Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Εμμανουήλ Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Επώνυμο: Μέντης Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνική Εργασία με έμφαση στη Ψυχική Υγεία
Email: ementis@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας: Τρίτη - Πέμπτη & Παρασκευή 12:00-15:00
Τηλέφωνο: 2610 969742 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=u5qGUe4AAAAJ
Ο Μανόλης Μέντης γεννήθηκε στα Κύθηρα το 1970. Σπούδασε Κοινωνική Εργασία (1989-1993) στο αντίστοιχο Τμήμα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του ΤΕΙ Πάτρας. Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές σπουδές  στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αντικείμενο εξειδίκευσης την “Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας” (2006-2008). Στο ίδιο Τμήμα εκπόνησε ως υπότροφος τη διδακτορική διατριβή του (2015) με θέμα: «Διερεύνηση της επίδρασης ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών στην υγεία και εν γένει στην ποιότητα ζωής οικογενειών με μέλος που νοσεί από σχιζοφρενική διαταραχή» Εργάστηκε ως κοινωνικός λειτουργός στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και στο Τμήμα Οικογενειακής Συμβουλευτικής & Θεραπείας (1996-2001) και στη συνέχεια στην Κοινωνική Υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (2001-2019). Το ερευνητικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε ζητήματα Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Ηλικιωμένων, στην Κοινωνική Υποστήριξη και αυτοοργάνωση των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και των οικογενειών τους, καθώς και σε ζητήματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Πληροφορίες για το ερευνητικό του έργο υπάρχουν στο σύνδεσμο: https://scholar.google.com/citations?user=u5qGUe4AAAAJ. Επιπλέον, έχει σχεδιάσει ως επιστημονικά υπεύθυνος δεκάδες προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το έργο ΕΣΠΑ  με κωδικό MIS 371373 και τίτλο: « ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΣΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ». Στο συγγραφικό του έργο εκτός από δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές συμπεριλαμβάνονται μονογραφίες, επιμέλεια βιβλίου, αποσπάσματα συλλογικών τόμων και επιμέλεια οδηγών για επαγγελματίες υγείας. Επίσης, είναι ενεργό μέλος διαφόρων Συλλόγων και ομάδων πρωτοβουλίας και κριτής σε επιστημονικό περιοδικό του ευρύτερου χώρου της Υγείας. Εκτός από τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Πατρών διδάσκει και σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, καθώς και σε δύο (2) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Ο Μανόλης Μέντης γεννήθηκε στα Κύθηρα το 1970. Σπούδασε Κοινωνική Εργασία (1989-1993) στο αντίστοιχο Τμήμα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του ΤΕΙ Πάτρας. Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές σπουδές  στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αντικείμενο εξειδίκευσης την “Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας” (2006-2008). Στο ίδιο Τμήμα εκπόνησε ως υπότροφος τη διδακτορική διατριβή του (2015) με θέμα: «Διερεύνηση της επίδρασης ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών στην υγεία και εν γένει στην ποιότητα ζωής οικογενειών με μέλος που νοσεί από σχιζοφρενική διαταραχή» Εργάστηκε ως κοινωνικός λειτουργός στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και στο Τμήμα Οικογενειακής Συμβουλευτικής & Θεραπείας (1996-2001) και στη συνέχεια στην Κοινωνική Υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (2001-2019). Το ερευνητικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε ζητήματα Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Ηλικιωμένων, στην Κοινωνική Υποστήριξη και αυτοοργάνωση των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και των οικογενειών τους, καθώς και σε ζητήματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Πληροφορίες για το ερευνητικό του έργο υπάρχουν στο σύνδεσμο: https://scholar.google.com/citations?user=u5qGUe4AAAAJ. Επιπλέον, έχει σχεδιάσει ως επιστημονικά υπεύθυνος δεκάδες προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το έργο ΕΣΠΑ  με κωδικό MIS 371373 και τίτλο: « ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΣΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ». Στο συγγραφικό του έργο εκτός από δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές συμπεριλαμβάνονται μονογραφίες, επιμέλεια βιβλίου, αποσπάσματα συλλογικών τόμων και επιμέλεια οδηγών για επαγγελματίες υγείας. Επίσης, είναι ενεργό μέλος διαφόρων Συλλόγων και ομάδων πρωτοβουλίας και κριτής σε επιστημονικό περιοδικό του ευρύτερου χώρου της Υγείας. Εκτός από τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Πατρών διδάσκει και σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, καθώς και σε δύο (2) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σπουδές:

1. Εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με θέμα: «Διερεύνηση της επίδρασης ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών στην υγεία και εν γένει στην ποιότητα ζωής οικογενειών με μέλος που νοσεί από σχιζοφρενική διαταραχή» : 2010 – 2015.
2. Φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο τμήμα Ιατρικής, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας” : 2006 – 2008.
3. Φοίτηση στο Τ.Ε.Ι. Πατρών, στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας: 1989 – 1993.

Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:

Επίκουρος Καθηγητής επί Θητεία.
Κοινωνική Εργασία με έμφαση στην Ψυχική Υγεία.

Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Το ερευνητικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε ζητήματα Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Ηλικιωμένων, στην Κοινωνική Υποστήριξη και αυτοοργάνωση των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και των οικογενειών τους, καθώς και σε ζητήματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Διδακτική Εμπειρία:

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1. 11-10-2021 έως 21-1-2022: Διδασκαλία των μαθημάτων στο ΤΕΠΕΚΕ: (α) Ανάπτυξη υποστηρικτικών δικτύων κοινωνικής φροντίδας (3 ώρες θεωρία, προαιρετικό μάθημα) και (β) Δεοντολογία – Τομείς και υπηρεσίες εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας (3 ώρες θεωρία, υποχρεωτικό μάθημα).
2. 11-10-2021 έως 21-1-2022: Διδασκαλία του μαθήματος «Κοινωνική Εργασία με Πληθυσμιακές Ομάδες ΙΙ» (3 ώρες θεωρία) στο πρόγραμμα σπουδών του πρώην Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
3. 22-2-2021 έως 4-6-2021: Διδασκαλία των μαθημάτων: «Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση IV- Εποπτεία» (εργαστηριακό μάθημα, 3 ώρες) και «Κοινωνική Εργασία με Πληθυσμιακές Ομάδες Ι» (3 ώρες θεωρία) στο πρόγραμμα σπουδών του πρώην Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
4. 05-10-2020 έως 15-01-2021: Διδασκαλία των μαθημάτων στο ΤΕΠΕΚΕ: (α) Ανάπτυξη υποστηρικτικών δικτύων κοινωνικής φροντίδας (3 ώρες θεωρία, υποχρεωτικό μάθημα) και (β) Δεοντολογία – Τομείς και υπηρεσίες εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας (3 ώρες θεωρία, υποχρεωτικό μάθημα).
5. 05-10-2020 έως 15-01-2021: Διδασκαλία του μαθήματος «Κοινωνική Έρευνα ΙΙ» (1 ώρα θεωρία και 3 ώρες εργαστήριο) και Εποπτεία (3 ώρες) στο μάθημα της Εργαστηριακής Πρακτικής Άσκησης ΙII στο πρόγραμμα σπουδών του πρώην Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
6. 17-02-2020 έως 29-05-2020: Διδασκαλία των μαθημάτων «Κοινωνική Έρευνα Ι» (3 ώρες θεωρία) και «Κοινοτική Οργάνωση» (3 ώρες θεωρία) σε φοιτητές του πρώην Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Παράλληλα, διδασκαλία του μαθήματος “Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση – Εποπτεία ΙΙΙ” σε φοιτητές του πρώην Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας .
7. 01-10-2002 έως 30-06-2004 : Ωρομίσθιος Εργαστηριακός Συνεργάτης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας στο πλαίσιο της εργαστηριακής πρακτικής άσκησης σπουδαστών Κοινωνικής Εργασίας στην Κοινωνική Υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
8. 01-10-1999 έως 30-09-2000: Επόπτης Κοινωνικής Οργάνωσης στο Τμήμα Οικογενειακής Συμβουλευτικής & Θεραπείας της Μονάδας Απεξάρτησης (18 ΑΝΩ) του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ενέργεια 3.4.β «Πρακτική άσκηση Φοιτητών-Σπουδαστών».
9. 25-01-1999 έως 28-1-1999 : Εισηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Προνοίας του ΤΕΙ Πάτρας θεμάτων υποστήριξης κοινωνικά αδύναμων πληθυσμιακά ομάδων (ψυχικά άρρωστοι, χρήστες παράνομων ουσιών) στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1. 2020 έως σήμερα: συντονιστής του μαθήματος «Διασυνδετική στη Ψυχική Υγεία» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Ψυχική Υγεία».
2. 2017 έως σήμερα: Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.) και βοηθός συντονιστή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) στο πλαίσιο της θεματικής Ενότητας «Σύλλογοι Ασθενών» (ΓΧΝ62) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων. Από τον Σεπτέμβριο του 2020 συντονιστής της ανωτέρω θεματικής ενότητας. Από το 2020 συντονιστής του παραπάνω μαθήματος.
3. 2021 έως σήμερα: Εισηγητής – ομιλητής στο πλαίσιο διάλεξης μιας ώρας με θέμα: «Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στην ομάδα αποκατάστασης» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «Νευροαποκατάσταση».
4. 2016-2017: Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) στο πλαίσιο της θεματικής Ενότητας «Κοινωνική Γεροντολογία» (ΓΧΝ53) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων»
5. 2015 έως σήμερα: Συνεργάτης στο μάθημα: «Διεπαγγελματική συνεργασία στη φροντίδα υγείας»» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση» του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το αντικείμενο διδασκαλίας είχε ως τίτλο: «Κοινωνική φροντίδα στο πλαίσιο αποκατάστασης ασθενών – Μελέτες περίπτωσης στην κατεύθυνση της ολιστικής διεπιστημονικής προσέγγισης».
6. 2012 έως 2020: Συνεργάτης στο μάθημα: «Φροντίδα Υγείας στο Σπίτι» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Το αντικείμενο διδασκαλίας είχε ως τίτλο: «Η κοινωνική φροντίδα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στη φροντίδα στο σπίτι».
7. 2012 έως 2020: Συνεργάτης στο μάθημα: «Η Ψυχική Υγεία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Το αντικείμενο διδασκαλίας είχε ως τίτλο: «Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ψυχωτικών ασθενών».

Διδακτική Εμπειρία σε προγράμματα Εξειδίκευσης

1. 02/06/2014 – 31/12/2015 : Σύμβαση Ανάθεσης Έργου με τον Ειδικό Λογαριασμό του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στο Έργο με τίτλο «ΠΕΓΑ – Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», για Διδασκαλία και Εκπαιδευτικό Υλικό.

Διδακτική εμπειρία σε άλλα προγράμματα
1. 30/10/2006 – 26/6/2007: Συμμετοχή ως εκπαιδευτής στο Αυτοχρηματοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Λάρισας στη θεματική ενότητα: «Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση». Συνολική διάρκεια 20 ώρες.

Διδακτική εμπειρία σε προγράμματα Δια Βίου Μάθησης
Διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων μεγαλύτερης των 2.000 ωρών σε συνεργασία με τα παρακάτω Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.:
 Κ.Ε.Κ. Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πάτρας
 Κ.Ε.Κ. Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης
 Κ.Ε.Κ. Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
 Κ.Ε.Κ. Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
 Κ.Ε.Κ. Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου Προστασίας Απροσάρμοστων Παίδων ” Η ΜΕΡΙΜΝΑ”
 Κ.Ε.Κ. Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών, Αθήνας & Παράρτημα Δυτικής
Ελλάδας
 Κ.Ε.Κ. Γενικού Νοσοκομείου Χίου
 Κ.Ε.Κ. Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας
 Κ.Ε.Κ. ΕΡΕΙΣΜΑ
 Κ.Ε.Κ. ΙΑΣΩΝ
 Κ.Ε.Κ. Ινστιτούτου Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. – Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα)
 Κ.Ε.Κ. Ινστιτούτου Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. – Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Παράρτημα Πελοποννήσου (Τρίπολη)
 Κ.Ε.Κ. Ινστιτούτου Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. – Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Παράρτημα Κρήτης (Ηράκλειο)
 Κ.Ε.Κ. Ινστιτούτου Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. – Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Παράρτημα Πειραιά
 Κ.Ε.Κ. Ινστιτούτου Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. – Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Παράρτημα Θεσσαλίας (Λάρισα)
 Κ.Ε.Κ. Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης
 Κ.Ε.Κ. Γενικού Νοσοκομείου Πειραιώς «Τζάνειο»
 Κ.Ε.Κ. Consul
 K.E.K. Practica (Πάτρα)

Κύριο Ερευνητικό Έργο:

https://www.researchgate.net/profile/Manolis_Mentis
https://scholar.google.com/citations?user=u5qGUe4AAAAJ
https://orcid.org/0000-0002-0122-9777

Μεταπτυχιακό:

1. Διδασκαλία στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΑΠ του μαθήματος: ” Ανθρώπινα Δικαιώματα – Σύλλογοι Ασθενών” (ΓΧΝ31)
2. Συντονιστής και διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας “Ψυχική Υγεία” του μαθήματος: «Διασυνδετική στη Ψυχική Υγεία»
3. Βοηθός Διδάσκοντος στο μάθημα “Διεπιστημονική Συνεργασία” του Καθηγητή Ιατρικής κου Κωνσταντίνου Γουργουλιάνη στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση»
4. Προσκεκλημένος ομιλητής στους πρωτοετείς φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νευροαποκατάσταση» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα διάλεξης: «Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στην ομάδα αποκατάστασης»

Προπτυχιακό

Διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του ΤΕΠΕΚΕ στην κατεύθυνση της Κοινωνικής Εργασίας:
1. ESW_249Α: Ανάπτυξη υποστηρικτικών δικτύων κοινωνικής φροντίδας (προαιρετικό, 3ο εξάμηνο)
2. ESW_240: Δεοντολογία – Τομείς και Υπηρεσίες Εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας (υποχρεωτικό, 3ο εξάμηνο)
3.ESW_339: Κοινωνική Έρευνα (υποχρεωτικό, 6ο εξάμηνο)
4.ESW_347: Κοινωνική Εργασία στη Ψυχική Υγεία (προαιρετικό, 6ο εξάμηνο)
5. ESW_432: Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση – Εποπτεία Ι σε Κοινωνικές Δομές (υποχρεωτικό, 7ο εξάμηνο)
6. ESW_435: Πρακτική Εργαστηριακή Άσκηση – Εποπτεία ΙΙ σε Κοινωνικές Δομές (υποχρεωτικό, 8ο εξάμηνο)
7. ESW_437: Κοινωνική Εργασία με ηλικιωμένους (προαιρετικό, 8ο εξάμηνο)
8. ESW_438: Διπλωματικές εργασίες

Διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του πρώην Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας:
1. 2204: Πολιτική Κοινωνικής Πρόνοιας Προγράμματα (υποχρεωτικό, 2ο εξάμηνο)
2. 2402: Κοινωνική Έρευνα Ι (υποχρεωτικό, 4ο εξάμηνο)
3. 2405: Κοινοτική Εργασία (υποχρεωτικό, 4ο εξάμηνο)
4. 2505: Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση ΙΙΙ – Εποπτεία (υποχρεωτικό, 5ο εξάμηνο)
5. 2506: Κοινωνική Έρευνα ΙΙ (υποχρεωτικό, 5ο εξάμηνο)
6. 2601: Κοινωνική Εργασία με Πληθυσμιακές Ομάδες Ι (υποχρεωτικό, 6ο εξάμηνο)
7. 2603: Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση ΙV – Εποπτεία (υποχρεωτικό, 6ο εξάμηνο)
8. 2705: Κοινωνική Εργασία με Πληθυσμιακές Ομάδες ΙΙ (υποχρεωτικό, 7ο εξάμηνο)
9. 2802: Πτυχιακή Εργασία

Διδασκαλία – Μαθήματα:

1. Mantzoukas, S. Kotrotsiou, S., Mentis, M., Paschou, A., Diamantopoulos, E., Kotrotsiou, E., Gouva, G. (2021): Exploring the Impact of Shame on Health-Related Quality of Life in Older Individuals, Journal of Nursing Scholarship, 53(4):439-448. doi: 10.1111/jnu.12663.

2. Marlafeka, I., Mentis, M., Kolokythas, G., Stolakis, K., Giannakou, E., Elias Panagiotopoulos, E. (2021): Visual problems in older people and their association with fractures, falls and fear of falls, 2nd Panhellenic Conference of Fragility Fracture Network Greece (FFN GR) “Necessity of Interdisciplinarity and Networking” 13-15 November 2020, Virtual. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2021 Mar 1;21(1):162-192. PMID: 33657768;

3. Konstantinos Stolakis, K., Tosounidis, T., Mentis, M., Athanasopoulou, K., Kolokithas, G., Dimakou, G., Giannakou, E., Panagiotopoulos, E. (2021): Designing a holistic interdisciplinary community model of care to improve compliance of patients with fragility fractures through educational and strengthening processes, Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions, 21(1):184-185, 2nd Panhellenic Conference of Fragility Fracture Network Greece (FFN GR) “Necessity of Interdisciplinarity and Networking” 13-15 November 2020, Virtual. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2021 Mar 1;21(1):162-192. PMID: 33657768;

4. Mentis, M., Lamprinakou, I., Marneras, C., Garantoudi, A., & Dritsas, I. (2021). The effect of views on the COVID-19 pandemic on the development of depressive symptoms in a sample of the elderly. European Psychiatry, 64(S1), S669-S669. doi:10.1192/j.eurpsy.2021.1776

5. Gabrovec, B., Antoniadou, E., Soleymani, D., Kadalska, E., Carriazo, A.M,, López Samaniego, L., Csizmadia, P., Hendry, A., Bacaicoa, O, Jelenc, M., Selak, S., Patsios, D., Stolakis, K., Mentis, M., Papathanassopoulos, F., Panagiotopoulos, E., Mañas, R. L. (2020): Need for comprehensive management of Frailty at a individual level: European perspective from the Advantage Joint Action on Frailty, Journal of Rehabilitation Medicine, 52: jrm0000X: 1-6, http://doi: 10.2340/16501977-2687

6. Gkentzi, D., Sinopidis, X., Gourdoupi, D., Mentis, M., Karatza, A., Dimitriou, G. (2019): Acute poisoning: an old-time classic issue in pediatrics, World Journal of Pediatrics, 15(6):622-623. https://doi.org/10.1007/s12519-019-00295-7

7. Gkentzi, D., Katsoula, V., Fouzas, S., Mentis, M., Karatza, A., Dimitriou, G (2019): Economic Recession and Attendances in the Pediatric Emergency Department, BioMed Research International, Volume 2019, Article ID 4186486 https://doi.org/10.1155/2019/4186486

8. Στασινοπούλου, Φ., Χλέτσος, Μ., Μάλλη, Φ., Μέντης, Μ. (2019): Διαφυλικές διαφορές στη σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής των ηλικιωμένων που διαβιούν στην κοινότητα, Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, 11 (3): 1-13

9. Ρέππα, Ε., Ελλούλ, Ι., Σακελλαρόπουλος, Γ., Μέντης, Μ., Φρούντα, Μ., Πολυχρονόπουλος, Π. (2018): Επιβάρυνση φροντιστών ασθενών με άνοια στην πόλη της Πάτρας, (υπό δημοσίευση στο Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης – Hellenic journal of Nursing Science ως βραβευμένη πρωτότυπη ερευνητική εργασία στο 11ο Πανελλήνιο και 10ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό και Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο στη Ζάκυνθο)

10. Πέππου, Λ., Κοντονή, Κ., Μέντης, Ε. (2016): «Προγράμματα Φιλοξενουσών Οικογενειών για άτομα με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας – Μια συγκριτική παρουσίαση του ευρωπαϊκού (Geel – Βέλγιο) και του αμερικανικού (Μασαχουσέτη – Η.Π.Α.) μοντέλου», Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, τ.8 (3): 89-98.

11. Μ.Mentis, L.Messinis, E. Kotrotsiou, N.Aggelopoulos, C.Marneras, P. Papathanasopoulos, E. Dardiotis (2014): “Efficacy of a support group intervention on psychopathological characteristics among caregivers of psychotic patients”, International Journal of Social Psychiatry :1-6

12. Gouva, M., Mentis, M., Kotrotsiou, S., Paralikas, Th., Kotrotsiou, E. (2015). Shame and Anxiety Feelings of a Roma Population in Greece, J Immigrant Minority Health, 17(6):1765-70.

13. Μέντης, Μ., Αγγελόπουλος, Ν., Κοτρώτσιου, Ε., Δαρδιώτης, Ε. (2014): «Αυτοοργάνωση ή μη συγγενών φροντιστών ατόμων με χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας και σύγκριση ικανοποίησης από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, τ. 6 (4), Λάρισα:167-178.

14. Παντελής Πανταζάκας, Μανόλης Μέντης (2003): «Ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων – Παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσης», Κοινωνική Εργασία, τ.72, σελ. 71-80.

15. Παντελής Πανταζάκας, Μανόλης Μέντης (2002): «Κοινωνική υπηρεσία στο χώρο της υγείας – Η πρόκληση του εκσυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού», Κοινωνική Εργασία, τ. 66, σελ.97-112.

16. Ζωγράφου Ανδρέας / Μέντης Μανόλης (2000): «Η αναγκαιότητα εισαγωγής της διαπολιτισμικής αγωγής στην εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών», Κοινωνική Εργασία, τ. 58ο, σελ. 97-108.

17. Ζωγράφου Ανδρέας / Μέντης Μανόλης (1998): «Εξωσχολική κοινωνικοποίηση και σχολική μάθηση – Μια εμπειρική έρευνα σε Γυμνάσια της Πάτρας», Κοινωνική Εργασία, τ.51ο,σελ. 147-156.

18. Μέντης Μανόλης (1997): «Κοινωνικές και πολιτισμικές προεκτάσεις της παράνομης παρουσίας αλλοδαπών στην Ελλάδα: Αναλύσεις – Προβληματισμοί», Κοινωνική Εργασία, τ.45, σελ. 31-39.

19. Μέντης Μανόλης (1996): «Δυνατότητες της Κοινωνικής Εργασίας στο Στρατό: Προβληματισμοί-προοπτικές», Κοινωνική Εργασία, τ.41, σελ. 49-55.

https://www.researchgate.net/profile/Manolis_Mentis
https://scholar.google.com/citations?user=u5qGUe4AAAAJ
https://orcid.org/0000-0002-0122-9777

2022-01-14T20:41:02+03:00