Βιογραφικό

Πληροφορίες

Όνομα: Γιώργος Βαθμίδα: Καθηγητής
Επώνυμο: Σταμέλος Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση Εκπαιδευτικών Θεσμών και Εκπαιδευτική Πολιτική
Email: stamelos@upatras.gr Ώρες Συνεργασίας:
Τηλέφωνο: 2610 969729 Google Scholar: https://upatras.academia.edu/GeorgiosStamelos
Διαφάνεια Όλο το σχετικό υλικό της εξέλιξή μου στη βαθμίδα του Καθηγητή υπάρχει αναρτημένο στις “Ανακοινώσεις” (Βιογραφικό Σημείωμα, Αναλυτικό Υπόμνημα, Εισηγητική Έκθεση, Πρακτικά Εκλογής). Δίκτυο Πολιτικών Ανώτατης Εκπαίδευσης Επισκεφτείτε: την ιστοσελίδα: http://hepnet.upatras.gr το blog: http://teamthesis.blogspot.com/ ή το περιοδικό ACADEMIA http://academia.lis.upatras.gr/ ΝΕΟ Μάθετε για το νέο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη” Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:  https://mahep-upatras.gr    ή https://www.facebook.com/HigherEducationPolicyMaster/?ref=aymt_homepage_panel
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα:

Ο Γιώργος Σταμέλος γεννήθηκε μια ζεστή μέρα του Αυγούστου στην Αθήνα (1961) και αφού προηγουμένως ταλαιπώρησε τα μάλα τη μαμά του.
Μεγάλωσε στην Αθήνα και κατάφερε να τελειώσει το 6τάξιο Γυμνάσιο με «μέσο» το μαθηματικό της τάξης του, ο οποίος συγκρατούσε συστηματικά τους υπολοίπους καθηγητές από το παραδειγματικό γδάρσιμό του. Τελικώς, ο εν λόγω μαθηματικός κατάφερε δύο πράγματα. Πρώτον, να ωθήσει στην απόλυση τον συγκεκριμένο μαθητή του, παραβιάζοντας συστηματικά την κείμενη νομοθεσία και τα όρια των απουσιών. Δεύτερον, να τον πείσει να μην γίνει σκηνοθέτης, όνειρο παιδιόθεν, αλλά ….μαθηματικός. Eτσι, η χώρα δεν απέκτησε ένα νέο Καραθεοδωρή παρ’όλα αυτά όμως γλύτωσε από έναν ακόμα Αγγελόπουλο, γεγονός μη αμελητέο…
Οπερ και εγένετο το 1979 με την είσοδό του στο Μαθηματικό του Παν/μιου Πατρών. Εν τούτοις, η μοίρα αλλοίως σχεδίαζε. Αφού έπληξε αφόρητα επί τετραετίας (παρ’όλα αυτά μπορεί σήμερα να δηλώνει επισήμως αλλά όχι και «εχεφρόνως» μαθηματικός!), αποφάσισε, λόγω κακών συναναστροφών, εντονότατων φιλικών πιέσεων και ταπεινών προσωπικών κινήτρων, να συνεχίσει τις σπουδές του εν Παρισίοις, με στόχο τη θεραπεία του κοινωνικού θεσμού που ονομάζεται «εκπαίδευση», στο βαθμό που αυτό ήταν το νέο παιχνίδι ενασχόλησής του (το οποίο προέκυψε χάρη στην απρόσμενη όαση της μαθηματικής εν Πάτραις ερημίας…). Αυτό δεν θα μπορούσε παρά να γίνει σε ένα και μοναδικό Πανεπιστήμιο στον κόσμο: το Paris8, Vincennes à Saint-Denis.
Οπερ και εγένοιτο, με αποτέλεσμα μετά από την πάροδο 5τιας και εν μέσω πολλαπλών διαπολιτισμικών και συντεχνιακών ενασχολήσεων να καταστεί Διδάκτωρ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης με ειδικότητα Εκπαιδευτική Πολιτική (1990). Υπεύθυνος για την εν λόγω εξεζητημένη πράξη ο καθ. Β.Charlot.
Μετά από μια εξερευνητική περιπλάνηση, ουχί πάντα αυθόρμητη και δημιουργική, στον ελληνικό στρατό, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και τη ΣΕΛΕΤΕ κατέληξε ως μέλος ΔΕΠ στο ΠΤΔΕ του Παν/μιου Πατρών, αλλά και στην Πάτρα, τόπο του φοιτητικού του εγκλήματος. Εκεί διαμένει, ταλαιπωρεί και ταλαιπωρείται από το 1994.
Τέλος, από τότε που θυμάται τον εαυτόν του μιλάει την ελληνικήν κατά τρόπον φιλολογικώς απαράδεκτον. Την ικανότητα ομιλίας της γαλλικής, ισπανικής και ολίγης από αγγλικήν την απέκτησε καθ’οδόν ως προϊόν κοινωνικής δράσης και συμμετοχής.

Αναλυτικά:

https://www.academia.edu

https://www.researchgate.net/profile/Georgios-Stamelos

 

Σπουδές:
 • 1979-84 Μαθηματικό Τμήμα του Παν/μιου Πατρών
 • 1984-86 μεταπτυχιακές σπουδές (DEA) στο Τμήμα Sciences de l’Education στο Παν/μιο Paris VIII στο Παρίσι
 • 1986-1990 Διδακτορικές σπουδές (Doctorat Nouveau Régime) με βαθμό «Αριστα» (Très Honorable) στο Παν/μιο Paris VIII στο Παρίσι
Βαθμίδα – Γνωστικό Αντικείμενο:

Ανάλυση Εκπαιδευτικών Θεσμών και Εκπαιδευτική Πολιτική

Επιστημονικά – Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Α. Ερευνητική
1. Εκπαιδευτική Πολιτική, με έμφαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την Ευρωπαϊκή
Εκπαιδευτική Πολιτική
2. Ανάλυση Εκπαιδευτικών Θεσμών, με έμφαση στην αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση εκπαιδευτικών
3. Εκπαιδευτική έρευνα στη Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με έμφαση στη σχολική διαρροή και τον εκπαιδευτικό αποκλεισμό
4. Παγκοσμιοποίηση, Κράτος, Εθνική Ταυτότητα, Εκπαιδευτικό Σύστημα

Β. Επιστημολογική συνεισφορά στη συγκρότηση γνωστικών αντικειμένων
1. Εκπαιδευτική Πολιτική
2. Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές
3. Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης
4. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών

Διδακτική Εμπειρία:

Ακαδημαϊκό Έργο

1.1. 2010 – σήμερα, Παν/μιο Πατρών, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
(μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή)

1.2. 2008-…, συμμετοχή στο γαλλικό Διαπανεπιστημιακό Μάστερ MIFEF στην Ρουέν της Γαλλίας

1.3. 2005-2009, Παν/μιο Πατρών, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
(μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή)

1.4. 2003/04-2007/8, διδάσκων στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (με σύμβαση στη βαθμίδα του Αν.Καθηγητή)

1.5. 2003-2005, Παν/μιο Πατρών – ΠΤΔΕ (μέλος ΔΕΠ, μόνιμος Επίκουρος
Καθηγητής)

1.6. 2002/03, 2003/04, διδάσκων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση
και Ανθρώπινα Δικαιώματα» του ΤΕΑΠΗ Παν/μιου Αθηνών (με σύμβαση στη
βαθμίδα του Αν.Καθηγητή)

1.7. 1999-2003 Παν/μιο Πατρών – Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
(μέλος ΔΕΠ, βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητή)

1.8. 1993-1999, Παν/μιο Πατρών – Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
(μέλος ΔΕΠ, βαθμίδα Λέκτορα)

1.9. 1992-1994: ΣΕΛΕΤΕ – ΑΣΕΤΕΜ, (ωρομίσθιος στο επίπεδο του Καθηγητή
ΤΕΙ)

1.10. 1992-1994: Πάντειο Παν/μιο – Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας (σύμβαση 407/80 στο επίπεδο του Λέκτορα).

Κύριο Ερευνητικό Έργο:
 • Ερευνητικό Έργο (από το 2015 και μετά)
 • Κάλλιπος 2 συγγραφή ηλεκτρονικού βιβλίο με τίτλο: «Εκπαιδευτικοί Θεσμοί και Προγράμματα: Οργάνωση, Σχεδιασμός, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση» (2021-2022)
 • “Smart, effective and inclusive investment in education infrastructure”, EC-DG Education and Culture (2021)
 • «Προϋποθέσεις επιτυχούς φοίτησης στο Πανεπιστήμιο: μπαίνοντας στο μυαλό του φοιτητή» (MIS 5047177) (2019-2021)
 • Έρευνα για τη μαθητική διαρροή, ΙΕΠ (2017-2019).
 • Modernisation of Higher Education in Greece (MOHE), Erasmus+, KA3 Support to Policy reform, (2014-2015).
 • Programme d’appui à la politique sectorielle de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.Εμπειρογνώμονας στον άξονα (POOL R1) διασφάλιση της ποιότητας (2014-2015). Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ και την Αλγερία.
Μεταπτυχιακό:

1. Σεμινάριο και Συμπόσια υποψηφίων διδακτόρων Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές: Θεωρίες, Μεθοδολογίες, Αναλύσεις, Ερμηνείες. (τα σεμινάρια βρίσκονται βιντεοσκοπημένα στο http://hepnet.upatras.gr)

2. Μάθημα στο διαπανεπιστημιακό-διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: θεωρία και Πράξη”  (MaHep)

Προπτυχιακό
 1. Κοινωνική-Εκπαιδευτική Πολιτική (β εξάμηνο)
 2. Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική (στ εξάμηνο)
 3. Ο δημοκρατισμός του εκπαιδευτικού συστήματος (ζ εξάμηνο)
Διδασκαλία – Μαθήματα:

Περισσότερα για για τα μαθήματα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του e-class του Πανεπιστημίου Πατρών: http://eclass.upatras.gr/

 

  παρακαλώ δείτε το συνημμένο πιο πάνω βιογραφικό.

2021-10-24T18:16:51+03:00