Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Νίκη Βαθμίδα: ΕΔΙΠ
Επώνυμο: Λαμπροπούλου Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνικοπολιτισμική Μάθηση - Δημιουργική Αφήγηση
Email: niki.lampropoulou[at]upatras.gr Ώρες Συνεργασίας: Τρίτη 14:00-16:00, Τετάρτη 12:00-14:00 (2oς όροφος)
Τηλέφωνο: 2610 969706 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=_VULjWQAAAAJ&hl
Tομέας Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών και η Διδακτική τους (Β) Η Νίκη Λαμπροπούλου έχει ειδικότητα στην κοινωνικοπολιτισμική μάθηση και τη δημιουργική αφήγηση. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνά της εστιάζεται στις διδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές μεθοδολογίες για τη δημιουργική συνεργατική μάθηση σε μικρές ομάδες στη δημιουργική αφήγηση, και με την υποστήριξη νέων τεχνολογιών, Technology Enhanced Learning (TEL) και Computer Supported Collaborative Learning (CSCL). Έχει Διδακτορικό από το London South Bank University, όπου κατόπιν έκανε μεταδιδακτορική έρευνα Marie Curie με χρηματοδότηση της Ε.Ε, και Μάστερ στη συνεργατική μάθηση με Η/Υ στην Εκπαίδευση, από το Institute of Education, University College London. Έχει τελειώσει την Ακαδημία Τρίπολης, Εξομοίωση στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δίπλωμα στο Μαράσλειο Διδασκαλείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και πάνω από 30 χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Μ. Βρετανία και Γαλλία. Επίσης γράφει σενάρια για τον κινηματογράφο (https://www.imdb.me/nikilambropoulos). My Slideshare.  Παρουσιάσεις σε πρακτικές και μαθήματα (PDF).
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Η Νίκη Λαμπροπούλου έχει ειδικότητα στη συνεργατική μάθηση, τη συνεργατική δημιουργική γραφή και αφήγηση με πολυμέσα σε διαδικτυακές, μαθησιακές μικρές ομάδες και κοινότητες (Computer Supported Collaborative Learning/Writing CSCL/Writing).  Έχει Διδακτορικό από το London South Bank University, όπου κατόπιν έκανε μεταδιδακτορική έρευνα Marie Curie με χρηματοδότηση της Ε.Ε, και Μάστερ στους Η/Υ στην Εκπαίδευση, από το Institute of Education, University College London. Έχει τελειώσει την Ακαδημία Τρίπολης, Εξομοίωση στο Εθνικό Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δίπλωμα στην Εκπαίδευση στο Μαράσλειο Διδασκαλείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και πάνω από 25 χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, τη Μ. Βρετανία και τη Γαλλία.

Σπουδές:

Eκπαίδευση

 • 2011, PRINCE2 Διαχείριση Προγραμμάτων, London, UK.
 • 2005 – 2009, Διδάκτωρ – London South Bank University, London, UK.
 • 2000-2002, MA in ICT in Education – Institute of Education, University College London.
 • 1998-1999, Δίπλωμα στην Ειδική Αγωγή – Μαράσλειο Διδασκαλείο, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 1998-1999, Εξομείωση, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • 1984-1986, Πτυχίο στην Εκπαίδευση – Παιδαγωγική Ακαδημία Τρίπολης.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ  ΓΡΑΦΗ & ΑΦΗΓΗΣΗ

 • 2019, Story with Robert McKee, London
 • 2018, Professional Screenwriting, ScreenwritingU, Los Angeles, California, USA.
 • 2018, Script Reading, Industrial Scripts, London, UK
 • 2018, Screenwriting, International Screenwriters Association (ISA), USA.
 • 2017, Introduction to Screenwriting, University of East Anglia, UK.
 • 2017, Dialogue with Robert McKee, Web Seminar
 • 2000, Creative Writing, Central St. Martins, University of London, UK.
Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:
 • Δημκουργική Συνεργατική Μάθηση
 • Συνδυαστικές διδακτικές μεθοδολογίες και προσεγγίσεις στη δημιουργική συνεργατική μάθηση
 • Συνεργατική δημιουργική γραφή και αφήγηση με πολυμέσα σε διαδικτυακές, μαθησιακές μικρές ομάδες και κοινότητες (Computer Supported Collaborative Learning/Writing CSCL/Writing).
Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
 1. Δημιουργική Συνεργατική Μάθηση
 2. Συνδυαστικές διδακτικές μεθοδολογίες και προσεγγίσεις στη δημιουργική συνεργατική μάθηση
 3. Συνεργατική δημιουργική γραφή και αφήγηση με πολυμέσα
 4. Δημιουργική ροή στη διαδικασία εμβύθισης κατά την Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Μηχανής στην Εκπαίδευση
 5. Διαχείριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με ειδικότητα στις συνεργατικές κοινότητες μάθησης, τη δημιουργική γραφή και αφήγηση όπως και τη συνεργατική μάθηση
 6. Ευρωπαϊκά προγράμματα ψηφιακής δημιουργικής αφήγησης, συνεργατικής μάθησης με καινοτομικές προσεγγίσεις.
 7. Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Διδακτική Εμπειρία:

Εκπαιδευτική εμπειρία στην πρωτοβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, τη Μ. Βρετανία και τη Γαλλία.

Κύριο Ερευνητικό Έργο:
 • Συνδυαστικές διδακτικές μεθοδολογίες και προσεγγίσεις στη δημιουργική συνεργατική μάθηση
 • Δημιουργική Συνεργατική Μάθηση
 • Συνεργατική γραφή και αφήγηση με πολυμέσα με μικρές ομάδες και κοινότητες

Συμμετοχές σε Eυρωπαϊκά Προγράμματα:

 • StoryLogicNet (KA2 ξεκίνησε 09/2018)
 • SELFIE (Joint Research Centre, EU Science Hub, European Commission – Organisation: European Commission, Directorate B, Human Capital and Employment Unit, Project: Pilot Implementation of the European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations (DigCompOrg4Schools)),
 • WeAreEurope (http://www.wreurope.eu/ Erasmus+ KA2),
 • Connected Citizenship (students’ exchange, eTwinning),
 • Entrepreneurship through Serious Games http://www.esg-project.eu/,
 • T-Story LLP http://www.tstory.eu/, Web 2.0 Network http://www.ed20work.eu/,
 • Start-Up EU, Be a High-Tech Entrepreneur http://startup-eu.net/,
 • Open Science Resources http://www.openscienceresources.eu/,
 • Open Discovery Space http://www.opendiscoveryspace.eu/,
 • I am Not Scared http://iamnotscared.pixel-online.org/,
 • PoppuLLar http://www.popullar.eu/,
 • European Collaborative Awareness Tool (EuroCAT),
 • Music Primary Education Teachers (EEMAPE) 2 Da Vinci projects (Empowerment of teachers/trainers via online collaborative LMS).
Μεταπτυχιακό:
Προπτυχιακό

Πτυχιακές

 • Ντρίζα, Ελισσάβετ Μαρία (2022). Η Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση των Μαθητών/τριών της Στ΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου για το Δικαίωμα του Παιδιού στην Εκπαίδευση και την Παιδική Εργασία ως Αιτία και Συνέπεια Εγκατάλειψης της Εκπαίδευσης, μέσω Διδακτικού Σεναρίου Δημιουργικής Αφήγησης. Πτυχιακή εργασία στο ΤΕπΕΚΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιούνιος 2022.
Διδασκαλία – Μαθήματα:

Πρακτικές Ασκήσεις

 • Πρακτική 7ου Εξαμήνου (υπεύθυνος κ. Γεώργιος Νικολάου, συντονισμός και συνδιδασκαλία με την κ. Πίτσου)
 • Πρακτική 8oυ Εξαμήνου (υπεύθυνη κ. Φτερνιάτη)
 • Πρακτική 5oυ Εξαμήνου (υπεύθυνη κ. Φτερνιάτη)

Σχέδια Εργασίας Δημιουργικής Αφήγησης – Project Work & Creative Storytelling (ESW-422, 8o Εξάμηνο – 8th Semester)

Περιγραφή μαθήματος (EL) – Course Description (EN)

Ο κύριος στόχος του μαθήματος Σχέδια Εργασίας και Δημιουργική Αφήγηση είναι να αναπτύξει και να προωθήσει στους/στις φοιτητές/τριες, τις βασικές, ήπιες, ψηφιακές και 4Cs δεξιότητες (δημιουργικότητα, επικοινωνία, συνεργασία και κριτική σκέψη) για να αυξήσει την ενεργό συμμετοχή και την εμπλοκή τους στη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης/ ροής για θετική ψυχολογία και εκπαίδευση. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το μάθημα χρησιμοποιεί μη παραδοσιακές παιδαγωγικές μεθοδολογίες, όπως η μέθοδος πρότζεκτ και η δημιουργική αφήγηση, που με τη σειρά τους υποστηρίζουν τη διαφορετικότητα και την πολιτισμική επίγνωση, τους πολυγραμματισμούς και την πολυτροπικότητα. Οι μαθητές μαθαίνουν και συνεργάζονται σε ομαδική εργασία σε συγκεκριμένες ιστορίες, κανόνες, δομές και μεθόδους, που τέθηκαν για πρώτη φορά από τον Αριστοτέλη στην Ποιητική. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να εισάγουν νέες μεθόδους και τεχνικές στις εκπαιδευτικές πρακτικές, να διαχειρίζονται αλλαγές και προβλήματα και να αναπτύξουν το πλαίσιο Θετικής Εκπαίδευσης PERMA-V (θετικά συναισθήματα, δέσμευση, σχέσεις, απόδοση νοήματος, αίσθημα επίτευξης και ζωτικότητα).

Οι 13 ενότητες/εργαστήρια του μαθήματος είναι:

01. Εισαγωγή – Σκοπός και Στόχοι Μαθήματος – Καλώς ήρθατε στο μάθημα! Δημιουργία ομάδων / Intro – Welcome to the course! Course Aims, and Objectives, Project team building
02. H Δημιουργικότητα στην
Κοινωνικοπολιτισμική Μάθηση / Creativity in Sociocultural Learning
03. Ομαδική εργασία – Συνεργατική Μάθηση / Teamwork – Collaborative Learning
04. Μέθοδος Πρότζεκτ και Σχέδια Εργασίας / Project Method & Project Work
05. Η Αξιολόγηση στις Ομαδικές Εργασίες και τα Σχέδια Εργασίας / Teamwork & Project Evaluation
06. Εισαγωγή στη Δημιουργική Αφήγηση / Creative Storytelling Introduction
07. Η Δημιουργική Αφήγηση ως Μέσο Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής στη Θετική Εκπαίδευση / Creative Storytelling for Social and Emotional Education in Positive Education
08. Η Ιστοριογραμμή του Ταξιδιού του Ήρωα / The Hero’s Journey Storyline Approach
09. Το Συναισθηματικό Ταξίδι του ´Ηρωα – Θετική Εκπαίδευση / The Hero’s Emotional Journey – Positive Education
10. Δομές Αφήγησης – Συνδεσιμότητα & Συνοχή / Storytelling Structures -Connectedness & Coherence
11. Η Δημιουργική Αφήγηση στην Εκπαίδευση – Παραδείγματα / Creative Storytelling in Education – Examples
12. Οι Νέες Τεχνολογίες στα Σχέδια Εργασίας και τη Δημιουργική Ψηφιακή Αφήγηση / New Technologies in Project Work & Creative Storytelling
13. Έξοδος – Παρουσιάσεις Σχεδίων Εργασίας, Αξιολόγηση & Συζήτηση / Outro – Teamwork Presentations, Evaluation & Discussion

Η αξιολόγηση γίνεται μέσω εργασίας που μπορεί αν είναι ομαδική (2-3 φοιτητές/τριες, 5000 λέξεις) ή και ατομική (3000 λέξεις). Το πρώτο θεωρητικό μέρος αναφέρεται στη θεωρία και την ανάλυση υπάρχοντος παραμυθιού/ιστορίας με βάση τη θεωρία (50%). Το δεύτερο πρακτικό μέρος είναι η δημιουργία παραμυθιού/ιστορίας από τους φοιτητές/τριες ακολουθώντας τη θεωρία (50%). Το δεύτερο μέρος μπορεί να είναι το σχέδιο εργασίας. η ιστορία / σενάριο και ταινία μικρού μήκους, πάντα ακολουθώντας τη θεωρία για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Evaluation is conducted via an assignment in a small group (2-3 students, 5000 words) or individually (3000 words). The first theoretical part refers to the theory and analyzes an existing fairy tale/story based on this theory (50%). In the second practical part, the students create a fairy tale/story following the theory (50%). The second part can be a screenplay and a short story/ screenplay, and a short film, always following the theory for educational purposes.

Όλες οι δημοσιεύσεις και η έρευνα βρίσκονται ελεύθερα στο ResearchGate:  https://www.researchgate.net/profile/Niki_Lambropoulos2
Η συγγραφική σελίδα στο Amazon https://www.amazon.com/Niki-Lambropoulos/e/B018WBTIHO

Δημοσιεύσεις τα τελευταία χρόνια (2015-)

Α. Επιστημονικά Περιοδικά

+ Ντρίζα, Μ.Ε. & Λαμπροπούλου, Ν. (2022). Η Ευαισθητοποίηση των Μαθητών/τριών της Στ΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου για το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση και την Παιδική Εργασία ως Αιτία και Συνέπεια Εγκατάλειψης της Εκπαίδευσης, μέσω Διδακτικού Σεναρίου Δημιουργικής Αφήγησης. Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες Αγωγής και Εκπαίδευσης (submitted).

+Λαμπροπούλου, Ν. & Πλώτα, Κ. (2022). Η Ανάπτυξη Ιστοριών με την Ιστοριογραμμή του Ταξιδιού του Ήρωα με Μαθητές/τριες της Β’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες Αγωγής και Εκπαίδευσης / The Development of Stories with the Hero’s Journey Storyline for the 2nd Grade Primary School Students. In Dialogues! Theory and Practice in the Sciences of Education and Training 8(2022:227-244) https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/dialogoi/article/view/30566

+ Λαμπροπούλου, Ν. (2022). H Δημιουργική Κοινωνικοπολιτισμική Μάθηση ως Γέφυρα Επικοινωνίας από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο.  New Pedagogos Online / Νέος Παιδαγωγός Online, 28(91-99), Ιανουάριος 2022.

+ Λαμπροπούλου, Ν. (2021). Το Ταξίδι του Ήρωα ως Εκπαιδευτικό Σενάριο στη Δημιουργική Γραφή και Αφήγηση. The Hero’s Journey as an Educational Script in Creative Writing and Storytelling.  Νέος Παιδαγωγός Online, 27(135-153), Νοέμβριος 2021.

+ Lambropoulos, N. & Pitsou, C. (2020). Blended Collaborative Learning Supporting Pedagogy Students’ Reflective Practice. Creative Education Journal, October 2020, 11(10), pp. 11-21 .

+ Pitsou, C. & Lambropoulos, N. (2020). Pedagogy Students’ Reflective Practice: a Blended Learning Intervention. European Journal of Educational Studies, Volume 7(12): 292-318.

B. Βιβλία
+ Lambropoulos, N. (2017). From Dreamers to Doers: The Art and Science of Educational Project Management. New York, USA: Nova Publishers. (English)
+ Lambropoulos, N. (2016). Educational Project Management: A Practical Guide for Tools and Evaluation Techniques to Support Creative eLearning Communities. Saarbrücken, Germany: Lambert Academic Publishing. (English)
+ Lambropoulos, N. & Romero, M. (2015). 21st Century Lifelong Creative Learning: A Matrix of Innovative Methods and New Technologies for Individual, Team and Community Skills and Competencies. New York, USA: Nova Publishers. (English)

Γ. Επιστημονική Επιμέλεια
+ Kounios, J. & Beeman, M. (2015). The Eureka Factor: Aha Moments, Creative Insight, and the Brain. Random House. Επιστημονική Επιμέλεια για τις Εκδόσεις Γκότση, Πάτρα.

Δ. Εισαγωγές σε βιβλία και περιοδικά
+ Lambropoulos, Niki (2015). Social Networking and Education – Global Perspectives, by Isaias, P., Kommers, P. & Issa, T. (Eds), Springer, 2015.

Ε. Κεφάλαια σε Βιβλία
+ Lambropoulos, N. & Dimakos, I. (2021). STEM+ARTS=STEAM Skills: Innovation Management and Scratch Programming for Year 4 Students. In Koleza, E., Panagiotakopoulos, C., & Skordoulis, C. (2021) INNOVATING STEM EDUCATION: Increased Engagement and Best Practices. Common Ground Research Networks,IL, USA. Chapter 11.

+ Lambropoulos, N. (2020). Creative Small Groups and Innovative Pedagogical Approaches in Education and Work. Δημιουργικές Μικρές Ομάδες και Καινοτομικές Παιδαγωγικές Μεθοδολογίες στην Εκπαίδευση και Εργασία. In Igoumenides, M. (2020), Educational Approaches in Health Sciences. Patras, Greece: Opportuna.
+ Stefanopoulos, N. Lambropoulos, N. & Alexakos, C. (2020). Design and Development of Multimodal Multimedia to Support Flipped Classroom in Nursing Students Microlearning. Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολυτροπικών πολυμέσων για την υποστήριξη της ανεστραμμένης τάξης στη μικρο-μάθηση των φοιτητών της Νοσηλευτικής In Igoumenides, M. (2020), Educational Approaches in Health Sciences. Patras, Greece: Opportuna.
+ Lambropoulos, N. & Dimakos, I. (2017). Collaborative Creativity for Emotional Intelligence: Innovative and Relational Thinking Patterns for Effective Team Management. In Birwatkar, V. (2017), Utilizing Emotional Intelligence for Effective Management Practice. Hershey, PA, USA: IGI Global Publications.
+ Lambropoulos, N. & Dimakos, I. (2016). Technology Enhanced Collaborative Creativity for Leadership. In Baltezarevic, V. (2017). (Editor), The Internet as a Tool for Modern Business and Communication. Saarbrücken, Germany: Lambert Academic Publishing. Σελίδες 151-180.
+ Lambropoulos, N. & Romero, M. (2015). Micro-messaging for Collaborative e-learning supporting Small-Groups Collaborative Creative Writing Projects. In Rutherford, S. (2015). Collaborative Learning: Theory, Strategies and Educational Benefits. Hershey, PA, USA: IGI Global Publications.

Στ. Άρθρα σε Συνέδρια
+ Lambropoulos, N. (2019). Supporting Refugees Life Narratives via a Multiliteracy Education Competences Framework. Conference paper presentation at the 19th International Conference on Diversity in Organizations, Communities & Nations, Patras, Greece, 5-7 June 2019.
+ Lambropoulos, N., Fardoun, H. & Alghazzawi, D. M. (2017). Predict and create the future: Educational insights from social networks mass and small data conversion. In the Proceedings of the Serendipity Engineering via Creative Context-Aware Learning in Social Media, the 9th International Conference in Social Computing and Social Media. HCI International 2017, Vancouver Convention Centre, Vancouver, Canada, 9 – 14 July 2017. Published by Springer.
+ Lambropoulos, N. & Dimakos, I. (2016). Our Best Ideas in Our Hands: Adaptive Virtual Reality to Enhance Human Creativity. Marie Curie Alumni Association (MCAA) Poster Presentation. EuroScience Open Forum (ESOF 2016), 23-27 July 2016, Manchester, UK. (http://www.esof.eu/)
+ Lambropoulos, N. & Dimakos, I. (2016). STEM+ARTS=STEAM Skills: Innovation Management and Scratch Programming for Year 4 Students. In the Proceedings of the HiSTEM 2016 Conference, Athens, Greece. Available at:
http://stemeducation.upatras.gr/histem2016/assets/files/histem2016_submissions/histem2016_paper_1.pdf
+ Lambropoulos, N. & Papaioannou, V. (2016). Eξ’ Αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών με Νέες Τεχνολογίες: Η Συν-Δημιουργικότητα στην Εκπαιδευτική Πράξη. Η Εκπαίδευση στην Εποχή των ΤΠΕ και της Καινοτομίας, Ευγενίδειο Ίδρυμα, Αθήνα 5-6 Νοεμβρίου 2016. (http://synedrio.edu.gr/)
+ Lambropoulos, N. & Papaioannou, V. (2016). Mαθαίνω να συνεργάζομαι δημιουργικά καινοτομώντας: Εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών με εκπαιδευτικά σενάρια. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας με Διεθνή Συμμετοχή, η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), 21-23 Οκτωβρίου 2016, Λάρισα. (http://synedrio.eepek.gr/)
+ Romero, M. & Lambropoulos, N. (2015). Digital Game Creation as a Creative Learning Activity. In the Proceedings for the MCL2015, International Conference on Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning. Special session: Mobile Serious Games for Creativity, Cognition and Innovation in Education. 19-20 November 2015, Mediterranean Palace Hotel, Thessaloniki, Greece. Published by IEEE.
+ Lambropoulos, N., Mporas, I., Fardoun, H. & Katib, I.(2015). Ontological Design to support Cognitive Plasticity for Creative Immersive Experience in Computer Aided Learning. HCII15, the 17th International Conference in Human Computer Interaction, 2-7 August 2015, Los Angeles, CA, USA. Springer International Publishing Switzerland 2015, P. Zaphiris and A. Ioannou (Eds.): LCT 2015, LNCS 9192, pp. 1–10, 2015. DOI: 10.1007/978-3-319-20609-7_25
+ Romero, M. & Lambropoulos, N. (2015). Digital game creation as a creative learning activity. In the Proceedings of the IMCL2015 International Conference on Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning, Special Session Mobile Serious Games for Creativity, Cognition and Innovation in Education. 19-20 November 2015, Mediterranean Palace Hotel, Thessaloniki, Greece.
+ Romero, M., Lambropoulos, N. & Birwatkar, V. (2015). Introducing Pre-Service Primary Education Teachers to the 21st Century Skills: Changing Schools as Learning Organizations by Utilising Digital Games. At the proceedings of the EDEN Conference 2015 Athens, http://www.eden-online.org/.
+ Anyfanti, I., Vasileiadis, K., Zeit, M., Vgenopoulou, A., Mpartzakli, M. & Lambropoulos, N. (2015). Computer Supported Collaborative Learning In Small Teams For Scratch: Programming Skills For Year 4 Students At The 6th Primary School Of Patras, Greece. At the proceedings of the EDEN Conference, Open Classroom Conference 2015 – ODS, Athens, http://www.eden-online.org/.

Ώρες συνεργασίας

Τρίτη 14:00-16:00, Τετάρτη 12:00-14:00 (2oς όροφος, πάνω από τη Γραμματεία)

2021-10-24T18:05:47+03:0025 Σεπτεμβρίου 2019|