Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Ευγενία Βαθμίδα: Καθηγήτρια
Επώνυμο: Κολέζα Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Email: ekoleza@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας:
Τηλέφωνο: 2610 969738 Google Scholar:
Eugenia Koleza is Professor of Mathematics Education at the Department of Educational Sciences and Social Work, University of Patras, Greece, since 2009. She has graduated from the Department of Mathematics, University of Athens and has acquired her PhD from the IREM of the University Louis Pasteur Strasbourg, France. She is the author of 9 textbooks. She has published in peer reviewed journals and conference proceedings. She is director of the “Laboratory of Mathematical and Physical Sciences” in the Department of Primary Education. The Laboratory acts as a link between University and in service teachers, involving them in research projects and research seminars and through the creation of communities of practice. The aim of these communities of practice is the professional development of pre- and in service teachers. She is a member of the coordinative committee of the postgraduate program “STEM Education and Educational Robotics Systems”. Her main Research Interest is Learning Mathematics by Design: Curriculum and Assessment, and the Investigation of Psychological and Sociocultural parameters in mathematical teaching and learning.
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Η Ευγενία Κολέζα είναι καθηγήτρια Διδακτικής των Μαθηματικών. Πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Louis Pasteur του Strasbourg- France, όπου και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή. Έχει συγγράψει ένα μεγάλο αριθμό άρθρων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και βιβλία σχετικά με τα Μαθηματικά και τη Διδακτική των Μαθηματικών. Ενδεικτικά: Ψηφίδες Σκέψης στα Στοιχειώδη Μαθηματικά (2020), Θεωρία και Πράξη στη Διδασκαλία των Μαθηματικών (2009,2017), Μαθηματικά και Σχολικά Μαθηματικά (2006), Γνωσιολογική και Διδακτική Προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθηματικών Εννοιών (2000), Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών (1993). Τα βασικά ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τις ψυχολογικές και κοινωνικοπολιτισμικές παραμέτρους της διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών. Ερευνά επίσης ζητήματα που άπτονται της διεπιστημονικής προσέγγισης της διδασκαλίας των Μαθηματικών (STEM στην Εκπαίδευση).

Σπουδές:
1981  Πτυχίο Μαθηματικού Τμήματος, Πανεπιστημίου Αθηνών
1983  DEA Διδακτικής Μαθηματικών, IREM Παν/μιο Στρασβούργου    
1987 Διδακτορικό στη Διδακτική των Μαθηματικών, IREM Παν/μιο Στρασβούργου (Διατριβή: «Γνωστικές Μετατοπίσεις σχετικά με τα Προβλήματα Αναλογιών»)
Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:

Καθηγήτρια Διδακτικής των Μαθηματικών

Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 • Ψυχολογικές και κοινωνικοπολιτισμικές παράμετροι της διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών.
 • Διεπιστημονική προσέγγιση της διδασκαλίας των Μαθηματικών (STEM στην Εκπαίδευση).
Διδακτική Εμπειρία:
 • 1987-1990 Καθηγήτρια Μαθηματικών, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • 1990-1994 Λέκτορας, ΠΤΔΕ Παν/μιο Ιωαννίνων
 • 1994   Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ Παν/μιο Ιωαννίνων
 • 1997  Εκλογή σε Μόνιμη Θέση Επίκουρης Καθηγήτριας, ΠΤΔΕ Παν/μιο Ιωαννίνων
 • 2001-07    Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ Παν/μιο Ιωαννίνων
 • 2007      Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ Παν/μιο Ιωαννίνων
 • 2008      Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μιο Πατρών
Κύριο Ερευνητικό Έργο:
 • Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Μαθηματικών.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη μαθηματικών δραστηριοτήτων και  Προγραμμάτων Σπουδών των Μαθηματικών.
 • Χρήση εργαλείων στη διδασκαλία των Μαθηματικών.
Μεταπτυχιακό:

2020-21, 2021-22. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΠΤΔΕ Αθήνας, «Διδακτική των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ».

 • Β εξάμηνο-Τίτλος μαθήματος: Διδασκαλία των Μαθηματικών με χρήση χειραπτικού υλικού

 

2021-22. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΠΤΔΕ Αθήνας, «Εκπαίδευση STEM και συστήματα εκπαίδευσης ρομποτικών διατάξεων».

 • Α Εξάμηνο-Τίτλος μαθήματος: Εισαγωγή στην Εκπαίδευση STEM
 • Β εξάμηνο –Τίτλος μαθήματος Συστήματα απλών μηχανών
Προπτυχιακό
 • Διδακτική Μαθηματικών
 • Σχεδιασμός στη Διδασκαλία των Μαθηματικών
 • Μαθηματικά: Αριθμητική και Άλγεβρα
 • Επίλυση Προβλήματος στα Μαθηματικά
 • Τα Μαθηματικά στη Ζωή και την Τέχνη

 

Διδασκαλία – Μαθήματα:
 • Εισαγωγή στα Μαθηματικά
 • Διδακτική των Μαθηματικών

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 

ΔΙΕΘΝΗ

 

 1. Kolezα, Ε & M. A. Egret, Μ.Α.(1986). LOGO en Sixieme: Compte-Rendu d’un Experience, L’ Ouvert, No 44, pp.1-5.
 2. Koleza, E. (1993). Aspects Semantiques des traitements lineaires, Annales de Didactique et des Sciences Cognitives 5, pp.125-148.
 3. Tatsis, K. and Koleza, E. (2006). The Effect of Students’ Roles on the Establishment of Shared Knowledge during Collaborative Problem Solving: A Case Study from the field of Mathematics. Social Psychology of Education, 9 (4), 443-460.

 

 1. Koleza, E. and Iatridou, M. (2006). The Raising Self-Esteem of Pre-service School Teachers during Problem Solving. International Journal of Learning, 13 (1), 69-78.
 2. Koleza, E. and Kabani, E. (2006). The Use of Reasoning in the Resolution of Geometric Problems. Nordic Studies in Mathematics Education (NOMAD), 11 (3), 31-55.
 3. Tatsis K. and E. Koleza,E. (2008). Social and Socio-mathematical Norms in Collaborative Problem Solving. European Journal of Teacher Education, 31(1), 89-100.
 4. Koleza E and Pappas J.(2008). The Effect of Motion Analysis Activities in a Video Based Laboratory in Students’ Understanding of Position, Velocity and Frames of Reference. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 39 (6), 701-723.
 5. Skordoulis C., Vitsas T, Dafermos V., and Koleza E. (2009). The system of coordinates as an obstacle in understanding the concept of dimension. International Journal of Science and Mathematics Education, 7 (2), 253-272.
 6. Koleza, E. and Nika S. (2012). Questions in the Greek mathematics classroom: issues of equity and democracy. International Journal for Mathematics in Education, 4, 343- 348.
 7. Nika, S. and Koleza, E. (2012). Pupils talk about Equity in Mathematics class regarding the issue of equity. International Journal for Mathematics in Education, 4, 281- 285.
 8. Koleza E., Kontogianni A. (2012). Are Elementary Teachers Ready To Prepare Students For Their Role As Critical Citizens? International Journal for Mathematics in Education, 4, 337- 342.
 9. Nika, D. S., and Koleza, G. E. (2013). Students’ beliefs about the process of questioning in the mathematics class. American Journal of Mathematics and Sciences, 2 (1), 355-363.
 10. Panagiotakopoulos, Chris T., Sarris, M. and Koleza, E. (2013). Playing with numbers: development issues and evaluation results of a computer game for primary school students. Emerging Trends in Computing, Informatics, Systems Sciences, and Engineering, 263-275, Springer New York.(3 citations)
 11. Koleza, E. (2014). Students’ conceptions about the formula for a rectangle’s   area and some similarities to its historical context. Nordic Studies in Mathematics Education,19(2), 101-122.
 12. Vretaros, J., Ximeris, G., Koleza, E. (2014). NLP for Serious Games. In Encyclopedia of Information Science and Technology, Third Edition, 501-509,     Information Resources Management Association, USA
 13. Koleza, E. And Koleli, M. (2014). Investigating prospective elementary teachers’ number sense, through mental computations strategies. MENON: Journal Of Educational Research. 1st Thematic Issue, 126-143.
 14. Koleza,E. and Kontogianni, A. (2015) Statistics in primary education in Greece: How ready are primary teachers? In Dani Ben-Zvi and Katie Makar (Eds) The Teaching and Learning of Statistics: International Perspectives. Springer 283-293
 15. Kalliopi Siopi, Eugenia Koleza. (2021) Artifact Based Geometric Constructions. Journal of Higher Education Theory and Practice. Vol. 21 No. 11

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

 1. Κολέζα, Ε. (1989). Η Θέση των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση από την Αρχαιότητα μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, Ευκλείδης Γ’, Τόμος 6, Τεύχος 22, σ. 4-18.
 2. Κολέζα, Ε. & Σουρλάς, Κ.(1990). Ασκήσεις και Προβλήματα: Μια Λειτουργική Ταξινόμηση , Ευκλείδης Γ’, Τόμος 7, Τεύχος 27, σ. 30-90.
 3. Κολέζα, Ε. και Ντζιαχρήστος, Β.(1990) Η Διδασκαλία της Γεωμετρίας στα Σχολεία: Επίπεδα Van Hiele, Μαθηματική Επιθεώρηση 37, σελ. 11-23.
 4. Κολεζα, Ε. (1991). Παιδαγωγικές Μέθοδοι. Παλιά και Νέα Παιδαγωγική, Σύγχρονη Εκπαίδευση 61, σ. 65-71.
 5. Κολέζα, Ε. (1992). Διαίρεση: Μια υπόθεση που… μοιράζει: Έρευνα για τον Εντοπισμό Βασικών Δυσκολιών κατά την Εφαρμογή του Αλγορίθμου και την Επίλυση των Προβλημάτων Διαίρεσης, Επιστημονική Επετηρίδα ΠΤΔΕ Παν. Ιωαννίνων, σ. 216-269, Ιωάννινα
 6. Κολέζα,Ε. (1993). Σκέψεις γύρω από το ρόλο της Αναπαράστασης στη Διδασκαλία των Μαθηματικών, Μαθηματική Επιθεώρηση 41, σελ. 33-69.
 7. Κολέζα, Ε. (1996). Ο ρόλος της Επιστήμης στην Επίλυση Μαθηματικών Προβλημάτων, Επιστημονική Επετηρίδα ΠΤΔΕ Παν. Ιωαννίνων, σελ.53-67, Ιωάννινα
 8. Βίτσας, Θ., Κολέζα,Ε. και Σκορδούλης,Κ. (1996). Διάσταση: Η δυναμική εξέλιξη μιας έννοιας προϋπόθεση μιας Διδακτικής Πρότασης, Μαθηματική Επιθεώρηση 46, σελ.75-91.
 9. Κολέζα, Ε.(1996). Γενικές Αρχές Σχεδιασμού ενός Αναλυτικού Προγράμματος για τα Μαθηματικά, Ευκλείδης Γ΄, Τόμος 13, Τεύχος 45, σελ.1-16.
 10. Σκορδούλης, Κ. και Κολέζα, Ε. (1997) Μεταμοντέρνος Σχετικισμός και Επιστημονική Ορθολογικότητα, Θέσεις 60, σελ. 95-107
 11. Κολέζα, Ε. (1998). Νihil est intellectu quod non fuit prius in senso, Επιστημονική Επετηρίδα του ΠΤΔΕ Παν/μίου Ιωαννίνων, σελ. 149-161, Ιωάννινα.
 12. Σκορδούλης, Κ. και Κολέζα,Ε. (2000). Μαθηματικές Έννοιες και Πείραμα: Η Πορεία του Γαλιλαίου, Μαθηματική Επιθεώρηση, Τεύχος 53, σελ. 49-61.
 13. Κολέζα, Ε. (2000). Εισαγωγή στο Βιβλίο: «Ρεαλιστικά Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σελ. iv-xx, Leader
 14. Δαφέρμος, Β., Κολέζα, Ε. και Ντζιαχρήστος, Β. (2003). Η Απόδοση των Υποψηφίων Δασκάλων στη Διδακτική και στα Μαθηματικά: Τα Αποτελέσματα Πανελλήνιου Διαγωνισμού ΑΣΕΠ το έτος 2000. Θέματα στην Εκπαίδευση, 4 (1), 3-24.
 15. Καμπάνη, Ε. και Κολέζα, Ε. (2005). Νοερές Εικόνες των Μαθητών κατά τη Λύση Γεωμετρικών Προβλημάτων. Θέματα στην Εκπαίδευση, 6(1), 3-22.
 16. Κολέζα, Ε.(2005).Οριοθέτηση του Προβληματισμού για την Αξιολόγηση: Το Τί, το Πώς και το Γιατί της Αξιολόγησης. Κριτική – Επιστήμη & Εκπαίδευση, 1, 17-33.
 17. Τάτσης, Κ. και Κολέζα, Ε. (2006). Η Επίδραση Κοινωνικών Παραγόντων στη Λεκτική Επικοινωνία κατά τη Συνεργατική Επίλυση Μαθηματικών Προβλημάτων. Θέματα στην Εκπαίδευση, 7(1), 83-95.
 18. Κολέζα, Ε. (2006).Σχολικά Εγχειρίδια των Μαθηματικών: Ένα Θεωρητικό Πλαίσιο Αξιολόγησης. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Γ’, 65, 3-27.
 19. Κολέζα, Ε. (2007). Σχολικά Εγχειρίδια των Μαθηματικών: Γνωσιακή και Κοινωνιολογική Ανάλυση. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Γ’, 66, 3- 24.

 

 1. Μπαρκάτσας, Α., Κολέζα, Ε., Ρίζος, Ι. και Σκορδούλης. Κ. (2007). Εξ Αποστάσεως Αξιολόγηση στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες με βάση την Ταξινομία SOLO, στο Τα Μαθηματικά στην εποχή των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, Εκδόσεις Κωστόγιαννος.
 2. Κολέζα, Ε. (2008). Η ιστορική σχέση Μαθηματικών και Φυσικής, στο Ζητήματα Θεωρίας των Επιστημών της Φύσης, εκδόσεις ΤΟΠΟΣ.
 3. Πατσιομίτου, Σ και Κολέζα, Ε. (2008). Από τα σχήματα (schemes) στα κοινωνικά σχήματα (social schemes) σε μια διαδικασία εργαλειακής ενορχήστρωσης. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Γ’, 68, 105-130.
 4. Κολέζα, Ε. (2008).Η ιστορική σχέση Μαθηματικών και Φυσικής, στο Ζητήματα Θεωρίας των Επιστημών της Φύσης, εκδόσεις ΤΟΠΟΣ.
 5. Κολέζα, Ε. (2011).Πρόλογος στο βιβλίο: Δομή και Διορατικότητα-Μια Θεωρία Μαθηματικής Εκπαίδευσης, Εκδόσεις Liberal Books.
 6. Κολέζα, Ε., Μαρκόπουλος, Χ (2013). Εκπαίδευση Μεντόρων στα Μαθηματικά. Συλλογικός τόμος, ΠΤΔΕ, Παν Πάτρας .

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

ΔΙΕΘΝΗ

 

 1. Skordoulis, C., Koleza, E. (1999). «Science Education in the Era of Neoliberalism», In Proceedings of the International Conference: “Rethinking Democracy and the Welfare State”, pp. 408-419, Ellinika Grammata
 2. Skordoulis, C., Koleza, E. (1999). From the Clash of Civilizations to the Clash of the ‘Sciences’?, WEB-Proceedings 5th International Conference on History, Philosophy and Science Teaching: ‘Science as Culture’, Como/Pavia, Italy
 3. Koleza, E. and Ntziahristos, V. (1999). Achievement in Recording, Drawing and Sorting basic Plane Shapes by Primary School Students: a based on Van Hiele’s Theory of Levels Research, Proceedings “International Conference on Mathematics and Informatics”, University of Rousse “Angel Kanchev”, Bulgaria, Volume 37,8, pp. 125-145
 4. Koleza,E. and Kabani, E. (2001).Detecting the Visual Character of the Isosceles -Triangle Schema, Proceedings 25th Conference of the International Group “Psychology of Mathematics Education-ΡΜΕ», Utrecht, July 12-17, Vol.I-329
 5. Koleza,E.,Demetriadou,I. and Mikropoulos,T. (2001). A Study of Students’ Spatial Abilities with the Use of Visual Environments, Proceedings, 25th Conference of the International Group “Psychology of Mathematics Education-ΡΜΕ», Utrecht, July 12-17, Vol.I-404
 6. Perivolakis, A., Koleza,E., Skordoulis, C. and Dellaporta, (2002). The effect of the socio-cultural factors during an interdisciplinary approach of teaching mathematics & technology, Proceedings, 26th Conference of the International Group “Psychology of Mathematics Education-ΡΜΕ», Norwich, V1-310
 7. Kabani, E. and Koleza, E. (2002). Imagery in geometrical problem solving, Proceedings, 26th Conference of the International Group “Psychology of Mathematics Education-ΡΜΕ», Norwich, V1-281
 8. Tatsis, K. and Koleza E. (2002). Language as a Communicative and Interpretive Tool in Mathematical Problem Solving, Proceedings International Conference on the Teaching of Mathematics at the Undergraduate Level-ICMT2, Crete
 9. Pappas J, Koleza E, Rizos J and Skordoulis C. (2002). Using interactive digital video and motion analysis to bridge abstract mathematical notions with concrete everyday experiences, 2nd Int. Conf. on the Teaching of Mathematics, Crete[CD-ROM]
 10. Koleza, E. and Iatridou, M. (2003). The Influence of Raising Self-esteem on Students-Teachers Beliefs about Mathematics. In Proceedings of the 3rd Mediterranean Conference on Mathematical Education, 387-397
 11. Pappas, J. and Koleza, E. (2003). The Effect of Digital Video Motion analysis in a Software Environment on Students’ Graph Skills and Comprehension of Math Related Kinematics Concepts. In Proceedings of the 6th International Conference on Technology in Mathematics Teaching, 184-190
 12. Koleza, E. and Iatridou, M. (2004). Experimentation: the Ηidden Part of Problem Solving», In Proceedings of the 10th International Congress on Mathematical Education.[CD-ROM]
 13. Tatsis, K. and Koleza, E. (2004). The Effect of Students’ Roles on the Establishment of Shared Meanings during Problem Solving. In Proceedings of the 28th Conference of the International Group “Psychology of Mathematics Education-ΡΜΕ, 289-296
 14. Koleza, E. and Patsiomitou, S. (2007). The role of scripts (custom tools) in the construction of meaning in a Dynamic Geometry environment. In Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching, ICTMT8 Hradec Kralove. ISBN 397-80-7041-285-5 (CD-ROM)
 15. Patsiomitou, S. and Koleza,E. (2008). The development of students’ geometrical thinking through Linking Visual Active Representations, In M. Kourkoulos, & C. Tzanakis (Eds.), Proceedings of the 5th International Colloquium on the Didactics of Mathematics, vol.2, 157-171
 16. Patsiomitou, S. and Koleza, E. (2008). Developing students geometrical thinking through linking representations in a dynamic geometry environment. In Proceedings of the Joint Meeting of the 32nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 89-96
 17. Koleza, E. (2008). Le Rôle des Sciences Appliquées dans l’Enseignement et l’Apprentissage des Mathématiques. in Vlahakis (ed.) Proceedings of the European Physical Society Conference “Notions of Physics in Natural Philosophy”, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, United Kingdom, 85-96.
 18. Koleza, E., Markopoulos, C. and Nika, S. (2011). Helping in-service teachers analyze and construct mathematical tasks according to their cognitive demand. In Pytlak, T. Rowland & E. Swoboda (Eds.), In Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, CERME 7, 2707- 2716
 19. Koleza E., Kontogianni A. (2012). Statistics In Primary Education In Greece: How Ready Are Primary Teachers. In 12th International Congress on Mathematical Education, COEX, Seoul, Korea. (CD-ROM)
 20. Kontogianni, E. Koleza (2012). Statistics in New Mathematics Curriculum: Potential difficulties in applying it. In 2nd International Congress on “InnovatIve approaches In educatIon: DesIgn and NetworkIng”,198-214, Patras, Greece.
 21. Koleza, E. (2012). “Learning Study»” as a strategy of teachers’ professional development: The case of area, In 2nd International Congress on “InnovatIve approaches In educatIon: DesIgn and NetworkIng” , 17-44, Patras, Greece.
 22. Nika, S; Koleza, E. (2012). Incorporating students’ questions and initiatives during math lessons: what happens to classroom talk. In 2nd International Congress on “InnovatIve approaches In educatIon: DesIgn and NetworkIng”, 183-198, Patras, Greece.
 23. Koleza, E., Kontogianni, A. (2013). Assessing statistical literacy: what do freshmen know? Proceedings of the 8th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, CERME 8, Antalya, Turkey.
 24. Koleza, E and Giannisi, P. (2013). Kindergarten children’s reasoning about geometric shapes. Proceedings of the 8th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, CERME 8, Antalya, Turkey.
 25. Koleza, E. (2015). The bar model as a visual aid for developing complementary/variation problems. Proceedings of the 9th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, CERME 9, Prague.
 26. Siopi, K., Koleza, E. (2016). Artifact based geometric constructions, Proceedings of ICMI, Hambourg.
 27. Kalliopi Siopi, Eugenia Koleza. (2017) Tool-based argumentation. CERME 10, Dublin, Ireland.
 28. Koleza (2019). Acting with the pantograph: potentials and obstacles CIEAEM 71 – Braga, Portugal: CONNECTIONS AND UNDERSTANDING IN MATHEMATICS EDUCATION: MAKING SENSE OF A COMPLEX WORLD. 285-295

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

 1. Κολέζα, Ε. και Σκορδούλης, Κ.(1993). Μαθηματικές Έννοιες και Φυσικά Φαινόμενα: Ιστορική Προσέγγιση μέσα από το έργο του Γαλιλαίου, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής Μαθηματικών & Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, Ιωάννινα.
 2. Κολέζα, Ε. (1993). Η Εικονογράφηση των Βιβλίων του Δημοτικού Σχολείου, Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, σελ. 100-107, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Αθήνα.
 3. Κολέζα, Ε. και Σκορδούλης, Κ.(1996). Διδακτικές Προεκτάσεις της Μαθηματικοφυσικής Ιδιοποίησης του Προβλήματος των τριών Σωμάτων από τον H. Poincare, Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ., ΠΤΔΕ Παν/μίου Αθηνών: «Τα Μαθηματικά στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία», σελ. 363-374, Αθήνα .
 4. Κολέζα, Ε. (1997). Ο Ρόλος των Δραστηριοτήτων στη Διδασκαλία των Μαθηματικών», Ε. Κολέζα, Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, σελ. 71-81, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Αθήνα.
 5. Βίτσας, Θ., Κολέζα, Ε. και Σκορδούλης,Κ. (1997). Ιστορική Εξέλιξη της έννοιας της Διάστασης: Από τον Ευκλείδη στη Μορφοκλασματική Γεωμετρία», Πρακτικά 1ου Μεσογειακού Συνεδρίου Μαθηματικών: ‘Μαθηματικά-Διδακτική & Εφαρμογές’, σελ. 237-246, Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία, Λευκωσία.
 6. Κολέζα, E. , Βρέτταρος, Γ., Δρίγκας, Θ. και Σκορδούλης, Κ. (1999). Εξ Αποστάσεως Υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών μέσω των Δικτύων και Εργαλείων της Πληροφορικής», Πρακτικά Πανελλήνιου Συνεδρίου: ‘Πληροφορική και Εκπαίδευση’, σελ. 371-376, Ιωάννινα.
 7. Βίτσας, Θ. Κολέζα, Ε. (2000). Αντιλήψεις Μαθητών – Φοιτητών σχετικά με την Έννοια της Διάστασης, Πρακτικά 2ου Μεσογειακού Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, Τόμος 1, σελ. 108-119, Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία, Λευκωσία.
 8. Κολέζα, E. Μπαρκάτσας, A. (2000). Η Ταξινομία SOLO ως Εργαλείο Αξιολόγησης στα Μαθηματικά», Πρακτικά 2ου Μεσογειακού Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας, Τόμος 2, σελ. 347-358, Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία, Λευκωσία.
 9. Μπαρκάτσας, A., Κολέζα, E., Ρίζος, I. και Σκορδούλης, K. (2000). Εξ Αποστάσεως Αξιολόγηση στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες με βάση την Ταξινομία SOLO», Πρακτικά Β’ Πανελληνίου Συνεδρίου ΚΕ.Ε.Π.ΕΚ , Παν/μίου Αθηνών: “Οι Νέες Τεχνολογίες για την Κοινωνία και τον Πολιτισμό”, σελ. 32-43, Αθήνα.
 10. Ιατρίδου, Μ., Κολέζα, Ε. (2000). Στα Ίχνη της Μαθηματικής Ανακάλυψης: Πειραματικά Μαθηματικά», Πρακτικά 2ης Διημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών, ΠΤΔΕ Παν/μίου Κρήτης, Ρέθυμνο, σελ. 254-264.
 11. Βίτσας, Θ., Κολέζα, Ε. και Σκορδούλης,Κ. (2001). Η Έννοια της Διάστασης: Ιστορική και Διδακτική Προσέγγιση», Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνέδριου Γεωμετρίας: «Η έρευνα στη Γεωμετρία και τη Διδακτική της στο Κατώφλι του 21ου αιώνα», σελ. 9-20, Εκδ. Πατάκης.
 12. Κολέζα, Ε., Σούλης, Σ. (2001). Μετανάστες Μαθητές με “Μαθησιακές Δυσκολίες” στα Μαθηματικά, στις Ειδικές Τάξεις: Μύθος και Πραγματικότητα», Πρακτικά Συνεδρίου: «Εκπαίδευση Γλωσσικών Μειονοτήτων: Η διδασκαλία της Γλώσσας και των Μαθηματικών», ΠΤΔΕ, Αριστ. Παν. Θεσσαλονίκης, σελ. 286-299.
 13. Κολέζα, Ε., Καμπάνη, Ε. (2001). Ο Ρόλος της Φαντασίας στην Επίλυση Γεωμετρικών Προβλημάτων», Πρακτικά, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας, σελ. 293-308, Ρόδος.
 14. Ρίζος,Ι., Κολέζα, Ε. και Παππάς,Ι. (2002). ΤΕΛΕΔΙΑ : Ένα Δυναμικό Σύστημα Αξιολόγησης μέσω Υπολογιστή», Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», σελ. 755-765, Ρόδος.
 15. Βίτσας, Θ., Κολέζα, Ε. και Σκορδούλης, Κ. (2003). Ευκλείδειες και Ημιεμπειρικές Θεωρίες – Ο Ρόλος των Πειραμάτων στον Υπολογιστή, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: «Η Συμβολή της Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Φυσικών Επιστημών στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών», 251-256, Αθήνα.
 16. Κολέζα, Ε. (2003). Τυπικά Μαθηματικά και Εθνομαθηματικά: Επιστημολογικές και Κοινωνικο-πολιτικές Θεωρήσεις. Πρακτικά 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας, 376-389, Κομοτηνή.
 17. Κολέζα, Ε. και Ιατρίδου, Μ. (2003). Η Μαθηματική Γνώση ως Προϊόν Κατασκευής: Προβληματισμοί γύρω από το Πέρασμα από τη Θεωρία στην Πράξη. Πρακτικά 3ης Διημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών, 153-162, Ρέθυμνο, Κρήτη.
 18. Κολέζα, Ε. (2003). Νοητικές Διεργασίες Ανάπτυξης Γεωμετρικών Εννοιών. Πρακτικά 2ου Συνέδριου για τα Μαθηματικά στη Β/θμια Εκπαίδευση: «Τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο», Μαθηματικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρακτικά σε CD-ROM.
 19. Κολέζα, Ε. Και Καμπάνη, Ε. (2004). Η “Ανάγνωση” ενός Γεωμετρικού Σχήματος και η Σημασία της Διαδικασίας “Απόδοσης Ρόλων”. Πρακτικά 3ου Διημέρου Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών: «Εικόνα, Σχήμα και Λόγος στη Διδασκαλία των Μαθηματικών», 39-50, Θεσσαλονίκη.
 20. Κολέζα, Ε. (2005). Η Εκπαίδευση στην Ευρώπη:  Το Τελευταίο Οχυρό! Πρακτικά 4ου Διημέρου Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών: «Κοινωνικές & Πολιτισμικές Διαστάσεις της Μαθηματικής Εκπαίδευσης», 55- 72, Θεσσαλονίκη.
 21. Κολέζα, Ε. (2005). Μαθηματική Εκπαίδευση: ένα Τοπίο στην Ομίχλη. Πρακτικά 2ης Επιμορφωτικής Ημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών: «Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο», ΕΜΕ Παράρτημα Ιωαννίνων, 6-17, Ιωάννινα.
 22. Κολέζα, Ε. και Ιατρίδου, Μ. (2005). Η Αντιμετώπιση ενός Γεωμετρικού Προβλήματος: μια Πειραματική Προσέγγιση. Πρακτικά 3ης Επιμορφωτικής Ημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών: «Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο», ΕΜΕ Παράρτημα Ιωαννίνων, 12-22, Ιωάννινα.
 23. Τάτσης, Κ. Και Κολέζα, Ε. (2005). Η Επίδραση Γλωσσικών και άλλων Κοινωνικών Παραγόντων στη Συγκρότηση από Κοινού Γνώσης κατά τη Συνεργατική Επίλυση Προβλημάτων. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής Μαθηματικών: Η Διδακτική Μαθηματικών ως Πεδίο Έρευνας στην Κοινωνία της Γνώσης, Χ. Κυνηγός (Επιμ.), 373-382.
 24. Κολέζα, Ε. (2006). Εναλλακτικές Προσεγγίσεις της Ιστορίας των Μαθηματικών στη Διδασκαλία των Μαθηματικών. Πρακτικά 5 Διήμερου Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών: Ιστορία των Μαθηματικών & Μαθηματική Εκπαίδευση, 27-46, Θεσσαλονίκη.
 25. Κολέζα, Ε. (2007). Τα Μαθηματικά μέσα από τον καθρέπτη της Λογοτεχνίας: ένα ταξίδι στη χώρα των θαυμάτων. Πρακτικά 6ου Διημέρου Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών: Μαθηματικά και Λογοτεχνία, 27-47, Θεσσαλονίκη.
 26. Κολέζα, Ε. και Πατσιομήτου, Σ. (2007). Μοντελοποίηση ταυτοτήτων με χρήση γεωμετρικών αναπαραστάσεων σε λογισμικό δυναμικής Γεωμετρίας. Πρακτικά 4ου Συνέδριου ΤΠΕ, 38-47, Σύρος.
 27. Κολέζα, Ε. (2007). Προγράμματα Σπουδών για τα Μαθηματικά: Το…μετέωρο βήμα της μεταρρύθμισης. Πρακτικά 24ου Συνέδριου Μαθηματικής Παιδείας: Η Μαθηματική Παιδεία σήμερα-Θεωρία και Πράξη», Κοζάνη.
 28. Γεωργόπουλος, Κ. και Κολέζα, Ε. (2007). Διδακτικά προβλήματα από τη μη συνύπαρξη Μαθηματικών και Φυσικής στο Πρόγραμμα Σπουδών. 4η Συνάντηση Αθηνών: Ιστορία Φιλοσοφία και Διδακτική των Επιστημών», Αθήνα.
 29. Κολέζα Ε., Καλαβάσης Φ., Σακονίδης Χ., Σταθοπούλου Χ., Χρονάκη Ά. (2007).Θεωρία και πράξη στη Μαθηματική Εκπαίδευση: η μετά τον Piaget εποχή, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών, Τυπωθήτω, 627-629.
 30. Κολέζα, Ε. Και Φακούδης, Ε. (2008). Προλεγόμενα μιας ανάλυσης των εγχειριδίων σχετικά με την έννοια της συνάρτησης. Πρακτικά 7ου Διήμερου Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών, 225-245, Θεσσαλονίκη.
 31. Κολέζα, Ε. (2009). Τα Μαθηματικά γέφυρα μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών, 74-81, Ρόδος.
 32. Κολέζα, Ε. και Φακούδης, Ε. (2009). Το πρόβλημα της επιλογής πλαισίου για την εισαγωγή μαθηματικών εννοιών: Η περίπτωση της πρόσθεσης και αφαίρεσης ρητών στα νέα σχολικά εγχειρίδια. Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών, 373-383, Ρόδος.
 33. Κολέζα, Ε. (2010). Τα Μαθηματικά και ο δάσκαλος των Μαθηματικών. Πρακτικά 27ου Συνέδριου   Μαθηματικής Παιδείας, ΕΜΕ, 41-63, Χαλκίδα.
 34. Κολέζα, Ε. και Σπηλιωτοπούλου, Β. (2010). Οι βιογραφίες στα εγχειρίδια των Μαθηματικών του Γυμνασίου. Πρακτικά 27ου Συνέδριου   Μαθηματικής Παιδείας, ΕΜΕ, 380-391, Χαλκίδα.
 35. Κολέζα, Ε. και Νίκα, Σ. (2011). Η αλλαγή των διδακτικών πρακτικών ως αποτέλεσμα της ερμηνείας των ιδεών των μαθητών: Αναστοχασμοί μιας κοινότητας πρακτικής. Στο Μ. Καλδρυμίδου & Ξ. Βαμβακούση (επιμ.) Πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών, 223- 232.
 36. Κολέζα, Ε. (2012). Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Οι διαφορετικοί τύποι και ρόλοι της μαθηματικής δραστηριότητας», 4η Μαθηματική Εβδομάδα: Μαθηματικές Διαδρομές και Αναζητήσεις, ΕΜΕ, Θες/νίκη.
 37. Κολέζα, Ε. (2014). Τα Σχολεία ως «Οργανισμοί Μάθησης»: Εμπόδια και Προοπτικές. Πρακτικά 3ης Διεθνούς Συνάντησης Εργασίας: Η Σχολική Μονάδα ως ένας «Οργανισμός» που Μαθαίνει». Αθήνα
 38. Κοντογιάννη, Α και Κολέζα, Ε. (2014). Μέση τιμή: μια «εύκολη» αλλά άγνωστη έννοια. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου ΕΝΕΔΙΜ, Φλώρινα, (ISSN: 1792-8494 )
 39. Ζωγράφου, Μ και Κολέζα, Ε. (2014). Επίλυση προβλήματος μέσω αναπαράστασης: Η περίπτωση του Μοντέλου του Ορθογωνίου (bar model). Πρακτικά 5ου Συνεδρίου ΕΝΕΔΙΜ, Φλώρινα, (ISSN: 1792-8494 )
 40. Νίκα, Σ. και Κολέζα, Ε. (2014).Η μελέτη μιας κοινότητας πρακτικής/διερεύνησης υπό την οπτική της Θεωρίας Δραστηριότητας. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου ΕΝΕΔΙΜ, Φλώρινα, (ISSN: 1792-8494 )
 41. Γκενέ, Κ., Κανελλοπούλου,Β., Κολέζα, Ε. (2015). Μέτρηση μήκους με μη τυπικές και τυπικές μονάδες από μαθητές της τετάρτης δημοτικού, Πρακτικά 6ου Συνεδρίου ΕΝΕΔΙΜ, Θεσσαλονίκη
 42. Βίτσας Θ. και Κολέζα Ε. (2015). Fractal μοτίβα στη διακόσμηση αρχαίων αμφορέων. Πρακτικά 32ου Συνέδριου   Μαθηματικής Παιδείας, ΕΜΕ, Καστοριά.
 43. Κολέζα  Ε. (2016). Εκπαίδευση STEM: Μια εναλλακτική διαχείριση του Προγράμματος Σπουδών. 16ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ  
 44. Koleza & K. Siopi (2016). New perspectives for Geometry teaching: Mechanical linkages Technology. Hellenic Conference on Innovating STEM Education, Athens
 45. Kολέζα, E. (2019). ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STEM Modeling our world. Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM.
 46. Κολέζα, Ε. (2019). Μια νέα προσέγγιση στη διδασκαλία DESIGN STEM/Integrated Design and STEM Education. (προσκεκλημένη) Πανεπιστήμιο Πειραιά.
 47. Φραγκίσκος Καλαβάσης, Ευγενία Κολέζα, Χρόνης Κυνηγός, Ανδρέας Μούτσιος – Ρέντζος (2019). Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, πλαισιώσεις και πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης των μαθηματικών. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (Εν.Ε.Δι.Μ.). Λευκωσία.

Διεύθυνση Εργαστηρίου Διδακτικής των Μαθηματικών και Εργαστηρίου Θετικών Επιστημών.

Το Εργαστήριο Έρευνας στη Διδασκαλία των Μαθηματικών έχει ως βασικό στόχο την έρευνα στην Διδακτική των Μαθηματικών .

Βασικοί στόχοι του Εργαστηρίου είναι:

1) Η επιστημονική έρευνα θεωρητικών μοντέλων Διδασκαλίας των Μαθηματικών για την εισαγωγή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και η διατύπωση συγκεκριμένων διδακτικών προτάσεων

2) Ο πειραματικός έλεγχος επιλεγμένων μοντέλων διδασκαλίας σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

3) Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο της Διδακτικής των Μαθηματικών

4) Η προώθηση μιας διεπιστημονικής διδασκαλίας των Μαθηματικών και ανάδειξη των λειτουργικών σχέσεων μεταξύ Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας

5) Η ανάπτυξη Μοντέλων Αξιολόγησης της Διδασκαλίας και της Μάθησης με σχεδιασμό των αντίστοιχων Διαγνωστικών Εργαλείων, παραγωγή του κατάλληλου Λογισμικού και εφαρμογή του στις σχολικές μονάδες

6) Η συνεχής υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη διδασκαλία των  Μαθηματικών μέσω παροχής κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού .

7) Η προσαρμογή του υπάρχοντος Λογισμικού γύρω από τα Μαθηματικά στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής μαθηματικής εκπαίδευσης

8) Η δημιουργία της κατάλληλης τεχνικής υποδομής για την Εξ Αποστάσεως Συνεχή Επιμόρφωση δασκάλων και καθηγητών σε θέματα Μαθηματικών και Διδακτικής των Μαθηματικών

9) Η συνεργασία με ερευνητές του εξωτερικού, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα Ελλάδος και εξωτερικού με συναφείς στόχους

(Ενδεικτικά: Συνεργασία με

 • Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
 • «Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας» του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • «Πρόγραμμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών» του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
 • Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
 • Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης και Κατάρτισης Ενηλίκων-ΙΔΕΚΕ
 • Κοινωνία της Πληροφορίας-ΠΑΚΕ-ΠΤΔΕ Παν Ιωαννίνων.
 • University of Illinois (Bill Cope, University of Illinois, Director of Common Ground Publishing, first Assistant Secretary in the Australian Department of the Prime Minister and Cabinet and Director of the Office of Multicultural Affairs and Mary Kalatzis, Dean University of Illinois (Higher Education industry)Australian Academics, Researchers and Administrators in North America
 • Università di Modena e Reggio Emilia, Italy, συνεργασία με Prof.Bartolini Bussi, Maria Giuseppina

10) Η οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων και γενικότερα συναντήσεων και εκδηλώσεων με έλληνες και ξένους ειδικούς καθώς και πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

Διοργανώσεις του Εργαστηρίου:

1) Διοργάνωση του 1ου Διεθνούς Εργαστηρίου Σχεδιασμών Μάθησης:Σχεδιασμοί Μάθησης και δημιουργία Μαθησιακών Κοινοτήτων Παραγωγής Γνώσης (22 Νοεμβρίου 2009).

2) Συμμετοχή (Μάρτιος – Ιούνιος 2011) στο Ελληνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού που υλοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Τίτλος της δράσης με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Χρήστο Δούκα, ήταν «Πιλοτική εφαρμογή διδακτικού σχεδιασμού σε ηλεκτρονική πλατφόρμα.» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη» με κωδικό MIS 295379 και κωδικό ΣAE 2010ΣΕ04580613.

Το Εργαστήριο είχε την ακαδημαϊκή επίβλεψη μιας ομάδας απο 15 εκπαιδευτικούς και σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που ασχολήθηκαν με το σχεδιασμό διδακτικών ενοτήτων στα Μαθηματικά εφαρμόζοντας την προσέγγιση Μάθηση μέσω Σχεδιασμού (http://neamathisi.com/learning-by-design/rd-project/).

Στην πιλοτική εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών του νέου ελληνικού σχολείου σχεδιάστηκαν συνολικά 8 Μαθησιακές Ενότητες για τα μαθηματικά του Δημοτικού Σχολείου (http://neamathisi.com/learning-by-design/practices/).

3) Συγκρότηση και Λειτουργία μιας Κοινότητας Πρακτικής-Community of Practice (2009-20013) 15 περίπου δασκάλων με στόχο το σχεδιασμό μαθησιακών ενοτήτων, την εφαρμογή τους στην τάξη και τον αναστοχασμό. Η ΟΜΑΔΑ λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα του Lesson Study του Ιαπωνικού εκπαιδευτικού Συστήματος.

4) 2nd International Workshop: Innovative Approaches in Education: Design and Networking, Patras, Greece, 20-21 October, 2012, University of Patras, Patras, Greece, ISBN: 9789608681170

5) Συμμετοχή στο 20ο Διεθνές Συνέδριο The Learner με κεντρική ομιλία της διευθύντριας του εργαστηρίου, διοργάνωση εργαστηρίου με εκπαιδευτικούς απο χώρες του εξωτερικού και ακαδημαϊκό κύκλο συζήτησης.

Aπό τις 11-13 Ιουλίου 2013 διοργανώθηκε από τον ερευνητικό οργανισμό Common Ground και τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Ρόδο, το 20ο Διεθνές Συνέδριο για την καινοτομία στην εκπαίδευση με θέμα Celebrating the 20th Learning Conference, Two Decades Exploring Innovation in Education” και συμμετοχή 700 ερευνητών απο 34 χώρες.  http://thelearner.com/the-conference.

6) 3d International Workshop: Schools as Learning Organizations,Athens 12-14 September 2014, ISBN:978-960-99494-1-5

7) 2015-2018: E-Learning Interactive Open School-Erasmus+. Προυπολογισμός 292.500

8) 2018-2021: Erasmus+. Simple Machines in SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS

2021-10-24T18:17:14+03:00