Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Βικτωρία Βαθμίδα: ΕΔΙΠ
Επώνυμο: Κονιδάρη Γνωστικό Αντικείμενο:
Email: vickonidari@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας:
Τηλέφωνο: 2610969781 Google Scholar:
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:
Σπουδές:
1/9/2017-30/8/2019 Μεταδιδακτορική έρευνα   Υποτροφία Marie Sklodowska Curie, χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τμήμα Φιλοσοφίας, Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικής και Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας (FISPPA), Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, Ιταλία.   Τίτλος «Tackling early school leaving and low school performance through working with students’ representational spaces. The case of 15 years old students in France, Italy and Greece». http://remapping.upatras.gr/
2008, Διδακτορικό Δίπλωμα                                                                           Πανεπιστήμιο Προβηγκίας, Aix-Marseille I, Τμήμα Επιστημών της εκπαίδευσης, Aix en Provence (Γαλλία).   Τίτλος:   «Πολιτείες της γνώσης. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας εκπαιδευτικών οργανισμών».
2004, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα                                                                     Πανεπιστήμιο Προβηγκίας, Aix-Marseille I, Τμήμα Επιστημών της εκπαίδευσης, Aix en Provence (Γαλλία).   Τίτλος:   «Συστήματα εκμάθησης και συστήματα αξιολόγησης».
2005, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα                                                                     Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ, Πάτρα, Ελλάδα. Τίτλος:   «Διδακτική της Γαλλικής Γλώσσας».
1997, Πτυχίο Πτυχίο Γαλλικής και Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Greece.
Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:
Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
Διδακτική Εμπειρία:

Πανεπιστημιο πατρων, τμημα επιστημων της αγωγης και κοινωνικης εργασιασ

2019 Εργαστήριο Κοινωνικής έρευνας (χειμερινό εξάμηνο)

 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

20192020 ΜΕΛΟΣ ΣΕΠ ΕΑΠ

Ηλεκτρονικό Τμήμα στην Θεματική ενότητα ΕΚΕ  53

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων/Εκπαιδευτική Ηγεσία

20162017 ΜΕΛΟΣ ΣΕΠ ΕΑΠ

Δια ζώσης Τμήμα στην Θεματική ενότητα ΓΑΛ 64

Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πελοποννήσου και Αιγαίου. Διδασκαλία στο διαπανεπιστημιακό και διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα «ανώτατη εκπαίδευση: θεωρία και πρακτική, Ma-Hep».

2019- Διδασκαλία στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: (χειμερινό εξάμηνο)

1) Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας .

2) Ιστορία της γνώσης

 

20162017 Διδασκαλία στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 

1) Συγγραφή ερευνητικής πρότασης, στο πλαίσιο της ενότητας Μεθοδολογία Έρευνας.

2) Διεθνοποίηση της έρευνας: Ευρωπαϊκά προγράμματα, ερευνητικά δίκτυα, διεπιστημονικές συνεργασίας, στο πλαίσιο της Θεματικής Ενότητας: «Ευρωπαϊκή Διάσταση της Ανώτατης Εκπαίδευσης».

 

c)  Δια βίου μάθηση – Εναλλακτικές και ευέλικτες μαθησιακές διαδρομές, στο πλαίσιο της Θεματικής Ενότητας:  «Εισαγωγή στην Δια βίου Μάθηση και στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση».

                                                                                                            

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Επιβλέωη Διπλωματικών Εργασιών)

2019-2020 Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών στο πρόγραμμα σπουδών Σπουδές στην Εκπαίδευση και στην θεματική ενότητα ΕΚΠ 62 «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων».
2016-2017 Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών στο πρόγραμμα σπουδών Σπουδές στην Εκπαίδευση και στις θεματικές ενότητα ΕΚΠ 62 «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» και ΓΑΛ 64 «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση».
2015-2016 Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών στο πρόγραμμα σπουδών Σπουδές στην Εκπαίδευση και στις θεματικές ενότητα ΕΚΠ 62 «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» και ΓΑΛ 64 «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση».
2014-2015 Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών στο πρόγραμμα σπουδών Σπουδές στην Εκπαίδευση και στις θεματικές ενότητα ΕΚΠ 62 «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» και ΓΑΛ 64 «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση».
2013-2014 Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών στο πρόγραμμα σπουδών Σπουδές στην Εκπαίδευση και στις θεματικές ενότητα ΕΚΠ 62 «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» και ΓΑΛ 64 «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση».
2010-2011 Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών στο πρόγραμμα σπουδών Σπουδές στην Εκπαίδευση και στην θεματική ενότητα ΕΚΠ 62 «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων».
2009-2010 Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών στο πρόγραμμα σπουδών Διδακτική της Γαλλικής Γλώσσας και στις Θεματικές Ενότητες ΓΑΛ 64 και ΓΑΛ 61.

 Επιμορφωτικά σεμινάρια σε συνεργασία με το κέντρο ανάπτυξης εκπαιδευτικής πολιτικής (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ).

 

2015-2016 Παρεμβάσεις σε σχολεία της α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Θεματικές περιοχές επιμόρφωσης: δημιουργία ομάδας, διαχείριση κρίσεων, θεωρία αποφάσεων, εισαγωγή αλλαγής και καινοτομίας.

1.1.6              Σχεδιασμός και Δημιουργία επιμορφωτικού υλικού  σε συνεργασία με το κέντρο ανάπτυξης εκπαιδευτικής πολιτικής (ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ).

 

2015 Σχεδιασμός και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού στις ακόλουθες θεματικές περιοχές επιμόρφωσης: δημιουργία ομάδας, διαχείριση κρίσεων, θεωρία αποφάσεων, εισαγωγή αλλαγής και καινοτομίας.

1.1.7              Διδακτική Εμπειρία στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση

2015-2017 Εκπαιδευτικός γαλλικής γλώσσας
1989-2011, Εκπαιδευτικός γαλλικής γλώσσας

1.1.8              Διοικητική Εμπειρία στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

2011-2015, Διευθύντρια σχολικής μονάδας.
Κύριο Ερευνητικό Έργο:

Ερευνητική Δραστηριότητα

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα

2012-2013 Πρόγραμμα ΕΣΠΑ (86667:2.13): “Δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση αξιολογητών γαλλικής γλώσσας». Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την δια βίου μάθηση (ELLP).

 

2010-2013 Πρόγραμμα ΕΣΠΑ (86666: 2.12): “Διαμορφωμένα, διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά εργαλεία μέτρησης στην γαλλική γλώσσα». Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την δια βίου μάθηση (ELLP).

 

2007-2008 Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (MIS:111004, κωδικός: 82688): “Αξιολόγηση και πιστοποίηση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών». Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την δια βίου μάθηση (ELLP).

Συμμετοχή σε Πρόγραμμα Erasmus + (KA201)

Συγγραφή και οργάνωση του μεικτού  ερευνητικού προγράμματος που μελετά την προ-κοινωνική συμπεριφορά εφήβων σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία).

ERASMUS + SOPRA 2018-1-IT02-KA201-048401

Συμμετοχη σε επιστημονικά δίκτυα

  1. Διεθνές Δίκτυο Σημειωτικής για τον Χώρο και τον Χρόνο (AISE+T).
  2. Συμμετοχή στο διαπανεπιστημιακό δίκτυο «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης» (HepNet).
Μεταπτυχιακό:
Προπτυχιακό
Διδασκαλία – Μαθήματα:
2021-01-30T23:16:01+03:0030 Μαρτίου 2020|