Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Μαρία Βαθμίδα: ΕΔΙΠ
Επώνυμο: Φρούντα Γνωστικό Αντικείμενο: Αγωγή Υγείας: Θεωρία και πράξη -Παρεμβάσεις σε Κοινότητες (ΦΕΚ: Τεύχος B’ 1620/21.04.2021)
Email: mariafggm@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας:
Τηλέφωνο: 2610 969780 Google Scholar:
Η Δρ. Μαρία Φρούντα γεννήθηκε στην Πάτρα και υπηρετεί από το 2017 ως ΕΔΙΠ στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι κάτοχος πτυχίου Νοσηλευτικής (ΤΕΙ & ΑΕΙ) και μεταπτυχιακού τίτλου στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης από το Université de Rouen (FRANCE) – Τμήμα Sciences de l’Éducation. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας εκπόνησε την διδακτορική της διατριβή σχετικά με την Αγωγή Υγείας και τα Καινοτομικά Προγράμματα στην εκπαίδευση. Για διάστημα 7 ετών υπηρέτησε ως Νοσηλεύτρια στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο που βρίσκεται στο Ρίο – Πατρών και για διάστημα 17 ετών υπηρέτησε ως Εκπαιδευτικός Β/θμιας Επαγγελματικής Εκπ/σης σε σχολείο της Πάτρας. Είναι συγγραφέας άρθρων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων. Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη θεματολογία της Αγωγής – Προαγωγή Υγείας και στις διασυνδέσεις τους με την Εκπαίδευση.
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Η Δρ. Μαρία Φρούντα γεννήθηκε στην Πάτρα και υπηρετεί από το 2017 ως ΕΔΙΠ στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι κάτοχος πτυχίου Νοσηλευτικής (ΤΕΙ & ΑΕΙ) και μεταπτυχιακού τίτλου στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης από το Université de Rouen (FRANCE) – Τμήμα Sciences de l’Éducation. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας εκπόνησε την διδακτορική της διατριβή σχετικά με την Αγωγή Υγείας και τα Καινοτομικά Προγράμματα στην εκπαίδευση. Για διάστημα 7 ετών υπηρέτησε ως Νοσηλεύτρια στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο που βρίσκεται στο Ρίο – Πατρών και για διάστημα 17 ετών υπηρέτησε ως Εκπαιδευτικός Β/θμιας Επαγγελματικής Εκπ/σης σε σχολείο της Πάτρας. Είναι συγγραφέας άρθρων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων. Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη θεματολογία της Αγωγής – Προαγωγή Υγείας και στις διασυνδέσεις τους με την Εκπαίδευση.

Σπουδές:
 • 2014: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: «Καινοτομικά Προγράμματα Αγωγής Υγείας στη Μέση Εκπαίδευση: Καθηγητές και Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Εφήβων», με βαθμό Άριστα.
 • 2007: Université de Rouen (FRANCE), Τμήμα Sciences de l’Éducation, Θέμα διατριβής Μάστερ: «L’éducation à la santé : Le niveau des connaissances et les besoins d’adolescents en éducation à la sexualité ».
 • 2000:  Πτυχίο Νοσηλευτικής από το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ (ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ),  με βαθμό αποφοίτησης 8,11
 • 1995: Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών από τη ΣΕΛΕΤΕ-ΠΑΤΕΣ,  με βαθμό 8,1
 • 1992: Πτυχίο Νοσηλευτικής από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ, με βαθμό αποφοίτησης 8,77
Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:
 • ΕΔΙΠ
 • ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αγωγή Υγείας: Θεωρία και πράξη -Παρεμβάσεις σε Κοινότητες (ΦΕΚ: Τεύχος B’ 1620/21.04.2021)
Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν σε θέματα που αφορούν γενικά την Αγωγή Υγείας όπως υγεία, ευημερία, γραμματισμός υγείας, βιώσιμη ανάπτυξη και υγεία κ.λπ. αλλά και ειδικά, όπως είναι το λογικό μοντέλο, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, οι πρώτες βοήθειες, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα κ.λπ. Επίσης, ασχολείται με θέματα που αφορούν την διδασκαλία όπως είναι οι καινοτόμες δράσεις στην εκπαίδευση, η βιωματική μάθηση, η οργάνωση διδασκαλίας κ.λπ.

Τέλος, στο πλαίσιο του Διαπανεπιστημιακού -Διατμηματικού Μεταπτυχιακού προγράμματος “Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: θεωρία και πράξη” με τη συμμετοχή της στη ΘΕ1 “Αξίες, γνώσεις, αποστολή της Ανώτατης Εκπαίδευσης: κοινωνικές και ιστορικές διαστάσεις” ασχολείται με ενότητες που αφορούν το ζήτημα της υγείας και της ευημερίας των φοιτητών όπως είναι τα “υγιή πανεπιστήμια”,  ο γραμματισμός υγείας των φοιτητών, η χρήση ΤΠΕ σε συνδυασμό με την υγεία των φοιτητών κ.λπ.

 

 

Διδακτική Εμπειρία:

Έχει διδακτική εμπειρία από:

 • Μεταπτυχιακό επίπεδο εκπαίδευσης
 • Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΤΕΙ, ΑΕΙ)
 • Μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΑΣΠΑΙΤΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ)
 • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΑΛ)
Κύριο Ερευνητικό Έργο:
 • ΚΑΛΛΙΠΟΣ – ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 1. ως Επιστημονικά Υπεύθυνη στη συγγραφή ανοικτού ηλεκτρονικού συγγράμματος στο πλαίσιο του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ (Συγγραφικό Έργο), με τίτλο: Εννοιολογική φαρέτρα Αγωγής Υγείας
 2. ως συν-συγγραφέας στη συγγραφή ανοικτού ηλεκτρονικού συγγράμματος στο πλαίσιο του Έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ (Συγγραφικό Έργο), με τίτλο: Εκπαιδευτικοί Θεσμοί και Προγράμματα: Οργάνωση, Σχεδιασμός, Παρακολούθηση.
 • 17/05/2021 μέχρι 30/06/2021 Συμμετοχή στην αξιολόγηση διδακτικού πακέτου, στα πλαίσια του ΠΕ: “”Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Κορονοϊός (SARS-CoV-2) – Προφύλαξη και μέτρα Πρόληψης σε Τουριστικά Καταλύματα, Επιχειρήσεις και Επιχειρήσεις Εστίασης” με Κωδικός Σύμβασης: 69421 το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
 • 2017. Συμμετοχή στη συντακτική ομάδα – ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓ., ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΙΩΑΝ.,  ΣΤΡΑΒΟΡΙΖΟΥ Β., ΦΑΡΟΣ ΑΝ.,  ΦΡΟΥΝΤΑ Μ. – για τη συγγραφή ΟΔΗΓΟΥ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ- ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ, Β΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ – ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΕΞΙΑΣ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/20_03_17_first_aids.pdf
 • Υπεύθυνη για το συντονισμό του προγράμματος κινητικότητας Leonardo DaVinci με κωδικό αριθμό 2012-1-GR1-LEO01-09773 και τίτλο «Ενίσχυση και Εμπλουτισμός των Ικανοτήτων στο τομέα της Υγείας για μια Μελλοντική Ποιοτική Επαγγελματική Προοπτική»
 • (01/06/2009 έως 30/09/2009) Μέλος της ελληνικής ομάδας στο πρόγραμμα: IGUANA – “ Interactive Guiding − A New Approach”, coordinator The Social and Health Care School, AARHUS (Leo F. Hansen), Financing UE/Leonardo Program, 2004-2006
 • Υπεύθυνη διαχείρισης στο πλαίσιο του Παρεμβατικού προγράμματος (με αρ. πρωτ. εγκεκριμένου προγράμματος: (410/2006-2007) με τίτλο «Ζητείται Επειγόντος Διαφυλική Ελπίς», εκπροσωπώντας το 6ο ΤΕΕ Πάτρας.
 • (01/04/1997 έως 31/08/ 1997 & 01/05/1998 έως 31/12/1998) ως Ιδιώτης-Συνεργάτης με αμοιβή κατά δελτίο για τη συλλογή των ερωτηματολογίων της δειγματοληπτικής έρευνας Εργατικού Δυναμικού στην Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Δ/νση Απογραφών).
Μεταπτυχιακό:

2019 έως σήμερα: Διδάσκων στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών – Master in Higher Education Policy: Theory and Praxis (MA-HEP)

 

 

Προπτυχιακό

2017 έως σήμερα: ΕΔΙΠ, Τμήμα ΤΕπΕΚΕ Παν/μιου Πατρών

2014 έως 2019:  Εργαστηριακός συνεργάτης με προσόντα Καθηγητή εφαρμογών ΤΕΙ Δ. Ελλάδας – Τμήμα Νοσηλευτικής

2001 έως 2003: Επόπτης Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας (Π.Α.Δ) στο Τμήμα Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης της ΠΑ.ΤΕ.Σ – Πατρών

2017 έως 2020: Επόπτης Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας (Π.Α.Δ) στο Τμήμα Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης της ΠΑ.ΤΕ.Σ – Πατρών

 

Διδασκαλία – Μαθήματα:

2017 – σήμερα: Παν/μιο Πατρών -ΤΕπΕΚΕ. Μάθημα: Αγωγή Υγείας  – Πρώτες Βοήθειες, Αγωγή Υγείας Ι, Πρακτική Άσκηση 5ου &  8ου εξαμήνου.

2017 – σήμερα: Παν/μιο Πατρών, συμμετοχή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών – Master in Higher Education Policy: Theory and Praxis (MA-HEP).

2016 – σήμερα: ΚΕΔΙΒΙΜ Παν/μιο Πατρών. Συμμετοχή στο πρόγραμμα  με τίτλο «Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Σχεδίαση, Υλοποίηση, Αξιολόγηση.

2017 – 2020: ΑΣΠΑΙΤΕ Πάτρας. Μαθήματα: Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας.

2001 – 2003: ΑΣΠΑΙΤΕ Πάτρας. Μαθήματα: Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας.

2014 – 2019: ΤΕΙ Πάτρας. Μαθήματα: Παθολογική Νοσηλευτική Ι & ΙΙ, Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ, Παιδιατρική Μαιευτική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας.

2013 – 2016: Ωρομίσθια καθηγήτρια στο ΔΙΕΚ Πάτρας. Μαθήματα: Ανατομία, Φυσιολογία, Πρώτες Βοήθειες, Μικροβιολογία, Νοσηλευτική.

2000 – 2017: Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση (ΕΠΑΛ-Τομέας Υγείας και Πρόνοιας). Μαθήματα: Πρώτες Βοήθειες, Νοσηλευτική, Ανατομία κ.λπ..

 

Δημοσιεύσεις

Κεφάλαιο σε συλλογικό ξενόγλωσσο τόμο

Frounta Maria, Pitsou Charikleia &  Malamas Costas. (2021).  Le rôle du mentor dans les stages des futurs enseignants des écoles. In: Formas de enseñar y aprender en Educación Superior/Faces do ensinar e do aprender no Ensino  Superior. Colección Monografies & Aproximacions, no 31. (Eds. Chaleta, E., Ferreira. A. & Beltrán, J.) (pp. 160-174). Edita: Institut de Creativitat i Innovacions Educatives de la Universitat de València. Evora – Portugal ISBN: 978-84-09-27401-7

Σε διεθνή περιοδικά με κριτές ή σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων

 • Stamelos G. Adamopoulou A. Frounta M. Vassilopoulos A. (2021). “The pedagogical relationship in Distance University courses through the eyes of teachers and students: a comparative approach”. International Journal of Policy and Education. Vol. 3, No. 8, pp:12-21. ISSN 2689-4998 (print), 2689-5013 (online).
 • Stamelos G, Frounta M. (2021). “La relation pédagogique en transition: la vision croisée des enseignants.es et des étudiants.es en supérieur”. La Recherche en Éducation. n°24, pp: 49-60. Numéro Spécial – Les Futurs de l’Éducation. DOI: 10.4000/dms.425.
 • Φρούντα Μ., Πίτσου Χ., Κατσαντώνης Γ. 2020. «Η ικανοποίηση εν δυνάμει εκπαιδευτικών από την πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε ένα Παιδαγωγικό Τμήμα της Ελλάδας». International Journal of Educational Innovation. Vol. 2(2020)‐Issue 7.
 • Michalopoulos E. Frounta M. Kiekkas P. Dimopoulou V. Michalopoulos Ant. 2020. “Pre-Service Teachers’ Knowledge of HIV/AIDS and Their ‘Hidden’ Role in Protecting Their Future Pupils’ Well-Being through Health Education”. International Journal of Humanities and Social Science Vol. 10, 5. DOI:10.30845/ijhss.v10n5p8 84. Available at: http://www.ijhssnet.com/journal/index/4566
 • Φρούντα Μ. Μιχαλοπούλου Ε. Μιχαλοπούλου Αντ. Δημοπούλου Β. 2019. “Φοιτητές & HIV/AIDS: Διερευνώντας την πραγματικότητα στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση”. ACADEMIA No 16-17, p. 62-85. ISSN, 2241-1402 Available at: http://hepnet.upatras.gr
 • Frounta Maria. Michalopoulos Eleni. Michalopoulos Antigone. «Teachers’ perceptions of Health Education Programs: A Greek Qualitative study». International Journal of Social Science and Humanities Research. Vol. 7, Issue 3, pp: (412-422). ISSN 2348-3164 (online) ISSN 2348-3156 (Print) Available at: www.researchpublish.com
 • Frounta M. Michalopoulou E. Pitsou Ch. 2019. “Training educators to ensure children’s wellbeing: an aspect of the right to health”. Proceedings – 1ο First International Conference “Children’s Well-being and Perspectives on its enhancement». Panteion University of Social and Political Sciences. Athens.
 • Ζαρταλούδη Α. – Φρούντα Μ. 2016. «Κατάθλιψη και Προαγωγή Ψυχικής Υγείας» ΣΥΝΟΔΟΣ 2Α. Πρακτικά του 23ου Παγκύπριου Συνεδρίου Νοσηλευτικής & Μαιευτικής με τίτλο «Συμβολή στην Ανθεκτικότητα του Συστήματος Υγείας» αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα https://cyna.org/microsites/23rd/present.htm
 • Frounta M. – Zartaloudi A. 2016. ”Applying effective health education programs in Greek schools: Exploring the role of teachers training”. Journal of Education and Human Development, Vol. 5, No. 2, pp. 1-12. DOI: 10.15640/jehd.v5n2a1.
 • Φρούντα Μ. 2014. «Τo Λογικό Μοντέλο (Logic Model): μια μεθοδολογία διαμόρφωσης και αξιολόγησης προγραμμάτων με πολλές δυνατότητες». Έρευνα στην Εκπαίδευση/Hellenic Journal of Research in Education, τ. 2: 83-102 (http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre) (http://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/hjre/article/viewFile/8842/9064.pdf).
 • Zartaloudi A.- Frounta M. 2009. «Mental Health Promotion and Health Education», Proceedings Abstract Book from 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, Thessaloniki.
 • Vagiakis M. – Frounta M. 1999. «Evaluation of nasal CPAP: therapy by bed parteners of sleep apnea patients». European Respiratory Journal,14: 2374, supplement 30.

Σε ελληνικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων ή σε  βιβλία περιλήψεων, με κριτές

 • Κατσαντώνης, Ι., Ασημακοπούλου, Ε., & Φρούντα, Μ. 2021. «Ο ρόλος του υποστηρικτικού πλαισίου στην ανάπτυξη του σχολικού εκφοβισμού: Μία οικοσυστημική προσέγγιση». Έρευνα στην Εκπαίδευση, 10(1), 52-64. doi:https://doi.org/10.12681/hjre.25998
 • Φρούντα Μ., Χριστίδου Χ., Αλμπάνη Ν. Ε., Κατσαντώνης Ι., Στρακαντούνα Ε. 2021. «Διερεύνηση του γραμματισμού υγείας (health literacy) σε εκπαιδευτικούς του Ν. Αχαΐας μέσω του ευρωπαϊκού εργαλείου έρευνας HLS-EU-Q16». Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας. Τόμος 13, Τεύχος 1, 62-71. ISSN 1791-9649
 • Δημοπούλου Ι. Φρούντα Μ. 2019. «Οι νοητικές αναπαραστάσεις των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου για την έννοια του κυττάρου» Έρευνα στην Εκπαίδευση-Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία. Τόμος 8, Τεύχος 1, σσ. 129-144 Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης. doi: http://dx.doi.org/10.12681/hjre.20214
 • Φρούντα Μ. Δημοπούλου Β. Ζαρταλούδη Αφρ. 2018. «Ο ρόλος των εκπαιδευτικών: μελετώντας το παρόν και διαμορφώνοντας το μέλλον για την εθελοντική αιμοδοσία». Πρακτικά – 11ο Πανελλήνιο συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (Π.Ε.Ε) με θέμα «Βασική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε ένα σύνθετο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον». Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Δημοπούλου Γ. Φρούντα Μ. Δημοπούλου Β. 2018. «Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας: Η περίπτωση του μαθήματος για την έννοια του κυττάρου σε μαθητές της ΣΤ΄ δημοτικού». Πρακτικά – 11ο Πανελλήνιο συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (Π.Ε.Ε) με θέμα «Βασική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε ένα σύνθετο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον». Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Πατρών».
 • Φτερνιάτη Αν. Φρούντα Μ. 2018. «Αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών. Η περίπτωση των φοιτητών/τριών του 8ου εξαμήνου». Πρακτικά – 11ο Πανελλήνιο συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (Π.Ε.Ε) με θέμα «Βασική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε ένα σύνθετο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον». Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Φτερνιάτη Αν. Φρούντα Μ. 2018. «Αποτίμηση της Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) του Δ΄ έτους στο ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών και βελτίωση των προσεγγίσεων που τις αφορούν» Πρακτικά – 2ο Πανελλήνιο συνέδριο δικτύου πρακτικών ασκήσεων με θέμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικά Τμήματα, 30 χρόνια μετά: Αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις». Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βόλος.
 • Φρούντα Μ. 2015. «Διερευνώντας τη σχέση μεταξύ των εννοιών υγεία- αγωγή υγείας και προαγωγή υγείας: συνεισφορά στην αποτελεσματικότερη ανάπτυξη των προγραμμάτων αγωγής υγείας στο σχολείο». Επιστημονική Επετηρίδα του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τ.26: 63-91.
 • Φρούντα Μ. – Βαγιάκης Μ. 1998. «Ροχαλητό: ενοχλητική συνήθεια ή επικίνδυνη αναπνευστική διαταραχή», Νοσηλευτική, τ.37 (4): 371.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σε διεθνή συνέδρια με κριτές

 • Frounta Maria,  Pitsou Charikleia, Malamas Costas. 2021. «Le rôle du mentor au stage des futurs enseignants des écoles». IV International Conference Learning and Teaching in Higher Education ‘Students and Teachers’. LIVRO DE RESUMOS. University of Évora – CIEP, Portugal – University of Valência, Spain – Federal University of Rio Grande do Norte, Brasil. 24 & 25 https://lthe2021.uevora.pt/
 • Παρτσαλάκη Ιωάννα, Φρούντα Μαρία. 2021. «Η πορεία της παιδικής παχυσαρκίας στον καιρό της πανδημίας (Covid-19)». Book of Abstracts. 2nd International Conference on Children’s Well-being «CHILDREN’S WELL-BEING AND PERSPECTIVES ON ITS ENHANCEMENT». 9-11 July 2021 VIRTUAL CONFERENCE
 • Χριστιάς Δημήτρης, Δημητρίου Παναγιώτης, Φρούντα Μαρία, Μιχαλοπούλου Ελένη. 2021. «Ευημερία και ποιότητα ζωής των παιδιών με καρκίνο: προβλήματα και Διακυβεύματα». Book of Abstracts. 2nd International Conference on Children’s Well-being «CHILDREN’S WELL-BEING AND PERSPECTIVES ON ITS ENHANCEMENT». 9-11 July 2021 VIRTUAL CONFERENCE
 • Frounta M. 2019. «La mise en œuvre de l’éducation à la santé dans les écoles grecques» Oral communication in XIII Colloque International “Education et Contemporanéité” {XIII Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade} Université Fedérale de Sergipe, campus de São Cristóvão Sergipe, Brésil. 19-21 Setembro 2019 ISSN 1982-3657, DOI: 10.29380 http://educonse.com.br/xiiicoloquio/default.asp?ac=0
 • Frounta M. Michalopoulou E. Pitsou Ch. 2019. “Training educators to ensure children’s wellbeing: an aspect of the right to health”. 1ο First International Conference “Children’s Well-being and Perspectives on its enhancement». Panteion University of Social and Political Sciences. Athens. 5-6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 https://www.hamogelo.gr/gr/el/ta-nea-mas/1o-diethnes-epistimoniko-sinedrio-stin-paidiki-eiimeria-sto-panteio-panepistimio-5-6-iouliou-2019/ & https://drive.google.com/file/d/1spnSno1sx-Q7IZnNIUq2cJgP7AoTwHzZ/view
 • Φρούντα Μ. Ζαρταλούδη Αφρ. Δημοπούλου Β. Βασιλοπούλου Χρ. 2018. «Προϋποθέσεις ανάπτυξης προγραμμάτων αγωγής υγείας στα σχολεία», προφορική ανακοίνωση (ΠΑ029) – 11ο Πανελλήνιο & 10ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), Ζάκυνθος. 3-6 Μαΐου http://enne.gr/12477
 • Δημοπούλου Β. Φρούντα Μ. Μαρκοπούλου Αθ. Βασιλοπούλου Χρ. 2018. «Η αποτύπωση της αιμοδοτικής συμπεριφοράς και η μετατροπή του εθελοντή αιμοδότη σε δότη αντικατάστασης», poster (ΑΑ146) – 11ο Πανελλήνιο & 10ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), Ζάκυνθος.
 • Frounta Maria – Dimitrova Gergana et al. 2017. “Pedagogie de projet, intervention/insertion. Dispositif d’adaptation et d’appropriation de l’espace éducatif pour les nouveaux réfugies” communication au XVIéme congres international de l’ARIC (Association internationale pour la recherche interculturelle). La thématique du Congrès «Nouveaux contextes et nouvelles pratiques interculturelles. Globalisation et circulation». Universite d’Antananarivo. Madagascar – Ocean Indien. 23 au 27 mai 2017 https://www.aric-interculturel.com/2017/01/15/congres2017/ & https://congresaric2017.wixsite.com/creci-antananarivo  & https://183b1ff8-cc40-4be5-ae69-05b2ded7097b.filesusr.com/ugd/3bf3f8_f8cc1d1b6e3a4ecc979900a15f6788f5.pdf
 • Frounta M. – Zartaloudi A. “The challenge of the implementation of human sexuality education programs in Greek schools” aPoster Presentation in 5th International Congress on Psychiatry and the Neurosciences, Athens. 6th to the 8th of October 2016. From International College of Geriatric Psychoneuropharmacology (ICGP) & Hellenic Society for the Advancement of Psychiatry and Related Sciences (HSAPRS) https://www.erasmus.gr/microsites/1087
 • Frounta M. – Zartaloudi A. “School-based human sexuality education: Issues and challenges” aPoster Presentation in 5th International Congress on Psychiatry and the Neurosciences, Athens. 6th to the 8th of October 2016. From International College of Geriatric Psychoneuropharmacology (ICGP) & Hellenic Society for the Advancement of Psychiatry and Related Sciences (HSAPRS) https://www.erasmus.gr/microsites/1087
 • Ζαρταλούδη Α. – Φρούντα Μ. 2016. “Κατάθλιψη και Προαγωγή Ψυχικής Υγείας” προφορική ανακοίνωση στο 23ο Παγκύπριο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής “Συμβολή στην Ανθεκτικότητα του Συστήματος Υγείας”, Πάφος-Κύπρος. 25-26 Νοεμβρίου 2016 από το Παγκύπριο Συνδέσμο Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ) https://cyna.org/41-2-2-3/
 • Zartaloudi A. – Frounta M. 2016. “Burnout in the Intensive Care Unit professionals” aPoster Presentation in 5th International Congress on Psychiatry and the Neurosciences, Athens. 6th to the 8th of October 2016. From International College of Geriatric Psychoneuropharmacology (ICGP) & Hellenic Society for the Advancement of Psychiatry and Related Sciences (HSAPRS) https://www.erasmus.gr/microsites/1087
 • Zartaloudi A. – Frounta M. 2016. “Depression, anxiety and psychological distress among parents of infants admitted to a Neonatal Intensive Care Unit ” aPoster Presentation in 5th International Congress on Psychiatry and the Neurosciences, Athens.
 • Zartaloudi A. – Frounta M. 2016. “Suicidal behavior in adolescents and children” aPoster Presentation in 5th International Congress on Psychiatry and the Neurosciences, Athens.
 • Zartaloudi A. – Frounta M. 2009. “Mental Health Promotion and Health Education”, Poster in the 1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice, 15-17 October 2009, Thessaloniki. Organized by: Institute of Thessaloniki, Greece; National University of Singapore, Singapore; University of Kuopio, Finland https://conferencealerts.com/show-event?id=ca1x60sm

Σε ελληνικά  συνέδρια με κριτές

 • Φρούντα Μ. & Δημοπούλου Β. 2020. «Η διερεύνηση της σχέσης γραμματισμού υγείας και αγωγής υγείας». 13ο Πανελλήνιο Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο (ΕΝΕ). 15-18 Οκτωβρίου. Live streaming.
 • Στρακαντούνα Ε., Χριστίδου Χρ., Φρούντα Μ. 2020. «Γραμματισμός υγείας και εκπαιδευτικοί Ν. Αχαΐας: παράγοντες που τον επηρεάζουν». 13ο Πανελλήνιο Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο (ΕΝΕ). 15-18 Οκτωβρίου. Live streaming.
 • Φρούντα Μ. Μιχαλοπούλου Ε. Δημοπούλου Β. Μιχαλοπούλου Αντ. 2019. «ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ HIV/AIDS: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ» Προφορική ανακοίνωση (Ε149) – 12o Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο. Ρόδος. 8 – 11 Μαΐου 201 http://enne.gr/14533
 • Δημοπούλου Βασιλική, Φρούντα Μαρία, Πετροπούλου Αθανασία, Μιχαλοπούλου Ελένη. 2019. “ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΟΤΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ”. Προφορική ανακοίνωση (Ε001) στο 12o Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο. Ρόδος
 • Φρούντα Μ. Δημοπούλου Β. Ζαρταλούδη Αφρ. 2018. «Ο ρόλος των εκπαιδευτικών: μελετώντας το παρόν και διαμορφώνοντας το μέλλον για την εθελοντική αιμοδοσία». Προφορική ανακοίνωση στο 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Βασική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε ένα σύνθετο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον». Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν/μιο Πατρών. Πάτρα
 • Δημοπούλου Γ. Φρούντα Μ. Δημοπούλου Β. 2018. «Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας: Η περίπτωση του μαθήματος για την έννοια του κυττάρου σε μαθητές της ΣΤ΄ δημοτικού». Προφορική ανακοίνωση στο 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Βασική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε ένα σύνθετο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον». Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν/μιο Πατρών. Πάτρα
 • Φτερνιάτη Αν. Φρούντα Μ. 2018. «Αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών». Προφορική ανακοίνωση στο 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Βασική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε ένα σύνθετο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον». Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παν/μιο Πατρών. Πάτρα
 • Φτερνιάτη Αν. Φρούντα Μ. 2018. «Αποτίμηση της Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) του Δ΄ έτους στο ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών και βελτίωση των προσεγγίσεων που τις αφορούν». Προφορική ανακοίνωση στο 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βόλος.
 • Φρούντα Μ., Ζαρταλούδη Α. 2016. «Διερευνώντας τους λόγους που οι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται στα προγράμματα Αγωγής Υγείας». Προφορική ανακοίνωση – 43ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, Ερμούπολη-Σύρος.
 • Φρούντα Μ., Ζαρταλούδη Α. 2016. «Διερεύνηση της θεωρητικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Αγωγής Υγείας». Προφορική ανακοίνωση – 43ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο, Ερμούπολη-Σύρος.

Σε ελληνικά  συνέδρια- ημερίδες χωρίς  κριτές

 • Φρούντα Μ. 2016. «Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Προαγωγής και Αγωγής Υγείας», ανακοίνωση στο 4ο Forum Υγείας – Τομέας Δημόσιας Υγείας – Πρόληψη & Προαγωγή Υγείας στη Σχολική Κοινότητα, Πάτρα.
 • Φρούντα Μ. 2015. «Ο ρόλος της/του Νοσηλεύτριας/τη στην κατ’ οίκον φροντίδα», ανακοίνωση σε ημερίδα με τίτλο «Καινοτόμες Υπηρεσίες Υγείας & Κοινωνικές Υποδομές – Ολιστική Πρωτοβάθμια Φροντίδα, το νέο περιβάλλον, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις στα πλαίσια της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020», Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε) – ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Θεσσαλονίκη.
 • Φρούντα Μ. 2015. “Από τις θεσμικές φιλοδοξίες στην πραγματικότητα του πεδίου: η Αγωγή Υγείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση” ανακοίνωση σε ημερίδα με τίτλο «Μελέτη & Παρεμβάσεις στη Δημόσια Υγεία, Εκπαιδευτική & Κοινωνική Πολιτική», Πάτρα.
 • Φρούντα Μ. – Παπανικολοπούλου Μ. 2007. «Η αντισύλληψη από την οπτική γωνία των κοριτσιών», τελική εκδήλωση της σύμπραξης 410/2006-07 (Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης Εκπαιδευτικών & Παρεμβατικά προγράμματα για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων), Πάτρα.
 • Φρούντα Μ. – Νικολακοπούλου Δ. 1999. «Διάγνωση του καρκίνου του προστάτη προσδιορίζοντας το προστατικό ειδικό αντιγόνο (PSA)», ανακοίνωση στη 5η συνεδρία Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Νοσηλευτικής, Αθήνα.
2021-10-24T18:06:13+03:00