]
 21. Sakkoulis, D., Asimaki, A. & Vergidis, D. (2018). In-service Training as a Factor in the Formation of the Teacher’s Individual Theory of Education. International Education Studies, 11(3), p. 48 – 60. [Λήψη]
 22. Spiliopoulou, G., Koustourakis, G., & Asimaki, A. (2017). Educational aspirations and choices of people from differentiated national and cultural environments: a review of recent scientific literature. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, 4(2), 102-114. [Λήψη]
 23. Spiliopoulou, G., Koustourakis, G., & Asimaki, A. (2017). Family “capital” and young people’s educational-occupational choices in the context of a review of recent sociological literature. Open Journal for Sociological Studies, 1(1), 15-26. [Λήψη]
 24. Asimaki, A., & Koustourakis, G. & Vergidis D. (2017). Regulative discourses of primary schooling in Greece: memories of punishment. International Studies in Sociology of Education, 26 (1), 82-97. [Λήψη]
 25. Solomou, , Asimaki, A. Tsiolis, G. & Ravanis, K. (2016). The relationship dynamic between researches and subjects in the biographical interview: a case study in a Greek University. Culture Biography & Lifelong Learning 2(2), 45-54. [Λήψη]
 26.  Koustourakis, G., Asimaki, A., & Spiliopoulou, G. (2016). Cultural capital and educational expectations of native and immigrant parents of primary school students: Qualitative Study. International Journal of Sociology of Education, 5(3), 166-189. [Λήψη]
 27. Asimaki, A., Koustourakis G., Lagiou, A., & Tampourlou, V., (2016). Investigation of the rights of children in Primary education through the pedagogical practices of the teachers. World Journal of Educational Research, 3(2), 355-371. [Λήψη]
 28. Koustourakis, G., Asimaki, A., & Sianou – Kyrgiou. E., (2016). Citizenship School Knowledge and Teaching: Modern and Post-Modern Influences. Journal of Education and Human Development, 5 (1), 109-119. [Λήψη]
 29. Asimaki, A., Zenzefilis, V., & Koustourakis, G. (2016). The access and development of female Academics in the university field in Greece. University of Patras case study. Open Journal of Social Sciences,4(3), 150-162. [Λήψη]
 30. Koustourakis, G., Spiliopoulou, G., & Asimaki, A. (2016). The influence of a family’s cultural capital on the formation of the educational and occupational expectations of native and immigrant primary school students. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, 3(1), 8-27. [Λήψη]
 31. Koustourakis, G., Rompola, Ch., & Asimaki, A. (2015). Rough and Tumble Play and gender in kindergarten: Perceptions of kindergarten teachers. International Research in Education, 3(2), 93-109. [Λήψη]
 32. Asimaki, A., & Koustourakis, G. (2014). Habitus: An Attempt at a Thorough Analysis of a Controversial Concept in Pierre Bourdieu’s Theory of Practice. Social Sciences, 3(4), 121-131. [Λήψη]
 33. Asimaki A. & Vergidis D. (2013). Detecting the Gender Dimension of the Choice of the Teaching Profession Prior to the Economic Crisis and IMF (International Monetary Fund) Memorandum in Greece-A Case Study. International Education Studies, 6 (4), 140-153. [Λήψη]
 34. Koustourakis, G., & Assimaki, A. (2012). Studies in the Field of Computing from a Sociological Point of View. The Case of Greek Universities before the Onset of the Financial Crisis. The Journal of the World Universities Forum, 5(1), 1-14. [Λήψη]
 35. Assimaki, A., Koustourakis, G., & Papaspyropoulou, K. (2012). Female faculty members in the field of electrical and computer engineering: the case of Greek Universities. Problems of education in the 21st century, 39, 15 – 28. [Λήψη]

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Σακκούλης, Δ., Ασημάκη, Α. & Βεργίδης, Δ. (2017). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: ζητήματα ορισμού και τυπολογίας. Η ελληνική εμπειρία και οι διεθνείς  τάσεις. Εκπαιδευτικός Κύκλος, 5(1), 104-120. [Λήψη]
 2. Ασημάκη, Α., Σακκούλης, Δ., & Βεργίδης, Δ., (2016). Αναζητώντας παιδαγωγικές πρακτικές για τη σχολική επιτυχία «όλων» των μαθητών: μία κοινωνιολογική προσέγγιση. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 17(67), 53-80. [Λήψη]
 3. Ασημάκη, Α., Νικολακάκος, Ν., &  Βεργίδης, Δ. (2016). Οι έννοιες της εξουσίας και της πειθαρχίας στη θεωρία του Michel Foucault. Επιστημονική Επετηρίδα  «Αρέθας»  τ. V, 93-118. [Λήψη]
 4. Ασημάκη, Α., Μυλωνοπούλου, Ε., & Βεργίδης, Δ., (2016). Προβλήματα και επιμορφωτικές ανάγκες των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών: μία ποιοτική μελέτη. ΕΡΚΥΝΑ. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών – Επιστημονικών Θεμάτων, 11,142 – 156. [Λήψη]
 5. Ασημάκη, Α., Κυριαζοπούλου, Ε., & Βεργίδης, Δ., (2016). Η συμβολή των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στο συμβολικό κεφάλαιο των εκπαιδευομένων. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 5 (1), 76-89. [Λήψη]
 6. Ασημάκη, Α., Κουστουράκης, Γ., & Καμαριανός, Ι. (2011). Οι έννοιες της νεωτερικότητας και της μετανεωτερικότητας και η σχέση τους με τη γνώση. Το Βήμα των κοινωνικών Επιστημών, 60, 99 – 120. [Λήψη]
 7. Βεργίδης, Δ., & Ασημάκη –Δημακοπούλου, Α. (2008). Η συμβολή των διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κατά την περίοδο της πειραματικής λειτουργίας τους. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 154, 69-83. [Λήψη]
 8. Βεργίδης, Δ., Ασημάκη, Α., & Τζιντζίδης, Α. (2007). Η εκπαίδευση των κρατουμένων. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στη φυλακή Κορυδαλλού. Επιστημονική Επετηρίδα Αρέθας, IV, 61-92. [Λήψη]
 9. Ασημάκη, Α. (2007). Ελένη Πιτταδάκη – Πολυτίμη Κουσκούρη: Η διαδρομή και η παρουσία δυο πρωτοπόρων διδασκαλισσών κατά τις πρώτες δεκαετίες του ανεξάρτητου κράτους (1834 – 1855). Σύγχρονα Θέματα, 97, 51-59 [Λήψη]
 10. Ασημάκη, Α. (2007). Η συνεισφορά των προγραμμάτων εξομοίωσης στο κοινωνικό και συμβολικό κεφάλαιο των δασκάλων.  Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 43, 47-67. [Λήψη]
 11. Ασημάκη, Α. (2006). Οι απαρχές της εκπαίδευσης των γυναικών στην Ελλάδα – Η περίπτωση του Προτύπου σχολείου κορασίων Ναυπλίου (1834 – 1850). Tο Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 46, 171-203. [Λήψη]
 12. Ασημάκη, Α. (2005). Οι απόψεις των δασκάλων για τη συμβολή της επιμόρφωσης στο εκπαιδευτικό τους έργο. Παιδαγωγικός Λόγος, 1, 75-90. [Λήψη]
 13. Σολομών, Ι., Ασημάκη – Δημακοπούλου, Α. &  Βλάχος, Φ.  (1996). Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και οι προσεγγίσεις της έννοιας του Έθνους. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 90 – 91, 43 – 54. [Λήψη]
 14. Μυλωνάς, Θ., Ανυφαντής,  Γ.,  Ασημάκη – Δημακοπούλου, Α., Κούγια,  Β.,  Νικολακοπούλου,  Κ.,  Πασσάς, Β.,  Παυλοχρήστου,  Β., Σαλάχα, Ι.,  Σαραντοπούλου,  Ε., &  Φωτίου, Π. (1995). Φαινομενολογία της σχολικής βίας. Η βία στη συνείδηση των καθηγητών και των μαθητών. Σύγχρονη Εκπαίδευση,  81, 27 – 31. [Λήψη]

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 1. Σπηλιοπούλου,  Γ., Κουστουράκης, Γ & Ασημάκη Α. (2021). Γονικές στρατηγικές μαθητών ημερήσιων Λυκείων για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων των παιδιών τους. Στο Θ. Θάνος, Ε. & Χ. Ζάγκος (Επιμ.), Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Θεωρία και έρευνα (σελ. 397-415). Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. [Λήψη]
 2. Σελεχοπούλου,  Β., Ασημάκη Α. & Κουστουράκης, Γ. (2020). Διερεύνηση της συγκρότησης της επαγγελματικής γνώσης των μελλοντικών δασκάλων μέσα από την υλοποίηση των πρακτικών τους ασκήσεων: Μια ποιοτική προσέγγιση. Στο Γ. Λέλα, Ε. Καλεράντε, Θ. Ελευθεράκης, Γ. Κουστουράκης, Π. Γιαβρίμης & Σ. Νικολάου (Επιμ.), Ποιοτικές μέθοδοι στην Εκπαίδευση: θεωρητικοί προβληματισμοί και πρακτικές εφαρμογές (σελ. 240-261). Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. [Λήψη]
 3. Ασημάκη, Α. (2017). Μία ιστορική – κοινωνιολογική προσέγγιση της Εκπαίδευσης των γυναικών κατά την Οθωνκή περίοδο στην Πελοπόννησο: Η περίπτωση του «σχολείου των κορασίων Τριπόλεως» (1836 – 1846). Στο Δ. Φωτεινός, Π. Σιμενή & Ν. Παπαδάκης (Επιμ.), Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση: Ιστορικο – Συγκριτικές Προσεγγίσεις (σελ. 27 – 46). Αθήνα: Gutenberg. [Λήψη]
 4. Κουστουράκης, Γ., Σπηλιοπούλου, Γ., & Ασημάκη, Α. (2015). Εκπαιδευτικές στρατηγικές μεταναστών γονέων μαθητών δημοτικών σχολείων εργατικών συνοικιών της Πάτρας. Στο Θ. B. Θάνος (Επιμ.), Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ερευνών Απάνθισμα (σελ. 448-455). Αθήνα: Gutenberg. [Λήψη]
 5. Κουστουράκης, Γ., & Ασημάκη, Α. (2012). Η πρόσβαση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών: Κοινωνιολογική προσέγγιση. Στο Γ. Κόκκινος, Χ. Μπαμπούνης και Α. Χουρδάκης (Επιμ.), Τιμητικός τόμος για τον Γ. Λεωντσίνη  (Τόμος A΄, σελ. 609 – 626). Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. [Λήψη]
 6. Μυλωνάς, Θ., & Ασημάκη, Α. (2011). Άτυπες μορφές παραγωγής διδασκαλισσών κατά την Οθωνική περίοδο στην Ελλάδα (1833 – 1864). Στο Σ. Μπουζάκης (Επιμ.), Νεοελληνική Εκπαίδευση 1821-2010. (Τόμος Β΄, σελ. 767 – 785). Αθήνα: Gutenberg. [Λήψη]

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 1. Λάγιου, Α., Ασημάκη, Α., & Κουστουράκης, Γ. (2022). Εμπόδια ενσωμάτωσης των ΤΠΕ κατά τη διδακτική διαδικασία: Μια ανασκόπηση της σύγχρονης επιστημονικής βιβλιογραφίας. In 7ο Διεθνές Συνεδρίο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (pp. 690-697). Λάρισα: ΕΕΠΕΚ. [Λήψη]
 2. Σακκούλης, Δ., Ασημάκη, Α., & Κουστουράκης, Γ. (2019). Επιμήκυνση και εγκατάλειψη των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: μια εναλλακτική κοινωνιολογική προσέγγιση. Στο Οι Κοινωνικές Επιστήμες σήμερα. Διλήμματα και προοπτικές πέρα από την κρίση. (σελ. 1216-1226). Μυτιλήνη: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου. [Λήψη]
 3. Λάγιου, Α., Ασημάκη, Ά., & Κουστουράκης, Γ. (2019). Κοινωνιολογική προσέγγιση των παιδαγωγικών πρακτικών που υλοποιούνται για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στις ΔΥΕΠ: Μια μελέτη περίπτωσης. Στο Οι Κοινωνικές Επιστήμες σήμερα. Διλήμματα και προοπτικές πέρα από την κρίση. (σελ. 1204-1215). Μυτιλήνη: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου. [Λήψη]
 4. Σελεχοπούλου, Ε., Ασημάκη, Α., & Κουστουράκης, Γ. (2018). Ανίχνευση της δράσης και των δυσκολιών εντός του σχολικού πεδίου των φοιτητών – μελλοντικών δασκάλων κατά τη διάρκεια των Πρακτικών τους Ασκήσεων. Στο Λ. Συμεού, Θ. Θάνος & Μ. Βρυωνίδης (Επιμ.), “Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση”. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης (σελ. 545-559). Λευκωσία: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. [Λήψη]
 5. Σακούλης, Δ., Ασημάκη, Α., & Κουστουράκης, Γ. (2018). Η εγκατάλειψη των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: μια συνθετική προσέγγιση των αιτιολογικών παραγόντων. Στο Λ. Συμεού, Θ. Θάνος & Μ. Βρυωνίδης (Επιμ.), “Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση”. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης (σελ. 256-271). Λευκωσία: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. [Λήψη]
 6. Κουστουράκης, Γ., Ασημάκη, Α., & Σπηλιοπούλου, Γ. (2018). Συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην ελληνική κοινωνία: διερεύνηση των απόψεων μαθητών ιδιωτικών σχολείων της περιοχής των Πατρών. Στο Χ. Βιτσιλάκη & Δ. Γουβιάς (Επιμ.), Ανιχνεύοντας την Κρίση. Επιλεγμένα κείμενα από τις εισηγήσεις του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης (σελ. 287-305). Αθήνα: Gutenberg. [Λήψη]
 7. Σακκούλης, Δ., Ασημάκη, Α., & Βεργίδης, Δ. (2017). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της πρώτης σχολικής ηλικίας και η συμβολή της στη διαμόρφωση της ατομικής θεωρίας αγωγής. Στο Δημητρίου, Α.,Σακονίδης, Χ., Μαλκοπούλου, Ε., Μπουτζιλούδη, Χ., & Τεμπρίδου, Α.Ε. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδίου Ο.Μ.Ε.Ρ. «Εκπαιδεύοντας πολίτες για ένα αειφόρο μέλλον». τ. Α΄, (σελ. 304 – 311). Αλεξανδρούπολη [Λήψη]
 8. Κoufou, A., Theologi, P., Asimaki, A., Kontogianni, C., Bousia, J., Roussaki, M., & Papasimakopoulou, E. (2015). Using comics and concept maps in order to reveal the conceptual representations of students on the role of genders. A case study. InEDULERN15 Proceedings. 7th International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona, Spain, 6-8 July 2015 (pp. 5408-5412). Barcelona: EDULERN [Λήψη]
 9. Σολωμού, Α. & Ασημάκη, Α. (2015). Οι αντιλήψεις των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πατρών για τη θέση και τη στάση του ερευνητή στο πεδίο της βιογραφικής προσέγγισης. Στο Θ.Β. Θάνος, Α. Μπούνα & Ε. Τόλιος (Επιμ.), Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 16-17 Οκτωβρίου 2014 (σελ. 642). Ιωάννινα: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Λήψη]
 10. Κουστουράκης, Γ., Σπηλιοπούλου, Γ., & Ασημάκη, Α. (2015). Εκπαιδευτικές στρατηγικές μεταναστών γονέων μαθητών δημοτικών σχολείων. Στο Θ.Β. Θάνος, Α. Μπούνα & Ε. Τόλιος (Επιμ.), Η Έρευνα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Παρόν και Προοπτικές. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 16-17 Οκτωβρίου 2014 (σελ. 349). Ιωάννινα: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Λήψη]
 11. Ασημάκη, Α., Παναγοπούλου, Α., & Κουστουράκης, Γ. (2014). Μια ιστορική-κοινωνιολογική προσέγγιση της ιδιωτικής εκπαίδευσης θηλέων στην Πάτρα κατά την περίοδο 1875-1899 μέσα από τον τοπικό τύπο. Στο 7ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης με διεθνή συμμετοχή “Ποια γνώση έχει την πιο μεγάλη αξία; Ιστορικές – συγκριτικές προσεγγίσεις”. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών 28-29 Ιουνίου 2014. Πάτρα: Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών. [Λήψη]
 12. Koustourakis, G., Spiliopoulou, G., & Asimaki, A. (2013). Family in the scientific literature of British Journal of Sociology of Education: Tendencies and perspectives for the field of Sociology of Education during the first decade of the 21st century. In P. Kiprianos & J.-P. Pourtois (Ed.), Actes du XVème Congrès de l’AIFREF 22-26 Mai 2013 – Université de Patras, Grèce “Famille, école, sociétés Politiques et pratiques pour l’enfant ” (pp. 183-195). Mons Belgium: Ed. Education et Famille, Université de Mons. [Λήψη]
 13. Koustourakis, G., & Asimaki, A., (2013). Family capital and schooling. A study to Albanian immigrants in Greece. In P. Kiprianos & J.-P. Pourtois (Ed.), Actes du XVème Congrès de l’AIFREF 22-26 Mai 2013 – Université de Patras, Grèce “Famille, école, sociétés Politiques et pratiques pour l’enfant ” (pp. 195-206). Mons Belgium: Ed. Education et Famille, Université de Mons. [Λήψη]
 14. Βεργίδης, Δ. Καμαριανός,  Ι. & Ασημάκη,  Α. (2012).  “Αξιολόγηση και Ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών”. Στο Α. Τριλιανός, Γ. Κουτρομάνος & Ν. Αλεξόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά του  Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή. «Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση». Αθήνα, 11 – 13 Μαϊου 2012 (Τομ. Β΄, σελ. 698 – 712). Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. [Λήψη]
 15. Κουστουράκης, Γ., & Ασημάκη, Α. (2011). Νεωτερικές και μετανεωτερικές ανιχνεύσεις στη σχολική γνώση του σύγχρονου δημοτικού σχολείου: Η περίπτωση του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Στο 3rd South European and Mediterranean Citizenship Education Conference. Inclusive Society. University of Patras 6, 7, 8, May 2011. Patras: Pedagogical Reshearch Laboratory, Multiculturalism Unit. Department of Elementary Education University of Patras [Λήψη]
 16. Κουστουράκης, Γ., & Ασημάκη, Α., (2010). Παιδαγωγικές ταυτότητες και curriculum: Μια κοινωνιολογική προσέγγιση του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο. Στο Δεύτερο Νοτιο – Ευρωπαϊκό και Μεσογειακό Συνέδριο. Πολιτειότητα, Ταυτότητα και Πολιτισμός: Η πρόκληση της Εκπαίδευσης. Πανεπιστήμιο Πατρών (τ. 1, σελ. 280 – 299). Πάτρα: Διετής έκδοση της Μονάδας Πολυπολιτισμικότητας/ Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας. [Λήψη]
 17. Κουστουράκης, Γ., & Ασημάκη, Α. (2009). Όψεις της νεωτερικότητας και της μετανεωτερικότητας στο περιεχόμενο των curricula της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1982 – 2003). Στο Κ. Μαλαφάντης, Μ. Σακελλαρίου & Θ. Μπάκας (Επιμ.) ΙΓ΄Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. Αναλυτικά Προγράμματα και Σχολικά Εγχειρίδια: Ελληνική Πραγματικότητα και Διεθνής Εμπειρία. Ιωάννινα, 20, 21 και 22 Νοεμβρίου 2009. Συνεδριακό κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τόμος Α΄, σελ. 194 – 202). Ιωάννινα: Εκδόσεις Διάδραση. [Λήψη]
 18. Ασημάκη,  Α., Κατσιγιάννη, Μ., & Κουστουράκης, Γ. (2008). Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της εξέλιξης της θέσης των γυναικών στην ακαδημαϊκή (Πανεπιστημιακή) ιεραρχία. Μελέτη περίπτωσης: το Πανεπιστήμιο Πατρών 1964 – 2007. Στο 5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο. Ιστορία Εκπαίδευσης: Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, 3 – 5 Οκτωβρίου 2008. [Λήψη]
 19. Ασημάκη – Δημακοπούλου, A., & Θ. Μυλωνάς.  (2000). Σχολεία κορασίων της Πελοποννήσου κατά την Οθωνική περίοδο. Στο Α. Παπάς, Α. Τσιπλητάρης, Ν. Πετρουλάκης, Κ. Χάρης, Σ. Νικόδημος, Ν. Ζούκης (Επιμ.), Πρακτικά  Β΄ Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή και θέμα: Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική έρευνα (Τόμος Β΄, σελ. 216 – 229). Αθήνα: Ατραπός. [Λήψη]
 20. Μυλωνάς, Θ., & Ασημάκη – Δημακοπούλου, Α. (1997). Επιστημολογική διαπλοκή κοινωνιολογίας και ιστορίας της εκπαίδευσης με αφετηρία τη μελέτη μιας περίπτωσης: το πρώτο αλληλοδιδακτικό δημοτικό σχολείο κορασίων Πατρών 1835-1847. Στο Μ. Ι. Βάμβουκας, Α. Γ. Χουρδάκης (Επιμ.). Πρακτικά Ζ΄ Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα:  Παιδαγωγική Επιστήμη στην  Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τάσεις και Προοπτικές.(σελ. 156- 171). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. [Λήψη]
 21. Μυλωνάς, Θ., & Ανυφαντής,  Γ.,  Ασημάκη Δημακοπούλου, Α., Κούγια, Β., Νικολακοπούλου, Κ.,  Πασσάς, Β.,  Σαλάχα, Ι., Σαραντοπούλου,  Ε., Φωτίου, Π. (1997). Επιστημολογικοί προβληματισμοί  γύρω από την αυτοβιογραφία ως τεχνική κοινωνιολογικής προσέγγισης των φαινομένων της Ελληνικής εκπαίδευσης. Στο Μ. Ι. Βάμβουκας, Α. Γ. Χουρδάκης (Επιμ.), Πρακτικά  Ζ΄ Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: Παιδαγωγική Επιστήμη στην  Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τάσεις και Προοπτικές. (σελ. 172 – 187). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. [Λήψη]
 22. Ασημάκη – Δημακοπούλου, Α. (1997). Το πρώτο Αλληλοδιδακτικό Σχολείο      κορασίων Πάτρας κατά την Οθωνική περίοδο (1835-1847). Στο Θ. Μυλωνάς (Επιμ.),  Πρακτικά Α΄Πανελληνίου Συνεδρίου της Κοινωνιολογίας της Ελληνικής Εκπαίδευσης με θέμα: Απολογισμός, νέες έρευνες, προοπτικές.  (σελ. 146 – 149). Πάτρα: Αχαϊκές εκδόσεις. [Λήψη]
2021-10-24T18:11:16+03:00