Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με θητεία από 1.9.2022 έως 31.08.2023.

6Ξ3Χ469Β7Θ-391 (1)

Αίτηση υποψηφιότητας Δντη Τομέα 2022-23